Sunteți pe pagina 1din 65

Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

OBIECTIV: Santier ”PROCREDIT CITY MALL” situat in Bucuresti, Soseaua Oltenitei, nr. 2, Sector 4, in
incinta City Mall
BENEFICIAR: PROCREDIT BANK
ANTREPRENOR GENERAL: CORPORATE OFFICE SOLUTIONS S.R.L.

PLAN PROPRIU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


INTOCMIT CONFORM H.G.300/2006

ȘANTIER : ” PROCREDIT CITY MALL”

Elaborat Alexandru Chitiga - Lucrator desemnat SSM


Tel : 0758 111 342
E-mail : alexandru.chitiga@cos.ro
Verificat Octavian Drugea - Sef de santier
Tel : 0755 133 248
E-mail : octavian.drugea@cos.ro
Aprobat Marius Tufan - Coordonator proiecte
Tel : 0737 666 825
E-mail : marius.tufan@cos.ro
Vizat Dr. Radu Boari - Medic Medicina Muncii

VIZAT BENEFICIAR,
COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Dl. ………………………………………..
Tel : ……………………/ E-mail :

Evidenta exemplare:

Compania Nume Prenume Semnatura


Antreprenor General - CORPORATE OFFICE SOLUTIONS S.R.L.
Coordonator SSM Beneficiar – Dl.
Subantreprenor SC.
Subantreprenor SC.
Subantreprenor SC.
Subantreprenor SC.
Versiune elaborata in data de :
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

Prezentul PLAN PROPRIU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ se adresează activităţilor pe care le


desfăşoară personalul CORPORATE OFFICE SOLUTIONS S.R.L. si ai subantreprenorilor în şantier şi are caracter de Normă
Internă Obligatorie.

Legislaţia determinantă:
 Legea 319/2006, Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
 H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 – Legea Securităţii
şi Sănătăţii în Muncă;
 H.G. nr. 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare si
mobile;
Reglementari legale aplicabile SSM:
La executia lucrarilor se vor respecta cu strictete prevederile mentionate mai jos:
 Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,
 Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 modificăt cu H.G 955/2010 pentru Normele Metodologice de aplicare a
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
 Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 actualizată în Iulie 2007 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru şantierele temporare sau mobile,
 Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă,
 Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă,
 Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă,
 Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de zgomot,
 Hotărârea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii,
 Hotărârea Guvernului nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice,
 Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici,
 Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare,
 Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de munca,
 Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru îmbunătăţirea
securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive,
 Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 privind privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
expunerea la agenţi biologici în muncă,
 Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de
muncă,
 Hotărârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile
datorate expunerii la azbest,
 Riscuri potențiale de mediu ce pot apărea în timpul executării lucrărilor.
 Legea 307/2006 – Legea privind apararea impotriva incendiilor;
 OMAI nr.163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
 OUG nr. 99 din 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extrem pentru protectia
persoanelor incadrate in munca
 Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca ale subantreprenorului specifice activitatilor pe care le
desfasoara;
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

CUPRINS:
A. LOCALIZARE SANTIER .......................................................................................................................................................... 5
B. NUMELE SI ADRESA ANTREPRENORULUI/ SUBANTREPRENORULUI ................................................................................. 5
C. NUMĂRUL LUCRĂTORILOR PE ŞANTIER: ............................................................................................................................ 5
D. NUMELE PERSOANEI DESEMNATE SĂ CONDUCA EXECUTAREA LUCRĂRILOR : ................................................................ 5
E. DURATA LUCRĂRILOR, INDICAND DATA INCEPERII ACESTORA: ........................................................................................ 5
LUCRARI DE EXECUTAT : ............................................................................................................................................................... 5
F. ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE EXECUŢIE CARE POT AFECTA SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA LUCRĂTORILOR ŞI A
CELORLALŢI PARTICIPANŢI LA PROCESUL DE MUNCĂ PE ŞANTIER ............................................................................................. 5
F1. Amenajari interioare pereti si tavane false din gipscarton ................................................................................................ 6
F2. Instalatii sanitare, HVAC si montare/ relocare echipamente ............................................................................................ 7
F3. Instalatii electrice si montare/ relocare echipamente ....................................................................................................... 8
F4. Placare cu gresie, faianta, marmura ................................................................................................................................... 8
F5. Zugraveli si vopsitorii .......................................................................................................................................................... 9
F6. Montare pardoseli suprainaltate........................................................................................................................................ 9
F7. Dezlipire / Montare mochete ............................................................................................................................................. 9
F8. Montare usi, ferestre, compartimentari ...........................................................................................................................10
F9. Montare mobilier; ..............................................................................................................................................................10
F10. Curatenie; ...........................................................................................................................................................................10
G. EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE MODUL DE LUCRU, DE MATERIALELE UTILIZATE, DE ECHIPAMENTELE DE
MUNCA FOLOSITE. DE UTILIZAREA SUBSTANTELOR SAU PREPARATELOR PERICULOASE, DE DEPLASAREA PERSONALULUI, DE
ORGANIZAREA SANTIERULUI ......................................................................................................................................................10
G.1 Muncitor necalificat in constructii (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al
lucrarii) .........................................................................................................................................................................................12
G.2 Rigipsar (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii) .................15
G.3 Instalator (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii) ..............19
G.4 Electrician (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii) .............21
G.5 Faiantar (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii) .................23
G.6 Zugrav (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii) ...................25
G.7 Montator pardoseli/ mocheta (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al
lucrarii) .........................................................................................................................................................................................28
G.8 Montator usi, ferestre, compartimentari (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL
executant al lucrarii) ....................................................................................................................................................................29
G.9 Montator mobilier (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii) 30
G.10 Agent de curatenie (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL ce efectueaza curatenia)
31
G.11 Conducator auto (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii) ..34
G.12 Personal TESA Teren (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii)35
G.13 Vizitator ..............................................................................................................................................................................37
I. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR, SPECIFICE LUCRĂRILOR PE CARE
ANTREPRENORUL/ SUBANTREPRENORUL LE EXECUTĂ PE ŞANTIER, INCLUSIV MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA
39
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

I.1 Muncitor necalificat in constructii .....................................................................................................................................39


I.2 Rigipsar ...............................................................................................................................................................................40
I.3 Instalator ............................................................................................................................................................................42
I.4 Electrician ...........................................................................................................................................................................43
I.5 Faiantar; .............................................................................................................................................................................46
I.6 Zugrav;................................................................................................................................................................................47
I.7 Montator pardoseli, mocheta; ..........................................................................................................................................48
I.8 Montator usi, ferestre, compartimentari; .........................................................................................................................49
I.9 Montator mobilier; ............................................................................................................................................................50
I.10 Agent curatenie;.................................................................................................................................................................51
I.11 Conducator auto; ...............................................................................................................................................................53
I.12 Personal TESA; ...................................................................................................................................................................53
I.13 Vizitator ..............................................................................................................................................................................54
J. MĂSURI PENTRU SITUATII DE URGENTA, REGULI P.S.I, PRIM AJUTOR, EVACUARE ........................................................63
K. ANEXE .................................................................................................................................................................................65
i. Anexa 1 – Date de identificare al antreprenorului/ subantreprenorului; ........................................................................65
ii. Anexa 2 – Lista lucratorilor; ...............................................................................................................................................65
iii. Anexa 3 – Lista echipamentelor individuale de munca; ...................................................................................................65
iv. Anexa 4 – Lista echipamentelor de munca; ......................................................................................................................65
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

A. LOCALIZARE SANTIER
Santierul se afla localizat in Bucuresti, Soseaua Oltenitei, nr. 2, Sector 4, in incinta City Mall.

B. NUMELE SI ADRESA ANTREPRENORULUI/ SUBANTREPRENORULUI


Denumire CORPORATE OFFICE SOLUTIONS S.R.L
Adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 73-81, Corp 2, Etaj 1, Sector 1, , Bucuresti
Reprezentat de :
Dl. Marius Tufan in calitate de Coordonator proiecte
Telefon 0737 666 825
E-mail marius.tufan@cos.ro
Dl. Alexandru Chitiga in calitate de lucrator desemnat SSM
Telefon : 0758 111 342
E-mail : alexandru.chitiga@cos.ro
Datele de identificare complete ale antreprenorului/ subantreprenorului sunt mentionate in Anexa 1.

C. NUMĂRUL LUCRĂTORILOR PE ŞANTIER:


Numarul estimat : 19 lucratori ai subantreprenorilor CORPORATE OFFICE SOLUTIONS S.R.L.
Lista lucratorilor este mentionata in Anexa 2.

D. NUMELE PERSOANEI DESEMNATE SĂ CONDUCA EXECUTAREA LUCRĂRILOR :


Dl. Octavian Drugea in calitate de Sef de santier
Telefon 0755 133 248
E-mail: octavian.drugea@cos.ro

E. DURATA LUCRĂRILOR, INDICAND DATA INCEPERII ACESTORA:


Data inceperii lucrarilor: 01/02/2017
Durata estimata a lucrarilor: 1 luna

LUCRARI DE EXECUTAT :
 Amenajari interioare pereti si tavane false din gipscarton;
 Instalatii sanitare, HVAC si montare echipamente
 Instalatii electrice si montare/ relocare echipamente
 Placare cu gresie, faianta, marmura;
 Zugraveli si vopsitorii;
 Montare pardoseli suprainaltate;
 Dezlipire/ Montare mochete;
 Montare usi, ferestre si compartimentari;
 Montare mobilier;
 Curatenie;

F. ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE EXECUŢIE CARE POT AFECTA


SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA LUCRĂTORILOR ŞI A CELORLALŢI PARTICIPANŢI
LA PROCESUL DE MUNCĂ PE ŞANTIER

Pentru toate categoriile de lucrari ca fac obiectul prezentului plan propriu de securitate si sanatete PPSS, se va
tine cont de urmatoarele aspecte din punct de vedere al celor patru componente ale sistemului de munca (Executant,
Sarcina de munca, Mijloace de munca/ Echipamente de munca, Mediul de munca):
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

1. Executantul
-trebuie sa fie apt pentru lucru si dupa caz, apt pentru lucru la inaltime;
-trebuie sa fie dotat si sa poarte echipamentul individual de protectie EIP;
-trebuie sa fie instruit din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca ;
-trebuie sa fie calificat si autorizat, daca trebuie sa utilizeze anumite echipamente;
-trebuie sa nu efectueze improvizatii in procesul muncii;
-trebuie sa nu fie expus si sa nu se expuna pericolului de cadere de la inaltime, pericolului de electrocutare,
- trebuie sa nu intre in zona de actiune a echipamentelor de munca, sau unde exista pericolul caderilor de
obiecte de la inaltime.

2. Sarcina de munca
-trebuie repartizata corespunzator pregatirii pe care o are lucratorul ;
-trebuie corect dimensionata in raport cu capacitatile pshico –fizice ale lucratorului ;
-daca se lucreaza in echipa, se impune coordonarea activitatilor de catre conducatorul locului de munca (sef de
echipa);

3. Mijloace de munca/ Echipamente de munca


-trebuie sa nu prezinte riscuri in utilizare pentru lucratori ;
-trebuie sa fie semnalizate corespunzator si sa aiba sistemele de semnalizare in stare de functionare ;
-trebuie sa fie prevazute cu mijloace de protectie colectiva impotriva caderilor in gol ;
-trebuie amplasate astfel incat sa se evite rasturnarea acestora;
-trebuie sa aibe manuale de utilizare in limba romana, certificate si autorizate dupa caz;

4. Mediul de munca
- caile de acces si evacuare trebuie marcate si semnalizate ;
- trebuie asigurat un iluminat corespunzator ;
- trebuie evitate caderile de obiecte de la inaltime ;
- trebuie evitata intrarea in raza de actiune a echipamentelor de munca ;
- trebuie prevazute materiale de prim ajutor ;

Pentru realizarea lucrarilor se utilizeaza urmatoarele echipamente de munca (scule, unelte, dispozitive):
- manuale ( trusa de scule, spaclu, mistrie, dreptar, cutter, foarfece, ciocane, dalti, surubelnite, clesti, roaba,
galeti, dispozitiv taiat gresie/ faianta, nivela, ventuza,racleta, ...);
- electrice ( autofiletante, bormasina , malaxoare, flex, masini de taiat gresia/faianta, reflectoare si lampi de
iluminat, prelungitoare, aparate de sudura, aparate de lipire prin electrofuziune, ...);
- echipamente (scari, platforme de lucru, schele, nacele, ...)

Lista echipamentelor individuale de protectie acordate lucratorilor este in Anexa 3.


Lista completa a echipamentelor de munca utilizate este in Anexa 4.

F1. Amenajari interioare pereti si tavane false din gipscarton


Principalele etape pentru realizarea amenajarilor interioare pereti si tavane false cu gipscarton sunt:
Etapa 1: Trasarea peretilor, tavanelor;
Etapa 2: Manipulare si transportare materiale;
Etapa 3: Montarea profilelor si a benzilor pentru pereti, tavane, bandouri,;
Etapa 4: Placarea pe o parte a peretilor;
Etapa 5: Montarea izolatiei (cf proiect)
Etapa 6: Placarea pe cealalata fata a peretelui;
Etapa 7: Montarea tavanelor;
Etapa 8: Verificare lucrari;
Echipamente de munca utilizate in principal: trusa de scule, dreptar, cutter, foarfece, ciocane, dalti,
surubelnite, clesti, nivela, autofiletante, bormasina, flex, reflectoare si lampi de iluminat, prelungitoare, scari,
platforme de lucru, schele, etc.
Principalii factori de risc: cadere de la inaltime, electrocutare, utilizarea unor echipamente defecte sau
improvizate, impiedicare, neutilizare EIP;
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

Important:
Pentru lucrarile de inchideri cu gips-carton, daca este cazul se vor utiliza doar schele montate conform
recomandarilor fabricantului.
Panourile de gipscarton se vor depozita plan, pe un suport neted şi se protejeaza de umiditate.
La depozitare, trebuie luata în considerare capacitatea portanta a planşeelor.
Panourile de format mare trebuie transportate numai în plan vertical.
În cazul panourilor de format mare şi foarte mare, transportul se va realiza de catre 2 muncitori. Cei doi
muncitori care transporta şi manipuleaza panoul de format mare sau foarte mare, îşi vor coordona mişcarile şi vor fi
atenţi, pentru ca în timpul manevrarii panoului, sa nu se accidenteze.

F2. Instalatii sanitare, HVAC si montare/ relocare echipamente


B1) Principalele etape pentru realizarea instalatiilor sanitare sunt:
B 1.1 Pregatirea subansamblelor pentru montare;
o prelucrarea: debitare, filetare
o executia imbinarilor: sudura, lipire prin electrofuziune pentru confectionarea tronsoanelor de conducta
o izolare teava si protectie mecanica (dupa caz)
B 1.2 Manipulare si montaj/ relocare;
o delimitarea spatilor unde se vor depozita/ monta conductele cu pastrarea libera a cailor de acces;
o trasarea;
o executarea strapungerilor si spargerilor in ziduri si plansee, in vederea montarii conductelor;
o fixarea elementelor de sustinere a conductelor ;
o demontarea echipamentelor si pozitionarea in noua locatie, sau montajul echipamentelor noi;
o premontajul la pozitie al tronsoanelor de conducta;
o executarea imbinarilor tronsoanelor de conducta (filetare, sudura, lipire);
o fixarea definitiva a conductelor inclusiv fitingurile (coturi, mufe, teuri, reductii)
o montarea izolatie pentru tevile de interior/ exterior;
o montarea protectiei mecanice din tabla pentru tevile exterioare;
o montarea armaturilor aferente retelei de conducte;
o predarea frontului de lucru pentru finisare / montare armaturi, echipamente, etc
B 1.3 Incercari si testari pentru punere in functiune;

B2) Principalele etape pentru realizarea tubulaturilor din tabla pentru HVAC sunt:
B 2.1 Manipulare si montaj;
o delimitarea spatilor unde se vor depozita/ monta tubulaturile cu pastrarea libera a cailor de acces;
o dotarea locului de montaj cu utilajele si dispozitivele necesare;
o trasarea pozitilor de montaj pentru suportii tubulaturii,
o montarea suportilor de fixare si sustinere;
o manipulare manuala sau mecanizata in functie de greutate si distanta de transport;
o transportul tubulaturii la locul de montare;
o ridicarea la pozitie si fixarea tubulaturii (reper cu reper) si a accesoriilor acesteia.
o montarea izolatie pentru tubulatura de interior/ exterior;
o montarea izolatie pentru tubulatura de exterior;
o montarea protectiei mecanice din tabla pentru tubulatura exterioara;
B 2.2 Incercari si testari pentru punerea in functiune;

B3) Principalele etape pentru montarea/ relocarea echipamentelor tehnice sunt:


B 3.1 Depozitare si manipulare: manual sau mecanizat in functie de greutate si distanta de transport;
B 3.2 Montaj:
o se marcheaza traseul si locurile de fixare echipametelor;
o se monteaza accesoriile de fixare;
o se monteaza suportii (elemente de fixare antivibrante) pentru tevi (unde este cazul);
o se transporta echipamentele la pozitie;
o se ridica componentele/unitatile la pozitie cu ajutorul dispozitivelor de ridicat mecanice sau manual;
o asamblarea pozitionarea si fixarea pe suport.
B 3.2 Incercari si testari pentru punerea in functiune;
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

Echipamente de munca utilizate in principal: trusa de scule, cutter, foarfece, ciocane, surubelnite, clesti,
nivela, bormasina , flex, reflectoare si lampi de iluminat, prelungitoare, aparate de sudura, aparate de lipire
prin electrofuziune, scari, platforme de lucru, schele, etc.
Principalii factori de risc: cadere de la inaltime, electrocutare, utilizarea unor echipamente defecte sau
improvizate, impiedicare, neutilizare EIP;
Important:
Operaţiile de prelucrare a ţevilor (tăierea, îndoirea, fasonarea etc.) vor fi executate numai pe bancul de lucru.
Se interzice executarea operaţiilor de prelucrare a ţevilor pe schelele de montaj, cu excepţia ajustării
racordurilor între conducte, în vederea definitivării poziţiei de montaj.

F3. Instalatii electrice si montare/ relocare echipamente


Principalele etape pentru realizarea instalatiilor electrice sunt:
Etapa 1 Manipulare si montaj/ relocare;
o delimitarea spatilor unde se vor depozita conductorii si paturile de cablu;
o trasarea;
o executarea strapungerilor;
o fixarea paturilor de cablu;
o pozitionarea conductorilor si realizarea legaturilor;
Etapa 2 Demontarea pentru relocare si/ sau montarea panourilor electrice si a echipamentelor;
Etapa 3 Incercari si testari pentru punerea in functiune;
Echipamente de munca utilizate in principal: trusa de scule, cutter, foarfece, ciocane, surubelnite, clesti,
nivela, bormasina , flex, reflectoare si lampi de iluminat, prelungitoare, aparate de sudura, scari, platforme de
lucru, schele, etc.
Principalii factori de risc: cadere de la inaltime, electrocutare, utilizarea unor echipamente defecte sau
improvizate, impiedicare, neutilizare EIP;
Important:
Instalaţiile electrice se vor executa numai de catre electricieni calificaţi şi care sunt autorizaţi intern si dotati cu
echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii desfasurate.
Nu se admite instalarea conductorilor neizolati la capete .
Folosirea conductorilor electrici cu izolaţia deteriorata sau innadirea lor si protejarea cu banda izolanta este
interzisa.
Se interzice cu desavârşire folosirea capetelor de conductori în loc de fişe la introducerea în prize.
Este interzis a se pune în exploatare instalaţii provizorii, indiferent de motiv.
Se va realiza conectarea la instalatiile de legare la pamant a elementelor care in mod normal nu sunt sub
tensiune, dar pot capata potentiale periculoase. Se vor verifica valorile rezistentelor prizelor de legare la pamant si
eventual imbunatatirea acestora (unde este cazul).
Tablourile electrice de distributie vor fi de constructie standardizate si izolate corespunzator, in functie de locul
de montaj. Este interzis accesul la tablourile electrice a persoanelor necalificate sau neautorizate.
Este obligatorie montarea unui intrerupator general actionat din exteriorul tabloului de distributie.

