Sunteți pe pagina 1din 8

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

53-STRUCTURĂ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT


NR.16 TIMIŞOARA

TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ
INDEPENDENTĂ

ÎN LUMEA BASMELOR

NIVELUL II-GRUPA MARE “B”

EDUCATOARE: AMZA ANA-MARIA

NONA SANYA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53-STRUCTURĂ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR.16 TIMIŞOARA

TIMIŞOARA
ANUL ŞCOLAR 2018-2019

rgument
"Carte scumpă, carte mică,
Te iubesc ca pe-o bunică!
Îţi sunt paginile toate
Chiar de Făt-Frumos umblate!
Carte scumpă orişicui,
Astăzi, ce poveşti ne spui?"

În contextul actual al reformei educaţionale, şcoala şi grǎdiniţa, ca instituţii-cheie,joacǎ


un rol important în apropierea copilului de lumea cǎrţii şi, implicit, de lecturǎ. Lectura are acum
rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici. Televizorul, calculatorul, internetul au
devenit repere pereche pentru fiecare generaţie din ultimii ani. Viaţa noastră trăită la început de
secol XXI este marcată de la mic la mare de amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut
paşi uriaşi în timp foarte scurt. Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă
copiilor meniul complet în orice domeniu al cunoaşterii acoperă deja o parte a substanţială a
timpului liber, care rămâne din ce în ce mai puţin. Şi atunci se naşte întrebarea: mai este cartea "o
făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi" cum afirma scriitorul român
Tudor Arghezi?
Rămâne aşadar obligaţia părinţilor, dar mai ales a grădiniţei, a şcolii de a repune cartea în drepturi.
Scriitorul român I. L. Caragiale afirma acum aproape un secol : "O carte bună de citire, în vârstă
fragedă, este, poate, una din împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieţii unui om. Multe cariere
intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decât unei cărţi căzute la vreme bună în mâinile unui
copil, tot aşa precum umbra multor stejari seculari se datoresc căderii unei ghinde pe pământ
prielnic".
Se înţelege că gustul pentru lectură se formează mai timpuriu decât interesul pentru cartea ştiinţifică.
Dacă lectura copiilor este sistematic organizată şi îndrumată, ţinându-se seama de particularităţile de
vârstă şi individuale ale acestora, interesul pentru lectură creşte. Când lectura este neglijată, tratată
superficial, formulându-se numai simple cerinţe, această activitate nu- şi mai aduce contribuţia atât
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53-STRUCTURĂ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR.16 TIMIŞOARA

de necesară la formarea personalităţii elevilor din punct de vedere al limbajului şi al îmbunătăţirii


lor spirirtuale.
Calulatorul şi lumea sa virtuală fascinează copilul , îndepărtându-l tot mai mult de semenii lui,de
cuvântul scris,de ceea ce ne-a fermecat si noua copilaria – povestile. Aşadar, astăzi mai mult ca
oricând,este de datoria gradinitei şi a şcolii să deschidă uşa fermecată tezaurului poveştilor pentru
copii şi să-i conducă pe aceştia în orizonturi fantastice alături de Feţi Frumoşi şi Ilene Cosânzene în
luptele cu forţele răului - zmei, balauri., etc.

Contactul cu poveştile educatoarei sau cu textul scris al cărţii – în cazul şcolarilor – conduce la
dezvoltarea gustului pentru frumos, la îmbogăţirea vocabularului, la creativitate.
Intrând ,,In lumea poveştilor” copiii, vor învăta sa deosebească binele de rău, adevarul de minciună,
faptele bune de cele rele; vor devenii mai atenţi , mai sensibili, încep să se formeze preceptele
morale . Este de dorit ca preşcolarii şi elevii să-şi facă din cărti, cei mai buni prieteni, să le dezvolte
discernământul în selecţia valorilor.
Copilul trebuie sǎ perceapǎ cartea ca pe un domeniu care meritǎ sǎ fie cucerit, ca pe un prieten
mereu alǎturi de el, un prieten care îi vorbeşte, îi dǎ sfaturi bune şi care nu-l tradeazǎ niciodatǎ.
Pornind de la titlul proiectului am gândit o serie întreagă de activităţi care să-i apropie pe copii
mai devreme de lecturǎ, deoarece lectura rǎmâne una din cele mai intense, mai educative şi mai
rǎspândite activitǎţi, care va avea efecte durabile în domeniul limbajului, al comunicǎrii precum şi
al comportamentului şi al socializǎrii.
Atitudinea pozitivă faţă de carte, interesul pentru ea şi placerea de a citi a adultului sunt
esenţiale, pentru a-i oferi un model copilului, iar educatoarele fac faţă cu succes acestor nevoi ale
copiilor.
„Oricât de simple şi uşoare ar părea aceste poveşti, ele nasc, fără îndoiala între copii
dorinţa de a fi asemănători cu cei buni care ajung fericiţi, în acelaşi timp se naşte în sufletul lor
teama faţă de nenorocirile ce li s-ar putea întâmpla dacă i-ar urma pe cei răi”(Charles Perault).

Textele propuse sunt accesibile prin simplitatea şi claritatea tematicii, a structurii compoziţionale,
a mijloacelor de expresie.

TEMA ANUALA DE STUDIU: „Cu ce si cum exprimam ceea ce simţim?”


