Sunteți pe pagina 1din 41

MINISTERUL CULTURII

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015


- Județul Vaslui -

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


1 VS-I-s-B-06656 Cetatea de pământ de la municipiul VASLUI Dealul Paiului, pct. “Cetăţuia”, la 2.5 km sec. XV, Epoca medievală
Vaslui, punct "Dealul SV de mun.Vaslui; tarla 109, parcela
Paiului" cadastrală 1643
2 VS-I-s-A-06657 Zona curţilor domneşti din municipiul VASLUI Str. Ghica Vodă, la S de biserica "Sf. Ioan" sec. XV - XVI, Epoca
Vaslui medievală
3 VS-I-s-B-06658 Situl arheologic de la sat ARMĂŞENI; comuna Pe malul stâng al pârâului Crasna, la cca
Armăşeni BUNEŞTI-AVEREŞTI 2 km S de sat şi la 200 m N de moara
Negruţi; tarla 71, parcela cadastrală 1427
4 VS-I-m-B-06658.01 Aşezare sat ARMĂŞENI; comuna Pe malul stâng al pârâului Crasna, la cca sec. X - XI, Epoca medieval
BUNEŞTI-AVEREŞTI 2 km S de sat şi la 200 m N de moara timpurie
Negruţi; tarla 71, parcela cadastrală 1427
5 VS-I-m-B-06658.02 Aşezare sat ARMĂŞENI; comuna Pe malul stâng al pârâului Crasna, la cca sec. VIII - IX, Epoca medieval
BUNEŞTI-AVEREŞTI 2 km S de sat şi la 200 m N de moara timpurie
Negruți; tarla 71, parcela cadastrală 1427
6 VS-I-m-B-06658.03 Aşezare sat ARMĂŞENI; comuna Pe malul stâng al pârâului Crasna, la cca sec. VI - VII, Epoca
BUNEŞTI-AVEREŞTI 2 km S de sat şi la 200 m N de moara migraţiilor
Negruţi; tarla 71, parcela cadastrală 1427
7 VS-I-m-B-06658.04 Aşezare sat ARMĂŞENI; comuna Pe malul stâng al pârâului Crasna, la cca sec. III - IV p.Chr.
BUNEŞTI-AVEREŞTI 2 km S de sat şi la 200 m N de moara
Negruţi; tarla 71, parcela cadastrală 1427
8 VS-I-m-B-06658.05 Aşezare sat ARMĂŞENI; comuna Pe malul stâng al pârâului Crasna, la cca Epoca bronzului târziu,
BUNEŞTI-AVEREŞTI 2 km S de sat şi la 200 m N de moara cultura Noua

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2558
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Negruţi; tarla 71, parcela cadastrală 1427
9 VS-I-s-A-06659 Cetăţuia de la Arsura, sat ARSURA; comuna "Cetăţuia Mogoşeşti”, 1 km N de sat ; sec. IV - III a. Chr., Latène,
punct "Mogoşeşti" ARSURA tarla 10 cultura geto - dacică
10 VS-I-s-B-06660 Situl arheologic de la sat ARSURA; comuna La marginea de NE a satului şi la E de
Arsura, punct "Cetăţuia ARSURA pct."Cetăţuia Mogoşeşti"; tarla 9
Mogoşeşti"

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


11 VS-I-m-B-06660.01 Aşezare sat ARSURA; comuna La marginea de NE a satului şi la E de sec. X - XI, Epoca medieval
ARSURA pct."Cetăţuia Mogoşeşti"; tarla 9 timpurie
12 VS-I-m-B-06660.02 Necropolă sat ARSURA; comuna La marginea de NE a satului şi la E de sec. X - XI, Epoca medieval
ARSURA pct."Cetăţuia Mogoşeşti" ; tarla 9 timpurie
13 VS-I-m-B-06660.03 Aşezare sat ARSURA; comuna La marginea de NE a satului şi la E de sec. VIII - IX, Epoca medieval
ARSURA pct."Cetăţuia Mogoşeşti"; tarla 9 timpurie
14 VS-I-m-B-06660.04 Aşezare sat ARSURA; comuna La marginea de NE a satului şi la E de sec. VI - VII, Epoca
ARSURA pct."Cetăţuia Mogoşeşti ; tarla 9 migraţiilor
15 VS-I-m-B-06660.05 Aşezare sat ARSURA; comuna La marginea de NE a satului şi la E de sec. IV p.Chr., Epoca
ARSURA pct."Cetăţuia Mogoşeşti" ; tarla 9 romană târzie
16 VS-I-s-B-06661 Situl arheologic de la sat BÂRLĂLEŞTI; "Stanţia” ("La Arie”), tarla 43, parcela
Bârlăleşti, punct "Stanţia" comuna EPURENI cadastrală 999
17 VS-I-m-B-06661.01 Aşezare sat BÂRLĂLEŞTI; "Stanţia” ("La Arie”), tarla 43, parcela sec. X - XI, Epoca medieval
comuna EPURENI cadastrală 999 timpurie
18 VS-I-m-B-06661.02 Aşezare sat BÂRLĂLEŞTI; "Stanţia” ("La Arie”), tarla 43, parcela sec. VII - IX, Epoca
comuna EPURENI cadastrală 999 migraţiilor
19 VS-I-m-B-06661.03 Aşezare sat BÂRLĂLEŞTI; "Stanţia” ("La Arie”), tarla 43, parcela sec. V - VI, Epoca migraţiilor
comuna EPURENI cadastrală 999
20 VS-I-m-B-06661.04 Aşezare sat BÂRLĂLEŞTI; "Stanţia” ("La Arie”), tarla 43, parcela sec. IV p.Chr., Epoca
comuna EPURENI cadastrală 999 romană târzie

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2559
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


21 VS-I-m-B-06661.05 Aşezare sat BÂRLĂLEŞTI; "Stanţia” ("La Arie”), tarla 43, parcela Eneolitic târziu, cultura
comuna EPURENI cadastrală 999 Stoicani-Aldeni
22 VS-I-s-B-06662 Situl arheologic de la sat BÂRLĂLEŞTI; "Sturza”, pe platoul şi panta de NV a
Bârlăleşti, punct "Sturza" comuna EPURENI dealului Ciomaga, la cca. 1 km S de sat ;
tarlaua 38, parcela cadastrala 1137
23 VS-I-m-B-06662.01 Aşezare sat BÂRLĂLEŞTI; "Sturza”, pe platoul şi panta de NV a sec. XII - XIII, Epoca

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna EPURENI dealului Ciomaga, la cca. 1 km S de sat ; medievală
tarlaua 38, parcela cadastrală 1137
24 VS-I-m-B-06662.02 Aşezare sat BÂRLĂLEŞTI; "Sturza”, pe platoul şi panta de NV a sec. X - XI, Epoca medievală
comuna EPURENI dealului Ciomaga, la cca. 1 km S de sat ; timpurie
tarlaua 38, parcela cadastrală 1137
25 VS-I-m-B-06662.03 Aşezare sat BÂRLĂLEŞTI; "Sturza”, pe platoul şi panta de NV a sec. VI - VII, Epoca
comuna EPURENI dealului Ciomaga, la cca. 1 km S de sat ; medievală timpurie
tarlaua 38, parcela cadastrală 1137
26 VS-I-m-B-06662.04 Aşezare sat BÂRLĂLEŞTI; "Sturza”, pe platoul şi panta de NV a Latène
comuna EPURENI dealului Ciomaga, la cca. 1 km S de sat ;
tarlaua 38, parcela cadastrală 1137
27 VS-I-m-B-06662.05 Aşezare sat BÂRLĂLEŞTI; "Sturza”, pe platoul şi panta de NV a Hallstatt
comuna EPURENI dealului Ciomaga, la cca. 1 km S de sat ;
tarlaua 38, parcela cadastrală 1137
28 VS-I-m-B-06662.06 Aşezare sat BÂRLĂLEŞTI; "Sturza”, pe platoul şi panta de NV a Epoca bronzului, cultura
comuna EPURENI dealului Ciomaga, la cca. 1 km S de sat ; Noua
tarlaua 38, parcela cadastrală 1137
29 VS-I-m-B-06662.07 Aşezare fortificată sat BÂRLĂLEŞTI; "Sturza”, pe platoul şi panta de NV a Eneolitic, Cultura Cucuteni
comuna EPURENI dealului Ciomaga, la cca. 1 km S de sat ; AII, AIII, B
tarlaua 38, parcela cadastrală 1137
30 VS-I-s-A-06663 Cetate sat BUNEŞTI; comuna "Dealul Bobului (Bob)”, la 1 km E de sat, sec. IV - III a. Chr., Latène,
BUNEŞTI-AVEREŞTI tarla 15, parcela cadastrală 452 cultura geto - dacică

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2560
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


31 VS-I-s-B-06664 Cetate sat CORNI - ALBEŞTI; La cca. 6 km E de sat şi la 300 m S-SV de sec. IV - III a. Chr., Latène
comuna ALBEŞTI locul fostului schit Vladnic (în pădure);
tarla 13, parcela cadastrală 249
32 VS-I-s-B-06665 Cetate sat CREŢEŞTI; comuna "Dealul Cetăţii”, 2 km NE de sat şi 500 m sec. IV - III a. Chr., Latène,
CREŢEŞTI S de drumul forestier (pădure); tarla 55, cultura geto - dacică
parcela cadastrală 1150

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


33 VS-I-s-B-06666 Aşezare sat DĂNEŞTI; comuna "La Islaz” la 500 m S de sat (păşune); sec. IX - XV, Epoca
DĂNEŞTI tarla 42, parcela cadastrală 621 medievală
34 VS-I-s-B-06667 Situl arheologic de la sat DODEŞTI; comuna "La Şipot” şi "Călugăreasca”, între vatra
Dodeşti, punct "La Şipot" DODEŞTI satului Dodeşti şi vatra cartierului
Tămăşeni (în mijlocul actualei localităţi –
teren sport); tarla 55
35 VS-I-m-B-06667.01 Necropolă sat DODEŞTI; comuna "La Şipot” şi "Călugăreasca”, între vatra sec. XVII - XVIII, Epoca
DODEŞTI satului Dodeşti şi vatra cartierului medievală
Tămăşeni (în mijlocul actualei localităţi –
teren sport); tarla 55
36 VS-I-m-B-06667.02 Aşezare sat DODEŞTI; comuna "La Şipot” şi "Călugăreasca”, între vatra sec. VIII - XI, Epoca medieval
DODEŞTI satului Dodeşti şi vatra cartierului timpurie
Tămăşeni (în mijlocul actualei localităţi –
teren sport); tarla 55
37 VS-I-m-B-06667.03 Aşezare sat DODEŞTI; comuna "La Şipot” şi "Călugăreasca”, între vatra sec. V - VII, Epoca
DODEŞTI satului Dodeşti şi vatra cartierului migraţiilor
Tămăşeni (în mijlocul actualei localităţi –
teren sport); tarla 55
38 VS-I-m-B-06667.04 Aşezare sat DODEŞTI; comuna "La Şipot” şi "Călugăreasca”, între vatra sec. IV p.Chr., Epoca
DODEŞTI satului Dodeşti şi vatra cartierului romană târzie
Tămăşeni (în mijlocul actualei localităţi –
teren sport); tarla 55

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2561
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


39 VS-I-m-B-06667.05 Aşezare sat DODEŞTI; comuna "La Şipot” şi "Călugăreasca”, între vatra sec. II - III p.Chr., Epoca
DODEŞTI satului Dodeşti şi vatra cartierului romană
Tămăşeni (în mijlocul actualei localităţi –
teren sport); tarla 55
40 VS-I-m-B-06667.06 Aşezare sat DODEŞTI; comuna "La Şipot” şi "Călugăreasca”, între vatra Hallstatt
DODEŞTI satului Dodeşti şi vatra cartierului
Tămăşeni (în mijlocul actualei localităţi –

