Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa nr. 7 la OMEN nr. 3016/09.01.

2019

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAŢIONALE FINANȚATE DE CĂTRE M.E.N. - 2019

Nr. Denumirea proiectului Perioada Organizator Loc de desfășurare Jud.


M.E.N., Inspectoratul Școlar Județean
1 Festivalul naţional „Ambasadorii unirii” septembrie - decembrie Alba-Iulia AB
Alba, Palatul Copiilor Alba Iulia
M.E.N., Palatul Național al Copiilor,
2 Proiectul educativ „Sarmisegetuza 2018” martie - iulie Alba AB
Ministerul Justiției
3 Jeunesses International Music Competition „Dinu Lipatti” februarie - mai M.E.N., jmEvents București B
Concursul național de desene în cadrul Strategiei Naționale de
4 februarie - iunie M.E.N. București B
Acțiune Comunitară „Dincolo de cuvintele rostite”
Concursul național în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune
5 februarie - iunie M.E.N. București B
Comunitară „Mascota SNAC”
Concursul național în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune
6 februarie - iunie M.E.N. București B
Comunitară „Scrisoare prietenului meu”
Marele Premiu al Palatului Naţional al Copiilor – Concursul național
7 februarie - iunie M.E.N., Palatul Național al Copiilor București B
tehnic
Marele Premiu al Palatului Naţional al Copiilor – Concursul naţional de
8 februarie - iunie M.E.N., Palatul Național al Copiilor București B
interpretare instrumentală

9 Festivalul național de teatru în limba spaniolă octombrie - februarie M.E.N., Ambasada Spaniei în România București B

10 Concursul național „Punţi între sat şi oraş” februarie - mai M.E.N., Palatul Național al Copiilor Bistrița BN
11 Campionatul naţional şcolar de orientare sportivă aprilie - iulie Palatul Naţional al Copiilor Victoria BV
M.E.N., Societatea Națională de Cruce
12 Concursul național „Sanitarii pricepuţi” martie - iulie BZ BZ
Roşie din România
13 Concursul național „Educaţie rutieră – educaţie pentru viaţă” februarie - iulie M.E.N., Ministerul Afacerilor Interne Buzău BZ
14 Concursul național „Cultură şi civilizaţie europeană” martie - iulie M.E.N. Băișoara, Cluj CJ
Proiectul „Europa de mâine – Aplicaţie a Programului de Educaţie
15 martie - iulie M.E.N. Băișoara, Cluj CJ
pentru Cetăţenie Democratică”
16 Festivalul de muzică uşoară pentru copii „Delfinul de Aur” martie - iulie M.E.N., Palatul Copiilor Baia Mare Năvodari CT
17 Concursul de proiecte antidrog „Împreună” februarie - septembrie M.E.N. Eforie CT
M.E.N., Autoritatea Națională pentru
Concursul naţional pe teme de protecţia consumatorilor „Alege! Este
18 februarie - iunie Protecția Consumatorului, Asociația Eforie CT
dreptul tău!”
„Infocons”
19 Concursul național „Reviste şcolare şi jurnalistică” februarie - iunie M.E.N. Sfântu Gheorghe CV

20 Concursul național de educație rutieră „Cupa DHS” martie - iulie M.E.N., Clubul Sportiv „Silverfox” Deva Craiova DJ

M.E.N., Inspectoratul General pentru


21 Concursul naţional de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața” martie - iulie Deva HD
Situații de Urgență
Concursul internațional „Tineri în pădurile Europei/Young People in M.E.N., Regia Națională a Pădurilor
22 martie - iulie jud. Hunedoara HD
European Forests - YPEF” „Romsilva”, Asociația „Alutus”

23 Festivalul naţional de arte pentru liceeni „LicArt” noiembrie - mai M.E.N., Asociația „Clubul nouă ne pasă” Mogoșoaia, Ilfov IF