GRUPA : Mare
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53-STRUCTURĂ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR.16 TIMIŞOARA

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „In lumea basmelor”


PERIOADA: 1 saptamana

LOC DE DESFĂŞURARE : grădiniţă

RESURSE UMANE :
- preşcolarii grupei
- cadre didactice
- parinţi

„Poveşti de pe meleaguri romaneşti”- focalizare pe poveştile lui Ion Creangă şi basmele lui
Petre Ispirescu
„Poveşti de peste mări şi ţări”- focalizare pe poveşti si basme ale marilor povestitori straini
pentru copii : Fraţii Grimm, Ch. Perrault, H. C. Andersen
„Eminescu, Luceafar – Eu, o mica stea” – focalizare pe identitatea naţională şi opera marelui
poet naţional M. Eminescu

OBIECTIVE CADRU SI DE REFERINTA PE DOMENII EXPERIENTIALE:

 DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;

 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc,


atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple şi să reacţioneze
adecvat la acestea.
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să
demonstreze că l-a înţeles.
 Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.

 DOMENIUL ŞTIINŢE

 Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;


 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului
înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53-STRUCTURĂ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR.16 TIMIŞOARA

 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii


date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare,
apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.
 Să măsăoare timpul prin intermediul ordonării evenimentelor, precum şi cu
ajutorul instrumentelor adecvate;
 Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman
ca parte integrantă a mediului.
 Să perceapă desfăşurarea unor evenimente temporale ăn raport cu propriile
activităţi;
 Să comunice impresii, idei pe baza textelor audiate.

 DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei


atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor,
precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul
realizării unor produse simple;
 Să evalueze comportamnete şi atitudini în diferite situaţii;
 Să cunoască concepţia poporului român cu privire la necesitatea pedepsirii
abuzului şi nedreptăţii în numele unui ideal de viaţă;
 Să fie capabil să realizezelucrări practice inspirate din poveşti, valorificând
deprinderile de lucru însuşite anterior;
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
 Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru
realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice.
 Să cunoască consecinţele dramatice ale neascultării sfatulzui celor mari de
catre copii.

 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;


 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;

 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice


desenului, picturii, modelajului.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53-STRUCTURĂ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR.16 TIMIŞOARA

 Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.


 Să intoneze correct, expresiv şi omogen cântece în grupuri mici, individual,
respectând poziţia corectă, tonul, dicţia şi respiraţia;

 DOMENIUL PSIHOMOTRIC

Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;

 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare,


sărituri.
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena
echipamentului.
 Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată,
distanţă, localizare).
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând
şi în deplasare).
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

CENTRUL TEMATIC: aici vor fi expuse imagini cu scene din poveste, carti de povesti si de
colorat, imagini cu personaje cunoscute din povestile marilor scriitori, mulaje din plastic ale
personajelor. Centrul va fi imbogatit pe parcursul derularii proiectului cu lucrari ale copiilor,
fotografii din timpul activitatilor.

INVENTAR DE PROBLEME
CE STIU COPII? CE DORESC SA AFLE?
*Care sunt formulele de inceput si de *Cum si unde se pastreaza cartile cu povesti?
sfarsit ale unei povesti. *Care este importanta carţii pentru noi?
* In povesti exista personaje pozitive, *Cine scrie povestile?
dar si negative. *Unde se fac cartile?
*Exista povesti cu animale, cu printi *Au existat balauri si zmei, inorogi sau
si printese, cu copii. sirene?Cum au aratat?
*Cartile cu povesti au coperti, pagini *De ce iubim povestile chiar si cand devenim
cu scris si cu imagini. adulti?
*In basme sunt zmei si balauri. *De ce Ion Creanga a fost numit “prietenul
*Mama sau bunica ne citesc seara copiilor”?
povesti *Care sunt povestile scrise de Creanga şi
*Binele invinge. Ispirescu pentru copii?
*Ce invatam din povesti?
*Ce scriitori din alte tari au scris povesti
pentru copii?
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53-STRUCTURĂ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR.16 TIMIŞOARA

CENTRE DE INTERES DESCHISE SI MATERIALE


PUSE LA DISPOZITIA COPIILOR

BIBLIOGRAFIE

• M.E.C.T.Curriculum pentru învãţãmântul preşcolar-(3-6/7 ani), 2008;


• Dima, Silvia Metoda proiectelor la vârste timputii” ed. Miron, 2005.
• Breben, S.,, Metode interactive de grup” ed. Arves 2002
• Breben, S. ,,Activitati bazate pe inteligente multiple” , ed. Reprograf
Craiova, 2004
• Dumitru, A., Dumitru, V.G. ,,Activitati transdisciplinare pentru gradinita si
ciclul primar” ed. Paralela 45 Pitesti, 2004
• Gavra, R.-coordonator si colaboratorii ,, Totul...pentru copil” ed. Diana
Pitesti, 2008
• Lespezeanu, M. ,,Traditional si modern in invatamantul prescolar” ed.
Omfal Esential, Bucuresti 2007
• Poveşti, basme, povestiri- antologie de texte literare, Ed ALL, Piteşti, 2008

STRATEGII DIDCACTICE: jocul,observări spontane, conversaţia euristică, explicaţia,


problematizarea, învãţarea prin descoperire, brainstorming-ul, piramida, ciorchinele, poster,
lucrul în perechi, turul galeriei, jocul interdisciplinar etc.

EVALUARE:
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53-STRUCTURĂ GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR.16 TIMIŞOARA

o Organizarea de expoziţii în unitate cu lucrãrile copiilor;


o Portofoliile copiilor;
o Dramatizări.