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


teren sport); tarla 55
41 VS-I-m-B-06667.07 Aşezare sat DODEŞTI; comuna "La Şipot” şi "Călugăreasca”, între vatra Epoca bronzului, cultura
DODEŞTI satului Dodeşti şi vatra cartierului Noua
Tămăşeni (în mijlocul actualei localităţi –
teren sport); tarla 55
42 VS-I-m-B-06667.08 Aşezare sat DODEŞTI; comuna "La Şipot” şi "Călugăreasca”, între vatra Eneolitic, cultura Stoicani-
DODEŞTI satului Dodeşti şi vatra cartierului Aldeni
Tămăşeni (în mijlocul actualei localităţi –
teren sport); tarla 55
43 VS-I-s-B-06668 Situl arheologic de la sat DRĂGEŞTI; comuna "Sub Silişte”, la 500 m SSV de sat; tarla
Drăgeşti, punct "Sub TODIREŞTI 27
Silişte"
44 VS-I-m-B-06668.01 Aşezare sat DRĂGEŞTI; comuna "Sub Silişte”, la 500 m SSV de sat; tarla sec. X - XVII, Epoca
TODIREŞTI 27 medievală
45 VS-I-m-B-06668.02 Aşezare sat DRĂGEŞTI; comuna "Sub Silişte”, la 500 m SSV de sat; tarla sec. V - IX, Epoca migraţiilor
TODIREŞTI 27
46 VS-I-m-B-06668.03 Aşezare sat DRĂGEŞTI; comuna "Sub Silişte”, la 500 m SSV de sat; tarla sec. II - IV p.Chr., Epoca
TODIREŞTI 27 romană
47 VS-I-m-B-06668.04 Aşezare sat DRĂGEŞTI; comuna "Sub Silişte”, la 500 m SSV de sat; tarla Latène, cultura geto - dacică
TODIREŞTI 27

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2562
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


48 VS-I-m-B-06668.05 Aşezare sat DRĂGEŞTI; comuna "Sub Silişte”, la 500 m SSV de sat; tarla Epoca bronzului târziu,
TODIREŞTI 27 cultura Noua
49 VS-I-s-B-06669 Aşezare sat DUMEŞTI; comuna "Între pâraie”, la 1 km NE de sat; tarla 31 Eneolitic, cultura Cucuteni
DUMEŞTI
50 VS-I-s-B-06670 Aşezare întărită sat DUMEŞTI; comuna "La Şanţuri”, în padure la aproximativ 5 sec. IV - III a. Chr., Latène,
DUMEŞTI km SE de sat; tarla 85 cultura geto - dacică

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


51 VS-I-s-A-06671 Cetate sat FEDEŞTI; comuna "Cetăţuia”, la 1,5 km SV de sat; tarla 37, sec. IV - III a. Chr., Latène,
ŞULETEA parcela cadastrală 511 cultura geto - dacică
52 VS-I-s-B-20219 Castru sat FEDEŞTI; comuna "Cetăţuia” sec. II p.Chr., Epoca romană
ŞULETEA
53 VS-I-s-B-06672 Situl arheologic de la Gara sat GARA BANCA; "Şapte Case”, la 800 m V de sat, pe malul
Banca, punct "Şapte case", comuna BANCA stâng al râului Bârlad; tarla 69, parcela
azi Sălcioara cadastrală 1714, 1715
54 VS-I-m-B-06672.01 Aşezare sat GARA BANCA; "Şapte Case”, la 800 m V de sat, pe malul sec. IX - X, Epoca medieval
comuna BANCA stâng al râului Bârlad; tarla 69, parcela timpurie
cadastrală 1714, 1715
55 VS-I-m-B-06672.02 Aşezare sat GARA BANCA; "Şapte Case”, la 800 m V de sat, pe malul sec. IV p.Chr., Epoca
comuna BANCA stâng al râului Bârlad; tarla 69, parcela migraţiilor
cadastrală 1714,1715
56 VS-I-s-B-06673 Situl arheologic de la sat GÂRCENI; comuna "Coada Plopilor”, la marginea de SE a
Gârceni, punct "Coada GÂRCENI satului; tarla 39, parcela cadastrală 862
Plopilor"
57 VS-I-m-B-06673.01 Aşezare sat GÂRCENI; comuna "Coada Plopilor”, la marginea de SE a sec. III - IV p.Chr., Epoca
GÂRCENI satului; tarla 39, parcela cadastrală 862 romană
58 VS-I-m-B-06673.02 Aşezare sat GÂRCENI; comuna "Coada Plopilor”, la marginea de SE a Hallstatt
GÂRCENI satului; tarla 39, parcela cadastrală 862

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2563
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


59 VS-I-m-B-06673.03 Aşezare sat GÂRCENI; comuna "Coada Plopilor”, la marginea de SE a Epoca bronzului, cultura
GÂRCENI satului; tarla 39, parcela cadastrală 862 Monteoru
60 VS-I-m-B-06673.04 Aşezare sat GÂRCENI; comuna "Coada Plopilor”, la marginea de SE a Eneolitic, cultura Cucuteni A
GÂRCENI satului; tarla 39, parcela cadastrală 862 şi A-B
61 VS-I-s-B-06674 Situl arheologic de la sat GIURCANI; comuna La 2 km S de sat, pe o distanţă de cca 9
Giurcani GĂGEŞTI km, între râul Elan şi șosea, spre oraşul

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Murgeni (teren arabil) ; tarla 54, parcela
cadastrală 1128 (comuna Găgești) ; tarla
6, parcela cadastrală 36 (oraşul Murgeni)
62 VS-I-m-B-06674.01 Necropolă sat GIURCANI; comuna La 2 km S de sat, pe o distanță de cca 9 sec. II - IV p.Chr., Epoca
GĂGEŞTI km, între râul Elan şi șosea, spre oraşul romană
Murgeni (teren arabil) ; tarla 54, parcela
cadastrlă 1128 (comuna Găgești) ; tarla
6, parcela cadastrală 36 (oraşul Murgeni)
63 VS-I-m-B-06674.02 Necropolă sat GIURCANI; comuna La 2 km S de sat, pe o distanţă de cca 9 Epoca bronzului
GĂGEŞTI km, între râul Elan şi șosea, spre oraşul
Murgeni (teren arabil) ; tarla 54, parcela
cadastrală 1128 (comuna Găgești) ; tarla
6, parcela cadastrală 36 (oraşul Murgeni)
64 VS-I-s-B-06675 Situl arheologic de la Gura sat GURA IDRICI; "La Coşere”, la marginea de NE a satului
Idrici, punct "La Coşere" comuna ROŞIEŞTI (teren arabil), pe ambele maluri ale
pârâului Idrici; tarla 88, 87
65 VS-I-m-B-06675.01 Aşezare sat GURA IDRICI; "La Coşere”, la marginea de NE a satului sec. II - III p.Chr., Epoca
comuna ROŞIEŞTI (teren arabil), pe ambele maluri ale romană
pârâului Idrici; tarla 88, 87
66 VS-I-m-B-06675.02 Aşezare sat GURA IDRICI; "La Coşere”, la marginea de NE a satului Latène
comuna ROŞIEŞTI (teren arabil), pe ambele maluri ale
pârâului Idrici; tarla 88, 87

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2564
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


67 VS-I-m-B-06675.03 Aşezare sat GURA IDRICI; "La Coşere”, la marginea de NE a satului Hallstatt
comuna ROŞIEŞTI (teren arabil), pe ambele maluri ale
pârâului Idrici; tarla 88, 87
68 VS-I-m-B-06675.04 Aşezare sat GURA IDRICI; "La Coşere”, la marginea de NE a satului Eneolitic, aspect cultural
comuna ROŞIEŞTI (teren arabil), pe ambele maluri ale Stoicani-Aldeni
pârâului Idrici; tarla 88, 87

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


69 VS-I-m-B-06675.05 Aşezare sat GURA IDRICI; "La Coşere”, la marginea de NE a satului Eneolitic, cultura Cucuteni A
comuna ROŞIEŞTI (teren arabil), pe ambele maluri ale
pârâului Idrici; tarla 88, 87
70 VS-I-s-B-06676 Situl arheologic de la sat HORGA; comuna La marginea de S a satului, în dreapta
Horga EPURENI podului CFR, pe terasa interfluvială;
tarlaua 12, parcela cadastrală 376
71 VS-I-m-B-06676.01 Aşezare sat HORGA; comuna La marginea de S a satului, în dreapta sec. VII - VIII, Epoca
EPURENI podului CFR, pe terasa interfluvială; medieval timpurie
tarlaua 12, parcela cadastrală 376
72 VS-I-m-B-06676.02 Aşezare sat HORGA; comuna La marginea de S a satului, în dreapta sec. IV p.Chr., Epoca
EPURENI podului CFR, pe terasa interfluvială; romană târzie
tarlaua 12, parcela cadastrală 376
73 VS-I-m-B-06676.03 Aşezare sat HORGA; comuna La marginea de S a satului, în dreapta Latène, cultura geto - dacică
EPURENI podului CFR, pe terasa interfluvială;
tarlaua 12, parcela cadastrală 376
74 VS-I-m-B-06676.04 Aşezare sat HORGA; comuna La marginea de S a satului, în dreapta Epoca bronzului târziu,
EPURENI podului CFR, pe terasa interfluvială; cultura Noua
tarlaua 12, parcela cadastrală 376
75 VS-I-s-B-06677 Aşezare municipiul HUŞI "Corni”, "Turbata”, la marginea de N a sec. IV - III a. Chr., Latène
municipiului (teren arabil); tarla 8
76 VS-I-s-B-06678 Situl arheologic de la sat IBĂNEŞTI; comuna La 2 km V de sat (teren arabil); tarla 102,
Ibăneşti IBĂNEŞTI parcela cadastrală 2647

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2565
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


77 VS-I-m-B-06678.01 Aşezare sat IBĂNEŞTI; comuna La 2 km V de sat (teren arabil); tarla 102, sec. XVI - XVIII, Epoca
IBĂNEŞTI parcela cadastrală 2647 medievală
78 VS-I-m-B-06678.02 Aşezare sat IBĂNEŞTI; comuna La 2 km V de sat (teren arabil); tarla 102, sec. XII - XIII, Epoca
IBĂNEŞTI parcela cadastrală 2647 medieval timpurie
79 VS-I-m-B-06678.03 Aşezare sat IBĂNEŞTI; comuna La 2 km V de sat (teren arabil); tarla 102, sec. VIII - XI, Epoca medieval
IBĂNEŞTI parcela cadastrală 2647 timpurie

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


80 VS-I-m-B-06678.04 Aşezare sat IBĂNEŞTI; comuna La 2 km V de sat (teren arabil); tarla 102, sec. V - VII, Epoca
IBĂNEŞTI parcela cadastrală 2647 migraţiilor
81 VS-I-m-B-06678.05 Aşezare sat IBĂNEŞTI; comuna La 2 km V de sat (teren arabil); tarla 102, sec. IV p.Chr., Epoca
IBĂNEŞTI parcela cadastrală 2647 romană târzie
82 VS-I-m-B-06678.06 Aşezare sat IBĂNEŞTI; comuna La 2 km V de sat (teren arabil); tarla 102, Latène, cultura geto - dacică
IBĂNEŞTI parcela cadastrală 2647
83 VS-I-s-B-06679 Situl arheologic de la sat IVĂNEŞTI; comuna La 1 km N de sat; tarla 25
Ivăneşti IVĂNEŞTI
84 VS-I-m-B-06679.01 Aşezare sat IVĂNEŞTI; comuna La 1 km N de sat, tarla 25 sec. XVII - XVIII, Epoca
IVĂNEŞTI medievală
85 VS-I-m-B-06679.02 Aşezare sat IVĂNEŞTI; comuna La 1 km N de sat, tarla 25 sec. X - XII, Epoca medieval
IVĂNEŞTI timpurie
86 VS-I-m-B-06679.03 Aşezare sat IVĂNEŞTI; comuna La 1 km N de sat, tarla 25 sec. II - III p.Chr., Epoca
IVĂNEŞTI romană
87 VS-I-m-B-06679.04 Aşezare sat IVĂNEŞTI; comuna La 1 km N de sat; tarla 25 Latène, cultura geto - dacică
IVĂNEŞTI
88 VS-I-m-B-06679.05 Aşezare sat IVĂNEŞTI; comuna La 1 km N de sat, tarla 25 Hallstatt
IVĂNEŞTI
89 VS-I-s-B-06680 Situl arheologic de la sat MĂLUŞTENI; "Cetăţuia”, la marginea de NV a satului,
Măluşteni, punct comuna MĂLUŞTENI pe o poziţie dominantă (păşune); tarla
"Cetăţuia" 19, parcela cadastrală 978-979
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2566
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


