Sunteți pe pagina 1din 68

Acorduri, Tratate, Convenţii, Acorduri bilaterale; De bază în vigoare

Acorduri, Tratate, Convenţii


Decizia Consiliului (PESC) 2018/655 din 26.04.2018 de modificare a Deciziei 2013/184 privind măsurile restrictive
împotriva Myanmar/Birmania //Monitorul Oficial 176-180/789, 01.06.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/611 din 19.04.2018 de modificare a Deciziei 2016/849 referitoare la măsurile
restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene //Monitorul Oficial 176-180/789, 01.06.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/568 din 12.04.2018 de modificare a Deciziei 2011/235 privind măsurile restrictive
împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Iran //Monitorul Oficial 176-180/789,
01.06.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/569 din 12.04.2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788 cu privire la
măsurile restrictive în contextul situaţiei din Republica Democratică Congo //Monitorul Oficial 176-180/789,
01.06.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/466 din 21.03.2018 de modificare a Deciziei 2011/172 privind măsurile restrictive
îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme avînd în vedere situaţia din Egipt //Monitorul Oficial
150-155/635, 11.05.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/476 din 21.03.2018 de modificare a Deciziei 2015/1333 privind măsurile restrictive în
contextul situaţiei din Libia //Monitorul Oficial 150-155/635, 11.05.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/421 din 19.03.2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255 cu privire la
măsurile restrictive împotriva Siriei //Monitorul Oficial 150-155/635, 11.05.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/333 din 05.03.2018 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsurile
restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme avînd în vedere situaţia din Ucraina
//Monitorul Oficial 108-112/431, 30.03.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/283 din 26.02.2018 de modificare a Deciziei 2016/1693 privind măsurile restrictive
împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu
acestea //Monitorul Oficial 108-112/431, 30.03.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/284 din 26.02.2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255 cu privire la
măsurile restrictive împotriva Siriei //Monitorul Oficial 108-112/431, 30.03.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/227 din 15.02.2018 de punere în aplicare a Deciziei 2011/101 privind măsurile
restrictive împotriva Zimbabwe //Monitorul Oficial 108-112/431, 30.03.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/224 din 15.02.2018 de modificare a Deciziei 2011/101 privind măsurile restrictive
împotriva Zimbabwe //Monitorul Oficial 108-112/431, 30.03.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/168 din 02.02.2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind
măsuri restrictive având în vedere situaţia din Sudanul de Sud //Monitorul Oficial 95-104/413, 23.03.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/141 din 29.01.2018 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive
îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia //Monitorul Oficial 95-
104/413, 23.03.2018
Protocol din 24.01.2018 privind stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Benin //Monitorul
Oficial 48-57/200, 16.02.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/90 din 22.01.2018 de modificare a Deciziei 2017/2074 privind măsurile restrictive
având în vedere situaţia din Venezuela //Monitorul Oficial 58-66/255, 23.02.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2018/89 din 22.01.2018 de modificare a Deciziei 2016/849 referitoare la măsurile
restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene //Monitorul Oficial 58-66/255, 23.02.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2017/2282 din 11.12.2017 referitor la implementarea Deciziei 2010/788 cu privire la
măsurile restrictive în contextul situaţiei din Republica Democratică Congo //Monitorul Oficial 1-6/3, 05.01.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2017/2074 din 13.11.2017 privind măsuri restrictive avînd în vedere situaţia din
Venezuela //Monitorul Oficial 1-6/3, 05.01.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2017/1934 din 23.10.2017 de modificare a Deciziei 2010/638 privind măsurile restrictive
împotriva Republicii Guineea //Monitorul Oficial 1-6/3, 05.01.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2017/1860 din 16.10.2017 de modificare a Deciziei 2016/849 referitoare la măsurile
restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene //Monitorul Oficial 1-6/3, 05.01.2018
Decizia Consiliului (PESC) 2017/1754 din 25.09.2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255 cu privire la
măsurile restrictive împotriva Siriei //Monitorul Oficial 364-370/1871, 20.10.2017
Decizia Consiliului (PESC) 2017/1560 din 14.09.2017 de modificare a Deciziei 2016/1693 privind măsuri restrictive
împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu
acestea. //Monitorul Oficial 364-370/1871, 20.10.2017
Decizia Consiliului (PESC) 2017/1338 din 17.07.2017 de modificare a Deciziei 2015/1333 privind măsurile restrictive
în contextul situaţiei din Libia //Monitorul Oficial 364-370/1872, 20.10.2017
Decizia Consiliului (PESC) 2017/1341 din 17.07.2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind
măsurile restrictive împotriva Siriei //Monitorul Oficial 301-315/1549, 18.08.2017
Decizia Consiliului (PESC) 2017/1245 din 10.07.2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind
măsurile restrictive împotriva Siriei //Monitorul Oficial 301-315/1549, 18.08.2017
Decizia Consiliului (PESC) 2017/905 din 29.05.2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind
adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo //Monitorul Oficial 244-251/1250,
14.07.2017
Decizia Consiliului (PESC) 2017/917 din 29.05.2017 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive
împotriva Siriei //Monitorul Oficial 244-251/1250, 14.07.2017
Protocol din 17.05.2017 privind modificarea Protocolului între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi
Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea
controlului în comun în punctul de trecere internaţional „Cuciurgan-Pervomaisc” //Monitorul Oficial 190-200/1094,
16.06.2017
Addendumul nr.2 din 27.04.2017 la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la
Programul de suport a reformei sectorului justiţiei în Republica Moldova //Monitorul Oficial 411-420/2040,
24.11.2017
Decizia Consiliului (PESC) 2017/734 din 25.04.2017 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive
împotriva Myanmarului/Birmaniei //Monitorul Oficial 244-251/1250, 14.07.2017
Decizia Consiliului (PESC) 2017/621 din 31.03.2017 privind măsurile restrictive avînd în vedere situaţia din Libia
//Monitorul Oficial 190-200/1095, 16.06.2017
Protocol din 27.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea Organului de lucru care va
coordona acţiunile părţilor la Acordul privind crearea zonei de comerţ liber între statele membre ale GUUAM din 20
iulie 2002 //Monitorul Oficial 390-395/656, 10.11.2017
Protocol din 27.03.2017 dintre administraţiile vamale ale statelor-membre ale GUAM cu privire la recunoaşterea
reciprocă a anumitor rezultate ale procedurilor vamale în privinţa mărfurilor şi mijloacelor de transport deplasate
peste frontierele de stat ale statelor-membre ale GUAM //Monitorul Oficial 265-273/686, 28.07.2017
Decizia Consiliului (PESC) 2017/496 din 21.03.2017 de modificare a Deciziei 2011/172/PESC privind măsurile
restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Egipt
//Monitorul Oficial 181-189/1018, 09.06.2017
Memorandum de înţelegere din 28.11.2016 dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării
Naţionale din România şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate în Europa cu privire la schimbul de date
despre situaţia aeriană între Centrul Operaţii Aeriene Durleşti, Republica Moldova, şi Centrul Operaţii Aeriene
Baloteşti, România //Monitorul Oficial 30-39/95, 03.02.2017
al 9-lea Protocol Aditional din 06.10.2016 la Constituţia Uniunii Poştale Universale //Monitorul Oficial 126-132/259,
20.04.2018
Primul Protocol Adiţional din 06.10.2016 la Regulamentul general al Uniunii Poştale Universale //Monitorul Oficial
126-132/257, 20.04.2018
Protocol final din 06.10.2016 al Convenţiei poştale universale //Monitorul Oficial 126-132/255, 20.04.2018
Protocol din 06.10.2016 de amendare a articolului 56 din Convenţia privind aviaţia civilă internaţională //Monitorul
Oficial 429-433/714, 08.12.2017
Protocol din 06.10.2016 de amendare a articolului 50 alineatul a) din Convenţia privind aviaţia civilă
internaţională //Monitorul Oficial 429-433/714, 08.12.2017
Convenţia poştală universală din 06.10.2016 şi Protocolul ei final //Monitorul Oficial 126-132/255, 20.04.2018
Aranjament din 06.10.2016 privind serviciile poştale de plata şi Protocolul lui final //Monitorul Oficial 126-132/253,
20.04.2018
Convenţia Consiliului Europei din 03.07.2016 privind abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi deservirii în timpul
meciurilor de fotbal şi al altor evenimente sportive //Monitorul Oficial 383-388/645, 03.11.2017
Protocol adiţional din 21.03.2016 la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului //Monitorul Oficial 9-
18/24, 13.01.2017
Acordul de la Paris din 12.12.2015 //Monitorul Oficial 162-170/282, 26.05.2017
Protocol din 08.07.2015 dintre administraţiile vamale ale statelor-membre ale GUAM cu privire la organizarea
schimbului de informaţie prealabilă privind mărfurile şi mijloacele de transport deplasate peste frontierele de stat
ale statelor-membre ale GUAM Baku //Monitorul Oficial 157-162/767, 10.06.2016
Convenţia Consiliului Europei din 25.03.2015 împotriva traficului de organe umane //Monitorul Oficial 92-102/127,
31.03.2017
Protocol din 27.11.2014 de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a
Comerţului //Monitorul Oficial 193-203/421, 08.07.2016
Convenţia din 10.10.2013 de la minamata cu privire la mercur //Monitorul Oficial 149-154/242, 12.05.2017
Acord din 03.09.2013 privind constituirea Centrului pentru Excelenţă în Finanţe (CEF) //Monitorul Oficial 161-
165/343, 26.06.2015
Tratatul de la Marrakesh din 27.06.2013 pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare,
cu deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate //Monitorul Oficial 7-17/36,
12.01.2018
Acord din 31.05.2013 privind specializarea multilaterală interstatală a producerii şi livrării seminţelor de soiuri şi
hibrizi ai culturilor agricole, materialului săditor pomicol şi viticol //Monitorul Oficial 478-490/1487, 30.12.2016
Al treilea Protocol adiţional din 12.04.2013 la Convenţia europeană de extrădare //Monitorul Oficial 411-420/687,
24.11.2017
Tratat din 02.04.2013 privind comerţul cu arme //Monitorul Oficial 161-165/339, 26.06.2015
Acord din 05.12.2012 al statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente privind colaborarea în scopul
asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului şi altor forme violente de
manifestare a extremismului //Monitorul Oficial 224-233/459, 21.08.2015
Regulament general din 11.10.2012 al Uniunii Poştale Universale //Monitorul Oficial 277-287/594, 26.08.2016
Protocol final din 11.10.2012 al Convenţiei poştale universale //Monitorul Oficial 277-287/592, 26.08.2016
Convenţia poştală universală din 11.10.2012 //Monitorul Oficial 277-287/592, 26.08.2016
Aranjament din 11.10.2012 privind serviciile poştale de plată //Monitorul Oficial 277-287/596, 26.08.2016
Acord din 30.03.2012 privind achiziţiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia //Monitorul Oficial
169-183/365, 24.06.2016
Convenţia Consiliului Europei din 28.10.2011 cu privire la contrafacerea produselor medicale şi infracţiunile similare
care ameninţă sănătatea publică //Monitorul Oficial 127-133/313, 23.05.2014
Protocolul de la Nagoya din 29.10.2010 privind accesul la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a
beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie
1992) //Monitorul Oficial 193-203/417, 08.07.2016
Convenţia regională din 09.12.2009 cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene //Monitorul
Oficial 166-176/350, 03.07.2015
Protocol adiţional din 20.02.2008 la Convenţia cu privire la Contractul de transport internaţional al mărfurilor pe
şosele (CMR) privind scrisoarea de trăsură electronică //Monitorul Oficial 18-26/89, 19.01.2018
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 13.12.2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi //Monitorul Oficial
190-200/1094, 16.06.2017
Convenţia din 05.05.2006 de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est //Tratate internaţionale 43/4, 2009
Acord din 11.04.2006 între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind unele aspecte ale serviciilor
aeriene //Tratate internaţionale 43/292, 2009
Protocol adiţional din 20.10.2005 la Acordul dintre Guvernele ţărilor membre la Cooperarea Economică a Mării Negre
(C.E.M.N.) privind interacţiunea la acordarea ajutorului în situaţii excepţionale cu caracter natural şi tehnogen şi
lichidarea consecinţelor acestora //Tratate internaţionale 43/316, 2009
Memorandum de înţelegere din 07.10.2005 între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul
Ucrainei cu privire la misiunea Comisiei Europene de asistenţă la frontieră în Republica Moldova şi în Ucraina
//Tratate internaţionale 38/479, 2006
Acord din 22.04.2005 între Ministerele Sănătăţii ale statelor participante la GUUAM privind colaborarea în domeniul
ocrotirii sănătăţii //Tratate internaţionale 43/282, 2009
Planul de acţiuni UE - Moldova din 22.02.2005 //Tratate internaţionale 38/401, 2006
Regulamentul General din 05.10.2004 al Uniunii Poştale Universale //Tratate internaţionale 43/346, 2009
Protocolul final din 05.10.2004 al Convenţiei Poştale Universale Bucureşti //Tratate internaţionale 43/426, 2009
Protocol Adiţional din 05.10.2004 al Şaptelea la Constituţia Uniunii Poştale Universale //Tratate internaţionale 43/382,
2009
Convenţia Poştală Universală din 05.10.2004 //Tratate internaţionale 43/387, 2009
Aranjament din 05.10.2004 privind Serviciile de Plată ale Poştei //Tratate internaţionale 43/438, 2009
Acord din 29.09.2004 sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Republica Moldova stabilind un
sistem de control dublu fără restricţii cantitative referitor la exportul unor produse siderurgice din Republica
Moldova în Comunitatea Europeană //Tratate internaţionale 38/384, 2006
Protocol adiţional din 30.04.2004 la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor
membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, luînd în considerare aderarea Republicii Cehe,
Republicii Cipru, Republicii Estonia, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Malta, Republicii Polone,
Republicii Slovace, Republicii Slovenia şi Republicii Ungare la Uniunea Europeană
Protocol din 31.10.2003 privind privilegiile şi imunităţile Adunării Parlamentare a Organizaţiei cooperării economice la
Marea Neagră
Protocol adiţional din 15.05.2003 la Convenţia penală privind corupţia //Tratate internaţionale 43/452, 2009
Protocolul din 15.05.2003 de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului
Protocol adiţional din 25.03.2003 la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la
incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice, întocmit la
Strasbourg la 28 ianuarie 2003 //Monitorul Oficial 9-18/44, 13.01.2017
Acord din 09.12.2002 privind constituirea Agenţiei pentru Cooperare şi Informare în Comerţul Internaţional ca
organizaţie interguvernamentală //Tratate internaţionale 38/363, 2006
Instrument din 18.10.2002 de modificare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva 1992)
Instrument din 18.10.2002 de modificare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva 1992)
Protocol din 08.10.2002 referitor la aderarea Comunităţii Europene la Convenţia internaţională privind cooperarea
pentru siguranţa navigaţiei aeriene "EUROCONTROL" din 13 decembrie 1960, aşa cum a fost amendată de mai
multe ori şi armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997
Acord din 09.09.2002 privind privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale //Monitorul Oficial 119-126/185,
14.04.2017
Statutul din 20.07.2002 Provizoriu al Oficiului Informaţional GUUAM la Kiev
Acord din 20.07.2002 cu privire la crearea zonei de comerţ liber între statele membre ale GUUAM
Acord din 20.07.2002 privind colaborarea între guvernele statelor-membre GUUAM în domeniul combaterii
terorismului, crimei organizate şi altor tipuri de infracţiuni grave //Tratate internaţionale 43/264, 2009
Memorandum de înţelegere din 06.03.2002 privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea CEMN
Protocol din 16.11.2001 privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenţia privind garanţiile
internaţionale în materie de echipamente mobile //Monitorul Oficial 7-17/46, 12.01.2018
Convenţia din 16.11.2001 privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile //Monitorul Oficial 115-
123/205, 15.05.2015
Convenţia din 21.06.2001 privind securitatea şi igiena muncii în agricultură //Tratate internaţionale 35/449, 2006
Carta de la Ialta a GUUAM din 07.06.2001
Convenţia din 22.05.2001 de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi
Protocolul din 08.05.2001 de aderare al Republicii Moldova la Acordul de la Marrakesh privind constituirea
Organizaţiei Mondiale a Comerţului
Acord din 03.04.2001 cu privire la crearea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului
Convenţia Europeană din 24.01.2001 cu privire la protecţia juridică a serviciilor cu acces condiţionat şi a serviciilor de
acces condiţionat
Protocol din 15.11.2000 împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate //Tratate internaţionale 35/421, 2006
Protocol din 15.11.2000 privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi
copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate //Tratate
internaţionale 35/399, 2006
Convenţia Naţiunilor Unite din 15.11.2000 împotriva criminalităţii transnaţionale organizate //Tratate internaţionale
35/333, 2006
Convenţia din 20.10.2000 privind Peisajul European //Tratate internaţionale 35/315, 2006
Tratat din 01.06.2000 privind Dreptul Brevetelor, adoptat la Conferinţa Diplomatică de la 1 iunie 2000
Acord din 13.04.2000 privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul şi autobuzul (Acordul
INTERBUS) //Tratate internaţionale 43/182, 2009
Protocol din 29.01.2000 de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică //Tratate
internaţionale 38/303, 2006
Convenţia internaţională din 09.12.99 privind suprimarea finanţării terorismului //Tratate internaţionale 35/269, 2006
Convenţia civilă din 04.11.99 privind corupţia //Tratate internaţionale 35/251, 2006
Aranjament din 14.10.99 de recunoaştere mutuală a etaloanelor naţionale, de referinţă şi certificatelor de etalonări şi
măsurări eliberate de către Institutele Naţionale de Metrologie //Tratate internaţionale 43/100, 2009
Regulamentul General al Uniunii Poştale Universale din 15.09.99
Protocolul din 15.09.99 al şaselea adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale
Act din 06.07.99 de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi
modelelor industriale
Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.182 din 17.06.99 privind interzicerea celor mai grave forme ale
muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor //Tratate internaţionale 35/239, 2006
Acord de cooperare din 26.05.99 pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere //Tratate
internaţionale 27/91, 2001
Convenţia penală din 27.01.99 cu privire la corupţie //12/32, 2003
Instrumentul de modificare din 06.11.98 a Convenţiei Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii
Instrumentul de modificare din 06.11.98 a Statutului Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii
Acord de colaborare din 02.10.98 dintre Guvernele statelor participante la cooperarea economică a Mării Negre
privind combaterea criminalităţii, în special a formelor sale organizate //Tratate internaţionale 27/104, 2001
Convenţie din 10.09.98 de la Rotterdam privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoştinţă de cauză,
aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional
Acord-cadru multilateral din 08.09.98 privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-
Asia //Tratate internaţionale 26/169, 2001
Convenţie din 25.06.98 privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în
domeniul mediului
Protocolul din 24.06.98 privind poluanţii organici persistenţi la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice
transfrontiere pe distanţe lungi şi Protocolul privind metale grele la Convenţia din 1979 asupra Poluării Atmosferice
Transfrontiere pe Distanţe Lungi
Carta din 05.06.98 Organizaţiei pentru cooperarea economică a Mării Negre //Tratate internaţionale 28/136, 2001
Statutul grupului de state contra corupţiei (GRECO) din 05.05.98
Protocolul nr.2 din 05.05.98 la Convenţia-cadru Europeană asupra cooperării transfrontaliere a colectivităţilor sau
autorităţilor teritoriale relativ la cooperarea interteritorială //Tratate internaţionale 28/93, 2001
Convenţie europeană din 05.05.98 cu privire la protecţia juridică a serviciilor cu acces condiţional şi a serviciilor de
acces condiţional //Tratate internaţionale 35/221, 2006
Protocolul adiţional din 26.03.98 la Convenţia cu privire la regimul navigaţiei pe Dunăre, din 18 august 1948
//Tratate internaţionale 26/137, 2001
Protocol adiţional din 12.01.98 la Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de
aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane //Tratate internaţionale 38/295,
2006
Convenţia internaţională din 12.01.98 privind suprimarea terorismului cu bombe //Tratate internaţionale 35/199,
2006
Protocol adiţional din 18.12.97 la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate //Tratate
internaţionale 35/189, 2006
Protocol din 11.12.97 de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice
Acord din 28.11.97 între Guvernul Republicii Moldova, Guvernul Federaţiei Ruse, Guvernul Republicii Bulgaria şi
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul transportării materialelor nucleare între
Federaţia Rusă şi Republica Bulgaria prin teritoriul Republicii Moldova şi teritoriul Ucrainei //Tratate internaţionale
38/277, 2006
Convenţia Europeană din 06.11.97 cu privire la cetăţenie //Tratate internaţionale 26/190, 2001
Convenţie din 18.09.97 asupra interzicerii utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi de
distrugere a acestora //Tratate internaţionale 28/39, 2001
Protocol din 27.06.97 armonizînd convenţia internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene
"EUROCONTROL" din 13 decembrie 1960 şi Protocolul adiţional privind trecerea de la regimul Acordului
multilateral referitor la tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul dispoziţiilor pertinente din versiunea
coordonată a textului Convenţiei internaţionale de cooperare penru securitatea navigaţiei aeriene EUROCONTROL
amendată la Bruxelles în 1997, inclusiv Anexa IV a sa
