Sunteți pe pagina 1din 2

Ai decis să te înscrii la Şcoala Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi

Militară de Subofiţeri de ,,Petru Rareş” Fălticeni


Jandarmi ,,Petru Rareş” Fălticeni?
1. Mergi la unitatea de jandarmi din judeţul tău, (în
fiecare judeţ există cel puţin o unitate) şi
adresează-te ofiţerului de resurse umane. El îţi
va spune ce ai de făcut, te va consilia, îţi va da
să completezi unele formulare şi îţi va spune ce
documente trebuie să cuprindă dosarul tău de
candidat. Pentru aceasta trebuie să îndeplineşti
criteriile care sunt prezentate în interiorul
pliantului. Atenție, cererea de participare se Pentru o carieră în
depune la unitatea de recrutare până la 05 Jandarmerie,
decembrie 2017. alege
2. Completează-ţi dosarul cu documentele cerute
în cel mai scurt timp. Păstrează legătura cu
ofiţerul care te-a recrutat, el te poate informa
corect şi îţi poate oferi detalii despre concursul
de admitere. Şcoala Militară de
3. Continuă să te pregăteşti temeinic la disciplinele
de concurs. Subofiţeri de Jandarmi
,,Petru Rareş”
Fălticeni

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi


,,Petru Rareş” Fălticeni
725200 FĂLTICENI, Str. Armatei, nr.1-3,
Judeţul SUCEAVA
Tel. 0230.541.660 /fax. 0230541662
www.jandarmeriafalticeni.ro
relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro
Alege o şcoală pentru viitor!

Şcoala Militară de Subofiţeri PERIOADA DE ȘCOLARIZARE


de Jandarmi ,,Petru Rareş” Fălticeni Activităţi… Misiuni… Evenimente… începând cu seria 2017, până la noi dispoziții este un
este o instituţie militară de O zi de neuitat - an de zile
învăţământ postliceal subordonată Jurământul militar
Inspectoratului General al În fiecare an elevii din
Jandarmeriei Române. anul I depun
A fost înfiinţată prin Ordin al jurământul militar, BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII
Ministrului Administraţiei şi activitate care
Internelor la data de 01.11.2008, presupune “asumarea Bază materială a şcolii este diversificată şi răspunde nevoilor
prin transformarea Centrului de de pregătire complexă a elevilor. Imobilele sunt amplasate
conştientă a pentru a corespunde atât necesităţilor desfăşurării procesului de
Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor angajamentului de a învăţământ, cât şi a activităţilor auxiliare.
Jandarmi Fălticeni. deveni apărători ai În prezent, şcoala dispune de:
ordinii şi liniştii - 12 săli de predare/clasă şi un amfiteatru;
Misiunea şcolii publice, a drepturilor - 3 cabinete, un laborator de informatica şi o sală de eLearning;
Formarea subofiţerilor jandarmi în spiritul respectării şi libertăţilor - sală de sport, sală de forţă, terenuri de educaţie fizică şi sport;
principiilor statului de drept, a democraţiei, a fundamentale ale - poligon de tragere;
devotamentului faţă de ţară, trecutului istoric şi tradiţiilor cetăţenilor”. - spaţii de cazare;
poporului român, capabili să îndeplinească în orice - 2 săli de mese;
- cabinete care asigură asistenţa psihologică şi medicală.
moment misiunile încredinţate Jandarmeriei Române.

Criterii de admitere
1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; Absolvenţii şcolii
2. Să cunoască limba română, scris şi vorbit; devin subofiţeri de
3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
4. Să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi jandarmi
psihologic; La finalul studiilor,
5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi elevii şcolii susţin
împlinească în cursul anului în care participă la examenul de absolvire
concursul de admitere ; şi obţin gradul de
6. Să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; sergent major.
7. Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de Absolvenţii sunt
conduită admise şi practicate în societate; repartizaţi în unităţile
8. Să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației operative ale
când a intervenit reabilitarea; Jandarmeriei Române
9. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată în funcţie de mediile
pentru săvârșirea de infracțiuni; obţinute la examenul de absolvire şi pe durata şcolarizării.
10. Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în sau să
nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani
11. Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel
cum sunt definite prin lege;
12. Să aibă vârsta de până la 27 ani împliniţi în anul
participării la concurs;
13. Să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 Exercițiu
m femeile.; demonstrativ
Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi
14. Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje
neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. “Petru Rareş” Fălticeni
15. Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, 725200 FĂLTICENI, Str. Armatei, nr.1-3, Judeţul SUCEAVA
media generală de minimum 9 (nouă);
16. Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, Tel. 0230.541.660 /fax. 0230541662
dintr-o instituţie de învăţământ; www.jandarmeriafalticeni.ro
relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro
office@jandarmeriafalticeni.ro