90 VS-I-m-B-06680.01 Aşezare sat MĂLUŞTENI; "Cetăţuia”, la marginea de NV a satului, Latène, cultura geto - dacică
comuna MĂLUŞTENI pe o poziţie dominantă (păşune); tarla
19, parcela cadastrală 978-979
91 VS-I-m-B-06680.02 Aşezare sat MĂLUŞTENI; "Cetăţuia”, la marginea de NV a satului, Epoca bronzului
comuna MĂLUŞTENI pe o poziţie dominantă (păşune); tarla
19, parcela cadastrală 978-979

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


92 VS-I-s-B-06681 Situl arheologic de la sat MĂLUŞTENI; "Leaua”, la 700 m E de sat; tarla 22,
Măluşteni, punct "Leaua" comuna MĂLUŞTENI parcela cadastrală 1224
93 VS-I-m-B-06681.01 Aşezare sat MĂLUŞTENI; "Leaua”, la 700 m E de sat, tarla 22, sec. XI - XII, Epoca medieval
comuna MĂLUŞTENI parcela cadastrală 1224 timpurie
94 VS-I-m-B-06681.02 Aşezare sat MĂLUŞTENI; "Leaua”, la 700 m E de sat, tarla 22, sec. V - VI
comuna MĂLUŞTENI parcela cadastrală 1224
95 VS-I-m-B-06681.03 Aşezare sat MĂLUŞTENI; "Leaua”, la 700 m E de sat, tarla 22, sec. IV p.Chr.
comuna MĂLUŞTENI parcela cadastrală 1224
96 VS-I-m-B-06681.04 Aşezare sat MĂLUŞTENI; "Leaua”, la 700 m E de sat, tarla 22, Latène, cultura geto - dacică
comuna MĂLUŞTENI parcela cadastrală 1224
97 VS-I-m-B-06681.05 Aşezare sat MĂLUŞTENI; "Leaua”, la 700 m E de sat, tarla 22, Hallstatt
comuna MĂLUŞTENI parcela cadastrală 1224
98 VS-I-m-B-06681.06 Aşezare sat MĂLUŞTENI; "Leaua”, la 700 m E de sat, tarla 22, Epoca bronzului
comuna MĂLUŞTENI parcela cadastrală 1224
99 VS-I-m-B-06681.07 Aşezare sat MĂLUŞTENI; "Leaua”, la 700 m E de sat, tarla 22, Eneolitic, cultura Cucuteni
comuna MĂLUŞTENI parcela cadastrală 1224
100 VS-I-m-B-06681.08 Aşezare sat MĂLUŞTENI; "Leaua”, la 700 m E de sat, tarla 22, Neolitic, cultura Starčevo-
comuna MĂLUŞTENI parcela cadastrală 1224 Criş
101 VS-I-m-B-06681.09 Aşezare sat MĂLUŞTENI; "Leaua”, la 700 m E de sat, tarla 22, Paleolitic
comuna MĂLUŞTENI parcela cadastrală 1224

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2567
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


102 VS-I-s-B-06682 Situl arheologic de la oraş MURGENI La 700 m E de sat; tarla 39, parcela
Murgeni cadastrală 622
103 VS-I-m-B-06682.01 Aşezare oraş MURGENI La 700 m E de sat; tarla 39, parcela sec. XVII - XVIII, Epoca
cadastrală 622 medievală
104 VS-I-m-B-06682.02 Aşezare oraş MURGENI La 700 m E de sat; tarla 39, parcela sec. XV - XVI, Epoca
cadastrală 622 medievală

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


105 VS-I-m-B-06682.03 Aşezare oraş MURGENI La 700 m E de sat; tarla 39, parcela sec. XII - XIV, Epoca
cadastrală 622 medievală
106 VS-I-m-B-06682.04 Aşezare oraş MURGENI La 700 m E de sat; tarla 39, parcela sec. X - XI, Epoca medieval
cadastrală 622 timpurie
107 VS-I-m-B-06682.05 Aşezare oraş MURGENI La 700 m E de sat, tarla 39, parcela sec. VIII - IX, Epoca medieval
cadastrală 622 timpurie
108 VS-I-m-B-06682.06 Aşezare oraş MURGENI La 700 m E de sat, tarla 39, parcela sec. V - VII, Epoca
cadastrală 622 migraţiilor
109 VS-I-m-B-06682.07 Aşezare oraş MURGENI La 700 m E de sat, tarla 39, parcela sec. II - III p.Chr., Epoca
cadastrală 622 romană
110 VS-I-m-B-06682.08 Aşezare oraş MURGENI La 700 m E de sat, tarla 39, parcela Latène, cultura geto - dacică
cadastrală 622
111 VS-I-m-B-06682.09 Aşezare oraş MURGENI La 700 m E de sat; tarla 39, parcela Paleolitic
cadastrală 622
112 VS-I-s-B-06683 Situl arheologic de la sat PERIENI; comuna "Râpa Râşcanilor (Roşcanilor)”, la
Perieni, punct "Râpa PERIENI marginea de NV a satului, tarla 22,
Râşcanilor" parcela cadastrală 430
113 VS-I-m-B-06683.01 Aşezare sat PERIENI; comuna "Râpa Râşcanilor (Roşcanilor)”, la sec. III - IV p.Chr., Epoca
PERIENI marginea de NV a satului; tarla 22, romană
parcela cadastrală cadastrală 430

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2568
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


114 VS-I-m-B-06683.02 Aşezare sat PERIENI; comuna "Râpa Râşcanilor (Roşcanilor)”, la Latène, cultura geto - dacică
PERIENI marginea de NV a satului; tarla 22,
parcela cadastrală 430
115 VS-I-m-B-06683.03 Aşezare sat PERIENI; comuna "Râpa Râşcanilor (Roşcanilor)”, la Hallstatt
PERIENI marginea de NV a satului; tarla 22,
parcela cadastrală 430

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


116 VS-I-m-B-06683.04 Aşezare sat PERIENI; comuna "Râpa Râşcanilor (Roşcanilor)”, la Neolitic târziu, cultura
PERIENI marginea de NV a satului; tarla 22, ceramicii liniare
parcela cadastrală 430
117 VS-I-m-B-06683.05 Aşezare sat PERIENI; comuna "Râpa Râşcanilor (Roşcanilor)”, la Neolitic timpuriu, cultura
PERIENI marginea de NV a satului, tarla 22, Starčevo - Criş
parcela cadastrală 430
118 VS-I-s-B-06684 Situl arheologic de la Podu sat PODU PETRIŞ; "Dealul Balaurului”, la 300m E de sat;
Pietriş, punct "Dealul comuna CIOCANI tarla 106, parcela cadastrală 1865
Balaurului"
119 VS-I-m-B-06684.01 Necropolă sat PODU PETRIŞ; "Dealul Balaurului”, la 300m E de sat; sec. IV p.Chr.
comuna CIOCANI tarla 106, parcela cadastrală 1865
120 VS-I-m-B-06684.02 Aşezare sat PODU PETRIŞ; "Dealul Balaurului”, la 300m E de sat; Epoca bronzului
comuna CIOCANI tarla 106, parcela cadastrală 1865
121 VS-I-s-A-06685 Situl arheologic de la sat POIENEŞTI; comuna "Dealul Teiului”, la marginea de V a
Poieneşti, punct "Dealul POIENEŞTI satului, pct. "Magura"; tarla 16, parcela
Teiului" cadastrală 359
122 VS-I-m-A-06685.01 Necropolă sat POIENEŞTI; comuna "Dealul Teiului”, la marginea de V a sec. XIV - XVI, Epoca
POIENEŞTI satului, pct. "Magura"; tarla 16, parcela medievală
cadastrală 359
123 VS-I-m-A-06685.02 Aşezare sat POIENEŞTI; comuna "Dealul Teiului”, la marginea de V a mijl. sec. III p. Chr., Epoca
POIENEŞTI satului, pct. "Magura"; tarla 16, parcela daco-romană
cadastrală 359

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2569
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


124 VS-I-m-A-06685.03 Aşezare sat POIENEŞTI; comuna "Dealul Teiului”, la marginea de V a sec. III p.Chr., Epoca daco-
POIENEŞTI satului, pct. "Magura"; tarla 16, parcela romană, cultura Poieneşti-
cadastrală 359 Vârteşcoi
125 VS-I-m-A-06685.04 Necropolă sat POIENEŞTI; comuna "Dealul Teiului”, la marginea de V a sec. II - I a. Chr., Latène
POIENEŞTI satului, pct. "Magura"; tarla 16, parcela târziu, cultura Poieneşti-
cadastrală 359 Lukasevka

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


126 VS-I-m-A-06685.05 Aşezare sat POIENEŞTI; comuna "Dealul Teiului”, la marginea de V a sec. IV - III a. Chr., Latène,
POIENEŞTI satului, pct. "Magura"; tarla 16, parcela cultura geto - dacică
cadastrală 359
127 VS-I-m-A-06685.06 Aşezare sat POIENEŞTI; comuna "Dealul Teiului”, la marginea de V a Epoca bronzului, cultura
POIENEŞTI satului, pct. "Magura"; tarla 16, parcela Noua
cadastrală 359
128 VS-I-m-A-06685.07 Aşezare sat POIENEŞTI; comuna "Dealul Teiului”, la marginea de V a Neolitic, cultura Cucuteni,
POIENEŞTI satului, pct. "Magura"; tarla 16, parcela faza A III
cadastrală 359
129 VS-I-s-B-06686 Situl arheologic de la sat RATEŞU CUZEI; "La Chiuă” la cca. 800m E de sat, pe
Rateşu Cuzei, punct "La comuna REBRICEA pantele de E şi S ale botului de deal, tarla
Chiuă" 69, parcela cadastrală 785
130 VS-I-m-B-06686.01 Aşezare sat RATEŞU CUZEI; "La Chiuă” la cca. 800m E de sat, pe sec. VIII - XI, Epoca medieval
comuna REBRICEA pantele de E şi S ale botului de deal; tarla timpurie
69
131 VS-I-m-B-06686.02 Aşezare sat RATEŞU CUZEI; "La Chiuă” la cca. 800m E de sat, pe sec. VI - VIII, Epoca
comuna REBRICEA pantele de E şi S ale botului de deal; tarla medieval timpurie
69
132 VS-I-m-B-06686.03 Aşezare sat RATEŞU CUZEI; "La Chiuă” la cca. 800m E de sat, pe sec. V - VI, Epoca migraţiilor
comuna REBRICEA pantele de E şi S ale botului de deal; tarla
69

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2570
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


