Sunteți pe pagina 1din 45

 Oxigenoterapia reprezintă administrarea

oxigenului la concentraţii mai mari decât cele


din aerul ambiant ( 20,9%), având drept scop
corectarea unor cercuri vicioase induse de
prezenţa hipoxemiei
 Este indicată când hipoxemia este dovedită
prin paO2<60 mm Hg sau SaO2<90% AA
 Oxigenoterapia de lungă durată
 Oxigenoterapia de scurtă durată
 Oxigenoterapia în sistem ambulator
 Oxigenoterapia din timpul exacerbărilor
BPOC
 Oxigenoterapia în situaţii speciale
◦ călătorii
◦ reabilitare pulmonară
◦ ingrijiri paliative
AARC Clinical Practice Guideline
Oxygen Therapy in the Home or Alternate Site Health Care Facility —2007 Revision & Update

 pacienţi cu paO2 în repaus ≤55 mmHg sau


cu SaO2 ≤ 88 % în aerul ambiental

 bolnavi în stare stabilă, fără exacerbări şi


edeme periferice în ultimele 4 săptămâni (2
măsurători ale paO2 – una iniţială şi alta la
3 săptămâni)

Asistenta la domiciliu a bolnavului respirator- Ghid de oxigenoterapie Fl Mihaltan vol.I


 pacienţi cu paO2 în repaus între 56-59
mmHg sau cu SaO2 de 89% cu sau fără
hipercapnie dacă au:
❖ policitemie secundară (Ht ≥55%)
❖ CPC cu IC
❖ Desaturări nocturne non-apneice
❖ HTP (semne Rx, ECG)
❖ VEMS < 1,5 L
❖ Cei cu paO2 > 60 mm Hg sau SaO2>90 mmHg cu
documentaţie medicală justificativă
❖ Ex-fumător de cel puţin 1 lună sau nefumător
❖ Complianţă bună cu folosire minim 15 h / zi
❖ Cei cu sdr. restrictive când paO2 < 60 mm Hg

Asistenta la domiciliu a bolnavului respirator- Ghid de oxigenoterapie Fl Mihaltan vol.I


 Indicaţii controversate  Indicaţii paliative

➢Mucoviscidoza
➢Bolile restrictive ➢IC în stadii terminale
(alveolita fibrozantă sau ➢Cancere pulmonare în faze
pneumoconioza) avansate
➢Boli pulmonare obstructive sau
fibrozante în stadii terminale (O2
reduce dispneea şi fatigabilitatea)

Asistenta la domiciliu a bolnavului respirator- Ghid de oxigenoterapie Fl Mihaltan vol.I


❖ Insuficienţacardiacă congestivă– respiraţie
Cheyne Stokes cu sindrom de apnee de somn
de tip central:
- reduce microtrezirile şi desaturările
- reduce hiperactivitatea simpatică
- ameliorează capacitatea de efort
 Pentru pacientul cu BPOC care este hipoxemic
practic nu există contraindicaţie
 În restul afecţiunilor respiratorii care ajung la
insuficienţă respiratorie nu avem practic
contraindicaţii
 Atenţie la cei cu hipercapnie cronică!!!

AARC Clinical Practice Guideline


Oxygen Therapy in the Home or Alternate Site Health Care Facility
—2007 Revision & Update
 decompensările acute ale unei insuficienţe
respiratorii atestată biologic pt atingerea
stabilităţii paO2 sau pentru tatonarea
trecerii la OLD
 pt episoadele de instabilitate tranzitorie a
unei boli cardiace sau pulmonare :
✓ BPOC
✓ IC
✓ astm sever
✓ paliativ în afecţiuni din stadii terminale
 Hipoxemia acută –  Hipoxie fara
poate duce la leziuni hipoxemie:
ireversibile pentru
organele acute
 Infarctul miocardic - ✓ Anemia cronică
administrarea de ✓ Intoxicaţia cu CO
concentraţii mari O2 accidentală sau în scop
(6l /min) suicidar
 Pneumotoraxul- ✓ Methemoglobinemia
resorbţia poate fi ✓ Deficienţe de transport al
accelerată de 3 ori de O2 (şoc hemoragic, funcţia
inhalarea de O2 pur cardiacă afectată)
(FiO2 de 60%) ✓ Stări perioperatorii
✓ Atacuri acute de astm

