Sunteți pe pagina 1din 2

NR.

STRATEGII DIDACTICE
CRT ETAPELE CONȚINUT DIDACTIC METODE ȘI MIJLOACE FORME DE EVALUARE
. LECȚIEI PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
Asigurarea unui climat favorabil desfășurării
activității:
1 Momentul -aerisirea sălii de clasă Conversația Frontal Observarea
organizatoric -pregătirea materialelor didactice necesare comportamentu
-salutul lui elevilor
-prezentarea
Va fi adresată, elevilor, o ghicitoare care face Observarea
referire la subiectul lecției: atenției și a
2 Captarea atenției „Zăpada s-a topit, Conversația Ghicitoarea Frontal interesului
Ghiocelul a răsărit, elevilor pentru
Pomul a înmugurit, activitate
Ce anotimp a sosit?” (primăvara)
Va fi anunțat titlul poeziei care va fi scris atât pe
tablă, cât și în caiete: „Pentru tine, primăvară”-de Conversația Tabla Observarea
3 Anunțarea Otilia Cazimir Caiet Frontal comportamentu
temei și a La sfârșitul lecției, elevii vor citii expresiv poezia, Explicația lui elevilor
obiectivelor vor ști care este mesajul poeziei și vor ști să
alcătuiască propoziții cu noile cuvinte.
Va fi executat un joc de rol în care propunătorul
joacă rolul anotimpului primăvara. Dialogul va fi Joc de rol
desfășurat între ”primăvară” și elevi. Aceștia vor Manual
fi întrebați despre ce i-ar spune primăverii, ce ar Conversația Observarea
întreba-o și ce informații le-ar putea transmite interesului și a
4 Dirijarea aceasta. Tabla implicării
învățării Elevii vor deschide manualul la pagina 32, unde se Frontal elevilor în
regăsește poezia. Poezia va fi citită, o dată, în Caiet activitate
întregime, expresiv, de către propunător , iar apoi
de către elevi, pe strofe. Vor fi explicate cuvintele Explicația
necunoscute, după care vor fi scrise la tablă și în
caiete, cu explicația lor. (ANEXA1) Caiet de
Verificarea înțelegerii textului va fi făcută prin Observația lucru
adresarea unor întrebări pe baza textului. Observarea
(ANEXA2) atenției și a
Se va rezolva exercițiul 1 din manual ce constă în capacităților de
completarea unor expresii cu adjective din text. concentrare,
Se va rezolva exercițiul 2 din manual ce constă în expresivitate
ordonarea tablourilor corespunzătoare poeziei.
Elevii vor deschide caietul de lucru la paginile 28- Exercițiul Individual
29. Cerințele vor fi explicate de către propunător
și rezolvate frontal sau individual. Exercițiile
constă într-o mai bună înțelegere a textului, în
pronunțarea și scrierea corectă a cuvintelor și
îmbogățirea vocabularului.

Capacitatea de
Obținerea Li se va cere elevilor să construiască propoziții cu Conversația a integra
5 performanței noile cuvinte învățate: plăpând, zarzări, belșug. Exercițiul Caiet Individual cuvinte noi în
enunțuri
proprii.
Se vor face aprecieri verbale finale frontale asupra Aprecieri finale
6 Aprecieri finale modului de lucru. Conversația Frontal colective