Sunteți pe pagina 1din 11

DATA: 02.12.

2015
PROFESOR: CIOBANU RAMONA
GRĂDINIŢA: NR.11, GALAȚI
NIVEL: I (grupa mică)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum a fost /este și va fi pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „Din bătrâni se povestește!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Când vine Moș Nicolae”
TEMA ZILEI: ,,Daruri, bucurii pentru copii”
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: DLC+DOS
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare şi verificare de cunoştinţe
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

(ADE)

DLC: „Povestea lui Moș Nicolae?” – lectura educatoarei


DOS: „Ghetuța lui Moș Nicolae“ “ – activitate practică (lipire)

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES

Biblioteca: „Drumul lui Moș Nicolae” – trasare


Artă: „Ghetuța lui Moș Nicolae“ – decorare (lipire)
Joc de masă: "Iarna în imagini" - puzzle
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Consolidarea cunostintelor copiilor despre obiceiurile si traditiile specifice poporului
roman legate de venirea lui Mos Nicolae.
Consolidarea trasaturilor pozitive de vointa si caracter si formarea unor atitudini pozitive
fata de sine si fata de ceilalti.

DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE(DLC) – Lectura educatoarei

TEMA: „Povestea lui Moș Nicolae?” – lectura educatoarei

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 -să rețină mesajul poveștii,acela de a fi darnici și buni asemenea lui Moș Nicolae;
O2 -să exprime prin cuvinte starile emotionale provocate de întâmplările poveștii ;
O3-să-si exprime emoțiile și sentimentele față de Moș Nicolae;

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE –Activitate practică (lipire)

TEMA: „Ghetuța lui Moș Nicolae “ – activitate practica

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 -să denumească materialele necesare realizării lucrării;


O2 -să folosească corect tehnica de lucru însușită anterior;
O3 -să găsească utilitate obiectelor realizate în cadrul activităţii practice;
O4 – să lucreze curat și îngrijit.

CENTRE DE INTERES:

BIBLIOTECĂ:
 Să traseze semnul grafic „bastonasul”, realizând astfel bastonul lui Mos
Nicolae;
 Să adopte o poziţie corectă în timpul scrisului.
 Să participe în spirit critic şi autocritic la analiza lucrărilor.
ARTĂ:
Să denumească materialele necesare realizării lucrării;
Să folosească corect tehnica de lucru însuşită anterior;
Să găsească utilitate obiectelor realizate în cadrul activităţii practice;
Să lucreze curat și îngrijit.

JOC DE MASĂ:
să îmbine imaginile din bucăți - pentru a realiza întregul;
să verbalizeze ce au obținut;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,expunerea, jocul,
lectura educatoarei, instructajul verbal, observare curentă.

Resurse materiale: fișe de lucru, lipici, bețișoare, recipiente pentru lipici carioci, ecusoane,
zâmbărici, prezentare ppt., laptop, ghetuțe din carton,fulgi, cănăfiori, saculeț, biletel cu
ghicitoare, CD, casetofon, spiriduș de pluș, piese puzzle.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe .

Metode de evaluare: observarea sistematică,evaluare acțional pragmatică (salutul) analiza


produselor, lucrările practice, aprecierea verbală.

BIBLIOGRAFIE:

Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Alexandru Mitrache, „Didactica activităţilor


instructiv-educative pentru învăţământul preprimar”, Editura Didactica Nova,
Craiova, 2005;
Revista Învăţământului Preşcolar, nr. 3-4/2009;
Revista Învăţământului Preşcolar, nr.1-2/2010;
Curriculum pentru învăţămantul preşcolar (3-6/7ani), Editura DPH, Bucureşti, 2009;
Smaranda Maria-Cioflica, Camelia Lazăr, „Ziua bună începe la Întâlnirea de
dimineaţă”, Editura Tehno-Art, Petroşani, 2009.
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe scăunele pentru a putea stabili un contact vizual cu
toţi membrii grupei. Pentru a constitui un model de comportament, educatoarea zâmbeşte,
transmite căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare- verbală şi nonverbală.
Salutul- Educatoarea rosteşte următoarele versuri:
„Dimineața a sosit
Toți copiii au venit!
În semicerc să ne-șezăm
Cu toții să ne salutăm.””
Se foloseşte „tehnica comunicării rotative”-pornind de la educatoare către copilul din
dreapta, folosindu-se numele copilului (Ex. „Bună dimineaţa, David!”).Fiecare salut este
însoţit de o strângere de mână.
Prezenţa se va realiza cu ajutorul unei fetiţe şi a unui băieţel. Fetiţa va numi
fiecare băieţel prezent, iar băiatul va numi fetiţele prezente.
După această etapă se va completa Calendarul naturii, discutându-se despre
condiţiile meteorologice şi stabilindu-se anotimpul în care ne aflăm.
Tranziţia către activitatea comună se va face prin transmiterea urmatorului
mesaj :
" Să fiți cuminţi şi-ascultători/Că vin multe sărbători !”

