Sunteți pe pagina 1din 4

`

Sarcina de seminar: Formarea echipei si Analiza rolurilor asumate


În descriere, participanții vor fi denumiți P1, P2, P3 și P4, de la stanga spre dreapta. Sarcina
participanților a fost de a păstra oul intact la aruncarea acestuia pe podea, folosind materialele
puse la dispoziție de către echipa de cercetători.

Formarea echipei (stadialitatea)


În prima etapă, începând cu minutul 0, participanţii sunt în stadiul formării. P3, în acest stadiu,
este cel mai activ încercând să convingă grupul că abordarea sa este cea mai bună pentru
implementarea sarcinii. P3 îşi argumentează abordarea descriindu-le celorlalţi viziunea sa: eu zic
să folosim paharul şi să facem din schotch cât mai multe biluţe astfel încât…etc(min. 00:13).

În acest stadiu, p1,p2 şi p4 îl ascultă pe p3 argumentându-şi ideea şi par să o adopte şi ei. P1


este absent din conversaţie(aprobă ideea lui p3 prin gestică corporală dar rămâne în aceeaşi
poziţie). P2 pare să facă o echipă cu p3(în acest moment, p2 şi p3 sunt în stadiul de normare –
între min. 00:13 şi min. 00:50). P4 intervine(min. 00:51) cu o abordare proprie(stadiul
răbufnirii): mai putem face şi aşa…etc. P1 pare să susţină ideea lui p4(min.01:14) prin completare,
P2 pare să aprobe şi această idee(min. 01:06) când are o uşoară reacţie emoţională pozitivă
care denotă acordul pentru ceea ce spune p4, P3 este pasiv în acest moment şi îl ascultă pe p4
timp de câteva secunde(între min. 01:02 şi 01:18) după care trece în stadiul de răbufnire şi vine
cu o altă idee(la min.01:18): saaau, sauu, fii atent! Am putea să facem un fel de arc în interior..etc. P4 îl
aprobă(min.01:28): exact!, P2 intervine(min.01:36) şi este în uşor dezacord cu P3(stadiul de
răbufnire).
La min. 02:00 p1, p2 şi p4 intră în stadiul de normare şi par să agreeze aceeaşi idee, P2 continuă
să detalieze ideea iar P4 o susţine şi o completează. P3 are o nouă răbufnire (min.02:22): pai da,
dar cum o să pice!?, P4 îi explică(min.02:34 – 02:39) iar P3 îl întrerupe, din nou(min.02:40): eu
spuneam să facem pe fund un suport..etc . În acest moment, P1, P2 şi P4 intră în stadiul de răbufnire
faţă de ideea lui lui P3(min.02:53). P2 intervine şi încearcă să-I explice lui P3(min.03:14)
moment în care P3 pare să fie de acord cu ea, P4 completează şi el aceeaşi idee. P2 şi P4
continuă să-I explice lui P3(de la min.03:34 până la min 04:20) şi grupul intră în stadiul de
normare. La min.04:24 grupul intră în stadiul de funcţionare şi agreează toţi aceeaşi idee; la
min.04:29 grupul se apucă de implementarea sarcinii.
P2 şi P4 colaborează eficient spre îndeplinirea sarcinii, P3 contribuie şi el dar oferă în continuare
indicaţii despre cum ar trebui ceilalţi să facă(fără să-i lase pe ei să facă): şi faci uite aşa; hai că vă zic
eu cum facem. P1 este, în general, pe langă grup, încearcă să ajute la îndeplinirea sarcinii dar nu
prea este lăsată. La momentul 08:16 grupul are un nou moment de răbufnire(în special P3),
când aceştia discută despre cum să lase oul să cadă. P3 continuă cu explicaţiile, pune o biluţă de
schotch după care îi predă lui P2 sarcina de a continua cu lipirea biluţelor: lipeşte chestii de
genul(min.08:51), P2 execută, P4 devine nerăbdător iar P1 este în continuare în partea ei de masă.

La min. 09:14 grupul finalizează “asamblarea oului” iar lui P1(pentru că este cea mai mică,
spune P3) îi revine sarcina de a arunca oul. P1 execută şi grupul finalizează sarcina cu succes; la
min. 09:30 grupul se destramă.