24 Concursul naţional de creaţie literară „Tinere Condeie” martie - august M.E.N. Muncel, Iași IS
25 Concursul naţional de proiecte de mediu mai - iulie M.E.N. Muncel, Iași IS
Concursul de eseuri pe teme de consiliere în carieră pentru elevi M.E.N., A.N.O.F.M., Inspectoratul Şcolar
26 mai - iulie Baia Mare MM
„Next generation” Judeţean Maramureş
Festivalul naţional al fanfarelor şcolare „Pe ritmuri de fanfară - In M.E.N., Inspectoratul Școlar Județean
27 mai - august Târgu-Mureş MS
memoriam Romeo Tălmaciu” Mureş, Palatul Copiilor Târgu-Mureş
Concursul național de dans în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune M.E.N., Asociația „Children's High Level
28 februarie - mai Piatra Neamț NT
Comunitară „Împreună pentru viitor” Group”
29 Concursul național „Creează-ţi mediul!” februarie - iunie M.E.N. Slatina OT
Concursul național de proiecte ale consiliilor de elevi „Parteneriat în
30 februarie - mai M.E.N., Palatul Copiilor Tulcea Sulina TL
educaţie - prezent şi perspective”
31 Olimpiada naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale” mai - iulie Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu Sibiu SB
32 Festivalul internaţional de folclor „Peştişorul de Aur” mai - august M.E.N., Palatul Copiilor Tulcea Tulcea TL
33 Concursul național „Recunoștință făuritorilor Marii Uniri” decembrie - aprilie M.E.N. București B
34 Tabăra internaţională de ceramică „Happy Daro” iulie-august Clubul Copiilor Lugoj Lugoj TM
35 Concursul internaţional de arte vizuale „Structură și culoare” ianuarie - unie Palatul Copiilor Iași Iași IS
36 Festivalul naţional de scurtmetraj pentru liceeni „Filmmic” fabruarie - mai Liceul Teoretic „Traian” Constanța Constanța CT
37 Concursul naţional de fotografie şi film „Împreună prin artă” martie - august Clubul Copiilor Dej Dej CJ
38 Concursul naţional de artă plastică „Anotimpurile” martie - iunie Palatul Național al Copiilor București B
Concursul naţional de cultură și civilizație românească „România Colegiul Naţional „E. Hurmuzachi”
39 martie - iunie Rădăuți SV
pitorească” Rădăuți
Palatul Copiilor Baia Mare, Școala
Festivalul educațional naţional de arte plastice, creații literare „Vis
40 decembrie - februarie Gimnazială „G. Coșbuc” Sighetu Baia Mare MM
de iarnă”
Marmației
Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi”
41 Festivalul - concurs „Sunt cetăţean european şi mă implic” martie - iunie Bucureşti B
București
Festivalul internaţional de cultură și civilizație românească
42 aprilie - septembrie Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” Iași Iași IS
„Românașul”
Concursul naţional interdisciplinar „Descoperă monumente
43 martie - mai Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig Pipirig NT
românești”
Concursul naţional de cultură şi civilizaţie „Împreună într-o Europă Tabăra Caps-Valea
44 ianuarie - iulie Palatul Copiilor Cluj Napoca CJ
unită” Ierii

45 Concursul internaţional „Interferențe culturale în context european” martie - mai Palatul Copiilor Craiova Craiova DJ

46 Concursul internaţional de dans și muzică „Ghiocelul de argint” ianuarie - aprilie Palatul Copiilor Arad Arad AR
47 Concursul naţional de dans „Condurul de cleștar” noiembrie - septembrie Clubul Copiilor Găești Găești DB
48 Festivalul naţional de dans şi muzică „Batca” octombrie - iunie Clubul Copiilor Drăgăşani Drăgășani VL
Palatul Copiilor, Colegiul Economic
49 Festivalul internaţional de gimnastică și dans „Prietenia” noiembrie - iulie Vaslui VS
„Anghel Rugină” Vaslui
Clubul Copiilor „Spiru Haret”, Liceul
50 Concursul naţional de dans și costume eco „Fantezii de Vară” octobrie - iunie Bârlad VS
Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad
51 Concursul naţional de dans „Ritm, dans, fantezie” iunie - noiembrie Palatul Copiilor Tîrgu-Mureș Tîrgu-Mureș MS
52 Concursul naţional de dans „Să fii dinamic” ianuarie - aprilie Palatul Copiilor Brăila Brăila BR
53 Concursul naţional de dans „Copilărie în pas de dans” ianuarie - septembrie Palatul Copiilor Ploiești Ploiești PH
54 Festivalul-concurs internaţional de muzică populară „Mugurelul” octombrie - iunie Clubul Copiilor Dorohoi Dorohoi BT

55 Festivalul internaţional de folclor pentru copii și tineret „Cătălina” ianuarie - august Palatul Copiilor Iași Iași IS

56 Festivalul naţional „Mlădițe românești” septembrie - noiembrie Clubul Copiilor Întorsura Buzăului Întorsura Buzăului CV
57 Festivalul internaţional „La fântâna dorului” februarie - iulie Clubul Copiilor Șimleu Silvaniei Șimleu Silvaniei SJ
Festivalul internaţional de folclor și meșteșuguri tradiționale „Someș,
58 octombrie - august Clubul Copiilor Jibou Jibou SJ
cântecele tale”
59 Festivalul-concurs internaţional de folclor „Lină, Chiralină” mai - august Palatul Copiilor Brăila Brăila BR

