Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I – VIII, NR.

1, SĂLCENI
Clasa I
Aria curriculară : Om - Societate
Disciplina : Religie- cultul ortodox
Număr de ore pe săptămână : 1
Număr de săptămâni: 34

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR : 2016 - 2017

Întocmită conform programei şcolare în vigoare, aprobată prin O.M. nr. 5229/01.09.2008

Conţinuturile învăţării Nr. ore Săptămâna Observaţii


SEMESTRUL I
 Prima oră de religie a micului creştin 1 S1 16.09.2016
23.09 -
 Dumnezeu – Prietenul copiilor! 2 S2-S3
30.09.2016
 Despre Sfânta Biserică 1 S4 7.10.2016
 Despre Semnul Sfintei Cruci 1 S5 14.10.2016
 Rugăciunea în viaţa creştinilor 1 S6 21.10.2016
 Rugăciunea la intrare în clasă 1 S7 28.10.2016
VACANTA 29.10 – 6.11.2016
 Rugăciunea la ieşire din clasă 1 S8 11.11.2016
Cu cine mă rog în Biserică 1 S9 18.11.2016
 Sfântul Apostol Andrei 1 S10 25.11.2016
 Sfântul Nicolae – prietenul copiilor 1 S11 2.12.2016
 Sfânta Fecioară Maria – Maica Domnului 1 S12 9.12.2016
 Naşterea Domnului - prilej de bucurie pentru
1 S13 16.12.2016
toţi creştinii
 Colindele de Crăciun - lauda Naşterii lui
1 S14 23.12.2016
Iisus*
VACANTA DE IARNA 24.12.2016 – 8.01.2017
 Copilăria lui Iisus 1 S15 13.01.2017
 Dumnezeu a făcut cerul şi pământul 1 S16 20.01.2017
 Recapitulare,sistematizare, evaluare 2 27.01 – 3.02.2017
semestrială S17- S 18
VACANTA 4.02 – 12.02.2017
SEMESTRUL II
 Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 1 S1 17.02.2017
 Dumnezeu l-a făcut pe om 2 S2 - S3 24.02 - 3.03.2017
 Dumnezeu iubeşte copiii 1 S4 10.03.2017
 Patimile Domnului * 1 S5 17.03.2017
 Învierea Domnului nostru Iisus Hristos * 1 S6 24.03.2017
 ” HRISTOS A ÎNVIAT” -Troparul Învierii * 1 S7 31.03.2017
 Cum sărbatorim Floriile 1 S8 7.04.2017
 Cum sărbătorim Sfintele Paşti 1 S9 14.04.2017
VACANTA DE PRIMAVARA 19.04 – 30.04.2017
 Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre 2 S10- S11 5.05 - 12.05.2017
1
 Sf. Stelian – prietenul copiilor 1 S12 19.05.2017
 Copiii Îl iubesc pe Dumnezeu* 1 S13 26.05.2017
 Recapitulare, sistematizarea şi evaluarea
1 S14 2.06.2017
cunoştinţelor
 Activităţi Extracurriculare 1 S15 5.06 - 9.06.2017
 Cu Hristos pe cărările vacanţei!* 1 S16 16.06.2017

Notă

* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.


** Lecţia este cuprinsă în unitatea de învăţare Sfinţii, prietenii copiilor, dar se face în perioada
menţionată.

Director, Responsabil comisie metodică,