Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISA LA ISTORIE PE SEMESTRUL I

Subiectul I 12 puncte

A. Scrieţi, pe foaia lucrării, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Al doilea război daco-roman din secolul al II-lea a avut loc intre anii:
a. 87 b. 89 c. 105-106 d. 108-109
2. Împăratul roman care a format provincia romană Dacia , în 106, se numeşte:
a. Cezar b. Deceneu c. Pompei d. Traian
3. Burebista a domnit între anii
a. 85-106 b. 82-44 î. Hr. c. 106-113 d. 44-84
4. Capitala regatului dac a fost la
:a. Sarmizegetusa Regia b. Roma c. Apulum d. Petrodava

B. Scrieţi, pe foaia lucrării, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
12 puncte

1. Istoricul grec care i-a amintit prima dată pe geto-daci a fost ..........................................
2. Ultimul rege care i-a unit pe geto-daci a fost......................................................................
3. Coloniile greceşti din Dobrogea au fost ............... ..................... .....................................
4. Capitala provinciei Romane Dacia a fost la .....................................................................

I. Ordonaţi cronologic următoarele evenimente istorice: 12 puncte


a. Împăratul Aurelian abandonează provincia Dacia;
b. atestarea documentară a voievodatelor conduse de Gelu, Glad şi Menumorut;
c. organizarea Daciei în provincie romană;
d. încheierea etnogenezei româneşti.
Subiectul II 38 puncte

Se da textul:

“Dupa ce zabovi un timp la Roma, Traian porni cu oaste impotriva dacilor. Cugeta la cele savarsite de acestia si era
coplesit cand se gandea la sumele de bani pe care romanii trebuie sa le plateasca in fiecare an. Vedea apoi ca puterea
si inganfareadacilor sporesc necontenit. Cand afla de expeditia lui Decebal fu cuprins de spaima, caci intelegea bine
ca mai inainte biruise nu pe romani, ci pe Domitian, iar de data aceasta va trebui sa se lupte cu romanii, si cu
imparatulTraian.”

Pornind de la text raspundetiurmatoarelorcerinte:

1. Transcrieti din text fragmentul care arata reactialui Decebal la expeditiaorganizata de Traian. 5 puncte
2. Mentionati pe baza textulu numele imparatului roman infrant de Decebal. 5 puncte
3. Precizati anul si numele imparatului roman care a retras armatasi administratia romana din Dacia.6puncte
4. Precizati anul inceperii campaniilor conduse de Traian impotrivadacilor. 4 puncte
5. Mentionati conditiile aranjamentului din 102incheiat intre daci si romani. 4puncte
6. Enumerati factorii romanizarii si prezentati la alegere unul dintrea cestia. 10puncte
7. Selectati din text o informative in care exista relatia de cauzalitate. 4 puncte

Subiectul III16 puncte

Realizati propozitii folosind termenii:geto-daci, romanizare, dava, etnogeneza

S-ar putea să vă placă și