Sunteți pe pagina 1din 14

Fisa 1.

Principiile generale

Exista doar 5 principii generale care inglobeaza pe celelalte. De fapt, celelalte principii sunt doar o
aplicare a principiilor generale.

I. Principiul legalitati

UNBR -> este o persoana juridica de interes public

Baroul -> este o persoana juridica de interes public.

!! sanctiune, in cazul in care se foloseste numele de “ UNBR, Baroul, etc” precum si folosirea semnelor
specifice, ori purtarea robei in alte conditii decat cele prevazute de lege.

In art.3 din legea 51/1990, sunt prevazute principalele activitatii pe care le face un avocat. Indeplinirea
lor de catre alte persoane, care nu fac parte din barou este infractiune si se pedepseste potrivit legii
penale.

Actele care sunt facute de persoane care nu sunt avocat sunt nule daca produc o vatamare, inafara
faptului...de eroare comuna – art 26 (3)

Avocatul este un partener al justitiei care indeplineste o activitate care are atat o componenta publica (
apararea drepturilor si intereselor persoanei) cat si o componenta privata ( data de activitatiile sale pe
care le face pentru client).

II. Principiul liberalitatii


1. Alegerea formei de exercitare
2. Alegerea avocatului de catre client.

Orice clauza este lovita de nulitate absoluta, daca restrictioneaza alegerea avocatului de
catre client.

In cazul in care a fost desemnat din oficiu un avocat, mandatul sau inceteaza la momentul in
care isi angajeaza aparator, de drept.

Se poate renunta unilateral la contract, insa aceasta nu inseamna ca nu ii va acorda sumele


datorate.

3. Acceptarea clientului de catre avocat

De regula, are libertatea de a accepta sau nu clientul. Insa sunt anumite cazuri in care este
obligat sa ofere consultanta ( cand este numit din oficiu), insa si aici poate sa refuze daca :

- Se afla in conflict de interese


- Pentru alte motive jusitificate

Refuzul nejustificat de a prelua un caz din oficiu constituie abatere disciplinara.

1
4. Limitele exercitarii profesiei de avocat

Avocatul are dreptul de a nu lua contactul cu persoana pe care o reprezinta daca are
cunostinte de existenta unui sistem de control al contactului cu clientul, ori daca este in
prezenta reprezentantului organului de UP.

III. Principiul independentei


Scopul activitatii avocatesti : este promovarea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice si
juridice.
Din aceste raporturi reies urmatoarele forme:
1. Independenta functionala. Se refera la independenta pe care o are cu organele
profesiei

Functioneaza in cadrul acesteia si casa de asigurari a avocatilor care este organizata si


functioneaza in cadrul UNBR -> fiind o institutie autonoma d einteres public ce are
personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu.

Congresul avocatilor este cel care modifica statutul profesiei.

2. Independenta profesionala.
3. Independenta personala.
IV. Principiul autonomiei si descentralizarii
V. Principiul pastrarii secretului profesional
Avem o confidentialitate cu privire la ce a comunicat cu clientul dar si cu organele profesiei.
- Documentele care se regasesc intr-un cabinet de avocat nu sunt supuse divulgarii si sunt
inviolabile. Ele pot fi perchezitionate doar in baza unui mandat emis in conditiile legii de
catre procuror. De asemenea, convorbirile, inregistratilr si corespondenta sa cu caracter
profesional nu vor putea fi inregistrate.
- Secretul profesional este de ordine publica, partile nu pot sa deroge de la acesta.
- Exista o obligatie de a pastra secretul profesional pe un termen nelimitat si aceasta se
extinde si asupra persoanelor din cadrul activitatii sale cu care intra in contact.
- Avocatul trebuie sa se abtina, de la caz daca acesta risca sa afectesze secretul
profesional al persoanei care i-a mai fost incredintat cazul.

Acesta are obligatia de a se opune cu privire la perchezitionarea lucrarilor cu caracter


strict profesional.