Prin intermediul tranziției


“Bat din palme clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim!”
se face trecerea catre activitatile pe domeniile experiențiale.
Ajunși la centre, copiilor li se prezintă fiecare centru si obiectivele corespunzătoare
dupa care ei vor alege la care centru doresc sa lucreze.
Tranziția către ALA II se realizează prin recitarea de către educatoare a următoarelor
versuri:
"Noi cu totii am lucrat
Si lucrul am terminat,
Bucurosi noi sa dansam
Pentru ca stim sa lucram".
În cadrul activităților alese de la finalul zilei, copiii vor dansa "Jingle bells rock" și
vor juca jocul "Plimbă spiridușul" .
Nr. Etapele Strategii didactice
Crt. activităţii Conţinutul ştiinţific Resurse Resurse Forme de Evaluare
procedurale materiale organizare
- Pregătirea materialelor necesare pentru fiecare
centru de activitate.
- Asigurarea unui climat educaţional favorabil, în
concordanţă cu tema săptămânii. Evalurea
1. Moment Întâlnirea de dimineaţă: Educatoarea recită acţional
organizatoric câteva versuri prin care îi invită pe copii sa se aşeze Conversația programatică
pe scăunele. Salutul va porni de la educatoare, apoi (salutul)
va continua de la un capăt al semicercului, copiii orală
strângându-i mâna colegului din partea dreaptă şi
salutându-l verbal „Bună dimineaţa, David!”
Se face prezenţa cu ajutorul a doi copii care îi vor
numi pe cei prezenţi.
Completarea Calendarului naturii.
2. Captarea Se realizează prin prezentarea unui săculeț care
atenţiei conține un bilețel cu o ghicitoare la care copiii
trebuie să găsească răspunsul: Săculeț,
„De un timp ghetele mele Conversaţia bilețel cu Frontal
Parca poartă-n vârfuri stele. ghicitoare
N-ai ghicit secretul meu?
Păi...,le lustruiesc mereu.
Îmi tot zice mie tata:
-Trebuie să fie gata,
Că azi,mâine în odaie,
Vine.......(Moșul Nicolae)!
"Ce surpriză găsim noi oare în acest săculeț?"
3. Anunţarea Observarea
temei şi a Educatoarea le spune copiilor că astăzi vom comporta-
obiectivelor vorbi despre Surprizele lui Moș Nicolae – Daruri și mentului și
bucurii pentru copii. Conversaţia Frontal a interesului
Tranziţia către activitatea comună se realizeză prin față de mesajul
recitarea unor versuri de catre educatoare. transmis
" Să fiți cuminţi şi-ascultători/Că vin multe
sărbători !”

4. Dirijarea În cadrul activității comune voi citi copiilor


învăţării "Povestea lui Moș Nicolae". Conţinutul poveștii va fi
expus urmărindu-se succesiunea momentelor
principale, explicarea cuvintelor şi expresiilor
necunoscute. După finalizarea expunerii, voi discuta
asupra conţinutului poveştii, vizând sublinierea Conversația Laptop Frontal
caracteristicilor pozitive ale personajelor şi a expunerea Prezentare ppt. individual
mesajului educativ al textului printr-o o serie de
întrebări:

Cum s-a numit povestea noastra?


Despre ce fel de faamilie a fost vorba în poveste?
conversația
Cine era Mos Nicolae?
Ce aduce el?
Cum ii pedepseste pe cei neascultatori?

Dupa incheierea povestii,prin tranzitia:


“Bat din palme clap, clap, clap
Frontal
Din picioare trap, trap, trap
Exercițiul Individual
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim!”

Copiii trec pe la centrele de interes pentru a intui


materialele si a li se prezenta sarcinile de lucru.

explicatia Fișe de lucru


individual
La centrul BIBLIOTECĂ copiii vor avea o fisă de exercițiul Carioci
lucru în care vor trebui să-l ajute pe Moș Nicolae
prin trasarea drumului printr-o linie continuă, sa
ajungă la ghetuțe.

explicația Ghetuțe
individual
La centrul ARTĂ ,copiii vor decora Ghetuța lui Moș Lipici
Nicolae, lipind pe ghetuță cănăfiori și fulgi.
Bețișoare
Recipiente
lipici
Fulgi
Cănăfiori

Explicația
Piese puzzle
Exercițiul
La centrul JOC DE MASĂ, copiii vor trebui să Individual
îmbine imaginile pentru a forma întregul.

5. Obţinerea
performanţei observarea
După explicarea sarcinilor pe centre de interes, copiii Conversația Individual modului în
sunt invitaţi să meargă la sectorul ales și le urez Explicația Pe grupuri care copiii
"SPOR LA LUCRU".În timp ce copiii lucrează trec realizeaza
pe la fiecare centru pentru a oferi indicații sarcinile
suplimentare acolo unde este cazul. Aprecieri
verbale

Ecusoane
După ce copiii au lucrat la fiecare sector, vor avea zâmbărici
lipite pe ecusoane cele trei simboluri ale centrelor de
interes.

7. Evaluarea După terminarea activităţilor, împreună cu copiii, se


va merge pe la fiecare centru pentru evaluarea
modului de lucru. Se vor face aprecieri asupra Conversaţia Aprecieri
întregii activităţi, a performanţelor obţinute, a verbale
modului de participare a copiilor la activitate şi a
comportamentului acestora.

8. Încheierea Se vor face aprecieri asupra comportării copiilor pe Frontal Aprecieri


activităţii parcursul activităţii. verbale
Tranziţia către activităţile distractive se va face Conversația Frontal
prin intermediul versurilor :
" Noi cu toții am lucrat
Și lucrul am terminat
Bucuroși noi să dansăm
Pentru că știm să lucrăm".

S-ar putea să vă placă și