AARC Clinical Practice Guideline Oxygen Therapy for Adults in the Acute Care Facility — 2002
❖ Pacienţii cu OLD cu activitate scăzută-
 ocazional au nevoie de cilindri portabili în timpul deplasărilor/în
ambulanţă;
 debitul de oxigen va fi stabilit la acelaşi nivel ca şi în timpul utilizării
la domiciliu
 Timpul mediu de utilizare va fi de ~ 1 oră pe zi, dar este variabil.
❖ Pacienţii cu OLD - grupul activ
 implica determinarea debitului de oxigen necesar pentru a elimina
desaturările (≤ 90%), în timpul deplasării.
 pacienţii vor utiliza 2 – 4 ore pe zi aceste dispozitive portabile -
monitorizare zilnica
 reevaluare la 2 luni
❖ Pacienţi fără OLD cu desaturări la efort:
➢ o scădere a SaO2 de 4%, sub 90% la efort, care este reversibilă la
administrarea suplimentară de oxigen

Clinical component for the home oxygen service in England and Wales, the British Thoracic Society (BTS) Working
Oxigenoterapia – exacerbări BPOC

➢Interval ţintă: 94-98%

➢88-92% pentru cei cu insuficienţă respiratorie cronică cu


hipercapnie - ideala este utilizarea de mască Venturi 28%
cu 4l/min sau 24% cu 2l/min ulterior trecere pe canule
nazale sau mască facială simplă

Thorax 2008;63(Suppl VI):vi1–vi68. doi:10.1136/thx.2008.102947


Oxigenoterapia - reabilitare pulmonară

 Creşte toleranţa la efort doar la pacienţii cu


hipoxemie uşoară şi moderată

 Adaptarea la efort intensiv este mult mai rapidă

 Dezavantaje - utilizare în timpul antrenamentului


şi efortului: accelerarea adaptării musculaturii
periferice
Oxigenoterapia -tratament paliativ
Studiile arată - că la pacienţii care au cancer pulmonar şi
hipoxemie (SaO2<90%) se reduce dispneea prin
administrarea de O2, iar la cei fără hipoxemie nu aduce
nici un beneficiu, nu diminuează dispneea - la aceştia
dau rezultate alte tratamente
Intervalul ţintă trebuie menţinut între 94%-98%

Thorax 2008;
 Riscul fizic – incendii, explozie, traume create de
catetere, măşti şi uscarea mucoaselor, epistaxis,
leziuni de decubit

 Efectele funcţionale - hipercapnia indusă şi


“atelectazia de resorbţie”- reducerea volumului
alveolar

 Evidenţe ale toxicităţii oxigenului tulburări de


permeabilitate a membranei alveolo-capilare
generarea de radicali liberi de oxigen nu s-a
stabilit un prag precis al concentraţiei toxice ( în
funcţie de doză şi durata de administrare)

Clinical Practice Guideline –AARC 2002)


 Durata:

◦ Uneori continuu

◦ Cel puţin 15 – 18 ore/zi

◦ Evitarea întreruperilor > 2 ore


o un aparat care separă oxigenul de azotul din
aer cu ajutorul a 2 filtre de zeolit (cristal care
imbogateste aerul ambiant in oxigen)

o funcţionează pe bază de curent electric

o debit reglabil până la 5 litri/minut

o are 25 de kg
 sigure , ieftine
 uşor de manipulat pentru că nu necesită
reîncărcare,
 reglare uşoară de la debitmetru
 concentratorul este dotat cu rotiţe pentru a
se deplasa uşor prin încăpere
 nu necesită reductor de presiune
 Presiunea este sub o atmosfera faţă de
tuburile de oxigen la care presiunea este de
150 de atmosfere
M.J. Kampelmacher, Administration and monitoring of oxygen therapy, The buyers’ guide 2010 to respiratory care products
 Nu este portabil (deşi sunt şi concentratoare
mici)- costuri mari
 Necesită conectare la o sursa de curent
 Zgomotul este de 50-60 decibeli
 Greutate mare
 Cu cât se creşte debitul de O2 cu atât va
scădea concentraţia de O2 din aerul livrat