60 Concursul naţional de muzică și dans popular „Trandafirul Prahovean” ianuarie - septembrie Palatul Copiilor Ploiești Ploiești PH

Concursul internaţional de meşteşuguri artistice tradiţionale „Mâini Palatul Copiilor Cluj - structura Clubul
61 ianuarie - iunie Huedin CJ
de Aur” Copiilor Huedin
Festivalul-concurs de folclor şi meşteşuguri tradiţionale „Pe fir de
62 martie - mai Palatul Copiilor Tg-Jiu Tg-Jiu GJ
baladă”
Festivalul-concurs de ceramică și mesteșuguri tradiționale „Cocoșul
63 octombrie - iunie Clubul Copiilor Horezu Horezu VL
de Horezu”

64 Concursul naţional pentru copii „Călușul românesc” noiembrie - iunie Palatul Copiilor „Adrian Băran” Slatina Slatina OT

Festivalul naţional al ansamblurilor folclorice ale copiilor „Dorna, plai


65 aprilie - iulie Clubul Copiilor Vatra Dornei Vatra Dornei SV
de joc și cântec”
Lecturiada elevilor 2019. Istoria unui posibil viitor „D-apoi cum să nu
66 mai - septembrie Liceul Teoretic ELF Cluj-Napoca Cluj-Napoca CJ
fie, dacă este”
Concursul internaţional de creații literare, plastice, interpretare de
67 martie - iunie Clubul Copiilor Pașcani Pașcani IS
rol și educație ecologică „Valorile copilăriei”
Școala Gimnazială „Vasile Cârlova”
68 Concursul naţional „Eminescu - legenda sufletului românesc” martie - iunie Târgoviște DJ
Târgoviște

69 Concursul naţional de eseuri și bandă desenată „Călătorie prin UE” februarie - mai Palatul Naţional al Copiilor București București B

70 Concursul internaţional „Basmele Reginei Maria” aprilie - iulie Palatul Copiilor Craiova Craiova DJ

Palatul Copiilor Târgoviște - filiala Clubul


Festivalul-concurs naţional de muzică ușoară, muzică populară și
71 septembrie - august Copiilor Moreni, Asociația culturală - Moreni DB
tradiții „Cununa Petrolului”
Școala „Art Canto Morena” Moreni

Festivalul naţional de muzică ușoară „Împreună, formații pentru


72 aprilie - iulie Clubul Copiilor Întorsura Buzăului Întorsura Buzăului CV
viitor”

73 Festivalul naţional de muzică ușoară pentru copii „Ursulețul de Aur” februarie - mai Palatul Copiilor Baia Mare Năvodari MM

74 Festivalul naţional de muzică şi dans „Floare de castan” aprilie - iunie Clubul Copiilor Costeşti Costeşti AG
75 Festivalul-concurs internaţional de interpretare pian „Micul virtuoz” februarie - mai Clubul Copiilor sector 5 București București B

Colegiul Naţional de Artă „George


76 Concursul naţional „Primăvara Artelor” ianuarie - aprilie Bacău BC
Apostu” Bacău
Festival-concurs național de creație și interpretare muzică folk Inspectoratul Școlar al Municipiului
77 iunie - noiembrie București B
„Toamna baladelor” București
Festivalul naţional de interpretare vocal instrumentală a muzicii
78 aprilie - iulie Clubul Copiilor Vatra Dornei Vatra Dornei SV
ușoare pentru copii și tineret „Muzritm”

Paltul Copiilor Târgoviște - filiala Clubul


Festivalul-concurs naţional de teatru medieval, muzică medievală,
79 noiembrie - octombrie Copiilor Moreni, Asociația culturală - Moreni DB
corală și de cameră „Chindia Domnească”
Școala „Art Canto Morena” - Moreni

80 Festivalul-concurs naţional „Toată lumea râde, cântă și dansează!” ianuarie - decembrie Palatul Copiilor Ploiești Bușteni PH