F4. Placare cu gresie, faianta, marmura


Principalele etape pentru realizarea placarilor sunt:
Etapa 1: Trasarea nivelului de referinţă;
Etapa 2: Curăţare, pregatire suprafaţă suport existentă;
Etapa 3: Verificarea umiditatii suprafetelor
Etapa 4: Aplicare adeziv;
Etapa 5: Montare placi;
Etapa 6: Verificare planeitate;
Etapa 7: Chituirea rosturilor;
Etapa 8: Montare plinta;
Etapa 9: Verficare lucrari;
Echipamente de munca utilizate in principal: trusa de scule, spaclu, mistrie, dreptar, cutter, ciocane, dalti,
roaba, galeti, dispozitiv taiat gresie/ faianta, bormasina, malaxoare, flex, masini de taiat gresia/faianta,
reflectoare si lampi de iluminat, prelungitoare, etc.
Principalii factori de risc: electrocutare, utilizarea unor echipamente defecte sau improvizate, impiedicare,
neutilizare EIP;
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

F5. Zugraveli si vopsitorii


Principalele etape pentru realizarea compartimentarilor cu gipscarton sunt:
Etapa 1 : Aplicare benzi de etansare pe rosturi (in cazul peretilor de gips carton);
Etapa 2: Aplicarea primului strat de glet si finisare;
Etapa 3: Aplicarea stratului de glet de finisare si slefuire ( manual sau mecanizat);
Etapa 4: Verificare suprafata, retusuri;
Etapa 5 : Aplicare amorsa;
Etapa 6 : Aplicarea primului strat de vopsea;
Etapa 7 : Aplicarea celi de-al doilea strat de vopsea;
Etapa 8 : Verificare suprafata;
Echipamente de munca utilizate in principal: spaclu, mistrie, dreptar, cutter, foarfece, galeti, malaxoare,
reflectoare si lampi de iluminat, prelungitoare, scari, platforme de lucru, schele, etc.
Principalii factori de risc: cadere de la inaltime, electrocutare, utilizarea unor echipamente defecte sau
improvizate, impiedicare, neutilizare EIP;
Important:
La slefuirea în încaperi închise se va utilza slefuitor prevazut cu sistem de aspirare a prafului, sau se vor lua
masuri de ventilare eficiente;
Spaţiul de circulaţie va fi menţinut liber, pentru a se evita accidentarea prin împiedicare, lovire, alunecare,
cadere.
La manipularea placilor lucratorii vor fi atenţi pentru evitarea accidentarii.

F6. Montare pardoseli suprainaltate


Principalele etape pentru montarea pardoselilor suprainaltate sunt:
Etapa 1: Aprovizionarea şi verificarea materialelor;
Etapa 2: Curatarea suprafetelor;
Etapa 3: Lipirea suportilor;
Etapa 4: Montarea placilor de pardoseala;
Etapa 5: Verificarea planeitatii;
Echipamente de munca utilizate in principal: trusa de scule, spaclu, dreptar, cutter, ciocane, bormasina ,
reflectoare si lampi de iluminat, prelungitoare, nivela, ventuza,etc.
Principalii factori de risc: electrocutare, utilizarea unor echipamente defecte sau improvizate, impiedicare,
neutilizare EIP;
Important:
In timpul efectuarii operatiilor de lipire a suportilor se va asigura o ventilatie corespunzatoare in incapere. Se
vor evita deplasarile pe placile recent montate;

F7. Dezlipire / Montare mochete


Principalele etape pentru dezlipirea/ montarea mochetelor sunt:
Etapa 1:Dezlipirea mochetei existente;
Etapa 2: Evacuarea mochetei si a deseurilor rezultate in urma dezlipirii;
Etapa 3: Aprovizionarea şi verificarea materialelor;
Etapa 4: Curatarea si pregatirea suprafetelor;
Etapa 5: Croirea conform planului de montaj;
Etapa 6: Premontaj;
Etapa 7: Amorsarea suprafetelor;
Etapa 8: Lipirea mochetei;
Etapa 9: Verficare lucrari;
Echipamente de munca utilizate in principal: trusa de scule, cutter, foarfece, bormasina, reflectoare si lampi
de iluminat, prelungitoare, raclete, etc.
Principalii factori de risc: electrocutare, impiedicare, neutilizare EIP;
Important:
In timpul efectuarii operatiilor de lipire se va asigura o ventilatie corespunzatoare in incapere;
Operatiile de manipulare se vor face cu un numar suficient de muncitori pentru a preintampina
suprasolicitarile fizice.
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

F8. Montare usi, ferestre, compartimentari


Principalele etape pentru montarea usilor, ferestrelor si compartimentarilor sunt:
Etapa 1: Trasarea;
Etapa 2: Aprovizionarea şi verificarea materialelor;
Etapa 3: Montarea profilelor, tocurilor;
Etapa 4: Montarea geamurilor;
Etapa 5: Montarea usilor;
Etapa 7: Verficare lucrari;
Echipamente de munca utilizate in principal: trusa de scule, cutter, nivela, ventuze, ciocan, dalta, bormasina,
reflectoare si lampi de iluminat, prelungitoare, etc.
Principalii factori de risc: cadere de la inaltime, electrocutare, utilizarea unor echipamente defecte sau
improvizate, impiedicare, neutilizare EIP;
Important:
Operatiile de manipulare se vor face cu un numar suficient de muncitori pentru a preintampina
suprasolicitarile fizice.

F9. Montare mobilier;


Principalele etape pentru montarea mobilierului sunt:
Etapa 1: Aprovizionarea, transportul şi verificarea materialelor;
Etapa 2: Asamblarea la pozitie a elementelor de mobilier conform plan;
Etapa 3: Eliminarea protectiilor;
Echipamente de munca utilizate: trusa de scule, cutter, ciocane, surubelnite, clesti, bormasina, etc.
Principalii factori de risc: cadere de la inaltime, electrocutare, impiedicare, neutilizare EIP;
Important:
Operatiile de manipulare si transport se vor face cu un numar suficient de muncitori pentru a preintampina
suprasolicitarile fizice.

F10. Curatenie;
Activitatea se desfasoara in spatii inchise si rareori in exterior.
Principalele etape pentru efectuarea curateniei sunt:
Etapa 1: Colectarea deseurilor si transportarea acestora in zona de evacuare a desurilor;
Etapa 2: Aspirarea prafului;
Etapa 3: Curatarea suprafetelor vitrate si a mobilierului;
Echipamente de munca utilizate: aspiratoare, scari, etc.
Principalii factori de risc: cadere de la inaltime, electrocutare, impiedicare, neutilizare EIP, contact cu substante
toxice;
Important: In timpul desfasurarii activitatilor lucratorii sunt expusi la variatii de temperatura, ale intensitatii
luminii, vapori (aerosoli) de la produsele utilizate pentru curatenie.

G. EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE MODUL DE LUCRU, DE


MATERIALELE UTILIZATE, DE ECHIPAMENTELE DE MUNCA FOLOSITE. DE
UTILIZAREA SUBSTANTELOR SAU PREPARATELOR PERICULOASE, DE
DEPLASAREA PERSONALULUI, DE ORGANIZAREA SANTIERULUI

Pentru evaluarea riscurilor s-a utilizat metoda institutului INCDPM, in care scala de incadrare a nivelurilor de
risc/ securitate este indicata in figura de mai jos:
NIVEL DE CUPLUL NIVEL DE SECURITATE
RISC GRAVITATE - PROBABILITATE
1 MINIM (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1) 7 MAXIM
2 FOARTE MIC (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1) 6 FOARTE MARE
3 MIC (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) (7,1) 5 MARE
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

4 MEDIU (3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) (7,2) 4 MEDIU
5 MARE (4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3) 3 MIC
6 FOARTE MARE (5,6) (6,4) (6,5) (7,4) 2 FOARTE MIC
7 MAXIM (6,6) (7,5) (7,6) 1 MINIM

CLASE DE
GRAVITATEA CONSECINŢELOR
GRAVITATE
CONSECINŢE

1 NEGLIJABILE  consecinţe minore reversibile cu incapacitate de muncă previzi-


bilă până la 3 zile calendaristice (vindecare fără tratament)
2 MICI  consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă de
3 - 45 zile care necesită tratament medical
3 MEDII  consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă în-
tre 45 - 180 zile care necesită tratament medical şi prin spitali-
zare
4 MARI  consecinţe ireversibile cu o diminuare a capacităţii de muncă de
maxim 50 % (invaliditate de gradul III)
5 GRAVE  consecinţe ireversibile cu pierdere între 50 - 100 % a capacităţii
de muncă, dar cu posibilitate de autoservire (invaliditate de gra-
dul II)
6 FOARTE GRAVE  consecinţe ireversibile cu pierderea totală a capacităţii de mun-
că şi a capacităţii de autoservire (invaliditate de gradul I)
7 MAXIME  deces

CLASE DE
PROBABILITATEA CONSECINŢELOR
PROBABILITATE
EVENIMENTE

1 EXTREM DE Probabilitate de producere a consecinţelor extrem de mică


RARE P < 10-1/an
2 FOARTE RARE Probabilitate de producere a consecinţelor foarte mică
10-1 < P < 5-1/an
3 RARE Probabilitate de producere a consecinţelor mică
5-1 < P < 2-1/an
4 PUŢIN Probabilitate de producere a consecinţelor medie
FRECVENTE 2-1 < P < 1-1/an
5 FRECVENTE Probabilitate de producere a consecinţelor mare
1-1/an < P < 1-1/lună
6 FOARTE Probabilitate de producere a consecinţelor foarte mare
FRECVENTE P > 1-1/lună
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

G.1 Muncitor necalificat in constructii (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL
executant al lucrarii)

COMPONENTA CONSE-CINŢA CLASA DE CLASA DE


FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC NIVEL DE
SISTEMULUI DE MAXIMĂ GRAVI- PROBA-
IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) RISC
MUNCĂ PREVIZIBILĂ TATE BILITATE
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1-lovire accidentală de către mijloacele de transport în incinta DECES 7 1 3
PRODUCŢIE/ MECANIC santierelor;
ECHIPAMENTE DE 2- organe de maşini în mişcare – (ex dispozitive de amestecat, ITM 2 3 2
MUNCǍ flex); 3-45 zile
3- lovire, strivire la transportul pieselor grele sau a materialelor; ITM 3 3 3
45-180 zile
4-alunecare pe timp de iarna (gheaţă, polei, zăpadă) sau în cazul ITM 3 4 3
deplasării pe suprafeţe alunecoase pe suprafaţa de deplasare; 45-180 zile
5 -prinderi, striviri datorate prabusirii de ziduri, elemente de DECES 7 1 3
beton, pereti gips carton in timpul demolarii/ demontarii
6- cadere necontrolata a structurilor in timpul activitatilor de DECES 7 2 4
demolare/ demontare;
7-prăbuşirea scărilor de lucru, ruperea podinelor, balustrăzilor INV 6 1 3
datorită neverificării periodice a schelelor; Grad I
8-înţepări, tăieri în suprafeţe, contururi periculoase (cutter, ITM 2 5 3
muchii profile gips carton, tevi nepolizate, etc); 3-45 zile
9-pericol explozie recipienti sub presiune- folosite la locurile de DECES 7 1 3
muncă învecinate;
FACTORI DE RISC 10- Temperatura coborâta a suprafetelor metalice atinse in ITM 2 5 3
TERMIC anotimpul rece; 3-45 zile
FACTORI DE RISC 11-electrocutare prin atingere directă – cabluri izolate DECES 7 2 4
ELECTRIC necorespunzător, prize deteriorate, panouri electrice neasigurate
prin inchidere;

Page 12
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

12-electrocutare prin atingere indirectă –atingerea elementelor DECES 7 2 4


metalice (armături, carcase), care pot fi puse accidental sub
tensiune, sau daca nu a fost debransat circuitul inaintea demolarii
13-explozie în cazul utilizării surselor incandescente, a focului DECES 7 1 3
deschis, fumatului în încăperi unde se execută şi activităţi de
vopsire;
MEDIUL FACTORI DE RISC 14-imbolnaviri datorate temperaturilor extreme -temperatura ITM 2 3 2
DE MUNCĂ FIZIC ridicată vara; 3-45 zile
15- imbolnaviri datorate temperaturilor extreme -temperatură ITM 2 5 3
coborâtă iarna la lucrul in aer liber şi în încăperi lipsite de sistem 3-45 zile
de încălzire;
16- afectiuni respiratorii in cazul curenţilor de aer la lucrul in aer ITM 2 6 3
liber şi în incăperi lipsite de sistem de încălzire, 3-45 zile
17-afectiuni ale ochilor datorate unui nivel de iluminare ITM 2 5 3
neuniform, corpuri de iluminare lipsă, arse); 3-45 zile
18- afectiuni respiratorii datorate pulberilor de praf in suspensie, ITM 2 4 2
la lucrările efectuate (praf materiale utilizate, pulberi de la 3-45 zile
finisarea suprafeţelor, praf rezultat la demolare, etc);
FACTORI DE RISC 19- afectiuni respiratorii -noxe si gaze toxice la folosirea ITM 45 – 180
3 4 3
CHIMICI vopselurilor si diluantilor zile
20-risc de avort datorita mediului, starii de sanatate sau a altor ITM 2 2 2
RISCURI SPECIFICE cauze 3-45 zile
GRUPURILOR 21-risc de imbolnavire sau accidentare in timpul sarcinii datorita ITM 2 2 2
SENSIBILE LA RISC nerespectarii OUG 96 sau a indicatiilor medicului curant sau de 3-45 zile
medicina muncii referitoare la timpii de munca, pauze,
22-risc de accidentare, imbolnavire datorita suprasolicitarii ITM 45 – 180 3 2 2
persoanelor tinere sau acordarii de atributii si sarcini neconforme zile
cu grupa lor de risc
23-stres psihic legat de pericolul de agresiune din partea ITM 45 – 180 3 3 3
conducatorilor directi sau a colegilor zile
SARCINA CONŢINUT NECO- 24- risc de accidentare la utilizarea de mijloace de lucru la DECES 7 1 3
DE MUNCĂ RESPUNZǍTOR înălţime necorespunzătoare (schele, podine, etc.); neblocarea
rotilor de la schelele mobile; utilizarea unor schele improvizate

Page 13
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

SUPRASOLICITARE 25-efort static, la executarea diverselor lucrari, cu presiuni pe ITM 3 4 3


FIZICA articulaţii ; 45-180 zile
26- pozitii de lucru fortate si vicioase, la ridicarea unor sarcini, INV 4 2 3
executarea unor anumite operaţii; Gr III
SUPRASOLICITARE 27- ritm mare de muncă în anumite perioade (ex. inainte de ITM 2 5 3
PSHICA finalizarea proiectului); 3-45 zile
EXECUTANT ACŢIUNI 28- organizarea necorespunzatoare a locului de munca, ITM 3 – 45 2 5 3
GREŞITE neefectuarea curateniei la postul de lucru zile
29- succesiunea gresita a operatiilor- manevre contraindicate, sau ITM 45 – 180 3 3 3
omiterea unor operatii tehnologice; zile
30- operatii periculoase efectuate din proprie initiativa; DECES 7 1 3
31- minimalizarea pericolului de accidentare; INV Gr III 4 2 3
32- utilizarea de mecanisme si utilaje defecte (scripeti, malaxoare,
DECES 7 1 3
schele defecte);
33- folosirea de echipamente tehnice fara dispozitive de
DECES 7 1 3
protectie;
34- prezenta la lucru în conditii psihice necorespunzatoare INV
4 2 3
(oboseala, consum de alcool); Gr III
35- efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca si ITM 45- 4 3 4
executarea lor in mod gresit fata de prevederile tehnologice; 180 zile
36- nesincronizarea la operaţii (Nesincronizarea muncii in echipa- DECES 7 1 3
transportul sarcinilor cu mai multi membrii ai echipei, descărcare
materiale);
37- risc de accidentare la deplasări, staţionări în zone periculoase: DECES 7 1 3
pe căile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat
38-cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, ITM 3 – 45 2 5 3
dezechilibrare-suprafeţe denivelate, alunecoase,resturi de zile
materiale neevacuate
39-cădere de la înălţime prin dezechilibrare, păşire în gol, DECES 7 2 4
alunecare în cazul neasigurării golurilor şi a lipsei balustradelor;
40-executarea de manevre nepermise de legislaţia care ITM 45- 3 2 2
reglementează circulaţia pe drumurile publice; 180 zile

Page 14
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

MISCARI 41-coliziuni sau derapaje în timpul mersului cu autovehiculul DECES 7 1 3


FUNCTIONALE având ca rezultat şi blocarea uşilor.
42-neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a DECES 7 2 4
OMISIUNI celorlalte mijloace de protecţie individuala/ colectiva din dotare;

G.2 Rigipsar (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii)

COMPONENTA CONSE-CINŢA CLASA DE CLASA DE


FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC NIVEL DE
SISTEMULUI DE MAXIMĂ GRAVI- PROBA-
IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) RISC
MUNCĂ PREVIZIBILĂ TATE BILITATE
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1-lovire accidentală de către mijloacele de transport în incinta DECES 7 1 3
PRODUCŢIE/ MECANIC santierelor;
ECHIPAMENTE DE 2- organe de maşini în mişcare – (ex dispozitive de ITM 2 2 2
MUNCǍ amestecat,flex); 3-45 zile
3-curgeri de fluide in cazul unor neetanşeităţi la îmbinări; ITM 3 4 3
45-180 zile
4-alunecare pe timp de iarna (gheaţă, polei, zăpadă) sau în cazul ITM 3 4 3
deplasării pe suprafeţe alunecoase pe suprafaţa de deplasare; 45-180 zile
5 -Prinderi, striviri datorate prabusirii de ziduri sau elemente de DECES 7 1 3
beton
6-cădere liberă de materiale de la înălţime, datorită depozitării DECES 7 1 3
necorespunzătoare (materiale lemnoase, scule, dulapi, bile, etc.)
sau în cazul în care se lucrează pe nivele suprapuse;
7-prăbuşirea scărilor de lucru, ruperea podinelor, balustrăzilor INV 6 2 4
datorită neverificării periodice a schelelor; Grad I
8-înţepări, tăieri în suprafeţe, contururi periculoase (cutter, ITM 2 5 3
muchii profile gips carton,muchii de tabla zdrentuita la roabe, 3-45 zile
tomberoane,etc;);
9-pericol explozie recipienti sub presiune- folosite la locurile de DECES 7 1 3
muncă învecinate;

Page 15
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

FACTORI DE RISC 10-vatamari ale epidermei în contact direct cu suprafete metalice ITM 2 5 3
TERMIC la lucrul în aer liber pe timp de iarnă ; 3-45 zile
FACTORI DE RISC 11-electrocutare prin atingere directă – cabluri izolate DECES 7 2 4
ELECTRIC necorespunzător, prize deteriorate, panouri electrice neasigurate
prin inchidere;
12-electrocutare prin atingere indirectă –atingerea elementelor DECES 7 1 3
metalice (armături, carcase), care pot fi puse accidental sub
tensiune;
13-explozie în cazul utilizării surselor incandescente, a focului DECES 7 1 3
deschis, fumatului în încăperi unde se execută şi activităţi de
vopsire;
MEDIUL FACTORI DE RISC 14-imbolnaviri datorate temperaturilor extreme -temperatura ITM 2 3 2
DE MUNCĂ FIZIC ridicată vara la lucrul în aer liber; 3-45 zile
15- imbolnaviri datorate temperaturilor extreme -temperatură ITM 2 5 3
coborâtă iarna la lucrul in aer liber şi în încăperi lipsite de sistem 3-45 zile
de încălzire;
16- afectiuni respiratorii in cazul curenţilor de aer la lucrul in aer ITM 2 6 3
liber şi în incăperi lipsite de sistem de încălzire, 3-45 zile
17 afectiuni ale aparatului auditiv-zgomot generat în special de INV 4 1 2
utilajele care functioneaza in apropierea zonei de lucru, Gr III
18-afectiuni ale ochilor datorate unui nivel de iluminare ITM 2 5 3
neuniform, corpuri de iluminare lipsă, arse); 3-45 zile
19-deces datorita calamităţilor naturale – inundatii, se;ism DECES 7 1 3
20- afectiuni respiratorii datorate pulberilor de praf in suspensie, ITM 2 4 2
la lucrările efectuate (praf materiale utilizate, pulberi de la 3-45 zile
finisarea suprafeţelor, etc);
FACTORI DE RISC 21- afectiuni respiratorii -noxe si gaze toxice la folosirea ITM 45 – 180
3 4 3
CHIMICI vopselurilor si diluantilor zile
22-risc de avort datorita mediului, starii de sanatate sau a altor ITM 2 2 2
RISCURI SPECIFICE cauze 3-45 zile

Page 16
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

GRUPURILOR 23-risc de imbolnavire sau accidentare in timpul sarcinii datorita ITM 2 2 2


