Sunteți pe pagina 1din 13

DATA: 29.03.

2019
GRUPA : Mijlocie
TEMA ANUALĂ : “Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: „Vestitorii primăverii”
SUBTEMA : „Întâlnire cu gâzele primăverii”
TEMA ZILEI : „ Albinuţa Maya, prietena noastră”
TIPUL ACTIVITĂŢII : consolidare de priceperi şi deprimderi intelectuale şi practice
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:
- Activități de dezvoltare personală ADP
- Jocuri și activități alese ALA
- Activități pe domenii experiențiale ADE

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI:
ADP:
ADP:
ÎD: „ Ce
ÎD: „ Ce mi-a
mi-apovestit
povestitoo
albinuţă?”
albinuţă?” ALA:
Rutine: „Ne aşteptăm rândul” ALA:
Rutine: „Ne aşteptăm rândul” “Cursa
“Cursaalbinuţelor!”-
albinuţelor!”-
Tranziţii: „Bat din palme”
Tranziţii: „Bat din palme” jocjoc
dede
mişcare
„Albinuţa Bâz” mişcare
„Albinuţa Bâz” ”- ”-
Plimbă
Plimbăalbinuţa!”-
albinuţa!”-
„Prin grădină ne plimbăm”
„Prin grădină ne plimbăm” jocjoc
dede
relaxare
„Pe o floare nene
aşezăm” relaxare
„Pe o floare aşezăm”

Domenii
Domeniiexperienţiale:
experienţiale:
DLC:
DLC:“Albinuţa şi şi
“Albinuţa soarele”- povestire
soarele”- povestire
DOS: “Albinuţa mea”- aplicaţie
DOS: “Albinuţa mea”- aplicaţie

Construcţii: Artă:
Ştiinţă: „Stupul „Borcănaşe cu
„Insecte hărnicuţe”- albinuţelor”- miere”- pictură
fişă de lucru construcţie din
materiale diverse
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII:

►ACTIVITǍŢI DE DEZVOLTARE PERSONALǍ (ADP):

 Întâlnirea de dimineaţǎ : “Ce mi-a povestit o albinuţă?”


„Salutul’’, „Prezența’’, „Calendarul naturii’’;
 Rutine : primirea copiilor, deprinderi de igienă personală, servirea mesei
 Noutatea zilei: “Albinuţa Maya, prietena noastră”
 Tranziţii : “Bat din palme clap, clap, clap”
“Dacă vrei să creşti voinic”
“Albinuţa Bâz”
“Pe o floare ne aşezăm”
“Zum, zum, zum albinuţa mea”
“Înfloresc grădinile”
“Dansul albinuţei Maya”
“ Unu-doi, unu-doi/ Zburaţi toţi la fel ca noi”
“Unu-doi, unu-doi/ Vino să te joci cu noi”.

►ACTIVITǍŢI LIBER ALESE (ALA):


 Ştiinţă : „Insecte hărnicuţe”- fişă de lucru
 Construcţii : “ Stupul albinuţelor”- construcţie din materiale diverse
 Artă: „Borcănaşe cu miere”- pictură
 Joc de mişcare : “Cursa albinuţelor!”
 Joc de relaxare: “Plimbă albinuţa!”

►ACTIVITǍŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):


 Domeniul limbă şi comunicare: “Albinuţa şi soarele”, de Nina Stănculescu-
povestire
 Domeniul om şi societate– “Albinuţa mea”- aplicaţie

ACTIVITǍŢI DE DEZVOLTARE PERSONALǍ (ADP):

 Întâlnirea de dimineaţǎ: “Ce mi-a povestit o albinuţă?”


SARCINI DE LUCRU:
- sǎ utilizeze cel puţin două formule de salut adecvate momentului zilei;
- sǎ identifice toate simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp, poziţia
în succesiunea zilelor sǎptǎmânii)
- să verbalizeze cel puţin o impresie şi idee referitoare la tema propusă.
STRATEGII DIDACTICE:
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, tehnica “mâinii oarbe”.
- Mijloace şi materiale didactice: calendarul naturii, pozele copiilor, puzzle insecte,
flori colorate.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.
ACTIVITǍŢI LIBER ALESE (ALA):

Ştiinţă: „Insecte hărnicuţe”- fişă de lucru


SARCINI DE LUCRU:
- să coloreze prima albină ;
- să traseze linii de la fluturaşi la floarea corespunzătoare conform cifrei;
- să formeze prin încercuire grupe cu elemente de acelaşi fel.
MIJLOC DE REALIZARE: fişă de lucru.
STRATEGII DIDACTICE:
- Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul practic;
- Mijloace şi materiale didactice: fişă, creioane colorate, panou;
FORMA DE ORGANIZARE: în grupuri mici.

