Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale
Sanatescu Marius-
ViorelNume/Prenume
Drobeta-Turnu-SeverinAdresa

0040
722169595 Telefon

RomanaCetăţenia

05.02.1973Data naşterii

Masculin Sex

Locul de muncă vizat

ospatar
Experienţa profesională
Perioada
10.05.2018
Funcţia sau postul ocupat
Ospatar(cameriere)
Numele şi adresa angajatorului
Hotel Punta-Nord Rimini
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
turism
Educaţie şi formare
10.20 .05

Perioada
1
Calificarea / diploma obţinută
Ospatar
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de


învăţământ / furnizorului de formare

Pag 1 - Curriculum vitae Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/

Nume Prenume © Comunitatea Europeana, 2003


Atestate profesionale
da

Lb.italiana Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Intelegere Vorbit Scris


Nivel european (*) Abilităţi de Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare Da
ascultare

Limba________italiana________ Da Da Da Da Da
__
Limba__________________
Limba_____engleza__________ Da Da Da Da
___
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere

Informaţii suplimentare .

Anexe

Data competarii
12.02.2019

Pag 2 - Curriculum vitae Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/

Nume Prenume © Comunitatea Europeana, 2003