133 VS-I-m-B-06686.04 Aşezare sat RATEŞU CUZEI; "La Chiuă” la cca. 800m E de sat, pe sec. IV p.Chr., Epoca
comuna REBRICEA pantele de E şi S ale botului de deal, tarla romană târzie
69
134 VS-I-m-B-06686.05 Aşezare sat RATEŞU CUZEI; "La Chiuă” la cca. 800m E de sat, pe Latène
comuna REBRICEA pantele de E şi S ale botului de deal; tarla
69

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


135 VS-I-m-B-06686.06 Aşezare sat RATEŞU CUZEI; "La Chiuă” la cca. 800m E de sat, pe Hallstatt
comuna REBRICEA pantele de E şi S ale botului de deal; tarla
69
136 VS-I-m-B-06686.07 Aşezare sat RATEŞU CUZEI; "La Chiuă” la cca. 800m E de sat, pe Epoca bronzului târziu,
comuna REBRICEA pantele de E şi S ale botului de deal; tarla cultura Noua
69
137 VS-I-m-B-06686.08 Aşezare sat RATEŞU CUZEI; "La Chiuă” la cca. 800m E de sat, pe Neolitic, cultura Cucuteni,
comuna REBRICEA pantele de E şi S ale botului de deal; tarla faza A
69
138 VS-I-m-B-06686.09 Aşezare sat RATEŞU CUZEI; "La Chiuă” la cca. 800m E de sat, pe Neolitic, cultura
comuna REBRICEA pantele de E şi S ale botului de deal, tarla Precucuteni
69
139 VS-I-m-B-06686.10 Aşezare sat RATEŞU CUZEI; "La Chiuă” la cca. 800m E de sat, pe Neolitic timpuriu, cultura
comuna REBRICEA pantele de E şi S ale botului de deal; tarla Starčevo-Criş
69
140 VS-I-s-B-06687 Tumul sat RÂŞEŞTI; comuna "Movila Râbâia” la 40 m N de sat ; tarla sec. IV a. Chr., Latène
DRÂNCENI 69, parcela cadastrală 1145, 1146, 1147
141 VS-I-s-B-06688 Ruinele bisericii "Sf. sat SCHITU; comuna În centrul satului, în cimitir 1845 - 1847
Nicolae” BOGDĂNIŢA
142 VS-I-s-A-06689 Situl arheologic de la sat SIMILA; comuna La cca. 3 km SV de sat, pe Valea Seacă,
Simila, punct "Baraj" ZORLENI pe ambele maluri, pct. "La Baraj" (la 2,5
km NNV de municipiul Bârlad); tarla 27,

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2571
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


parcela cadastrală 402 ; tarla 21, parcela
cadastrală 401
143 VS-I-m-A-06689.01 Aşezare sat SIMILA; comuna La cca. 3 km SV de sat, pe Valea Seacă, sec. X - XI, Epoca medieval
ZORLENI pe ambele maluri, pct. "La Baraj" (la 2,5 timpurie
km NNV de municipiul Bârlad); tarla 27,
parcela cadastrală 402 ; tarla 21, parcela
cadastrală 401

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


144 VS-I-m-A-06689.02 Aşezare sat SIMILA; comuna La cca. 3 km SV de sat, pe Valea Seacă, sec. IV - V, Epoca
ZORLENI pe ambele maluri, pct. "La Baraj" (la 2,5 migraţiilor, cultura Sântana
km NNV de municipiul Bârlad); tarla 27, de Mureş
parcela cadastrală 402 ; tarla 21, parcela
cadastrală 401
145 VS-I-m-A-06689.03 Necropolă sat SIMILA; comuna La cca. 3 km SV de sat, pe Valea Seacă, sec. IV - V, Epoca
ZORLENI pe ambele maluri, pct. "La Baraj" (la 2,5 migraţiilor, cultura Sântana
km NNV de municipiul Bârlad) ; tarla 27, de Mureş
parcela cadastrală 402 ; tarla 21, parcela
cadastrală 401
146 VS-I-s-B-20216 Ruinele bisericii sat SUSENI; comuna În curtea fostului IAS sec. XVII, Epoca medievală
"Adormirea Maicii BĂCANI
Domnului”
147 VS-I-s-B-06690 Cetatea sat TÂRZII; comuna "La Cetate” ("Stana”), la marginea de SSE sec. V - IV a. Chr., Latène
OLTENEŞTI a satului (pădure); tarla 76
148 VS-I-s-A-06691 Situl arheologic de la sat TRESTIANA; comuna Pct. “Trestiana”, la 500 m NV de sat Neolitic timpuriu, cultura
Trestiana GRIVIŢA (teren arabil); tarla 55, parcela cadastrală Starčevo-Criş
931
149 VS-II-m-B-06692 Palatul Justiţiei, azi municipiul VASLUI Str. Badea Romeo, ing. 13 1891
Judecătoria Vaslui

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2572
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


150 VS-II-m-B-06693 Casa Sima, azi Casa Comis municipiul VASLUI Str. Donici Alecu 4 1922

151 VS-II-m-B-06695 Gimnaziul "Mihail municipiul VASLUI Str. Kogălniceanu Mihail 20 1890 - 1893
Kogălniceanu", azi Școala
cu clasele I-VIII Nr. 3
”Constantin Parfene”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


152 VS-II-a-B-06696 Ansamblu de arhitectură municipiul VASLUI Str. Kogălniceanu Mihail 20-24 1889 - 1911
"Str. Mihail Kogălniceanu"
153 VS-II-m-B-06697 Casa Arbore, azi C.A.R. municipiul VASLUI Str. Kogălniceanu Mihail 22 1890
Pensionari
”Solidaritatea”Vaslui
154 VS-II-m-B-06698 Casa Negură, azi Direcția municipiul VASLUI Str. Kogălniceanu Mihail 24 înc. sec. XX
de Muncă și Protecție
Socială Vaslui
155 VS-II-m-B-06700 Casa Mogoş, azi locuință a municipiul VASLUI Str. Mureşanu Andrei 15 1925
Spitalului Județean de
Urgenţă Vaslui
156 VS-II-m-B-06701 Casa Filipiuc, azi Casa municipiul VASLUI Str. Mureşanu Andrei 16 1933
Iordan
157 VS-II-m-B-06702 Casa Mâdârjac, azi municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 43 1928
restaurant (S.C.
DOREVECO S.R.L.)
158 VS-II-a-B-06703 Ansamblu de arhitectură municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 43-45, 49-59, 58-62 mijl. sec. XIX - prima jum.
"Str. Ştefan cel Mare" sec. XX
159 VS-II-m-B-06705 Casa Ornescu, azi municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 49 1910 - 1912
Grădinița Nr. 9
160 VS-II-m-B-06706 Casa Peride, azi sediul PSD municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 55 sf. sec. XIX - înc. sec. XX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2573
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


161 VS-II-m-B-06707 Casa Popescu, azi Centrul municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 57 1891
Militar Județean Vaslui
162 VS-II-m-A-06708 Biserica "Tăierea Capului municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 58 1820
Sf. Ioan Botezătorul”,
Biserica Domnească
163 VS-II-m-B-06709 Casa Luchian municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 59 1901

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


164 VS-II-m-B-06710 Casa Ghica, azi Grădinița municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 60 sec. XIX
Nr. 1
165 VS-II-m-A-06711 Casa Mavrocordat, azi municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 62 sec. XIX
Palatul Copiilor
166 VS-II-a-B-06712 Şcoala Normală de Băieţi, municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 233A 1923 - 1926
azi Spitalul TBC
167 VS-II-m-B-06712.01 Locuinţa directorului, azi municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 233A 1923 - 1926
Dispensarul TBC
168 VS-II-m-B-06712.02 Școala, azi Secția municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 233A 1923 - 1926
Pneumoftiziologie
169 VS-II-m-B-06713 Casa Irimia, azi Casa municipiul VASLUI Str. Tipografiei 2 1920
Topală și Constantinescu
170 VS-II-m-B-06714 Biserica "Sf. Voievozi” sat ALBEŞTI; comuna 97, în centrul satului, în cimitir 1873 - 1875
ALBEŞTI
171 VS-II-m-B-06715 Biserica de lemn "Sf. sat ARMĂŞENI; comuna 53, în partea de V a satului, în cimitir 1868, refaceri sec. XX
Voievozi” BUNEŞTI-AVEREŞTI
172 VS-II-m-B-06716 Biserica de lemn "Tăierea sat ARMĂŞOAIA; 226, în partea de V a satului, în cimitir 1869
Capului Sf. Ioan comuna PUNGEŞTI
Botezătorul” a fostului
schit Armăşoaia

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2574
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


173 VS-II-m-B-06717 Biserica de lemn "Sf. sat BĂBUŞA; comuna 210, în partea de NV a satului, în cimitir 1836 - 1837
Nicolae” BĂCEŞTI
174 VS-II-m-B-06718 Biserica de lemn sat BĂLEŞTI; comuna 277, în centrul satului, în cimitir 1806
"Adormirea Maicii COZMEŞTI
Domnului”
175 VS-II-m-B-06719 Liceul de Fete "Iorgu municipiul BÂRLAD Str. Bălcescu Nicolae 6 1925 - 1936

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Radu", azi Școala cu
Clasele I-VIII, Nr. 1 ”Iorgu
Radu"
176 VS-II-m-B-06720 Casa Greceanu, azi municipiul BÂRLAD Str. Bălcescu Nicolae 10 cca.1840
Protoieria Bârlad
177 VS-II-m-B-06721 Liceul de Băieți ”Gh. Roșca municipiul BÂRLAD Str. Bălcescu Nicolae 11 1886
Codreanu”, azi Colegiul
Național ”Gh. Roșca
Codreanu”
178 VS-II-m-B-06722 Casa Corbu, azi Casa municipiul BÂRLAD Str. Bălcescu Nicolae 13 cca. 1880
Stoian
179 VS-II-m-B-06723 Spitalul Municipal de municipiul BÂRLAD Str. Bălcescu Nicolae 22 1926 - 1954
Urgență ”Elena Beldiman”
- Secția TBC
180 VS-II-m-B-06724 Casa Cuza municipiul BÂRLAD Str. Cuza Alexandru Ioan 95A sec. XIX

181 VS-II-m-B-06725 Liceul Teoretic municipiul BÂRLAD Str. Eminescu Mihai 1 1957 - 1959
"Mihai Eminescu”
(pavilioanele A-G)
182 VS-II-m-B-06726 Casa Tuduri, azi Casa municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 3 1840
Monu și Darabană

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2575
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


183 VS-II-m-B-06727 Casa Borş, azi Casa Crăciun municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 5 înc. sec. XX

184 VS-II-a-B-06728 Școala Profesională de municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 19 sec. XIX - sec. XX
Fete ”N. Roșca Codreanu”,
azi Complexul de Servicii
Comunitare Nr.1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


185 VS-II-m-B-06728.01 Casa Oprişan, azi Corp A municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 19 1825 - 1827
(Central)
186 VS-II-m-B-06728.02 Aripa de nord municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 19 1945 - 1962

187 VS-II-m-B-06728.03 Aripa de sud municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 19 1896 - 1903

188 VS-II-m-B-06728.04 Capela ”Sf . Stelian”, Corp municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 19 1925
C (Sud)
189 VS-II-m-B-06728.05 Locuinţa directorului, azi municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 19 1896
Casă de tip familial
190 VS-II-m-B-06729 Casa Vasiliu, azi Casa municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 24 1936
Armeanu
191 VS-II-m-B-06730 Casa Bulbuc, azi Casa municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 25 1910
Boghiu şi Dumitraşcu
192 VS-II-m-B-06731 Casa Silvian, azi creșă municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 26 cca. 1924