Construcţii: “Stuoul albinuţelor”- construcţie din materiale diverse


SARCINI DE LUCRU:
- să observe toate materialele de lucru;
- să construiască din cel puţin zece piese stupul;
- să relaţioneze cu cel puţin trei copii din grupul de joacă.
MIJLOC DE REALIZARE: construcţie.
STRATEGII DIDACTICE:
- Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul;
- Mijloace şi materiale didactice: machetă din polistiren, beţe frigărui, spaghete, cutie;
FORMA DE ORGANIZARE: în grupuri mici.

Artă: „Borcănaşe cu miere”- pictură


SARCINI DE LUCRU:
- să observe materialele de lucru;
- să picteze corespunzător şablonul borcănelului conform cerinţei;
MIJLOC DE REALIZARE: pictură.
STRATEGII DIDACTICE:
- Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul practic;
- Mijloace şi materiale didactice: şabloane borcane din polistiren, pensule, acuarele,
cutii, palete pictură, tablă magnetică;
FORMA DE ORGANIZARE: în grupuri mici.

Joc de mişcare: „Cursa albinuţelor!”


SARCINILE JOCULUI:
- să manifeste spirit de fair-play;
- să respecte regulile jocului.
REGULI DE JOC:
- să pornească la semnalul educatoarei;
- să păşească doar pe florile roşii, respectiv galbene din grădină;
- să ocolească floarea mare;
- să aşeze insecte în stupul potrivit echipei;
ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, recompense.
MIJLOC DE REALIZARE: joc de mişcare.
STRATEGII DIDACTICE:
- Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, jocul;
- Mijloace şi materiale didactice: machete stupi, floricele colorate, cerc, jetoane
albinuţe, jetoane bondărei, recompense.
Descrierea jocului:
Copiii vor fi împărţiţi în două echipe. Pe rând, câte un copil din fiecare copil va
“zbura” prin grădină, va păşi pe florile specificate în regulile jocului, va ocoli floarea mare şi
va aşeza jetonul cu insecte în stupul corespunzător echipei.

Joc de relaxare: “Plimbă albinuţa!”

SARCINILE JOCULUI:
- să respecte toate regulile jocului;
- să manifeste spirit de fair-play.
REGULI DE JOC:
- să îşi aştepte rândul la joc;
- să ofere colegilor albinuţa.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, recompense.
MIJLOC DE REALIZARE: joc de relaxare.
STRATEGII DIDACTICE:
- Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, jocul;
- Mijloace şi materiale didactice: o albinuţă, recompense.
Descrierea jocului:
Copii vor fi aşezaţi în cerc. Un copil va sta în mijlocul cercului şi va fi legat la ochi.
Când doamna va spune “plimbă albinuţa!”, aceasta va fi oferită din mână în mână fiecărui
coleg, până când se va striga STOP. Copilul care la momentul în care se spune STOP are
păpuşa, o va aşeza în spatele lui, iar copilul din mijlocul cercului va trebui să ghicească la
cine se află albinuţa.

DLC: “Albinuţa şi soarele” de Nina Stănculescu


Mijloc de realizare: povestire

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 –să asculte cu atenţie textul povestirii;
O2 –să redea pe scurt conţinutul povestirii;
O3 –să reţină cel puţin trei cuvinte sau expresii din text;
O4- să plaseze corect jetoanele cu imagini din poveste în ordinea desfasurarii momentelor
principale.
STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE: povestirea, explicaţia, conversaţia, demonstraţia,
exerciţiul;
b)MIJLOACE DIDACTICE: panou, imagini poveste, pernuţe, Albinuţa Maya, covoraş,
jetoane imagine.
FORMA DE REALIZARE: frontal, individual.
DURATA: 20 min.

Domeniul om şi societate: “Albinuţa mea”

MIJLOC DE REALIZARE: aplicaţie


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să identifice corect materialele puse la dispozitie;
O2-să lipească cel puţin 5 piese pe şablonul albinuţei;
O3- să aşeze corespunzător albinuţa în tabloul primăverii.
STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul
galeriei;
b)MIJLOACE DIDACTICE: şabloane albinuţe, şabloane părţi componente( cap, torace,
aripi, dungi negre, ochi), lipici, castronel.
FORMA DE REALIZARE: pe grupuri mici, individual.
DURATA: 20 min.