FISA NR.2. PRIMIREA IN PROFESIA DE AVOCAT

I. Conditii legale pentru primirea in profesia de avocat.


a) Sa aiba exercitiul drepturilor si obligatiilor civile
b) Sa fi terminat o facultate de drept

2
c) Sa nu fie nedemn. Este nedemn cel care *a savarsit abateri prin care a incalcat
drepturile omului sau * a fost condamnat definitiv pentru o infractiune care aduce
atingere drepturilor profesioanale. *cel caruia ii s-a aplicat pedeapsa de interdictie de a
exercita profesia

Toate aceste cazuri de nedemnitate se verifica atat la intrarare, cat si la reinscriere dar si
pe tot parcursul termenului.
Pentru cazurile de condamnare definitiva si sanctiunea de excludere din profesie,
trebuie sa prezinte la consiliul baroului hotararea definitiva si va fi analizata de acesta.
Insa, nu toate cazurile atrag excluderea din profesie
d) este apt dpdv medical pentru exercitarea profesiei.
II. Modalitatiile de primire in profesie.
Exceptii : judecatorii de la inalta curte si cei de la instantele internationale.

dupa validarea examenului consiliul u.n.b.r, va fi cel care dispune primirea in profesie a
candidatilor admisi.

Exercitarea avocaturii este compatibila cu :


- Calitatea de asociat sau actionar la SRL sau SA
- Calitatea de membru in Consiliul de administratie ori al celui de supraveghere atat la
SRL cat si la SA. Insa, consiliul poate sa decida daca il lasa sau nu

Din momentul in care a fost admisa decizia de catre consiliul UNBR, ( inainte avea un termen
de 2 luni sa renunte la starea de incompatibilitate), acum a fost declarata neconstitutionala,
astfel, nu isi va produce efecte decizia de intrare in profesie daca nu renunta la starea de
incompatibilitate.

III. Avocatul strain

Avocatul strain totusi poate da consultatii cu privire la dreptul romanesc, daca ia examenul de
cunostiinte de drept romanesc. Insa, nu echivaleaza cu punerea de concluzii, pentru ca acestea sunt
interzise.

Competenta este a consiliului U.N.B.R., de a admite sau nu cererea avocatului strain. Cererea se
depune in dublu exemplar la secretariatul U.N.B.R.

Consiliul va analiza cererea si va stabili daca admite sau nu cererea dupa sustinerea examenului de
promovare a cunostiintelor de drept romanesc sau poate sa stabilesca sa nu mai sustina examenul.

IV. Stagiul profesional

De regula stagiul este pe o perioada de 2 ani. Dar exista cazuri in care se suspenda:

3
- In cazurile de suspendare de la art. 28 din lege
- In caz de incetare a indrumari profesionale fara culpa a av. Stag.
- In caz de lipsa motivata din profesie ( nu isi poate desfasura pe o perioada de 30 de zile
munca, din motive de sanatate,

De regula nu exista exceptii pentru a trece peste stagiatura. Insa, sunt prevazute anumite, prin care
persoana dobandeste direct calitatea de avocat definitiv :

- Persoana care a promovat examenul de admitere in avocatura, insa din diverse motive
nu a exercitat-o, dar are 5 ani in profesia conexa ( magistrat, jurist, notar, etc.), si isi are
definitivatul acolo.
- Avocatul stagiar care a promovat examentul de admitere, -> si a exercitat un mandat de
parlamentar, primar, CJ,
- Cat si persoana care a promovat examenul de admitere in INPPA -> si timp de 5 ani a
avut functii juridice in cadrul: Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernulkui,
CCR, AV.pop, curtea de conturi

Exista doar 2 tipuri de contracte pentru stagiatura :

- Contract de colaborare profesionala


- Contract de salarizare in interiorul profesiei.

In cazul in care forma de exercitare nu ii asigura avocatului stagiar venitul minim pe economie, aceasta
este abatere disciplinara, putand fi sanctionata cu pana la 5 ani de interzicere a incheierii contractelor de
colaborare profesioanala.

Avocatul stagiar are dreptul de a efectua doar activitatiile prevazute la art. 3 (1) a si b din lege si dreptul
de a pune concluzii numai la JUD.

V. Pregatirea profesionala initiala

Absenta repetata la de la cursurile inppa sau incalcarea statului av. atrag exmatricularea avocatului.

VI. Finalizarea stagiului. Inscrierea la examenul de definitivare.

Avocatul stagiar respins de 3 ori la examenul de definitivare va fi respins din profesie.

Cand dobaneste calitatea de avocat defintiiv, poate sa puna concluzii la toate instantele, cu exceptia ICCJ
unde ii trebuie 5 ani neintrerupti de exercitare de la definitivare.

FISA NR.3. INCOMPATIBILITATI. INTERDICTII SI NEDEMNITATI.