M.J. Kampelmacher, Administration and monitoring of oxygen therapy, The buyers’ guide 2010 to respiratory care products
 Cilindrii de oxigen sunt  Buteliile de 2 litri au o
totuşi distribuiţi atât pe greutate mică de 4,75 kg
post fix cât şi pentru fiind folosită frecvent pe
folosirea în ambulator ambulanţă sau pot fi
purtate într-un rucsac sau
bagaj special
 Volumul de oxigen al
cilindrilor poate varia de la  Buteliile contin oxigen
2 litri (400 litri - gaz la 200 gazos comprimat sub forma
de bari) la 20 de litri. gazoasa la o presiune de
180-200 bari
 Este format dintr-un
racord, reductor de  Cantitatea de O2 din butelie
e d.p. cu nivelul de presiune
presiune, debitmetru

tt
M.J. Kampelmacher, Administration and monitoring of oxygen therapy, The buyers’ guide 2010 to respiratory care products
o Independenţa de funcţionare -nu necesită
curent electric

o Buteliile mici permit deplasarea în afara


casei

o Calitate bună a oxigenului

M.J. Kampelmacher, Administration and monitoring of oxygen therapy, The buyers’ guide 2010 to respiratory care products
Dispozitive de economisire a oxigenului

 Reuşesc să adune oxigenul


în expir şi să-l elibereze la
nevoie în inspir, făcând
economie 50 % permiţând
prelungirea duratei de
utilizare în ambulator a
rezervoarelor (buteliilor de
O2)
 Preţ mai ridicat faţă de concentratoare-
trebuie schimbate des, transportate
 La debit mare - consum mare şi autonomie
de funcţionare mică
 Dificil de manipulat şi de depozitat
(dimensiuni mari)
 Alimentări frecvente
 Dificultăţi de adaptare a reductorului

M.J. Kampelmacher, Administration and monitoring of oxygen therapy, The buyers’ guide 2010 to respiratory care products
 Este conservat la -183 ˚ si este refrigerat
 1 litru de oxigen lichid degajeaza prin reincalzire si
vaporizare la temperatura ambianta 850 litri de
oxigen gazos
 Are un dispozitiv, un rezervor fix (un cilindru) si un
mic rezervor portabil
 Rezervorul portabil are un volum de 0,5-2 l (425-
1721 litri gaz), cu o greutate totală de 2,2-6 kg
 poate fi uşor şi simplu de umplut de către pacient
de la un rezervor mai mare

M.J. Kampelmacher, Administration and monitoring of oxygen therapy, The buyers’ guide 2010 to respiratory care products
 Este silenţios
 Autonomia este prelungită
 Comprimarea unei cantităţi mari de O2 într-
un spaţiu mic
 Dacă este umplut de pacient autonomia este
de 6-7 ore
 Este portabil şi are greutate mică

M.J. Kampelmacher, Administration and monitoring of oxygen therapy, The buyers’ guide 2010 to respiratory care products
 Chiar dacă nu este folosit există un grad de
evaporare

 Pierderi în momentul umplerii buteliei mobile

 Costurile mari

M.J. Kampelmacher, Administration and monitoring of oxygen therapy, The buyers’ guide 2010 to respiratory care products
Măştile cu Măştile cu
performanţă fixă performanţe
❑ „The non variabile
rebreathing mask” – ❑ Masca facială
masca cu rezervor simplă
❑ “The partial ❑ Canule nazale
rebreathing mask”
(masca cu
reinhalare parţială)
❑ Masca Venturi

M.J. Kampelmacher, Administration and monitoring of oxygen therapy, The buyers’ guide 2010 to respiratory care products
 are un rezervor de oxigen cu 2 valve
unidirecţionale (de fiecare parte a măştii)
care permit ventilarea aerului expirat şi în
acelaşi timp previne inspirarea acestuia în
rezervorul ataşat
 se poate asigura un debit de oxigen(10-15 l
/ min)
 se poate realiza un FiO2 de 0.8-0.95
 utile în urgenţe

Kampelmacher MJ, van Kesteren RG, Deenstra M, et al. Long-term oxygen therapy. Neth J Med 1994; 44: 141-152
 este o mască simplă, cu un balon din
material de plastic care funcţionează ca un
rezervor de oxigen
 ajută la livrarea unor concentraţii crescute
de O2 la un flux redus de O2
 la 6 L/min eliberează o concentraţie de
oxigen de 40-50 %, iar la10-15L/min de 60
%
 se poate ajunge la un FiO2 de 0.7-0.85

