Sunteți pe pagina 1din 14

Subiecte Grila, examen Biocel

1. Functiile învelisului celular sunt :


a. aparare
b. degradare
c. dereglare

2. Glicocalixul se prezintã ca un învelis situat :


a. pe fata externa a membranei nucleare
b.pe fata interna a membranei plasmatice
c.pe fata interna a membranei mitocondriale
d.pe fata externa a membranei plasmatice.

5.Corticala celulara se prezintã ca o zonã situatã pe:


a.fata interna a membranei lizozomale
b.fata externã a M.P
c.fata interna a M.P.

6.Fosfolipidele componente ale membranelor plasmatice sunt :


a.fosfogliceride
b.nucleotide
c.sfingolipide
d.glicoproteine

7. Glicolipidele componente ale membranelor plasmatice sunt:


a.glicolipide acide
b.glicolipide neutre
c.glicolipide bazice
d.gangliozide

8.Fosfogliceridele au la bazã;
a. o moleculã de glicerol esterificatã cu acizi grasi
b.o molecula de colesterol fosforilatã cu doi atomi de fosfor
c. o molecula de metanol hidrolizatã cu trei molecule de dizaharide

11.Colesterolul are:
a. Numai portiune hidrofobã
b. Numai portiune hidrofilã
c. Si portiune hodrofobã si hidrofilã
d. Portiune hidrodinamicã

12.Miscãrile fosfolipidelor membranare sunt:


a. de percutare a bistratului
b. de rotatie în jurul axei moleculare
c. de difuzie în planul bistratului

1
d. de flip-flop
e. uniform acceleratã

13.Dispersia fosfolipidelor în apã poate forma:


a.tristraturi
b.micelle
c.lizozomi
d.lipozomi
e.bistraturi

14.Proteinele membranare se caracterizeazã dupã tipul de insertie in membrana în:


a.proteine extrasenzoriale
b. intrinseci
c.intraepidermice
d.extrinseci

15.Portiunea hidrofobã a proteinelor membranare este situatã în regiunea:


a.extracitoplasmaticã
b.intracitoplasmaticã
c.intramembranarã
d.intranuclearã

17.Functiile proteinelor membranare sunt


a.de adeziune
b.de abolire
c.de transport
d.de receptionare a informatiilor

18.Fosfataza alcalina membranarã este inseratã pe fata externã a M.P prin intermediul
unui rest de:
a.glicozilfosfatidil inozitol
b.miristat
c.farnezil

19.Proteina p21ras este inseratã in membranã prin intermediul unui lant de ac gras de
tipul:
a.ac. oleic
b.miristat
c.farnezil

20.Proteina v-src se inserã pe fata internã a membranei prin intermediul unui acid:
a.acetic
b.miristic
c.clorhidric

2
1) Ce sunt ciclinele?
a) Proteine;
b) Glucide;
c) Lipoproteina;

2) Ce sunt CDK-urile?
a) Enzime
b) Metaloproteine
c) Glicolipide

3) CDK se cupleaza cu:


a) Imunoglobulinele;
b) Lectinele
c) Sfingomielinele

4) Faza G1 se desfasoara intre:


a) Diviziune si faza G2
b) Faza S si faza G2
c) Faza G2 si M

5) Faza S se desfasoara intre:


a) Faza M si G1
b) G1 si G2
c) G2 si M

6) Faza G2 se desfasoara intre:


a) G1 si faza M
b) Faza M si H
c) S si M

7) Faza S este separata de:


a) G1 si G2
b) M si G1
c) M si G2

8) Faza G2 este separata de:


a) S si M
b) S si G1
c) S si G0

9) Primul punct de control se gaseste:

3
a) In faza M
b) In faza S
c) La inceputul fazei G2
d) La sfarsitul fazei G1

10) Al doilea punct de control se gaseste:


a) La sfarsitul fazei G1
b) La sfarsitul fazei G2
c) La sfarsitul fazei S
d) La mijlocul fazei M