193 VS-II-m-B-06732 Casa Şuţu, azi Casa Chiriac municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 30 1840

194 VS-II-m-B-06733 Casa Atanasiu, azi S.C. municipiul BÂRLAD Str. Hamangiu Constantin 1 1902 - 1904
CONSINT S.A.
195 VS-II-m-B-06737 Banca Populară municipiul BÂRLAD Str. Hamangiu Constantin 2, colţ cu Str. sf. sec. XIX - înc. sec XX
"Deşteptarea", azi S.C. Republicii 221

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2576
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Crizantema SRL
196 VS-II-m-B-06734 Casa Guriță, azi cabinete municipiul BÂRLAD Str. Hamangiu Constantin 4 1927 - 1928
medicale (primărie)
197 VS-II-m-B-06736 Şcoală primară de Fete şi municipiul BÂRLAD Str. Hamangiu Constantin 16 1925
Băieţi, azi Şcoala nr. 4
"Tudor Pamfile"

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


198 VS-II-m-B-06735 Podul Verde municipiul BÂRLAD Str. Hamangiu Constantin 26 ante 1850, intervenții sec.
XX
199 VS-II-m-B-06738 Banca Tutovei, azi BRD – municipiul BÂRLAD Str. Iorga Nicolae 4 sec. XIX
Agenție
200 VS-II-m-B-06739 Casa Coban,azi Casa Chiş municipiul BÂRLAD Str. Iorga Nicolae 13 sf. sec. XIX

201 VS-II-m-B-06740 Casa Călinescu, azi Casa municipiul BÂRLAD Str. Iorga Nicolae 16 1925
Popa
202 VS-II-m-B-06741 Casa Slobozeanu, azi Casa municipiul BÂRLAD Str. Ipătescu Ana 4 1870
Brebu
203 VS-II-m-B-06742 Casa Șaraga, azi S.C. municipiul BÂRLAD Str. Kogălniceanu Mihail 3 înc. sec. XX
PALODA S.A.
204 VS-II-a-B-06743 Casele Deciu, azi ansamblu municipiul BÂRLAD Str. Kogălniceanu Mihail 4-6 1896 - 1901
de învăţământ
205 VS-II-m-B-06743.02 Casă, azi Clubul Copiilor municipiul BÂRLAD Str. Kogălniceanu Mihail 4 1896 - 1901
”Spiru Haret”
206 VS-II-m-B-06743.01 Casă, azi Şcoala de Muzică municipiul BÂRLAD Str. Kogălniceanu Mihail 6 1896 - 1901
şi Arte Plastice "N.
Tonitza"
207 VS-II-m-B-06744 Biserica "Sf. Ilie” a breslei municipiul BÂRLAD Str. Paloda 14 1859 - 1869
blănarilor
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2577
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


208 VS-II-m-A-06745 Palatul Administrativ şi de municipiul BÂRLAD Str. Pârvan Vasile 1 1890
Justiţie al fostului judeţ
Tutova, azi Muzeul ”Vasile
Pârvan”
209 VS-II-m-A-06746 Casa Sturdza, azi Muzeul municipiul BÂRLAD Str. Pârvan Vasile 4 a. 1812
"Vasile Pârvan"

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


210 VS-II-m-B-06747 Biserica "Sf. Spiridon" şi municipiul BÂRLAD Str. Pârvan Vasile 6 1822 - 1825
"Buna Vestire”
211 VS-II-m-B-06748 Casa Mihai Marius municipiul BÂRLAD Str. Pârvan Vasile 39 1908
Subţirelu
212 VS-II-m-B-06749 Şcoala Nr. 3, azi Grupul municipiul BÂRLAD Str. Petru Rareş 41 1882 - 1892
Şcolar de Arte şi Meserii
213 VS-II-a-B-06750 Ansamblul bisericii "Sf. municipiul BÂRLAD Str. Popa Şapcă 11 sec. XIX
Gheorghe" a breslei
abagerilor
214 VS-II-m-B-06750.01 Biserica "Sf. Gheorghe" municipiul BÂRLAD Str. Popa Şapcă 11 1817 - 1825

215 VS-II-m-B-06750.02 Turn de poartă și municipiul BÂRLAD Str. Popa Şapcă 11 1856 - 1859
clopotniță
216 VS-II-m-B-06751 Școala ”V. Pârvan”, azi municipiul BÂRLAD Str. Republicii 85 1914
imobil proprietate publică
217 VS-II-m-B-06752 Casa Națională municipiul BÂRLAD Str. Republicii 149 1906 - 1908
”Stroe Belloescu”,
azi Biblioteca municipală
218 VS-II-m-B-06753 BNR – Sucursală, azi Hotel municipiul BÂRLAD Str. Republicii 219 1910
”Premier” – S.C. CONDA-
TEX S.R.L

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2578
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


219 VS-II-m-B-06754 Casă, azi Sediul PRM și al municipiul BÂRLAD Str. Republicii 223 sf. sec. XIX - înc. sec. XX
Sindicatului Liber al
Pensionarilor
220 VS-II-m-B-06755 Sala Curții cu Juri, azi municipiul BÂRLAD Str. Republicii 268 1890
Teatrul ”V.I. Popa”
221 VS-II-m-B-06756 Spitalul Municipal de municipiul BÂRLAD Str. Republicii 271-273 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Urgenţă, Secţia "Boli
infecţioase" (Pavilion I-II)
222 VS-II-m-B-06757 Locuința directorului Școlii municipiul BÂRLAD Str. Republicii 277 1888
Normale de Băieți (Casa
Roşie), azi Centrul ”Mihai
Eminescu”
223 VS-II-a-B-06758 Fabrica de Rulmenți, azi municipiul BÂRLAD Str. Republicii 320 sec. XX
S.C. "Rulmenţi" S.A
224 VS-II-m-B-06758.01 Sediu administrativ municipiul BÂRLAD Str. Republicii 320 1953

225 VS-II-m-B-06758.02 Turn cu ceas municipiul BÂRLAD Str. Republicii 320 1953
226 VS-II-m-B-06759 Biserica "Sf. Voievozi” municipiul BÂRLAD Str. Sfinţii Voievozi 2 1827 - 1840

227 VS-II-m-B-06760 Biserica "Vovidenia" şi municipiul BÂRLAD Str. Ştefan cel Mare 1 1826, intervenţii 1849;
"Cuvioasa Paraschiva”
228 VS-II-m-B-06761 Biserica "Sf. Dumitru” municipiul BÂRLAD Str. Vasile Lupu 1 1830 - 1833

229 VS-II-m-A-06762 Biserica municipiul BÂRLAD Piaţa Victoriei 1 1840 - 1842


”Adormirea Maicii
Domnului” (Biserică
Domnească)

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2579
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


230 VS-II-m-B-06763 Biserica "Naşterea Maicii sat BÂRZEŞTI; comuna 242, în centrul satului 1845 - 1847
Domnului” ŞTEFAN CEL MARE
231 VS-II-m-B-06764 Biserica de lemn şi vălătuci sat BOGDĂNEŞTI; 393, în partea de NV a satului, în cimitir 1851, transformări sec. XX
"Sf. Nicolae” a fostului comuna BOGDĂNEŞTI
schit Bogdăneşti
232 VS-II-m-B-06765 Biserica de lemn sat BOGEŞTI; comuna 4, în partea de SE a satului, în cimitir 1807, intervenţii 1924

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


"Adormirea Maicii POGANA
Domnului”
233 VS-II-m-B-06766 Biserica de lemn şi vălătuci sat BOŢOAIA; comuna 21, în centrul satului 1757, refăcută 1857
"Sf. Nicolae” DĂNEŞTI
234 VS-II-m-B-06767 Biserica "Sf. Dumitru” şi sat BUDEŞTI; comuna 6, în partea de S a satului 1864 - 1867
"Sf. Nicolae" CREŢEŞTI
235 VS-II-m-B-06769 Turn de apă sat BUHĂEŞTI; comuna 346, lângă gară 1931
VULTUREŞTI
236 VS-II-m-B-06768 Biserica de lemn sat BUHĂEŞTI; comuna 347, "La Cărăcăşeni”, la marginea de S a 1798, refaceri 1830
"Adormirea Maicii VULTUREŞTI satului, în cimitir
Domnului”
237 VS-II-m-B-06771 Conacul Lambrino sat BUTUCĂRIA; 2, în partea de NE a satului sec XIX
comuna ZĂPODENI
238 VS-II-m-B-06770 Biserica de lemn şi vălătuci sat BUTUCĂRIA; 30, în centrul satului, în cimitir 1834
„Sf. Împăraţi Constantin şi comuna ZĂPODENI
Elena”
239 VS-II-m-A-06772 Pod de piatră sat CĂNŢĂLĂREŞTI; 47, pe DN 15 D (km 115 + 036) ; la cca. 1636
comuna ŞTEFAN CEL 15 km N de Vaslui
MARE
240 VS-II-m-A-06773 Biserica de lemn "Sf. sat CĂPUŞNENI; 19, în partea de SV a satului, în cimitir 1792
Nicolae” a fostului schit comuna LIPOVĂŢ

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2580
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Orgoeştii Noi
241 VS-II-m-B-06774 Biserica de lemn "Sf. sat aparţinător 39, cartier Căzăneşti, în cimitir 1818, refaceri 1835
Nicolae” CĂZĂNEŞTI; oraş
NEGREŞTI
242 VS-II-m-B-06775 Biserica de lemn şi vălătuci sat CÂRJA; oraş 200, cartier Cârja de Sus, în partea de NE 1831 - 1833
"Naşterea Maicii MURGENI a satului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Domnului”
243 VS-II-m-A-06776 Biserica de lemn sat CÂRJOANI; comuna 6, în partea de SV a satului, în cimitir, 1777, transformări 1930
"Adormirea Maicii POGANA punctul "Mastacani"
Domnului”
244 VS-II-m-A-06777 Biserica de lemn sat CÂRŢIBAŞI; comuna La marginea de SV a satului, la distanţă 1833
"Sf. Nicolae” a fostului BOGDĂNIŢA de cca. 1 km de sat
schit Cârţibaşi
245 VS-II-m-B-06778 Biserica de lemn și vălătuci sat CEPEŞTI; comuna În partea de SV a satului, în cimitir 1834 - 1839
"Sf. Trei Ierarhi” BOGDĂNIŢA
246 VS-II-m-A-06779 Biserica de lemn "Sf. sat CETĂŢUIA; comuna 168, în partea de SV a satului, în cimitir a. 1670, intervenţii 1751,
Nicolae” a fostului schit PUIEŞTI 1838
Strâmba
247 VS-II-m-B-06780 Biserica "Adormirea Maicii sat CHIŢCANI; comuna 150, în partea de E a satului cca. 1817
Domnului” COSTEŞTI
248 VS-II-m-A-06781 Podul Doamnei sat CHIŢCANI; comuna 264, pe DN 24, la km 97, la cca. 70 m E 1841
(Podul de la Docolina) COSTEŞTI de şosea
249 VS-II-m-B-06782 Biserica "Naşterea Maicii sat CHIŢOC; comuna 1, în partea de N a satului, în cimitir 1852 - 1855
Domnului” LIPOVĂŢ
250 VS-II-m-B-06783 Biserica de lemn "Sf. sat CIOFENI; comuna 31, în partea de SV a satului, aprox.1km, 1819
Nicolae” ZĂPODENI în cimitir

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2581
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


251 VS-II-m-B-06784 Biserica de lemn "Sf. sat CORODEŞTI; 142, în partea de SV a satului, în cimitir 1743
Nicolae" comuna GHERGHEŞTI
252 VS-II-m-B-06785 Biserica de lemn "Cuvioasa sat COŞEŞTI; comuna În partea de SV a satului, în cimitir 1795, refăcută 1882
Paraschiva” IVĂNEŞTI
253 VS-II-m-B-06786 Biserica de lemn "Sf. sat COTIC; comuna 148, în partea de SV a satului, în cimitir a.1850
Voievozi” TODIREŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


