Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Care sunt condiţiile pentru ca un echipament ECDIS să poată fi considerat a îndeplini specificaţiile
COLREG Cap V, Regula 19.2.1.4?
Echipamentul ECDIS trebuie să respecte specificaţiile prevăzute în IMO ECDIS Performance Standards,
IMO Resolutions A.817 (19), MSC.64 (67) and MSC.86 (70). Pentru a îndeplini specificaţiile SOLAS Regula 19.2.1.4
echipamentul ECDIS trebuie să deţină certificat de „type approved”.

2. Care sunt condiţiile pentru ca un echipament ECDIS să poată fi folosit pentru navigaţie?
Nu toate sistemele de hărţi electronice ECS sunt ECDIS. După cum este specificat mai sus, doar un sistem
ECDIS aprobat poate fi folosit pentru asigurarea navigaţiei. Sintetizând, putem spune că un echipament ECDIS
poate fi folosit pentu navigaţie dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii: este folosit cu hărţi
corespunzătoare ENC (S57/SENC); sistemul are certificat de „type approved”; este aprobat de administraţia
statului de pavilion; are un sistem de back-up aprobat.

3. Ce înseamnă sistem de Back-up pentru echipamentul ECDIS?


ECDIS Performance standards specifică cerinţele pentru sistemul de back-up însă nu indică ce sisteme
îndeplinesc acele cerinţe. Cu toate acestea, SOLAS Regula V19 prevede că pot fi folosite „hărţi de hârtie
corespunzătoare”. Posibilitatea de a folosi alte sisteme de back-up, cu excepţia celor de hârtie, trebuie să fie
stabilită de organizaţiile maritime din domeniu.

4. Ce condiţii trebuie să îndeplinească sistemul de back-up?


Dacă nava este echipată cu un al doilea sistem ECDIS, ca sistem de back-up pentru primul ECDIS, acest al
doilea sistem poate fi acceptat că o alternativă a utilizării „hărţilor de hârtie corespunzătoare”.
Acestea trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- Ambele sisteme de ECDIS, primar şi secundar, trebuie să fie total independente şi să deţină certificate de „type
approved”, conform standardelor în vigoare (Rezoluţia A817(19), cu amendamentele, standardele IEC 61162-1 şi
IEC 61174, Rezoluţia 232(82));
- Sursa de electricitate pentru ambele sisteme ECDIS trebuie să fie echivalente cerinţelor pentru alte sisteme de
navigaţie specificate în SOLAS Regula V19. Ambele sisteme trebuie să fie conectate la sursele de electricitate
principale şi de urgenţă. Shimbarea sursei de electricitate nu trebuie să necesite repornirea echipamentului ECDIS.
Pentru a satisface aceste cerinţe echipamentul ECDIS trebuie să fie conectat la o sursă electricitate de rezervă (în
modul UPS), cu o capacitate de cel puţin 30 minute.
- Când sursa de electricitate de rezervă (UPS) este folosită, acest fapt trebuie indicat pe puntea de comandă prin
semnal audio şi vizual.
- Hărţile folosite trebuie să fie oficiale ENC sau RNC, aşa cum sunt definite de Regula v/2.2 a convenţiei SOLAS şi a
standardelor aplicabile.
- Updatarea informaţiilor din hărţi trebuie să se facă la aceleaşi interval cum sunt în prezent realizate prin
intermediul NTM (avizelor pentru navigatori), furnizate de un „Hydrographic Office” autorizat.
- Când se naviga în ape pentru care există ENC şi RNC, navigaţia trebuie să se efectueze utilizând ENC. În situaţia în
care nu sunt disponibile la bord hărţi ENC sau RNC up-date-ate, trebuie folosite hărţi de hârtie update-ate.

5. Ce tip de hărţi de navigaţie este preferat a fi folosite în contextual ECDIS?


Sistemul ECDIS trebuie să folosească Hărţi Electronice de Navigaţie – Electronic Navigaţional Charts (ENC),
care corespund standardelor definite de Organizaţia Hirdografica Internaţională - Internaţional Hydrographic
Organization (IHO). Acestea sunt cunoscute sub denumirea „official ENC”.