I. Incompatibilitati

Ele se verifiica pe toata perioada, de catre consiliul Baroului.

Art. 15 -> situatii de incompatibilitate.

4
Este compatibila cu calitatea de membru iun consiliul de adm ( si nu de administrator), in cadrul unui
SA sau SRL insa cu obligatia de a aduce la cunostinta baroului acest lucru.

Avem insa si cazuri de incompatibilitate raportata la organele corpului profesional avocatioanl

Aici ne referim la cazurile in care exista un interes material ori daca au avut relatii cu caracter
patrimonial, persoanele care se afla in functie de decizie in aceste organe, in situatia in care le este
acoradata o cerere de rezolvare.

II. Nedemnitati ale profesiei de avocat.

In momentul in care primeste hotararea definitiva, atunci avocatul trebuie sa o comunica consiului
baroului. Acesta examineaza in termen de 15 zile si decide daca este nedemn sau nu, decizia este
comunicata avocatului in cauza si presedintelui UNBR.

Sanctiunea va fi fie de respingere a cereii de acces fie de incetare a calitatii de avocat.

III. Interdictii privind profesia de avocat.

Sunt clasate pe mai multe categorii, dintre care inumaram:

1. Interdictii care vizeaza anumite activitati specifice profesiei de avocat, respectiv locul prestarii
acestora.

Cand a fost judecator, executor judecatoresc, asistent magistrat, grefier -> nu poate pune concluzii
timp de 5 ani de la incetarea functiei respective la instanta in care si-a desfasurat activitatea.

2. Interdictii care vizeaza toate activitatiile specifice profesiei de avocat

Exista situatia cand interdictia de a profesa este data in baza unei hotarari disciplinare. Si atunci va
trebui sa o respecte.

3. Interdictii in raport cu clientela

Ii este interzis sa fie avocatul partilor care au interese contrare, sau daca perilciteaza secretul
profesional al unui client anterior, de asemenea in cadrul cabitenelor grupate ei nu pot sa se
angajeze fata de persoane care au interese contrare.

Avocatul nu poate sa pretinda nici pentru recomandarea nici pentru primirea unui client de catre un
alt avocat.

Avocatul nu poate fi ascultat ca martor in legatura cu un caz pe care l-a avut, doar daca are acordul
scris al tuturor clientilor interesati in cauza.

4. Interdictii cu privire la publicitarea formei de organizare a profesiei.

5
FISA NR.4. ASISTENTA JUDICIARA.

Se refera la situatia in care reprezentarea avocatului are loc in prin cazurile care sunt date de catre
barou atunci cand asistenta este obligatorie. In aceste cazuri avocatul nu poate sa le refuze, cu
exceptia cazului in care se afla in conflict de interese ori pentru alte motive justificate.

In momentul in care isi angajeaza aparator, atunci inceteaza obligatia de a reprezenta persoana.
Ramane de competenta decanului posibilitatea de a revoca ajutorul judicidiar daca a fost obtinut
prin frauda sau starea de nevoie a solicitantului a incetat sau s-a ameliorat si isi permite plata
onorariului.

FISA NR.5 ACTIVITATEA PROFESIONALA A AVOCATULUI

I. ACTIVITATI SPECIFICE PROFESIEI DE AVOCAT.

Sunt cele prevazuta in art. 3 din lege.

c) poate chiar el sa ateste identitatea paritlor, continutul contractului sau a datei prezente spre
autentificare, in termen de 3 zile are obligatia de a inscrie sub sanctiunea inopozabilitatii fata de terti
in Registrul electronic.

h) stabilirea sediului societatii nu poate depasi 1 an

II. CONTRACTUL DE ASISTENTA JURIDICA.

Se incheie in cate persoane sunt, se incheie in forma scrisa( ad probationem si nu ad validitatem),


insa poate fi incheiat si verbal. Dobandeste data certa de la data in care este inscris in registrul de
evidenta.

Contractul are o serie de clauze de la care nu se poate deroga :

- Identitatea partilor, obiectul contractului, pretul, semnatura ( pentru acestea se atrage


nevalabilitatea contractului, insa doar daca se probeaza o vatamare care nu poate fi
inlaturata altfel), dar si modul de solutionare a litigiilor dintre avocat si client.

Fisa nr.6.

Avocatul este indreptatit sa se retraga daca la inceput clientul prin cazul incredintat i-a creat aparenta
legalitatii si intre timp s-a dovedit faptul ca activitatea sa este ilegala.