11) Ciclinele fazei G1 sunt:


a) A si B
b) D si E
c) S si T

12) Cliclinele fazei M sunt:


a) A
b) D
c) E
d) B

13) Ciclinele fazei S sunt:


a) D si E
b) D
c) V
d) A

14) CDK2 are ca partener:


a) Ciclina E
b) Ciclina V
c) Ciclina T

15) CDK3 are ca partener:


a) Ciclina B
b) Ciclina C
c) Ciclina T

16) CDK4 are ca partener:


a) Ciclina D si E
b) Ciclina A
c) Ciclina B

4
17) Mediul pentru culturi celulare trebuie sa aiba:
a) carbohidrati;
b) asfaltene;
c) polivinil pirolidona
18) Ca sursa de proteine pentru culturi celulare se utilizeaza
a) Ser sanguin;
b) Ser fetal de vitel;
c) Ser bovin;

19) Proteina p53 din punct de vedere structural are in componenta ei:
a) Domeniul de legare al ADN
b) Domeniul de legare al ARN
c) Domeniul de legare a CH4

20) Proteina p53 din punct de vedere structural are in componenta ei:
a) Domeniul de activare al colesterolului
b) Domeniul de activare la capatul amino terminal
c) Domeniul de inhibare a potasiului.

21) Proteina p53 din punct de vedere structural are in componenta ei:
a) Un domeniu bogat in glicerol
b) Un domeniu bogat in metanol
c) Un domeniu bogat in prolina

22) Proteina p53 din punct de vedere structural are in componenta ei:
a) Un domeniu de oligomerizare
b) Un domeniu de sublimare
c) Un domeniu de proliferare

23) Proteina Rb are in componenta ei:


a) 2 domenii proteice
b) 5 domenii proteice
c) 3 domenii proteice

24) Teoria celulara sustine toate organismele vii provin din:


a) O celula ancestrala
b) O cultura ancestrala
c) Un ion metallic

25) Celula este cea care asigura:


a) Conductanta electrica
b) Curgerea fluidelor

5
c) Continuitatea viului

26) Teoria celulara sustine ca:


a) Unitatea de baza a vietii este celula
b) Toate organismele vii sunt alcatuite din una sau mai multe celule
c) O celula provine din alta celula prin procesul de diviziune

27) Sistemele vii au urmatoarele caracteristici:


a) Caracter evolutiv
b) Caracter flegmatic
c) Caracter informational

28) Sistemele vii au urmatoarele caracteristici:


a) Integralitate
b) Integritate
c) Introspectie

29) Sistemele vii au urmatoarele caracteristici:


a) Interactiune
b) Inactivitate
c) Inestetice

30) Sistemele vii au urmatoarele caracteristici:


a) Echilibru dinamic
b) Echilibru monetar
c) Echilibru static

31) Sistemele vii au urmatoarele caracteristici:


a) Progres
b) Program
c) Proiect

32) Ciclul celular la EK cuprinde:


a) cresterea in volum
b) cresterea conductantei
c) cresterea intensitatii

33) Ciclul celular la EK cuprinde:


a) replicarea maselor
b) replicarea ADN
c) reducerea fazelor

34) Ciclul celular la EK cuprinde:


a) distributia gaussiana
b) distributia cromozomilor duplicati la celulele fiice

6
c) distributia gazelor

35) Faza G0 a celulelor se gaseste intre:


a) Faza S si faza G2
b) Faza G2 si M
c) Faza S si M

36) Celulele aflate in faza G0 stimulate pot trece in:


a) Faza M
b) Faza S
c) Faza G1
d) Faza G2

37) Controlul ciclului celular se realizeaza prin:


a) factori extracelulari
b) factori intracelulari
c) factori termici

38) In categoria factorilor intracelulari care influenteaza ciclul celular intra:


a) alcanii
b) asfaltenele
c) ciclinele

39) In categoria factorilor intracelulari care influenteaza ciclul celular intra:


a) actina
b) miozina
c) proteina p53

40) In categoria factorilor intracelulari care influenteaza ciclul celular intra:


a) proteina Rb
b) fibronectina
c) colagenul

41) In categoria factorilor intracelulari care influenteaza ciclul celular intra:


a) CDK-urile
b) glicocalixul
c) sfingolipidele

42) In categoria factorilor extracelulari care influenteaza ciclul celular intra:


a) factori de crestere
b) factori de transcriptie
c) factori de insertie

43) In categoria factorilor extracelulari care influenteaza ciclul celular intra:


a) factori de translatie
b) factori de impresie

7
c) factori mitogeni

44) In categoria factorilor extracelulari care influenteaza ciclul celular intra:


a) factori anti-micotici
b) factori anti-alergici
c) factori anti-mitogeni

45) Punctul de control din faza G2 blocheaza intrarea celulei in:


a) faza S
b) faza mitotica
c) faza G1

46) Punctul de control din faza G1 permite:


a) repararea ADN-ului
b) repararea moleculelor de apa
c) repararea atomilor de carbon

47) Proteina p53 este implicate in:


a) repararea ADN-ului
b) repararea glicocalixului
c) repararea lipoproteinelor

48) Regenerarea este un proces de:


a) Recuperare motorie
b) Refacere celularã si tisularã
c) Recuperare psiho-somatica

49) proteina p53 este implicata in reglarea ciclului celular controland


a) trecerea celulei din faza S si G2
b) trecerea celulei din G2 si M
c) G1 si S

50) In mod normal, proteina Rb este localizata in:


a) Reticul endoplasmatic
b) Aparat Golgi
c) Nucleu

51) Biomarkerii senescentei celulare sunt:


a) blocarea diviziunilor celulare
b)blocarea aderentei
c) blocarea inspiratiei

52) Biomarkerii senescentei celulare sunt:


a) β-galactozidaza
b) β-caroten

8
c) β-pliata

53) Telomerii sunt regiuni necodificate de nucleotide repetitive plasate la:


a) mijlocul cromozomului
b) capatul cromozomului
c) 2/3 de la centrul cromozomului

54) Telomerele au rolul de a:


a) proteja cromozomul de deteriorare
b) proteja cromozomul de fuziune
c) proteja cromozomul de fisiune

55) β-galactozidaza este:


a) o enzima
b) un glicolipid
c) un fosfolipid

56) Telomerul este o structura:


a) repetitiva
b) nerepetitiva
c) redusa

57) Secventa repetitiva de nucleotide la om este:


a) TTAGGG
b) TTTTGAA
c) GGGATT

58) Telomerazele refac telomerele de la:


a) capatul cromozomului
b) mijlocul cromozomului
c) 1/3 a cromozomului

59) Senescenta replicative este plasata in:


a) opozitie cu procesele de malignizare
b) in supozitie cu celulele normale
c) in dispozitie cu celulele senescente

60) Molecula CD28 apartine familiei de proteine:


a) citoplasmatice
b) nucleare
c) membranare

61) Molecula CD28 este implicata in:


a) asigurarea unui al doilea semnal de stimulare a celulelor
b) asigurarea unui al treilea semnal de stimulare a celulelor
c) inhibarea celui de-al treilea semnal intracellular

9
62) Generarea semnalului prin intermediul molecule CD28 asigura:
a) productia de IL2
b) productia de NaCl
c) reducerea de CO2

63) Molecula CD28 este compusa din:


a) trei lanturi glicozilate
b) doua lanturi glicozilate
c) un segment transmembranar

64) Lanturile componente ale molecule CD28 sunt membre ale familiei:
a) nucleotidelor
b) superfamiliei IgG
c) familiei gangliozidelor

65) Moleculele ligand care interactioneaza cu CD28 sunt:


a) C7.1 si C7.2
b) B7.1 si B7.2
c) D7.1 si D7.2

66) Celulele T senescente exprima modificari evidente in ceea ce priveste moleculele de


pe suprafata membranei plasmatice:
a) lipsa moleculelor co-stimulatoare CD28
b) lipsa moleculelor CD27
c) prezenta molecule CD93

67) Celulele T senescente sunt:


a) CD28-
b) CD93+
c) CD72-

68) Persoanele infectate cu HIV au:


a) procent mare de celule CD28+
b) procent mare de cellule CD28-
c) procent mic de celule CD28-