Convenţia nr.181 din 19.06.97 cu privire la agenţiile private de ocupare //Tratate internaţionale 35/165, 2006
Protocol din 15.05.97 la Acordul de Parteneriat şi Cooperare, prin care se instituie un parteneriat între Comunităţile
Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte
Convenţia din 11.04.97 cu privire la recunoaşterea calificărilor din învăţămîntul superior în regiunea Europeană
//Tratate internaţionale 27/69, 2001
Convenţie Europeană din 04.04.97 pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile
biologiei şi medicinii //Tratate internaţionale 38/247, 2006
Carta Socială Europeană (revizuită) din 03.05.96 //Tratate internaţionale 38/175, 2006
Protocol nr.6 din 05.03.96 la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei
Acord european din 19.01.96 privind marile căi navigabile de importanţă internaţională (A.G.N.) //Tratate
internaţionale 14/122, 1999
Protocolul adiţional din 09.11.95 la Convenţia-cadru Europeană asupra cooperării transfrontaliere a colectivităţilor sau
autorităţilor teritoriale //Tratate internaţionale 28/88, 2001
Protocolul O.I.M. din 22.06.95 la Convenţia din anul 1947 privind inspecţia muncii //Tratate internaţionale 28/32,
2001
Acord din 19.06.95 privind statutul forţelor între statele părţi la tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state
participante la parteneriatul pentru pace privind statutul forţelor lor armate //Tratate internaţionale 15/141, 1999
Acord din 16.06.95 privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice //Tratate internaţionale
28/197, 2001
Statutul uniunii europene de radioteleviziune din 10.02.95 //Tratate internaţionale 7/199, 1999
Convenţia-cadru din 01.02.95 pentru protecţia minorităţilor naţionale //Tratate internaţionale 26/93, 2001
Tratatul Cartei Energetice din 17.12.94 //Tratate internaţionale 11/120, 1999
Protocolul din 17.12.94 a Cartei Energetice privind eficienţa energetică şi aspectele ecologice conexe //Tratate
internaţionale 11/205, 1999
Tratat din 28.10.94 privind dreptul mărcilor //Tratate internaţionale 10/101, 1999
Instrumentul de modificare din 14.10.94 a Convenţiei Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii //Tratate
internaţionale 11/103, 1999
Instrument de modificare din 14.10.94 a Constituţiei Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii //Tratate
internaţionale 11/100, 1999
Regulamentul General al Uniunii Poştale Universale 14.09.94 //Tratate internaţionale 12/43, 1999
Convenţia Poştală Universală din 14.09.94 //Tratate internaţionale 12/69, 1999
Aranjamentul din 14.09.94 privind trimiterile contra ramburs //Tratate internaţionale 12/175, 1999
Aranjamentul din 14.09.94 privind cecurile poştale //Tratate internaţionale 12/162, 1999
Aranjamentul din 14.09.94 privind mandatele poştale //Tratate internaţionale 12/151, 1999
Aranjamentul din 14.09.94 privind coletele poştale //Tratate internaţionale 12/118, 1999
Convenţia euroasiatică din 09.09.94 prvind brevetele //Tratate internaţionale 10/84, 1999
Acord din 30.06.94 de înfiinţare a Băncii Mării Negre pentru comerţ şi dezvoltare //Tratate internaţionale 28/105,
2001
Convenţie din 29.06.94 privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea //Tratate
internaţionale 26/233, 2001
Convenţie din 17.06.94 cu privire la securitatea nucleară //Tratate internaţionale 15/52, 1999
Convenţia Naţiunilor Unite din 17.06.94 pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de
deşertificare, în special în Africa //Tratate internaţionale 27/7, 2001
Acord din 15.04.1994 privind achiziţiile publice //Monitorul Oficial 169-183/365, 24.06.2016
Memorandum din 10.01.94 de înţelegere privind facilitarea transporturilor transfrontaliere civile de importanţă
vitală //Tratate internaţionale 43/328, 2009
Convenţie din 29.05.93 asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale //Tratate
internaţionale 15/81, 1999
Memorandum din 07.05.93 de înţelegere cu privire la misiunea CSCE în Moldova între Guvernul Republicii Moldova şi
Şeful Misiunii //Tratate internaţionale 43/170, 2009
Convenţia din 06.03.93 privind cooperarea în domeniile culturii, învăţămîntului, ştiinţei şi informaţiilor în zona Mării
Negre //Tratate internaţionale 28/98, 2001
Convenţie din 13.01.93 privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea
acestora //Tratate internaţionale 9/207, 1999
Convenţie din 22.12.92 a Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii //Tratate internaţionale 11/38, 1999
Constitiţia din 22.12.92 a Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii //Tratate internaţionale 11/7, 1999
Convenţie din 15.12.92 privind concilierea şi arbitrajul în cadrul conferinţei pentru securitate şi cooperare în
Europa //Tratate internaţionale 26/215, 2001
Convenţie din 03.11.92 cu privire la nivelurile maxime pentru cantităţile de armamente convenţionale şi tehnică în
legătură cu Tratatul privind forţele armate convenţionale în Europa //Tratate internaţionale 3/152, 1998
Documentul final din 05.06.92 al Conferinţei Extraordinare a Statelor participante la Tratatul cu privire la forţele
armate convenţionale în Europa //Tratate internaţionale 3/161, 1998
Convenţie din 05.06.92 privind diversitatea biologică //Tratate internaţionale 9/101, 1999
Convenţie din 15.05.92 privind principiile şi modul de îndeplinire a Tratatului cu privire la forţele armate
convenţionale în Europa //Tratate internaţionale 3/171, 1998
Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 09.05.92 cu privire la schimbarea climei //Tratate internaţionale
9/74, 1999
Acordul Internaţional din 20.03.92 cu privire la zahăr //Tratate internaţionale 14/99, 1999
Convenţie din 17.03.92 privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă tranfrontiere şi a lacurilor internaţionale
//Tratate internaţionale 7/65, 1999
Convenţie din 17.03.92 privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale //Tratate internaţionale 26/54,
2001
Convenţia Europeană din 16.01.92 pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită) //Tratate internaţionale
35/147, 2006
Acord din 04.12.91 privind conservarea liliecilor în Europa //Tratate internaţionale 28/249, 2001
Aranjamentul din 14.04.1891 de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile false sau înşelătoare de provenienţă a
produselor //Tratate internaţionale 28/163, 2001
Aranjamentul din 14.04.1891 de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor //Tratate internaţionale
7/131, 1999
Convenţia din 01.03.91 privind marcarea explozibililor din plastic în scopul detectării lor //Tratate internaţionale
10/193, 1999
Convenţie din 25.02.91 privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în zonele transfrontiere //Tratate
internaţionale 7/39, 1999
Acord european din 01.02.91 privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (AGTC)
Carta de la Paris din 21.11.90 pentru o noua Europă //Tratate internaţionale 1/304, 1998
Tratat din 19.11.90 cu privire la forţele armate convenţionale în Europa //Tratate internaţionale 3/7, 1998
Convenţia din 08.11.90 privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din
activitatea infracţională //Tratate internaţionale 35/107, 2006
Documentul Reuniunii din 29.06.90 de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea umană a C.S.C.E. //Tratate
internaţionale 1/285, 1998
Convenţia internaţională din 20.11.89 cu privire la drepturile copilului //Tratate internaţionale 1/51, 1998
Protocolul din 27.06.89 referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor //Tratate
internaţionale 13/176, 1999
Convenţia Europeană din 05.05.89 cu privire la televiziunea transfrontalieră //Tratate internaţionale 38/133, 2006
Convenţie de la Basel din 22.03.89 privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi a
eliminării acestora //Tratate internaţionale 15/97, 1999
Documentul final din 19.01.89 al Reuniunii de la Viena a reprezentanţilor Statelor participante la C.S.C.E. //Tratate
internaţionale 1/202, 1998
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 20.12.88 contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope
//Tratate internaţionale 8/214, 1999
Protocol din 10.03.88 pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei platformelor fixe situate pe platoul
continental //Tratate internaţionale 38/121, 2006
Convenţia din 10.03.88 pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei maritime //Tratate
internaţionale 35/83, 2006
Protocol din 24.02.88 pentru reprimarea actelor ilicite de violenţă comise în aeroporturile ce servesc aviaţia civilă
internaţională //Tratate internaţionale 10/257, 1999
Convenţia europeană din 26.11.87 pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau
degradante //Tratate internaţionale 1/331, 1998
Protocol din 16.09.87 referitor la substanţele care distrug stratul de ozon //Tratate internaţionale 11/237, 1999
Convenţie din 26.09.86 cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear //Tratate internaţionale 15/33, 1999
Convenţie din 26.09.86 cu privire la asistenţă în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică //Tratate
internaţionale 15/41, 1999
Convenţia de la Berna din 09.09.1886 cu privire la protecţia operelor literare şi artistice //Tratate internaţionale
9/134, 1999
Carta Europeană a Autonomiei locale din 15.10.85 //Tratate internaţionale 14/14, 1999
Convenţia din 11.10.85 de constituire a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor //Tratate internaţionale
2/185, 1999
Convenţia din 03.10.85 pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei
Acord European din 31.05.85 privind liniile de cale ferată magistrale internaţionale //Tratate internaţionale 10/179,
1999
Convenţie din 22.03.85 pentru protecţia stratului de ozon //Tratate internaţionale 11/219, 1999
Convenţie din 10.12.84 împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
//Tratate internaţionale 1/129, 1998
Protocol din 28.09.1984 la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi referitor la
finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe
distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP) //Monitorul Oficial 38-42/83, 19.02.2016
Documentul final din 09.09.83 al Reuniunii de la Madrid a reprezentanţilor Statelor participante la C.S.C.E. //Tratate
internaţionale 1/262, 1998
Convenţia internaţională din 14.06.83 privind sistema armonizată de descriere şi codificare a mărfurilor
Convenţia din 21.03.83 asupra transferării persoanelor condamnate //Tratate internaţionale 35/61, 2006
Convenţia de la Paris din 20.03.1883 pentru protecţia proprietăţii industriale //Tratate internaţionale 6/160, 1998
Carta mondială pentru natură din 28.10.82 //Tratate internaţionale 7/59, 1999
Convenţie din 15.07.82 privind crearea Organizaţiei europene de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT" amendată
Convenţie din 15.07.82 privind crearea Organizaţiei europene de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT"
Convenţie nr.158 din 22.06.82 cu privire la încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa patronului //Tratate
internaţionale 11/266, 1999
Ttatatul din 26.09.81 de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic
Convenţie O.I.M. nr.155 din 22.06.81 referitoare la securitatea şi igiena muncii şi mediul de muncă //Tratate
internaţionale 28/22, 2001
Convenţie nr.154 din 19.06.81 privind promovarea negocierilor colective //Tratate internaţionale 11/260, 1999
Acord multilateral din 12.02.81 privind tarifele de rută aeriană //Tratate internaţionale 27/187, 2001
Convenţie din 25.10.80 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii //Tratate internaţionale 15/67, 1999
Convenţie din 10.10.80 privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice, care ar putea fi
considerate ca producînd efecte traumatizante excesive sau ca lovind fără discriminare //Tratate internaţionale
28/56, 2001
Protocol din 06.10.80 cu privire la Modificarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională //Tratate internaţionale
10/245, 1999
Convenţia-Cadru Europeană din 21.05.80 asupra cooperării transfrontaliere a colectivităţilor sau autorităţilor
teritoriale //Tratate internaţionale 28/82, 2001
Convenţia Europeană din 20.05.80 asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind supravegherea copiilor şi
restabilirea supravegherii copiilor //Tratate internaţionale 38/93, 2006
Convenţia ONU din 11.04.80 asupra contractelor de vînzare internaţională a mărfurilor //Tratate internaţionale 8/52,
1999
Convenţie din 18.12.79 asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei //Tratate internaţionale
1/114, 1998
Convenţia internaţională din 18.12.79 împotriva luării de ostatici //Tratate internaţionale 35/299, 2006
Convenţie din 13.11.79 asupra poluării atmosferice tranfrontiere pe distanţe lungi //Tratate internaţionale 9/63, 1999
Convenţie din 28.10.79 privind protecţia fizică a materialelor nucleare //Tratate internaţionale 15/21, 1999
Convenţie din 19.09.79 privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa //Tratate
internaţionale 7/7, 1999
Convenţie din 23.06.79 privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice //Tratate internaţionale 28/168,
2001
Convenţia europeană din 28.06.78 cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către
particulari //Tratate internaţionale 38/71, 2006
Convenţia nr.151 din 27.06.78 privind protecţia dreptului de organizare şi procedurile de determinare a condiţiilor de
ocupare în funcţia publică
Al doilea Protocol adiţional din 17.03.78 la Convenţia europeană de extrădare
Protocolul II adiţional din 10.07.77 la Convenţiile de la Geneva, semnate la 12 august 1949, referitor la protecţia
victimelor conflictelor armate fără caracter internaţional //Tratate internaţionale 5/259, 1998
Primul Protocol adiţional din 10.07.77 la Convenţiile de la Geneva, semnate la 12 august 1949, referitor la protecţia
victimelor conflictelor armate internaţionale //Tratate internaţionale 5/189, 1998
Convenţie din 09.06.77 internaţională privind asistenţa administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi
reprimarea infracţiunilor vamale
Ttatatul din 28.04.77 de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului microorganismelor în scopul
asigurării protecţiei prin brevete //Tratate internaţionale 7/164, 1999
Convenţia Europeană din 27.01.77 pentru reprimarea terorismului //Tratate internaţionale 28/74, 2001
Protocol din 26.11.76 la Convenţia privind importul de publicaţii cu caracter instructiv, ştiinţific şi cultural //Tratate
internaţionale 26/154, 2001
Convenţie nr.144 din 21.06.76 asupra Consultărilor tripartite Relative la normele internaţionale ale muncii //Tratate
internaţionale 10/78, 1999
Acord din 13.06.76 privind crearea Fondului Internaţional de Dezvoltare Agricolă (I.F.A.D.) //Tratate internaţionale
9/26, 1999
Convenţie vamală relativă din 14.11.75 la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R
//Tratate internaţionale 6/7, 1998
Convenţia europeană din 15.10.75 asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei //Tratate
internaţionale 35/51, 2006
Actul final din 01.08.75 al Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa //Tratate internaţionale 1/145, 1998
Convenţia din 23.06.75 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor
umane
Statutul din 14.11.74 al Centrului Internaţional de înregistrare a Publicaţiilor Seriale, Paris, Ianuarie 1976 //Tratate
internaţionale 43/158, 2009
Convenţie din 14.06.74 asupra prescripţiei extensive în materie de vînzare-cumpărare internaţională de mărfuri
//Tratate internaţionale 13/118, 1999
Convenţie din 14.12.73 referitoare la prevenirea şi pedeapsa pentru crimele săvîrşite contra persoanelor care se
bucură de protecţie internaţională, inclusiv contra agenţilor diplomatici //Tratate internaţionale 14/6, 1999
Convenţia internaţională din 30.11.73 privind eliminarea şi reprimarea crimei de apartheid //Tratate internaţionale
35/37, 2006
Acord din 26.10.73 cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate //Tratate internaţionale 35/25, 2006
Convenţia O.I.M. nr.138 din 26.06.73 privind vîrsta minimă de încadrare în muncă //Tratate internaţionale 27/121,
2001
Aranjamentul din 12.06.73 de la Viena privind instituirea clasificării internaţionale a elementelor figurative ale
mărcilor //Tratate internaţionale 13/135, 1999
Convenţie din 03.03.73 privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie
//Tratate internaţionale 28/257, 2001
Protocol din 01.03.1973 privind marcajele rutiere, adiţional la Acordul european ce completează Convenţia asupra
semnalizării rutiere //Monitorul Oficial 224-233/449, 21.08.2015
Convenţia vamală relativă la containere din 02.12.1972 //Monitorul Oficial 293-305/616, 09.09.2016
Convenţie din 23.11.72 privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural
Convenţie din 10.04.72 asupra interzicerii perfecţionării, producerii şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi
toxice şi asupra distrugerii lor
Convenţie din 29.10.71 privind protecţia producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a
fonogramelor lor //Tratate internaţionale 27/203, 2001
Convenţie din 23.09.71 pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei civile //Tratate
internaţionale 10/249, 1999
Convenţie nr.135 din 23.06.71 cu privire la protecţia drepturilor reprezentanţilor lucrătorilor la întreprinderi acordate
lor //Tratate internaţionale 10/73, 1999
Aranjamentul din 24.03.71 de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a brevetelor de invenţii //Tratate
internaţionale 13/148, 1999
Convenţie din 21.02.71 asupra substanţelor psihotrope //Tratate internaţionale 8/181, 1999
Convenţie din 02.02.71 asupra zonelor umede, de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor
acvatice //Tratate internaţionale 27/113, 2001
Convenţie din 16.12.70 pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor //Tratate internaţionale 10/261, 1999
Convenţia din 14.11.70 asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite
de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale //Tratate internaţionale 43/134, 2009
Acord european din 01.07.70 privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe
şosele (A.E.T.R.), //Tratate internaţionale 4/109, 1998
Convenţia nr.132 din 24.06.70 privind concediile anuale plătite //Tratate internaţionale 26/105, 2001
Convenţia O.I.M. nr.131 din 22.06.70 privind fixarea salariilor minime, în special în ce priveşte ţările în curs de
dezvoltare //Tratate internaţionale 28/8, 2001
Tratat de cooperare în domeniul brevetelor (P.C.T.) din 19.06.70 //Tratate internaţionale 7/86, 1999
Convenţie nr.129 din 25.06.69 privind inspecţia muncii în agricultură //Tratate internaţionale 14/58, 1999
Convenţie din 23.05.69 de la Viena cu privire la Dreptul Tratatelor //Tratate internaţionale 4/53, 1998
Convenţie din 26.11.68 asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii //Tratate
internaţionale 1/95, 1998
Convenţie din 08.11.68 asupra circulaţiei rutiere //Tratate internaţionale 6/86, 1998
Convenţia din 08.11.1968 asupra semnalizării rutiere //Monitorul Oficial 213-222/433, 14.08.2015
Aranjamentul din 08.10.68 de la Locarno privind instituirea clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor
industriale //Tratate internaţionale 13/195, 1999
Ttatatul din 01.07.68 cu privire la neproliferarea armelor nucleare //Tratate internaţionale 7/185, 1999
Convenţia europeană din 07.06.68 privind suprimarea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau
consulari //Tratate internaţionale 35/17, 2006
Convenţie din 14.07.67 pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale //Tratate internaţionale
6/187, 1998
Convenţie nr.127 din 28.06.67 cu privire la greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi transportate de un singur
lucrător //Tratate internaţionale 14/53, 1999
Protocol din 31.01.67 privind statutul refugiaţilor //Tratate internaţionale 38/59, 2006
Pactul internaţional din 16.12.66 cu privire la drepturile civile şi politice //Tratate internaţionale 1/30, 1998
Pactul internaţional din 16.12.66 cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale //Tratate internaţionale 1/18,
1998
Convenţia internaţională din 21.12.65 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială //Tratate
internaţionale 1/77, 1998
Convenţia europeană din 30.11.1964 privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi
condiţionat //Monitorul Oficial 223-230/495, 08.08.2014
Convenţia din 22.07.1964 privind elaborarea unei Farmacopei Europene //Monitorul Oficial 206-214/444, 15.07.2016
Constituţia Uniunii Poştale Universale din 10.07.64 //Tratate internaţionale 12/7, 1999
Convenţie nr.122 din 09.07.64 privind politica de ocuparea forţei de muncă //Tratate internaţionale 10/68, 1999
Convenţie din 14.09.63 referitoare la infracţiuni şi la anumite acte săvîrşite la bordul aeronavelor //Tratate
internaţionale 10/203, 1999
Convenţie din 21.05.63 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare //Tratate internaţionale 15/7, 1999
Convenţie din 24.04.63 de la Viena cu privire la Relaţiile Consulare //Tratate internaţionale 4/7, 1999
Aranjamentul relativ din 17.12.62 la aplicarea Convenţiei Europene de Arbitraj comercial internaţional //Tratate
internaţionale 14/44, 1999
Convenţie nr.117 din 22.06.62 privind Obectivele şi Normele de bază ale Politicii Sociale //Tratate internaţionale
10/58, 1999
Statutul Comisiei Codex Alimentarus, adoptat în 1961-1962 //Tratate internaţionale 14/84, 1999
Convenţie internaţională din 02.12.61 pentru protecţia noilor soiuri de plante //Tratate internaţionale 26/114, 2001
Convenţie internaţională din 26.10.61 pentru protecţia drepturilor interpreţilor, ale producătorilor de fonograme şi ale
organizaţiilor de difuziune //Tratate internaţionale 9/173, 1999
Convenţia complementară din 18.09.61 la Convenţia pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian
internaţional //Tratate internaţionale 10/238, 1999
Convenţie Europeană din 21.04.61 de arbitraj comercial internaţional //Tratate internaţionale 14/35, 1999
Convenţie din 18.04.61 de la Viena cu privire la Relaţiile Diplomatice //Tratate internaţionale 4/37, 1998
Convenţia unică asupra stupefiantelor din 30.03.61 şi protocolul de modificare a acestei convenţii din 25.03.72
//Tratate internaţionale 8/128, 1999
Convenţie din 15.12.60 privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului //Tratate internaţionale 1/105,
1998
Convenţia Internaţională EUROCONTROL din 13.12.60 privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene
//Tratate internaţionale 27/162, 2001
Acord din 29.01.60 cu privire la crearea Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare //Tratate internaţionale 2/159,
1999
Convenţia Europeană din 20.04.59 despre asistenţa juridică în materie penală //Tratate internaţionale 14/71, 1999
Al treilea Protocol din 06.03.1959 la Acordul General privind Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei //Monitorul
Oficial 134-139/275, 20.05.2016
Aranjamentul din 31.10.58 privind protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor şi înregistrarea lor
internaţională //Tratate internaţionale 28/150, 2001
Convenţia nr.111 din 25.06.58 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei
//Tratate internaţionale 10/53, 1999
Convenţie din 10.06.58 pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine //Tratate internaţionale