In cazul in care exista o restanta la onorariu, atunci avocatul poate sa retina bunurile care i-au fost
incredintate insa nu si inscrisurile originale.

Fisa nr.7. raporturile dintre avocati.

Acestea sunt determinate de urmatoarele

I. Conlucrarea profesioanala

6
Intre membrii formelor de organizare judiciara se pot forma conventii de conlucrare profesionala.

II. Comunicarea si colaborarea cu avocatul partii adverse ori cu un alt avocat.

Corespondenta dintre avocati nu poate fi aduca niciodata ca proba in fata justitiei si nici lipsita de
caracterul confidential.

III. Cofraternitatea si respectul reciproc.

De regula, nu se poate incasa onorarii pentru recomandarea sau primirea unui client. Fac exceptii,
onorariile retrocedate pentru incredintarea totala sau partiala a unei cauza in cadrul raporturilor de
conlucrare profesioanala. In acest caz, onorariul este platit de catre client avocatului principal, iar
avocatul principal este cel care acorda restul ( in functie de intelegere), partii celelealte.

IV. Concurenta profesioanala

Sanctiunea in caz de concurenta neloiala este abatere disciplinara grava pentru toti participanti.

Apoi avem alte sanctiuni care reprezinta doar abatere disciplinara. Acestea sunt: folosirea, numelui
sau emblemei unei alte societati, punerea in circulatie de produce, servicii sau publicatii care sunt
plagiate, punerea in functiune de servicii sau publicati care au mentiuni false

Avem si cazuri care atrag excluderea din profesie :

- Impartirea pietii cu alti avocati


- Participarea la licitatii , in mod concertat, pentru trucarea sau la orice alte forme de
concurs de oferte, pentru achizitionarea de servicii profesionale avocatiale.
- Limitarea accesului la clientela si a libertatii exercitarii activitatii intre avocati.

In toate aceste cazuri, persoana prejudiciata poate sa isi repare prejudiciul.

V. Substituirea.

De regula, substituirea se va putea face inclusiv cu persoane din afara formei de organizare insa doar
cu acordul clientului.

Insa, exista si anumite cazuri speciale in care este necesar sa se asigure substituirea. Acestea sunt :

- In cazul in care s-a dispus masura suspendarii, el este obligat ca in termen de 15 zile de
la data la care i-a fost comunicata hotararea sa isi asigura subsituirea -> nerespectarea
este abatere disciplinara grava.
- Cel care renunta la exercitiul profesiei -> cu cel putin 60 de zile inainte, va trebui sa faca
cererea scrisa la barou. Pana la acest termen el trebuie sa isi rezolve toate cazurile. Inc
azul in care raman restante si isi asigura substituirea atunci lista cu persoanele care il
substituie si cu cazurile sale, vor trebui date baroului.

7
- In cazul in care s-a incheiat contractul juridic, si intervine perioada de repaus anual,
avocatul este obligat sa asigure substituirea pentru acele cazuri care lezeaza interesele
clientilor
VI. Litigiile dintre avocati

Mai intai se va percurge etapa medierii, daca una dintre parti refuza atunci se trece direct la arbitraj.
Daca nu ajung la un consens in urma medierii se ajunge la arbitraj -> arbitrajul va fi solutiat de
curtea de arbitraj profesional a avocatilor.

Fisa. Nr8. FORMELE DE EXERCITATE A PROFESIEI DE AVOCAT.

I. PRINCIPII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA FORMELOR DE


EXERCITARE A PROFESIEI.

Aceste principii se regasesc la toate formele de exercitare a profesiei.

1. Avocatul este liber sa opteze si sa isi schimbe in orice momenet optiunea pentru una dintre
formele de exercitare a profeisi prevazute de lege

Singura limitare este faptul ca poate sa isi alega doar una, si nu poate functiona pe mai multe forme
de exercitare

2. Formele de exercitare se pot transforma in oricare dintre celelate fara a intra in lichidare.
La SPARL, exista posibilitatea ca titularul celuilalt cabinet sa isi lichideze intreg patrimoniul.
3. Oricare dintre forme isi va exercita atributiile doar dupa aprobarea consilului baroului.
4. Are obligatia de a informa in scris baroul cu privire la orice modificare in legatura cu forma de
exercitare a profesiei.
5. Are patrimoniu de afectatiune
6. Poate sa isi exercite profesie fie in cadrul cabinetului titular, in afara lui nu va putea.
7. Pentru a avea clientela proprie, avocatul colaborator va trb sa informeze atat forma de
organizare cat si baroul.
II. Cabinetul individual

doar avocatul definitiv titular poate infiinta acest cabinet prin actul de infiintare. El putea sa incheie
cu alti avocati contracte de colaborare ( devin avocati colaboratori). Cu privire la numele
cabinetului, in caz de deces, poate fi folosit de catre avocatio care folosesc forma respectiva cu
acordul scris si autentic al mostenitorilor sai.