SENSIBILE LA RISC nerespectarii OUG 96 sau a indicatiilor medicului curant sau de 3-45 zile
medicina muncii cu privire la timpii de munca, pauze sau a altor
cauze
24-risc de accidentare, imbolnavire datorita suprasolicitarii ITM 45 – 180 3 2 2
persoanelor tinere sau acordarii de atributii si sarcini neconforme zile
cu grupa lor de risc
25-risc de accidentare, imbolnavire datorita neamenajarii locurilor ITM 2 2 2
de munca persoanelor cu handicap in conformitate cu prevederile 3-45 zile
legale
26-stres psihic legat de pericolul de agresiune din partea ITM 45 – 180 3 3 3
conducatorilor directi sau a colegilor zile
SARCINA CONŢINUT NECO- 27- risc de accidentare la utilizarea de mijloace de lucru la DECES 7 1 3
DE MUNCĂ RESPUNZǍTOR înălţime necorespunzătoare (schele, podine, etc.); neblocarea
rotilor de la schelele mobile;
28- risc de accidentare cand se lucreaza cu mijloace improvizate, DECES 7 2 4
inclusiv schele;
SUPRASOLICITARE 29-efort static, la executarea diverselor lucari, cu presiuni pe ITM 3 4 3
FIZICA articulaţii ; 45-180 zile
30- pozitii de lucru fortate si vicioase, la ridicarea, executarea INV 4 2 3
unor anumite operaţii, de ex. executarea de lucrări la tavane, etc; Gr III
SUPRASOLICITARE 31- ritm mare de muncă în anumite perioade (ex. inainte de ITM 2 5 3
PSHICA finalizarea proiectului); 3-45 zile
32- monotonia muncii, operaţii repetitive de ex. la numarul mare ITM 2 5 3
de suruburi filetante de prindere a placii de gips pe structura 3-45 zile
metalica;
EXECUTANT ACŢIUNI 33- organizarea necorespunzatoare a locului de munca, ITM 3 – 45 2 5 3
GREŞITE neefectuarea curateniei la postul de lucru zile
34- succesiunea gresita a operatiilor- manevre contraindicate; ITM 45 – 180 3 3 3
zile
35- operatii periculoase efectuate din proprie initiativa; DECES 7 1 3
36- minimalizarea pericolului de accidentare; INV
4 3 4
Gr III

Page 17
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

37- utilizarea de mecanisme si utilaje defecte (scripeti, malaxoare,


DECES 7 2 4
schele defecte);
38- folosirea de echipamente tehnice fara dispozitive de
DECES 7 1 3
protectie;
39- prezenta la lucru în conditii psihice necorespunzatoare INV
4 2 3
(oboseala, consum de alcool); Gr III
40- efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca si ITM 45- 3 6 4
executarea lor in mod gresit fata de prevederile tehnice de lucru 180 zile
41- nesincronizarea la operaţii (Nesincronizarea muncii in echipa- DECES 7 1 3
transportul sarcinilor cu mai multi membrii ai echipei, descărcare
materiale);
42- risc de accidentare la deplasări, staţionări în zone periculoase: DECES 7 1 3
pe căile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat
43-cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, ITM 3 – 45 2 5 3
dezechilibrare-suprafeţe denivelate, alunecoase,resturi de zile
materiale neevacuate
44-cădere de la înălţime prin dezechilibrare, păşire în gol, DECES 7 3 5
alunecare în cazul neasigurării golurilor şi a lipsei balustradelor de
protectie;
45-circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia DECES 7 2 4
electricǎ, instalaţia de frânare; Neadaptarea vitezei la condiţiile de
trafic şi la starea atmosfericǎ
46-executarea de manevre nepermise de legislaţia care ITM 45- 3 2 2
reglementează circulaţia pe drumurile publice; 180 zile
47-neutilizarea centurii de siguranta pe timpul deplasarii cu INV 6 1 3
autovehiculul Gr I
MISCARI 49-coliziuni sau derapaje în timpul mersului cu autovehiculul DECES 7 1 3
FUNCTIONALE având ca rezultat şi blocarea uşilor.
50-autoblocarea mecanismelor şi sistemelor de direcţie şi/ sau DECES 7 1 3
frânare;
51-neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a DECES 7 2 4
OMISIUNI celorlalte mijloace de protecţie din dotare;

Page 18
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

52-neverificarea starii tehnice a autovehiculului inainte de a pleca DECES 7 1 3


la drum

G.3 Instalator (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii)

Forma concretă de manifestare a factorilor de risc Consecinţa Clasa de


Componenta Factorii de risc Clasa de Nivel de
maximă probabilitat
sistemului de muncă identificaţi gravitate risc
(descriere , parametrii ) previzibilă e
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC 1 Lovire de către alte mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ; DECES 7 1 3
MECANIC 2 Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase; ITM 3-45 zile 2 5 3
3 Folosirea uneltelor, sculelor deformate sau improvizate; ITM 3-45 zile 2 5 3
Actiuni gresite
4 Utilizarea scărilor nestandardizate şi/sau a schelelor
DECES 7 1 3
nestandardizate sau fără parapete;
5 Coliziuni, accidente in timpul deplasarilor cu autovehiculul; DECES 7 1 3
6 Neîngrădirea platformelor de lucru şi a scărilor de acces
DECES 7 1 3
amplasate la înălţime;
Deplasari sub efectul 7 Căderea liberă sau răsturnarea obiectelor situate la înălţime;
MIJLOACE DE ITM 3-45 zile 3 2 2
gravitatiei
PRODUCŢIE
FACTORI DE RISC 8 Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte,
ELECTRIC cabluri cu izolaţia deteriorată, aparatură necarcasată etc).
DECES 7 2 4
Interventii la instalatiile electrice (punere sub tensiune, remediere
de defectiuni) de catre persoane neautorizate
9 Interventii la instalatiile electrice (punere sub tensiune,
DECES 7 2 4
remediere de defectiuni) de catre persoane neautorizate
FACTORI DE RISC 10 Temperatura ridicată a echipamentelor tehnice – lampa de
ITM 3-45 zile 2 2 2
TERMIC lipit, etc;
FACTORI DE RISC 11 Lucrul cu substanţe toxice – vopsele, diluanti etc.;
ITM 3-45 zile 2 5 3
CHIMIC
MEDIUL DE MUNCA FACTORI DE RISC 12 Temperatura scăzută a aerului în anotimpul friguros şi ridicată a
ITM 45-180 zile 3 4 3
FIZIC aerului în perioadele caniculare

Page 19
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

13 Curenţi de aer; ITM 3-45 zile 2 5 3


14 Calamitǎţi naturale – vânt, grindină, trăsnet, inundaţie,
DECES 7 1 3
alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, seisme etc;
15 Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de
ITM 45-180 zile 3 4 3
CONTINUT muncă;
NECORESPUNZATOR 16 Succesiune greşită a operaţiilor; ITM 45-180 zile 3 4 3
SARCINII DE MUNCA 17 Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor de muncă
INV GR.II 5 3 4
periculoase
18 Efort dinamic în timpul lucrarilor de montaj ITM 45-180 zile 3 4 3
SOLICITARE FIZICĂ 19 Poziţii de lucru forţate sau vicioase producătoare de afecţiuni
ITM 45-180 zile 3 4 3
ale sistemului osteo-muscular ;
20 Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între
SARCINA DE MUNCA
colegi, clienti, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, DECES 7 1 3
deficienţe în sistemul de comunicare).
COMPORTA-MENT
21 Lipsa de satisfacţie în muncă. ITM 3-45 zile 2 5 3
SOCIO PROFESIONAL
22 Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la
serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în DECES 7 1 3
timpul programului.
RISCURI 23 Stres psihic creat de operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem
PSIHOSOCIALE LA de complex, monotonia muncii şi ritm mare de muncă în timpul ITM 3-45 zile 2 5 3
LOCUL DE MUNCA îndeplinirii sarcinii de muncă;
24 Poziţionarea greşită a materialelor folosite in timpul lucrarilor; ITM 45-180 zile 3 4 3
25 Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie în timpul executări
DECES 7 1 3
lucrărilor de instalatii;
26 Lucrul în instalaţiile electrice fără a poseda calificare şi
FACTORI DE RISC AI DECES 7 1 3
ACTIUNI GRESITE autorizare;
27 Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare,
EXECUTANTULUI ITM 45-180 zile 3 3 3
dezechilibrare;
28 Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare,
DECES 7 1 3
dezechilibrare;
29 Staţionări, deplasări în zone periculoase; DECES 7 1 3

Page 20
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

30 Neutilizarea echipam. de protecţie individuală şi colectivă; DECES 7 2 4


OMISIUNI 31 Neverificarea stării tehnice a uneltelor, dispozitivelor, şi a
DECES 7 2 4
echipamentului individual de protecţie;

G.4 Electrician (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii)

COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CONSECINŢ CLASA DE


FACTORI DE RISC CLASA DE NIVEL DE
SISTEMULUI DE A FACTORILOR DE RISC A MAXIMĂ PROBABILI-
IDENTIFICAŢI GRAVITATE RISC
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVIZIBILĂ TATE

0 1 2 3 4 5 6
1. Lovire de catre mijloacele de transport auto; DECES 7 1 3
2. Autodeclansarea miscarii functionare a echipamentelor tehnice; INV.GR. III 4 1 2
3. Cadere de scule si materiale de la inaltime; DECES 7 1 3
4. Surpare groapă; DECES 7 1 3
FACTORI DE RISC 5. Proiectare de corpuri sau particule la spargerea accidentala a
MECANIC izolatorilor sau la ruperea accidentala a resortului dispozitivului de DECES 7 4 6
actionare a intrerupatorului sau explozia acestuia;
6. Jet de ulei la fisurarea unor circuite; INV.GR. II 5 4 5
MIJLOACE DE 7. Suprafete periculoase: suprafete alunecoase, acoperite cu ulei; ITM 3 – 45 2 5 3
PRODUCTIE 8. Suprafete periculoase: suprafete alunecoase, acoperite cu
ITM 3 – 45 2 5 3
gheata;
9. Temperatura ridicată a elementelor metalice, contacte
ITM 3 – 45 2 5 3
imperfecte cu incalziri locale;
FACTORI DE 10. Temperatura coborata a elementelor metalice atinse, in timpul
RISC TERMIC ITM 3 – 45 2 5 3
iernii (piese, scule, elemente de izolatie);
11. Surprinderea de catre arcul electric; DECES 7 5 7
12. Curent electric : electrocutare prin atingere directa :
FACTORI DE
- defecte de izolatie ; DECES 7 5 7
RISC ELECTRIC
- defecte de protectie, ingradire si avertizare etc

Page 21
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

13. Electrocutare prin atingere indirecta :


- defectiuni la instalatia de impamantare si legare la nul ;
DECES 7 3 5
- lipsa unor circuite de protectie;
- lucrul in incinte cu umiditate si scurgeri de apa etc ;
14. Lucrul cu substante caustice - spray-urile degresante si de
ITM 3 – 45 2 5 3
contact;
FACTORI DE 15. Contact direct al epidermei cu substante cancerigene – lucrul
RISC CHIMIC DECES 7 1 3
pe stalpi creuzotati si gudronati;
16. Substante inflamabile (lucrul cu alcool tehnic); ITM 45 -180 3 3 3
17. Temperatura aerului scazuta in anotimpul rece (lucrul in aer
ITM 3 – 45 2 5 3
liber, in posturile subterane);
18. Curenti de aer la lucrul in aer liber (lucrul la cote); ITM 3 – 45 2 5 3
19. Umiditatea relativă a aerului ridicată; ITM 3 – 45 2 5 3
FACTORI DE 20. Nivel de iluminare scăzut; ITM 3 – 45 2 5 3
RISC FIZIC
21.Calamităţi naturale – seism, surpari de teren, prabusiri de
MEDIUL DECES 7 1 3
copaci;
DE MUNCĂ 22. Lucrul in conditii de mediu deosebite: grindina, viscol, vant; ITM 3 – 45 2 5 3
23. Pulberi pneumoconiogene- praf, particule provenite de la
ITM 3 – 45 2 5 3
locurile de munca invecinate;
FACTORI DE 24. Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi; DECES 7 1 3
RISC CHIMIC 25. Gaze toxice; DECES 7 1 3
FACTORI DE 26. Microorganisme in suspensie; ITM 3 – 45 2 5 3
RISC BIOLOGIC 27. Contact cu animale periculoase; ITM 3 – 45 2 5 3
CONŢINUT 28. Utilizarea indicatoarelor de tensiune neverificate; DECES 7 1 3
NECORESPUN-ZĂTOR 29. Lucrul cu echipamente necertificate din punct de vedere al
AL SARCINII DE calitatilor de securitate; DECES 7 2 4
MUNCĂ ÎN RAPORT
CU CERINŢELE DE 30. Neverificarea periodica a mijloacelor de protectie;
SARCINA SECURITATE DECES 7 2 4
DE MUNCĂ SARCINA 31. Pozitii de lucru vicioase sau fortate: lucru in spatii inguste, greu
SUB/SUPRA- accesibile; ITM 3 – 45 2 5 3
DIMENSIO-NATĂ ÎN
RAPORT CU 32. Stres cauzat de: ritm mare de munca, decizii dificile in timp
CAPACITATEA scurt, constientizarea riscului de electrocutare; ITM 3 – 45 2 5 3
EXECUTAN-TULUI

Page 22
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

33. Manevre gresite; DECES 7 1 3


34. Comenzi gresite: primirea de dispozitii gresite din partea
DECES 7 1 3
treptei operative superioare;
35. Utilizarea gresita a mijloacelor de protectie; DECES 7 1 3
36. Nesincronizarea intre membrii unei formatii; DECES 7 1 3
37. Apropierea de instalatiile aflate sub tensiune la o distanta mai
DECES 7 1 3
mica decat cea admisa in instructiuni;
ACŢIUNI 38. Nerespectarea succesiunii operatiunilor; DECES 7 1 3
GREŞITE 39. Executarea de manevre fara dispozitia treptei ierarhice
DECES 7 1 3
superioare;
40. Stationari si deplasari in afara sarcinilor de munca in
DECES 7 1 3
apropierea instalatiilor aflate sub tensiune;
EXECUTANT 41. Cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare,
impiedicare (suprafete denivelate, alunecoase, elemente aparent ITM 3 – 45 2 5 3
pozate la sol);
42. Cadere de la inaltime prin pasire in gol, alunecare,
DECES 7 2 4
dezechilibrare;
43. Comunicari accidentogene; DECES 7 1 3
44. Omiterea unor operatii; DECES 7 1 3
45. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a
celorlalte mijloace de protecţie din dotare (cizme electroizolante,
DECES 7 2 4
casca de protectie, viziera, casca de protectie cu viziera, manusi
OMISIUNI electroizolante, costum termorezistent etc…);
46. Neverificarea prealabila a lipsei tensiunii; DECES 7 1 3
47. Neintreruperea tensiunii in cazul lucrarilor ce necesita acest
DECES 7 2 4
lucru;
48. Nefolosirea mijloacelor de protectie; DECES 7 1 3

G.5 Faiantar (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii)

COMPONENŢA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CONSE-CINŢA CLASA DE CLASA DE NIVEL


FACTORI DE RISC
SISTEMULUI DE A FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ GRAVI- PROBA- PAR-ŢIAL
IDENTIFICAŢI
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVIZIBILĂ TATE BILITATE DE RISC
0 1 2 3 4 5 6

Page 23
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

MIJLOACE DE FACTORI DE RISC MECANIC 1. Prindere, antrenare membre superioare - ex: la malaxor; Invaliditate
5 1 3
PRODUCŢIE grad II
2. Lovire de către autovehicul în timpul deplasării DECES 7 1 3
3. Pericol de răsturnare a schelei - ex: amplasare incorectă; DECES 7 2 4
4. Proiectare de corpuri sau particule - ex: la tăierea gresiei cu Invaliditate
4 1 2
disc diamantat; grad III
5. Pericol de lovire, tăiere, înţepare membre superioare sau ITM
2 4 2
inferioare la contactul cu suprafeţe periculoase; 3 - 45 zile
6. Rănirea mâinilor la contactul cu suprafeţe abrazive ITM
2 4 2
3 - 45 zile
FACTORI DE RISC TERMIC 7. Temperatura coborâtă a materialelor şi sculelor pe timp de ITM
2 4 2
iarnă; 3 - 45 zile
FACTORI DE RISC ELECTRIC 8. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă - ex: la
utilizarea echipamentelor electrice defecte, neefectuarea DECES 7 2 4
măsurătorilor PRAM, etc;
FACTORI DE RISC CHIMIC 9. Lucrul cu substanţe iritante (ciment, var, adeziv) care ITM
3 6 4
deshidratează pielea mâinilor, o subţiază şi o crapă; 45 -180zile
10. Iritarea ochilor în contact cu mortarul (var, ciment, nisip); ITM
2 6 3
3 - 45 zile
MEDIUL FACTORI DE RISC FIZIC 11. Temperatura ridicată vara şi scăzută iarna; ITM
2 4 2
DE MUNCĂ 3 - 45 zile
12. Calamităţi naturale – trăsnet, vânt, grindină, viscol; DECES 7 1 3
13. Existenţa pulberilor pneumoconiogene– pulbere de ciment, ITM
3 6 4
var, nisip fin etc.; 45–180zile
INADECVATA 14. Procedee greşite DECES 7 1 3
SARCINA SOLICITARE FIZICĂ 15. Poziţie de lucru în picioare (ortostatică); ITM
2 6 3
DE MUNCĂ 3 - 45 zile
16. Solicitare fizică la prepararea mortarului ITM
3 6 4
45 -180zile
17. Poziţii de lucru forţate - cu mâinile ridicate, aplecat, ghemuit în ITM
2 4 2
genunchi etc.; 3 - 45 zile
LUCRĂTOR ACŢIUNI GREŞITE 18. Deplasări sau staţionări în zone periculoase DECES 7 1 3

Page 24
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

19. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare sau ITM


2 1 1
împiedicare; 3 - 45 zile
20. Cădere de la înălţime DECES 7 1 3
21. Accidente de traseu – pe durata si traseul deplasării normale
DECES 7 1 3
de acasă la serviciu şi invers;
22. Glume accidentogene efectuate între colegi; ITM
2 1 1
3 - 45 zile
23. Prezentarea la lucru în condiţii psiho- fiziologice
DECES 7 1 3
necorespunzătoare (oboseală, boală, sub influenţa alcoolului);
OMISIUNI 24. Omiterea unor operaţii DECES 7 1 3
25. Neutilizarea echipamentelor de protecţie individuală (cască,
DECES 7 2 4
bocanci, vesta, etc.)colectivă (balustrade de protecţie, podine)

G.6 Zugrav (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii)

COMPONENTA CONSE-CINŢA CLASA DE CLASA DE


FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC NIVEL DE
SISTEMULUI DE MAXIMĂ GRAVI- PROBA-
IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) RISC
MUNCĂ PREVIZIBILĂ TATE BILITATE
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1-lovire accidentală de către mijloacele de transport în incinta DECES 7 1 3
PRODUCŢIE/ MECANIC santierelor;
ECHIPAMENTE DE 2-organe de maşini în mişcare – (ex dispozitive de mestecat); ITM 2 2 2
MUNCǍ 3-45 zile
3-curgeri de fluide in cazul unor neetanşeităţi la îmbinări; ITM 3 4 3
45-180 zile
4-alunecare pe timp de iarna (gheaţă, polei, zăpadă) sau în cazul ITM 3 4 3
deplasării pe suprafeţe alunecoase pe suprafaţa de deplasare; 45-180 zile
5-rostogolire de piese cilindrice (ex. bidoane)depozitate DECES 7 1 3
necorespunzător,
6-cădere liberă de materiale de la înălţime, datorită depozitării DECES 7 1 3
necorespunzătoare (materiale lemnoase, scule, dulapi, bile,
etc.) sau în cazul în care se lucrează pe nivele suprapuse;

Page 25
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

7-prăbuşirea scărilor de lucru, ruperea podinelor, balustrăzilor INV 6 2 4


datorită neverificării periodice a schelelor; Grad I
8-proiectare de corpuri sau particule – lovire de către capacul INV 4 2 3
pompei de zugrăvit, în cazul înfiletării necorespunzătoare de Grad III
corpul pompei;
9-împroşcarea cu material de lucru, în cazul desprinderii DECES 7 1 3
furtunului;
10-înţepări, tăieri în suprafeţe, contururi periculoase (muchii de ITM 2 5 3
tabla zdrentuita la roabe, tomberoane,etc;); 3-45 zile
11-pericol explozie recipienti sub presiune- folosite la locurile de DECES 7 1 3
muncă învecinate;
FACTORI DE RISC 12-temperatura coborâtă a suprafeţelor metalice în mod direct ITM 2 5 3
TERMIC la lucrul în aer liber pe timp de iarnă ; 3-45 zile
FACTORI DE RISC 13-electrocutare prin atingere directă – cabluri izolate DECES 7 2 4
ELECTRIC necorespunzător, prize deteriorate, panouri electrice
neasigurate prin inchidere;
14-electrocutare prin atingere indirectă –atingerea elementelor DECES 7 1 3
metalice (armături, carcase), care pot fi puse accidental sub
tensiune;
FACTORI DE RISC CHIMIC 15-lucrul cu substanţe toxice (intoxicare cu solventi pigmenti pe INV 4 2 3
bază de plumb, benzen, benzină etilată etc); Grad III
16-lucrul cu substante caustice- nitrodiluant -contact cu ITM 2 4 2
epidermei; 3-45 zile
17-explozie în cazul utilizării surselor incandescente, a focului DECES 7 1 3
deschis, fumatului în încăperi unde se execută şi activităţi de
vopsire;
18-substanţe cancerigene- lucrul cu solvenţi organici; DECES 7 1 3
MEDIUL FACTORI DE RISC FIZIC 19-temperatura ridicată vara la lucrul în aer liber; ITM 2 3 2
DE MUNCĂ 3-45 zile
20-temperatură coborâtă iarna la lucrul in aer liber şi în ITM 2 5 3
încăperi lipsite de sistem de încălzire; 3-45 zile
21-curenţi de aer la lucrul in aer liber şi în incăperi lipsite de ITM 2 6 3
sistem de încălzire–afectiuni respiratorii, 3-45 zile