BIBLIOGRAFIE
1. Păiși- Lăzărescu M., Ezechil L., Laborator preșcolar- ghid metodologic. EdituraV & I
Integral,București, 2011;
2. Berbeceanu G., Cioflica S., Ilie E., Marta C., Ziua bună începe la „Întâlnirea de dimineață„,
Editura Tehno-Art, 2009;
3. Toma G., Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura
Delta Cart Educațional, Pitești, 2009
4. Culea L., Sesovici A., Activitatea integrată din grădiniţă (ghid pentru cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar), editura Didactică
Publishing House, Bucureşti, 2008.

Întâlnirea de dimineaţă : „Ce mi-a povestit o albinuţă?”


Salutul : ”Dimineaţa a sosit
La grădiniţă aţi venit
Pe pernuţe v-aţi aşezat
Şi bună dimineaţa v-am urat!”
Salutul de dimineaţă se realizează prin tehnica comunicării rotative. Copiii se aşază în
semicerc. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare
salutându-şi colegul din partea stângă.
Se face încălzirea de dimineaţă:
,,Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastică de mic
1,2,3,4
Fug în pas alergător,
Apoi sar într-un picior
1,2,3,4,
Mă opresc,respir uşor,
Întind braţele şi zbor.
Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastică de mic”.
Prezenţa se realizează strigându-se numele fiecărui copil în ordinea existentă în catalog,
apoi o fetiţă numără câte fete sunt iar un băiat câţi băieţi sunt.
Atenţia copiilor se îndreaptă spre Calendarul naturii : Sunt adresate întrebări despre ziua
săptămânii, dată, anotimp, marcând şi schimbările meteo dacă este necesar.
Activitatea de grup se va desfăşura printr-un joc intitulat „Spune ceva despre insecta
ta!”. Folosind „Microfonul fermecat” copiii vor spune câte o însuşire a insectelor cunoscute.
Noutatea zilei: Se va realiza prin apariţia albinuţei Maya care s-a oprit la pitici şi are multe
surprize pentru ei. Voi prezenta activităţile ce urmeaza a fi desfăşurate pe tot parcursul zilei.
Se prezintă centrele de interes pregătite pentru activitatea de astăzi. Fiecare centru are ca
simbol o culoare, iar copiii prin tehnica „mâinii oarbe vor alege florile şi se vor aşeza la
centrul de interes corespunzător.
Prin tranziţia ”Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trop, trop, trop/ Printre
flori ne plimbăm/ Şi la centre ne îndreptăm” copiii se îndreaptă către centre, unde li se
explică de către educatoare că se pot roti până vor trece pe la toate centrele deshise.
În zona ŞTIINŢĂ vor fi pregătite materialele pe care le vor folosi în realizarea cerinţelor
de pe fişa de lucru. Copiii vor avea de colorat prima albinuţă, de trasat linii de la fluturaşi la
floarea corespunzătoare în funcţie de cifră şi de format prin încercuire grupe cu elemente de
aclaşi fel.
În zona CONSTRUCŢII vor fi pregătite materialele pentru a realiza tema “Stupul
albinuţelor” (materiale diverse).
În zona ARTĂ vor fi pregătite materialele pentru a realiza tema “Borcănaşe cu miere”.
Copiii vor picta şabloanele din polistiren în formă de borcănaşe şi apoi le vor expune pe tabla
magnetică.
Trecerea de la activităţile liber alese la cele pe domenii experenţiale se va face cu ajutorul
cântecului „Albinuţa Bâz”.
„Albinuţa şi soarele” este prima activitate pe domenii experenţiale, care aparţine
domeniului limbă şi comunicare şi va fi realizată cu ajutorul povestirii.
Prin tranziţia “Zum, zum , zum albinuţa mea” copiii vor trece la activitatea practică
unde vor lipi pe şabloanele de albine părţile componente (cap, torace, aripioare, dungi negre,
ochi) şi apoi o vor aşeza în locul unde doresc în tabloul primăverii.
Se va efectua evaluarea activităţii şi se vor expune lucrările într-un loc vizibil.
Trecerea la jocuri se face prin tranziţia: “Unu-doi, unu-doi/ Vino să te prinzi cu noi/
Vino-ncoace nu mai sta/ Şi zboară uite-aşa”, unde copiii vor desfăşura jocul de mişcare
“Cursa albinuţelor!”, unde copiii vor fi împărţiţi în două echipe. Pe rând, câte un copil din
fiecare copil va “zbura” prin grădină, va păşi pe florile specificate în regulile jocului, va
ocoli floarea mare şi va aşeza jetonul cu insecte în stupul corespunzător echipei.
Prin tranziţia “Dansul albinuţei Maya”, copiii vor realiza jocul de relaxare “Plimbă
albinuţa!”, în care copii vor fi aşezaţi în cerc. Un copil va sta în mijlocul cercului şi va fi
legat la ochi. Când doamna va spune “plimbă albinuţa!”, aceasta va fi oferită din mână în
mână fiecărui coleg, până când se va striga STOP. Copilul care la momentul în care se
spune STOP are păpuşa, o va aşeza în spatele lui, iar copilul din mijlocul cercului va
trebui să ghicească la cine se află albinuţa.