6. Ce este ENC?
O reproducere facsimil a unei hărţi de hârtie creată de, sau distribuită sub autoritatea unui birou
hidrografic guvernamental autorizat. RNC este termenul utilizat ..., pentru a defini fie o singură hartă, fie o colecţie
de hărţi.Care sunt condiţiile pentru ca un echipament ECDIS să poată fi folosit pentru navigaţie?

7. Care sunt principalele sisteme de hărţi electronice?


ECDIS – Electronic Chart Display and Information System
ECS – Electronic Chart System
RCDS – Raster Chart Display SystemCe condiţii trebuie să îndeplinească sistemul de back-up?

8. Sistemul ECS îndeplineşte cerinţele SOLAA?


Nu. Sistemul ECS - de hărţi electronice, este denumirea utilizată pentru un sistem comercial de hărţi
electronice, ce nu este conceput astfel încât să îndeplinească cerinţele convenţiei SOLAS. Acesta este un
instrument ce poate servi asigurării navigaţiei pe navele supuse convenţiei SOLAS însă doar împreună cu hărţile de
hârtie.

9. Hărţile raster pot înlocui hărţile de hârtie?


Nu. Hărţile raster nu pot înlocui hărţile de hârtie din cauza neîndeplinirii caracteristicilor specificate de
IMO. În concluzie, atunci când un sistem ECDIS foloseşte hărţi în format raster el este considerat a fi utilizat în
modul ECS.

10. Hărţile raster sunt echivalentul fotografiilor digitale?


Nu. Diferenţa dintre o hartă electronică în format raster şi o fotografie digital este aceea că hărţile raster
permit ca fiecare pixel să fie definit ca şi poziţie în funcţie de latitudine şi longitudine.

11. Care dintre urmatoarele categorii de “layer”-e de informatii NU sunt afisate pe display-ul ECDIS?
a. Avertizari ECDIS
b. Avize pentru navigator
c. Informatii referitoare la hidrodinamica navei

12. Care dintre urmatoarele date sunt categorii de layer-e pentru a fi afisate pe display-ul ECDIS?
a. Avertizari ECDIS
b. Informatii NTM
c. Ambele

13. Care dintre urmatoarele categorii de informatii este necesar sa poate fi afisat pe display-ul ECDIS?
a. Nave tinta de pe Radar
b. Vectori ARPA
c. Date hidrografice

14. Care dintre urmatoarele categorii de informatii este necesar sa poate fi afisat pe display-ul ECDIS?
a. Tinte radar
b. Date meteorologice
c. Adancimi

15. În afară de cerințele pentru Base Display și Standard Display, cine selectează categoriile de display din
tipul de display "All other information"?
a. Biroul hidrografic
b. Producatorul de echipament ECDIS
c. Navigatorul
d. Toti cei de mai sus

16. Care este diferenta dintre „Standard Display” si „Display Base”?


a. Standard dispaly – nivelul de informatii SENC afisat cand ECDIS-ul este pornit prima data, utilizat pentru
planificarea rutei, poate fi modificat de navigator in functie de necesitati;
b. Display base – nivelul de informatii care nu poate fi inlaturat de pe dispaly, necesar tot timpul, nu este
suficient pentru siguranta navigatiei.

17. Care sunt metodele standard de evidenţiere a adâncimilor disponibile pe care utilizatorul le poate
folosi?
a. Conturul de siguranţă
b. Adâncimi de sigurantă
c. Indicarea ariilor adânci şi mai puţin adânci
d. Toate cele de mai sus

18. Care dintre urmatoarele informatii trebuie sa poata fi inregistrate de ECDIS la interval de un minut?
a. Timpul estimate de sosire
b. Viteza medie estimata
c. Istoricul drumului navei

19. Care dintre urmatoarele informatii trebuie sa poata fi inregistrata de ECDIS la interval de un minut?
a. Pozitia navei
b. Sursa hartii de navigatie
c. Ambele