Page 26
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

22-zgomot generat în special de utilajele care functioneaza in INV 4 1 2


apropierea zonei de lucru, afectiuni ale aparatului auditiv; Gr III
23-nivel de iluminare neuniform, corpuri de iluminare lipsă, ITM 2 5 3
arse); 3-45 zile
24-calamităţi naturale – inundatii, seism; DECES 7 1 3
25-pulberi de praf in suspensie, la lucrările efectuate (praf ITM 2 4 2
materiale utilizate, pulberi de la finisarea suprafeţelor, etc); 3-45 zile
FACTORI DE RISC 26-gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici DECES 7 1 3
CHIMICI 27-pericol de incendiu sau explozie datorită vaporilor de DECES 7 1 3
solvenţi organici
SARCINA CONŢINUT NECO- 28-utilizarea de mijloace de lucru la înălţime necorespunzătoare DECES 7 1 3
DE MUNCĂ RESPUNZǍTOR (schele, podine, etc.)
29-lucrul cu mijloace improvizate, inclusiv schele; DECES 7 2 4
SUPRASOLICITARE FIZICA 30-efort static, la executarea diverselor lucari, cu presiuni pe ITM 3 4 3
articulaţii ; 45-180 zile
31-pozitii de lucru fortate si vicioase, la ridicarea, executarea INV 4 2 3
unor anumite operaţii, de ex. executarea de lucrări la tavane, Gr III
etc;
SUPRASOLICITARE 32-ritm mare de muncă în anumite perioade (ex. inainte de ITM 2 5 3
PSHICA finalizarea proiectului); 3-45 zile
33-monotonia muncii, operaţii repetitive de ex. la tencuire ITM 2 5 3
3-45 zile
EXECUTANT ACŢIUNI 34-asamblarea furtunelor cu legături de sârmă improvizată; DECES 7 1 3
GREŞITE 35-nesincronizarea la operaţii (pornire pompă de material, DECES 7 1 3
transportul sarcinilor cu mai multi membrii ai echipei,
descărcare materiale manipulate cu macaraua);
36-deplasări, staţionări în zone periculoase: pe căile de acces DECES 7 1 3
auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat
37-cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, DECES 7 1 3
dezechilibrare-suprafeţe denivelate, alunecoase
38-cădere de la înălţime prin dezechilibrare, păşire în gol, DECES 7 3 5
alunecare în cazul neasigurării golurilor şi a lipsei balustradelor
de protectie

Page 27
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

39-neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a DECES 7 2 4


OMISIUNI celorlalte mijloace de protecţie din dotare;

G.7 Montator pardoseli/ mocheta (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al
lucrarii)

NIVEL
COMPONENŢA CONSE-CINTA CLASA DE CLASA DE
FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC PAR-
SISTEMULUI DE MAXIMA PREVI- GRAVI- PROBABILI
IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) ŢIAL DE
MUNCĂ ZIBILĂ TATE TATE
RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Prindere, strivire membre superioare în organe de maşini în Invaliditate
4 1 2
PRODUCŢIE MECANIC mişcare grad III
2. Lovire de către mijloace de transport DECES 7 1 3
3. Contact direct al epidermei cu suprafeţe periculoase (ex: Invaliditate
4 1 2
cuţitul maşinii de tăiat, instrumente de tăiere etc.); grad III
FACTORI DE RISC 4. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă – ex:
DECES 7 2 4
ELECTRIC deteriorarea accidentală a unor izolaţii;
FACTORI DE RISC 5. Lucrul cu substanţe iritante (solventi, adezivi) care provoaca ITM
3 6 4
CHIMIC iritatii ale pielii; 45 -180zile
MEDIUL FACTORI DE RISC FIZIC 6. Curenţi de aer prezenţi în incapere sau datorită aerului ITM
2 1 1
DE MUNCĂ condiţionat; 3 - 45 zile
7. Calamităţi naturale - ex: seism; DECES 7 1 3
FACTORI DE RISC 8. Stres datorat atmosferei de lucru tensionate. Relaţii de ITM
2 4 2
PSIHOSOCIALI necooperare, invidie, antipatie; 3 - 45 zile
SARCINA SUPRASOLICITARE FIZICĂ 9. Poziţie de lucru - preponderent ghemuit; ITM 3 - 45 zile 2 4 2
DE MUNCĂ 10. Efort static, la executarea diverselor lucrari, cu presiuni pe ITM 45-180 zile 3 4 3
articulaţii ;
11. Pozitii de lucru fortate si vicioase, la ridicarea unor sarcini, INV grad III 4 2 3
executarea unor anumite operaţii;
12. Efort dinamic – la manipularea manuală a maselor; INV grad III 4 3 4
LUCRĂTOR ACŢIUNI GREŞITE 13. Efectuare defectuoasă de operaţii - ex: comenzi, poziţionări INV grad III 4 1 2

Page 28
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

14. Nesincronizări de operaţii – ex: la manipularea materialelor ITM


2 1 1
lungi sau grele; 3 - 45 zile
15. Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă - ex:
DECES 7 1 3
repararea echipamentelor de muncă;
16. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare cauzată ITM
de starea necorespunzătoare a zonei de deplasare (umedă, 2 1 1
3 - 45 zile
cabluri ce traversează căile de acces);
17. Accidente de traseu – pe durata şi traseul normal de
DECES 7 1 3
deplasare de acasă la serviciu şi invers;
18. Prezentarea la lucru în condiţii psiho - fiziologice ITM
2 1 1
necorespunzatoare (oboseală, boală, influenţa alcoolului); 3 - 45 zile
OMISIUNI 19. Neutilizarea echipamentelor de protecţie individuală şi colectivă; DECES 7 2 4

G.8 Montator usi, ferestre, compartimentari (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la
SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii)

COMPONENŢA CONSECINTA CLASA DE CLASA DE NIVEL


FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
SISTEMULUI DE MAXIMA PREVI GRAVI- PROBABI PARŢIAL
IDENTIFICAŢI (descriere, parametri)
MUNCĂ ZIBILĂ TATE LITATE DE RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Prindere mână la transportul usilor si ferestrelor ITM 45-180 zile 3 2 2
PRODUCŢIE MECANIC 2. Răsturnare materiale depozitate necorespunzător ITM 45-180 zile 3 2 2
3. Rulare pe roţi – lovire de către căruciorul de transport a usilor ITM 3-45 zile 2 2 2
4. Cădere a usilor/ferestrelor la încărcarea/descărcarea acestora
ITM 45-180 zile 3 2 2
în/din mijloacele de transport
5. Tăiere, înţepare provocate de contactul cu suprafeţe
ITM 3-45 zile 2 5 3
înţepătoare, tăioase
FACTORI DE RISC 6. Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă - ex:
DECES 7 2 4
ELECTRIC deteriorarea accidentală a unor izolaţii
FACTORI DE RISC
7. Lucrul cu substanţe sau compuşi toxici – spray vopsea ITM 3-45 zile 2 2 2
CHIMIC
MEDIUL FACTORI DE RISC FIZIC 8. Temperatura variază în funcţie de anotimp la încărcarea-
ITM 3-45 zile 2 5 3
DE MUNCĂ descărcarea corpurilor de mobilier
9. Curenţi de aer datoraţi tirajului natural ITM 3-45 zile 2 5 3

Page 29
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

10. Pulberi de praf în atmosfera mediului de muncă ITM 3-45 zile 2 5 3

SARCINA SUPRASOLICITARE 11. Efort dinamic la manipularea manuală a usi, ferestre, sticla;
DE MUNCĂ FIZICǍ efort static – poziţii de lucru statice şi ortostatice; poziţii INV. gr. III 4 4 4
vicioase la efectuarea anumitor lucrări
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 12. Efectuarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă DECES 7 1 3
13. Nesincronizări de operaţii la lucrul în echipă ITM 3-45 zile 2 5 3
14. Deplasări, staţionări în zone periculoase – pe traseul
DECES 7 1 3
mijloacelor de transport
15. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare,
ITM 3-45 zile 2 5 3
dezechilibrare – suprafeţe aglomerate, alunecoase
16. Cădere de la înălţime sau de la mică înălţime prin DECES 7 2 4
dezechilibrare, alunecare, păşire în gol
OMISIUNI 17. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la loc de muncă DECES 7 1 3
18. Neutilizarea mijloacelor de protecţie individuale si colective; DECES 7 2 4

G.9 Montator mobilier (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii)

COMPONENTA CONSECINŢA CLASA CLASA DE NIVEL


FACTORI DE RISC FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
SISTEMULUI DE MAXIMĂ DE GRA PROBABILI PARTIAL
IDENTIFICAŢI (descriere, parametri)
MUNCĂ PREVIZIBILĂ VITATE TATE DE RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1 Prindere mână la transportul corpurilor de mobilier ITM 45-180 zile 3 2 2
PRODUCŢIE MECANIC 2 Răsturnare materiale depozitate necorespunzător ITM 45-180 zile 3 2 2
3 Rulare pe roţi – lovire de către căruciorul de transport corpuri
ITM 3-45 zile 2 2 2
mobilier
4 Cădere corpuri de mobilier la încărcarea/descărcarea acestora
ITM 45-180 zile 3 2 2
în/din mijloacele de transport
5 Tăiere, înţepare provocate de contactul cu suprafeţe înţepătoare,
ITM 3-45 zile 2 5 3
tăioase
FACTORI DE RISC 6 Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă – ex:
DECES 7 2 4
ELECTRIC deteriorarea accidentală a unor izolaţii
FACTORI DE RISC
7 Lucrul cu substanţe sau compuşi toxici – spray vopsea ITM 3-45 zile 2 2 2
CHIMIC

Page 30
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

MEDIUL FACTORI DE RISC FIZIC 8 Temperatura variază în funcţie de anotimp la încărcarea-


ITM 3-45 zile 2 5 3
DE MUNCĂ descărcarea corpurilor de mobilier
9 Curenţi de aer datoraţi tirajului natural ITM 3-45 zile 2 5 3

10 Pulberi de praf în atmosfera mediului de muncă ITM 3-45 zile 2 5 3

SARCINA SUPRASOLICITARE 11 Efort dinamic la manipularea manuală a corpurilor de mobilier;


DE MUNCĂ FIZICǍ efort static – poziţii de lucru statice şi ortostatice; poziţii vicioase la INV. gr. III 4 5 5
efectuarea anumitor lucrări
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 12 Efectuarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă DECES 7 1 3
13 Nesincronizări de operaţii la lucrul în echipă ITM 3-45 zile 2 5 3
14 Deplasări, staţionări în zone periculoase – pe traseul mijloacelor
DECES 7 1 3
de transport
15 Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare
ITM 3-45 zile 2 5 3
– suprafeţe aglomerate, alunecoase
16 Cădere de la înălţime sau de la mică înălţime prin dezechilibrare, DECES 7 1 3
alunecare, păşire în gol
OMISIUNI 17 Omitere operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă DECES 7 1 3
18 Neutilizarea echipamentelor de protecţie individuale si colective; DECES 7 2 4

G.10 Agent de curatenie (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL ce efectueaza
curatenia)

COMPONENŢA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CONSECINŢA CLASA DE CLASA DE NIVEL


FACTORI DE RISC
SISTEMULUI DE A FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ GRAVI PROBABILI PARŢIAL DE
IDENTIFICAŢI
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVIZIBILĂ TATE TATE RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Deplasari ale mijloacelor de transport – prindere, lovire, strivire
PRODUCŢIE MECANIC patrunderea /stationarea in zona de protectie ori pe directia de DECES 7 1 3
deplasare ,etc.
2. Curgere libera de fluide - apa , din instalatiile sanitare ale cladirilor,
ITM 3-45 zile 2 5 3
etc.;
3. Lovire , strivire de catre mijloacele de transport auto, neatenţie in
DECES 7 1 3
traseu, traversare prin locuri nepermise, etc.
4. Cadere libera de materiale , obiecte, etc. asezate ori depozitate
INV GRIII 4 2 3
necorespunzator

Page 31
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

5. Alunecare de materiale, obiecte – prindere lovire, strivire ; DECES 7 1 3


6. Rostogolire/ rasturnare materiale obiecte si echipamente DECES 7 1 3
7. Pardoseala umeda alunecoasa - cadere de la acelasi nivel. ITM 45-180 zile 3 3 3
8.Alunecarea si caderea de la inaltime, de pe scara neasigurata
DECES 7 2 4
corespunzator, in timpul curateniei, etc.;
9.Proiectare de corpuri sau particole (activitate cu aspiratorul ori
ITM 45-180 zile 3 3 3
scule si echipamente utilizate de alte persoane, etc.);
FACTORI DE RISC 10. Jet de fluide (apa, agent termic din instalatia de
INV GRIII 4 2 3
TERMIC incalzire, etc.) la fisurarea accidentala a unor circuite , conducte, etc.;
11. Contact direct cu suprafete sau contururi
ITM 45-180 zile 3 3 3
periculoase – intepatoare, taioase abrazive (cioburi de sticla, etc.);
12. Recipiente sub presiune (centrala termica, tuburi de spray, etc.); DECES 7 1 3
13. Temperatura ridicata a obiectelor sau suprafetelor ITM 3-45 zile 2 3 2
14. Temperatura coborata a obiectelor sau suprafetelor -
ITM 3-45 zile 2 4 2
anotimpul rece;
FACTORI DE RISC 15. Curent electric : electrocutare prin atingere directa, fire neizolate,
DECES 7 1 3
ELECTRIC instalatii deteriorate,interventii neautorizate in tablouri electrice, etc
16. Curent electric: electrocutare prin atingere indirecta a unor
instalaţii improvizate, intreruperea legaturii la centura de DECES 7 2 4
impamantare, etc.
FACTORI DE RISC 17.Contact accidental cu substanţe toxice (neetichetate,
ITM 45-180 zile 3 3 3
CHIMIC depozitate necorespunzator, etc);
18.Contact cu substante inflamabile – carburanti, lubrifianti , vopsele,
ITM 3-45 zile 2 3 2
utilizate la intretinere si curatenie ,etc.;
MEDIUL FACTORI DE RISC 19. Temperatura ridicata /coborata a aerului la locul de munca; ITM 3-45 zile 2 3 2
DE MUNCĂ FIZIC 20. Umiditatea aerului ridicata /coborata; ITM 3-45 zile 2 2 2
21. Curenti de aer; ITM 3-45 zile 2 4 2
22. Zgomot ( functionare aspirator,etc.); ITM 3-45 zile 2 3 2
23. Radiatii ultraviolete – activitate in aer liber in timpul
ITM 3-45 zile 2 3 2
anotimpului calduros ,etc.;
24. Calamitati naturale – cutremur, inundatii, furtuna, etc. DECES 7 1 3
FACTORI DE RISC 25. Pulberi pneumoconiogene; ITM 3-45 zile 2 5 3
CHIMIC 26. Gaze, vapori, aerosoli toxici, caustici ,inflamabili (substante
ITM 45-180 zile 3 3 3
utilizate la curatenie, desfundare instalatii sanitare, dezinfectare;

Page 32
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

FACTORI DE RISC
27. Microbi , bacterii, virusi , etc., in aer sau prin contact; DECES 7 1 3
BIOLOGIC
SARCINA SUPRA-SOLICITARE 28. Absenta unor operatii din procedura de executare
DECES 7 1 3
DE MUNCĂ FIZICĂ stabilita pentru realizarea sarcinii de munca.
29. Neinsusirea ori insusirea superficiala a sarcinii de
DECES 7 1 3
munca, a regulilor de ssm si psi ,etc.
30.Executarea / admiterea executarii unor sarcini de munca pentru
DECES 7 2 4
care nu a fost instruit/ echipat corespunzator, etc.;
31. Efort dinamic; ITM 3-45 zile 2 4 2
32. Pozitii de lucru fortate ori vicioase (stersul geamurilor ,etc.); ITM 3-45 zile 2 4 2
SUPRA-SOLICITARE
33. Ritm de munca mare; ITM 45-180 zile 3 3 3
PSIHICĂ
LUCRĂTOR ACŢIUNI GREŞITE 34. Utilizarea unor echipamente de munca necertificate, cu defectiuni,
neverificate inainte de punerea in functiune ,etc. (aspirator, DECES 7 2 4
scari,etc.);
35. Prezentarea la locul de munca in stare de oboseala avansata, sub
DECES 7 1 3
influenta alcoolului, a unor medicamente, droguri, etc.
36. Actiuni, operatii, manevre, etc., defectuoase (neasigurarea scarii,
DECES 7 1 3
utilizarea echipamentelor electrice cu mainile umede, etc.);
37. Efectuare de operatii neprevazute prin sarcina de munca –
DECES 7 1 3
(ex : interventii neautorizate in tablouri electrice, etc );
38. Fumatul ori focul deschis in locuri cu pericole de incendiu sau
DECES 7 1 3
explozie.
39. Cadere de la acelasi nivel, impiedicari, alunecari, la deplasarea
ITM 45-180 zile 3 3 3
pedestra, la coboratul scarilor, etc.;
40. Caderea de la inaltime ( scara, parapetul geamurilor ,etc.); DECES 7 1 3
41. Nesincronizarea cu coechipierii la efectuarea de lucrari in echipa
DECES 7 1 3
(intarzierea sau devansarea unor operatii ,etc.);
42. Neinsusirea ori insusirea superficiala a sarcinii de munca, a
DECES 7 1 3
instructiunilor de ssm si psi ,etc.;
43. Utilizarea unui limbaj necorespunzator (generator de agresiune
ITM 45-180 zile 3 3 3
fizica si psihica) in relaţia cu colegii, sefii ierarhici ,etc.;
OMISIUNI 44. Parasirea locului de munca si lasarea echipamentelor din dotare
ITM 45-180 zile 3 3 3
in functiune, fara luarea tuturor masurilor de siguranta;
45. Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală –
DECES 7 2 4
bocanci, casca, vestă reflectorizantă,

Page 33
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

G.11 Conducator auto (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al
lucrarii)

CONSE-CINŢA
COMPONENŢA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CLASA DE CLASA DE NIVEL
FACTORI DE RISC MAXIMĂ
SISTEMULUI DE A FACTORILOR DE RISC GRAVI- PROBA- PAR-ŢIAL
IDENTIFICAŢI PREVI-
MUNCĂ (descriere, parametri) TATE BILITATE DE RISC
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Organe de maşini în mişcare – ex: prindere, antrenare mână sau
PRODUCŢIE MECANIC articole vestimentaţie (mâneci, fular etc.) de către transmisiile DECES 7 1 3
prin curele ventilator/ pompă de apă, curea de distribuţie;
2. Lovire de către alt vehicul în caz de incident rutier, independent
DECES 7 4 6
de acţiunile conducătorului auto;
3. Deplasarea necontrolată a autovehiculului staţionat care nu are
acţionată frâna de parcare, maneta introdusă într-o viteză DECES 7 1 3
inferioară şi saboţi la roţi;
4. Tăiere, înţepare, lovire membre superioare la contactul cu ITM
suprafeţe periculoase - ex: la operaţii de mentenanţă -utilizare: 2 1 1
3 - 45 zile
chei decalibrate;
FACTORI DE RISC 5. Incendii provocate de instalaţii electrice necorespunzătoare ITM
TERMIC (suprasolicitate, izolaţii cu defecte, siguranţe necalibrate), 2 1 1
3 - 45 zile
blocarea saboţilor de frânare;
FACTORI DE RISC 6. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă - deteriorarea
ELECTRIC accidentală a izolaţiilor unor cabluri electrice, pentru lucrul cu DECES 7 1 3
unelte portabile având acţionare electrică (la reparaţii);
FACTORI DE RISC 7. Lucrul cu substanţe:
CHIMIC - toxice – antigel, lichid de frână ITM
2 1 1
- caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – 3 - 45 zile
- inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.
MEDIUL FACTORI DE RISC FIZIC 8. Temperatura aerului scăzută iarna la coborârea din autovehicul ITM
DE MUNCĂ pentru verificări şi reparaţii, sau în cazul blocajului rutier datorat 2 4 2
3 - 45 zile
viscolului;
9. Curenţi de aer – la circulaţia cu geamul deschis sau la ITM
2 4 2
funcţionarea aerului condiţionat; 3-45 zile

Page 34
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

10. Nivel de iluminare - la deplasarea pe timp de noapte intervine


fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectă a luminii DECES 7 1 3
farurilor de către participanţii la trafic;
FACTORI DE RISC 11. Gaze de eşapament (CO, CO2, NOx, SOx), provenite de la
CHIMIC funcţionarea motoarelor termice în incinta garajului sau DECES 7 1 3
atelierului de reparaţii;
SARCINA SUPRA-SOLICITARE 12. Poziţie fixă - la parcurgerea traseelor lungi; ITM
2 5 3
DE MUNCĂ FIZICĂ 3 - 45 zile
SUPRA-SOLICITARE 13. Solicitare vizuală în timpul deplasării, decizii dificile în timp scurt
PSIHICĂ – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în ITM
3 6 4
cazul deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie, 45-180 zile
ninsoare);
14. Apariţia stării de oboseală datorită neluării unor pauze
DECES 7 2 4
corespunzătoare;
LUCRĂTOR ACŢIUNI GREŞITE 15. Efectuare de manevre greşite – ex: întoarcere în curbe, depăşire
DECES 7 1 3
periculoasă etc.
16. Neasigurarea încărcăturii împotriva deplasării sau căderii ITM
2 1 1
accidentale; 3 - 45 zile
17. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi condiţiile meteo; DECES 7 1 3
18. Coborârea rampelor, pe drum alunecos într-o treaptă de viteză
DECES 7 1 3
superioară celei de urcare (neutilizarea frânei de motor);
19. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare sau dezechilibrare la ITM
2 1 1
deplasarea pedestră sau coborârea din autovehicul; 3 - 45 zile
20. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente
DECES 7 1 3
sau într-un stadiu avansat de oboseală;
21. Accidente de traseu – pe durata şi traseul normal de deplasare
DECES 7 1 3
de acasă la serviciu şi invers;
OMISIUNI 22. Neefectuarea verificărilor autovehiculului (mecanis-mul de
direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de frânare, presiunea în DECES 7 1 3
anvelope, etc.) înainte de plecarea în cursă;
23. Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală
– triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă, centură de DECES 7 1 3
siguranţă etc.