Larry "Harris" Taylor, A Diver's Guide To Oxygen Therapy Apparatus;2001-2004


 bazată pe principiul lui Bernoulli, asigură o
concentraţie fixă de O2, fără a fi influenţată
de volumul curent

 asigură un FiO2 controlat de 24%, 28%, 35%,


40% sau 60%.
 Măştile sunt insoţite de jeturi colorate şi
codate care produc un FiO2 cunoscut la un
debit de oxigen dat
 FiO2=fractia inspirata de O2
 FiO2=20%+(4xdebit de O2 in l/min)

Kampelmacher MJ, van Kesteren RG, Deenstra M, et al. Long-term oxygen therapy. Neth J Med 1994; 44: 141-152
 Nu prezintă valve sau rezervor ataşat
 Cu un debit de oxigen de 5-15 l/min, o
mască facială simplă asigură un FiO2 de
0.40-0.60.
 Avantaje: simplitatea sistemului, fără risc de
epistaxis, costuri mici, se pot utiliza la cei cu
obstrucţie nazală
 Dezavantaje: disconfortul, interferenţe cu
alimentarea, hidratarea şi expectoraţia

M.J. Kampelmacher, Administration and monitoring of oxygen therapy, The buyers’ guide 2010 to respiratory care products
➢ Cel mai frecvent ➢ La flux mai mare de
utilizate, ieftine 4l/min - apare
uscăciunea
➢ Permit alimentarea şi mucoaselor, iritaţia şi
comunicarea disconfortul
(umidificarea este
necesară)
➢ De obicei nu se
utilizează un flux mai Exista riscul deplasării
mare de 3l/min şi nu ➢
acestora în timpul
impun umidificarea
aerului somnului

➢ Realizează un FiO2 de
0.24-0.4 ➢ Risc de epistaxis,
obstruare cu secreţii
 Previne distrugerea ciliară şi iritarea
mucoaselor
 Se indică:
✓ la cei ce necesită căi respiratorii artificiale
(traheostomă, cateter transtraheal);
✓ debite mari de O2 ;
✓ au secreţii vâscoase - creşte claritatea sputei
 Risc de complicaţii bronhoconstricţie, creşte
riscul de infecţii, scăderea funcţiei pulmonare
la utilizare excesivă

Thorax 2008;63(Suppl VI):vi53–vi54. doi:10.1136/thx.2008.102947


❖ Tehnici de monitorizare

Non-invazive
Invazive

Gazometria arterială Pulsoximetria

Măsurarea transcutanată a PO2


Monitorizarea aerului inspirat sau expirat
❖ este una dintre cele mai
uşoare, mai fiabile
măsurători pentru ❖ există artefacte în
depistarea hipoxemiei măsurarea saturaţiei induse
❖ aparat de masurare de pigmentarea pielii ( la cei
spectofotometrica care cu culoare închisă
depisteaza absorbtia supraestimează SaO2, în
diferita a luminii de oxi si timpul hipoxiei), scăderi
deoxihemoglobina bruşte la mişcări ale mâinii,
poziţionarea incorectă a
❖ se poate folosi la măsurarea traductorului
SaO2 pentru toţi pacienţii ❖ date false sunt date şi de
cu boli acute, cu dispnee concentraţii crescute de
severă bilirubină,
❖ este un indicator al carboxihemoglobină,
oxigenării dar nu al methemoglobină(scad
SaO2), perfuzie inadecvată
ventilaţiei periferică, aritmii cardiace.

MONITORING OXYGEN SATURATION IN THE COMMUNITY, J. Stockley and B. G. Cooper,


The buyers’ guide 2010 to respiratory care products
 rămâne standardul de aur, pentru evaluarea şi monitorizarea
ventilaţiei în timpul oxigenoterapiei
 se efectuează la toţi pacienţii în stare critică, la pacienţii fără
semnal adecvat la pulsoximetrie şi pacienţii cu semne sau
simptome neaşteptate

 măsurarea gazelor la nivelul capilarelor lobului urechii (dar nu şi


de la deget) poate oferi un pH şi PCO2, care sunt aproape
identice cu valorile arteriale