Concursul naţional de teatru medieval pentru elevii din palate și Palatul Copiilor Tîrgu-Mureș, Structura
81 decembrie - septembrie Sighișoara MS
cluburi ale copiilor Sighișoara
Festivalul-concurs „Festivalul naţional de teatru în limba engleză Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Cluj
82 octombrie - iunie Cluj Napoca CJ
pentru elevi” English Teachers Association
83 Concursul naţional de interpretare teatrală și eseuri „Teatrix” aprilie - iulie Palatul Copiilor Arad Macea AR
84 Festivalul-concurs naţional „Teatru-Fest” octombrie - iunie Palatul Copiilor Cluj Napoca Muntele Băişorii CJ
85 Festivalul naţional de teatru antic pentru elevi februarie - iulie Palatul Copiilor Constanța Constanța CT
Inspectoratul Școlar al Municipiului
86 Festival național de teatru pentru elevi „George Constantin” martie - iunie București B
București
Concursul naţional de educație ecologică și informatică „Floare de
87 noiembrie - iulie Clubul Copiilor Victoria Victoria BV
colț”

88 Concursul naţional de protecție a mediului „Și gestul tău contează" octombrie - iulie Palatul Copiilor Botoșani Tabăra Agafton BT

89 Concursul naţional de protectia mediului „Memorial Raul Surdoiu" aprilie - iunie Palatul Copiilor Tg-Jiu Tg-Jiu GJ

Concursul pentru elevi şi simpozion pentru cadre didactice şi elevi Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”
90 noiembrie - iulie Bolintin Vale GR
„Mediul ambiant și dezvoltarea durabilă” Bolintin Vale
Concursul naţional de educație ecologică și protecția mediului „O
91 iunie - octombrie Clubul Copiilor Fălticeni Fălticeni SV
lume mai curată, o lume mai bună”
Concursul naţional de ecologie și protecția mediului „Să iubim
92 octombrie - iunie Palatul Copiilor Rm. Vâlcea Rm Vâlcea VL
natura”
Palatul Copiilor Târgoviște-filiala Clubul
Concursul internaţional multidisciplionar „Copii, salvați Planeta
93 noiembrie - octombrie Copiilor Moreni și Asociația „Terra RO- Moreni DB
Albastră!„”
SA” Moreni
Concursul naţional de ecologie și protecția mediului „Un copil sănătos
94 octombrie - iulie Palatul Copiilor Rm. Vâlcea Călimănești VL
într-un mediu curat”
Concursul naţional „IA ȘI greenbagm creează și responsabilizează
95 ianuarie - noiembrie Palatul Copiilor Iași Iași IS
pentru eco-ul naturii”
96 Concursul naţional pentru educație rutieră „Trofeul Coresi” mai - iunie Școala Gimnazială Coresi Târgoviște DB
Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”
97 Concursul de ciclism și educație rutieră „Cupa Podul Înalt” noiembrie - iulie Vaslui VS
Vaslui

98 Festivalul-concurs naţional „Petale-n vânt” octombrie - iunie Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian”Zalău Zalău SJ

Palatul Copiilor Sibiu - structura Clubul


99 Concursul naţional „Școala voluntarilor - între atitudini și aptitudini” martie - mai Mediaș SB
Copiilor Mediaș
Concursul internaţional de proiecte de voluntariat „Pentru noi, Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae
100 iulie - august Stâna de Vale BH
oamenii!” Bolcaș” Beiuș
Școala Gimnazială „Victor Jinga”
101 Concursul naţional interdisciplinar „Drepturile copilului în imagini” februarie - noiembrie Sighișoara MS
Sighișoara
102 Concursul internaţional interdisciplinar „Pui de Brad” martie - iunie Clubul Copiilor Întorsura Buzăului Întorsura Buzăului CV
103 Concursul naţional de tenis de masă „Cupa Topspin” ianuarie - aprilie Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe Sfântu Gheorghe CV
104 Concursul naţional de schi „Trofeul Gerar” octombrie - ianuarie Palatul Copilor Sfântu Gheorghe Sfântu Gheorghe CV
105 Concursul naţional de ecoturism „Danubius” aprilie - iulie Palatul Copiilor Brăila Brăila BR
Concursul naţional de orientare sportivă şi radio-orientare „Cupa Palatul Copiilor Târgoviște, Clubul
106 februarie - mai Târgoviște şi Moreni DB
Târgovişte” Copiilor Moreni

107 Campionatul naţional de schi alpin pentru copii „Bucuriile zăpezii” octombrie - ianuarie Clubul Copiilor Vatra Dornei Vatra Dornei SV

108 Concursul naţional al sporturilor de iarnă „Trofeul Gutâi” noiembrie - februarie Clubul Copiilor Sighetu Marmației Sighetu Marmatiei MM
109 Festivalul naţional „Serbările zăpezii” decembrie - martie Palatul Copiilor Cluj Băișoara CJ
110 Concursul naţional şcolar de radio orientare (radiogoniometrie) mai - septembrie Palatul Naţional al Copiilor Bucuresti Bucureşti B