G.12 Personal TESA Teren (Evaluarea de risc si instructiunile specifice se afla la SUBANTREPRENORUL executant al lucrarii)

Page 35
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

COMPONENŢA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CONSECINŢA CLASA DE NIVEL


FACTORI DE RISC CLASA DE
SISTEMULUI DE A FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PREVI PROBABILIT PARŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVITATE
MUNCĂ (descriere, parametri) ZIBILĂ ATE DE RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Contact direct al mâinii cu suprafeţele periculoase ITM 3 - 45 zile 2 1 1
PRODUCŢIE MECANIC
2. Accident de circulaţie în cazul conducerii autoturismului de
serviciu sau ca pasager la deplasarea pe traseul dintre
domiciliu si sediul firmei sau deplasarea pe traseul de lucru DECES 7 2 4
catre santiere. Lovire de catre mijloacele de transport auto
la deplasarea pe traseul de lucru.
3. Prindere membre în echipamentele de muncă cu care
ITM 3 - 45 zile 2 2 2
se lucrează
FACTORI DE RISC 4. Electrocutare prin atingere directă (prize deteriorate
ELECTRIC accidental) sau indirectă (deteriorarea accidentală a DECES 7 2 4
izolaţiei);
MEDIUL FACTORI DE RISC FIZIC 5. Temperatura aerului scăzută iarna şi ridicată vara, la lucrul
ITM 3 - 45 zile 2 5 3
DE MUNCĂ în aer liber;
6. Obosirea vederii la lucrul cu monitorul calculatorului
ITM 3 - 45 zile 2 6 3
(strălucire);
7. Intemperii: ploaie, ninsoare, vânt, ger, căldură excesivă etc.;
ITM 3 - 45 zile 2 4 2

8. Pulberi pneumoconiogene – ex: praf la lucrul pe şantier; DECES 7 1 3


9. Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, viscol, prăbuşiri de
DECES 7 1 3
copaci, căderi de pietre, seism etc.;
FACTORI DE RISC 10. Stres datorat relaţiilor de muncă necorespunzătoare
ITM 3 - 45 zile 2 4 2
PSIHOSOCIALI (necooperare, antipatie, invidie etc.);
SARCINA SUPRASOLICITARE 11. Ritm de muncă mare (stres); ITM 3 – 45
2 1 1
DE MUNCĂ PSIHICĂ zile
12. Solicitare permanenta a atentiei in timpul deplasarii ITM 45 - 180
deplasarii cu autoturismul, decizii dificile în scurt timp 3 5 4
zile
pentru coordonarea activităţilor productive;
13. Asumarea responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse - ex:
asigurarea condiţiilor de securitate a lucrătorilor din ITM 3 - 45 zile 2 1 1
subordine;

Page 36
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

LUCRĂTOR ACŢIUNI GREŞITE 14. Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul


ITM 3 - 45 zile 2 1 1
fără respectarea principiilor ergonomice;
15. Deplasări, staţionări în zone periculoase – ex: căi de
DECES 7 1 3
circulaţie, raza de acţiune a utilajelor de construcţie etc.;
16. Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă - ex:
intervenţia la instalaţia electrică (schimbat tub neon, DECES 7 1 3
siguranţă etc.);
17. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare cauzată
de starea necorespunzătoare a zonei de deplasare (umedă, ITM 3 - 45 zile 2 4 2
cabluri, care traversează căile de acces);
18. Cădere de la înălţime DECES 7 2 4
19. Prezentarea la lucru în condiţii psiho-fiziologice
necorespunzătoare (oboseală, boală, lucrul sub influenţa
DECES 7 1 3
alcoolului);
OMISIUNI 20. Omiterea unor operaţii DECES 7 1 3
21. Neutilizarea echipamentelor de protecţie individuală și
DECES 7 2 4
colectivă

G.13 Vizitator

COMPONENTA CONSECINTA CLASA DE


FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE CLASA DE NIVEL DE
SISTEMULUI FACTORI DE RISC IDENTIFICATI MAXIMA PROBABILIT
RISC (descriere, parametrii) GRAVITATE RISC
DE MUNCA PREVIZIBILA ATE
0 1 2 3 4 5 6
1. Cadere de obiecte amplasate necorespunzator sau sub efectul
DECES
gravitatiei 7 1 3
2. Deplasari ale mijloacelor de transport - lovire de catre
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC MECANIC autovehicule ce se deplaseaza in spatiile aferente organizarilor
PRODUCŢIE de santier DECES 7 1 3
3. Proiectare de corpuri sau particule de la operatii de debitare, INVALIDITATE
taiere, gaurire, GR.III 4 2 3
I.T.M. 3 - 45
FACTORI DE RISC TERMIC 4. Flame, flacari 2 2 2
zile

Page 37
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

5. Electrocutare prin atingere directa datorata cablurilor de


alimentare cu izolatia deteriorata a instalatiilor electrice,
FACTORI DE RISC ELECTRIC echipamente tehnice, tablouri electrice deschise, improvizatii la DECES 7 1 3
realizarea legaturilor electrice, legaturi la centura de
impamantare discotinui
I.T.M. 3 - 45
FACTORI DE RISC CHIMIC 6. Contactul accidental cu substante periculose sau inflamabile 2 2 2
zile
I.T.M. 3 - 45
7. Temperatura aerului ridicata/scazuta 2 5 3
zile
INVALIDITATE
8. Zgomot datorat functionarii echipamentelor tehnice 5 1 3
GR. II
9. Radiatii infrarosii datorate operatiunilor de sudura I.T.M. 3-45 zile 2 5 3
FACTORI DE RISC FIZIC
10. Calamitati naturale (trasnet, inundatie, vant, grindina, viscol,
MEDIUL DE DECES 7 1 3
alunecari, surpari, prabusiri de teren sau copaci, seisme, etc.)
MUNCA
11. Radiatii luminose de joasa frecventa si radiatii difuze produse I.T.M. 3 - 45
2 4 2
de ecranele calculatoarelor; zile
I.T.M. 3 - 45
12. Gaze de esapament, vapori, aerosoli toxici sau caustici 2 5 3
zile
FACTORI DE RISC CHIMIC
I.T.M. 3 - 45
13. Contactul accidental cu substante periculoase 2 5 3
zile

CONTINUT
SARCINA DE 14. Neasigurarea conditiilor de securitate a muncii pentru
NECORESPUNZATOR AL DECES 7 2 4
MUNCA vizitatori, subcontractanti
SARCINII DE MUNCA

15. Parasirea cailor de circulatie si intrarea in zone periculoase


(zone cu pericol de cadere de la inaltime, trasee de circulatie DECES 7 1 3
ACTIUNI GRESITE autovehicule, zone cu pericol de cadere materiale)
EXECUTANT 16. Deplasari cu pericol de cadere la acelasi nivel prin
DECES 7 1 3
impiedica33re, alunecare, dezechilibrare
17. Neutilizarea echipamentului individual de protectie (casca,
OMISIUNI DECES 7 2 4
vesta reflectorizanta, bocanci)

Page 38
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

I. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LUCRĂTORILOR, SPECIFICE LUCRĂRILOR PE


CARE ANTREPRENORUL/ SUBANTREPRENORUL LE EXECUTĂ PE ŞANTIER, INCLUSIV MASURI DE
PROTECTIE COLECTIVA SI INDIVIDUALA

Masurile specifice propuse pentru diminuarea riscurilor aferente posturilor analizate sunt mentionate mai jos:

I.1 Muncitor necalificat in constructii


COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC
1 6- cadere necontrolata a structurilor 4 Măsuri tehnice
in timpul activitatilor de demolare/ 1.Identificarea zonelor ce pot deveni instabile in timpul demolarii/ demontarii si
demontare; montarea sprijinirilor; Angajatorul
2. Demolarea/ demontarea se va efectua de sus in jos, in bucati sau elemente; Conducatorul
Măsuri organizatorice locului de munca
1.Instruirea lucratorilor privind etapele de desfasurare a activitatilor de demolare/ Lucratorul
demontare;
2.Supravegherea permanenta a lucrarilor de catre conducatorul locului de munca;;
3.Dotarea cu EIP specific (ochelari, masti de praf)
2, 3 11-electrocutare prin atingere 4 Măsuri tehnice
directă – cabluri izolate 1.Executarea măsurilor tehnice de securitate de către electrician instruit şi autorizat
necorespunzător, prize deteriorate, 2. Urmărirea graficului de verificare a echipamente tehnice din dotare
panouri electrice neasigurate prin Măsuri organizatorice Angajatorul
inchidere; 1. Inchiderea cu lacat a tablourilor de distributie Conducatorul
12 -electrocutare prin atingere 2. Eliminarea improvizatiilor electrice si echipamentelor necorespunzatoare (stechere, locului de munca
indirectă –atingerea elementelor prize etc.). Lucratorul
metalice (armături, carcase), care 3. Verificarea cablurilor electrice a sculelor electrice şi a prelungitoarelor de catre un
pot fi puse accidental sub tensiune, electrician autorizat
sau daca nu a fost debransat 4. Inceperea executarii operatiilor de demolare/ demontare doar dupa debransarea
circuitul inaintea demolarii circuitelor ;
4 35- Efectuarea de operatii 4 Măsuri organizatorice Angajatorul
neprevazute in sarcina de munca si 1.Instructaj cu privire la ordinea de desfasurare a operatiilor in realizarea procesului Conducatorul
executarea lor in mod gresit fata de tehnologic. locului de munca
prevederile tehnice de lucru 2.Nepermiterea utilizarii echipamentelor de lucru de catre persoane neautorizate. Lucratorul

Page 39
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

3. Supravegherea permanenta a activitatilor de demolare/ demontare de catre


conducatorul locului de munca
5 39 -cădere de la înălţime prin 5 Măsuri tehnice
dezechilibrare, păşire în gol, 1.Achizitia de materiale si sisteme de protectie
alunecare în cazul neasigurării 2.Fixarea corectă a dispozitivelor de protecţie Angajatorul
golurilor şi a lipsei balustradelor de Măsuri organizatorice Conducatorul
protectie; 1. Instruirea lucratorilor cu privire la consecinţele neutilizării EIP in timpul lucrului la locului de munca
inalţime; Lucratorul
2. Asigurarea cu balustrăzi de protecţie şi închiderea / semnalizarea golurilor
3.Controlul medical periodic al lucrătorilor privind lucrul la înălţime;
4.Pastrarea cailor de acces libere si curate
6 42 -neutilizarea echipamentului 4 Măsuri organizatorice
individual de protecţie şi a celorlalte Dotarea lucratorilor cu EIP si dispozitive de protectie corespunzator activitatii ce Angajatorul
mijloace de protecţie din dotare. urmeaza a fi desfasurata; Conducatorul
locului de munca
In timpul activitatilor de demolare/demontare ochelarii se vor utiliza permanent;
Lucratorul
Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate –
neutilizarea, utilizarea incompletă a unor mijloace de protecţie necorespunzătoare

I.2 Rigipsar

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC
1 44-cădere de la înălţime prin 5 Măsuri tehnice
dezechilibrare, păşire în gol, 1.Achizitia de materiale si sisteme de protectie
alunecare în cazul neasigurării 2.Fixarea corectă a dispozitivelor de protecţie
Angajatorul
golurilor şi a lipsei balustradelor de Măsuri organizatorice
Conducatorul
protectie; 1. Instruirea lucratorilor cu privire la consecinţele neutilizării EIP privind lucrul la
locului de munca
inalţime (hamuri, centuri) ;
Lucratorul
2. Asigurarea cu balustrăzi de protecţie şi închiderea / semnalizarea conformă a
golurilor
3.Controlul medical periodic al lucrătorilor privind lucrul la înălţime;
4.Pastrarea cailor de acces libere si curate
2 7-prăbuşirea scărilor de lucru, 4 Măsuri tehnice Angajatorul
ruperea podinelor, balustrăzilor 1.Identificarea schelelor şi semnalizarea cu plăcuţă verde sau roşie, în funcţie de starea Conducatorul
datorită neverificării periodice a lor locului de munca

Page 40
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

schelelor; 2.Verificarea periodică a stării schelelor şi balustradelor de protecţie Lucratorul


Măsuri organizatorice
1.Instruirea lucratorilor privind lucru la înălţime;
2.Instruirea lucrătorilor care montează şi manipulează schelele
3.Dotarea cu EIP pentru lucru la înălţime (hamuri, centuri de siguranţă)
3 11-electrocutare prin atingere 4 Măsuri tehnice
directă – cabluri izolate 1.Executarea măsurilor tehnice de securitate de către electrician instruit şi autorizat
necorespunzător, prize deteriorate, 2. Urmărirea graficului de verificare a echipamente tehnice din dotare Măsuri Angajatorul
panouri electrice neasigurate prin organizatorice Conducatorul
inchidere; 1. Inchiderea cu lacat a tablourilor de distributie locului de munca
2. Eliminarea improvizatiilor electrice si echipamentelor necorespunzatoare (stechere, Lucratorul
prize etc.).
3. Verificarea cablurilor electrice a sculelor electrice şi a prelungitoarelor de catre un
electrician autorizat
4 28- risc de accidentare cand se 4 Măsuri tehnice
Angajatorul
lucreaza cu mijloace improvizate, Achizitionarea de echipamente de munca adecvate sarcinii de munca-schele, scari,
Conducatorul
inclusiv schele; platforme etc.
locului de munca
Măsuri organizatorice
Lucratorul
1.Instruirea lucratorilor privind lucru la înălţime;
2. Instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea si etichetarea schelelor
5 36- minimalizarea pericolului de 4 Măsuri organizatorice Angajatorul
accidentare 1. Instruirea si atentionarea repetata a lucratorilor asupra riscurilor de accidentare din Conducatorul
zona de lucru respectiva locului de munca
2.Masuri disciplinare împotriva salariatilor care nu respecta în mod repetat si cu buna Lucratorul
stiinta normele de securitatea muncii.
6 37-utilizarea de mecanisme si utilaje 4 Măsuri tehnice
defecte (scripeti, malaxoare, schele Dotarea cu echipamente de munca conforme cu cerintele de securitate astfel incat
defecte); lucratorii sa nu mai recurga la improvizatii
Angajatorul
Măsuri organizatorice
Conducatorul
1 .Instruirea lucratorilor ;
locului de munca
2.Verificarea periodica a starii tehnice a echipamentelor de lucru de catre seful
Lucratorul
punctului de lucru
3.Nu se va depasi capacitatea portanta a echipamentelor tehnice de ridicat
4.Verificarea ISCIR a echipamentelor tehnice de ridicat
5.Purtarea EIP
8 40- Efectuarea de operatii 4 Măsuri organizatorice Angajatorul
neprevazute in sarcina de munca si 1.Instructaj cu privire la ordinea de desfasurare a operatiilor in realizarea procesului Conducatorul
executarea lor in mod gresit fata de tehnologic. locului de munca

Page 41
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

prevederile tehnice de lucru 2.Nepermiterea utilizarii echipamentelor de lucru de catre persoane neautorizate. Lucratorul

9 45-circulaţia cu defecţiuni la 4 Măsuri tehnice


mecanismul de direcţie, instalaţia Verificarea autovehiculului inainte de a pleca la drum;
Angajatorul
electricǎ, instalaţia de frânare; Verificarea valabilitatii ITP;
Conducatorul
Neadaptarea vitezei la condiţiile de Măsuri organizatorice
locului de munca
trafic şi la starea atmosfericǎ Viteza de deplasare trebuie sa fie permanent adaptata conditiilor de drum si vizibilitate
Lucratorul
Instruirea si atentionarea conducatorilor auto asupra riscurilor de accidentare , precum
si interzicerea folosirii autovehicolului fara verificarea tuturor dispozitivelor de
siguranta
10 51-neutilizarea echipamentului 4 Măsuri organizatorice
individual de protecţie şi a celorlalte Dotarea lucratorilor cu EIP si dispozitive de protectie corespunzator activitatii ce Angajatorul
mijloace de protecţie din dotare. urmeaza a fi desfasurata; Conducatorul
locului de munca
Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate –
Lucratorul
neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie
necorespunzătoare

I.3 Instalator

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC

4 Instruirea personalului privind protecţia muncii conform tematicii periodice.


Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii normelor de securitate si
sanatate in munca.
8.Electrocutare prin atingere Asigurarea prin incuiere a tablourilor electrice.
Angajatorul
Identificarea instalatiilor la care urmeaza a se lucra.
directǎ şi indirectǎ (prize defecte, Conducatorul
1. Verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatelor din zona de
cabluri cu izolaţia deteriorată, locului de munca
lucru.
aparatură necarcasată etc). Lucratorul
Este interzisa utilizarea improvizatiilor la echipamentele electrice;
Lucratorul are obligatia de a instiinta angajatorului in cel mai scurt timp defectiunea
sesizata.
Toate panourile electrice trebuie sa fie inchise
Periodic se va efectua verificarea PRAM

Page 42
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

9.Interventii la instalatiile electrice 4 Instruirea periodica a lucratorilor conform tematicii anuale de intruire aprobate de Angajatorul
(punere sub tensiune, remediere angajator. Conducatorul
2. Interventiile asupra echipamentelor electrice se vor efectua doar de personal instruit si locului de munca
de defectiuni) de catre persoane
autorizat Lucratorul
neautorizate
3. 17. Nesemnalizarea sau 4 Semnalizarea zonelor de lucru cu semne de presemnalizare si banda avertizoare. Angajatorul
nemarcarea locurilor de muncă Conducatorul
periculoase locului de munca
Lucratorul
4. 30 Neutilizarea echipamentului de 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
protecţie individuală şi colectivă Dotarea lucratorilor cu EIP si dispozitive de protectie corespunzator activitatii ce Conducatorul
urmeaza a fi desfasurata; locului de munca
 Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – Lucratorul
neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie
necorespunzătoare.
Vor fi mentinute in permanenta mijloacele de protectie colectiva
5. 31. Neverificarea stării tehnice a 4 Instruire periodica lucratorilor conform graficului de instruire aprobat de angajator. Angajatorul
uneltelor, dispozitivelor, şi a Verificarea echipamentelor tehnice inainte de utilizarea acestor de fiecare lucrator . Conducatorul
echipamentului individual de Verificarea vizuala a integritatii echipamentului tehnic ce urmeaza a fi utilizat locului de munca
protecţie; Lucratorul

I.4 Electrician

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC

5. Proiectare de corpuri sau particule Scoaterea de sub tensiune a sursei potentiale de arc electric, daca zona de lucru nu Angajatorul
la spargerea accidentala a izolatorilor poate asigura protectia impotriva particulelor proiectate in urma exploziei casetei cutiei Conducatorul
sau la ruperea accidentala a bornelor; locului de munca
1 6 Lucratorul
resortului dispozitivului de actionare Utilizarea de catre lucratori a castii de protectie si a vizierelor de protectie;
a intrerupatorului sau explozia
acestuia;

