Sunteți pe pagina 1din 14

Teoria

transmisiunii
informatiei
Codarea codurilor grup cu
ajutorul matricii generatoare
G(k,n) –matricea generatoare

(3)
Codarea codurilor grup cu
ajutorul matricii generatoare
Formarea corectorilor
Codul Hamming grup
corector de o eroare
Cuvantul eroare, cu o singura eroare:
ε = […αi …];

Cuvantul receptionat este:


v’j = vj + ε ;

Corectorul corespunzator este:


z = Hv’jT = HεT sau:

Se remarca: hi +hj ≠ 0 pentru orice i ≠ j.


Codarea cu ajutorul
codului Hamming
• 20,21, 22……2m-1 – cele m pozitii ale simbolurilor de
control
• Notam ci –simb de control si ii – simb de informatie
• Cuvantul de cod:
v = [c1 c2 i3 c4 i5 … in]
• Simb de control se obtin din relatia HvT=0
Codarea cu ajutorul
codului Hamming
Decodarea cu ajutorul
codului Hamming

Corectia unei
singure erori:

2m ≥ k + m + 1
Exemplu 1
• O sursa genereaza informatia, codata cu un cod
Hamming corector de o eroare, sub forma de sir de
mesaje independente dintr-un set de N = 20
mesaje. Se procedeaza astfel:
• N ≤ 2k echivalent cu 20 ≤ 2k deci k = 5 simboluri,
• Relatia 2m ≥ k + m + 1 este satisfacuta pentru m = 4
• Matricea H(m,n):

23
22
21
20
Exemplu 1: Hamming (9,5)
• Cuvantul de cod este:
v = [c1 c2 i3 c4 i5 i6 i7 c8 i9]

• Din ecuatiile HvT = 0 simbolurile de corectie sunt:

c8 = i9
c4 = i5 + i6 + i7
c2 = i3 + i6 + i7
c1 = i3 + i5 + i7 + i9
Exemplu 1 : Hamming (9,5)
• Daca cuvantul eroare este:
ε = [0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
• Cuvantul receptionat este:
v’ = [c1’ (c2 +1)’ i3’ c4’ i5’ i6’ i7’ c8’ i9’]
• Corectorul z = Hv’jT = HεT

z4 = c1’ + i3’ + i5’ + i7’ + i9’ = 0


z3 = (c2 + 1)’ + i3’ + i6’+ i7 ‘= 1
z2 = c4’ + i5’ + i6 ‘+ i7’ = 0
z1 = c8’ + i9’ = 0
Exemplu 2
• k=3, m=4, n=7

• cuvantul de cod : v = [c1 c2 i3 c4 i5 i6 i7]

• Relatiile de codare Relatiile de decodare


c1 = i3 + i5 + i7 z1 = c4’ + i5’ + i6’ + i7’
c2 = i3 + i6 + i7 z2 = c2’ + i3’ + i6’ + i7’
c4 = i5 + i6 + i7 z3 = c1’ + i3’ + i5’ + i7’
Schema codorului
Hamming(7,4)
c1 = i3 + i5 + i7
⊕ c2 = i3 + i6 + i7

c4 = i5 + i6 + i7


c1 c2 c4 v

RD

i3 i5 i6 i7
Schema decodorului
Hamming (7,4)