 PO2 capilară este totuşi cu 3.7-7.5 mm Hg (0.5-1.0 kPa) mai


mică decât PO2 arterială, în special la PO2 > 60 -75 mm Hg

http://www.patient.co.uk/doctor/Use-of-Oxygen-Therapy-in-COPD.htm

,
MONITORING OXYGEN SATURATION IN THE COMMUNITY, J. Stockley and B. G. Cooper,
➢ La toti pacienţii se ➢ Pacienţii cu SaO2 de 88-
monitorizează SaO2 la 5 92% gazometrie arterială
min de la instituirea la 30 - 60 min verificarea
oxigenoterapiei existenţei hipercapniei(
inclusiv la cei care sunt
➢ În cazul când SaO2 scade expuşi riscului de a
sub intervalul ţintă şi starea dezvolta insuficienţă
clinică este instabilă se vor respiratorie hipercapnică,
lua măsuri suplimentare dar normocapnici iniţial)

➢ Dacă SaO2 este mai mare ➢ Pacienţii stabili cu SaO2 de


decât intervalul propus şi 94-98%, nu necesită
pacientul este stabil, repetarea gazometriei la 30
debitul de oxigen trebuie - 60 min dacă nu există nici
redus un risc de hipercapnie şi
acidoză - pulsoximetria
este suficientă
BTS guideline for emergency oxygen use in adult patients Thorax 2008;63(Suppl VI):vi59. doi:10.1136/thx.2008
 Pentru pacienţii cu vârsta > 70 ani,
 Intervalul ţintă recomandat este o saturaţie mai mică poate fi
de 94-98% şi SaO2 trebuie acceptată, deoarece mulţi dintre
măsurată de obicei la 1 h şi la 4 h aceştia au o SaO2 < 94% atunci când
de la iniţierea O2 terapiei sunt clinic stabili

 La pacienţii stabili - se  În caz de acidoză respiratorie -


monitorizeaza de 4 ori pe zi, iar la oxigenoterapia nu ar trebui să fie
cei critici - o monitorizare întrerupta brusc (risc de rebound al
continuă a SaO2 hipoxemiei) – debitul de O2 trebuie
să fie redus treptat, în funcţie de
 Orice creştere sau scădere a SaO2 SaO2 şi gazele arteriale
trebuie monitorizată continuu timp
de 5 min –pt a ajunge la intervalul  Debitul de oxigen ar trebui reglat
optim astfel încât să se obţină o SaO2 de
91-96% prin pulsoximetrie, în orice
 O scădere bruscă a SaO2 trebuie moment
evaluată în context clinic şi
necesită gazometrie

BTS guideline for emergency oxygen use in adult patients Thorax 2008;63(Suppl VI):vi1–vi68.
 Reversia policitemiei
 Ameliorarea hipertensiunii pulmonare
 Ameliorarea funcţiei ventriculului stâng şi
drept
 Creşterea toleranţei la efort
 Corectarea hipoxemiei
 Reducerea dispneii
 Ameliorarea funcţiei cerebrale
 Suplimentarea cu oxigen este optimă pt
corectarea hipoxemiei
 Oxigenoterapia ameliorează dispneea
 Trebuie să avem un scop clar de prescriere:
 Îmbunătăţirea supravieţuirii
 Reducerea dispneei
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii - permiţând activităţi
extradomiciliare
 Prescrierea oxigenului
 O evaluare atentă în funcţie de necesităţile pacientului
 Folosirea de tehnologie adecvată
 Necesarul de oxigen se schimbă în timp
✓ OLD trebuie prescrisă doar la pacienţii care sunt
stabili din punct de vedere clinic, care s-au lăsat de
fumat şi care au fost trataţi optim prin alte mijloace
✓ Adăugarea de dispozitive portabile de O2 –
îndeplinirea activităţilor zilnice, deplasărilor
✓ Debitul de oxigen ar trebui reglat astfel încât să se
obţină o SaO2 de 94-98%
✓ Supravieţuirea - influenţată după 500 zile de
tratament; rata este de 62% la 5 ani şi doar 26% la 10
ani; corecţia hipoxemiei este un factor de predicţie a
supravieţuirii
 Oxigenoterapia - constituie o modalitate
importantă de tratament în îngrijirea
pacienţilor cu boli respiratorii, atât în
situaţiile acute (când salvează viaţa
pacientului) cât şi în administrarea cronică
(creşterea supravieţuirii - mai ales la pacienţii
cu BPOC sever)