111 Concursul naţional de gimnastică aerobică „Cupa Iașului – IASIGYM” iunie - octombrie Palatul Copiilor Iași Iași IS
Concursul naţional de turism montan sportiv-aplicativ „Trofeul Cheile
112 februarie - mai Clubul Copiilor Aiud Aiud AB
Vălișoarei”
113 Concursul naţional de judo și tenis de masă „Cupa Rusidava” ianuarie - aprilie Clubul Copiilor Drăgăşani Drăgășani VL
114 Concursul naţional școlar „Karate Do” august - noiembrie Palatul Copiilor Târgoviște Târgoviște DB
Festivalul-concurs internaţional de ştafete, parcursuri aplicative şi
115 august - noiembrie Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui Vaslui VS
dans „Fair-Play”

116 Concursul de orientare sportivă și turistică „Cupa Munților Făgăraș” ianuarie - iunie Clubul Copiilor Victoria Victoria BV

Concursul naţional interdisciplinar de cercetare a mediului, protecție


117 a mediului și ecoturism „Minunile naturii! - Pe cărările nebănuite ale februarie - mai Palatul Naţional al Copiilor București București B
țării”
Şcoala Gimnazială „C-tin Brâncoveanu”
118 Concursul naţional de informatică aprilie - iulie Satu Mare SM
Satu Mare
Festivalul-concurs naţional „Festivalul Ştiinţei - Ştiinţa pentru toţi, o
119 noiembrie - mai Inspectoratul Şcolar Cluj Cluj-Napoca CJ
bucurie pentru fiecare!”
120 Concursul naţional de soft „Grigore Moisil” ianuarie - mai Clubul Copiilor Lugoj Lugoj TM
Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”
121 Târgul firmelor de exercițiu „Costin C. Kirițescu” ianuarie - aprilie București B
București
122 Concursul naţional de chimie aplicată „Micul Magician” noiembrie - octombrie Clubul Copiilor Pașcani Pașcani IS
Palatul Copiilor, Liceul „Ștefan Procopiu”
123 Concursul internaţional de informatică aplicată „CIP” noiembrie - iunie Vaslui VS
Vaslui

124 Expoziţia-concurs naţional „Fii o săptămână profesor de ştiinţe” mai-decembrie Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca Cluj-Napoca CJ

Colegiul Economic „N. Titulescu”, Baia


125 Târgul firmelor de exercițiu „Rivulus Dominarum Tineret” septembrie - decembrie Baia Mare MM
Mare
Clubul Copiilor „Nicolae Mateescu”
126 Concursul naţional de modelism „Memorial Henri Coandă” noiembrie - septembrie Pucioasa DB
Pucioasa
127 Concursul internaţional de navomodele „Toate pânzele sus!” mai - august Clubul Copiilor Medgidia Medgidia CT
Palatul Copiilor, Școala Gimnazială „C-tin
128 Concursul naţional de automodele „Cupa Vasluiului” octombrie - iulie Vaslui VS
Parfene” Vaslui
Palatul Copiilor Dr.Tr.Severin - Filiala
129 Concursul internaţional de robotică „ROBOTOR 2019” iunie - septembrie Orșova MH
Orșova
130 Concursul naţional de automodele şi navomodele „Cupa Râmnicului” decembrie - august Palatul Copiilor Rm Vâlcea Rm Vâlcea VL

131 Concursul naţional de aeromodele și zmee „Festivalul zmeelor” martie - octombrie Palatul Copiilor Cluj Napoca Băișoara CJ
132 Concursul naţional de karting școlar „Micul pilot” mai - septembrie Palatul Copiilor Brăila Brăila BR
Târgul firmelor de exerciţiu şi concursul „Tânăr antreprenor în spațiul Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”
133 ianuarie - aprilie Bolintin Vale GR
virtual” Bolintin Vale
134 Concursul naţional de automodele şi navomodele aprilie - iulie Palatul Copiilor Slobozia Tabăra Amara IL
135 Concursul naţional de robotică „Cupa Chindiei” noiembrie - septembrie Palatul Copiilor Târgoviște Târgoviște DB
Concursul internaţional de radiogoniometrie „Cupa Constantin
136 februarie - mai Palatul Copiilor Tg-Jiu Tg-Jiu GJ
Brâncuşi”
137 Concursul naţional de construcții electronice „T.E.A.M” octombrie - decembrie Palatul Copiilor Botoșani Botoșani BT