Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE PE TEMA „NEMETALELE” V-1 cl.

IX-a

1.Alege grupa în care toate elementele formează molecule diatomice de substanțe chimice
simple, de ex. X2 :

a) S; P; Si; b) C; O;N; c) F;Cl; Br; 1p.

2. Cele mai înalte proprietăți nemetalice manifestă elemental:

a) sulf; b) carbon; c) fluor; d) clor 1p.

3.Scrie ecuațiile pentru următoarele transformări:

N2→NO2→ N2O5→HNO3→ KNO3 8p.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Cu care din substanțele indicate :

a) Cu; b) Zn; c) NaOH; d) HNO3; e) CaCO3; f)CuO


reacționează acidul sulfuric diluat formând gazul. Scrie ecuațiile chimice. 4p.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. 0,04 grame NaOH a reacționat cu acidul azotic. Calculați masa sării (azotatului de
sodiu) formate . 6p.

6. Completează spațiile libere, luînd în considerație poziția elementelor în Sistemul Periodic

Element, nr. de Oxidul Acidul


ord. În SP formula denumirea formula denumirea
7
SO - -
15
10p

Nr.puncte 30-28 27-26 25-23 22-16 15-12 11-8 7-5 4-3 2-1 0
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
TEST DE EVALUARE PE TEMA „NEMETALELE” V-2

1.Alege grupa în care toate elementele formează molecule diatomice de substanțe chimice
simple, de ex. X2 :

a) S; P; C; b) F; O; Si; c) H; Cl; Br; 1p.

2. Cele mai înalte proprietăți nemetalice manifestă elemental:

a) sulf; b) siliciu; c) fluor; d) iod 1p.

3.Scrie ecuațiile pentru următoarele transformări:

P → P2O5→H3PO4→ Na3PO4 8p.

K3PO4
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Cu care din substanțele indicate :

a) Cu; b) Zn; c) NaOH; d) HNO3; e) CaCO3; f)CuO


reacționează acidul clorhidric diluat formând gazul. Scrie ecuațiile chimice. 4p.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. 0,8 grame NaOH a reacționat cu acidul clorhidric. Calculați masa sării (clorurii de
sodiu) formate . 6p.

6. Completează spațiile libere, luînd în considerație poziția elementelor în Sistemul Periodic

Element, nr. de Oxidul Acidul


ord. În SP formula denumirea formula denumirea
7
SO3
15
10p

Nr.puncte 30-28 27-26 25-23 22-16 15-12 11-8 7-5 4-3 2-1 0
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S-ar putea să vă placă și