Sunteți pe pagina 1din 1

Teme pentru online:

1. Instrumente utilizate în prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar

1. “B.O. este elev în ultimul an al unei şcoli de arte şi meserii aflate într-un cartier periferic al
oraşului B., fiind în vârstă de 17 ani. Provine dintr-o familie organizată, tatăl având studii
superioare (potrivit declaraţiilor lui B.O., este absolvent a două facultăţi), iar mama este
absolventă de liceu. În prezent locuieşte cu sora sa mai mare, ambii fraţi fiind lăsaţi de câteva
luni în grija unei rude, deoarece părinţii sunt plecaţi în Italia. Motivul plecării din ţară al
părinţilor este legătura acestora cu un caz de infracţionalitate care a fost mediatizat de
televiziune. A fost semnalat ca fiind un elev violent de către diriginta sa, care îl consideră un
elev cu probleme şi cu un comportament agresiv, implicat în diverse conflicte în şcoală şi în
afara acesteia: Elevul B.O. este unul dintre elevii care cauzează în prezent cele mai mari
probleme. În special după ce părinţii lui au plecat în străinătate, pur şi simplu nu trece o lună
fără să cauzeze un incident grav. Are mari probleme cu frecvenţa, el este la şcoala profesională
în anul trei, dar profesorii au ajuns să tolereze absenţa sa de la ore pentru că, atunci când este
prezent, aceştia reuşesc cu greu să ţină orele. E adevărat că nu face probleme la toate
disciplinele, la mine la clasă este liniştit, dar am profesori care nu-şi pot impune autoritatea în
faţa sa, ci chiar au suferit agresiuni din partea lui. Cel mai recent incident este cel în care a
scuipat o doamnă profesoară şi a aruncat catalogul clasei pe geam.” Studiu de caz (realizat pe
baza anchetei cu dirigintele si cu elevul), prezentat în lucrarea Violenţa în şcoală

2. “F. D. are 15 ani şi este elev în clasa a IX-a, la un liceu din oraşul C. Rezultatele lui şcolare
sunt mediocre, deşi pare a fi un copil foarte inteligent. Până în prezent nu a întrerupt şcoala,
dar obişnuieşte să mai lipsească de la ore. Provine dintr-o familie cu probleme sociale şi
economice, relaţia dintre părinţi fiind şi în prezent tensionată şi conflictuală. Părinţii săi sunt
absolvenţi de şcoală profesională. În prezent, tatăl este pensionat (pe motiv de boală) şi mama
sa este casnică. Este cel mai mic frate dintre cei trei copii ai familiei sale. 216 Se autoidentifică
drept un elev cu probleme de comportament, pentru care a fost sancţionat de către şcoală
(pedepse considerate ca fiind întrucâtva meritate): a fost chemat la discuţii individuale, mustrat
în faţa clasei, i s-a scăzut nota la purtare (notele la celelalte discipline având de asemenea de
suferit), a fost ameninţat cu exmatricularea. Eu sunt un pic mai dement… adică mai zvăpăiat…
Nu numai că sunt (dement, zvăpăiat), dar eu sunt capul… Dar nu sunt Gigi-Spaimă!”