Page 43
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

6. Jet de ulei la fisurarea unor Se va realiza separarea electrica prin care se realizeaza alimentarea motoarelor Angajatorul
circuite; electrice, care alimenteaza pompe, ventilatoare, compresoare, compensatoare etc; Conducatorul
In cazul cand nu se poate realiza o separare vizibila trebuie sa se realizeze urmatoarele locului de munca
Lucratorul
masuri suplimentare:
-blocarea dispozitivelor de pornire a motoarelor primare;
2 5
-blocarea cailor de patrundere a fluidelor in pompe, ventilatoare, compresoare,
compensatoare etc;
Urmărirea realizării programului de verificări şi reparaţii periodice ale
transformatoarelor, echipamentelor tehnice şi utilajelor;
Verificarea stării tehnice a echipamentelor tehnice;
11.Surprinderea de catre arcul Orice lucrare sau manevra care prezinta un pericol iminent pentru personal nu trebuie Angajatorul
electric; intreprinsa; Conducatorul
Electricieni care executa lucrari sau manevre trebuie sa fie dotati si sa utilizeze locului de munca
3 7 Lucratorul
echipamentul individual de protectie si mijloacele de protectie respectand principiul
“cel putin doua mijloace electroizolante de protectie inseriate pe calea de curent”;

12. Curent electric :electrocutare prin Identificarea instalatiilor la care urmeaza a se lucra; Angajatorul
atingere directa : Verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor si aparatelor din zona de Conducatorul
- defecte de izolatie ; lucru ; locului de munca
Lucratorul
- defecte de protectie, ingradire si Utilizarea, dupa caz, a castii de protectie a capului, vizierei de protectie a fetei,
avertizare etc… ; manusilor si incaltamintei electroizolante sau a covorului electroizolant si a sculelor cu
4 7 maner electroizolant ;
Asigurarea de catre membrii formatiei de lucru ca in spate si in partile laterale nu sunt
in apropiere parti aflate sub tensiune neingradite;
Executarea masurilor tehnice de securitate de catre personal instruit si autorizat
conform prevederilor;
Instruire si examinare periodica vizand respectarea masurilor de electrosecuritate.
13. Electrocutare prin atingere Verificarea instalatiilor conform proiectului de executie in care sunt prevazute
indirecta : protectiile impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta;
Angajator
-defectiuni la instalatia de Verificarea vizuala a existentei masurilor de protectie, una principala si una secundara,
5 5 Sef de lucrare
impamantare si legare la nul; a integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatajelor, a stalpilor si suportilor metalici
Lucrator
- lipsa unor circuite de protectie; si de beton, a ingradirilor din zona de lucru;
- lucrul in incinte cu umiditate si Descarcarea capacitiva a instalatiei la care urmeaza a se lucra;

Page 44
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

scurgeri de apa; Utilizarea, dupa caz, a manusilor electroizolante, a incaltamintei sau covorului
electroizolant si a sculelor cu maner electroizolant;

29. Lucrul cu echipamente Inlocuirea echipamentelor necertificate cu altele, certificate din punct de vedere al
necertificate din punct de vedere al calitatii de securitate a muncii; Angajator
6 calitatilor de securitate; 4 Verificarea echipamentelor aflate in dotare si realizarea certificarii celor care nu Sef de lucrare
indeplinesc aceasta cerinta; Lucrator
Interzicerea efectuarii de operatiuni cu echipamente necertificate.
30. Neverificarea periodica a Verificarea echipamentelor si dispozitivelor de protectie aflate in dotare si realizarea Angajator
mijloacelor de protectie; certificarii celor care nu indeplinesc aceasta cerinta; Sef de lucrare
7 4 Se interzice efectuarea de operatiuni cu echipamente necertificate; Lucrator

42. Cadere de la inaltime prin pasire Pentru executarea lucrarilor la inaltime in instalatiile electrice, se pot utiliza dupa caz Angajator
in gol, alunecare, dezechilibrare; urmatoarele utilaje speciale: autoplatforme, autoscari, autotelescoape si autoutilaje cu Sef de lucrare
brat ridicat; Lucrator
8 4
In situati cand nu pot fi folosite aceste utilaje se pot folosi scari, schele si esafodaje;
Este obligatoriu utilizarea mijloacelor individuale de protectie in special centura de
siguranta cu opritor de cadere ;
45. Neutilizarea echipamentului Dotarea lucratorilor cu EIP si dispozitive de protectie corespunzator activitatii ce
individual de protecţie şi a celorlalte urmeaza a fi desfasurata;
mijloace de protecţie din dotare Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate –
(cizme electroizolante, casca de neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie Angajator
9 protectie, viziera, casca de protectie 4 necorespunzătoare; Sef de lucrare
cu viziera, manusi electroizolante, Verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din Lucrator
costum termorezistent etc…); partea şefilor ierarhic superiori a modului de utilizare a EIP si dispozitive de protectie
din dotare.

47. Neintreruperea tensiunii in cazul Masuri tehnice pentru realizarea lucrarii;


lucrarilor ce necesita acest lucru; -separarea electrica prin intreruperea tensiuni si separarea vizibila si prin blocarea in
Angajator
pozitia deschis a aparatelor de comutatie;
10 4 Sef de lucrare
-identificarea instalatiei la care se va lucra;
Lucrator
-verificarea lipsei tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit;
-se scoate de sub tensiune si instalatiile vecine care se gasesc la o distanta mai mica

Page 45
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

decat cea admisa in instructiuni;


-delimitarea materiala a zonei de lucru;
-asigurarea impotriva accidentelor de alta natura;

I.5 Faiantar;

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC

3. Pericol de răsturnare a schelei - 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul


1
ex: amplasare incorectă;  Instruirea schelarilor precum şi urmărirea periodică a corectitudinii montajului Conducatorul
schelei locului de munca
Lucratorul
8. Electrocutare prin atingere directă 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
sau indirectă - ex: la utilizarea Instruirea personalului privind protecţia muncii conform tematicii periodice. Conducatorul
echipamentelor electrice defecte, Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii normelor de securitate si locului de munca
neefectuarea măsurătorilor PRAM, sanatate in munca. Lucratorul
etc; Asigurarea prin incuiere a tablourilor electrice.
Lucratorul are obligatia de a instiinta angajatorului in cel mai scurt timp defectiunea
sesizata.
2
Toate panourile electrice trebuie sa fie inchise
Periodic se va efectua verificarea PRAM
Măsuri tehnice:
Identificarea instalatiilor la care urmeaza a se lucra.
Verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatelor din zona de
lucru.
Este interzisa utilizarea improvizatiilor la echipamentele electrice;
9. Lucrul cu substanţe iritante 4 Măsuri organizatorice; Angajatorul
(ciment, var, adeziv) care Purtarea Echipamentului Individual de Protecţie - EIP din dotare si a mastilor de praf Conducatorul
3 deshidratează pielea mâinilor, o Măsuri sanitare: locului de munca
subţiază şi o crapă;  Se vor acorda unguente de protecţie a mâinilor împotriva acţiunii de deshidratare Lucratorul
(îndeosebi a varului şi cimentului).
13. Existenţa pulberilor 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
pneumoconiogene– pulbere de Instruirea personalului privind modul de protectie conform recomandarilor producator; Conducatorul
4
ciment, var, nisip fin etc.; Măsuri organizatorice; locului de munca
 Purtarea Echipamentului Individual de Protecţie - EIP din dotare si a mastilor de praf Lucratorul

Page 46
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

16. Solicitare fizică la prepararea 4 Măsuri organizatorice; Angajatorul


5
mortarului  Alternarea activităţilor fizice intense cu altele mai uşoare (trasare, curăţenie etc.) Conducatorul
locului de munca
Lucratorul
25. Neutilizarea echipamentelor de 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
protecţie individuală (cască, bocanci, Dotarea lucratorilor cu EIP si dispozitive de protectie corespunzator activitatii ce Conducatorul
vesta, etc.)colectivă (balustrade de urmeaza a fi desfasurata; locului de munca
6 protecţie, podine)  Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – Lucratorul
neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie
necorespunzătoare.
 Vor fi mentinute in permanenta mijloacele de protectie colectiva

I.6 Zugrav;

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC

38-cădere de la înălţime prin Măsuri tehnice Angajatorul


dezechilibrare, păşire în gol, 1.Achizitia de materiale si sisteme de protectie Conducatorul
alunecare în cazul neasigurării 2.Fixarea corectă a dispozitivelor de protecţie locului de munca
golurilor şi a lipsei balustradelor de Măsuri organizatorice Lucratorul
protectie 1. Instruirea lucratorilor cu privire la consecinţele neutilizării EIP privind lucrul la
1 5
inalţime (hamuri, centuri) ;
2. Asigurarea cu balustrăzi de protecţie şi închiderea / semnalizarea conformă a
golurilor
3.Controlul medical periodic al lucrătorilor privind lucrul la înălţime;
4.Pastrarea cailor de acces libere si curate
7-prăbuşirea scărilor de lucru, Măsuri tehnice Angajatorul
ruperea podinelor, balustrăzilor 1.Identificarea schelelor şi semnalizarea cu plăcuţă verde sau roşie, în funcţie de starea Conducatorul
datorită neverificării periodice a lor locului de munca
schelelor; 2.Verificarea periodică a stării schelelor şi balustradelor de protecţie Lucratorul
2 4
Măsuri organizatorice
1.Instruirea lucratorilor privind lucru la înălţime;
2.Instruirea lucrătorilor care montează şi manipulează schelele;
3.Dotarea cu EIP pentru lucru la înălţime (hamuri, centuri de siguranţă)
3 13-electrocutare prin atingere 4 Măsuri tehnice Angajatorul

Page 47
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

directă – cabluri izolate 1.Executarea măsurilor tehnice de securitate de către electrician instruit şi autorizat Conducatorul
necorespunzător, prize deteriorate, 2. Urmărirea graficului de verificare a echipamente tehnice din dotare locului de munca
panouri electrice neasigurate prin Măsuri organizatorice Lucratorul
inchidere; 1. Inchiderea cu lacat a tablourilor de distributie
2. Eliminarea improvizatiilor electrice si echipamentelor necorespunzatoare (stechere,
prize etc.).
3. Verificarea cablurilor electrice a sculelor electrice şi a prelungitoarelor de catre un
electrician autorizat
29-lucrul cu mijloace improvizate, Măsuri tehnice Angajatorul
inclusiv schele; Achizitionarea de schele conforme Conducatorul
4 4 Măsuri organizatorice locului de munca
1.Instruirea lucratorilor privind lucru la înălţime; Lucratorul
2. Instruirea lucratorilor cu privire la utilizarea si etichetarea schelelor;
39-neutilizarea echipamentului Măsuri organizatorice: Angajatorul
individual de protecţie şi a celorlalte Dotarea lucratorilor cu EIP si dispozitive de protectie corespunzator activitatii ce Conducatorul
mijloace de protecţie din dotare. urmeaza a fi desfasurata; locului de munca
5 4 Lucratorul
 Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate –
neutilizarea, utilizarea incompletă sau a unor mijloace de protecţie necorespunzătoare.
 Vor fi mentinute in permanenta mijloacele de protectie colectiva

I.7 Montator pardoseli, mocheta;

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC

4. Electrocutare prin atingere directă 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul


sau indirectă – ex: deteriorarea Instruirea personalului privind protecţia muncii conform tematicii periodice. Conducatorul
accidentală a unor izolaţii; Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii normelor de securitate si locului de munca
sanatate in munca. Lucratorul
Asigurarea prin incuiere a tablourilor electrice.
Lucratorul are obligatia de a instiinta angajatorului in cel mai scurt timp defectiunea
1
sesizata.
Toate panourile electrice trebuie sa fie inchise
Periodic se va efectua verificarea PRAM
Măsuri tehnice:
Verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatelor din zona de
lucru.
Page 48
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

Este interzisa utilizarea improvizatiilor la echipamentele electrice;


5. Lucrul cu substanţe iritante 4 Măsuri organizatorice; Angajatorul
(solventi, adezivi) care provoaca Purtarea Echipamentului Individual de Protecţie - EIP din dotare si a manusilor; Conducatorul
iritatii ale pielii;  Instruirea lucratorilor privind modul de utilizare al agentilor chimici periculosi utilzati locului de munca
2
conform recomandarilor furnizorului; Lucratorul
Măsuri tehnice:
 Dotarea cu materiale igienico-sanitare (creme de protectie, )
12. Efort dinamic – la manipularea 4 Măsuri organizatorice; Angajatorul
manuală a maselor; Manipularea maselor grele si voluminoase trebuie facuta astfel incat sa un depaseasca Conducatorul
posibilitatile individuale (25 Kg lucrator); locului de munca
3
Alternarea activităţilor fizice intense cu altele mai uşoare (trasare, curăţenie etc.) Lucratorul
Măsuri tehnice:
Alegerea pozitiilor de lucru ergonomice pentru fiecare activitate
19 Neutilizarea echipamentelor de 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
protecţie individuală şi colectivă; Dotarea lucratorilor cu EIP si dispozitive de protectie corespunzator activitatii ce Conducatorul
urmeaza a fi desfasurata; locului de munca
4  Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – Lucratorul
neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie
necorespunzătoare.
 Vor fi mentinute in permanenta mijloacele de protectie colectiva

I.8 Montator usi, ferestre, compartimentari;

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC

6. Electrocutare prin atingere directă 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul


sau indirectă – ex: deteriorarea Instruirea personalului privind protecţia muncii conform tematicii periodice. Conducatorul
accidentală a unor izolaţii; Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii normelor de securitate si locului de munca
sanatate in munca. Lucratorul
Asigurarea prin incuiere a tablourilor electrice.
1 Lucratorul are obligatia de a instiinta angajatorului in cel mai scurt timp defectiunea
sesizata.
Toate panourile electrice trebuie sa fie inchise
Periodic se va efectua verificarea PRAM
Măsuri tehnice:
Verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatelor din zona de

Page 49
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

lucru.
Este interzisa utilizarea improvizatiilor la echipamentele electrice;
11. Efort dinamic la manipularea 4 Măsuri organizatorice; Angajatorul
manuală a usi, ferestre, sticla; efort Manipularea maselor grele si voluminoase trebuie facuta astfel incat sa un depaseasca Conducatorul
static – poziţii de lucru statice şi posibilitatile individuale (25 Kg /lucrator); locului de munca
ortostatice; poziţii vicioase la Alternarea activităţilor fizice intense cu altele mai uşoare; Lucratorul
efectuarea anumitor lucrări Instruirea privind modul corect de manipulare;
2
Control medical periodic potrivit prevederilor legale,
Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate: poziţiile de
muncă vicioase, mişcările extreme, mişcările bruşte
Măsuri tehnice:
Alegerea pozitiilor de lucru ergonomice pentru fiecare activitate
16. Cădere de la înălţime sau de la 4 Măsuri tehnice Angajatorul
mică înălţime prin dezechilibrare, 1.Fixarea corectă a dispozitivelor de protecţie Conducatorul
alunecare, păşire în gol Măsuri organizatorice locului de munca
1. Instruirea lucratorilor cu privire la consecinţele neutilizării EIP; Lucratorul
3
2. Asigurarea cu balustrăzi de protecţie şi închiderea / semnalizarea golurilor;
3.Controlul medical periodic al lucrătorilor privind lucrul la înălţime;
4.Pastrarea cailor de acces libere si curate
5. Utilizarea corecta a scarilor si a schelelor;
18 Neutilizarea mijloacelor de 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
protecţie individuale si colective Dotarea lucratorilor cu EIP si dispozitive de protectie corespunzator activitatii ce Conducatorul
urmeaza a fi desfasurata; locului de munca
4  Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – Lucratorul
neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie
necorespunzătoare.
 Vor fi mentinute in permanenta mijloacele de protectie colectiva

I.9 Montator mobilier;

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC

6. Electrocutare prin atingere directă 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul


1 sau indirectă – ex: deteriorarea Instruirea personalului privind protecţia muncii conform tematicii periodice. Conducatorul
accidentală a unor izolaţii, ; Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii normelor de securitate si locului de munca

Page 50
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

sanatate in munca. Lucratorul


Asigurarea prin incuiere a tablourilor electrice.
Lucratorul are obligatia de a instiinta angajatorului in cel mai scurt timp defectiunea
sesizata.
Toate panourile electrice trebuie sa fie inchise
Periodic se va efectua verificarea PRAM
Măsuri tehnice:
Verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatelor din zona de
lucru.
Este interzisa utilizarea improvizatiilor la echipamentele electrice;
11. Efort dinamic la manipularea 5 Măsuri organizatorice; Angajatorul
manuală a corpurilor de mobilier; Manipularea maselor grele si voluminoase trebuie facuta astfel incat sa un depaseasca Conducatorul
efort static – poziţii de lucru statice şi posibilitatile individuale (25 Kg /lucrator); locului de munca
ortostatice; poziţii vicioase la Alternarea activităţilor fizice intense cu altele mai uşoare; Lucratorul
efectuarea anumitor lucrări Instruirea privind modul corect de manipulare;
2
Control medical periodic potrivit prevederilor legale,
Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate: poziţiile de
muncă vicioase, mişcările extreme, mişcările bruşte
Măsuri tehnice:
Alegerea pozitiilor de lucru ergonomice pentru fiecare activitate
18 Neutilizarea echipamentelor de 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
protecţie individuale si colective Dotarea lucratorilor cu EIP si dispozitive de protectie corespunzator activitatii ce Conducatorul
urmeaza a fi desfasurata; locului de munca
3  Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – Lucratorul
neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie
necorespunzătoare.
 Vor fi mentinute in permanenta mijloacele de protectie colectiva

I.10 Agent curatenie;

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC DE RISC

8. Alunecarea si caderea de la 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul


inaltime, de pe scara neasigurata Instruire privind modul corect de utilizare a echipamentelor de munca; Conducatorul
1
corespunzator, in timpul curateniei, Instruirea lucratorilor pentru conştientizarea riscului; locului de munca
etc.; Instruirea personalului privind urmarile neatentiei si indisciplinei (circulatul pe Lucratorul

Page 51
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

incarcatura, etc.)
Măsuri tehnice:
Utilizarea unor echipamente de munca certificate, omologate, corespunzatoare dpdv al
ssm si psi;
16. Curent electric: electrocutare prin 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
atingere indirecta a unor instalaţii Instruire pentru constientizarea riscului. Conducatorul
improvizate, intreruperea legaturii la Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii normelor de securitate si locului de munca
centura de impamantare, etc. sanatate in munca. Lucratorul
Asigurarea prin incuiere a tablourilor electrice.
2
Efectuarea periodica a verificarilor PRAM
Măsuri tehnice:
Dotarea cu echipamente de munca certificate, omologate , corespunzatoare dpdv al ssm
si psi
Verificarea periodica a starii tehnice a echipamentelor, inlaturarea celor defecte ,etc.
4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
Instruirea personalului privind modul corect de efectuarea a sarcinilor de munca; Conducatorul
30.Executarea / admiterea executarii
Interzicerea utilizarii echipamentelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost locului de munca
unor sarcini de munca pentru
3 concepute; Lucratorul
care nu a fost instruit/ echipat
Delimitarea clara a competentelor in cazul constatarii defectiunilor echipamentelor;
corespunzator, etc.;
Măsuri tehnice:
Dotarea cu echipamente de munca si de protectie adecvate sarcinii de munca;
4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
Interzicerea utilizarii echipamentelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost Conducatorul
concepute; locului de munca
34. Utilizarea unor echipamente de
Verificarea periodica a echipamentelor de munca si a celor electrice, a inchiderii Lucratorul
munca necertificate, cu defectiuni,
4 panourilor electrice;
neverificate inainte de punerea in
Măsuri tehnice:
functiune ,etc. (aspirator, scari,etc.);
Dotarea cu echipamente de munca certificate corespunzator si verificate periodic;
Dotarea cu echipamente de protectie adecvate sarcinii de munca;
Intezicerea improvizatiilor indferent de natura acestora;
45. Neutilizarea echipamentelor de 5 Măsuri organizatorice: Angajatorul
protecţie colectivă şi individuală – Dotarea lucratorilor cu EIP si dispozitive de protectie corespunzatoare activitatilor ce Conducatorul
bocanci, casca, vestă reflectorizantă, urmeaza a fi desfasurata; locului de munca
5 etc;  Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – Lucratorul
neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie
necorespunzătoare.
 Vor fi mentinute in permanenta mijloacele de protectie colectiva;

Page 52
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

I.11 Conducator auto;

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC

2. Lovire de către alt vehicul în caz de 6 Măsuri organizatorice; Angajatorul


incident rutier, independent de  respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice Conducator auto
1
acţiunile conducătorului auto;  anticiparea de către conducătorul auto a acţiunilor participanţilor la trafic
 Utilizarea centurii de siguranta;
13. Solicitare vizuală în timpul Măsuri organizatorice: Angajatorul
deplasării, decizii dificile în timp scurt  control medical periodic Conducator auto
– intervenţii pe baza reflexelor 4  folosirea timpului pentru odihnă în intervalele dintre deplasări.
2 dobândite (efort mai accentuat în  evitarea pe cât posibil a deplasărilor în condiţii atmosferice nefavorabile (ceaţă,
cazul deplasării în condiţii viscol, polei, etc.) precum şi pe timpul nopţii
atmosferice grele – ceaţă, ploaie,  Utilizarea centurii de siguranta;
ninsoare);
14. Apariţia stării de oboseală 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
3
datorită neluării unor pauze  alcătuirea traseelor cu o respectare judicioasă a alternanţei conducere /odihnă, Conducator al
corespunzătoare; funcţie de starea de oboseală a conducatorului auto locului de munca
Conducator auto