III. Cabinete asociate.


Un cabinet nu poate sa accepte un caz daca un avocat din alta grupare, acabinetului nou
format se opune.
IV. SCP

Este formata din 2 sau mai multi avocati definitivi, care contribuie in natura si sau/ in numerar la
crearea unui patrimoniu de afectatiune in vederea desfasurarii activitatii.

8
Pot activa in cazul lor si avocati colaboratori sau salarizati.

De regula, reprezentarea se face de catre avocatul desemnat de coordonator. Cu exceptia cazului de


reprezentare inf ata organelor de CP ori instantei cand se face mentiunea expresa cu privire la
persoana care urmeaza sa ii reprezinte.

Nu inceteaza prin desprinderea partiala.

V. SPRL

Se inregistreaza pe baza inregistrarii la barou a deciziei emise de consiliul baroului unde isi are
sediul principal.

Plata impozitului se face de catre fiecare asociat

Daca printre bunurile de aport la patrimoniul de afectariune se afla si un bun imobil atunci este
necesar sa se incheie in forma autentica

In cazul transmiterii partilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat, cea ce a fost adus de
acesta raman in patrimoniul de afectatiune al societatii.

Aceasta se conduce prin AGA, care i-a hotarari. Activitatea este condusa de 1 sau mai multi avocati
coordonatori alesi de majoritatea avocatilor asociati. De regula, mandul coordonatorului este de 2
ani, daca nu se prevede altfel.

!!! in cazul in care ramane doar 1 singur asociat, daca int ermen de 3 luni nu devin atunci aceasta
se dizolva de drept si intra in lichidare.

FISA NR. 9. MODALITATILE EXERCITARII PROFESIEI DE AVOCAT

Poate sa isi exercite profesia de avocat prin urmatoarele modalitati :

I. Avocat titular al cabinetului individual


Poate sa isi exercite profesia singur sau impreuna cu colaboratori. Daca cabinetele
individuale se asocieaza, inceteaza calitatea si se dobandeste calitatea de avocat asociat. La
incetare isi inceteaza forma si revin la cabinetele individuale.

Avocatul care este titular nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau salarizat in
cadrul profesiei.

II. Avocat asociat in cadrul cabinetelor asociate, SCA si SPRL

Poate avea aceasta calitate avocatul asociat din cadrul SCA, SPRL, CA, dar si atunci cand cabinetele
individuale se asocieaza in vederea profesarii.

III. Avocat colaborator.

9
Pot semna contract de colaborare doar avocatii titulari de cabinete individuale sau avocatii asociati.
Activitatea se desfasoara pe baza unui contract de colaborare , caruia ii sunt aplicabile urmatoarele
reguli

Contractul poate fi denuntat de oricare dintre parti cu cel putin 3 luni inainte, in lipsa unor dispozitii
contractuale mai favorabile.

Distinct de asigurarea sa profesionala, se va putea incheia o asigurare cu societeatea unde isi


presteaza activitatea pentru clientela personala.

1. Drepturi care decurg din activitatea de colaborare

Are dreptul la clientela proprie, va utiliza stampila persoanala. Se va putea stabili ce sume de bani sa
fie acordate catre forma de exercitare. In caz de deces cauzele vor fi preluate de catre ceilalti avocati
din cadrul formei ori vor fi desemnati de catre barou

2. Indatoriri care decurg din activitatea de colaborare.

Are indatorirea de a servi clientul si de a raspunde personal fata d eforma de exercitare dar si fata
de client.

IV. Avocat salarizat

Doar avocati asociati si cei titulari ai cabinetelor individuale pot semna contract.

Fisa nr. 10. Drepturile si indatoririle avocatilor.

