Sunteți pe pagina 1din 3

Lista solicitantilor care au obtinut avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si

sanatatii in munca
conform HG nr.1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010

Data
CUI / nr. eliberării
Nr Ju- înregistrare în Nr avizului
Denumire solicitant Adresa tipul documentatiei titlul documentatiei
crt deţ registrul aviz
comerţului Lu
Zi An
na
Suport de curs-pregartire in
23360408 ; Ploiesti, str. Troienelor, nr. 17, Suport de curs SSM domeniul SSM
1 PH SC DRAGMA CONSULTING SRL 1 30 7 2010 -40 ore
J29/514/2008 bl. 44C, sc. A, et. 3, ap. 15 -nivel de baza
-nivel mediu
1)suport de curs destinat 1) suport de curs, nivel
programelor de pregatire in mediu;
domeniul SSM;
2)suport de curs destinat 2)suport de curs, nivel
16562528; Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino,
2 PH SC NISAB CONS SRL 2 18 10 2010 programelor de pregatire in superior;
J9/1383/2004 nr. 205, bl. 156E, ap. 25
domeniul SSM;
3)documentatie cu caracter 3)ghid privind organizarea
tehnic de informare si instruire activitatii de SSM.
in domeniul SSM.
1)suport de curs destinat 1) suport de curs, nivel
programelor de pregatire in mediu;
18147765; domeniul SSM;
3 PH SC HSEQ CONSULTING SRL Ploiesti, str. N. Iorga, nr. 5 3 18 10 2010
J29/2419/2005 2)suport de curs destinat
programelor de pregatire in 2)suport de curs, nivel
domeniul SSM. superior.
suport de curs in domeniul SSM
"Inspector in domeniul
SC MODULE QUALITY 18687323; Ploiesti, str. Aviatorilor, nr. 3, bl. pentru : "Inspector in domeniul
4 PH 5 21 2 2011 SSM", nivel mediu 40 ore-
CONSULTING SRL J29/1109/2006 109A, ap. 2 SSM, nivel mediu"-cu durata 40
cod COR 315219
ore
curs destinat programelor de
pregatire in domeniul SSM
prevazute la art. 16, alin. 1,
lit. c si ale art. 55, alin. 1 din
18147765; HG nr. 1425/2006, pentru
5 PH SC HSEQ CONSULTING SRL Ploiesti, str. N. Iorga, nr. 5 24 19 9 2011 suport de curs SSM
J29/2419/2005 angajatori si respectiv,
pentru reprezentantii
lucratorilor cu raspunderi
specifice in domeniul SSM-
40 ore
inspector in domeniul SSM,
SC MODULE QUALITY 18687323; Ploiesti, str. Aviatorilor, nr. 3, bl.
6 PH 28 16 1 2012 suport de curs SSM nivel de baza, 40 ore-cod
CONSULTING SRL J29/1109/2006 109A, ap. 2
COR 315219
Suport de curs destinat destinat
16562480; perfectionarii personalului cu "Curs in domeniul SSM-40
7 PH SC SIRAZ SERV SRL Ploiesti, Str. Plaiesilor, nr.2 35 21 9 2012
J29/1392/2004 responsabilitati in domeniul ore"
SSM, cu durata de 40 ore

curs destinat perfectionarii


18438853 Ploiesti, str. Petuniei,nr. 9B, bl. personalului cu responsabilitati "Curs in domeniul SSM"-40
8 PH SC ENOMIS CONSULTING SRL 37 21 9 2012
J29/450/2006 148, sc. A, ap. 4 in domeniul SSM, cu durata de ore
40 ore
"Curs de actualizare a
formarii specifice de
suport de curs destinat
18147765; coordonator in materie de
9 PH SC HSEQ CONSULTING SRL Ploiesti, str. N. Iorga, nr. 5 23265 28 1 2013 programelor de pregatire in
J29/2419/2005 SSM pe durata elaborarii
domeniul SSM
proiectului/realizarii lucrarii"-
40 ore
suport de curs destinat
19080639; Curs in domeniul securitatii
10 PH SC WNR INTERNATIONAL SRL Ploiesti, str. V. Lupu, nr. 45 6901 10 5 2013 programelor de pregatire in
J29/2172/2006 si sanatatii in munca-40 ore
domeniul SSM
curs destinat perfectionarii
30846711; personalului cu responsabilitati "Curs in domeniul SSM"-40
SC ANGHELACHE FORMA CURS SRL Ploiesti, str. S. Greceanu, nr.8 8723 16 9 2013
J29/1687/2012 in domeniul SSM, cu durata de ore
40 ore
curs pregătire în domeniul curs pregătire în domeniul
18616411
11 PH S.C. DALCA QUALITY S.R.L.
J29/915/2006
Ploiesti, str. Saturn, nr.47 1634 26 2 2015 securităţii şi sănătăţii în muncă securităţii şi sănătăţii în
cu durata de 40 de ore muncă cu durata de 40 de ore

Presedinte Comisie abilitare


Dumitra IONESCU

Secretar
Simona DINU