Sunteți pe pagina 1din 2

59îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes ob

ş
tesc
ş
i care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat oriinteresul ob
ş
tesc.A
ş
a cum se poate observa din simpla comparare a celordou
ă
texte,

noul Cod penal a renun

at la condi

ia pericolului grav produs de atac, gravitatea atacului urmând ai fi luat

încalcul pentru aprecierea condi

iei propor

ionalit

ii.

În acest fel,se extinde posibilitatea invoc


ă
rii cauzei justificative a legitimeiap
ă
r
ă
ri
ş
i cu privire la fapte care sub reglementarea anterioar
ă
erau excluse
de plano
datorit
ă
faptului c
ă
atacul nu producea un pericol grav. A
ş
a de pild
ă
, dac
ă
victima i-a aplicat inculpatuluimai multe lovituri cu palma peste fa
ă
, iar acesta a ripostat cu olovitur
ă
de pumn care a determinat încetarea atacului, subimperiul Codului penal din 1969
fapta inculpatului nu putea fianalizat
ă
pe terenul legitimei ap
ă
r
ă
ri, chiar dac
ă
nu a cauzat ov
ă
t
ă
mare corporal
ă
, deoarece loviturile cu palma peste fa
ă
nu puneau în pericol grav integritatea fizic
ă
a inculpatului. În bazanoului Cod penal, fapta inculpatului poate fi justificat
ă
în m
ă
suraîn care nu a produs urm
ă
ri dispropor

ionate în raport cu cele