15/169, 1999
Convenţia O.I.M. nr.108 din 13.05.58 privind actele de identitate pentru personalul navigant //Tratate internaţionale
28/15, 2001
Acord din 20.03.1958 privind adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi, echipamente şi piese
care pot fi montate şi/sau pot fi utilizate pe vehiculele cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea omologărilor pe
baza acestor prescripţii //Monitorul Oficial 217-229/479, 22.07.2016
Convenţia europeană de extradare din 13.12.57 //Tratate internaţionale 1/318, 1998
Acordul European din 30.09.57 referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) //Tratate
internaţionale 15/132, 1999
Convenţie nr.105 din 25.06.57 privind abolirea muncii forţate //Tratate internaţionale 1/91, 1998
Aranjamentul din 15.06.57 de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea
înregistrării mărcilor //Tratate internaţionale 13/163, 1999
Statutul Agenţiei internaţionale din 26.10.56 pentru energia atomică //Tratate internaţionale 15/147, 1999
Convenţie relativă din 19.05.56 la Contractul de transport internaţional al Marfurilor pe şosele (C.M.R.) //Tratate
internaţionale 4/147, 1998
Acord multilateral din 13.04.56 privind drepturile comerciale pentru transporturile aeriene neregulate în Europa
//Tratate internaţionale 26/207, 2001
Protocol din 28.09.55 privind modificarea Convenţiei pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian
internaţional //Tratate internaţionale 10/227, 1999
Acord din 11.04.55 cu privire la crearea Corporaţiei financiare internaţionale //Tratate internaţionale 2/136, 1999
Convenţia culturală europeană din 19.12.54 //Tratate internaţionale 35/9, 2006
Convenţie din 28.09.1954 privind statutul apatrizilor
Convenţie din 15.05.54 cu privire la crearea Uniunii Latine //Tratate internaţionale 14/24, 1999
Convenţie din 14.05.54 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat //Tratate internaţionale 27/132,
2001
Convenţie din 01.03.54 privind procedura civilă //Tratate internaţionale 4/86, 1998
Convenţia Europeană din 11.12.53 cu privire la echivalarea diplomelor pentru admiterea în universităţi //Tratate
internaţionale 27/65, 2001
Protocol din 17.10.53 referitor la Conferinţa Europeană a miniştrilor de transport //Tratate internaţionale 11/110,
1999
Convenţie din 20.12.52 asupra drepturilor politice ale femeii //Tratate internaţionale 1/73, 1998
Protocol adiţional din 06.11.1952 la Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei* //Tratate
internaţionale 13/15, 1999
Convenţia mondială din 06.09.52 cu privire la drepturile de autor //Tratate internaţionale 4/98, 1998
Convenţia nr.103 din 28.06.52 cu privire la protecţia maternităţii //Tratate internaţionale 11/252, 1999
Convenţia Internaţională din 06.12.51 de Protecţie a Plantelor
Acord din 01.11.51 privind transportul feroviar internaţional al mărfurilor
Statutul Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat din 31.10.1951 //Monitorul Oficial 13-19/31, 22.01.2016
Convenţie din 28.07.51 privind statutul refugiaţilor //Tratate internaţionale 38/5, 2006
Convenţia O.I.M. nr.100 din 29.06.51 privind egalitatea de remunerare a mîinii de lucru masculine şi a mîinii de lucru
feminine, pentru o muncă de valoare egală //Tratate internaţionale 27/223, 2001
Convenţia din 15.12.50 cu privire la crearea consiliului colaborării vamale //Tratate internaţionale 8/84, 1999
Convenţie din 22.11.50 privind importul de publicaţii cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural //Tratate
internaţionale 26/142, 2001
Convenţia din 04.11.50 pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale //Tratate internaţionale
1/341, 1998
Acord general din 02.09.49 cu privire la privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei şi Protocolul adiţional din 06.11.52
la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei //Tratate internaţionale 13/7, 1999
Convenţie din 12.08.49 cu privire la protecţia persoanelor civile în timp de război //Tratate internaţionale 5/126, 1998
Convenţie din 12.08.49 cu privire la tratamentul prizonierilor de război //Tratate internaţionale 5/55, 1998
Convenţie din 12.08.49 pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor din forţele armate
maritime //Tratate internaţionale 5/33, 1998
Convenţie din 12.08.49 pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie //Tratate
internaţionale 5/7, 1998
Convenţia nr.95 din 01.07.49 asupra protecţiei salariului //Tratate internaţionale 10/38, 1999
Convenţia nr.98 din 01.07.49 privind aplicarea principiilor dreptului la organizaţie şi de purtare a tratativelor colective
//Tratate internaţionale 10/47, 1999
Statutul Consiliului Europei din 05.05.49 //Tratate internaţionale 9/190, 1999
Declaraţia Universală a drepturilor omului din 10.12.1948 //Tratate internaţionale 1/11, 1998
Convenţie din 09.12.48 pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid //Tratate internaţionale 1/100, 1998
Convenţie din 18.08.48 despre regimul navigaţiei pe Dunăre
Convenţia nr.87 din 09.07.48 privind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizaţie //Tratate internaţionale
10/22, 1999
Convenţie nr.88 din 09.07.48 privind organizarea activităţii de folosire a forţei de muncă //Tratate internaţionale
10/29, 1999
Convenţia organizaţiei meteorologice mondiale din 11.10.47 //Tratate internaţionale 8/99, 1999
Convenţia nr.81 din 11.07.47 asupra inspecţiei muncii în industrie şi comerţ //Tratate internaţionale 10/9, 1999
Convenţie din 13.02.46 cu privire la privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Naţiunilor Unite //Tratate internaţionale
8/117, 1999
Acord din 21.12.45 privind crearea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare //Tratate internaţionale
2/102, 1999
Constituţia ONU din 16.11.45 pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) //Tratate internaţionale 2/232, 1999
Constituţie din 30.10.45 a Organizaţiei pentru alimentaţie şi agricultură a ONU (F.A.O) //Tratate internaţionale 9/7,
1999
Carta Naţiunilor Unite din 26.06.1945 //Tratate internaţionale 26/5, 2001
Acord din 1945 privind crearea Fondului Monetar Internaţional //Tratate internaţionale 2/27, 1999
Convenţia din 07.12.44 privind aviaţia civilă internaţională //Tratate internaţionale 8/7, 1999
Acord din 07.12.44 privind tranzitul serviciilor aeriene internaţionale //Tratate internaţionale 8/46, 1999
Convenţie nr.47 din 22.06.35 cu privire la reducerea timpului de muncă pînă la patruzeci de ore pe săptămînă
//Tratate internaţionale 14/49, 1999
Convenţia O.I.M. nr.29 din 28.06.30 privind munca forţată sau obligatorie //Tratate internaţionale 27/210, 2001
Convenţia din 12.10.29 pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional //Tratate
internaţionale 10/213, 1999
Aranjamentul din 06.11.25 de la Haga referitor la depozitul internaţional al desenelor sau modelelor industriale
//Tratate internaţionale 7/149, 1999
Acord din 29.11.24 pentru instituirea la Paris a unui oficiu internaţional al viei şi vinului //Tratate internaţionale
13/19, 1999
Acorduri bilaterale
Acord din 19.04.2018 între Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii
al Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul sănătăţii //Monitorul Oficial 157-166, 18.05.2018
Acord din 12.04.2018 dintre Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind serviciile
aeriene //Monitorul Oficial 167-175/528, 25.05.2018
Acord din 30.01.2018 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea
economică şi tehnică //Monitorul Oficial 113-120/346, 06.04.2018
Amendamentul nr.2 din 12.12.2017 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de
Investiţii privind realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova //Monitorul Oficial 113-
120/226, 06.04.2018
Acord din 04.12.2017 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind angajarea la o muncă
remunerată a membrilor de familie a membrului misiunii diplomatice sau oficiului consular //Monitorul Oficial 451-
463/2306, 29.12.2017
Programul de cooperare din 29.11.2017 dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi
Ministerul Culturii şi Protecţiei Monumentelor al Georgiei pentru anii 2018-2021 //Monitorul Oficial 40-47/149,
09.02.2018
Convenţia din 29.11.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit //Monitorul Oficial 113-120/216, 06.04.2018
Acord de imprumut din 28.11.2017 dintre Republica Moldova si Banca Internationala pentru Reconstructie si
Dezvoltare //Monitorul Oficial 105-107/195, 27.03.2018
Acord de finantare din 28.11.2017 dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare //Monitorul
Oficial 105-107/195, 27.03.2018
Addendum nr.2 din 27.11.2017 la Acordul de finanţare Susţinerea utilizării biomasei în scopuri energetice dintre
Republica Moldova şi Comisia Europeană din 26 noiembrie 2010 //Monitorul Oficial 451-463/2306, 29.12.2017
Memorandum de parteneriat din 25.11.2017 dintre Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi Ministerul Educaţiei,
Sportului şi Tineretului din Republica Albania, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Armenia, Ministerul
Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România privind
cooperarea educaţională în contextul cadrului strategic al francofoniei (2015-2022) //Monitorul Oficial 48-57/171,
16.02.2018
Acord de grant din 23.11.2017 dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistenţa macrofinanciară
pentru Republica Moldova, în sumă de 40 de milioane de euro //Monitorul Oficial 7-17/52, 12.01.2018
Acord de împrumut din 23.11.2017 dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în mărime de 60000000,0 de
euro privind asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova şi Memorandumul de înţelegere ca parte
integrantă a acestui acord //Monitorul Oficial 7-17/50, 12.01.2018
Acord din 06.11.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea în
domeniile educaţiei, culturii, ştiinţei, tineretului şi sportului //Monitorul Oficial 441-450/1247, 22.12.2017
Acord din 25.10.2017 întocmit prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi
Guvernul Ucrainei privind extinderea mandatului Misiunii Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica
Moldova şi în Ucraina //Monitorul Oficial 451-463/2306, 29.12.2017
Program de cooperare în domeniul culturii din 19.10.2017 dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii
Moldova şi Ministerul Culturii al Ucrainei pentru anii 2017-2021 //Monitorul Oficial 411-420/1111, 24.11.2017
Declaraţie comună de intenţie din 19.10.2017 între Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova şi
Ministerul Federal al Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania privind continuarea colaborării în cadrul
pregătirii şi perfecţionării managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii
Moldova //Monitorul Oficial 451-463/2306, 29.12.2017
Acord de amendament nr.1 din 12.10.2017 la Acordul de contribuţie între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei //Monitorul Oficial 441-450/2281, 22.12.2017
Addendum nr.1 din 09.10.2017 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană cu
privire la reabilitarea reţelelor de transport electric ale Î.S. “Moldelectrica” //Monitorul Oficial 441-450/2281,
22.12.2017
Protocol de implementare din 06.10.2017 a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al
Ucrainei privind readmisia persoanelor //Monitorul Oficial 18-26/93, 19.01.2018
Acord din 06.10.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind readmisia
persoanelor //Monitorul Oficial 18-26/91, 19.01.2018
Acord din 06.10.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind controlul în
comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei
de stat moldo-ucrainene //Monitorul Oficial 390-395/1010, 10.11.2017
Acord cadru de parteneriat din 02.10.2017 dintre Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii
Moldova şi Oficiul Francez pentru Imigrare şi Integrare al Republicii Franceze pentru punerea în aplicare a
programului OFII de ajutor pentru reintegrare în Republica Moldova //Monitorul Oficial 411-420/1114, 24.11.2017
Înţelegere, prin schimb de note din 27.09.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale
Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2015 //Monitorul Oficial 451-463/2306, 29.12.2017
Înţelegere, prin schimb de note din 27.09.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale
Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2014 //Monitorul Oficial 451-463/2306, 29.12.2017
Înţelegere, prin schimb de note din 27.09.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale
Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2015 //Monitorul Oficial 451-463/2306, 29.12.2017
Înţelegere, prin schimb de note din 27.09.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale
Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2014 //Monitorul Oficial 451-463/2306, 29.12.2017
Înţelegere, prin schimb de note din 27.09.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale
Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2013 //Monitorul Oficial 451-463/2306, 29.12.2017
Program de cooperare din 20.09.2017 dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi
Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului al Republicii Slovace //Monitorul Oficial 411-420/1112,
24.11.2017
Acord din 20.09.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ungariei privind cooperarea şi asistenţa
reciprocă în caz de situaţii excepţionale //Monitorul Oficial 399-410/1085, 17.11.2017
Al doilea Amendament din 18.09.2017 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele
cheie //Monitorul Oficial 360-363/1843, 13.10.2017
Primul Amendament din 18.09.2017 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai
responsabilă //Monitorul Oficial 360-363/1843, 13.10.2017
Comunicat Comun din 08.09.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Saint Kitts şi Nevis
privind stabilirea relaţiilor diplomatice //Monitorul Oficial 360-363/1843, 13.10.2017
Amendament din 17.08.2017 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind
Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, PNA 2013, semnat la 23
aprilie 2014, //Monitorul Oficial 411-420/2040, 24.11.2017
Amendament din 17.08.2017 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind
Programul de suport al instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în Republica Moldova, semnat la
6 noiembrie 2014 //Monitorul Oficial 411-420/2040, 24.11.2017
Acord de finanţare din 21.07.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind dezvoltarea
zonelor rurale în Republica Moldova //Monitorul Oficial 411-420/2040, 24.11.2017
Acord de finantare din 21.07.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Facilitatea de
cooperare tehnică 2016 //Monitorul Oficial 411-420/2040, 24.11.2017
Protocol din 19.07.2017 dintre Republica Moldova şi Republica Slovacă la Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă,
familială şi penală, întocmit la Moscova la 12 august 1982 //Monitorul Oficial 18-26/87, 19.01.2018
Amendament din 10.07.2017 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind
Programul „Măsuri de consolidare a încrederii” (PNA 2013) //Monitorul Oficial 411-420/2040, 24.11.2017
Acord din 10.07.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit //Monitorul Oficial 289-300/511,
11.08.2017
Acord din 10.07.2017 dintre Republica Moldova şi Emiratele Arabe Unite privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor //Monitorul Oficial 277-288/491, 04.08.2017
Acord-cadru din 21.06.2017 dintre Republica Moldova şi Corporaţia Financiară Nordică de Mediu //Monitorul Oficial 7-
17/44, 12.01.2018
Protocol din 05.06.2017 între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul
Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional „Giurgiuleşti-
Reni” pe teritoriul Ucrainei //Monitorul Oficial 289-300/1515, 11.08.2017
Protocol din 05.06.2017 între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul
Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional „Palanca-
Maiaki-Udobnoe” pe teritoriul Republicii Moldova //Monitorul Oficial 289-300/1515, 11.08.2017
Acord din 31.05.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul transportului rutier
internaţional //Monitorul Oficial 229-243/593, 07.07.2017
Protocolul adiţional 5 din 26.05.2017 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber
(CEFTA) //Monitorul Oficial 441-450/744, 22.12.2017
Amendament nr.2 din 10.05.2017 la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru
Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învăţămîntului în Moldova //Monitorul Oficial 265-273/434,
28.07.2017
Acord din 05.05.2017 în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia //Monitorul Oficial
421-427/699, 01.12.2017
Acord de avans din 04.05.2017 dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
pentru pregătirea proiectului propus „Modernizarea serviciilor guvernamentale” //Monitorul Oficial 301-315/517,
18.08.2017
Acord-cadru de cooperare din 04.05.2017 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Alteţei Sale Serenisime
Prinţul de Monaco, întocmit la Chişinău la 4 mai 2017 //Monitorul Oficial 360-363/1843, 13.10.2017
Acord din 28.04.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind constituirea comisiei mixte
interguvernamentale de colaborare economică //Monitorul Oficial 216-228/545, 30.06.2017
Protocol de amendare din 24.04.2017 a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind
cooperarea în domeniul militar //Monitorul Oficial 265-273/430, 28.07.2017
Acord din 24.04.2017 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în
domeniul militar //Monitorul Oficial 84-93, 16.03.2018
Acord de finanţare din 11.04.2017 dintre Republica Moldova, Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă şi
Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Rezilienţă
Rurală (IFAD VII) //Monitorul Oficial 289-300/507, 11.08.2017
Acord de cooperare din 10.04.2017 în domeniul muncii, protecţiei sociale şi familiei dintre Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi Ministerul Securităţii Sociale şi Muncii al Republicii Lituania //Monitorul
Oficial 253-264/660, 21.07.2017
Acord din 31.03.2017 dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru
schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate //Monitorul Oficial 441-450/738, 22.12.2017
Addendum nr.1 din 24.03.2017 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană
privind suportul în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie
2014 //Monitorul Oficial 171-180/996, 02.06.2017
Acord-cadru din 16.03.2017 dintre Republica Moldova şi Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi
Malariei //Monitorul Oficial 289-300/509, 11.08.2017
Amendament din 15.03.2017 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele-cheie,
semnat la Chişinău la 28 septembrie 2016 //Monitorul Oficial 171-180/996, 02.06.2017
Aranjament din 10.03.2017 cu privire la exercitarea unei munci remunerate de catre membrii de familie care au
domiciliul comun cu membrul misiunii diplomatice sau oficiului consular //Monitorul Oficial 144-148/344,
05.05.2017
Acordul de grant din 07.03.2017 întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de
gestionare a solurilor în Republica Moldova” //Monitorul Oficial 190-200/317, 16.06.2017
Protocol din 13.02.2017 între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat
moldo-ucraineană //Monitorul Oficial 78-84/542, 17.03.2017
Acord din 06.02.2017 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul
aplicării legii //Monitorul Oficial 85-91/224, 24.03.2017
Memorandumul de Înţelegere din 16.01.2017 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană
pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la implementarea Proiectului „Reducerea poverii bolilor
netransmisibile” //Monitorul Oficial 190-200/1093, 16.06.2017
Acord din 12.01.2017 dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială
//Monitorul Oficial 383-388/643, 03.11.2017
Amendament nr.3 din 30.12.2016, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare între Republica Moldova şi
Uniunea Europeană cu privire la Programul Operaţional România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
//Monitorul Oficial 78-84/542, 17.03.2017
Înţelegerea, prin schimb de note din 28.12.2016 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale
Germania privind colaborarea tehnică //Monitorul Oficial 190-200/1093, 16.06.2017
Acord de cooperare şi interacţiune din 23.12.2016 dintre Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi
Administraţia Serviciului de stat în telecomunicaţii speciale şi protecţia informaţiei al Ucrainei //Monitorul Oficial
390-395/1067, 10.11.2017
Protocol de colaborare din 22.12.2016 între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice din România pentru anii de învăţământ 2016-2019 //Monitorul Oficial 9-18/39, 13.01.2017
Acord de împrumut din 17.12.2016 dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare în mărime de 27200000,0 dolari SUA în vederea realizării Programului operaţiunii pentru politicile de
dezvoltare în domeniul competitivităţii (DPO-2) //Monitorul Oficial 452/893b, 22.12.2016
Acord de finanţare din 17.12.2016 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în mărime
de 13000000,0 drepturi speciale de tragere în vederea realizării Programului operaţiunii pentru politicile de
dezvoltare în domeniul competitivităţii (DPO-2) //Monitorul Oficial 452/893b, 22.12.2016
Completare din 15.12.2016 încheiată prin schimb de scrisori, la Programul de cooperare pentru anul 2016 între
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României //Monitorul Oficial 9-18/39, 13.01.2017
Acordul de finanţare din 15.12.2016 pentru Programul transnaţional Dunărea 2014–2020 dintre Guvernul Republicii
Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Economiei Naţionale al Ungariei //Monitorul Oficial 229-243/358,
07.07.2017
Decizia nr.2/2016 din 14.12.2016 a Comitetului mixt, constituit în temeiul Acordului de comerţ liber dintre Republica
Moldova şi Republica Turcia, de înlocuire a anexei I la Acordul de comerţ liber dintre Republica Moldova şi
Republica Turcia privind definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă
//Monitorul Oficial 253-264, 21.07.2017
Acord de finanţare din 09.12.2016 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de
suport bugetar pentru reforma poliţiei în Republica Moldova pentru anii 2017-2020 //Monitorul Oficial 30-39/95,
03.02.2017
Protocol din 29.11.2016 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la
modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia
reciprocă a informaţiilor secrete //Monitorul Oficial 24-29/49, 27.01.2017
Acord din 29.11.2016 dintre Republica Moldova si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) privind Oficiul
de Legatura NATO in Republica Moldova //Monitorul Oficial 459-471/918, 23.12.2016
Acord din 27.11.2016 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind serviciile aeriene
//Monitorul Oficial 24-29/47, 27.01.2017
Protocol din 18.11.2016 dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei al
Ucrainei privind cooperarea în domeniul învăţămîntului pentru anii de studii 2016-2017, 2017-2018 şi 2018-
2019 //Monitorul Oficial 2-8/13, 06.01.2017