69) Imunosenescenta se adreseaza in particular:


a) celulelor sistemului nervos
b) celulelor sistemului imun
c) celulelor sistemului muscular

70) Autofagia este un proces de:


a) autodegradare
b) autoaprindere

10
c) autism

71) Autofagia este considerate ca fiind un proces:


a) homeostatic
b) homeopatic
c) homeoterm

72) Autofagia este un proces de digestie:


a) extracelulara
b) intracelulara
c) intradermic

73) In timpul autofagiei se formeaza:


a) autofagozom
b) lizozom
c) mitocondrie

74) Prin autofagocitoza se elimina molecule:


a) degradate
b) organite deteriorate
c) dispersate

75) Proteinele implicate in formarea autofagozomilor sunt abreviate:


a) Atg
b) Att
c) Tte

76) Oncogenele sunt gene care au potential de producere a:


a) cancerului
b) diabetului
c) citoscheletului

77) Oncogenele sunt gene care au suferit:


a) altercatii
b) mutatii
c) autoflagelatii

78) Protoncogenele sunt:


a) gene normale
b) gene patologice
c) gene aberante

79) Protein Kinazele actioneaza asupra substratului prin:


a) Oxigenare
b) Hidratare

11
c) Fosforilare
d) hidrolizare

80) CDK-urile actioneaza asupra proteinelor tinta prin:


a) introducerea unui atom de fosfor
b) introducerea unui atom de hydrogen
c) introducerea unei grupari OH

81) Scrieti formula de determinare a concentratiei celulare la M.O. cu ajutorul camerei


Turk

82) Volumul camerie de numarare B-T este:


a) 105
b)104
c)107

83) Viabilitatea celulara se determina:


a) cu ajutorul mediei aritmetice
b) in procente
c) cu ajutorul mediei geometrice

84.Autofagia este implicate in:


a) tumorigeneza
b) senescenta
c) seboree

85) receptorii pentru PDGF sunt formati din:


a) doua lanturi ptoteice transmembranare
b) trei lanturi proteice transmembrane are
c) un singur lant proteic transmembranar.

86) Galectinele sunt:


a) Imunoglobuline;
b) Enzime
c) Lectine

87) Proteinele B7 sun:


a) Proteine citoskeletale;
b) Proteine nucleare
c) Proteine membranare

88) Concentratia optima pentru initierea unei culturi celulare este:

12
a) 3-5 × 105 cel/ml.
b) 3-5 x106
c) 4-8 x 10 8

89) Numararea celulelor intra in categoril metodelor de evaluare:


a) morfologice;
b) fizico-chimice
c)energetice

90) Pentru obtinerea celulelor libere din tesuturi se folosesc urmatoarele enzime:
a) tripsina,.
b) papaina
c) colagenaza

91 ) Echilibrul ionic al solutiilor folosite pentru intretinerea culturilor celulare trebuie sa


contina:
a) Na+
b) K+,
c) Ca2+
d) Mg2+

92) Echilibrul ionic al solutiilor folosite pentru intretinerea culturilor celulare trebuie sa
co ntina:
a) PO43
b) CH4
c) CO32

93) pH-ul mediului este recomndabil sa fie:


a) 7,2-7,4
b) 7,6-7,8
c) 6,8-7,0

94) In cazul unei presiuni scazute a oxigenului pot apare tulburari:


a) de multiplicare;
b) de mecanica
c) de temperatura

95) Urmatorii compusi sunt esentiali in mediile de culturi celulare


a) HCL
b)CH3OH
c) Arg,

96) Centrifugarea suspensiilor celulare se face la


a) 800 g
b) 900g
c) 3000g

13
97) Lectinele sunt:
a) enzime;
b) proteine fara functie imuna;
c) proteine care recunosc carbohidratii.

98) Citokinele sunt :


a) enzime;
b)mediatori solubili
c) imunoglobuline;

99) Fosfatidilcolina Intra in componenta


a) lectinelor;
b) lecitinelor;
c) leucotreinelor.

100) Interleukina 2
a) este o enzima
b) o citokina
c) o ciclina.

14