20. Care dintre urmatoarele informatii trebuie sa poata fi inregistrate de ECDIS la interval de un minut?
a. Timpul estimate de sosire
b. Viteza medie estimata
c. Istoricul drumului navei

21. Care dintre urmatoarele informatii trebuie sa poata fi inregistrata de ECDIS la interval de un minut?
a. Pozitia navei
b. Sursa hartii de navigatie
c. Ambele

22. Numiti principalele căi de ajustare a unei rute planificate, din „Route Planning Mode”.
Adaugare WP, Stergere WP, Modificarea pozitiei WP, operare alfanumerica si grafica

23. Referitor la inregistrarile voiajului, care sunt principalele tipuri de date care trebuie sa fie inregistrate
la intervale de un minut, pe perioada ultimelor 12 ore?
a. Inregistrari referitoare la ruta parcursa de nava proprie (timp, pozitie, heading, viteza)
b. Inregistrarea datelor oficiale utilizate (ENC)
c. Ambele

24. Dati exemple de echipamente de navigatie cu care poate fi interconectat echipamentul ECDIS.
DGPS, GPS, Radar, Compass, etc

25. In cazul interconectarii ECDIS cu alte echipamente de navigatie, exemplificati ce functii ECDIS sunt
integrate cu acestea.
Pozitia de la AIS-DGPS, timpul de la GPS, radar overlay (RIB), urmarirea tintelor radar, verificarea drumului tinut
pa autopilot, drumul – Compas,

26. Care sunt modalităţile de efectuare a corecţiilor hărţilor electronice pe care utilizatorul le are la
dispoziţie?
a. Corectarea automată
b. Actualizare manuală
c. Ambele

27. Care sunt datele pe care trebuie să le poată înregistra şi afişa echipamentul ECDIS referitor la
corectarea hărţilor ENC?
a. Numărul de identificare al corecţiei, dat de biroul hidrografic relevant;
b. Data şi ora aplicării sau respingerii corecţiei;
c. Erorile apărute pe timpul derulării procedurii de corectare;
d. Modalitatea de aplicare a corecţiei (manual sau automat).
e. Toate cele de mai sus

28. Corecţiile manuale sunt stocate de echipamentul ECDIS?


Da. Corecţiile efectuate manual sunt de asemenea stocate, însă în fişiere separate de corecţiile oficiale,
iar funcţiile de afişare la cerere, ca de altfel şi de ştergere a acestora trebuie să fie disponibilă. Echipamentul
ECDIS trebuie să permită stocarea pentru o perioadă de cel puţin trei luni a corecţiilor manual care au fost
şterse.

29. Care dintre următoarele erori pot afecta siguranţa navigaţiei în context ECDIS.
a. Erori ale datelor afişate pe display-ul ECDIS
b. Erori în interpretarea datelor furnizate de ECDIS
c. Ambele

30. Care este diferenta dintre „Indicatie” si „Alarma” in contextul ECDIS?


Alarma – anuntata prin semnale audio si/sau audio si vizuale. Ceea ce necesita atentie
Indicatie – o indicatie vizuala despre conditiile sistemului sau echipamnetului.

31. Care este metoda de avertizare în context ECDIS, prin care utilizatorul este informat de faptul că „Ruta
planificată intersectează o zonă specificată”?
a. Alarmă;
b. Indicaţie;
c. Ambele.

32. Care este metoda de avertizare în context ECDIS, prin care utilizatorul este informat despre „Intrarea
într-o zonă având condiţii speciale”?
a. Alarmă;
b. Indicaţie;
c. Ambele.

33. Care este metoda de avertizare în context ECDIS, prin care utilizatorul este informat despre
„Intersectarea conturului de siguranţă”?
a. Alarmă;
b. Indicaţie;
c. Ambele.

34. Care este metoda de avertizare în context ECDIS, prin care utilizatorul este informat despre „Cedarea
sistemului de poziţionare”?
a. Alarmă;
b. Indicaţie;
a. c. Ambele.

S-ar putea să vă placă și