Acord din 16.11.2016 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind călătoriile fără vize ale
cetăţenilor //Monitorul Oficial 109-118/159, 07.04.2017
Acord din 16.11.2016 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în
domeniul turismului //Monitorul Oficial 2-8/15, 06.01.2017
Acord din 16.11.2016 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în
domeniul educaţiei şi ştiinţei //Monitorul Oficial 2-8/14, 06.01.2017
Memorandum de înţelegere din 07.11.2016 dintre Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii
Moldova şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului Informaţional
Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World //Monitorul Oficial 399-404/1349, 18.11.2016
Acord din 03.11.2016 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii şi Dezvoltării Sociale al
Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul sănătăţii //Monitorul Oficial 478-490/2228, 30.12.2016
Acord din 01.11.2016 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind transporturile rutiere
internaţionale de pasageri şi de mărfuri //Monitorul Oficial 441-451/1424, 16.12.2016
Decizia nr.2/2016 din 19.10.2016 a Comitetului de Asociere reunit în configuraţia comerţ UE – Republica Moldova din
19 octombrie 2016 de actualizare a anexei XXIX la Acordul de asociere //Monitorul Oficial 478-490/2228,
30.12.2016
Decizia nr.1/2016 din 19.10.2016 a Comitetului de Asociere reunit în configuraţia comerţ UE – Republica Moldova din
19 octombrie 2016 de actualizare a anexei XVI la Acordul de asociere //Monitorul Oficial 478-490/2228,
30.12.2016
Decizie nr.1 din 18.10.2016 a Subcomitetului pentru Indicaţii Geografice de modificare a anexelor XXX-C şi XXX-D la
Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale
acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte //Monitorul Oficial 30-39/95, 03.02.2017
Completare din 17.10.2016 încheiată prin schimb de scrisori, la Programul de cooperare pentru anul 2016 între
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României //Monitorul Oficial 423-429/2077, 09.12.2016
Protocol din 12.10.2016 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii
Populare Chineze privind acordarea de către Republica Populară Chineză a unui ajutor militar nerambursabil
Republicii Moldova //Monitorul Oficial 478-490/2228, 30.12.2016
Memorandum de Înţelegere din 12.10.2016 între Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii
Moldova şi Agenţia Naţională pentru Societatea Informaţională a Republicii Coreea privind menţinerea Centrului
moldo-coreean de Informare şi Acces şi cooperarea în domeniul TIC //Monitorul Oficial 478-490/2228, 30.12.2016
Decizie nr.1 din 06.10.2016 a Subcomitetului Vamal Uniunea Europeană – Republica Moldova de înlocuire a
Protocolului II la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi
statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, privind definirea noţiunii de
„produse originare” şi metodele de cooperare administrativă //Monitorul Oficial 423-429/2077, 09.12.2016
Acord din 03.10.2016 dintre Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei al
Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul politicilor de tineret //Monitorul Oficial 369-378/1787,
28.10.2016
Memorandum de înţelegere din 28.09.2016 între Ministerul Mediului al Republicii Moldova, reprezentat de Agenţia
Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, şi Inspectoratul de Stat de Reglementare
Nucleară din Ucraina privind cooperarea în securitatea şi siguranţa nucleară şi radiologică //Monitorul Oficial 19-
23/38, 20.01.2017
Acord de asistenţă din 28.09.2016 privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele-cheie //Monitorul Oficial 369-
378/1787, 28.10.2016
Acord de asistenţă din 28.09.2016 privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă //Monitorul Oficial
369-378/1787, 28.10.2016
Contract de finanţare din 26.09.2016 dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind infrastructura
feroviară şi parcul de material rulant ale Republicii Moldova în sumă de 50 de milioane de euro //Monitorul Oficial
9-18/36, 13.01.2017
Acord de finanţare din 26.09.2016 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de
suport pentru reforma administraţiei publice în Republica Moldova //Monitorul Oficial 9-18/39, 13.01.2017
Acord de Grant nr.TF0A2984 din 22.09.2016 dintre Guvernul Republicii Moldova, Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului
„Dezvoltarea capacitaţilor statistice pe baza datelor ce ţin de abilităţi” //Monitorul Oficial 478-490/2228,
30.12.2016
Program de cooperare pentru anul 2016 din 15.09.2016 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României,
încheiat prin schimb de scrisori //Monitorul Oficial 423-429/2077, 09.12.2016
Acord din 15.09.2016 între Ministerul Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Lituania privind
cooperarea în domeniul mediului //Monitorul Oficial 369-378/1787, 28.10.2016
Memorandum de înţelegere din 08.09.2016 dintre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova
şi Ministerul Agriculturii al Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul agriculturii şi industriei
alimentare //Monitorul Oficial 441-451/1411, 16.12.2016
Acord de cooperare din 05.09.2016 în domeniul politicilor de tineret între Ministerul Tineretului şi Sportului al
Republicii Moldova şi Ministerul Securităţii Sociale şi Muncii al Republicii Lituania //Monitorul Oficial 478-490/2228,
30.12.2016
Acord de grant din 01.08.2016 dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
privind implementarea Proiectului „Apă Nord Moldova”, în sumă de 10 milioane de euro //Monitorul Oficial 9-
18/38, 13.01.2017
Acord din 28.07.2016 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la cooperarea şi
asistenţa reciprocă în domeniul prevenirii şi reacţionării în situaţii excepţionale //Monitorul Oficial 355-359/1216,
14.10.2016
Acord de implementare din 12.07.2016 între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia NATO pentru Suport şi
Achiziţii privind dezvoltarea capabilităţilor de atenuare a riscurilor biologice în Republica Moldova //Monitorul
Oficial 355-359/1217, 14.10.2016
Acord de finanţare (a doua finanţare adiţională) din 08.07.2016 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională
pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Agricultura competitivă” (credit nr.5858-MD) //Monitorul Oficial
405-414/833, 25.11.2016
Acord de împrumut din 28.06.2016 dintre Republica Moldova şi Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare în mărime de 12580000,00 dolari SUA în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării
fiscale (TAMP) //Monitorul Oficial 430-440/875, 16.12.2016
Acord de finanţare din 28.06.2016 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în mărime
de 5300000,00 drepturi speciale de tragere în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale
(TAMP) //Monitorul Oficial 430-440/875, 16.12.2016
Acord din 16.06.2016 între Republica Moldova şi Republica Portugheză privind exercitarea activităţii profesionale
remunerate a persoanelor aflate la întreţinerea membrilor personalului diplomatic, administrativ şi tehnic al
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare //Monitorul Oficial 109-118/157, 07.04.2017
Acord din 15.06.2016 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la
munca remunerată a membrilor familiilor ale membrilor misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră
//Monitorul Oficial 232-244/984, 29.07.2016
Acord de modificare nr.1 din 08.06.2016 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în
Republica Moldova (din 28 iunie 2013) //Monitorul Oficial 405-414/835, 25.11.2016
Addendumul nr.2 din 02.06.2016 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană
privind Programul-cadru de suport ADDEND dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Planul naţional de
acţiuni 2012 //Monitorul Oficial 306-313/663, 16.09.2016
Acord de implementare din 26.05.2016 între Ministerul Mediului al Republicii Moldova, reprezentat de către Agenţia
Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale
Americii privind cooperarea în asistenţa pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de
distrugere în masă //Monitorul Oficial 423-429/2077, 09.12.2016
Protocol din 19.05.2016 cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal
Elveţian privind transporturile rutiere internaţionale de pasageri şi mărfuri, semnat la Copenhaga la 26 mai
1998 //Monitorul Oficial 247-255/1013, 05.08.2016
Protocol din 18.05.2016 privind cooperarea culturală între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul
Resurselor Umane al Ungariei pentru perioada 2016-2018 //Monitorul Oficial 217-229/1208, 22.07.2016
Memorandumul de Înţelegere din 17.05.2016 între Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană
pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la Programul "Valorificarea potenţialului migraţiei în Moldova"
//Monitorul Oficial 217-229/1208, 22.07.2016
Acord de grant din 17.05.2016 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea serviciilor
guvernamentale în Republica Moldova” //Monitorul Oficial 217-229/1208, 22.07.2016
Acord din 13.05.2016 dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi
Cooperare şi Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului "Consolidarea cadrului
instituţional în sectorul alimentării cu apă şi sanitaţie din Republica Moldova" (faza 01) //Monitorul Oficial 217-
229/1208, 22.07.2016
Protocolul de cooperare din 28.04.2016 dintre Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova şi Ministerul
Afacerilor Interne din România în domeniul formării personalului //Monitorul Oficial 163-168/800, 17.06.2016
Acordul de finantare din 28.04.2016 dintre Republica Moldova si Asociatia Internationala pentru Dezvoltare in
vederea realizarii Proiectului „Imbunatatirea drumurilor locale” //Monitorul Oficial 256-264/551, 12.08.2016
Memorandum de Înţelegere din 27.04.2016 între Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la
implementarea Proiectului „Apă şi sanitaţie (ApaSan) în Republica Moldova” (Faza a treia) //Monitorul Oficial 140-
149/928, 27.05.2016
Acord din 27.04.2016 dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în
cadrul celui de-al treilea Program de acţiune al Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014–2020) //Monitorul
Oficial 306-313/649, 16.09.2016
Aranjament administrativ din 18.04.2016 dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi
Comunicării al Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul patrimoniului cultural //Monitorul Oficial 151-
155/730, 03.06.2016
Înţelegere din 07.04.2016 întocmită prin schimb de note, privind corectarea erorii în Protocolul de implementare a
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate
în situaţie de şedere ilegală //Monitorul Oficial 265-276/1304, 19.08.2016
Acord de grant din 01.04.2016 dintre Republica Moldova, S.A. „CET-Nord” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare privind grantul investiţional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru
Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) pentru realizarea proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (S.A.
„CET-Nord”)” //Monitorul Oficial 277-287/590, 26.08.2016
Acord de cooperare din 08.12.2015 dintre Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Biroul pentru
Prevenirea şi Combaterea Corupţiei al Republicii Letonia privind schimbul de informaţii şi experienţă în domeniul
prevenirii corupţiei, precum şi în alte domenii referitoare la lupta împotriva corupţiei //Monitorul Oficial 90-99/433,
08.04.2016
Acord de grant din 10.11.2015 dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova şi Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova //Monitorul Oficial
128-133/264, 13.05.2016
Acord de grant din 10.11.2015 dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova şi Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul
Special BERD //Monitorul Oficial 90-99/168, 08.04.2016
Înţelegere adiţională din 09.11.2015, întocmită prin schimb de note, cu privire la corectarea erorilor în Acordul de
comerţ liber între Republica Moldova şi Republica Turcia, semnat la Chişinău la 11 septembrie 2014 //Monitorul
Oficial 13-19/51, 22.01.2016
Protocol din 04.11.2015 între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului
Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în
punctul de trecere internaţional “Pervomaisc-Cuciurgan” pe teritoriul Ucrainei //Monitorul Oficial 332-339/2394,
11.12.2015
Acord din 04.11.2015 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la organizarea
schimbului de informaţii privind persoanele şi mijloacele de transport cu care persoanele traversează frontiera de
stat moldo-ucraineană //Monitorul Oficial 38-42/131, 19.02.2016
Acord de grant nr.TF019354 din 03.11.2015 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţionala pentru Dezvoltare în
vederea realizării Proiectului „Fortificarea capacităţilor Sistemului Informaţional de Management în Educaţie
(SIME)” //Monitorul Oficial 79-89/148, 01.04.2016
Protocol din 09.10.2015 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind aplicabilitatea, în
relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Polonă, a acordurilor internaţionale bilaterale încheiate între
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Polonă (Republica Populară Polonă) în anii 1944-1991
//Monitorul Oficial 106-113/521, 22.04.2016
Înţelegere din 09.10.2015 întocmită prin schimb de note, cu privire la corectarea erorilor în Acordul de comerţ liber
între Republica Moldova şi Republica Turcia //Monitorul Oficial 332-339/2394, 11.12.2015
Acord din 07.10.2015 privind asistenţa financiară rambursabilă dintre Republica Moldova şi România //Monitorul
Oficial 317-323/586, 27.11.2015
Memorandum de înţelegere din 30.09.2015 între Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Biroul Central
Anticorupţie al Republicii Polonia în domeniul prevenirii corupţiei //Monitorul Oficial 13-19/51, 22.01.2016
Înţelegere din 30.09.2015, întocmită prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Federale Germania cu privire la cooperarea tehnică ce vizează proiectul „Modernizarea serviciilor comunale”
//Monitorul Oficial 140-149/928, 27.05.2016
Protocol adiţional (al cincilea) din 24.09.2015 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică
şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România
Republicii Moldova //Monitorul Oficial 317-323/584, 27.11.2015
Înţelegerea tehnică din 22.09.2015 de colaborare în domeniul standardizării militare între Ministerul Apărării al
Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din România //Monitorul Oficial 311-316/2251, 20.11.2015
Acord din 22.09.2015 prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind angajarea
în cîmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat //Monitorul
Oficial 38-42/129, 19.02.2016
Acord nr.DI/3/391.24-12358 din 18.09.2015, întocmit prin schimb de note, privind extinderea Mandatului Misiunii
Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina //Monitorul Oficial 140-149/928,
27.05.2016
Amendamentul nr.17 din 09.09.2015 la Scrisoarea de Acord cu privire la controlul drogurilor şi aplicarea normelor de
drept între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, încheiat la Chişinău la 28 august
2001 //Monitorul Oficial 311-316/2251, 20.11.2015
Protocol de implementare din 02.09.2015 a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală //Monitorul Oficial 128-133/268,
13.05.2016
Acord din 02.09.2015 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia
persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală //Monitorul Oficial 128-133/266, 13.05.2016
Protocol adiţional (al patrulea) din 27.08.2015 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică
şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România
Republicii Moldova //Monitorul Oficial 317-323/582, 27.11.2015
Înţelegere din 28.07.2015, întocmită prin schimb de note, privind corectarea erorii în Tratatul între Republica
Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi
penală //Monitorul Oficial 13-19/51, 22.01.2016
Acord din 21.07.2015 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind protecţia reciprocă a
informaţiilor clasificate //Monitorul Oficial 38-42/130, 19.02.2016
Memorandumul de Înţelegere din 19.06.2015 între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii
Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Indonezia privind consultările politice bilaterale //Monitorul
Oficial 185-189/1286, 17.07.2015
Memorandumul de Înţelegere din 28.05.2015 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană
pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la Proiectul „Generaţie sănătoasă (Servicii de sănătate favorabile tinerilor
în Republica Moldova)” Faza a doua: 01.11.2014-31.10.2018 //Monitorul Oficial 166-176/1101, 03.07.2015
Acord din 22.05.2015 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind
călătoriile fără vize ale cetăţenilor //Monitorul Oficial 317-323/578, 27.11.2015
Memorandumul de Înţelegere din 21.05.2015 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind
realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova
şi România //Monitorul Oficial 311-316/2251, 20.11.2015
Acord de finanţare adiţională din 21.05.2015 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare
în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” //Monitorul Oficial
213-222/438, 14.08.2015
Acordul de finanţare adiţională din 21.05.2015 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare
în vederea realizării proiectului „Agricultura competitivă” (Credit nr.5639-MD) //Monitorul Oficial 150-159/327,
19.06.2015
Aranjament administrativ din 20.05.2015, pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica
Moldova şi Regatul Belgiei, semnat la 12 septembrie 2012 //Monitorul Oficial 332-339/2394, 11.12.2015
Protocol din 12.05.2015 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene de implementare a Acordului
între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere
ilegală //Monitorul Oficial 332-339/2394, 11.12.2015
Memorandum de Înţelegere din 04.05.2015 privind confidenţialitatea şi securitatea informaţiei între Republica
Moldova şi Oficiul European de Poliţie //Monitorul Oficial 241-246/1534, 28.08.2015
Acord din 24.04.2015 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind înfiinţarea şi
acordarea privilegiilor şi imunităţilor Reprezentanţei Băncii Europene de Investiţii în Republica Moldova //Monitorul
Oficial 379-386/779, 04.11.2016
Acordul de grant, prin schimb de note din 15.04.2015 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei în
vederea realizării Programului de granturi nonproiect în domeniul educaţiei //Monitorul Oficial 317-323/580,
27.11.2015
Acord de finanţare din 15.04.2015 dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu
energie termică //Monitorul Oficial 211-212/429, 11.08.2015
Memorandumul de înţelegere din 07.04.2015 dintre Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Ministerul
Finanţelor al Turkmenistanului privind cooperarea în schimbul de informaţii în scopul prevenirii legalizării
mijloacelor băneşti sau altor bunuri obţinute ilegal şi finanţării terorismului //Monitorul Oficial 224-233/626,
21.08.2015
Acordul de colaborare comercial-economică din 07.04.2015 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Turkmenistanului //Monitorul Oficial 241-246/680, 28.08.2015
Protocol de cooperare din 02.04.2015 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind
termenele şi condiţiile generale pentru dezvoltare //Monitorul Oficial 150-159/317, 19.06.2015
Acord de finanţare din 26.03.2015 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea
Programului ENPARD Moldova – suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală //Monitorul Oficial 317-323/576,
27.11.2015
Acord din 26.03.2015 dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind protecţia reciprocă a informaţiilor secrete
//Monitorul Oficial 224-233/461, 21.08.2015
Acord din 18.03.2015 dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la
Programul „Europa Creativă”: programul UE pentru sectoarele culturale şi creative, şi privind cooperarea dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană în subprogramul MEDIA al Programului „Europa Creativă” //Monitorul
Oficial 105-109/185, 01.05.2015
Protocolul Adiţional 4 din 04.03.2015 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber
(CEFTA) //Monitorul Oficial 150-159/315, 19.06.2015
Acordul din 28.01.2015 încheiat prin schimb de note, pentru modificarea Înţelegerii între Ministerul Afacerilor Externe
al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziţia Ambasadei Republicii
Moldova în România şi Ambasadei României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a
imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă //Monitorul Oficial 46-
51/342, 27.02.2015
Acord din 23.12.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de
vize pentru cetăţenii acestora //Monitorul Oficial 98-101/154, 24.04.2015
Acord din 18.12.2014 privind Cooperarea Operaţională şi Strategică dintre Republica Moldova şi Oficiul European de
Poliţie //Monitorul Oficial 150-159/321, 19.06.2015
Al şaselea Amendament din 26.11.2014 la Acordul de asistenţă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru Proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale, semnat la Chişinău la 17 septembrie
2010 //Monitorul Oficial 33-38/251, 13.02.2015
Al şaselea Amendament din 26.11.2014 la Acordul de asistenţă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Satelor
Unite ale Americii pentru creşterea economică, semnat la Chişinău la 6 iulie 2010 //Monitorul Oficial 33-38/251,
13.02.2015
Al şaselea Amendament din 26.11.2014 la Acordul de asistenţă între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul
Republicii Moldova pentru Programul de consolidare a instituţiilor statului de drept, semnat la Chişinău la 22 iulie
2011 //Monitorul Oficial 33-38/251, 13.02.2015
Acord de cooperare din 26.11.2014 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru
facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine
(FATCA) //Monitorul Oficial 2-12/25, 15.01.2016
Protocolul din 20.11.2014 între Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la schimbul de informaţii statistice şi
analitice //Monitorul Oficial 372-384/1853, 19.12.2014
Protocol din 11.11.2014 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovenia privind implementarea
Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de
şedere ilegală //Monitorul Oficial 109-118/686, 07.04.2017
Acord de finanţare din 06.11.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de
suport al instituirii Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în Republica Moldova //Monitorul Oficial 340-
343/985, 14.11.2014
Acord de finanţare din 27.10.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeana privind Programul de
suport pentru reformele politicii finanţelor publice din Republica Moldova //Monitorul Oficial 11-21/7, 23.01.2015
Memorandumul de Înţelegere din 23.10.2014 privind cooperarea şi schimbul de informaţie între Comisia Naţională a
Pieţei Financiare din Republica Moldova şi Comitetul de Stat pentru Valori Mobiliare din Republica Azerbaidjan
