Sunteți pe pagina 1din 4

RĂZVAN ȘTEFAN RAB

Data, locul naşterii: 31.08.1968, Braș ov

E-Mail: cabinet.rr@cultura.ro

STUDII

Perioada Diploma/Instituţia
1988 – 1993 Licențiat în economie/Academia de Studii Economice Bucureşti
1996 – 1997 Licențiat în studii europene (studii post-universitare de integrare europeană şi relaţii
internaţionale)/Colegiul Europei, Hamburg - Germania
1998 – 2000 Master în studii europene/Universitatea Dunării, Krems - Austria
2006 – 2012 Doctor în relații economice internaționale/Academia de Studii Economice Bucureşti

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Grad Funcţii de conducere


Perioada Structura organizatorică
profesional (perioada)
Academia de Studii Economice
Asistent
București, Facultatea de Relații
universitar
1993 – 1995 Economice Internaționale
Economist
Sibco SRL, Gecoforest S.A.
Director Reprezentanță
1995 – 1996 Alukoenigstahl România GmbH
pentru România
Ministerul Afacerilor Externe,
1996 – 1997 Atașat diplomatic
Direcția Uniunea Europeană
Cabinetul Ministrului Afacerilor Atașat diplomatic
1997 – 1998
Externe /consilier cabinet
Adjunct al șefului secției
1998 – 1999 Ambasada României la Viena Secretar dipl. III
consulare
1999 – 2003 MAE, Direcția Generală U.E. Secretar dipl. II Director adj. (2001-2003)

Misiunea/Reprezentanța Secretar dipl. I / Reprezentantul României


2003 – 2007 României pe lângă UE Consilier diplom. în diverse Grupuri de
lucru ale Consiliului UE:
COHOM (drepturile
omului), CONUN (ONU),
ACP (Africa, Caraibe şi
Pacific), CODEV
(cooperare pentru
dezvoltare), COTRA
(relaţia transatlantică)

01.09.2017 – 04.05.2018 MAE, Biroul Strategia UE Ministru-


privind Regiunea Dunării Consilier
Responsabil pentru relații
Ministerul Culturii și Identității
Secretar de Stat internaționale și afaceri
în prezent Naționale
europene

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ÎN CADRUL INSTITUTILOR UNIUNII EUROPENE (U.E.)

Perioada Funcţia Instituţia/Organizaţia

16.07.2007 – 31.12.2010 Consilier Politic (funcționar UE), Secretariatul General al Consiliului UE,
responsabil pentru relațiile UE cu Unitatea Politică subordonată Înaltului
Japonia, China, Peninsula Coreeană Reprezentant UE pentru Politica Externă și
și pentru procesul ASEM de Securitate Comună (Javier Solana)

1.01.2011 – 1.09.2013 Consilier Diplomatic (funcționar Serviciul European de Acțiune Externă


UE), adjunct al șefului Grupului de (SEAE), Departamentul Asia-Oceania
lucru al Consiliului UE pentru
relația UE-Asia (COASI)

1.09.2013 – 31.08.2017 Consilier Diplomatic (funcționar Serviciul European de Acțiune Externă,


UE), responsabil pentru relația UE Departamentul Europa și Asia Centrală,
cu țarile din Caucazul de Sud Direcția pentru relații bilaterale cu țările
(Armenia, Azerbaidjan, Georgia) incluse în Parteneriatul Estic al UE
(R.Moldova, Ucraina, Belarus, Armenia,
Azerbaidjan, Georgia)
Secretar Executiv și Coordonator
al pozițiilor UE pentru negocierea
Acordului de Parteneriat UE-
Armenia

ALTE FORME DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

Perioada Programul Instituţia/Țara Competențe


Iulie - aug. 1990 Introducere în economia Universitatea Economică politici economice
socială de piaţă Viena/Austria
iulie – aug.1992 Managementul resurselor Academia Landului politici economice și de
umane Austria management
Inferioară/Austria

iulie - aug.1993 Politici monetare Universitatea politici financiar-monetare


internaţionale Viena/Austria
august 1995 Politici de securitate în Institutul pentru Spaţiul politici de securitate
Europa Centrală Dunărean şi Europa
Centrală/Austria
oct.1996 - mar.1997 Integrare europeană şi Colegiul Europei politici economice și
relaţii economice Hamburg/Germania studii de drept
internaţionale comunitar/legislație
UE
august 1997 Bazele procesului de Forumul European – integrare europeană
integrare europeană Alpbach/Austria
august 1999 Seminar “Wilton Park” pt. Foreign Office/Marea relații diplomatice
tineri diplomaţi Britanie internaționale
august 2000 Seminar pt. tineri diplomaţi Academia integrare europeană
Diplomatică/Croația
mai-iulie 2001 Politici de securitate Centrul European pt. politici de securitate,
si relaţii internaţionale Studii de Securitate. relații internaționale
“George C.
Marshall”,
Garmisch/Germania
noiembrie-dec. 2001 Implicații ale Tratatului de Institutul European pt. legislație europeană
la Nisa asupra statelor Administraţie
candidate la aderarea la UE Publică,
Maastricht/Olanda
ianuarie-aprilie 2002 Stagiu de practică Comisia Europeană politici financiar-monetare
Direcţia Generală și de convergență
Economie și economică/introducerea
Finanţe/Bruxelles, Belgia monedei EURO
2004 Curs – “Revitalising the Ministerul Afacerilor aspecte de diplomație
United Nations” Externe, București multilaterală
aprilie 2014 Politica europeană în Guvernul Federal politici europene comune
materie de securitate și German/Institutul
apărare Goethe, Berlin

octombrie 2016 Politica europeană în Guvernul Federal politici europene comune


materie de securitate și German/Institutul
apărare – curs de follow-up Goethe, Berlin

COMPETENŢE LINGVISTICE1

. maternă Română
Înţeles Vorbit Scris
Ascultat Citit Conversaţie Discurs

1
Autoevaluarea competenţelor lingvistice conform grilei „Paşaportului Lingvistic European”: A1, A2, B1, B2, C1
sau C2, în ordine crescătoare
Germană C1 C1 C1 B2 B2
Engleză C1 C1 C1 C1 C1
Franceză B2 B2 B1 A2 A2
Maghiară B1 B1 A2 A2 A2

LUCRĂRI PUBLICATE

Anul apariţiei Titlul lucrării

2004 Preocupări şi tendinţe actuale în UE privind impactul generat de imigraţia forţei


de muncă din Europa centrală şi de est – Revista Economistul (9/10 august 2004)

2011 Impactul post-aderare al migraţiei forţei de muncă asupra economiei României


privit în contextul mobilităţii pe piaţa Uniunii Europene – Revista doctoranzilor
ASE (aprilie 2011)

2011 Argumente pro si contra în dezbaterea despre migrația lucrătorilor români în UE -


Revista de Economie Teoretică si Aplicată (august, 2011)

2012 Teza de doctorat – "Integrarea României în UE. Studiu de impact privind


fenomenul migrației forței de muncă"

Permis de conducere/anul dobândirii: Carnet de conducere categoria B / dobândit în 1986

Atestate profesionale: Certificate de cunoştinţe limbi străine (germană, engleză, franceză)

Data completării mai 2018