Sunteți pe pagina 1din 6

G. P. P.

SINGEORZ-BAI
425300, Str. Teilor, Nr. 1
Tel. / Fax: 0263-370.798
E-mail: gradinita.singeorzbai@yahoo.com

“SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI”

EDUCATOARE: SOHORCA ANA-MARIA


MATEIU MARCELA

NIVEL : II AN ȘCOLAR: 2014-2015


ARGUMENT

Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care îl poate avea un om. Sănătatea
adevărată înseamnă acţiune educativă atât asupra corpului cât şi a psihicului.
Sănătatea permite omului să-şi îndeplinească cu randament maxim şi eficient
rolul în societate. Sănătatea unui adult depinde în mare masură de evoluţia lui din
perioada copilăriei şi a adolescenţei, când activitatea individului se desfasoară mai ales
în cadrul colectivitaţii. De dobândirea unui stil de viaţă sănătos şi de starea de sănătate
depind dezvoltarea organismului copilului si activitatea scolară.
Până acum câteva decenii, medicina se ocupa numai de vindecarea bolnavilor.
În zilele noastre, rolul principal al medicinei este cel preventiv, adică de prevenire a
apariţiei unei boli, prin luarea de măsuri corespunzătoare.
Alături de cadrele medicale, mass-media, etc., grădinița este un mediu propice în
care copiii îşi pot însuşi norme igienico-sanitare de prevenire a unor boli, îşi pot forma
comportamente igienico-individuale şi de grup, pot învăţa să se cunoasca mai bine şi să-
şi apere organismul de diverşi factori nocivi.

Cum sănătatea înseamnă acţiune educativă, în contextul reformei


învăţământului românesc, disciplina opţională ,,Să creștem sănătoși” urmăreşte cu
precădere înţelegerea respectării unui comportament igienic individual şi de grup,
respectarea normelor igienice adecvate condiţiilor de muncă si viaţă, realizarea
funcţionării relatiiţor interumane în mod armonios.
Transpunerea în practică a optionalului ,,Să creștem sănătoși” este necesară şi
porneşte de la premiza că numai din partea unor copii sănătoşi se poate aştepta un
randament şcolar optim, iar mai târziu o bună inserţie profesională şi socială.

SCOP - cunoaşterea normelor sanitare, la specificul grupei de copii;


- formarea şi consolidarea deprinderilor igienico-sanitare;
- cultivarea şi dezvoltarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele despre
sănătate în folos propriu;
- conştientizarea rolului exerciţiilor fizice în menţinerea sănătăţii şi a unei
alimentaţii sănătoase;
OBIECTIVE SPECIFICE:

PENTRU EDUCATOARE:
 să analizeze resursele materiale şi umane de care dispune grădiniţa si a
intereselor copiilor de a-şi însusi comportamente de igienă elementare de a le aplica şi
respecta;
 conştientizarea existenţei unor probleme de sănătate fizică, mintală şi socială
datorita conditiilor socio-economice;
 educarea şi informarea părinţilor în folosirea unor metode de abordare
specifice în vederea exercitării influenţelor educaţionale potrivite cu vârsta copiilor
lor;
 respectarea regulilor de igienă în cadrul colectivităţii grădiniţei.

PENTRU COPII:
 formarea deprinderilor igienico-sanitare necesare în vederea dezvoltarii
armonioase şi sănătoase a copilului;
 călirea şi fortificarea organismului cât şi întărirea imuniăţii acestuia;
 învăţarea sistematică a copiilor cu noţiuni elementare privind problemele de
igienă individuală şi alimentaţie corectă specifică vârstei;
 cultivarea unei atitudini şi a unui comportament igienic care să permită
copiilor să acţioneze în folosul propriei sănătăţi.

PENTRU PĂRINŢI :
 conştientizarea părinţilor de a evita pe cât posibil alimenţia nesănătoasă
explicând copiilor cu multă răbdare consecinţele posibile;
 conştientizarea părinţilor de a petrece cu copiii cât mai mult timp în aer liber
de a face mişcare ori de câte ori timpul le permite.

RESURSE UMANE
- preşcolari;
medic de familie;
- medic pediatru, medic stomatolog;
- părinţi, bunici;
- donaţii, sponsori;

RESURSE MATERIALE:
- jocuri de masă, halate,bonete, trusă doctor;
- pliante informative pentru copii şi părinţi;
- jetoane; cd-uri, calculator, tv;
- cabinet medical, cabinet stomatologic;
- cărţi cu imagini;
- fişe, teste, culori;
- diplome, stimulente, şepci albe pentru copii;

BENEFICIARI :
- copii;
- părinţi, comunitate;
MODALITĂŢI PRACTICE:
- susţinere;
- sprijin;
- implicare;
- evaluare;

LOC DE DESFĂŞURARE:
- G.P.P. Sîngeorz-Băi
- Dispensarul uman al orașului,cabinetul stomatologic;
- plimbări pe malul râului Someș, în parcul orașului;

FINALITĂŢI PENTRU PERFORMANŢĂ:


- să adopte comportamente pentru întărirea sănătăţii;
- să poată formula şi să întreţină propriul corp curat, să mănânce sănătos
- să desfăşoare jocuri de mişcare în detrimentul calculatorului;
- să respecte curăţenia din jurul lor, respectând normele de igienă;
- să aibă respect faţă de propria sănătate şi faţă de mediul unde se joacă,
întreţinându-l.