Analiza rolurilor asumate (perspectiva Benne, K.D., & Sheats, P. (1948))


P1. își asumă următoarele roluri:
Group task roles
 Tehnicianul procedural (procedural technician): P1 este mai mult în afara grupului, nu
vine cu idei proprii, susţine activitatea/ideile celorlalţi(în cea mai mare parte l-a susţinut
pe P4), îşi păstrează aceeaşi poziţie la masa de lucru, a avut mai mult rol de suport
tehnic pentru ceilalţi(ajutând la taierea/lipirea/aranjarea materialelor).
Group building and maintenance roles
 Subordonatul (follower): acceptă aproape în totalitate ideile grupului, nu contestă ideile
ci doar le aprobă pe cele cu care este de acord, îi susţine pe P2 şi P4. Execcută sarcini
individuale care contribuie la îndeplinirea sarcinii de grup.

P2. își asumă următoarele roluri:


Group task roles
 Inițiator-contribuabil (intitiator-contributor): P2 propune soluţii în momentul în care
grupul se află în stadiul de răbufnire. În general, contribuie activ la îndeplinirea sarcinii
grupului, încearcă să medieze răbufnirile, caută soluţii şi vine cu idei de îmbunătăţire.
Este principalul contributor în implementarea practică a sarcinii grupului.
Exemple: Încearcă să explice ideea lui P3(min.03:13): să întorci paharul aşa..şi atunci o să fie greutatea
mai mare.etc. La min.03:52, când P3 întreabă dacă paiele sunt destul de groase..etc, intervine şi explică:
dar putem să punem scotch; sau să legăm paiele în jurul oului şi le lipim cu scotch...etc

P3. își asumă următoarele roluri:


Group task roles
 Inițiator-contribuabil (intitiator-contributor): P3 propune, pe tot parcursul sarcinii, idei
noi sau variante îmbunătăţite ale ideilor propuse deja.
 Evaluatorul-criticul (evaluator-critic):
Exemple: când P4 propune o idee(diferită de a lui), pune sub semnul întrebării practicalitatea acestei
soluţii: bun, bun, zi-mi cum o să pice? (min.02:25).

 Sursa de informații (information giver): având în vedere că p3 îşi asumă foarte activ rolul
de lider oferă foarte multe informaţii care să clarifice viziunea lui asupra efectuării
sarcinii. Chiar dacă ceilalţi membri ai grupului nu agrează ideea lui, acesta insistă şi oferă
în continuare informaţii de clarificare pentru a-i convinge pe aceştia că ideea lui este cea
mai bună.
Exemple: motolim scotch-ul şi îl băgăm mai jos şi după aceea..etc(min.00:22); putem să facem o cuşcă în
jurul oului..(min. 00:48); sau...sau am putea să folosim 2,3 paie să facem un fel de arc în
interior..etc(01:22).

Individual roles
 Cel ce blochează (blocker): P3 foloseşte cel mai des, pe parcursul sarcinii, acest rol. În
permanenţă blochează ideile celorlalţi, le contestă, vine cu contra exemple.
Exemple: bun, bun, zi-mi cum o să pice?(din acest rol de evaluator critic, după ce P4 explică, P3 intră în rolul de
blocker şi vine cu alta idee):buuun! Eu spuneam să facem pe fund un aşternut..etc(min.02:42); consideraţi că
paiele sunt destul de groase..etc..aşa să fie..eu zic că nu o să fie destul(min.03:49). Nici în momentul în care,
forţat de împrejurări, acceptă ideea grupului nu poate să tacă: poate cădea şi pe partea cealaltă…da, dar…aşa
să fie(min. 04:15 - 04:19).

P4. își asumă următoarele roluri:


Group task roles
 Inițiator-contribuabil (intitiator-contributor): oferă sugestii despre cum ar putea fi
implementate ideile.
Group building and maintenance roles
 Încurajatorul (encourager): susţine activ membrii grupului, în special în stadiul de
implementare al sarcinii, prin încurajări.
Exemple: aşa, hai dăi..etc(min.06:35); aşa, aşa…şi dă cu scotch iar(min.06:58)..etc; asta-i..asta-I,
perfect!(min.07:00); aşa, bun..etc.
Schema temporală a stadialității

Destramare
min. 09:30
Functionare
min. 04:29
Normare -
min.02:00;
min.04:25;
Rabufnire -
min.02:53

Formare
00:00-2:00