Sunteți pe pagina 1din 12
es.94 40030 ASR® SR EN 12350-2 STANDARD ROMAN Martie 2010 incercare pe beton proaspat eee ae Partea 2: incercarea de tasare lee 7 Lt ~ Testing fresh concrete. Part 2: Slump test it 74h $1 3>"[20'@ Essai pour béton ai. Partie 2: Essals afalsement ‘Standardul european EN 12350-2:2009 are statutul unui standard APROBARE |e de Directorul General al ASRO la 31 august 2008 roman CORESPONDENTA | Acest standard este identic cu standardul EN 12350-2:2000 ‘This standard is identical with the European Standord EN 12350-2:2009 La présente norm: EN 12360-2:2008 st dentique @ la Norme européenne —SGTRTIA DE STANDARDWZARE DIN ROMANIA (ASO ‘ir Mendeleev ni, 21-25, cod OT 0262, Buouregt Decor Genera Tel 14021 310.32 9, Fax 402131608 70 Cr Sarre Te 02130175) 21104808 713127 AF 02 SEBO ep Abtap Sov Vouaitooemc Ta zt SOTTEAPan elt aT TOO ‘Senvlul Racal Marhetng, Orsi de Aor 40 21216 99 74 AERO Faeroe Yorcanis mesa, cnr mots) an tol hh fe eto et: SR EN 12380-22000 Epa 2 Preambul national ‘Acest sanderd reprenns verhnes roméné = text in mba englesS a standard european EN 29502-2008, Standerdl a fos tracus de ASRO, ate scala! slat ca 9 versunl oficial ga fst pubcat cu permisunea CEN ‘Standerdul european EN 2350-22000 a fost aoplat ca standars roman pein nol de cantare a data do 3 supa 2008, nls dh conmare cre este cuts de prezentul standard _Aceat tancrdinlouigle SR EN 12360-2196, hncerare pe betonpossp&t.Patea 2 icrcarea de CCorespondenia cine slandarcul european la cara so face refer inlet gl standard romn este ‘orsionres EN 12950-12009 1OT_SREN 12850-12009 Inereare pe belonprossps, Paes 1: sanionare Pentu aplcares aces standard ee utilzess8 sancardeleeuropene #!intenaiorate Ie cae se face ‘efor (especiysandaret onde deri cu acess). “Serbo gral do echialn (Tien, conform SR 100008 STANDARD EUROPEAN EN 12350-2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM Martie 2009 eS 810030 Troaueys EN 128602:1098 Verstunaa roma Incercare pe beton proaspat. Partea 6: Incercarea de tasare Tesing fosh concrete sai pour bon fie Pretung von Fistbton— Part 2: Surptest Parte 2 Ee dafaeerent ‘Tel Setzmas ‘Aco standard european af! doplat de CEN i 20 lance 2008, ‘Morbi CEN sunt obip #8 rexpecte Reglameniul em CENICENELEG care stpueaza coil in fara prezenul standard eurpean | cw srbuie saul do etardard najonal, fd il o modcare Uistele scualeategvternisie ablogratce relertoae la aostasandarse najonale pot & objPute pe bara de care clve Centul ce Management CEN sau ores memer CEN Prezentul standard european ex in Yo version) oll (engl ranesz8. armana), O vesiune In ‘nearest mb reales ph educere 8 respnabiiates unl memra CEN Tn ima sa najonla ‘Fnotatd Cenrulde Management, are asl! itl a i versunfe oie, ‘Membr CEN cunt openemele naforao de standarczare dn vrmstoarele | Aust, Belg, Bulgar (Coru, Danerarea,Eveta, Esina, nance, Franja, German, Grecia, arc, Ilnda, Has, Ltr Uiaia, Luxemburg, Maia, Mares Bran, Noregia, Olanda, Poon, Poroala, Repvolca Cahd Romana, Sova iovela. Spans. Sued 9 Unaare cen CCOMITETUL EUROPEAN DE STANDAROIZARE European Comite fo Stancatzaion ‘Comte Europeen ce Normalisation Evroploche Kame or Nermung Centra de Management: Avenu Mamix17, B-1000 Brussels ©2009. CEN Toate depurle de oxplostare sv ore ors gin ore ‘mod sunt ezenat non hmea mamerior ranahCEN Ret No, EN 12360-22000 RO