I.12 Personal TESA;

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC

2. Accident de circulaţie în cazul 4 Măsuri organizatorice; Angajatorul


conducerii autoturismului de serviciu  respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice Conducatorul
sau ca pasager la deplasarea pe  anticiparea de către conducătorul auto a acţiunilor participanţilor la trafic locului de munca
1
traseul dintre domiciliu si sediul  interzicerea, cat si instruirea lucratorilor in acest sens, a stationarii sau deplasarii pe Lucratorul
firmei sau deplasarea pe traseul de caile de acces auto p drumurile publice;
lucru catre santiere. Lovire de catre  instruirea lucratorilor privind modul de deplasare pe drumurile publice ce nu sunt
mijloacele de transport auto la prevazute cu trotuare de acces pietonal;
deplasarea pe traseul de lucru.
2 4. Electrocutare prin atingere directă 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul

Page 53
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

(prize deteriorate accidental) sau Instruirea personalului privind protecţia muncii conform tematicii periodice. Conducatorul
indirectă (deteriorarea accidentală a Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii normelor de securitate si locului de munca
izolaţiei); sanatate in munca. Lucratorul
Asigurarea prin incuiere a tablourilor electrice si semnalizarea riscurilor electrice;
Lucratorul are obligatia de a instiinta angajatorului in cel mai scurt timp defectiunea
sesizata.
Toate panourile electrice trebuie sa fie inchise
Periodic se va efectua verificarea PRAM
Măsuri tehnice:
Verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatelor electrice;
Este interzisa utilizarea improvizatiilor la echipamentele electrice;
12. Solicitare permanenta a atentiei Măsuri organizatorice: Angajatorul
in timpul deplasarii deplasarii cu Control medical periodic; Conducatorul
3 autoturismul, decizii dificile în scurt 4 Utilizarea centurii de siguranta; locului de munca
timp pentru coordonarea activităţilor Evitarea pe cât posibil a deplasărilor în condiţii atmosferice nefavorabile (ceaţă, viscol, Lucratorul
productive; polei, etc.) precum şi pe timpul nopţii
18 Cădere de la înălţime 4 Măsuri tehnice Fixarea corectă a dispozitivelor de protecţie Angajatorul
Măsuri organizatorice Conducatorul
1. Instruirea lucratorilor cu privire la consecinţele neutilizării EIP; locului de munca
4 2. Asigurarea cu balustrăzi de protecţie şi închiderea / semnalizarea conf. a golurilor; Lucratorul
3.Controlul medical periodic al lucrătorilor privind lucrul la înălţime;
4.Pastrarea cailor de acces libere si curate
5. Utilizarea corecta a scarilor si a schelelor;
21 Neutilizarea echipamentelor de 4 Măsuri organizatorice: Angajatorul
protecţie individuală și colectivă Dotarea cu EIP (bocanci, casca, vesta, manusi) Conducatorul
5  Instruirea privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – neutilizarea, locului de munca
utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie Lucratorul
necorespunzătoare.
 Vor fi mentinute in permanenta mijloacele de protectie colectiva

I.13 Vizitator

COMPETENTE SI
Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE
NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI
crt FACTOR DE RISC RISC

1 14 Neasigurarea conditiilor de 4 -organizarea activitatii de instruire a vizitatorilor; Angajatorul

Page 54
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

securitate a muncii pentru vizitatori; - interzicerea accesului vizitatorilor fara purtarea E.I.P. corespunzator; Conducatorul
-insotirea vizitatorilor pe tot traseul de parcurs; locului de munca
-marcarea locurilor de munca periculoase. Vizitatorul
Dotarea cu EIP (casca, vesta reflectorizanta, bocanci, manusi) Angajatorul
17 Neutilizarea echipamentului
Instruirea privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate – neutilizarea, Conducatorul
2 individual de protectie (casca, vesta 4
utilizarea incompletă sau utilizarea unor mijloace individuale de protecţie locului de munca
reflectorizanta, bocanci, manusi)
necorespunzătoare Vizitatorul

Page 55
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

Înainte de începerea lucrului conducătorul formaţiei de muncă este obligat să se asigure ca:
o lucrătorilor li s-a făcut instruirea în conformitate cu cerinţele minime şi tematica de instruire;
o persoanele nu sunt bolnave, obosite sau sub influenţa băuturilor alcoolice
o lucrătorii sunt dotaţi cu echipament individual de protecţie corespunzător activităţilor prestate.
o sculele, dispozitivele şi utilajele ce urmează a fi folosite sunt în bună stare.
Existenţa unor situaţii neconforme cu cerintele de mai sus atrage automat obligativitatea neacceptării la
lucru a persoanei respective.
Personalul muncitor va executa numai lucrările încredinţate de conducătorul formaţiei de muncă şi
numai acelea pentru care este calificat şi autorizat.
Lucratorii au obligatia de a-si verifica vizual toate echipamentele de munca înainte de utilizare.
Toate locurile de muncă unde există pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare, cădere de la
înălţime etc., vor fi semnalizate cu semne de avertizare de catre subantreprenorul ce executa lucrarea , iar
spaţiul respectiv va fi izolat şi împrejmuit faţă de zona înconjurătoare prin bariere, balustrade etc.
Locurile de muncă vor fi iluminate corespunzător şi după caz vor fi ventilate, în vederea eliminării
riscului de accidentare sau îmbolnăvire profesională cauzat de gazele nocive sau explozive ce se pot produce
în timpul lucrului sau din alte cauze.
Încărcarea, descărcarea, manipularea şi aşezarea materialelor, utilajelor şi a sculelor se vor executa de
personal specializat şi dotat cu echipament individual de protecţie corespunzător.
Materialele se vor depozita pe sortimente, în stive sau stelaje, asigurate împotriva rostogolirii sau
mişcărilor necontrolate.
Înainte de începerea operaţiilor de încărcare şi descărcare dintr-un mijloc de transport, acesta va fi
asigurat contra deplasării necontrolate. Este interzisa deplasarea vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor
de încărcare şi descărcare.
Accesul persoanelor minore in santier este strict interzis. Persoanele apropriate de varsta de 18 ani pot
desfasura activitati in santier doar daca sunt indeplinite cerintele legale (program diminuat, acordul scris al
tutorelui sau reprezentantului legal, desemnare unei persoane care sa-i asigure supravegherea permanenta).

PROTECTIA INDIVIDUALA
La acordarea echipamentului individual de protectie si echipamentului de lucru se va tine seama de
evaluarile de riscuri.
Angajaţii au obligaţia să folosească corect EIP din dotare cat si pe cel specific, pus la dispoziţie conform
listei interne de acordare EIP, si să-l poarte, în scopul pentru care a fost oferit, pe toata durata îndeplinirii
sarcinii de muncă.

Echipamentul individual de protectie minim, obligatoriu de purtat in santier este:


- Casca de protectie;
- Incaltaminte de protectie clasa S3 cu bombeu metalic si placuta antiperforatie pe talpa;
- Vesta reflectorizanta sau echipament de lucru cu elemente reflectorizante si de inalta vizibilitate.
In functie de meseria lucratorilor si activitatea desfasurata de fiecare dintre ei, acestia vor fi dotati si au
obligatia sa poarte si alte EIP specifice, astfel:

- In funtie de evaluarea de riscuri se vor utiliza:


- Pentru lucrul la inaltime: conform configuratiei EIP pentru lucrul la inaltime stabilita de
coordonatorul lucrarilor (centuri complexe tip ham, opritoare de cadere retractabile etc)
- Pentru activitatile de sudura: sort, jambiere, manusi, masca de sudura;
- Pentru activitatile de slefuire : masca de praf si ochelari de protectie;
- Activitati de vopsire: ochelari/viziera de protectie, manusi rezistente la substantele utilizate, masca
de protectie respiratorie,
- Pentru lucrarile care genereaza particule propulsate (taiere, debitare, polizare, etc.) este obligatorie
purtarea ochelarilor de protectie sau a vizierei de protectie.
Lista echipamentelor individuale de protectie acordate lucratorilor este in Anexa 3.

PROTECTIE COLECTIVA
Echipamentele de protectie colectiva vor fi amplasate intotdeauna de executantul care genereaza riscul
de accidentare ce impune utilizarea acestuia.
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

Vor fi utilizate urmatoarele tipuri de echipamente de protectie colectiva:


- Riscul de cadere de la inaltime trebuie evitat atat prin amplasarea mijloacelor de protectie activa (Ex.
balustrade)
- Panouri de protectie pentru delimitarea zonelor in care se executa sudura electrica, in vederea
protejarii vederii de efectele cauzate de flama arcului electric.
- Panouri de protectie pentru delimitarea zonelor in care se executa operatiuni de debitare sau
polizare.
- Mijloacele de protectie enumerate nu sunt limitative, in functie de activitatile desfasurate fiecare
executant va stabili cum realizeaza protectia colectiva si cu ce mijloace in zona sa de activitate;
Cand executarea unei anumite lucrari necesita indepartarea temporara a unui dispozitiv de protectie
colectiva impotriva caderilor, trebuie sa se ia masuri de securitate compensatorii eficiente. Lucrarea nu poate
sa fie efectuata fara adoptarea prealabila a acestor masuri. Odata ce lucrarea respectiva este terminata,
definitiv sau temporar, dispozitivele de protectie colectiva trebuie sa fie remontate pentru a se evita caderile.

MODUL DE UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR DE MUNCA : SCARI/ SCHELE/ PLATFORME


Echipamentele de lucru (schele, platforme,etc.) trebuie sa fie standardizate si dotate cu podine cu trapa
pentru acces, mana curenta (la 1,1 m inaltime de la podina), balustrada intermediara si scandura de bord cu
inaltimea minima de 10 cm.
Conform Art. 4.2 din Anexa 2 a HG 1146/2006, scările pot să fie utilizate daca este asigurata stabilitatea
lor in timpul utilizarii. Alunecarea picioarelor scărilor portabile trebuie să fie împiedicată în timpul utilizării
prin fixarea părţii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, sau alte soluţii cu eficacitate echivalentă. Scările
trebuie să fie utilizate de aşa manieră încât să permită lucrătorilor să dispună, în orice moment, de o prindere
cu mâna şi de un sprijin sigur.
Accesul de pe un nivel pe altul al schelelor (mobile sau fixe) se face numai pe interior, pe scarile special
destinate.
Conform Art. 4.3 din Anexa 2 a HG 1146/2006 schelele trebuie să fie montate/modificate doar de către
personal competent, desemnat prin decizie interna. Pot fi utilizate doar schelele ce au protocolul de verificare
afisat pe schela.
Dupa montaj, pe schele vor fi afisate la loc vizibil caracteristicile tehnice ale acesteia-sarcina maxima
admisibila pe nivel, inaltimea maxima, etc.
Se va acorda o atentie deosebita modului de calare a schelelor. Este interzisa utilizarea caramizilor,
pietrelor, blocurilor de BCA/caramida drept suport de calare.
Este strict interzisa deplasarea schelelor ce au oameni sau materiale pe platformele de lucru.
Este interzis a se lucra de pe schele mobile fara ca acestea sa fie calate, sau rotile blocate, functie de
tipul constructive.
Lucrul pe schele este permis numai daca acestea sunt complete (balustrade duble, scara de acces
interioara). Acest lucru se materializeaza prin afisarea etichetei specifice care permite/interzice accesul si
lucrul pe schela respective.
Lucrările la înălţime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare
sau cu ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de
prindere. Daca, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de
acces corespunzătoare şi trebuie utilizate centuri de siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare.
Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, caramizi sau alte improvizatii. Pentru lucru la înălţime
vor fi admisi numai lucrători apţi din punct de vedere medical cu viză corespunzătoare în fisa de securitate si
sănătate în muncă
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specificul activitatii: manusi de protectie, centura de
siguranta, ochelari de protectie.

MODUL DE UTILIZARE AL ECHIPAMENTELOR ELECTRICE:


Inainte de inceperea lucrului se va verifica integritatea echipamentelor electrice si se va controla
stekerul si cablul de alimentare.
Echipamentele electrice pot fi utilizate doar de catre personal instruit in acest sens si vor fi deconectate
sau scoase din priză atunci când nu sunt utilizate. Cablurile electrice vor fi izolate, suspendate sau pozitionate
astfel incat sa nu se afle pe caile de acces.
Vor fi respectate instructiunile de utilizare recomandate de catre producator, precum si intructiuniile
proprii de securitatea muncii
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

Nu se vor taia materiale metalice in apropierea substantelor inflamabile


Lista principalelor riscuri si a masurilor de prevenire a acestora:
Electrocutarea in timpul utilizarii sculelor electrice: Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea
cablurilor electrice; se vor utilize doar scule electrice conforme; sculele electrice se vor conecta doar la
tablouri electrice prevazute cu impamantare
Proiectie obiecte: lucratorii vor utiliza ochelari de protectie; discul uzat sau stricat se va schimba
Zgomotul in timpul folosirii sculelor electrice: accesul persoanelor straine este interzis, lucratorii vor
utiliza antifoane
Inhalarea de pilitura in timpul utilizarii polizorului: lucratorul va utiliza masca impotriva prafului
Vibratii in timpul utilizarii sculelor electrice : scula electrica va fi dotata cu sistem pentru reducerea
vibratiilor
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: ochelari de protectie, manusi de
protectie, masca de praf, antifoane.

MODUL DE UTILIZARE AL SCULELOR MANUALE


Inainte de inceperea lucrului se va verifica integritatea sculei manuale
Uneltele manuale vor fi verificate la începutul fiecărui schimb. Este interzisă utilizarea acelor unelte
manuale care nu se prezintă într-o stare tehnică corespunzătoare.
- Sculele si uneltele de mână vor fi păstrate în suporturi speciale si orientate cu mânerele spre exterior
pentru a exclude contactul cu părţile active ale acestora.
- Este interzisă folosirea sculelor si uneltelor fără mâner, folosirea aceluiasi mâner la mai multe scule
precum si folosirea sculelor cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite, stirbite sau a uneltelor improvizate.
- În timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mână cu tăisuri, vârfuri, etc.
vor fi protejate cu apărători sau teci adecvate.
- Folosirea obligatorie a mânusilor de protecţie si a bocancilor cu bombeu metalic în timpul lucrului cu
scule tăietoare, manipulării materialelor, maselor, care au margini sau suprafeţe tăietoare sau care datorită
naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor sau picioarelor.
- Înainte de manipulare se examinează materialele, piesele, subansamblurile etc. iar pentru evitarea
rănirilor, se va înlătura pericolul de înţepare, taiere.
Vor fi respectate instructiunile de utilizare recomandate de catre producator, precum si intructiuniile
proprii de securitatea muncii.
Lista principalelor riscuri si a masurilor de prevenire a acestora:
Vatamari ale lucratorilor in timpul utilizarii sculelor manual: lucratorii vor fi instruiti sa utilizeze sculele
manual, in conformitate cu instructiunile de securitate a muncii
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: ochelari de protectie, manusi de
protectie, masca de praf, antifoane.

MODUL DE UTILIZARE AL ADEZIVILOR


Vor fi respectate instructiunile de utilizare recomandate de catre producator, precum si intructiuniile
proprii de securitatea muncii.
Lista principalelor riscuri si a masurilor de prevenire a acestora:
Contactul pielii si a ochilor cu substante iritante:
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: ochelari de protectie, manusi de
protectie, masca respiratorie. Incaperile vor fi bine ventilate.

MODUL DE UTILIZARE CIMENT/ GLET/ SAPE


Vor fi respectate instructiunile de utilizare recomandate de catre producator, precum si intructiuniile
proprii de securitatea muncii
Lista principalelor riscuri si a masurilor de prevenire a acestora:
Inhalarea de praf de ciment/ glet, contactul pielii si a ochilor cu substante iritante
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: ochelari de protectie, manusi de
protectie, masca de praf;

MODUL DE UTILIZARE AL VOPSELELOR, DILUANTILOR


Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

Vor fi respectate instructiunile de utilizare recomandate de catre producator, precum si intructiuniile


proprii de securitatea muncii. Lucratorii vor fi informati asupra masurilor de prevenire mentionate in fisa
tehnica a produsului;
Lista principalelor riscuri si a masurilor de prevenire a acestora:
Contactul pielii si al ochilor cu substante iritante ;
Lucratorii vor fi informati asupra masurilor de prevenire din fisa de securitate a produsului
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: ochelari de protectie, manusi de
protectie, masca;

EFECTUAREA OPERAŢIILOR DE SUDURĂ


- La efectuarea lucrărilor de sudare în zone în care se desfăsoară si alte activităţi vor fi luate măsuri care
să excludă posibilitatea de acţiune a factorilor periculosi si nocivi asupra lucrătorilor.
- În timpul efectuării operaţiilor în urma cărora se degajă praf, pulberi, fumuri se va asigura ventilarea si
aerisirea locului de muncă.
- La efectuarea acestor operaţii vor fi repartizaţi numai lucrători care corespund controlului medical
specific pentru lucrul în medii cu substanţe nocive si nu prezintă alergii la unele substanţe.
Lucrarile cu foc deschis se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis inainte de efectuarea
oricărei activităţi ce prezinta pericol de incendiu. Lucrările de tipul celor mentionate in Art 99 din Ordin
163/2007 ( sudare, taiere, lipire, etc...) se pot executa în spaţiile respective numai după ce s-au luat măsuri
pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea,
blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă
cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.
Permisul de lucru cu foc se intocmeste in 2 exemplare si este valabil o singura zi.
Operatiile de sudura pt fi efectuate doar dupa dispunerea unui stingator in aproprierea locului de
munca.
Este interzisa amplasarea buteliilor de acetilena la distanta mai mica de 10 m fata de surse puternice de
caldura (foc deschis) sau de locul unde se sudeaza, iar intre butelia de acetilena si oxigen va fi o distanta de
cel putin 5m.
Se vor utiliza : EIP obligatoriu si in functie de specficul activitatii: viziera, manusi de protectie, sort, etc.;

INCARCAREA, DESCARCAREA MATERIALELOR.


- Operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub supravegherea permanentă a
conducatorului locului de munca, instruit special în acest sens, care va stabili procedeul de lucru nepericulos.
- Locurile destinate pentru operaţiile de încărcare si descărcare a mijloacelor de transport trebuie
prevăzute cu căi de acces amenajate corespunzător si spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să
permită o manevrare nepericuloasă.
- Înainte de începerea operaţiilor de încărcare –descărcare a unui mijloc de transport, acesta trebuie
asigurat contra deplasărilor necomandate;
- Se interzice deplasarea mijlocului de transport în timpul efectuării operaţiilor de încărcare – descărcare
- Distanţa liberă minimă între două mijloace de transport alăturate care se încarcă sau se descarcă va fi
de 1,5 m pt. autoutilitare.
- Se interzice lăsarea masinii fără supraveghere sau permiterea manipulării comenzilor de către alte
persoane. La părăsirea masini conducătorul auto trebuie să o oprească din funcţiune, si o va bloca prin
introducerea în una din viteze si tragerea frânei, luând cheile de contact si închizând usile cabinei cu cheia.

DEPOZITAREA MATERIALELOR
Materialele se vor depozita astfel incat sa se previna posibilitatea caderii sau prabusirii lor.
Depozitarea materialelor combustibile in cladiri/ baraci va fi la un nivel minim si in limita necesarului
zilnic de consum.
Depozitarea materialelor se face in spatii amenajate si semnalizate corespunzator. Acestea vor fi
amplasate tinandu-se cont de riscurile pe care le implica manipularea si depozitarea materialelor, conform
actelor de insotire de la producatori si de conditiile de impact asupra mediului (contaminari ale solului,
aerului, apei etc.).
Depozitarea si utilizarea substantele periculoase se va face conform fiselor de securitate care trebuie sa
insoteasca aceste substante. Tot in aceste fise sunt mentionate si modurile de eliminare a deseurilor
provenite de la aceste substante.
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

Depozitarea substantelor chimice se va face in spatii separate (mai ales daca au incompatibilitati cu alte
materiale). Materialele care prezinta pericol de explozie sau incendiu (tuburi de oxigen, acetilena, vopsele,
diluanti etc.) vor fi depozitate separat, departe de surse de caldura sau foc deschis.
Amenajarea de magazii provizorii, altele decat cele puse la dispozitie prin facilitatile organizarii de
santier, va fi admisa de catre site manager si coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca al
antreprenorului general numai dupa ce s-au luat toate masurile de securitate generale si speciale.

