Sunteți pe pagina 1din 1

Fond Prefectura Județului Mehedinți

Dosar 18 (2209) 1834 fila 441

8 martie 1835

Transcriere: Vasile Sișu

Beneficiar: Laurențiu Ștefanescu

Descriere document: Porunca a Departamentului Pricinilor din Lăuntru catre Ocârmuirea Județului
Mehedinți cu privire la respectarea legiuirilor intocmite, urmare a nenumăratelor reclamații primite.

“ primit martre 12

Departamentul Pricinile din Lăuntru


Ocărmuirii Județului Mehedinți

Din nenumăratele reclamații ce au întâmpinat atât Măria Sa Vodă cât și acest departament
din partea lăcuitorilor sălășluiți pă feliuri de proprietăți pentru năpăstuirile ce ar fi cercând din partea
arendașilor și proprietarilor după alocurea in pricinile de proprietate, luându-să curată înțelegere că
acea ocârmuire n-ar fi luat in băgare de seamă cele ce i s-au scris prin porunca departamentului dă
supt no.: din anul trecut. Departamentul din porunca Măriei Sale lui Vodă grăbește acum cu
dinadinsul băgarea de seamă acei ocârmuiri asupra căci ști(i) împrejurări strașnic poruncindu-i că
aducând la îndeplinire coprinderea pomenitei porunci să fie cu neadormită priveghere asupra păzii
legiuirilor intocmite întrucât si de întocmai urmare să răportuiască acestui departament cât mai
degrab.

Mih Cornic
Semnătură indescifrabilă

din 1835 martie 8 Incheiem alcătuitoare înștiintări și să


S.N.M.N. facă porunci pe la facut chipuri “