254 VS-II-m-B-06787 Biserica de lemn "Sf. sat COZMEŞTI; comuna 71, în centrul satului sec. XIX
Nicolae” COZMEŞTI
255 VS-II-m-B-06788 Biserica de lemn "Sf. sat CURTENI; comuna 123, la 500 m S de sat, în cimitir 1817
Voievozi”, ruine OLTENEŞTI
256 VS-II-m-B-06789 Biserica de lemn şi vălătuci sat DOBROSLOVEŞTI; 32, în partea de SE a satului, în cimitir 1852, transformări sec. XX
"Sf. Dumitru” comuna ZĂPODENI
257 VS-II-m-A-06790 Biserica de lemn sat DRAGOMIREŞTI; 284, în partea de NV a satului, în cimitir 1774, refaceri 1839
"Intrarea Maicii Domnului comuna
în Biserică” (Vovidenia) DRAGOMIREŞTI
258 VS-II-m-B-06791 Biserica de lemn "Sf. sat DRAXENI; comuna 400, în partea de S a satului, aprox. 1km, cca. 1850
Nicolae” REBRICEA în cimitir
259 VS-II-m-B-06792 Biserica de lemn "Sf. sat DRĂGEŞTI; comuna 150, în partea de N a satului 1783, refaceri 1878
Gheorghe” TODIREŞTI
260 VS-II-a-A-06793 Ansamblul bisericii de sat DUMBRĂVENI; 4, în partea de NV a satului, în cimitir sec. XVIII-XIX
lemn "Naşterea Sf. Ioan comuna GÂRCENI
Botezătorul"
261 VS-II-m-A-06793.01 Biserica de lemn sat DUMBRĂVENI; 4, în partea de NV a satului, în cimitir 1784 - 1787, refaceri 1814
"Naşterea Sf. Ioan comuna GÂRCENI
Botezătorul”
262 VS-II-m-A-06793.02 Turn clopotniţă sat DUMBRĂVENI; 4, în partea de NV a satului, în cimitir 1814
comuna GÂRCENI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2582
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


263 VS-II-m-B-06794 Biserica de lemn "Sf. sat DUMEŞTI; comuna 343, în partea de NE a satului, în cimitir 1820
Împăraţi Constantin şi DUMEŞTI
Elena”
264 VS-II-a-B-06795 Conacul Emil Racoviță, azi sat EMIL RACOVIŢĂ; 1, în partea de E a satului sec. XIX - XX
Casă memorială comuna DĂNEŞTI
265 VS-II-m-B-06795.01 Corp vechi - Gh. Racoviță sat EMIL RACOVIŢĂ; 1, în partea de E a satului sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


comuna DĂNEŞTI
266 VS-II-m-B-06795.02 Corp nou – Emil Racoviță sat EMIL RACOVIŢĂ; 1, în partea de E a satului înc. sec. XX
comuna DĂNEŞTI
267 VS-II-m-B-06795.03 Ruine beciuri sat EMIL RACOVIŢĂ; 1, în partea de E a satului sec. XIX
comuna DĂNEŞTI
268 VS-II-m-B-06795.04 Parc cu arbori seculari sat EMIL RACOVIŢĂ; 1, în partea de E a satului sec. XIX
comuna DĂNEŞTI
269 VS-II-m-B-06796 Biserica de lemn şi vălătuci sat FÂNTÂNELE; 23, în partea de E a satului, în cimitir sec. XIX, refaceri 1946
„Sf. Voievozi” comuna PUIEŞTI
270 VS-II-a-A-06797 Mănăstirea Fâstâci sat FÂSTÂCI; comuna 108, în partea de N a satului sec. XVII - XIX
COZMEŞTI
271 VS-II-m-A-06797.01 Biserica "Sf. Nicolae” sat FÂSTÂCI; comuna 108, în partea de N a satului 1721
COZMEŞTI
272 VS-II-m-A-06797.02 Turn de poartă şi sat FÂSTÂCI; comuna 108, în partea de N a satului 1808
clopotniţă COZMEŞTI
273 VS-II-m-A-06797.03 Casă egumenească sat FÂSTÂCI; comuna 108, în partea de N a satului 1808
COZMEŞTI
274 VS-II-m-A-06797.04 Zid de incintă sat FÂSTÂCI; comuna 108, în partea de N a satului 1834 - 1851
COZMEŞTI
275 VS-II-a-A-06798 Mănăstirea Floreşti sat FLOREŞTI; comuna În partea de N a satului sec. XVI-XIX
POIENEŞTI
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2583
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


276 VS-II-m-A-06798.01 Biserica "Sf. Ilie” sat FLOREŞTI; comuna În partea de N a satului 1852 - 1859
POIENEŞTI
277 VS-II-m-A-06798.02 Palat egumenesc sat FLOREŞTI; comuna În partea de N a satului 1858 - 1880
POIENEŞTI
278 VS-II-m-A-06798.03 Turn de poartă şi sat FLOREŞTI; comuna În partea de N a satului 1852 - 1859
clopotniţă POIENEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


279 VS-II-m-A-06798.04 Zid de incintă sat FLOREŞTI; comuna În partea de N a satului 1800 - 1821
POIENEŞTI
280 VS-II-a-B-06800 Ansamblul bisericii de sat GÂRCENI; comuna 14, în partea de NV a satului, în cimitir sec. XVIII - XIX
lemn GÂRCENI
"Sf. Nicolae"
281 VS-II-m-B-06800.01 Biserica de lemn "Sf. sat GÂRCENI; comuna 14, în partea de NV a satului, în cimitir 1823
Nicolae" GÂRCENI
282 VS-II-m-B-06800.02 Turn clopotniţă sat GÂRCENI; comuna 14, în partea de NV a satului, în cimitir sec. XIX, refăcut 1998
GÂRCENI
283 VS-II-m-B-06799 Biserica de lemn "Sf. sat GÂRCENI; comuna 26, la cca. 2 km NV de sat, punctul "La 1826
Voievozi” a Mănăstirii GÂRCENI Mălineşti"
Mălineşti
284 VS-II-m-B-06801 Biserica sat GHIREASCA; În partea de NE a satului, în cimitir sec. XVIII, transformări
"Sf. Gheorghe” a fostului comuna MĂLUŞTENI 1808; adăugiri 1945
schit Ghireasca
285 VS-II-m-B-06803 Biserica de lemn "Sf. sat GRĂJDENI; comuna 95, în centrul satului, în cimitir înc. sec. XIX
Gheorghe” FRUNTIŞENI
286 VS-II-m-B-06802 Biserica "Sf. Nicolae" şi sat GRĂJDENI; comuna 259, la 1.5 km S de sat 1853 - 1860
"Sf. Treime” a Mănăstirii FRUNTIŞENI
Grăjdeni

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2584
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


287 VS-II-m-B-06804 Biserica de lemn sat GRUMEZOAIA; 1, în partea de NE a satului, la cca. 3 km sec. XIX
"Vovidenia” a Mănăstirii comuna DIMITRIE
"Dimitrie Cantemir" CANTEMIR
288 VS-II-a-B-06805 Ansamblul conacului sat GUGEŞTI; comuna 525-526, în partea de E a satului sec. XVIII - XIX
Dimachi-Arghiropol BOŢEŞTI
289 VS-II-m-B-06805.02 Biserica "Sf. Nicolae” sat GUGEŞTI; comuna 525, în incinta conacului 1819

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


BOŢEŞTI
290 VS-II-m-B-06805.01 Conacul Dimachi- sat GUGEŞTI; comuna 526, în incinta conacului sec. XVIII - sec. XIX
Arghiropol BOŢEŞTI
291 VS-II-m-B-06805.03 Ruine beciuri şi zid de sat GUGEŞTI; comuna 526, în incinta conacului sec. XVIII - sec. XIX
incintă BOŢEŞTI
292 VS-II-m-B-06806 Biserica "Sf. Nicolae” sat GURA IDRICI; 34, în partea de SE a satului, în cimitir 1853
comuna ROŞIEŞTI
293 VS-II-m-B-06807 Biserica de lemn "Sf. sat HOCENI; comuna În partea de E a satului, în cimitir 1820
Gheorghe” HOCENI
294 VS-II-a-B-06810 Ansamblu de arhitectură municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 1-11, 2-14 mijl. sec. XIX - prima jum.
"1 Decembrie 1918" sec. XX
295 VS-II-m-B-06811 Casa Andrian și Linde, azi municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 2 1910
Cabinet av. Veselu Tudora
296 VS-II-m-B-06812 Casa Jenică Mitache, azi municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 4 1910
Grădiniţa nr. 4
297 VS-II-m-B-06813 Casa Sotir Zaharia, azi casa municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 6 1916
parohială a Bisericii "Sf.
Nicolae"
298 VS-II-m-B-06814 Casa Teodoru, azi Casa municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 8 1932
Opriș

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2585
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


299 VS-II-m-B-06816 Camera Agricolă, azi municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 11 1911
Clubul Elevilor și Copiilor
300 VS-II-m-B-06815 Casa Iancu Berea, azi municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 10 1889
Muzeul eparhial al
Episcopiei Huşilor
301 VS-II-m-B-06817 Casa av. D .Gociu, azi municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 14A 1899

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


spital municipal
302 VS-II-m-B-06818 Casa Chiriţoiu, azi spital municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 14B 1909
municipal
303 VS-II-a-B-06819 Ansamblul vechiului spital municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 40 sec. XIX
comunal Huşi
304 VS-II-m-B-06819.01 Pavilion boli contagioase municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 40 1897

305 VS-II-m-B-06819.02 Pavilion administrativ municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 40 1897

306 VS-II-m-B-06819.03 Pavilion arhivă municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 40 1897

307 VS-II-m-B-06820 Seminarul Episcopiei municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 48A 1926 - 1929
Huşilor, azi U. M. 01776
308 VS-II-m-B-06809 Casă, azi Protoieria Huşi municipiul HUŞI Str. 1 Decembrie 1 1860

309 VS-II-m-B-06821 Școala Normală de Băieți, municipiul HUŞI Str. Caragiale Ion Luca 4 1893
azi Școala cu cls. I-VIII, nr.
3 " Anastasie Panu"
310 VS-II-m-B-06822 Casa Poroşnicu, azi municipiul HUŞI Str. Cuza Alexandru Ioan 5 1934
S.C.VIOANCA S.R.L.

