Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Motto :

„Legăturile de familie mi s-au părut întotdeauna sfinte.


Nu mă pot hotărî să cred că ruperea lor s-ar putea face
fără o dezonoare şi fără să jignească ceea ce este mai
sfânt pentru un om”.
Napoleon

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ,, ANTON PANN’’ RM. VALCEA


DATA : 22.octombrie 2009
PROPUNĂTOR : Amza Daniela
CLASA: A VII -E
DISCIPLINA: CULTURĂ CIVICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: OMUL FIINŢĂ SOCIALĂ
LECŢIA: FAMILIA CA GRUP SOCIAL
TIPUL LECŢIEI: lecţie mixtă (predare – învăţare)
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: comunicarea şi dobândirea de noi cunoştinţe
privind familia
OBIECTIVE DE REFRINŢĂ:
I. dezvoltarea capacităţii de comunicare, de argumentare a unor idei;
II. dezvoltarea capacităţii de ascultare activă;
III. dezvoltarea capacităţii reflecţie asupra relaţiei cu cei apropiaţi;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. – să identifice elementele componente ale familiei;
O2. – să descopere funcţiile familiei analizând diverse surse;
O3. – să analizeze diferite tipuri de familie;
O4. - să manifeste interes pentru ora de cultură civică;
.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, joc de rol, comparaţia, observaţia,
RESURSE MATERIALE :
- fişe de lucru
- Manualul de cultură civică, cl. a VII a , ed. ALL
- Markere, foi de flippchar
1. MOMENT ORGANIZATORIC:
Distribui jetoane pe care vor însemna starea sufletească pe care o au la începutul lecţiei.
Elevii se pregătesc pentru lecţie.

2. ANUNTAREA TEMEI SI A OBIECTIVELOR.


Anunţ titlul lecţiei ,, Familia grup social’’şi îl scriu pe tablă. Această lecţie ne dezvoltă
capacitatea de relaţionare în familie, vom asilila noi informaţii cu privire la tipurile şi rolurile
familiei ca grup social, cât şi metode de stabilire a regulilor în familie şi de rezolvare a unor
situaţii conflictuale.
3. PREZENTAREA MATERIALULUI
Planul lecţiei se prezintă de la început şi se notează pe tablă, pentru a avea o orientare
asupra problemelor care vor fi dezbătute.
Elevii îşi reamintesc noţiuni învăţate în lecţiile anterioare. Astfel, elevii isi vor aminti
despre necesitatea studierii culturii civice, sa diferentieze persoana de personalitate, care sunt
drepturile copilului,ale adultului si carui grup social este apartinator.
Plecând de la noţiunea ce înseamnă grupul social şi anume că este un grup de indivizi care
intrerrelaţionează , elevii vor identifica din ce grup face parte familia. Din lecţia anterioară s-a
stabilit că familia reprezinta un grup social primar, iar membrii ei sunt legaţi prin relaţii de
rudenie, vom concepe definiţia familiei.
Conform Codului civil: familia reprezintă celula de baza a societăţii, iar Constituţiei României
familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, am realizat
importanţa acesteia pentru socitate.
Următoarea etapă o constituie ierarhizarea nevolilor copiilor după manual şi anume: hrana,
somnul, nevoia de a comunica, de supraveghere, plimbarea, dragostea, respectul, aprecierea,
pritenia, îmbrăcămintea, jucăriile şi îndrumarea, elevii vor face o clasificare a lor în vederea
întocmirii graficului privind nevoile copilului. Vom stabili rolurile familiei pentru colil şi anume:
familia are rol educativ, afectiv, biologic si de securitate, elevii vor fi capabili să identifice aceste
roluri prin exemple concrete, iar apoi vom analiza situaţii conflictuale din familii pentru a stabili
un set de reguli pe care ar trebui să le respecte copilul în familie.
4 . OBŢINEREA PERFORMANŢEI
Prin folosirea metodei argumentanţiei şi problematizării, elevii vor răspunde diverselor
întrebări adresate de către profesor. Care ar fi regulile pe care ei le-ar stabili ăn familia lor? Ce
conduite sunt permise copiilor în familie? Cum ar trebui să reacţioneze părinţii î situaţii de criză?
5. ASIGURAREA FEED-BACK-ului
Răspunsurile elevilor la aceste întrebări vor identifica gradul de înţelegere a noilor
cunoştinţe. În cazul în care vom constata anumite dificultăţi, erori au lacune, voi reveni cu
explicaţiile necesare asupra problemei respective.

6. ASIGURAREA RETENŢIEI
Realizaţi o compunere cu titlul „ Familia ideală în viziunea mea” .

7. EVALUAREA
S-a realizat prin calificative verbale de bine sau foarte bine în funcţie de activitatea
elevilor, de implicarea lor în procesul informaţional.

Bibliografie:
1. Maria-Liana Lăcătuş -Educaţie civică – Manual pentru clasa a VII-a, Editura Univers;
2. Codul civil
3. Constituţia României
4. Mass-media