Pentru toată activitatea lor, copiii vor primi baloane galbene, negre, albe.
DLC-“ ALBINUŢA ŞI SOARELE”, de Nina Stănculescu- povestire

DEMERS DIDACTIC

Etapele activităţii Conţinutul instructiv-educativ al Ob. Strategii Evaluarea


activităţii op. didactice

1. Moment Asigurarea condiţiilor optime


organizatoric pentru desfăşurarea activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialului necesar
desfăşurării activităţii.
- obţinerea momentului de linişte.
2. Captarea Se realizează prin apariţia Albinuţei Expunerea Observarea
atenţiei Maya care soseşte la pitici: comportamentului
“Bună, bună dragi pitici copiilor
În zbor am venit aici
Vreau pe doamna să o ascultaţi
Şi o poveste frumoasă despre
mine să aflaţi.”
3.Reactualizarea Copiii îi voi spune albinuţei câte Conversaţia
cunoştinţelor lucruri interesante ştiu despre ea şi
alte insecte şi vor recita în cor
poezia „Albina”, de Nicolae Nasta: Exerciţiul
„Vin albinele zorit,
Vin din depărtare.
Praf de soare aurit,
Au pe aripioare.
Miere-n faguri strâng mereu,
Forfotă-i stupina.
Toți îmi spun să fiu și eu
Harnic ca albina.”

4.Anunţarea temei Voi anunţa copiii că astăzi le voi Expunerea Observarea


şi a obiectivelor spune povestea “Albinuţa şi comportamentului
soarele” în care vor afla prin ce şi a interesului
peripeţii a trecut frumoasa şi faţă de mesajul
hărnicuţa noastră prietenă, albinuţa transmis
Maya.

5.Dirijarea Voi expune copiilor cât mai clar şi Expunerea Observarea


învăţării expresiv povestea, iar pe parcurs sistematică
voi afişa imaginile pe panou.
Momentele principale ale povestirii
sunt: Conversaţia
1. Albinuţa pleacă la mândrul
soare,spre a-l ruga să rămână mai
mult pe cer, pentru că albinelor nu Orală
le ajungea ziua să culeaga polenul
de la toate florile.
2. În drumul său, Albinuţa dă peste Explicaţia
un cuib de viespi care încearcă să o O1
împiedice să ajungă la soare.
3. Îmbrâncită de viespi, Albinuţa
cade între petalele unei albăstrele,
care o încurajează să-şi continue
drumul. Observarea
4. Albinuţa îşi reia drumul şi hrănită sistematică
de rădaşcă, îşi recapătă puterile.
5. Ajungând la muntele în spatele
căruia soarele asfinţea, aceasta îşi
adună puterile pentru a ajunge în
vârf, dar când ajunge acolo îşi dă
seama că mai are mult de mers până
la soare.
6. Când soarele se pregătea de
culcare,o vede pe mica albină şi cu
o rază o aduce la el şi astfel aceasta
îi spune motivul pentru care a venit
la el.
7. Soarele acceptă propunerea şi de
atunci apune primăvara mai târziu
pentru ca albinele să reuşească să-şi
termine treaba.
Le voi spune copiilor că primăvara
ziua este mai mare.
Voi explica copiilor cuvintele noi
întâlnite în text: O3
6. Obţinerea Copiii vor realiza jocul “Continuă Orală
performanţei tu!”, în care , ajutându-se de Exerciţiul
imaginile expuse vor reda pe scurt
conţinutul povestirii. O2 Conversaţia
Prin versurile “ Zum, zum, zum,
continuă tu acum!”, un copil va Explicaţia
veni la panou şi va prezenta ideea
principală a primei imagini.
7. Retenţia Voi aşeza pe jos un covoraş albastru Exerciţiul Aprecieri verbale
şi transferul cu un soare, explicându-le copiilor
cunoştinţelor că vor trebui să plaseze pe acesta
jetoane cu imagini din poveste în
ordinea desfăsurării evenimentelor O4
din povestea pe care tocmai au
ascultat-o.