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2586
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


311 VS-II-m-B-06823 Banca ”Albina”, azi atelier municipiul HUŞI Str. Cuza Alexandru Ioan 13 1914
- Școala Nr.1
312 VS-II-m-B-06824 Casa Murgulescu municipiul HUŞI Str. Cuza Alexandru Ioan 27 sf. sec. XVIII - înc.sec. XX

313 VS-II-m-B-06825 Casa Buceag, azi Casa municipiul HUŞI Str. Cuza Alexandru Ioan 29 sf. sec. XIX - înc. sec. XX
Darie și Țocu

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


314 VS-II-m-B-06826 Casa Popov - Frunzeti, azi municipiul HUŞI Str. Cuza Alexandru Ioan 35 1894
locuința Țilea și a Primăriei
315 VS-II-m-B-06827 Casa Chernbach municipiul HUŞI Str. Cuza Alexandru Ioan 49 1933

316 VS-II-m-B-06828 Casa Goldenberg și Reiter municipiul HUŞI Str. Cuza Alexandru Ioan 50 1921

317 VS-II-m-B-06829 Casa Mardare, azi Casa municipiul HUŞI Str. Cuza Alexandru Ioan 51 1921
Străchinaru
318 VS-II-m-B-06830 Casă, azi S.C. "Cooperativa municipiul HUŞI Str. Cuza Alexandru Ioan 76 sf. sec. XIX
de Consum"
319 VS-II-a-B-06832 Ansamblul bisericii "Sf. municipiul HUŞI Str. Eroilor 10 sec. XIX
Voievozi”
320 VS-II-m-B-06832.01 Biserica "Sf.Voievozi” municipiul HUŞI Str. Eroilor 10 1849 - 1855

321 VS-II-m-B-06832.02 Turn clopotniţă municipiul HUŞI Str. Eroilor 10 1850 - 1857

322 VS-II-m-B-06833 Casa Lorenzo Collavini, azi municipiul HUŞI Str. Florilor 2 1924
Casa Buzdugan
323 VS-II-m-B-06834 Casa Singer, azi Casa municipiul HUŞI Str. Florilor 4 1930
Târziu

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2587
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


324 VS-II-m-B-06831 Conacul Mihail Ralea, azi municipiul HUŞI Str. Gavril Vicol 4 înc. sec. XX, transformări sf.
Casa stăreției - Mănăstirea sec. XX
„Schimbarea la Faţă”
325 VS-II-m-B-06835 Tribunalul fostului județ municipiul HUŞI Str. Giugaru Alexandru 1 1892
Fălciu, azi Judecătorie şi
Parchet

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


326 VS-II-m-B-06836 Judecătoria Huși, azi Casa municipiul HUŞI Str. Giugaru Alexandru 2 1892
de Cultură ”Al. Giugaru”
327 VS-II-m-B-06837 Casele Ralea municipiul HUŞI Str. Kisacoff Toma 1-1A 1864 - 1867

328 VS-II-m-B-06838 Liceul Teoretic "Cuza municipiul HUŞI Str. Kogălniceanu Mihail 11 1913
Vodă”, azi Colegiul
Naţional "Cuza Vodă"
329 VS-II-a-A-06839 Ansamblul episcopiei municipiul HUŞI Str. Kogălniceanu Mihail 15 sec. XV - XX
Huşilor
330 VS-II-m-A-06839.01 Biserica "Sf. Apostoli Petru municipiul HUŞI Str. Kogălniceanu Mihail 15 1495, reclădită 1753-1756
şi Pavel˝ (Biserică
Domnească, Catedrală
Episcopală)
331 VS-II-m-A-06839.02 Palat Episcopal municipiul HUŞI Str. Kogălniceanu Mihail 15 1771 - 1792

332 VS-II-m-A-06839.03 Pivniţele casei domneşti municipiul HUŞI Str. Kogălniceanu Mihail 15 sec. XV - XVII

333 VS-II-m-A-06839.04 Turn de poartă şi municipiul HUŞI Str. Kogălniceanu Mihail 15 1938
clopotniţă
334 VS-II-m-A-06839.05 Zid de incintă municipiul HUŞI Str. Kogălniceanu Mihail 15 1826 - 1849

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2588
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


335 VS-II-m-B-06808 Biserica "Vovidenia” municipiul HUŞI Str. Schit 109, (Pe Dealul Coţoiul) 1850, reclădită 1938
336 VS-II-m-B-06840 Biserica "Sf. Gheorghe” a municipiul HUŞI Str. Sfântul Gheorghe 1 1856 - 1869
breslei blănarilor
337 VS-II-m-B-06841 Școala de Cântăreți a municipiul HUŞI Str. Ştefan cel Mare 1 1939
Episcopiei Hușilor, azi
Administrația Centrului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Eparhial
338 VS-II-a-B-06842 Ansamblu de arhitectură municipiul HUŞI Str. Teleman General 1-15, 2-8 mijl. sec. XIX - prima jum.
"Str. General Teleman" sec. XX
339 VS-II-m-B-06849 BNR. – Sucursală, azi municipiul HUŞI Str. Teleman General 1 1938 - 1940
Agenția Raiffeisen Bank
340 VS-II-m-B-06844 Casa Gociu, azi birouri municipiul HUŞI Str. Teleman General 5 sf. sec. XIX
(primărie)
341 VS-II-m-B-06843 Casa Mitache, azi Casa municipiul HUŞI Str. Teleman General 6 1890
Chiriac și Neiciu
342 VS-II-m-A-06845 Casa Adam Mitache, azi municipiul HUŞI Str. Teleman General 8 cca.1880
Muzeul municipal Huşi
343 VS-II-m-B-06846 Casa Enache, azi S.C. municipiul HUŞI Str. Teleman General 11 sf. sec. XIX
FARMNOVA S.R.L.
344 VS-II-m-B-06847 Casa Faierştein, azi Casa municipiul HUŞI Str. Teleman General 13 1902
Palcu
345 VS-II-m-B-06848 Casa Monasterianu, azi municipiul HUŞI Str. Teleman General 13A sf. sec. XIX
Restaurantul ”Podgoriile
Hușilor” (S.C. BICOMPLEX
S.R.L.)
.

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2589
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


346 VS-II-m-A-06850 Biserica de lemn „Sf. sat IVĂNEŞTI; comuna Cartier Gologofta, Balica, în centrul 1774, refaceri 1820
Nicolae” a fostului schit IVĂNEŞTI fostului sat, în cimitir
Gologofta -Hușenii-Balica
347 VS-II-m-B-06851 Conacul Jean Atanasiu, azi sat IVĂNEŞTI; comuna 59, în partea de V a satului 1912
Mircescu PĂDURENI
348 VS-II-m-A-06852 Biserica de lemn sat LIPOVĂŢ; comuna 18, în partea de NV a satului, în cimitir cca. 1626, refăcută 1717

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


"Sf. Gheorghe” a fostului LIPOVĂŢ
schit Lipovăţ (Zografu)
349 VS-II-a-A-06853 Ansamblul conacului sat MĂLĂIEŞTI; comuna În centrul satului Sec. XIX
Constantin Corbu VUTCANI
350 VS-II-m-B-06853.02 Conac, azi Centrul de sat MĂLĂIEŞTI; comuna 73, în centrul satului Sec. XIX
Recuperare și Reabilitare VUTCANI
Neuropsihiatrică
351 VS-II-m-A-06853.01 Biserica "Sf. Împăraţi sat MĂLĂIEŞTI; comuna 74, la sud de conac 1884
Constantin şi Elena” VUTCANI
352 VS-II-m-B-06854 Biserica de lemn "Sf. sat MĂLUŞTENI; În centrul satului 1814, refaceri 1895
Nicolae" şi "Sf. Dumitru” comuna MĂLUŞTENI
353 VS-II-m-A-06855 Biserica de lemn sat MĂNĂSTIREA; În partea de N a satului, în cimitir 1756
"Adormirea Maicii comuna DELEŞTI
Domnului” a fostului schit
Hârsova "Sf. Nicolae”
354 VS-II-m-A-06856 Ruinele bisericii "Tăierea sat MÂNZAŢI; comuna 304, cartier Mânzaţi Boiereşti, în partea 1761
Capului Sf. Ioan IBĂNEŞTI de SV a satului
Botezătorul”
355 VS-II-m-B-06857 Biserica "Sf. Nicolae” sat MICLEŞTI; comuna 349, în centrul satului, în cimitir 1830 - 1832
MICLEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2590
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


356 VS-II-m-B-06858 Biserica "Sf. Spiridon” sat MIHAIL 26, în partea de NE a satului 1886
KOGĂLNICEANU;
comuna ARSURA
357 VS-II-m-B-06859 Biserica de lemn "Sf. sat MIRCEŞTI; comuna 8A, în partea de V a satului, cca.2 km, în 1532, refăcută sec. XIX
Voievozi” TĂCUTA cimitir
358 VS-II-m-B-06860 Biserica de lemn "Sf. sat MUNTENEŞTI; 31, în partea de NV a satului, în cimitir 1785, refaceri 1906

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Voievozi” comuna ŞTEFAN CEL
MARE
359 VS-II-m-A-06862 Biserica de lemn sat OBÂRŞENI; comuna 21, în partea de NE a satului, în cimitir 1818
"Adormirea Maicii VOINEŞTI
Domnului”
360 VS-II-m-A-06861 Biserica de lemn "Sf. sat OBÂRŞENI; comuna 154, în centrul satului, în cimitir 1764
Nicolae” VINDEREI
361 VS-II-m-B-06863 Biserica de lemn sat ORGOIEŞTI; comuna 35, în partea de NV a satului, în cimitir 1750, refăcută sec. XIX
"Adormirea Maicii BOGDĂNEŞTI
Domnului”, a fostului schit
Orgoeştii Vechi
362 VS-II-m-B-06864 Biserica de lemn "Sf. sat OŞEŞTI; comuna 256, în partea de NE a satului 1815
Voievozi” OŞEŞTI
363 VS-II-a-A-06865 Mănăstirea Pârveşti sat PÂRVEŞTI; comuna 23, în centrul satului,în cimitir sec.XIX
COSTEŞTI
364 VS-II-m-A-06865.01 Biserica de lemn "Sf. sat PÂRVEŞTI; comuna 23, în centrul satului, în cimitir 1816 - 1820
Nicolae” COSTEŞTI
365 VS-II-m-A-06865.02 Turn clopotniţă sat PÂRVEŞTI; comuna 23, în centrul satului, în cimitir 1816 - 1820
COSTEŞTI
366 VS-II-m-B-06866 Biserica de lemn "Sf. sat POGANA; comuna 1, în centrul satului, în cimitir 1811 - 1812
Voievozi” POGANA

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2591
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


367 VS-II-m-B-06867 Biserica "Sf. Gheorghe” sat POPENI; comuna 384, în partea de SE a satului, în cimitir cca.1811
ZORLENI
368 VS-II-m-B-06868 Biserica de lemn "Tăierea sat POPEŞTI; comuna 125, în partea de NE a satului, cca.500 m, sec.XIX
Capului Sf. Ioan MICLEŞTI în cimitir
Botezătorul”
369 VS-II-a-A-06870 Ansamblul conacului sat PRIBEŞTI; comuna În partea de SE a satului sec. XVII - XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Roset - Balş CODĂEŞTI
370 VS-II-m-A-06870.02 Conacul Roset - Balş sat PRIBEŞTI; comuna 176, în partea de SE a satului a. 1691
CODĂEŞTI
371 VS-II-m-A-06870.01 Biserica "Naşterea Maicii sat PRIBEŞTI; comuna 323, la S de conac cca.1834
Domnului” CODĂEŞTI
372 VS-II-m-B-06871 Biserica "Sf. Nicolae” sat PROTOPOPEŞTI; 50, în partea de NE a satului 1804
comuna TĂCUTA
373 VS-II-m-B-06872 Biserica de lemn "Sf. sat PUIEŞTI; comuna 586, cartier Puieşti-sat, în partea de SV a 1806
Nicolae” PUIEŞTI satului, în cimitir
374 VS-II-m-B-06873 Biserica sat RAFAILA; comuna 188, în partea de NE a satului 1834
"Naşterea Maicii RAFAILA
Domnului” a Mănăstirii
Rafaila
375 VS-II-m-B-06874 Biserica de lemn "Sf. sat RAFAILA; comuna 645, în centrul satului, în cimitir 1838
Voievozi” RAFAILA
376 VS-II-m-B-06875 Biserica de lemn "Sf. sat RĂDUEŞTI; comuna În partea de E a satului, în cimitir 1818
Gheorghe” DELEŞTI
377 VS-II-m-B-06876 Biserica de lemn şi vălătuci sat SCHINENI; oraş 56, în centrul satului, în cimitir 1805, transformări sec. XIX-
"Sf. Nicolae” MURGENI XX
378 VS-II-a-B-06877 Ansamblul conacului sat SCHINETEA; 46, în partea de NV a satului sec. XIX - XX
mareşalului Constantin comuna DUMEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2592
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


Prezan
379 VS-II-m-B-06877.01 Corp vechi, Av. Livaditi sat SCHINETEA; 46, în partea de NV a satului a.1897
comuna DUMEŞTI
380 VS-II-m-B-06877.02 Casa administratorului sat SCHINETEA; 46, în partea de NV a satului a.1897
comuna DUMEŞTI
381 VS-II-m-B-06877.03 Corp nou, mareșal sat SCHINETEA; 46, în partea de NV a satului 1939

