Sunteți pe pagina 1din 3

Angajament din Obiectiv Indicator Valoare Valoare Actiuni Responsabil Resurse alocate Termen

politica initiala tintă de


Indicator propusă realizare
la pentru
stabilirea indicator
tintei
Rentabilitatea creșterea cotei de Creșterea cifrei - 15% Creșterea numarului Responsabil Personal -
de afaceri de clienti marketing propriu
economică piață și a volumului de
Scăderea costurilor Resurse
vânzări cu 15 %; producției investitii

Satisfacerea livrarea ritmică a unor Indice de - - Respectarea Serviciul de Personal -


produse de calitate satisfacție cerințelor din desfacere propriu
cerințelor
constantă, la termenele contract. Responsabil
clientilor contractuale solicitate transport
Dezvoltare produse Realizare sortimente Indice de - - Chestionar de Director Investitii -
dezvoltare evaluare a cerințelor complex proprii,personal
noi noi
clientilor vinificație propriu

Creșterea calității reducerea cu 10% a Indice de - 10% Analizarea Director Resurse proprii -
neconformitate reclamatiilor complex
produselor situațiilor de produs
clientilor vinificatie
neconform;

Creșterea creșterea competenței Indice de - - Instruiri Manager Cursuri de --


responsabilitatii și conștientizării compentnță Calificari formare
personalului personalului pentru Sedinte
calitatea produselor; motivare
Program anual de obiective privind calitatea