8. Evaluarea Voi face aprecieri verbale privind Conversaţia Evaluare orală


comportamentul copiilor în timpul
activităţii. Prin intermediul
tranziţiei ,Zum, zum, zum, albinuţa
mea, copiii vor trece la următoarea
activitate.

DATA: 29.03.2019
GRUPA : Mijlocie („Piticii isteţi”)
TEMA ANUALĂ : “Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: „Vestitorii primăverii”
SUBTEMA : „Întâlnire cu gâzele primăverii”
TEMA ZILEI : „Albinuţa Maya, prietena noastră”
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE: „Albinuţa mea”- aplicaţie
TIPUL ACTIVITĂŢII : consolidare de priceperi şi deprinderi practice
Scopul activităţii: consolidarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor lucrări prin
lipire.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să identifice corect materialele puse la dispozitie;
O2-să lipească cel puţin 5 piese pe şablonul albinuţei;
O3- să aşeze corespunzător albinuţa în tabloul primăverii.

STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul
galeriei;
b) MIJLOACE DIDACTICE: şabloane albinuţe, şabloane părţi componente( cap,
torace, aripi, dungi negre, ochi), lipici, castronel.
c) FORMA DE REALIZARE: individual.
DURATA: 20 min.
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
DOS –„Albinuţa mea”- aplicaţie

DEMERS DIDACTIC

Etapele activităţii Conţinutul învăţării Ob. Strategii Evaluarea


op. didactice

2. Moment Asigurarea condiţiilor optime


organizatoric pentru desfăşurarea activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialului necesar
desfăşurării activităţii.
- obţinerea momentului de linişte.
2. Captarea Le voi adresa copiilor următoarea Expunerea Observarea
atenţiei ghicitoare: comportamentul
“De cu zori prin floricele ui copiilor
Zboară veselă prin ele
Miere nouă ne-aduce
Şi polen şi fagur dulce.”
(albina)

3.Reactualizarea Le voi adresa copiilor întrebări Conversaţia


cunoştinţelor despre părţile componente ale unei
insecte.

4.Anunţarea temei Voi anunţa copiii că vom realiza Expunerea Observarea


şi a obiectivelor „Albinuţa mea”. Va trebui să lucraţi comportamentul
ordonat şi să folosiţi corect ui şi a
materialele de lucru. interesului faţă
de mesajul
transmis
5.Dirijarea Copiii aşezaţi la măsuţe, vor
învăţării descoperi materialele necesare
desfăşurării activităţii- şabloane Conversaţia
albinuţe, şabloane părţi
componente, lipici. Observarea
Voi afişa lucrarea model, voi Explicaţia sistematică
explica şi demonstra modul de
lucru.
Înainte de a începe se vor face
câteva exerciţii de încălzire a Demonstraţia
muşchilor mâinii: imităm ploaia,
vântul, tunetul, fulgerul....
“,,,,1,2,1,2, faceţi toţi la fel ca noi,/
Închid pumnii şi-i desfac,/Degetelor
le fac pe plac./ 1,2,1,2, faceţi toţi la
fel ca noi./ La pian frumos cântăm,/
În linişte să lucrăm”.

6. Obţinerea Copiii realizează respectând


performanţei cerinţele. Exerciţiul
Voi trece pe la fiecare şi îi voi O1 practic Practică
încuraja şi ajuta acolo unde este
cazul.

O2
7. Retenţia Copiii vor veni şi vor aşeza albinuţa Exerciţiul Aprecieri
şi transferul realizată în locul în care doresc în O3 verbale
cunoştinţelor tabloul primăverii.

8. Evaluarea Voi face turul galeriei cu copiii şi Conversaţia Evaluare orală


vom analiza lucrările realizate de
aceştia. Vor fi apreciate cele mai
reuşite lucrări care au respectat
cerinţele. Voi face aprecieri verbale
privind comportamentul copiilor în
timpul activităţii. Prin intermediul
tranziţiei :“Unu-doi, unu-doi/ Vino
să te prinzi cu noi/ Vino-ncoace nu
mai sta/ Şi zboară uite-aşa.” , copiii
vor trece la jocul de mişcare.
Copiii vor ieşi din sala de grupă
interpretând cântecul « Înfloresc
grădinile ».