//Monitorul Oficial 372-384/1083, 19.12.2014
Memorandumul de Înţelegere din 17.10.2014 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană
pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la Proiectul “Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în
Republica Moldova”, Prima fază: 01.08.2014-31.07.2018 //Monitorul Oficial 325-332/1508, 31.10.2014
Acord de contribuţie din 16.10.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare privind participarea Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru
Eficienţă Energetică şi Mediu //Monitorul Oficial 144-149/278, 12.06.2015
Programul Executiv din 15.10.2014 de cooperare în domeniul culturii, educaţiei şi ştiinţei între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Republicii Elene pentru anii 2014-2016 //Monitorul Oficial 325-332/1508, 31.10.2014
Declaraţia comună de intenţie din 15.10.2014 între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al
Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania privind continuarea colaborării în cadrul pregătirii şi
perfecţionării managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova //Monitorul
Oficial 325-332/1508, 31.10.2014
Protocolul de implementare din 06.10.2014 a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei
privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală //Monitorul Oficial 163-168/335, 17.06.2016
Acord din 06.10.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind readmisia persoanelor aflate în
situaţie de şedere ilegală //Monitorul Oficial 169-183/357, 24.06.2016
Amendamentul din 03.10.2014 la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al
Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare
pentru implementarea Proiectului privind crearea şi funcţionarea Laboratorului pentru determinarea reziduurilor de
pesticide în plante, sol şi producţia de origine non-animală //Monitorul Oficial 319-324/1492, 24.10.2014
Aranjament Administrativ din 01.10.2014 pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova şi Republica Lituania în
domeniul protecţiei sociale //Monitorul Oficial 265-276/1304, 19.08.2016
Acord din 01.10.2014 între Republica Moldova şi Republica Lituania în domeniul protecţiei sociale //Monitorul Oficial
190-196/388, 24.07.2015
Acord din 01.10.2014 dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Georgiei privind
cooperarea în domeniul apărării //Monitorul Oficial 124-130/286, 22.05.2015
Acord din 29.09.2014 între Uniunea Europeană şi Republica Moldova cu privire la participarea Republicii Moldova în
cadrul Programului Uniunii „Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (COSME) (2014-
2020)” //Monitorul Oficial 74-77/92, 27.03.2015
Acordul din 26.09.2014 dintre Agenţia Turismului a Republicii Moldova şi Ministerul Economiei Naţionale al Ungariei
privind cooperarea în domeniul turismului //Monitorul Oficial 345-351/1018, 21.11.2014
Tratat din 24.09.2014 dintre Republica Moldova şi Republica Belarus cu privire la transferul persoanelor condamnate
la privaţiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei //Monitorul Oficial 131-138/251, 29.05.2015
Acordul de cooperare din 24.09.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei în domeniul tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor //Monitorul Oficial 78-83/139, 03.04.2015
Acord de finanţare (grant danez) din 22.09.2014 a Programului rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă
(IRECR) dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (grant nr.2000000703)
//Monitorul Oficial 98-101/152, 24.04.2015
Al cincilea Amendament din 19.09.2014, la Acordul de asistenţă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Statelor Unite ale Americii pentru Proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale //Monitorul Oficial 325-
332/1508, 31.10.2014
Acord de comerţ liber din 11.09.2014 dintre Republica Moldova şi Republica Turcia //Monitorul Oficial 114-122/227,
29.04.2016
Modificarea/Amendamentul nr.16 din 08.09.2014 Modificarea/Amendamentul 16 la Scrisoarea de Acord cu privire la
controlul drogurilor şi aplicarea normelor de drept între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale
Americii //Monitorul Oficial 319-324/1492, 24.10.2014
Al cincilea Amendament din 28.08.2014, la Acordul de asistenţă între Guvernul Satelor Unite ale Americii şi Guvernul
Republicii Moldova pentru creşterea economică //Monitorul Oficial 325-332/1508, 31.10.2014
Al cincilea Amendament din 28.08.2014, la Acordul de asistenţă între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul
Republicii Moldova pentru Programul de consolidare a instituţiilor statului de drept //Monitorul Oficial 325-
332/1508, 31.10.2014
Al patrulea Amendament din 28.08.2014, la Acordul de asistenţă între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi
Guvernul Republicii Moldova pentru Proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale //Monitorul Oficial 325-
332/1508, 31.10.2014
Memorandumul de Înţelegere din 23.07.2014 dintre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii
Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale al Statului Israel privind cooperarea în domeniul
agriculturii //Monitorul Oficial 372-384/1853, 19.12.2014
Acord din 22.07.2014 dintre Republica Moldova si Regatul Tarilor de Jos privind privilegiile si imunitatile ofiterilor de
legatura detasati de Republica Moldova la Europol //Monitorul Oficial 249-255/1207, 22.08.2014
Protocol din 21.07.2014 de modificare Acordului între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii
al României în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2010 //Monitorul
Oficial 268-269/1288, 09.09.2014
Acord de credit din 15.07.2014 dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivităţii II (PAC II) //Monitorul Oficial 238-246/553,
15.08.2014
Acord de finanţare din 15.07.2014 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului de ameliorare a competitivităţii II (PAC II) //Monitorul Oficial 238-246/551, 15.08.2014
Acordul de finanţare din 11.07.2014 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în
vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova”, în mărime de 20 de
milioane de drepturi speciale de tragere //Monitorul Oficial 78-83/105, 03.04.2015
Acord din 10.07.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea
pentru dezvoltare //Monitorul Oficial 105-109/183, 01.05.2015
Acord de grant nr.TF017415 din 10.07.2014 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în
vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) //Monitorul Oficial 98-101/150,
24.04.2015
Acord din 01.07.2014 dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la
Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020 //Monitorul Oficial
238-246/541, 15.08.2014
Acord de Asociere din 27.06.2014 între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte //Monitorul Oficial 185-199/442,
18.07.2014
Protocol adiţional din 26.06.2014 la Acordul privind transporturile aeriene dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Statului Israel //Monitorul Oficial 399-410/1079, 17.11.2017
Plan din 24.06.2014 de Acţiuni în domeniile sănătăţii şi medicinei între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi
Ministerul Sănătăţii al Statului Israel pentru anii 2014-2018 //Monitorul Oficial 249-255/1207, 22.08.2014
Acord din 20.06.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Muntenegrului privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Monitorul Oficial 144-149/280, 12.06.2015
Acordul din 20.06.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia cu privire la cooperare şi
asistenţă reciprocă în domeniul vamal //Monitorul Oficial 319-324/910, 24.10.2014
Acord de finanţare din 12.06.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeana privind suportul în
implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize //Monitorul Oficial 11-21/6, 23.01.2015
Acord de cooperare din 10.06.2014 dintre Republica Moldova şi Eurojust //Monitorul Oficial 150-159/319, 19.06.2015
Protocol din 04.06.2014 dintre Serviciul Vamal de pe linga Ministerul Finantelor al Republicii Moldova si Comitetul
Vamal de Stat al Republicii Azerbaidjan privind cooperarea in domeniul formarii si dezvoltarii profesionale a
cadrelor //Monitorul Oficial 256-260/732, 29.08.2014
Acord din 28.05.2014 între Republica Moldova şi Republica Portugheză privind transporturile internaţionale rutiere de
pasageri şi de mărfuri //Monitorul Oficial 190-196/394, 24.07.2015
Addendum nr.2 din 27.05.2014 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană cu
privire la Programul de suport al politicilor sectoriale în domeniul stimulării economice a zonelor rurale //Monitorul
Oficial 249-255/1206, 22.08.2014
Acord din 22.05.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea economică şi
industrială //Monitorul Oficial 185-199/594, 18.07.2014
Acord din 21.05.2014 dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Lituania
privind cooperarea în domeniul sănătăţii //Monitorul Oficial 256-260/731, 29.08.2014
Acord de finanţare din 15.05.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de
suport al implementării reformei învăţămîntului vocaţional/tehnic din Republica Moldova //Monitorul Oficial 11-
21/8, 23.01.2015
Acordul din 14.05.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit
de asistenţă //Monitorul Oficial 217-222/473, 01.08.2014
Acord de finanţare din 23.04.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru
de suport al acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (Planul naţional de acţiuni 2013)
//Monitorul Oficial 223-230/499, 08.08.2014
Acord de grant din 22.04.2014 prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei în
vederea realizării programului de granturi nonproiect în domeniul sănătăţii //Monitorul Oficial 115-123/739,
15.05.2015
Acord de colaborare din 14.04.2014 dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului al
Republicii Populare Chineze //Monitorul Oficial 134-141/394, 30.05.2014
Convenţia din 10.04.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit //Monitorul Oficial 144-149/276,
12.06.2015
Programul de cooperare din 09.04.2014 pe anul 2014 întocmit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la
Chişinău în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României
privind implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în
valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova //Monitorul Oficial 115-119/600,
16.05.2014
Memorandum de cooperare din 08.04.2014 în domeniul integrării europene dintre Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene //Monitorul Oficial 265-
276/1304, 19.08.2016
Acord din 07.04.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor
Unite (FAO) pentru instituirea unei reprezentanţe FAO în Republica Moldova //Monitorul Oficial 223-230/497,
08.08.2014
Acordul din 04.04.2014 dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind
acordarea grantului nr.TF015873 din Fondul de Carbon pentru Dezvoltare Comunitară Plus (CDCF Plus) în vederea
realizării suportului pentru operaţiunile de proiect ale Oficiului Finanţării de Carbon //Monitorul Oficial 217-
222/469, 01.08.2014
Acordul de împrumut din 03.04.2014 dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare în vederea realizării primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1)
//Monitorul Oficial 99-102/257, 25.04.2014
Acordul de finanţare din 03.04.2014 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în
vederea realizării primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) //Monitorul Oficial 99-
102/255, 25.04.2014
Acordul din 31.03.2014 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea în domeniul
retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici //Monitorul Oficial 147-151/438, 06.06.2014
Acord din 28.03.2014 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în
domeniul turismului //Monitorul Oficial 115-119/359, 16.05.2014
Acord de finanţare din 26.03.2014 //Monitorul Oficial 1-10/5, 16.01.2015
Addendumul nr.1 din 11.03.2014 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană
privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Republica Moldova şi Uniunea
Europeană //Monitorul Oficial 209-216/457, 25.07.2014
Acordul de grant nr.TF016060 din 04.03.2014 dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a
competitivităţii II (PAC II) //Monitorul Oficial 115-119/306, 16.05.2014
Programul de cooperare şi asistenţă din 21.02.2014 dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul
Educaţiei Naţionale din România //Monitorul Oficial 72-77/227, 28.03.2014
Acordul din 21.02.2014 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind ajutorul reciproc pentru
intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale //Monitorul Oficial 46-51/342, 27.02.2015
Acord de finanţare din 20.02.2014 a Programului rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă (IFAD VI)
//Monitorul Oficial 11-21/9, 23.01.2015
Programul de cooperare din 18.02.2014 între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii
Populare Chineze pentru anii 2015-2018 //Monitorul Oficial 60-65/331, 14.03.2014
Acord din 13.02.2014 dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Sociale al Republicii
Estonia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale //Monitorul Oficial 134-141/396, 30.05.2014
Acordul de cooperare din 24.01.2014 în domeniul arhivistic între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi
Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale //Monitorul Oficial 147-151/437, 06.06.2014
Memorandumul de Înţelegere din 16.01.2014 între Republica Moldova şi Oficiul European de Poliţie privind linia
securizată de comunicare //Monitorul Oficial 27-34/120, 07.02.2014
Acordul Tehnic din 16.01.2014 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii
Italiene cu privire la furnizarea suportului logistic pentru participarea contingentului moldav în Grupul de Luptă
Multinaţional - Vest (MNBG-W) din cadrul Forţei din Kosovo (KFOR) în timpul operaţiunii Joint Enterprise (JE)
//Monitorul Oficial 27-34/120, 07.02.2014
Al patrulea Amendament din 26.12.2013 la Acordul de asistenţă între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul
Republicii Moldova pentru creşterea economică //Monitorul Oficial 27-34/120, 07.02.2014
Al patrulea Amendament din 26.12.2013 la Acordul de asistenţă între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul
Republicii Moldova pentru Programul de consolidare a instituţiilor statului de drept //Monitorul Oficial 27-34/120,
07.02.2014
Planul de acţiuni din 18.12.2013 între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al
Republicii Turcia pentru implementarea Programului de cooperare între Ministerul Culturii şi Turismului al
Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Turcia, semnat la Chişinău, la 17 decembrie 2007
//Monitorul Oficial 59-66/463, 13.03.2015
Acord din 18.12.2013, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord cu privire la responsabilităţile financiare în legătură cu participarea Republicii Moldova în
operaţiunea Forţei Multinaţionale din Kosovo (KFOR) //Monitorul Oficial 4-8/13, 10.01.2014
Acord din 18.12.2013, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Tratatului
Atlanticului de Nord cu privire la participarea Republicii Moldova în operaţiunea Forţei Multinaţionale din Kosovo
(KFOR) //Monitorul Oficial 4-8/13, 10.01.2014
Protocol adiţional din 10.12.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în
baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova
//Monitorul Oficial 224-233/453, 21.08.2015
Acordul din 10.12.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului
de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu //Monitorul Oficial 92-98/220, 18.04.2014
Acord din 09.12.2013 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind abolirea
vizelor de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte ordinare //Monitorul Oficial 66-71/142, 21.03.2014
Memorandumul de Înţelegere din 06.12.2013 privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi
Ministerul Justiţiei al Republicii Letonia //Monitorul Oficial 153-159/466, 13.06.2014
Amendamentul nr.1 din 05.12.2013 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de
Investiţii privind realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova //Monitorul Oficial 113-
120/226, 06.04.2018
Acordul din 04.12.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în
domeniul apărării //Monitorul Oficial 104-109/271, 06.05.2014
Protocol din 02.12.2013 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale din România
privind colaborarea în domeniul învăţămîntului militar //Monitorul Oficial 35-41/110, 14.02.2014
Aranjament administrativ din 28.11.2013 pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova şi Ungaria în domeniul
securităţii sociale //Monitorul Oficial 372-384/1853, 19.12.2014
Acordul din 28.11.2013 între Republica Moldova şi Ungaria în domeniul securităţii sociale //Monitorul Oficial 153-
159/342, 13.06.2014
Acord din 25.11.2013 de achiziţii şi deservire reciprocă (USA-MDA-02) între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi
Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii //Monitorul Oficial 4-8/13, 10.01.2014
Acord din 19.11.2013 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene
între şi dincolo de teritoriile respective ale acestora //Monitorul Oficial 66-71/203, 21.03.2014
Acord de grant din 15.11.2013 dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în
vederea realizării Proiectului "Agricultura Competitivă în Moldova" //Monitorul Oficial 115-119/302, 16.05.2014
Acord din 14.11.2013 privind cooperarea economică şi tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Chineze //Monitorul Oficial 9-13/22, 17.01.2014
Protocol din 13.11.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la
introducerea modificărilor la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind
colaborarea în domeniul telecomunicaţiilor guvernamentale //Monitorul Oficial 1-10/4, 16.01.2015
Acord din 28.10.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind recunoaşterea
calificărilor obţinute în învăţământul superior //Monitorul Oficial 35-41/-, 14.02.2014
Acord din 28.10.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea în
domeniile educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi inovării //Monitorul Oficial 24-26/62, 31.01.2014
Protocol din 22.10.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Spaniei privind implementarea
Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de
şedere ilegală (Protocol de Implementare) //Monitorul Oficial 1-10/3, 16.01.2015
Acord de cooperare din 22.10.2013 în domeniul educaţiei, culturii şi ştiinţei dintre Republica Moldova şi Regatul
Spaniei //Monitorul Oficial 127-133/315, 23.05.2014
Acord din 22.10.2013 între Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul securităţii şi luptei
împotriva criminalităţii //Monitorul Oficial 66-71/138, 21.03.2014
Acord din 22.10.2013 dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind cooperarea şi asistenţa reciprocă în
domeniul vamal //Monitorul Oficial 66-71/136, 21.03.2014
Protocol din 18.10.2013 pentru implementarea Acordului intre Guvernul Republicii Moldova si Consiliul de Ministri al
Republicii Albania privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala //Monitorul Oficial 249-
255/1207, 22.08.2014
Acord din 18.10.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind readmisia
persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală //Monitorul Oficial 249-255/1207, 22.08.2014
Acord din 18.10.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea
poliţienească //Monitorul Oficial 35-41/111, 14.02.2014
Acord din 16.10.2013 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea
brevetelor europene (Acord de validare) //Monitorul Oficial 115-123/203, 15.05.2015
Acord din 16.10.2013 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea pentru
dezvoltare //Monitorul Oficial 66-71/140, 21.03.2014
Protocol din 03.10.2013 dintre Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Serviciul
Vamal Federal (Federaţia Rusă) privind schimbul de date ce caracterizează valoarea în vamă a mărfurilor
deplasate între Republica Moldova şi Federaţia Rusă //Monitorul Oficial 252-257/1666, 08.11.2013
Protocol din 03.10.2013 dintre Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Serviciul
Vamal Federal (Federaţia Rusă) privind recunoaşterea reciprocă a anumitor rezultate ale controlului vamal la
efectuarea operaţiunilor vamale în privinţa mărfurilor şi mijloacelor de transport deplasate între Republica Moldova
şi Federaţia Rusă //Monitorul Oficial 252-257/1666, 08.11.2013
Acord din 25.09.2013 între Guvernul Republicii Serbia şi membrii Iniţiativei Reforma Educaţiei în Europa de Sud-Est
privind sediul Secretariatului Iniţiativei Reforma Educaţiei în Europa de Sud-Est //Monitorul Oficial 40-47/106,
09.02.2018
Protocol din 24.09.2013 privind stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica El Salvado
//Monitorul Oficial 276-280/1742, 29.11.2013
Memorandum de Înţelegere din 17.09.2013 dintre Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi
Radiologice a Republicii Moldova şi Centrul de Radioprotecţie al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul
securităţii radiologice //Monitorul Oficial 27-34/-, 07.02.2014
Protocol din 12.09.2013 privind stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Cooperatistă
Guyana //Monitorul Oficial 276-280/1742, 29.11.2013
Amendamentul III din 11.09.2013 la Acordul de asistenţă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru creşterea economică din 6 iulie 2010 //Monitorul Oficial 276-280/1742, 29.11.2013
Amendamentul III din 11.09.2013 la Acordul de asistenţă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru Programul de consolidare a instituţiilor statului de drept din 22 iulie 2011 //Monitorul
Oficial 276-280/1742, 29.11.2013
Amendamentul III din 11.09.2013 la Acordul de asistenţă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii pentru Proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale din 17 septembrie 2010 //Monitorul
Oficial 276-280/1742, 29.11.2013
Acordul din 09.09.2013 între Republica Moldova şi Republica Polonă în domeniul asigurărilor sociale //Monitorul
Oficial 92-98/224, 18.04.2014
Acord din 28.08.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la cadrul general şi condiţiile
pentru cooperare în domeniul dezvoltării //Monitorul Oficial 17-23/46, 24.01.2014
Acord de grant din 14.08.2013 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind
finanţarea proiectului "Consolidarea capacităţii Curţii de Conturi a Republicii Moldova" //Monitorul Oficial 9-13/18,
17.01.2014
Acord de grant din 06.08.2013 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind
Proiectul "Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale" //Monitorul Oficial 9-13/16, 17.01.2014
Convenţie din 24.07.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate //Monitorul Oficial 60-
65/331, 14.03.2014
Acord din 24.07.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului privind cooperarea în domeniul
culturii //Monitorul Oficial 198-204/784, 13.09.2013