EFECTE ASUPRA GRĂDINIŢEI:


* îmbunătățirea imaginii grădiniţei;
* implicarea efectivă a părinţilor pentru sănătatea copiilor lor cât şi a
comunităţii.

EVALUARE:
 se realizează permanent în grădiniţă prin concursuri,desene, fotografii,
expoziţii,vizite la cabinetul medical, plimbări, drumeţii, povestiri, jocuri de rol,
convorbiri, activităţi practice, scenete, diplome, stimulente, realizarea portofoliului cu
acţiunile desfăşurate de către copii.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
LUNA ACTIVITATEA OBIECTIVE ŞI RESURSE
COMPORTAMENTE UMANE
Oct. Obs.-,,Acesta sunt eu!,, -să cunoască propriul -educatoarele
„Cum ne păstram hainele?’’- corp, enumerând părţile -copiii
discuţii libere importante ale corpului
uman;
Joc exerciţiu- ,,Cum îmi fac -să cunoască acţiunile de -copiii
toaleta dimineaţa?,, spalare şi îngrijire a -educatoarele
„La spălator”- activ. practică întregului corp şi sa -personal
foloseasca săpun şi apa; auxiliar
Nov. Convorbire-,,Cum trebuie să ne -să identifice -copiii
îmbrăcăm? ,, consecinţele -educatoarele
Plimbare prin cartier- mişcare nerespectării regulilor de -personal
in aer liber igienă personală;
Activitate practică- ,,Salata de -să spele fructele si -copiii
fructe sau de legume’’? legumele înainte de a le -educatoarele
consuma şi să înţeleagă -părinţi
importanţa lor în
alimentaţie;
Dec. Joc senzorial-,,Spune ce ai -să cunoască alimentele -copiii
gustat?,” ce menţin sănătatea -educatoarele
Vizită la cabinet-„Dinţi dinţilor,evitând pe cele -medic
sănătoşi’’ dăunătoare; stomatolog
Joc didactic-,,Ce e bine şi cum -să înţeleagă că -copiii
e bine pentru corp?” organismul rezistă la boli -educatoarele
daca îl îngrijim;
Ian. Activitate -să ştie să mănânce in -copiii
gospodărească-,,Servim micul mod civilizat să se -educatoarea
dejun” comporte civilizat -personal
Joc de rol-,,De-a bucătăresele”, -să cunoască alimentele -copiii
„De-a cofetarii” de bază, să consume -educatoarele
Evaluare: Legume, fructe, alimente sănătoase;
vitamine
Feb. Primim musafiri-,,Cine este -să cunoască rolul -copiii
sănătos, dar bolnav?,, doctorului în menţinerea -educatoarele
Convorbire-„Mă doare gâtul’’ sănătăţii proprii; -medicul
pediatru
Activitate practică-,,Vă -să cunoască starea de - copiii celor
invităm la un ceai, care ajută să boală să ştie cum trebuie două grupe
scăpăm de răceli!” să se trateze si Educatoarele
importanţa plantelor celor două
medicinale în sănătatea grupe din
lor; grădiniţă
Martie Memorizare-,,Apa ,peria si -să stie să folosească -copiii
săpunul” obiecte personale de -educatoarea
Desen-„Obiecte de toaletă” toaletă, să le păstreze
curate;
Joc de mişcare în aer liber- -să înţeleagă rolul -copiii celor
„Facem gimnastică’’, „Micii jocului, al mişcării şi al două grupe
fotbalişti’’ sportului în menţinerea educatoarele
„Să păstrăm curat locul de sănătăţii; să păstreze celor două
joacă’’-acţiune practică curat locul de joacă; grupe
Apr. Activitate practică- ,,Unde - să cunoască implicaţiile -copiii
aruncăm gunoaiele?,, pe care le are poluarea -educatoarea
Lectură după imagini-„Să asupra sănătăţii fiecăruia
învăţăm din povestiri” dintre noi;
Povestire creată de copii după -să selecteze imagini ce -copiii celor
ilustraţii- ,,Microbii duşmanii reprezintă „duşmanii două grupe
noştri” noştri”, să înţeleagă
Evaluare-„Sunt curat, sănătos, faptul de a fii curat tot
viaţa ştiu să o păstrez”-concurs timpul, să păstreze în
cu probe practice ordine sectoarele din
clasă;
Mai Vizită la aprozar-,,Legume -să stie, să -copiii
timpurii pentru sănătatea mea” conştientizeze, că trebuie -educatoarea
Plimbare pe malul râului-joc să mănânce sănătos, -părinţi
de mişcare cu mingi, palete, pentru asimilare de
lopăţele. vitamine;
Joc exerciţiu-,,Cele mai -să realizeze un panou -copiii
frumoase momente ale zilei” prin marcare cu -educatoarea
Expoziţie tematică-„Prietenii simboluri, jetoane, -părinţii
sănătaţii”-desene, lucrări, poze selectând imagini
corespunzatoare;
Iunie Scenetă-,,Minte sănătoasă,în -serbare cu participarea -copiii
corp sănătos”-moment artistic părinţilor şi a altor -educatoarea
EVALUARE invitaţi; -părinţii
Plimbare in parcul din oraş - invitaţi

BIBLIOGRAFIE :
&- Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ed. V&I
Integral, Bucureşti, 2008;
&- Revista Invăţământul Preşcolar,Ministerul Educaţiei si Cercetării Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei 2009;
&-Şchiopu Ursula,Psihologia vârstelor,Editura Didactică şi Pedagogică,1981.

S-ar putea să vă placă și