I. Drepturile avocatilor
1. Avocatul are dreptul sa asiste si sa reprezinte persoanele fizice si juridice.
2. Avocatul are dreptul de a starui pentru realizarea liberului acces la justitifie pentru un
proces echitabil in termen rezonabil
3. Avocatul are dreptul de a pune concluzii
4. AV. Are dreptul sa renunte la contractul de asistenta juridica
5. AV. Are dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale profesiei
6. Av. Are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute in interesul
procesual al clientului
7. Av. Are dreptul la recuperarea capacitatii de munca
8. Av. Are dreptul la sediu profesional

Are dreptul la stabilirea unui sediu principal -> acolo unde este inscris. Dar poate avea si
sedii secundare. In legatura cu acestea daca in ele este preponderent activitatea, atunci va
trebui sa le declare principale. Caz contrar, avem abatere disciplinara grava.

Daca majoritatea contractelor este in sediul secundar, atunci va trb sa faca cererea de
trecere a sediului principal unde are sediul secundar in termen de 15 zile de la semestru
urmator.

10
9. Av. Are dreptul la asistenta judiciara acordata, la un onorariu stabilit de organul
judiciar
10. Av. Are dreptul de a schimba oricand forma de exercitare a profesiei
11. Av., are dreptul de a incehia conventii de colaborare cu experti sau cu alti specialisti.
12. AV. Are dreptul de a particiap la formele de pregatire profesionala stabilite de catre
organele profesiei
13. Av. Are dreptul la libertate si independenta profesionala.
14. Av. Are dreptul la secretul profesional

De regula secretul profesional este inviolabil, neputand fi dezlegat de nicio persoana.


Exceptie daca priveste

- Onorariile
- S-a inceput UP impotriva sa.

Atunci se pot folosi informatiile din cadrul secretului profesional. ->> nerespectarea
secretului profesional este abatere disicplinara grava.

15. Av. Are dreptul de a fi asociat, actionar sau membru in organele executive.

Daca intruneste conditiile de pensionare el tot poate sa ceara continuarea avocaturii.

16. AV. Are dreptul la preemptiune.


17. Av. Are dreptul de a refuza contactul cu clientul
II. Indatoriri
Are obligatia de asigurare. Care se depune in termen de 15 zile de la semnarea ei la
secretariatul baroului.

FISA NR.13. TRANSFERUL, SUSPENDAREA SI INCETAREA CALITATII DE AVOCAT.

I. Transferul in profesia de avocat.

Competenta de solutionare apartine consiliului baroului, insa a ambelor barouri.

Astfel, dosarul de transfer se va depune la decanul baroului la care urmeaza sa se transfere. Dosarul
trebuie sa cuprinda: certificatul eliberat de barou ( din care sa rezulta ca are taxele achitate, datele
persoanale ale avocatului, datele profesionale si disciplinare ale soclitantului) dar si actele pe care se
intemeiaza.

Se solutioneaza cererea de consiliul baroului respectiv. Apoi aceasta poate fi atacata cu contestatie
in termen de 15 szile de la comunicare la consiliul UNBR.

II. Suspendarea calitatii de avocat.

Se dispune obligatoriu in urmatoarele cazuri :

- Fie la cerere

11
- Fie cat timp se afla in cazul de incompatibilitate
- Fie prin sanctiune disciplinara
- Fie in cazul in care nu si-a platit taxele catre barou, UNBR, pe o perioada mai mare de 3
luni.
- Se mai prevede un caz special, in cazul in care s-a dat o amenda disciplinara si nu o
plateste in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive.

Se dispune facultativ

- In cazul in care are loc o incalcare grava asupra legislatiei avocatului, poate sa ii
suspende activitatea pana la rezolvarea definitiva. ->>> 50 din statut.

Modalitatiile de sesizare pot fi atat de catre avocat cat si din oficiu ( decanul sau consiliul baroului se pot
sesiza) in legatura cu fapta respectiva.

Decizia consiliului baroului este definitiva ea putand fi atacata in termen de 15 zile la UNBR

Independent de acestea, in cazul in care a suspendat pentru neplata taxelor pe o perioada de 3 luni,
consiliul baroului poate sa ridice aceasta suspendare daca face dovada platii taxelor respective.

------> exercitarea profesiei pe perioada in care este suspendat este abatere disicplinara grava. El va
trebui in 15 zile sa isi asigura substituirea.