Acord din 18.07.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Chile privind condiţiile reciproce de
călătorie aplicabile cetăţenilor acestora //Monitorul Oficial 30-39/95, 03.02.2017
Acord din 18.07.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Chile privind abolirea regimului de vize
pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu şi oficiale //Monitorul Oficial 372-384/1853, 19.12.2014
Acord de colaborare din 11.07.2013 între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii
Armenia //Monitorul Oficial 1-10/1, 16.01.2015
Acord din 10.07.2013 privind cooperarea economică şi tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Populare Chineze //Monitorul Oficial 1-10/2, 16.01.2015
Acord din 27.06.2013 încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei pentru
finanţarea Proiectului de îmbunătăţire a serviciilor medicale //Monitorul Oficial 78-83/583, 03.04.2015
Acord de grant din 26.06.2013 prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei în
vederea realizării Proiectului „Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă” //Monitorul Oficial 78-83/583,
03.04.2015
Acord de finanţare din 14.06.2013 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de
suport al reformei justiţiei //Monitorul Oficial 198-204/776, 13.09.2013
Memorandumul de Înţelegere din 11.06.2013 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind
organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică aplicabile în cazul lucrărilor de subtraversare a râului
Prut din cadrul Proiectului "Conducta de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu
Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)"
//Monitorul Oficial 252-257/1666, 08.11.2013
Protocol din 31.05.2013 despre aplicarea Acordului privind zona de comerţ liber, între Părţile acestuia şi Republica
Uzbekistan //Monitorul Oficial 224-233/436, 21.08.2015
Acordul din 10.12.2012 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind abolirea regimului de vize
pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi speciale //Monitorul Oficial 78-83/583, 03.04.2015
Protocol de cooperare din 01.11.2012 în domeniul educaţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Turcia //Monitorul Oficial 289-300/1515, 11.08.2017
Acordul din 01.11.2012 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a
vizelor //Monitorul Oficial 59-66/463, 13.03.2015
Acordul din 01.11.2012 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind readmisia persoanelor
aflate în situaţie de şedere ilegală //Monitorul Oficial 59-66/463, 13.03.2015
Acord din 30.10.2012 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ecuador privind călătoriile fără vize ale
cetăţenilor //Monitorul Oficial 262-266/1723, 25.09.2015
Acord din 16.10.2012 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară
a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel şi a Protocolului de implementare A
(sectorul construcţii) la Acord //Monitorul Oficial 38-42/263, 19.02.2016
Protocol de implementare din 11.10.2012 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind
Acordul dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de
şedere ilegală //Monitorul Oficial 115-123/739, 15.05.2015
Acordul din 08.10.2012 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria privind asistenţa reciprocă în
cazul catastrofelor naturale sau al catastrofelor tehnologice şi colaborarea la prevenirea lor //Monitorul Oficial 78-
83/583, 03.04.2015
Acord din 13.09.2012 între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al României privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare //Monitorul Oficial
139-143, 05.06.2015
Acord din 12.09.2012 în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Regatul Belgiei //Monitorul Oficial
332-339/2394, 11.12.2015
Acord de colaborare din 11.09.2012 dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Interne al Federaţiei Ruse //Monitorul Oficial 30-39/95, 03.02.2017
Memorandum de Înţelegere din 17.07.2012 dintre Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii
Moldova şi Agenţia Naţională pentru Societate Informaţională din Republica Coreea privind stabilirea Centrului de
Informare şi Acces (IAC) //Monitorul Oficial 369-378/1787, 28.10.2016
Tratatul de la Beijing din 24.06.2012 privind interpretările şi execuţiile audiovizuale* //Monitorul Oficial 150-159/323,
19.06.2015
Acord din 19.06.2012 între Republica Moldova şi Bosnia şi Herţegovina privind asistenţa juridică reciprocă în materie
civilă şi penală //Monitorul Oficial 139-143, 05.06.2015
Acord din 17.05.2012 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind
readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală //Monitorul Oficial 139-143, 05.06.2015
Acordul din 14.05.2012 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul
protecţiei mediului //Monitorul Oficial 33-38/251, 13.02.2015
Acordul din 20.04.2012 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar
//Monitorul Oficial 78-83/583, 03.04.2015
Protocol din 16.11.2011 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind implementarea
Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de
şedere ilegală //Monitorul Oficial 441-450/2281, 22.12.2017
Protocol din 18.10.2011 privind introducerea modificărilor în Acordul privind colaborarea în domeniul
hidrometeorologiei din 8 februarie 1992 //Monitorul Oficial 451-463/2306, 29.12.2017
Memorandum de Înţelegere din 04.10.2011 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru pentru
cooperare pe subiecte conexe Uniunii Europene //Monitorul Oficial 360-363/1843, 13.10.2017
Acord din 19.07.2011 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind Statutul Şcolii
Internaţionale (QSI) din Chişinău //Monitorul Oficial 360-363/1843, 13.10.2017
Memorandum de Înţelegere din 12.07.2011 între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al
Republicii Moldova şi Biroul Naţional de Investigaţii al Republicii Finlanda privind cooperarea în schimbul de
informaţii financiare referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului //Monitorul Oficial 265-276/1304,
19.08.2016
Memorandum de Înţelegere din 12.07.2011 între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al
Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Kazahstan privind cooperarea în domeniul combaterii
legalizării (spălării) veniturilor obţinute ilegal şi finanţarea terorismului //Monitorul Oficial 106-113/620, 22.04.2016
Acordul din 06.06.2011 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul
Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Belarus privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică //Monitorul
Oficial 153-159/467, 13.06.2014
Amendamentul 10 din 27.09.2010 la Scrisoarea de Acord cu privire la controlul drogurilor şi aplicarea normelor de
drept între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii //Monitorul Oficial 360-363/1843,
13.10.2017
Protocol din 04.12.2008 de modificare a Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgiei
privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital
//Monitorul Oficial 277-288/465, 04.08.2017
Acord din 26.06.2008 între Regatul Belgiei şi Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Serbia şi Misiunea Administrativă
Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo, din partea Kosovo, în conformitate cu Rezoluţia 1244 a
Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind privilegiile şi imunităţile Secretariatului Acordului
Central European de Comerţ Liber //Monitorul Oficial 262-266/1723, 25.09.2015
Protocol de cooperare din 19.10.2007 între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Pazei Frontierei de
Stat pe lîngă Ministerul de Interne al Republicii Lituania //Tratate internaţionale 41/396, 2009
Protocol de cooperare din 16.10.2007 între Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Garda Vamală şi Financiară a
Republicii Ungare în scopul implementării Protocolului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative în
materie vamală al Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de
o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994 //Tratate internaţionale
41/492, 2009
Protocol de colaborare din 28.09.2007 în procesul de integrare europeană între Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Croaţia
//Tratate internaţionale 41/140, 2009
Acord din 24.08.2007 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul
tehnologiilor informaţionale //Tratate internaţionale 41/362, 2009
Acord din 20.06.2007 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea în domeniul
combaterii crimei organizate //Tratate internaţionale 42/196, 2009
Acord din 04.06.2007 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polonia referitor la acordarea unui
credit tehnic //Tratate internaţionale 42/128, 2009
Protocol din 23.05.2007 de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul de Pază a Frontierei al
Republicii Ungare //Tratate internaţionale 42/304, 2009
Acord din 11.05.2007 de cooperare instituţionala intre Tribunalul de conturi al Regatului Spaniei şi Curtea de Conturi
a Republicii Moldova //Tratate internaţionale 42/74, 2009
Acord din 11.05.2007 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia cu privire la colaborarea
economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică //Tratate internaţionale 41/352, 2009
Memorandum din 25.04.2007 de înţelegere privind cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare referitor la chestiunile legate
de activitatea Centrului Comun de Eliberare a Vizelor în Chişinău //Tratate internaţionale 42/298, 2009
Acord din 03.04.2007 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Sultanatului Oman pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale
42/406, 2009
Protocol de colaborare din 29.03.2007 dintre Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova şi Fondul de
Pensii al Federaţiei Ruse //Tratate internaţionale 42/42, 2009
Program de cooperare din 22.03.2007 între Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova şi Ministerul
Educaţiei al Republicii Slovace în domeniul educaţiei pentru anii 2007-2010 //Tratate internaţionale 42/158, 2009
Acord din 22.03.2007 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace cu privire la cooperare şi
asistenţă reciprocă în domeniul vamal //Tratate internaţionale 42/170, 2009
Acord din 19.03.2007 între Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova şi Agenţia Federală pentru Turism a
Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul turismului //Tratate internaţionale 42/36, 2009
Protocol din 02.03.2007 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în
cadrul cooperării de producţie pentru anul 2007 //Tratate internaţionale 42/32, 2009
Acord din 22.02.2007 de colaborare în domeniul statisticii între Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi
Comitetul de Stat pentru statistică al Republicii Azerbaidjan //Tratate internaţionale 41/88, 2009
Acord din 22.02.2007 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în
domeniul migraţiei //Tratate internaţionale 40/56, 2009
Acord din 22.02.2007 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în
domeniul protecţiei mediului //Tratate internaţionale 40/48, 2009
Acord din 22.02.2007 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în
domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului, organizării teritoriului sistemelor informaţionale geografice şi
teledetecţiei asupra Pământului //Tratate internaţionale 40/40, 2009
Acord din 22.02.2007 între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Azerbaidjan
privind colaborarea în domeniul finanţelor publice //Tratate internaţionale 40/32, 2009
Acord din 22.02.2007 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Azerbaidjan
privind colaborarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale //Tratate internaţionale 40/26, 2009
Acord din 05.02.2007 privind cooperarea economică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria
//Tratate internaţionale 40/120, 2009
Memorandum din 22.12.2006 de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungaria privind
cooperarea pentru dezvoltare //Tratate internaţionale 42/286, 2009
Protocol de cooperare din 15.12.2006 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul de Interne
al Republicii Italiene //Tratate internaţionale 40/339, 2009
Acord din 15.12.2006 de subvenţionare a obiectivului strategic "Programul Preliminar al Fondului Provocările
Mileniului" //Tratate internaţionale 42/338, 2009
Acord din 14.12.2006 între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi
Serviciul Federal de Monitorizare Financiară (Federaţia Rusă) în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor
provenite din activitatea ilicită //Tratate internaţionale 42/26, 2009
Acord din 14.12.2006 între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi
Departamentul Monitorizării Financiare al Comitetului Controlului de Stat al Republicii Belarus privind colaborarea
în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţării terorismului
//Tratate internaţionale 40/92, 2009
Acord din 27.11.2006 între Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova şi Ministerul învăţământului şi
Ştiinţei al Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul educaţiei //Tratate internaţionale 42/18, 2009
Acord din 27.11.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la reglementarea
datoriei Republicii Moldova către Federaţia Rusă //Tratate internaţionale 42/4, 2009
Convenţie din 23.11.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale
40/256, 2009
Acord din 22.11.2006 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind
restructurarea datoriei externe a Republicii Moldova //Tratate internaţionale 41/182, 2009
Protocol din 21.11.2006 între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat
al Ucrainei cu privire la schimbul de informaţii //Tratate internaţionale 42/480, 2009
Acord din 20.11.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în
domeniul prevenirii situaţiilor excepţionale şi lichidării consecinţelor acestora //Tratate internaţionale 40/70, 2009
Memorandum din 14.11.2006 de colaborare intre Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al
Republicii Moldova si Comitetul de Stat pentru Monitorizare Financiara al Ucrainei privind colaborarea in domeniul
combaterii legalizarii (spalarii) veniturilor provenite din activitatea ilicita si finantare a terorismului //Tratate
internaţionale 42/474, 2009
Acord din 14.11.2006 de cooperare în domeniul protecţiei proprietăţii industriale între Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi Oficiul de Brevete al Republicii Bulgaria //Tratate internaţionale
40/138, 2009
Notă verbală din 31.10.2006 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Estonia şi Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene al Republicii Moldova //Tratate internaţionale 41/150, 2009
Acord din 31.10.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la
reeşalonarea anumitor creanţe deţinute, garantate sau asigurate de către Guvernul Statelor Unite ale Americii şi
Agenţia sa //Tratate internaţionale 42/324, 2009
Acord din 24.10.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Croaţia privind colaborarea în domeniul
turismului //Tratate internaţionale 41/134, 2009
Acord din 23.10.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Croaţia privind colaborarea în domeniul
culturii //Tratate internaţionale 40/148, 2009
Acord din 20.10.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind călătoriile reciproce ale
cetăţenilor //Tratate internaţionale 41/478, 2009
Memorandum de înţelegere din 14.10.2006 în domeniul tineretului între Ministerul Educaţiei şi Tineretului al
Republicii Moldova şi Secretariatul General Responsabil de Tineret al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Activităţilor
Religioase al Republicii Elene //Tratate internaţionale 40/210, 2009
Protocol din 22.09.2006 de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii
Moldova şi Departamentul Investigaţii Financiare al Comitetului Controlului de Stat al Republicii Belarus în
contracararea traficului ilicit de mărfuri accizate //Tratate internaţionale 40/64, 2009
Memorandum de înţelegere din 07.09.2006 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea şi relaţiile în domeniul apărării //Tratate
internaţionale 41/36, 2009
Acord din 07.09.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea
economică //Tratate internaţionale 42/124, 2009
Acord din 19.06.2006 între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos cu privire la asistenţa administrativă reciprocă
în domeniul vamal //Tratate internaţionale 42/82, 2009
Program executiv din 14.06.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polonia în domeniul culturii,
educaţiei şi ştiinţei pe anii 2006-2008 //Tratate internaţionale 42/115, 2009
Memorandum de colaborare din 09.06.2006 între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al
Republicii Moldova şi Agenţia de Inteligenţă Financiară al Republicii Bulgaria în domeniul combaterii legalizării
("spălării") veniturilor provenite din activitatea ilicită //Tratate internaţionale 40/132, 2009
Convenţie din 31.05.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovenia pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale
42/214, 2009
Memorandum de cooperare din 29.05.2006 în domeniul integrării europene şi structurilor euro atlantice dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria //Tratate internaţionale 40/110, 2009
Acord din 22.05.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la cooperare şi
asistenţa reciprocă în domeniul vamal //Tratate internaţionale 40/4, 2009
Acord de cooperare din 20.05.2006 în domeniul economic şi tehnic dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Populare Chineze //Tratate internaţionale 39/289, 2009
Declaraţie din 15.05.2006 privind intenţiile de cooperare între Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii
Moldova şi Ministerul Federal al Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Federale Germania în domeniul legislaţiei
muncii, relaţiilor de muncă şi protecţiei muncii //Tratate internaţionale 41/168, 2009
Acord din 11.05.2006 privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Republica Moldova şi Regatul
Spaniei //Tratate internaţionale 42/54, 2009
Acord de colaborare din 03.05.2006 dintre Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova şi Departamentul
Federal de Asigurări cu Pensii din Germania în domeniul asigurărilor sociale şi asigurărilor cu pensii pe anul
2006 //Tratate internaţionale 41/162, 2009
Înţelegere din 27.04.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind facilitarea
regimului de călătorii reciproce //Tratate internaţionale 41/340, 2009
Protocol de colaborare din 21.04.2006 între Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Ministerul
Industriei şi Comerţului al Republicii Cehe //Tratate internaţionale 39/282, 2009
Acord din 03.04.2006 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Letonia cu
privire la cooperarea în domeniul apărării //Tratate internaţionale 41/330, 2009
Acord din 03.04.2006 privind dezvoltarea cooperării între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Letonia //Tratate internaţionale 41/318, 2009
Acord din 23.03.2006 între Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Consiliul de Stat
responsabil de Tineret al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul tineretului //Tratate internaţionale
41/378, 2009
Acord din 17.03.2006 între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al
Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului //Tratate internaţionale 41/310, 2009
Memorandum de înţelegere din 22.02.2006 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea şi schimbul de materiale geografice în
domeniul cartografiei/geodeziei între serviciul topografic al armatei naţionale a Republicii Moldova şi cercetarea
geospaţială de apărare a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord //Tratate internaţionale 41/16, 2009
Convenţie din 21.02.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Macedonia pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale
41/408, 2009
Memorandum de înţelegere din 16.02.2006 între Ministerul Industriei şi Infrastructurii al Republicii Moldova şi
Ministerul Economiei, Muncii şi Antreprenoriatului al Republicii Croaţia privind cooperarea în domeniul
industriei //Tratate internaţionale 36/316, 2006
Protocol din 08.02.2006 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în
domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în cadrul Acordului privind lupta împotriva traficului ilicit de droguri,
terorismului internaţional şi altor crime organizate //Tratate internaţionale 42/272, 2009
Acord din 18.11.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind construcţia sistemului de
alimentare cu apă potabilă şi a reţelelor de conducte de apă intraurbane în oraşul Ceadîr-Lunga //Tratate
internaţionale 42/262, 2009
Protocol din 17.11.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind succesiunea de către
Republica Moldova a tratatelor bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica
Ungară //Tratate internaţionale 42/282, 2009
Acord din 17.11.2005 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii
Populare Chineze privind acordarea de către China a unui ajutor militar nerambursabil Moldovei //Tratate
internaţionale 36/313, 2006
Memorandum de înţelegere din 05.10.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos cu
privire la programul de cooperare cu pieţele în curs de dezvoltare //Tratate internaţionale 34/316, 2006
Acord din 05.10.2005 între Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al
Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul înregistrării, standardizării şi controlului calităţii preparatelor
medicamentoase //Tratate internaţionale 36/286, 2006
Acord din 05.10.2005 între Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al
Republicii Belarus privind procedura efectuării lucrărilor în scopul asigurării recunoaşterii reciproce a protocoalelor
încercărilor tehnice şi medicale (de laborator) ale articolelor de uz medical şi tehnicii medicale //Tratate
internaţionale 36/280, 2006
Memorandum de înţelegere din 06.09.2005 între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al
Republicii Moldova şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor al României în domeniul
combaterii legalizării ("spălării") veniturilor provenite din activitatea ilicită //Tratate internaţionale 41/486, 2009
Amendamentul III* din 06.09.2005 la Scrisoarea de Acord privitor la controlul drogurilor şi aplicarea Legilor din 28
august 2001 între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova //Tratate internaţionale
34/142, 2006
Înţelegere din 26.08.2005 întocmită prin schimb de Note //Tratate internaţionale 39/278, 2009
Acord de cooperare din 26.08.2005 între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Pazei Frontierei de Stat
al Republicii Letonia //Tratate internaţionale 41/302, 2009
Acord din 17.08.2005 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Slovace cu
privire la colaborarea în domeniul militar //Tratate internaţionale 42/146, 2009
Protocol din 28.07.2005 între Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la
