Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa nr. 16.

UNITATEA DE INFRACTIUNE

I. Unitate naturala
1. Infractiunea simpla
2. Infractiunea continua
3. Infractiunea deviate
II. Unitate legala
1. Infractiune continuata
1.1. Conditii
1.2. Infractiuni ce nu pot fi savarsite in forma continuata
1.3. Consumarea si epuizarea
1.4. Pedeapsa
2. Infractiune complexa
2.1. Forme
A. Forma de baza
B. Forma agravanta
2.2. Structura
2.3. Consumare
2.4. pedeapsa
3. Infractiune progresiva
4. Infractiune de obicei
5. Infractiune de simpla repetare

FISA NR. 17. PLURALITATE DE INFRACTIUNI

I. Concursul de infractiuni
1. Conditii
2. Concursul real
2.1. Modalitati
2.2. Delimitari
3. Concursul ideal
3.1. Modalitati/ Particularitati
4. Sanctionarea concursului
II. Recidiva
1. Recidiva Postcondamnatorie
2. Recidiva Post executorie
3. Recidiva in cazul persoanelor juridice
4. Sanctionarea
III. Pluralitatea intermediara
IV. Pedepsele complementare, accesorii si masurile de siguranta in caz de pluralitate de
infractiuni
1. Pedepse complementare
2. Pedepse accesorii
3. Masuri de siguranta

FISA NR. 18. PLURALITATE DE INFRACTORI

I. Pluralitate de infractori – aspecte generale


II. Participatia penala – anexa 6
III. Autorul si coautori
1. Autorul
2. Coautori
IV. Instigatorul
V. Complicele
VI. Participatie Improprie
VII. Tratamentul sanctionator al participatiei penale
1. Pedepsa in cazul participatiei proprii
2. Pedeapsa in cazul participatiei improprii
3. Incidenta circumstantelor personale si reale
4. Impiedicarea savarsirii infractiunii

FISA NR.19. PEDEPSELE PRINCIPALE, ACCESORII SI COMPLEMENTARE

I. PEDEPSELE PRINCIPALE
1. Detentiunea pe viata
1.1. Neaplicarea detentiunii pe viata
1.2. Inlocuirea detentiunii pe viata
1.3. Calculul pedepsei in cazul comutarii pedepsei detentiunii pe viata
1.4. Aplicarea pedepsei detentiunii pe viata in locul pedepsei inchisorii
2. Inchisoare
3. Amenda
3.1. Amenda care insoteste pedeapsa
3.2. Inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii
3.3. Executarea pedepsei amenzii prin prrestarea unei munci neremunerate in folosul
comunitatii
II. Pedeapsa accesorie
III. Pedepsele complementare
1. Interzicerea exercitarii unor drepturi
1.1 continut
1.2 aplicare
1.3 executare
2. degradare militara
3. publicarea hotararii de condamnare

IV. Claculul duratei pedepselor

FISA NR.20 INDIVIDUALIZAREA JUDICIARA A PEDEPSELOR

I. CRITERIILE GENERALE DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSELOR


II. CRITERII SPECIALE DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSELOR
III. CIRCUMSTANTELE ATENUANTE SI CIRCUMSTANTELE AGRAVANTE
1. Circumstante atenuante legale
1.1 provocarea
1.2 depasirea limitelor legitimei aparari
1.3 depasirea limitelor starii de necessitate
1.4 acoperirea prejudiciului material
2. circumstante atenuante judiciare
2.1. Eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea/diminuarea consecintelor infractiunii
2.2. Imprejurarile legate de fapte
3. Efectele circumstantelor atenuante- anx9
4. Circumstante agravante
5. Efectele circumstantelor agravante
6. Concursul intre cauze de atenuare sau de agravare

FISA NR.21. INDIVIDUALIZAREA JUDICIARA

I. Renuntarea la aplicarea a pedepsei


1. Efecte
2. Anulare- anx 12

II. Amanarea aplicarii pedepsei


1. Termenul de supraveghere
2. Masurile de supraveghere si obligatiile anx 7
3. Efecte
4. Revocare si anularea amanarii aplicarii pedepsei ,anx 11,12
4.1 revocare
4.2 anulare

III. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere


1. Termenul de supraveghere
2. Masurile de supraveghere si obligatiile
3. Efecte
4. Revocarea si anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere anx11.12
4.1 revocarea
4.2 anularea

IV. LIBERAREA CONDITIONATA


1. Liberarea conditionata in cazul pedepsei
2. Liberarea conditionata in cazul pedepsei detentiunii pe viata
3. Masurile de supraveghere si obligatiile, anx 7
4. Efecte
5. Revocarea si anularea liberarii conditionate , anx 11,12

5.1 revocarea
5.2 anularea

FISA NR.22 MASURILE DE SIGURANTA

I. OBLIGAREA LA TRATAMENT
II. INTERNAREA MEDICALA
III. INTERZICEREA OCUPARII UNEI FUNCTII SAU EXERCITARII UNEI PROFESII
IV. CONFISCAREA SPECIALA, ANX. 13
V. CONFISCAREA EXTINSA

FISA NR 23 MINORITATEA SI MASURILE EDUCATIVE

I. REGIMUL RASPUNDERII PENALE A MINORULUI


II. MASURILE EDUCATIVE
1. Regimul masurilor educative neprivative de libertate
1.1 masurile educative neprivative de libertate, anx 14
1.2 obligatiile ce pot fi impuse minorului

2. Regimul masurilor educative privative de libertate, anx 14


2.1 masurile educative privative de libertate
2.2 schimbare regimului de executare

3. Dispozitii comune masurilor educative

FISA NR. 24 RASPUNDEREA PENALA A PERSOANEI JURIDICE

FISA NR. 25 CAUZE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA


I. AMNISTIA
II. PRESCRIPTIA RASPUNDERII PENALE
III. LIPSA PLANGERII PREALABILE
IV. RETRAGEREA PLANGERII PREALABILE
V. IMPACAREA

FISA NR. 26 CAUZELE CARE INLATURA SAU MODIFICA EXECUTAREA PEDEPSEI

I. GRATIEREA
II. PRESCRIPTIA EXECUTARII PEDEPSEI

FISA NR. 27 CAUZELE CARE INLATURA CONSECINTELE CONDAMNARII

I. REABILITAREA DE DREPT
II. REABILITAREA JUDECATOREASCA

FISA NR. 28 INTELESUL UNOR TERENI SAU EXPRESII