III. Incetarea calitatii de avocat.

Incetarea poate fi dispusa in cazurile in care a fost luata

- sanctiunea de excludere din profesie,


- in cazul in care a renuntat
- in cazul de deces
- in cazul in care este nedemn, daca a fost condamnat definitiv printr-o hotarare.

Decizia de respingere a mentinerii in activitate poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunica, la


consiliul UNBR.

Incetarea calitatii se constata de catre consiliul baroului si are ca efect radierea celui in cazua din tabloul
avocatilor.

FISA NR. 14. RASPUNDEREA DISCIPLINARA A AVOCATILOR.

I. NATURA JURIDICA

Raspunderea disciplinara vine in concurs cu celelalte tipuri de raspunderi ( penala, civila,


contraventionala). Pe durata in care se desfasoara raspunderea penala in legatura cu fapta care ar

12
putea constitui abatere disciplinara, se suspenda tragerea la raspundere disciplinara pe 87(4) ( adica
termenul de 1 an de la data la care trebuie sa fie tras la raspundere pentru fapta disciplinara.)

II. CAZURILE SI TERMENUL IN CARE POATE INTERVENI RASPUNDEREA DISCIPLINARA


III. INSTANTELE DISICIPLINARE
a) Comisia de disciplina a baroului. Este formata din 5-11 membri alesi de adunarea
generala a fiecarui barou. Ei sunt alesi pe o perioada de 4 ani ( dintre membrii care au o
vechime de cel putin 10 ani in profesie). Aceasta este coordonata de presedintele care
este ales de membrii acesteia. Activitatea si-o desfasoara in 3 membri.
b) Comisia centrala de disciplina a UNBR. Solutioneaza urmatoarele :
- este instanta de fond, in cazul abaterilor savarsite de membrii Consiliului UNBR sau de
decanii baroului – 3 persoane
- este instanta de contestatie, contestatiile formulate de catre cu privire la deciziile
comisiei de disicplina locale.
Se aleg dintre membrii cu o vechimi mai mare de 15 ani.
c) Consiliul UNBR, in plenul sau. Judeca :
- Atat contestatiile cu privire la deciziile luate de catre instanta centrala de disciplina
- Cat cu recurs, cazurile in care a fost decisa de catre consiliul baroului, suspendarea
activitatii pana judecarea definitiva a cauzei, in caz de incalcare grava siart 90 lege.

Impotriva hotararilor de la c) si b) se poate face apel la CAB.

Executarea deciziilor disciplinare se face de catre consiliul baroului in care este inscris.

IV. Sesizarea abaterilor disciplinare

Pentru a se declansa mecanismul de tragere la raspundere trebuie sa exista o plangere sau o


sesizare in acest sens.

Avem urmatoarele modalitati

- Prin sesizarea avocatului care cnduce asistenta judiciara de pe langa fiecare instanta
- --- de catre parchetele MP sau instantele judecatoresti, in cazul in care comite o
infractiune si este urmarit
- De catre orice pers interesata -> ea va depune cererea la consiliul baroului. Sau daca nu
la secretariat inc azul inc are nu mai este activ.
- Sau chiar consiliul baroului din oficiu.
V. Procedura anchetei disiplinare

Procedura anchetarii este de competenta consiliului baroului. Sau ce competenta consiliului UNBR,
in cazul in care fapta este comisa de catre decani ori de catre membrii consiliului UNBR. Se va
desemna un raportor ( consilier) care se va ocupa cu analizarea cazului si redactarea unei sinteze.

Consilierul desemnat poate fi recuzat.

13
Va trebui ca avocatul sa fie notificat prin scrisoare recomandata prin care va fi convocat in scris.
Cercetarea se va face doar dupa incunostiintarea avocatului. El poate da si explicatii scrise.

Este obligatorie convocarea persoanei care a facut plangerea, care va fi audiata. Se va face un
referat care va fi depus la secretariat. Apoi urmeaza sa fie judecata la primul termen al Consiliului
Baroului ori UNBR, unde poate fi convocat avocatul. In baza acestui referat poate sa il actioneze
disciplinar sau nu sau sa completeze cercetarile.

Hotararea se comunica avocatului, persoanei care a facut plangerea, presedintelui UNBR

VI. Exercitarea actiunii disicplinare

Este de competenta consiliului baroului. Cealalta consiliul UNBR. Citeaza partile, ele pot sa vina sau
nu. Iau hotararea cu majoritate de votuir, sedinta nu este publica.gb

VII. Sanctiuni disicplinare

14