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Constantin Prezan comuna DUMEŞTI
382 VS-II-m-B-06877.04 Beci sat SCHINETEA; 46, în partea de NV a satului a.1897
comuna DUMEŞTI
383 VS-II-m-B-06877.05 Parc cu arbori seculari sat SCHINETEA; 46, în partea de NV a satului sf. sec. XIX- înc. sec. XX
comuna DUMEŞTI
384 VS-II-m-B-06877.06 Fântână de piatră sat SCHINETEA; 46, în partea de NV a satului înc. sec. XX
comuna DUMEŞTI
385 VS-II-m-B-06878 Biserica "Sf. Împăraţi sat SIMILA; comuna 230, în centrul satului 1827 - 1830
Constantin şi Elena” ZORLENI
386 VS-II-m-B-06879 Biserica de lemn şi vălătuci sat SIMILIŞOARA; 7, în partea de NV a satului, în cimitir 1841 - 1846
"Schimbarea la Faţă” comuna BOGDANA
387 VS-II-m-B-06880 Biserica de lemn "Cuvioasa sat SOFRONEŞTI; 85, în partea de SE a satului, în cimitir 1783, refaceri 1957
Paraschiva” comuna TODIREŞTI
388 VS-II-a-A-06881 Ansamblul conacului sat SOLEŞTI; comuna În partea de SE a satului sec. XIX
Rosetti - Solescu SOLEŞTI
389 VS-II-m-A-06881.01 Conac sat SOLEŞTI; comuna În incinta ansamblului cca. 1827
SOLEŞTI
390 VS-II-m-A-06881.02 Parc cu arbori seculari sat SOLEŞTI; comuna În incinta ansamblului sec. XIX
SOLEŞTI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2593
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


391 VS-II-m-A-06881.03 Zid de incintă sat SOLEŞTI; comuna În incinta ansamblului sec. XIX
SOLEŞTI
392 VS-II-m-A-06881.04 Biserica "Adormirea Maicii sat SOLEŞTI; comuna La est de conac 1859 - 1860
Domnului” SOLEŞTI
393 VS-II-m-B-06882 Biserica de lemn "Sf. sat STÂNCĂŞENI; 42, în partea de V a satului, în cimitir 1795, refăcută cca. 1829
Nicolae" comuna VOINEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


394 VS-II-m-B-06883 Biserica de lemn "Cuvioasa sat ŞIŞCANI; comuna În partea de N a satului, în cimitir cca. 1760, refaceri sec. XIX -
Paraschiva” HOCENI XX
395 VS-II-m-A-06884 Biserica de lemn "Sf. sat ŞTIOBORĂNI; 271, în centrul satului, în cimitir 1726
Nicolae” comuna SOLEŞTI
396 VS-II-m-B-06885 Biserica de lemn "Sf. sat TANACU; comuna 119, în centrul satului, în cimitir 1826
Voievozi” TANACU
397 VS-II-m-B-06886 Biserica de lemn "Sf. sat TANACU; comuna 866, cartier Burgheleşti, în partea de SE a 1819
Nicolae” TANACU satului, în cimitir
398 VS-II-m-A-06887 Biserica "Adormirea Maicii sat TATOMIREŞTI; 96, în partea de NE a satului, în cimitir 1792
Domnului” comuna REBRICEA
399 VS-II-a-B-06888 Ansamblul conacului sat TĂCUTA; comuna În partea de SE a satului Sec. XIX
Sturdza TĂCUTA
400 VS-II-m-B-06888.02 Parc cu arbori seculari sat TĂCUTA; comuna În partea de SE a satului Sec. XIX
TĂCUTA
401 VS-II-m-B-06888.01 Biserica "Sf. Gheorghe” sat TĂCUTA; comuna 74, la S de conac 1839
TĂCUTA
402 VS-II-m-B-06888.03 Conacul Sturdza sat TĂCUTA; comuna 75, în partea de SE a satului Sec. XIX
TĂCUTA
403 VS-II-m-B-06889 Biserica de lemn şi vălătuci sat TELEJNA; comuna 21, cartier Telejna Deal, la V de sat, cca 2 1816
"Sf. Voievozi” ZĂPODENI km, în cimitir

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2594
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


404 VS-II-m-B-06890 Biserica de lemn sat TROHAN; comuna 123, în partea de V a satului, în cimitir 1824, refaceri 1940
"Adormirea Maicii GÂRCENI
Domnului”
405 VS-II-m-B-06891 Biserica de lemn "Sf. sat ŢIBĂNEŞTII BUHLII; 131, în partea de SE a satului, în cimitir 1837
Nicolae” comuna BĂCEŞTI
406 VS-II-m-B-06892 Biserica de lemn "Sf. sat VALEA LUI BOSIE; 25, în partea de E a satului, în cimitir 1806 - 1807

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Apostoli Petru şi Pavel” comuna TĂTĂRĂNI
407 VS-II-m-B-06894 Biserica de lemn sat VĂLENI; comuna În centrul satului, în cimitir 1811 - 1815
"Adormirea Maicii VĂLENI
Domnului”
408 VS-II-m-B-06893 Biserica de lemn şi vălătuci sat VĂLENI; comuna 293, în partea de N a satului 1850 - 1851, transformări
"Sf. Nicolae" PĂDURENI sec. XX
409 VS-II-m-B-06895 Biserica de lemn şi vălătuci sat VETRIŞOAIA; 778, în partea de SE a satului, în cimitir Sec. XVIII - XIX, transformări
"Sf. Voievozi” comuna VETRIŞOAIA sec. XX
410 VS-II-m-B-06896 Biserica de lemn şi vălătuci sat VLĂDEŞTI; comuna 48, la NE de sat, cca 300 m, în cimitir Sec. XIX, transformări sec.
"Sf. Voievozi” BOGDĂNEŞTI XX
411 VS-II-m-A-06897 Biserica de lemn "Cuvioasa sat VOINEŞTI; comuna 108, în centrul satului, în cimitir cca. 1745
Paraschiva” VOINEŞTI
412 VS-II-a-A-06898 Ansamblul bisericii de sat ZĂPODENI; comuna Cartier Zăpodenii de Sus, în partea de Sec. XVIII-XIX
lemn „Sf. Nicolae” ZĂPODENI NE, în cimitir
413 VS-II-m-A-06898.02 Turn clopotniţă sat ZĂPODENI; comuna La V de biserică Sec. XIX , transformări sec.
ZĂPODENI XX
414 VS-II-m-A-06898.01 Biserica de lemn "Sf. sat ZĂPODENI; comuna 18, cartier Zăpodenii de Sus, în partea de 1770 - 1775
Nicolae” ZĂPODENI NE, în cimitir
415 VS-IV-m-B-06899 Cimitir evreiesc municipiul VASLUI Str. Călugăreni 102 Sec. XVIII - XlX

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2595
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


416 VS-IV-a-B-06900 Cimitirul Eroilor vasluieni municipiul VASLUI Str. Eternităţii 42 Sec. XX
din Războiul de
Independenţă şi Primul
Război Mondial
417 VS-IV-m-B- Mausoleul lui Peneş municipiul VASLUI Str. Eternităţii 42 1934
06900.01 Curcanul

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


418 VS-IV-m-B-06901 Cimitirul familiei municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 58, în curtea bisericii Sec. XIX-XX
Ghica - Şubin domneşti “Sf. Ioan Botezatorul”
419 VS-IV-m-B-06902 Statuia Eroului municipiul VASLUI Str. Ştefan cel Mare 64, în faţa Casei 1925
Necunoscut din Primul Armatei
Război Mondial
420 VS-IV-m-B-06903 Statuia ecvestră a sat BĂCĂOANI; comuna Situat în partea de S a satului la cca. 300 1975
domnitorului Ştefan cel MUNTENII DE JOS m
Mare
421 VS-IV-m-B-06904 Statuia Nicolae Roşca municipiul BÂRLAD Bd. Epureanu 19, în fața Complexului de 1908
Codreanu Servicii Comunitare
422 VS-IV-m-B-06905 Bustul scriitorului municipiul BÂRLAD Str. Republicii 149, în incinta Bibliotecii 1973
Costache Negri Stroe Belloescu
423 VS-IV-m-B-06906 Bustul scriitorului Victor municipiul BÂRLAD Str. Republicii 268, în parcul Teatrului 1943
Ion Popa
424 VS-IV-m-B-06907 Bustul scriitorului municipiul BÂRLAD Str. Republicii 281, în Grădina Publică 1921
Alexandru Vlahuţă
425 VS-IV-m-A-06908 Statuia doctorului municipiul BÂRLAD Str. Republicii 300, în incinta Spitalului de 1903
Constantin Codrescu Adulți
426 VS-IV-m-B-06909 Statuia eroului caporal municipiul BÂRLAD Str. Tecuciului 2, în curtea UM 1458 1927
Constantin Muşat

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2596
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


427 VS-IV-m-A-06910 Cimitir evreiesc municipiul BÂRLAD Str. Tutovei 2 sec. XVIII - XIX

428 VS-IV-m-B-06911 Capela memorială pentru sat BUDA; comuna 450, cartier Basarabia, în cimitirul 1917
Eroii din Primul Război OŞEŞTI Bisericii "Cuvioasa Paraschiva"
Mondial
429 VS-IV-m-B-06912 Bustul Domnitorului sat GRIVIŢA; comuna 632, în faţa şcolii şi bisericii, în centrul 1904

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


Alexandru Ioan Cuza GRIVIŢA satului
430 VS-IV-m-B-06913 Monumentul funerar al sat GRIVIŢA; comuna 633, în centrul satului; în incinta 1912
profesorului filantrop GRIVIŢA ansamblului filantropic (şcoala, biserica
Stroe Belloescu şi statuia domnitorului Al. Ioan Cuza)
431 VS-IV-m-B-06914 Bustul generalului municipiul HUŞI Str. Kogălniceanu Mihail, în parcul Cuza 1914
Gheorghe Teleman Vodă
432 VS-IV-m-B-06915 Grupul statuar municipiul HUŞI Str. Teleman General, în parcul Rodina 1928
„Slavă Eroilor
din Primul Război
Mondial”
433 VS-IV-m-B-06916 Bustul pictorului Ştefan municipiul HUŞI Str. Teleman General 8, în incinta sec. XX
Dimitrescu Muzeului municipal
434 VS-IV-s-A-06917 Sit istoric sat MICLEŞTI; comuna Pe DN 24, la 20 km N de Vaslui și la 300 1498
„Movila lui Burcel” MICLEŞTI m V de Mănăstirea „Ştefan cel Mare şi
Sfânt”
435 VS-IV-m-A-06918 Monumentul funerar al sat SCHINETEA; În parcul conacului, pe latura de V 1943, refăcut 1993
mareşalului Constantin comuna DUMEŞTI
Prezan şi al soţiei sale Olga
Prezan
436 VS-IV-m-A- Mormântul comun al sat SOLEŞTI; comuna În curtea bisericii "Adormirea Maicii 1869 - 1909
06919.01 Elenei Cuza şi al mamei SOLEŞTI Domnului"
sale Ecaterina Rosetti

INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2597
MINISTERUL CULTURII

Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare


437 VS-IV-m-A- Mormântul Olgăi Rosetti- sat SOLEŞTI; comuna În curtea bisericii "Adormirea Maicii 1924
06919.02 Solescu SOLEŞTI Domnului"
438 VS-IV-m-A- Mormântul lui Gheorghe sat SOLEŞTI; comuna În curtea bisericii "Adormirea Maicii 1916
06919.03 Rosetti SOLEŞTI Domnului"

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

2598