schimbul foilor de însoţire în punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană //Tratate internaţionale
34/420, 2006
Acord din 28.06.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind înfiinţarea şi
acordarea privilegiilor şi imunităţilor Delegaţiei Comisiei Comunităţilor Europene în Republica Moldova //Tratate
internaţionale 35/475, 2006
Acord de cooperare din 20.06.2005 în domeniul economic şi tehnic dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Populare Chineze //Tratate internaţionale 36/312, 2006
Convenţie din 09.06.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi consiliul de miniştri al Serbiei şi Muntenegru pentru
evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate //Tratate internaţionale 39/436, 2009
Convenţie din 30.05.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Croaţia pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale
39/300, 2009
Protocol din 22.04.2005 între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat
al Ucrainei cu privire la cooperarea organelor operative //Tratate internaţionale 34/416, 2006
Convenţia sanitara veterinara din 21.04.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan
//Tratate internaţionale 41/78, 2009
Acord din 21.04.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la activitatea de
muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova, încadraţi temporar în muncă pe teritoriul Republicii
Azerbaidjan, şi a cetăţenilor Republicii Azerbaidjan, încadraţi temporar în muncă pe teritoriul Republicii
Moldova //Tratate internaţionale 39/30, 2009
Acord din 21.04.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în
domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale //Tratate internaţionale 39/24, 2009
Acord din 21.04.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile
aeriene //Tratate internaţionale 36/198, 2006
Acord din 31.03.2005 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor
cetăţeni şi cetăţenilor statelor terţe //Tratate internaţionale 41/454, 2009
Declaraţia din 02.03.2005 de la Chişinău a Preşedinţilor Republicii Moldova şi Georgiei: împotriva "Găurilor Negre" în
Europa //Tratate internaţionale 39/350, 2009
Declaraţia din 02.03.2005 de la Chişinău a Preşedinţilor Republicii Moldova şi Georgiei privind supremaţia valorilor şi
principiilor democratice //Tratate internaţionale 39/346, 2009
Protocol din 27.01.2005 între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului
Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră //Tratate internaţionale
34/411, 2006
Acord din 24.12.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind călătoriile reciproce
fără de vize ale cetăţenilor //Monitorul Oficial 289-300/1515, 11.08.2017
Memorandum din 13.12.2004 despre principii şi proceduri între Republica Moldova şi Statul Carolina de Nord (SUA)
privind dorinţa de a întări relaţiile lor bune //Tratate internaţionale 39/480, 2009
Plan de cooperare din 22.11.2004 în domeniul sănătăţii şi medicinei între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi
Ministerul Sănătăţii al Statului Israel pentru anii 2004-2008 //Tratate internaţionale 32/260, 2005
Acord din 22.11.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la colaborarea în
domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii //Tratate internaţionale 40/248, 2009
Acord din 22.11.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la asistenţa
administrativă reciprocă în domeniul vamal //Tratate internaţionale 39/404, 2009
Acord din 22.11.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernului Statului Israel privind colaborarea în domeniul
turismului //Tratate internaţionale 39/428, 2009
Acord din 19.11.2004 între Ministerul Industriei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al Republicii Tadjikistan
privind livrările reciproce prin cooperare a producţiei de menire tehnico-ştiinţifică
Acord din 19.11.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Tadjikistan privind protecţia reciprocă
a informaţiilor secrete //Tratate internaţionale 34/196, 2006
Memorandum din 01.11.2004 privind cooperarea în domeniile securităţii sociale a populaţiei şi pieţei muncii între
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii
Albania //Tratate internaţionale 36/20, 2006
Acord din 01.11.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania cu privire la
colaborarea în domeniul sanitar veterinar //Tratate internaţionale 36/26, 2006
Tratat din 26.10.2004 dintre Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi raporturile
juridice în materie civilă, familială şi penală //Tratate internaţionale 36/134, 2006
Declaraţia comună din 26.10.2004 a Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Republicii Azerbaidjan //Tratate
internaţionale 30/278, 2005
Acord din 26.10.2004 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii
al Republicii Azerbaidjan privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică //Tratate internaţionale 36/126, 2006
Acord din 26.10.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în
domeniul carantinei plantelor //Tratate internaţionale 36/106, 2006
Acord de colaborare din 26.10.2004 dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii
Azerbaidjan //Tratate internaţionale 36/100, 2006
Acord din 26.10.2004 privind colaborarea în domeniul muncii şi protecţiei sociale a populaţiei între Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a Populaţiei al Republicii
Azerbaidjan //Tratate internaţionale 36/94, 2006
Acord din 26.10.2004 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea
economică de lungă durată //Tratate internaţionale 36/88, 2006
Acord din 26.10.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind călătoriile reciproce
ale cetăţenilor //Tratate internaţionale 36/80, 2006
Memorandum din 20.10.2004 de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la cooperarea în domeniul reciclării profesionale a
militarilor trecuţi în rezervă (retragere) din rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova
Protocol din 14.10.2004 la Convenţia între Republica Moldova şi Republica Cehă pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate //Tratate internaţionale 39/272, 2009
Memorandum din 14.10.2004 de înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Cehe //Tratate internaţionale 31/504, 2005
Program din 30.09.2004 de colaborare în domeniul culturii între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul
Culturii al Republicii Bulgaria pentru anii 2004-2006 //Tratate internaţionale 30/436, 2005
Acord din 30.09.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind acordarea asistenţei
Universităţii de Stat din Taraclia, Republica Moldova //Tratate internaţionale 36/292, 2006
Acord din 30.09.2004 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii
Lituania cu privire la participarea la instruirea militară în Academia Militară a Lituaniei //Tratate internaţionale
32/384, 2005
Comunicat comun din 27.09.2004 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica
Mali //Tratate internaţionale 33/214, 2005
Plan din 20.09.2004 de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Polone pe anul 2005 //Tratate internaţionale 33/264, 2005
Acord din 16.09.2004 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse cu privire
la colaborarea în domeniul securităţii zborurilor navelor aeriene de stat //Tratate internaţionale 33/330, 2005
Notă verbală din 05.08.2004 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Secretariatul de Stat pentru
Afaceri Externe al Republicii San Marino //Tratate internaţionale 34/4, 2006
Acord de credit din 27.07.2004 la Proiectul de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în şase localităţi
între Republica Moldova şi Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă //Tratate internaţionale 41/268, 2009
Acord din 09.07.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la cooperare şi
asistenţă reciprocă în domeniul vamal
Memorandum de înţelegere din 06.07.2004 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Comandamentul Forţelor
Armate ale Statelor Unite ale Americii în Europa privind instituirea biroului de cooperare militară //Tratate
internaţionale 34/132, 2006
Declaraţie de intenţii din 25.06.2004 cu privire la cooperare între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al
Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale al Republicii Ungare //Tratate internaţionale
34/480, 2006
Protocol din 11.06.2004 privind cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Albania //Tratate internaţionale 30/35, 2005
Acord din 11.06.2004 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 36/6, 2006
Acord din 11.06.2004 de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii
Albania //Tratate internaţionale 30/40, 2005
Acord din 11.06.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind
colaborarea în domeniul turismului //Tratate internaţionale 30/37, 2005
Acord din 11.06.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania cu privire la
asistenţă reciprocă în domeniul vamal //Tratate internaţionale 30/23, 2005
Acord din 29.05.2004 de colaborare între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Directorul General al
arhivelor de stat ale Republicii Polonia //Tratate internaţionale 33/256, 2005
Acord din 26.05.2004 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Belarus cu
privire la stabilirea şi desfăşurarea cercetărilor comune, transmiterea şi utilizarea producţiei tehnico-ştiinţifice
//Tratate internaţionale 36/276, 2006
Acord din 21.05.2004 între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii
Moldova şi Administraţia Fiscală de Stat a Ucrainei privind interacţiunea şi schimbul reciproc de informaţii în
domeniul controlului asupra fabricării, importului şi exportului producţiei supuse accizelor //Tratate internaţionale
34/408, 2006
Protocol din 20.05.2004 de colaborare bilaterală în domeniul culturii fizice şi sportului între Departamentul Tineret şi
Sport al Republicii Moldova şi Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Bulgaria pe anul 2004 //Tratate
internaţionale 30/448, 2005
Protocol din 20.05.2004 între Agenţia Informaţională de Stat "MOLDPRES" din Moldova şi Agenţia Telegrafică
Informaţională din Bulgaria //Tratate internaţionale 30/430, 2005
Memorandum din 20.05.2004 privind cooperarea în domeniile securităţii sociale a populaţiei şi pieţei muncii între
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii
Bulgaria //Tratate internaţionale 30/458, 2005
Acord din 20.05.2004 de colaborare în domeniul tineretului şi sportului între Departamentul Tineret şi Sport al
Republicii Moldova şi Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Bulgaria //Tratate internaţionale 30/440, 2005
Acord din 20.05.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în
domeniul comunicaţiilor poştale, telecomunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale //Tratate internaţionale 30/432,
2005
Acord din 20.05.2004 între agenţiile MOLDPRES şi BTA cu privire la cooperarea în domeniul informaţiei //Tratate
internaţionale 30/426, 2005
Acord din 20.05.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în
domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, terorismului şi
altor tipuri de infracţiuni grave //Tratate internaţionale 30/412, 2005
Acord din 20.05.2004 de comerţ liber între Republica Moldova şi Republica Bulgaria //Tratate internaţionale 31/4,
2005
Acord din 06.05.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în
domeniul turismului //Tratate internaţionale 30/281, 2005
Convenţie din 29.04.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate //Tratate internaţionale
30/251, 2005
Acord din 17.04.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze pentru evitarea dublei impuneri
şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale 40/390, 2009
Acord din 17.04.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la colaborarea în
domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale //Tratate internaţionale 41/250, 2009
Acord din 17.04.2004 privind colaborarea în domeniul muncii, ocupării forţei de muncă şi protecţiei sociale între
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii
Kîrgîze //Tratate internaţionale 32/358, 2005
Protocol din 08.04.2004 cu privire la coordonarea formei şi rechizitelor informaţiei, ce se transmite între
Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei //Tratate internaţionale 34/403,
2006
Protocol din 06.04.2004 între Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Comitetul Vamal de Stat al Republicii
Belarus cu privire la realizarea Acordului de colaborare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal din 15 aprilie 1994
//Tratate internaţionale 36/270, 2006
Acord din 06.04.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în
domeniul protecţiei proprietăţii industriale //Tratate internaţionale 36/262, 2006
Acord din 06.04.2004 de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii
Belarus //Tratate internaţionale 30/302, 2005
Acord din 06.04.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în
domeniul turismului //Tratate internaţionale 30/388, 2005
Protocol de colaborare din 29.03.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene în domeniile
securităţii sociale şi pieţei muncii //Tratate internaţionale 36/360, 2006
Memorandum din 29.03.2004 de înţelegere "Programul Olandei privind cooperarea economica cu Republica Moldova
pentru anii 2004-2005"
Convenţie din 29.03.2004 între Republica Moldova şi Republica Elenă pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate //Tratate internaţionale 36/324, 2006
Acord din 29.03.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene privind serviciile aeriene
//Tratate internaţionale 36/366, 2006
Aranjament din 11.03.2004 faţă de Japonia //Tratate internaţionale 32/320, 2005
Memorandum din 06.03.2004 de înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Statului Kuwait privind consultările bilaterale //Tratate internaţionale 32/399, 2005
Acord adiţional din 01.03.2004 la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace //Tratate
internaţionale 34/10, 2006
Acord din 27.02.2004 de comerţ liber între Republica Moldova şi Republica Croaţia //Tratate internaţionale 32/28,
2005
Acord din 24.02.2004 întocmit prin schimb de scrisori între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Kuwait
privind statutul Forţei Militare a Republicii Moldova în Statul Kuwait //Tratate internaţionale 41/260, 2009
Acord din 24.02.2004 privind transporturile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe
//Tratate internaţionale 31/431, 2005
Acord din 19.02.2004 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă
a informaţiilor secrete //Tratate internaţionale 34/396, 2006
Protocol din 03.02.2004 a şedinţei a treia a Comisiei interguvernamentale moldo-bulgare privind colaborarea
comercial-economică şi colaborarea tehnico-ştiinţifică //Tratate internaţionale 39/151, 2009
Protocol din 12.01.2004 între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al
Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei
cu privire la organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional rutier "Larga-Kelimenţî" //Tratate
internaţionale 34/394, 2006
Protocol din 12.01.2004 între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al
Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei
cu privire la organizarea controlului în comun în punctul de trecere local rutier "Medvejia-Zelionaia" //Tratate
internaţionale 34/392, 2006
Protocol din 12.01.2004 între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al
Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei
cu privire la organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional rutier "Giurgiuleşti-Reni" //Tratate
internaţionale 34/390, 2006
Protocol din 12.01.2004 între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al
Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei
cu privire la organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional rutier "Criva-Mamalîga" //Tratate
internaţionale 34/388, 2006
Protocol din 12.01.2004 între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al
Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei
cu privire la organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional rutier "Briceni-Rossoşanî"
//Tratate internaţionale 34/386, 2006
Protocol din 30.12.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în
cadrul cooperării de producţie în anul 2004 //Tratate internaţionale 33/308, 2005
Protocol din 08.12.2003 privind cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Bosniei şi Herţegovina //Tratate internaţionale 41/100, 2009
Convenţie din 08.12.2003 între Republica Moldova şi Bosnia şi Herţegovina privind evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate //Tratate internaţionale 31/366, 2005
Memorandum din 27.11.2003 de înţelegere privind cooperarea în materie industrială şi de dezvoltare a
întreprinderilor mici şi mijlocii între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene //Tratate
internaţionale 32/281, 2005
Acord din 27.11.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea
permiselor de conducere //Tratate internaţionale 32/314, 2005
Acord din 27.11.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene în domeniul muncii şi
Protocolul executiv anexat //Tratate internaţionale 32/308, 2005
Acord din 27.11.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene cu privire la asistenţa
administrativă reciprocă în domeniul vamal //Tratate internaţionale 40/342, 2009
Acord din 27.11.2003 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea
tehnică //Tratate internaţionale 32/299, 2005
Convenţie din 25.11.2003 între Republica Moldova şi Republica Slovacă pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate
Declaraţie comună din 13.11.2003 în urma tratativelor între Preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin şi
Preşedintele Ucrainei Leonid Kucima //Tratate internaţionale 34/383, 2006
Acord din 13.11.2003 de comerţ liber între Republica Moldova şi Republica Albania //Tratate internaţionale 30/43,
2005
Acord din 13.11.2003 de comerţ liber între Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegrului şi Guvernul Republicii
Moldova //Tratate internaţionale 33/356, 2005
Acord din 13.11.2003 privind comerţul liber între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei
Acord din 13.11.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus de colaborare tehnico-ştiinţifică
//Tratate internaţionale 36/254, 2006
Protocol din 10.11.2003 privind consultările între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Cipru //Tratate internaţionale 31/527, 2005
Acord din 10.11.2003 de colaborare economică, ştiinţifică, tehnică şi industrială de lungă durată dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru //Tratate internaţionale 31/509, 2005
Acord din 06.11.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind colaborarea în
domeniul turismului //Tratate internaţionale 33/4, 2005
Acord din 06.11.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor cu
şedere ilegală //Tratate internaţionale 32/209, 2005
Acord din 06.11.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian cu privire la abolirea reciprocă a
cerinţelor de viză pentru deţinătorii paşapoartelor diplomatice sau de serviciu //Tratate internaţionale 32/219,
2005
Memorandum din 27.10.2003 de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcii
despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării nepoluante definit în Protocolul de la Kyoto la
Convenţia - cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei //Tratate internaţionale 32/188,
2005
Acord din 22.10.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul
combaterii crimei organizate şi altor tipuri de infracţiuni //Tratate internaţionale 33/238, 2005
Acord din 22.10.2003 între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova şi
Ministerul Mediului al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor
naturale //Tratate internaţionale 33/260, 2005
Protocol din 07.10.2003 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Departamentul Trupelor de Grăniceri
al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei, Comitetul de Stat pentru paza frontierei de stat al
Ucrainei privind preluarea şi returnarea persoanelor la frontiera de stat moldo-ucraineană //Tratate internaţionale
34/372, 2006
Acord din 01.10.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei cu privire la cadrul general şi
condiţiile pentru cooperarea în dezvoltare pe perioada 2003-2008 //Tratate internaţionale 34/44, 2006
Amendament din 23.09.2003 la Scrisoarea de Acord privitor la controlul drogurilor şi aplicarea Legilor din 28 august
2001 între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova //Tratate internaţionale 34/168,
2006
Protocol din 18.09.2003 de colaborare între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului şi
Ştiinţei al Republicii Bulgaria //Tratate internaţionale 30/464, 2005
Acord din 17.09.2003 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii
al Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare //Tratate internaţionale
32/506, 2005
Acord din 17.09.2003 între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Kazahstan privind colaborarea
în domeniul schimbului de informaţii şi cercetărilor în sistemul financiar-bancar //Tratate internaţionale 32/494,
2005
Acord din 17.09.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind călătoriile reciproce
ale cetăţenilor //Tratate internaţionale 41/198, 2009
Acord din 17.09.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan de colaborare în domeniul
culturii //Tratate internaţionale 32/416, 2005
Acord din 17.09.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea şi
schimbul de informaţii în domeniul combaterii infracţiunilor economice şi contravenţiilor în domeniul legislaţiei
fiscale //Tratate internaţionale 32/464, 2005
Acord din 16.09.2003 de cooperare militară între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării
Naţionale a Republicii Elene //Tratate internaţionale 32/197, 2005
Protocol de amendament din 26.08.2003 la Acordul între Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor semnat la Chişinău la 28 februarie 1994 //Tratate internaţionale
41/180, 2009
Aranjament din 07.08.2003 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul de Interne al
Republicii Cehe, pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe
privind readmisia persoanelor la frontierele de stat //Tratate internaţionale 31/484, 2005
Acord din 07.08.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind Readmisia Persoanelor la
Frontierele de Stat //Tratate internaţionale 31/448, 2005
Acord din 07.08.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul
combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, terorismului şi altor tipuri de
infracţiuni grave //Tratate internaţionale 31/470, 2005
Acord din 01.08.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul
protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în rîul Prut şi în lacul de acumulare Stînca-Costeşti
//Tratate internaţionale 33/268, 2005
Acord din 10.07.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul
combaterii traficului ilicit şi abuzului de stupefiante, substanţe psihotrope şi a altor crime grave //Tratate