PERMISELE DE LUCRU
Pentru desfasurarea in conditii de deplina siguranta a anumitor activitati de constructii metoda cea mai
eficienta este folosirea unor permise de lucru.
Activitatea pe santier se va desfasura pe baza unui sistem de permise pentru: lucrari cu foc deschis
Permisul va fi avizat de personalul de supervizare, si responsabilul PSI al cladirii.
Permisul prezinta urmatoarele caracteristici:
· Descrie incadrarea in timp a activitatii
· Include etapele corecte ale desfasurarii activitatii
· Prezinta responsabilitatile executantilor
· Prezinta verificarile de siguranta si masurile de prevenire/eliminare a accidentelor/ incendiilor;

ORGANIZARE SANTIER
Santierul este organizat pe urmatoarele zone: zona de lucru, zona de depozitare, zona de deseuri.
Personalul subcontractorilor trebuie să facă ordine la locul de muncă la sfîrșitul fiecărei zile, înainte de
finalizarea programului de lucru. Deseurile rezultate in urma activitatilor prestate de subantreprenor vor fi
transportate si depozitate de catre lucratorii acestuia in benele aflate in locatia mentionata de antreprenor.

ZONE PERICULOASE
Daca in anumite zone exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste zone vor fi prevazute cu
dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective. Trebuie luate
măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi sa pătrundă în zonele periculoase.
În caz de necesitate, trebuie sa fie prevăzute pasaje acoperite sau se va impiedica accesul în zonele in
care exista riscul caderilor de obiecte.
Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

SEMNALIZAREA DE SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA


In toate locurile periculoase, atat la locurile de munca, cat si acolo unde exista circulatie pietonala sau
auto, trebuie sa se atraga atentia asupra pericolului de accidentare prin semne speciale si mijloace de
avertizare vizibile atat ziua cat si noaptea.
Pentru situatiile in care activitatea desfasurata de lucratorii unui subantreprenor genereaza riscuri de
accidentare sau/si imbolnavire a celorlalti participanti la procesele de munca din santier, vor trebui luate
masuri speciale atat de protectie individuala cat si de protectie colectiva si anume:
 indiferent de activitatea desfasurata se va delimita si semnaliza zona de activitate prin amplasare de
panouri mobile de semnalizare, imprejmuira cu banda de semnalizare si avertizare, balize luminoase
pe timp de noapte, etc.;
 la activitatile care implica sudura electrica sau genereaza particule incandescente vor fi luate masuri
de protectie vizuala prin instalarea de panouri de protectie sau se vor lua masuri de restrictioanare a
accesului in zona de activitate;
 la activitatile de vopsire in spatii unde generarea de gaze poate deveni un risc se va asigura
ventilarea naturala sau fortata a zonei si restrictionarea accesului;
 golurile tehnologice vor fi ori acoperite, ori imprejmuite; semnalizarea riscurilor prezentate de
acestea vor face obiectul unei semnalizari de securitate corespunzatoare.
Enumerarea de mai sus nu este limitativa, coordonatorul lucrarilor din partea subantreprenorului ce
efectueaza lucrarea avand obligatia sa ia masurile adecvate fiecarei situatii aparute.

REGULI REFERITOARE LA DEPLASARE SI CAILE DE CIRCULATIE


Accesul personalului in santier se face doar pe traseul convenit cu beneficiarul cladirii. In timpul
deplasarilor se va evita intrarea in zona de lucru unde se desfasoara lucrari ce pot prezenta un risc pentru
lucrator cum ar fi : sudare, debitare, demontare ...
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

Traversarea căilor de circulaţie (drum public, parcari, ...) de către lucrători se va face numai prin locurile
unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci când acestea lipsesc, traversarea se va face după ce în prealabil
lucrătorii s-au asigurat că nu există vreun pericol.
In situatia in care in santier este permis accesul vehiculelor, viteza maxima de deplasare este de 5km/h.
Parcarea vehiculelor va avea in vedere urmatoarele:
- nu vor fi blocate caile de intrare/iesire.
- nu vor fi blocate pichetele de incendiu si hidrantii.
Cand autovehiculul este oprit se va opri motorul. Conducatorul auto se va asigura ca acesta este blocat
si nu se deplaseaza.
Lucrătorii vor respecta regulile de circulaţie pe drumurile publice sau interne institutiilor, se vor asigura
permanent faţă de mijloacele auto în circulaţie, ferindu-se permanent din raza de acţiune a mijloacelor de
transport.
Lucrătorii vor respecta distanţa de siguranţă faţă de mijloacele de transport sau autovehicule in drumul
catre/de la locul de muncă.
Când lipsesc trotuarele, lucrătorii vor circula pe partea stângă a căilor de circulaţie, în direcţia lor de
mers.
Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, asigurate împotriva pericolului de
alunecare, derapare.
Conducătorii auto sunt obligaţi să cunoască si să respecte viteza de circulaţie, indicatoarele de circulaţie
si mijloacele de avertizare din incinta societăţii sau de pe drumurile publice.
Înainte de pornire si la executarea manevrelor, conducătorul auto trebuie să se asigure că nu există
pericol de accidentare a lucrătorilor care circulă sau staţionează pe lângă masină.
Conducătorul autovehiculului trebuie să semnalizeze acustic manevra de mers înapoi.
Se interzice manevrarea mijloacelor de transport în spaţii lipsite de vizibilitate.
Conducatorii vehiculelor nu vor lucra pe nici un utilaj mecanic fara a avea pregatirea si atestarea
necesara.
Dirijarea macaralelor sau altor echipamente de ridicare va fi efectuata de persoane desemnate special in
cadrul santierului.
Mijloacele de transport proprii societăţii trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic fiind în bună
stare de funcţionare.
Pentru menţinerea mijloacelor de transport proprii în condiţii de securitate se va respecta planul de
revizii si reparaţii întocmit conform reglementărilor în vigoare.

OBLIGATIILE CARE REVIN LUCRATORILOR, VIZEAZA IN SPECIAL URMATOARELE ASPECTE :


Toţi lucratorii precum si alti participanţi la procesul de munca trebuie sa respecte dispoziţiile primite de la
şefii ierarhici, scrise sau verbale, cu excepţia cazului în care prin dispoziţia dată se pune in pericol securitatea
sau sănătatea unui lucrator sau participant la procesul de muncă.
Orice lucrator sau alt participant la procesul de munca care desfasora activitati in cadrul santierului are in
principal urmatoarele obligatii/ restrictii:
 Sa lucreze numai daca este apt pentru lucru, in caz contrar este interzisa desfasurarea oricarei
activitati si are obligatia sa nu inceapa sau intrerupa lucrul la aparitia starii necorespunzatoare de
sanatate pentru desfasurarea activitatii.
 In timpul programului de lucru trebuie sa poarte obligatoriu echipamentul individual de protectie si
pe cel specific din dotare;
 Se interzice utilizarea echipamentelor de munca improvizate, incomplete, deteriorate;
 Inaintea pornirii oricarui echipament de munca se va face o verificare a acestuia din care sa rezulte
ca poate fi utilizat in conditii de siguranta.
 Se interzice orice interventie asupra echipamentului de munca, atat timp cat acesta se afla in
functiune si / sau nu este decuplat de la sursele de energie.
 In timpul functionarii echipamentelor de munca se interzice stationarea in mod nejustificat in
apropierea zonelor periculoase.
 Sa utilizeze echipamentul de munca numai pentru operaţiile şi în condiţiile pentru care a fost
destinat, precizate în Cartea tehnică/Manualul de utilizare/Instrucţiunile de utilizare.
 Este strict interzisă utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii echipamentelor de munca
autopropulsate;
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

 Sa nu permita persoanelor neautorizate sa efectueze improvizatii sau interventii la echipamentul pe


care il utilizeaza.
 Sa nu efectueze operatiuni pentru care nu este instruit;
 In cazul in care apar zgomote suspecte, miros de fum, vibratii neobisnuite, sa opreasca imediat
echipamentul, sa-l decupleze de la sursele de energie si sa anunte imediat persoana care ii
conduce/coordoneaza activitatea.
 Sa mentina curata zona de lucru si de siguranta din jurul echipamentului de munca; se interzice
depozitarea chiar si temporara de materiale sau substante;
 Sa se asigure ca golurile sunt acoperite si balustrada de protectie este montata. Se interzice
expunerea la pericolul de a cadea de la inaltime.
 Sa nu stationeze in raza de actiune a macaralelor sau a altor dispozitive de ridicat.
 Circulatia in raza de actiune a macaralelor se va face astfel incat sa nu se intre sub sarcina ridicata de
macara
 Sa respecte semnificatia semnalizarilor de securitate.
 Consumul de bauturi alcoolice sau prezentarea in santier sub influenta acestora este strict interzisa.
 Nu se vor consuma mâncăruri la locul de munca;
 Sa nu arunce resturi in incinta santierului, indiferent de natura lor (sticle, mancare, hartii, etc.)
 Pentru necesitatile fiziologice sa utilizeze grupurile sanitare indicate de antreprenor;
 Sa se deplaseze numai pe caile de acces si circulatie stabilite in incinta santierului.
 Se interzice fumatul în afara zonelor amenajate din incinta santierului
 Actele de vandalism sau distrugerea deliberată a proprietăţii altor persoane sau a echipamentelor de
securitate si sanatate in munca nu vor fi tolerate.
 Furturile, intimidarea, violenta sau comportamentul agresiv nu vor fi tolerate pe şantier.
 Nu se permite utilizarea aparatelor de radio in şantier si nici a dispozitivelor audio tip „hands-free”.
 Discriminarea legată de rasă, sex, orientare sexuală şi politică, handicap sau religie nu va fi tolerată.

Abateri disciplinare si penalitati


În șantier se aplică urmatoarele reguli, referitoare la încălcarea cerintelor mentionate în prezentul document,
de către persoane fizice sau de către antreprenorii/ subantreprenorii de specialitate ce-si desfasoara
activitatea in santier.
Încălcarea normelor de sănătate și securitate în muncă se consemnează în următoarele cazuri:
o Dacă se constată că personalul lucrează într-un mod care îl pune pe acesta sau alte persoane în
pericol direct de vătămare gravă sau de moarte;
o Dacă, în urma primirii unui avertisment verbal, personalul continuă să încalce regulile de sănătate și
securitate în muncă;
o Orice formă de hărţuire şi discriminare.

Prima abatare consemnata:


o Avertisment scris, comunicat angajatorului;
o Lucrator reinstruit de Angajator in aceeasi zi.
Descriere:
Consemnarea unei încălcări a securităţii și sănătății în muncă va constitui un avertisment formal scris, iar un
exemplar al acestuia va fi comunicat angajatorului lucratorului.
Fiecare persoană care primeşte un avertisment de încălcare a securităţii și sănătății în muncă va fi reinstruita
în aceeasi zi de catre conducatorul locului de munca iar o copie a fisei de instruire colectiva va fi transmisa
catre SSM COS.

A doua abatere:
o Eliminarea o zi din santier prin cumul de avertismente:
o Lucrator reinstruit de Angajator in urmatoarea zi lucratoare.
Descriere:
Orice persoană care recidivează încălcând regulile de securitate și sănătate în muncă după ce primeşte primul
avertisment scris, va fi îndepărtată o zi din şantier.
Un avertisment formal scris, va fi comunicat angajatorului lucratorului iar conducatorul locului de munca are
obligatia de a exclude acea persoana din santier.
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

Persoană care a fost exclusa din santier va fi reinstruita în urmatoarea zi lucratoare de catre conducatorul
locului de munca iar o copie a fisei de instruire colectiva va fi transmisa catre SSM COS.

A treia abatere sau abatere grava


o Eliminarea imediata din santier
Descriere:
În cazul în care un incident este considerat a fi o incalcare grava a cerintelor SSM, acea persoană va fi
îndepărtată din şantier imediat de catre conducatorul locului de munca;
Următoarele exemple ilustrează incalcarea grava a cerintelor SSM care va conduce la îndepărtarea imediată
de pe şantier:
o Posesie, consum sau prezentarea la santier sub influenta alccolului sau a drogurilor
o Punerea în pericol a vieţii, inclusiv a propriei persoane.
o Intimidare, ameninţare sau comportament agresiv, hărţuire sexuală sau abuz rasist;
o Furt, vandalism, distrugere deliberata a echipamentelor sau a lucrarilor;
o Operarea neautorizată a instalaţiilor şi echipamentelor;

Penalitatile aplicabile sunt mentionate in anexa 2 la conventia SSM.

J. MĂSURI PENTRU SITUATII DE URGENTA, REGULI P.S.I, PRIM AJUTOR,


EVACUARE

Toate accidentele, incidentele şi situatiile periculoase trebuie să fie raportate imediat catre SSM COS.
Accidentele se vor cerceta in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (Legea 319/2006 si HG
1425/2006) si a conventiei SSM incheiata intre parti.

SITUATIILE DE URGENTA
Planurile de interventie in situatii de urgenta se vor afla permanent la organizarea de santier si la
dispozitia salariatilor care vor trebui instruiti asupra modului de actiune si de interventie pentru fiecare
situatie de urgenta.
Managerul de proiect si sefii de santiere sunt obligati sa asigure echipamentul antiincendiu necesar,
conform cu cerintele legale. Subantreprenorul trebuie sa-si familiarizeze muncitori cu folosirea
echipamentului, alarmei de incendiu si procedurilor de evacuare.
Trebuie sa existe in santier un punct de adunare in caz de situatii de urgenta, inclusiv calamitati naturale
semnalizat corespunzator si cunoscut de toti salariatii.
Trebuie instruit personal suficient (luand in considerare muncitorii de pe santier si din zonele de lucru)
de catre fiecare subcontractor pentru folosirea echipamentului de incendiu.
Este necesara amplasarea unui minim de stingatoare pe santier, corespunzatoare ca tip de incarcatura
cu materialul combustibil:
-Un stingator cu pulbere sau cu gaz de 6 kg pentru fiecare birou;
- Doua stingatoare de 6 kg pentru fiecare zona unde se depoziteaza produse inflamabile, cu continut
corespunzator materialului inflamabil.
Stingatoarele vor fi verificate si reincarcate periodic (conform perioadei de valabilitate).
Se va verifica functionarea hidrantilor din zonele de lucru. Pentru materialele care prezinta pericol de
incendiu se vor lua masuri suplimentare de protectie in conformitate cu indicatiile producatorilor (mod de
stocare, temperaturi maxime admise, vecinatati etc.)
In situatii in care riscul de incendiu este crescut vor fi luate masuri speciale de limitare si interventie.
Este interzis fumatul in orice loc neamenajat si nesemnalizat special.
Amenajarea unui loc de fumat trebuie sa cuprinda: panou semnalizare cu „Loc pentru fumat”, scrumiera
umeda (vas cu apa), instructiuni afisate cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare
in caz de incendiu, mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.
Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct
posibil intr-o zona de securitate. In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si
in conditii de securitate maxima pentru lucratori.
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

REGULI P.S.I.
Operatiunile care implica lucrari cu foc deschis (de exemplu: sudare, taiere, ardere) se desfasoara pe
baza unui sistem de permise pentru astfel de lucrari. Responsabilitatea obtinerii permiselor de lucru cu foc
revine supervizorului de lucrare al fiecarui antreprenor/subantreprenor.
Lucratorii care nu poseda un astfel de permis vor fi opriti din desfasurarea activitatii.
Toti recipientii cu gaz (acetilena,etc.) vor fi dotati cu opritoare de flacara.
Prevenirea incendiilor va fi discutata ori de cate ori este nevoie in cadrul sedintei de protectia muncii sau
in cadrul sedintei de coordonare cu antreprenorii/subantreprenorii.
Resturile de materiale sau materiale inflamabile nu vor fi depozitate in incaperi pe timpul noptii.
Este interzisa arderea resturilor de orice fel in santier.
Materialele inflamabile vor fi depozitate in afara cladirilor in locuri special amenajate sau in containere
rezistente la foc.

MODUL DE EVACUARE AL SANTIERULUI


Evacuarea santierului se va face conform planului de evacuare in caz de urgenta.
Planul va fi revizuit pe masura ce lucrarile de constructie avanseaza functie de cerintele existente la
momentul respectiv.
Evacuarea personalului din frontul de lucru sau din şantier reprezintă o măsură extremă care trebuie
luată în cazuri excepţionale, cum ar fi : incendii, cutremure, pericol de prăbuşire a unei macarale, pericol de
explozie etc.
Întreruperea activităţilor se va face astfel încât să nu se creeze un pericol suplimentar prin aceasta.
Evacuarea se va desfăşura sub conducerea şi supravegherea conducătorului formaţiei de lucru.
La nivel de şantier, evacuarea se va desfăşura sub conducerea şi supravegherea şefului de şantier.
Pentru ca evacuarea întregului personal să se poată face corespunzător, este strict interzisa blocarea
chiar şi temporară a căilor de circulaţie şi acces din cadrul şantierului.
Cu titlu excepţional, în caz de pericol iminent şi deosebit pentru lucrători, se admite evacuarea acestora
şi pe alte căi decât cele stabilite, dar cu luarea de către conducătorul formaţiei de lucru a măsurilor de
protecţie necesare pe timpul deplasării.
Evacuarea personalului se va face într-un loc sigur din interiorul sau vecinătatea şantierului, luând în
considerare şi acţiunea curentilor de aer, astfel încât zona de siguranţă să nu fie supusă acţiunii noxelor
rezultate din eveniment.
Deoarece situaţiile excepţionale care impun evacuarea personalului se datorează în principal acţiunii
focului, care odată iniţiat poate conduce la incendii, explozii şi este un puternic generator de noxe rezultate
din arderea materialelor de construcţie combustibile, se vor respecta prevederile legale în vigoare privind
situaţiile de urgenţă care derivă din aplicarea prevederilor Legii nr. 307 / 2006 si Ordinului nr. 163 / 2007 şi cu
deosebire prevederile C 300 – Normativ de prevenire a incendiilor pe durata de executării lucrărilor de
construcţii şi instalaţiilor aferente.

COMPORTAMENTUL IN CAZ DE ACCIDENT


In cazul producerii unui accident de munca trebuie luate urmatoarele masuri:
o se anunta persoana instruita pentru acordare primului ajutor;
o se acorda primul ajutor;
o daca este posibil, se acorda ajutor medical de catre personalul specializat;
o se raporteaza accidentul sefului direct care va anunta managerului de proiect;
o daca este cazul se anunta ambulanta, pompierii, spitalul,;
o se securizeaza zona unde s-a produs accidentul si se iau masuri pentru conservarea probelor;
o se furnizeaza date despre producerea accidentului;
o se cerceteaza cauzele si imprejurarile in care s-a produs accidentul;
o se informeaza personalul din santier referitor la cauzele si imprejurarile in care s-a produs
accidentul precum si masurile aplicate pentru evitarea accidentelor similare;
Inregistrarea si incadrarea accidentului se face in functie de concluziile comisiei de cercetare.
Pioneering Workplace Design & Build in Romania since 1998

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR


Fiecare subantreprenor va dispune in organizarea de santier de minim o trusa de prim ajutor. Trusa
medicala de prim ajutor va fi verificata asupra valabilitatii componentelor. Continutul minim obligatoriu al
trusei de prim ajutor este prevazut in Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei Nr. 427 din 14.06.2002.
Trusa trebuie completata ori de cate ori sunt folosite anumite componente.
Componentele cu termen de valabilitate limitat trebuie inlocuite inainte de scadenta.
Pentru ca timpul de reactie pana la acordarea primului ajutor sa fie cat mai scurt se recomanda ca
fiecare subcontractant sa dispuna de o persoana instruita in acest sens. Numele persoanelor instruite sa
acorde primul ajutor vor fi comunicate Antreprenorului general, subcontractorilor precum si tuturor
lucratorilor participanti la lucrare inainte de inceperea lucrarilor si vor fi afisate in organizarea de santier.
Nici o persoana ranita nu va fi transportata cu masini particulare, doar serviciul abilitat poate face acest
lucru.
Urgentele vor fi anuntate astfel si in aceasta ordine:
- Punctul de prim ajutor al santierului in caz ca acesta exista.
- Sefului de santier
- In cazul in care Punctul de prim ajutor al santierului nu exista va fi anuntat Serviciul national unic
pentru apeluri de urgenta: 112

LISTA ORGANISMELOR OFICIALE

a) Spitalul de Urgență Floreasca


Denumire Spitalul de Urgenta Floreasca
Adresa Calea Floreasca nr . 8 Sector 1, Bucuresti
Telefon (021) 599.23.00 (021) 599.23.08/ Fax (021) 599.22.57
E-mail spital@urgentafloreasca.ro
b) Serviciul local de pompieri
Denumire Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Adresa Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Bucuresti
Telefon 021 208 61 50
E-mail office@igsu.ro
c) Inspectoratul Teritorial de Muncă
Denumire ITM Bucuresti
Adresa Str. Radu Voda nr. 26-26A, sector 4, Bucuresti
Relatii de Munca.: 021.331.76.98;
Securitate si Sanatate in Munca.: 021.331.13.27
E-mail itmbucuresti@itmbucuresti.ro
d) Numar unic apel de urgenta: 112

K. ANEXE
i. Anexa 1 – Date de identificare al antreprenorului/ subantreprenorului;

ii. Anexa 2 – Lista lucratorilor;

iii. Anexa 3 – Lista echipamentelor individuale de munca;

iv. Anexa 4 – Lista echipamentelor de munca;