Sunteți pe pagina 1din 2

PROCESUL SELECTĂRII PIEŢELOR EXTERNE

 FILTRUL 1: Evaluarea potențialului general al pieței. Indicator economic: PIB; PIP/locuitor pe anul
2018.
 FILTRUL 2: Evaluarea potențialului pieței pentru categoria de produs/industrie- sume cheltuite
de catre populatie pe produse cosmetice in cursul anului 2017.
 FILTRUL 3: Evaluarea pieței produsului firmei- cresterea asteptata anual(2018- 2021).
 FILTRUL 4: Compatibilitatea țării cu strategia viitoare a firmei- numarul de competitor.

Bulgaria Grecia Ungaria Slovacia Polonia Turcia Georgia


PIB 64 218.057 156 111 615.021 714 16
miliarde miliarde miliarde miliarde miliarde miliarde miliarde
USD USD USD USD USD USD USD
PIB/loc 9.080 20.311 16.016 20.508 16.200 8.716 4.370
USD USD USD USD USD USD USD
Cheltuieli 444 m 851 m 831 m 566 m 603 m 275 m 124 m
cosmetice USD USD USD USD USD USD USD
Cresterea 4,4% -0,2% 2,5% 4,7% 7,4% 1% -0,4%
asteptata
anual
Numarul 83 96 65 47 187 261 38
de
competitori

FILTRUL 1: Evaluarea potențialului general al PIB peste 100 miliarde USD.


pieței. PIB/loc peste 8.000 USD
FILTRUL 2: Evaluarea potențialului pieței Sume cheltuite de catre populatie pe produse
pentru categoria de produs/industrie. cosmetic peste 300 m USD.
FILTRUL 3: Evaluarea pieței produsului firmei. Cresterea asteptata annual > 4,5%.
FILTRUL 4: Compatibilitatea țării cu strategia Numarul de competitori < 200.
viitoare a firmei.
https://www.statista.com/statistics/382100/european-cosmetics-market-volume-by-country/
https://www.europages.co.uk