Sunteți pe pagina 1din 21

A fost ieri, este azi,

va fi mîne
Profesor: Lescic Galina
Oamenii de rînd caută sa
petreacă timpul, cei de talent –
sa-l întrebuinţeze
Obiective operaţionale:
Studiind această temă
Vom cunoaşte:
• Forţa de greutate .
• Ponderea (greutatea )corpului.
• Deosebirea dintre forţa de greutate şi ponderea
Vom:
- stabili relaţia dintre masa si greutatea unui corp;
- identifica modul de utilizare a unui dinamometru
(citirea corecta );
- determina experimental greutatea unui corp cu ajutorul
dinamometrului;
- stabili deosebirea dintre masa si greutatea unui corp;
FORŢA DE GREUTATE. PONDEREA(GREUTATEA)
CORPURILOR

Lecţie de fizică in clasa 6

“Am făcut ce am putut. Rămîne ca voi să


faceţi mai bine”
“ Nu ştiu ce reprezint eu pentru voi , dar
mă simt un băieţel , ce se joacă pe malul
mării şi care a avut norocul să găsească o
petricică mult mai frumoasă decît ceilalţi.
Dar ... Oceanul atît de necunoscut se
întinde în faţa mea ... Şi a voastră!”
Isaac Newton ( 1643-1727)
Viteza si direcţia mişcării mingii de tenis se
Viteza căruciorului se schimbă sub acţiunea schimba în urma interacţiunii cu paleta
unei forţe din partea măinii omului

Forţa este cauza schimbarii starii mecanice a corpului- efect dinamic

Sub acţiunea forţei corpurile isi schimbă forma, se deformează-


efect static
Rezultatul acţiunii unei forţe depinde de modulul ei (valoarea numerică),
orientarea (direcţia si sensul) si de punctul de aplicaţie a ei
Problema. Determinați valoartea forței ce
acționeaza asupra căruciorului


F

F=???
Домашнее задание
Forta de greutate

G G

Forţa cu care Pămîntul atrage orice corp aflat în apropierea sa se


numeşte forţă de greutate. Ea se notează cu litera G
Ponderea (greutatea corpului)

G G
G

P
Forţa cu care corpul acţionează asupra suportului orizontal sau a firului
vertical care îl impedică să cadă se numeşte pondere sau greutate a
corpului .
Ea se notează cu litera P. Ponderea este aplicată suportului sau firului de
suspensie. Ea este egală ca mărime cu forţa de greutate P= G, dacă
acest corp se află în repaus faţă de Pămînt
P
BAŢ!

G
G

P P P
Experiment
Aveţi pe masa un dinamometru şi nişte corpuri cu mase marcate
Determinaţi forţa de greutate ce acţionează asupra unui corp, asupra
la doua corpuri , asupra la trei corpuri
Valoarea forţei indicată de dinamometru o inscriem intr-un tabel

Corpul Masa,m(kg) Forţa de greutate, Raportul


G(N) G/m (N/kg)
1. 0,1
2. 0,2
3. 0,3
G
m

Raportul dintre forţa de greutate a corpului şi masa lui este


numită acceleraţie gravitaţională :
G N
g =
m
, [ g ]SI =
kg

Pe Pămînt :
-la latitudinea oraşului Chişinau g=9,81 N/kg
-la ecuator g=9,78 N/kg
-la Polul Nord g=9,83 N/kg

Pe alte corpuri cereşti:


-pe Lună g=1,6 N/kg
-pe Marte g=3,8 N/kg
-pe Venus g= 8,8 N/kg
Rezolvaţi următoarele probleme:
• Maria are o greutate de 40 kg. Gasiţi greşala comisa in aceasta
propoziţie .

•Care este deosebirea dintre masa corpului şi greutatea lui?

•Dacă aveţi la dispoziţie un dinamometru şi un corp cu


masa necunoscută cum veţi determina masa corpului
(problemă experimentală)
G obţinem G=mg
Din relaţia g=
m

Dacă P=G P=mg

Problemă :

1. Maria are masa de 40 kg . Determinaţi greutatea Mariei

2. Ion are o greutate de 490 N. Determinaţi masa lui Ion


.
Rezolvare
1. Se dă: SI
G=mg
m=40kg
G=40 kg *9,8N/kg=392 N
g=9,8 N/kg
Răspuns: G=392 N
G-?
TEMA PENTRU ACASĂ

1.De invăţat p.3 pag.43-45.


2.De completat ex.1,
pag.45
Aţi fost
bravo!