internaţionale 32/272, 2005
Acord din 10.07.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea tehnică în
domeniul gospodăriei rutiere //Tratate internaţionale 32/266, 2005
Protocol din 27.06.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind anularea pe etape a
excluderilor din comerţul liber //Tratate internaţionale 33/326, 2005
Acord din 27.06.2003 între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova şi
Ministerul Mediului şi Protecţiei Teritoriului al Republicii Italiene privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului
//Tratate internaţionale 32/287, 2005
Acord din 24.06.2003 de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova, pe de o parte, şi Comunitatea franceză a
Belgiei, pe de altă parte //Tratate internaţionale 39/134, 2009
Program din 06.06.2003 de schimb cultural între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi
Turismului al Republicii Turcia pentru anii 2003-2005 //Tratate internaţionale 34/310, 2006
Acordul din 04.06.2003 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul
Agriculturii şi Afacerilor Rurale al Republicii Turcia privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul
agriculturii //Monitorul Oficial 59-66/463, 13.03.2015
Acord din 04.06.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperare şi
asistenţă reciprocă în domeniul vamal //Tratate internaţionale 34/294, 2006
Acord din 04.06.2003 privind colaborarea în domeniul medicinii veterinare între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Republicii Turcia
Protocol de colaborare din 04.06.2003 dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al
Republicii Turcia //Tratate internaţionale 34/308, 2006
Acord din 04.06.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul
protecţiei plantelor (carantinei fitosanitare)
Acord din 04.06.2003 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii
şi Afacerilor Rurale al Republicii Turcia privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii
Acord din 29.05.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind colaborarea în
domeniul combaterii terorismului, traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori şi crimei
organizate //Tratate internaţionale 33/8, 2005
Scrisoare din 28.05.2003 către Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova //Tratate
internaţionale 32/251, 2005
Acord din 21.05.2003 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Belarus cu
privire la instituirea sistemului de schimb informaţional //Tratate internaţionale 39/54, 2009
Rugulament din 20.05.2003 al Comisiei mixte moldo-ucrainene pentru colaborarea în domeniul prevenirii accidentelor
industriale, catastrofelor, calamităţilor naturale şi lichidării consecinţelor lor //Tratate internaţionale 40/472, 2009
Protocol din 15.05.2003 între Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu
privire la colaborare pentru combaterea traficului ilicit de arme, muniţii, substanţe explozibile, stupefiante,
substanţe psihotrope şi precursori //Tratate internaţionale 34/366, 2006
Protocol din 15.05.2003 între Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu
privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor de trăsură, comerciale şi vamale şi asigurărilor vamale //Tratate
internaţionale 34/370, 2006
Acord din 23.04.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind protecţia reciprocă a
informaţiilor secrete //Tratate internaţionale 33/309, 2005
Acord de cooperare din 10.04.2003 între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul
Muncii, Familiei şi Afacerilor Sociale al Republicii Slovenia //Tratate internaţionale 34/38, 2006
Acord din 10.04.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 34/20, 2006
Acord din 18.03.2003 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii
Federale Germania cu privire la cooperarea în domeniul militar //Tratate internaţionale 41/157, 2009
Acord din 04.03.2003 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii
Populare Chineze privind acordarea de către China a unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova //Tratate
internaţionale 32/18, 2005
Acord din 03.03.2003 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Federaţiei Ruse privind
colaborarea în domeniul pregătirii şi perfecţionării specialiştilor din sistemul sănătăţii //Tratate internaţionale
33/340, 2005
Acord din 03.03.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea reciprocă a
actelor de studii //Tratate internaţionale 33/350, 2005
Acord din 28.02.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind abolirea
regimului de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu //Tratate internaţionale 34/485, 2006
Acord din 25.02.2003 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Ucrainei cu privire la
colaborarea în domeniul apărării antiaeriene //Tratate internaţionale 34/361, 2006
Protocol din 24.02.2003 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Populare
Chineze privind colaborarea în domeniul perfecţionării cadrelor medicale //Tratate internaţionale 32/13, 2005
Memorandum din 24.02.2003 de înţelegere privind cooperarea în domeniul medicinei tradiţionale între Ministerul
Sănătăţii al Republicii Moldova şi Administraţia de Stat pentru Medicină Tradiţională Chineză a Republicii Populare
Chineze //Tratate internaţionale 32/11, 2005
Memorandum din 24.02.2003 de înţelegere privind cooperarea în domeniul tehnologiilor "Spark" între Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Tehnicii şi Ştiinţei al Republicii Populare
Chineze //Tratate internaţionale 32/7, 2005
Comunicat comun din 24.02.2003 al Republicii Moldova şi Republicii Populare Chineze //Tratate internaţionale 32/4,
2005
Protocol din 21.02.2003 între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii
Ungare privind crearea Grupului de lucru de colaborare economică şi dezvoltare a comerţului între Republica
Moldova şi Republica Ungară //Tratate internaţionale 34/476, 2006
Protocol din 21.02.2003 între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru
paza frontierei de stat al Ucrainei privind interacţiunea în interesele pazei frontierei de stat moldo-ucrainene
//Tratate internaţionale 34/358, 2006
Protocol din 20.02.2003 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul de Interne al Republicii
Ungare pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare cu privire la
preluarea şi transferarea persoanelor aflate nelegitim pe teritoriul Republicii Moldova sau al Republicii Ungare
//Tratate internaţionale 34/437, 2006
Memorandum din 20.02.2003 privind cooperarea în domeniul asigurării cu pensii şi alte activităţi profesionale conexe
între Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova şi Administraţia Centrală de Asigurări Naţionale cu
Pensii a Republicii Ungare //Tratate internaţionale 34/472, 2006
Memorandum de înţelegere din 20.02.2003 privind colaborarea dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi
Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare //Tratate internaţionale 34/468, 2006
Înţelegere de colaborare din 20.02.2003 între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Patrimoniului
Cultural din Republica Ungară pentru anii 2003-2005 //Tratate internaţionale 34/458, 2006
Conveţia din 20.02.2003 sanitară veterinară între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare
//Tratate internaţionale 34/462, 2006
Protocol adiţional din 31.01.2003 la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
României semnat la Chişinău, la 28 iunie 1993 //Tratate internaţionale 33/267, 2005
Protocol din 30.01.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în
cadrul cooperării de producţie în anul 2003 //Tratate internaţionale 33/306, 2005
Regulamentul din 29.01.2003 privind demarcarea frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina //Tratate
internaţionale 34/344, 2006
Acord din 28.01.2003 de comerţ liber între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Macedonia //Tratate
internaţionale 33/27, 2005
Declaraţie comună din 16.01.2003 a Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Republicii Bulgaria //Tratate
internaţionale 30/399, 2005
Acord din 16.01.2003 de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii
Bulgaria //Tratate internaţionale 30/419, 2005
Acord din 16.01.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la asistenţa
administrativă reciprocă în domeniul vamal //Tratate internaţionale 30/402, 2005
Acord din 23.12.2002 de comerţ liber între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi
Herţegovinei //Tratate internaţionale 31/197, 2005
Protocol din 10.12.2002 privind introducerea modificărilor în Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene şi cooperarea în domeniul transportului aerian, semnat la 30 martie
1995
Convenţie din 06.12.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale 30/4,
2005
Acord din 06.12.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Albania privind abolirea regimului de
vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice sau de serviciu //Veştile 41/54, 2009
Memorandum din 11.11.2002 între Serviciul Federal de Informaţii al Republicii Federative Germania şi Serviciul de
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova //Tratate internaţionale 32/255, 2005
Declaraţia comună din 07.11.2002 a Preşedintelui Republicii Moldova şi a Preşedintelui Republicii Kîrgîze //Tratate
internaţionale 41/244, 2009
Acord din 07.11.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul
carantinei plantelor //Tratate internaţionale 32/337, 2005
Acord din 07.11.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kirgize cu privire la promovarea şi
protecţia reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 32/343, 2005
Tratat din 05.11.2002 de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Republica Tadjikistan //Tratate
internaţionale 34/172, 2006
Acord din 05.11.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Tadjikistan pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate (capital) //Tratate
internaţionale 34/178, 2006
Acord din 05.11.2002 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Tadjikistan privind colaborarea
comercial-economică //Tratate internaţionale 34/172, 2006
Acord din 10.10.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea comercială
şi economică //Tratate internaţionale 34/7, 2006
Acord din 08.10.2002 de colaborare între Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova şi Registrul
Maritim de Navigaţie al Rusiei //Tratate internaţionale 33/338, 2005
Acord din 06.10.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul
combaterii criminalităţii //Tratate internaţionale 30/318, 2005
Acord din 06.10.2002 între Republica Moldova şi Republica Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate //Tratate internaţionale 36/36, 2006
Acord de colaborare din 27.09.2002 între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Agenţia pentru
arhivistică a Ministerului culturii, tineretului şi sportului al Republicii Armenia //Tratate internaţionale 30/244, 2005
Acord din 18.09.2002 între Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale al Republicii Polone privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii şi
industriei alimentare //Tratate internaţionale 33/252, 2005
Acord din 18.09.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone cu privire la cooperare şi
asistenţă reciprocă în domeniul vamal //Tratate internaţionale 33/222, 2005
Acord din 12.08.2002 privind comerţul şi colaborarea economică între Republica Moldova şi Republica Croaţia
Acord din 24.07.2002 între Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Populare Chineze şi Ministerul Apărării al
Republicii Moldova privind acordarea de către China a unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova //Tratate
internaţionale 36/311, 2006
Acord din 24.07.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de
către China a unui ajutor nerambursabil în valoare de 5 milioane yuani RMB //Tratate internaţionale 36/310, 2006
Acord din 15.07.2002 privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru
//Tratate internaţionale 31/516, 2005
Acord din 11.07.2002 privind comerţul şi colaborarea economică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Slovenia //Tratate internaţionale 34/12, 2006
Convenţie din 04.07.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Canadei pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit //Tratate internaţionale 31/386, 2005
Protocol din 03.07.2002 privind schimburile de tineret pentru anii 2002-2004 între Departamentul Tineret şi Sport al
Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Italiene //Tratate internaţionale 29/204, 2002
Convenţie din 03.07.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei
impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale
Acord din 03.07.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind readmisia persoanelor
cu şedere ilegală //Tratate internaţionale 32/302, 2005
Acord din 03.07.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene de cooperare în materie de
luptă cu criminalitatea organizată //Tratate internaţionale 32/294, 2005
Acord din 24.06.2002 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Agenţia Naţională de Imagistică şi Cartografie a
Ministerului de Apărăre al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea şi schimbul de bază în domeniul de
informaţie şi servicii geospaţiale globale //Tratate internaţionale 34/66, 2006
Acord de cooperare din 24.06.2002 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al
Republicii Populare Chineze
Protocol din 22.04.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în
cadrul cooperării de producţie în anul 2002 //Tratate internaţionale 33/304, 2005
Protocol din 22.04.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse referitor la introducerea
modificărilor în Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea de
producţie din 30 octombrie 1998 //Tratate internaţionale 33/302, 2002
Acord din 29.03.2002 între Republica Moldova şi Statul Kuweit privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor //Tratate internaţionale 32/401, 2005
Memorandum de înţelegere din 28.03.2002 Programul Olandei privind Cooperarea Economiei cu Republica Moldova
pentru anii 2002-2003
Acord de colaborare din 21.03.2002 între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Internaţională pentru
Migraţiuni //Tratate internaţionale 35/469, 2006
Protocol din 06.02.2002 între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova şi
Comitetul de Stat pentru Construcţii şi Complexul Locativ-comunal al Federaţiei Ruse de colaborare în domeniul
construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi gospodăriei locativ-comunale
Tratat din 19.12.2001 de prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi Federaţia Rusă
Protocol de colaborare din 19.12.2001 în domeniul învăţămîntului dintre Ministerul Învăţămîntului al Republicii
Moldova şi Ministerul Învăţămîntului al Federaţiei Ruse pentru anii de studii 2002/2003 şi 2003/2004 //Tratate
internaţionale 33/344, 2005
Acord din 06.12.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind readmisia persoanelor
cu intrare sau şedere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova sau al Republicii Lituania
Acord din 06.12.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la abolirea regimului
de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice //Tratate internaţionale 32/365, 2005
Declaraţie comună din 05.12.2001 a Preşedintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin şi a Preşedintelui Republicii
Croaţia Stjepan Mesic //Tratate internaţionale 32/24, 2005
Acord din 05.12.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Croaţia cu privire la abolirea reciprocă
a regimului de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu //Tratate internaţionale 29/106, 2002
Acord din 05.12.2001 între Republica Moldova şi Republica Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor //Veştile 41/114, 2009
Memorandum de înţelegere din 04.12.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii
referitor la acordarea asistenţei în cadrul proiectului asistenţă socială şi accesul prioritar la energie
Protocol din 29.11.2001 privind colaborarea între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi
Serviciul Federal de Grăniceri al Federaţiei Ruse în domeniul activităţii de urmărire operativă în interesul pazei
frontierei de stat pe căile de trafic internaţional //Tratate internaţionale 33/290, 2005
Protocol din 29.11.2001 între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Federal de
Grăniceri al Federaţiei Ruse privind colaborarea tehnico-materială //Tratate internaţionale 33/286, 2005
Protocol din 29.11.2001 între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Federal de
Grăniceri al Federaţiei Ruse privind modul de informare reciprocă despre situaţia pe căile de trafic internaţional şi
la frontiera de stat a Republicii Moldova şi la frontiera de stat a Fedraţiei Ruse //Tratate internaţionale 33/296,
2005
Acord din 21.11.2001 de Modificare a Acordului de Credit pentru Dezvoltare (Creditul pentru Ajustări Structurale)
între Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare
Memorandum din 20.11.2001 cu privire la cooperarea în domeniul viticulturii şi vinificării dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze //Tratate internaţionale 29/100, 2002
Acord din 20.11.2001 de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii
Populare Chineze //Tratate internaţionale 32/15, 2005
Tratat din 19.11.2001 de prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi Federaţia Rusă //Tratate internaţionale
29/335, 2002
Protocol din 10.11.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în
cadrul cooperării de producţie în anul 2001 //Tratate internaţionale 29/318, 2002
Tratat internaţional din 03.11.2001 rivind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură //Monitorul
Oficial 150-159/311, 19.06.2015
Protocol din 03.11.2001 între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru
paza frontierei de stat al Ucrainei privind interacţiunea la punctele de trecere peste frontiera de stat moldo-
ucraineană
Protocol din 27.09.2001 între Departamentul trupelor de grăniceri al Republicii Moldova şi Inspectoratul General al
Poliţiei de Frontieră din Ministerul de Interne al României privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor //Tratate
internaţionale 29/286, 2002
Acord din 20.09.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind asistenţa
umanitară şi cooperarea tehnică //Tratate internaţionale 32/203, 2005
Protocol din 06.09.2001 între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova şi Serviciul Federal de
Grăniceri al Federaţiei Ruse privind pregătirea cadrelor de ofiţeri pentru Republica Moldova în instituţiile superioare
de învăţămînt militar profesional al Serviciului de Grăniceri al Federaţiei Ruse //Tratate internaţionale 29/310,
2002
Scrisoare de acord din 28.08.2001 privitor la aplicarea legilor între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul
Republicii Moldova //Tratate internaţionale 42/316, 2009
Acord de colaborare din 28.08.2001 între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Economiei al
Republicii Belarus //Tratate internaţionale 30/308, 2005
Acord din 28.08.2001 între Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova şi Fondul Protecţiei Sociale a
Populaţiei al Ministerului Protecţiei Sociale al Republicii Belarus depsre ordinea de transfer şi plată a pensiilor
//Tratate internaţionale 30/370, 2005
Acord din 28.08.2001 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Concernul de Stat pentru producerea şi
realizarea produselor farmaceutice şi microbiologice al Republicii Belarus //Tratate internaţionale 30/366, 2005
Acord de colaborare din 28.08.2001 între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii
Belarusi //Tratate internaţionale 36/244, 2006
Acord suplimentar din 15.08.2001 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Statul Major General al Republicii
Turcia cu privire la cooperarea în domeniul instruirii militare //Tratate internaţionale 29/374, 2002
Înţelegere din 27.07.2001 între Ministerul Culturii din Republica Moldova şi Ministerul Culturii şi Cultelor din România
privind Centrul de cultură şi artă "Ginta latină" //Tratate internaţionale 29/280, 2002
Înţelegere din 27.07.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la asistenţa financiară
acordată pentru procurarea paşapoartelor de unele categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova //Monitorul Oficial
100-101/889, 18.08.2001
Acord din 27.07.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind readmisia străinilor //Tratate
internaţionale 29/274, 2002
Programul de colaborare culturală din 20.07.2001 între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al
Republicii Populare Chineze pentru anii 2002-2004 //Tratate internaţionale 29/93, 2002
Declaraţia comună din 20.07.2001 a Republicii Moldova şi Republicii Populare Chineze //Tratate internaţionale 29/97,
2002
Acord din 20.07.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la
cooperarea în domeniul învăţământului //Tratate internaţionale 36/304, 2006
Memorandum din 10.07.2001 între Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei
cu privire la procedura de acordare a ajutorului reciproc //Tratate internaţionale 29/461, 2002
Acord din 10.07.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la regimul de
utilizare a sectorului de autostradă ucraineană Odesa-Reni, care trece prin teritoriul Republicii Moldova, precum şi
a sectorului de teren, prin care trece acesta //Tratate internaţionale 34/340, 2006
Acord din 29.06.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind călătoriile reciproce ale
cetăţenilor //Tratate internaţionale 29/268, 2002
Memorandum de înţelegere din 28.06.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Întreţinere şi
Aprovizionare a Alianţei Nord Atlantice (NAMSO) privind cooperarea în domeniul suportului logistic
Acord din 20.06.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind protecţia şi
păstrarea unor anumite bunuri culturale
Acord din 05.06.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 29/11, 2002
Protocol din 29.05.2001 privind introducerea modificărilor şi completărilor în Protocolul la Acordul între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind comerţul liber, din 9 februarie 1993, semnat la 15 februarie
1993 //Tratate internaţionale 33/316, 2005
Acord din 29.05.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind principiile perceperii
impozitelor indirecte în comerţul reciproc //Tratate internaţionale 33/322, 2005
Protocol de colaborare din 18.05.2001 în domeniul învăţămîntului pentru anul de studii 2001-2002 între Ministerul
Învăţămîntului al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei al Ucrainei //Tratate internaţionale
29/450, 2002
Declaraţie comună din 18.05.2001 a Preşedintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin şi Preşedintelui Ucrainei Leonid
Kucima //Tratate internaţionale 29/445, 2002
Acord din 18.05.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea
reciprocă şi echivalarea documentelor de studii şi titlurilor ştiinţifice
Acord de colaborare din 18.05.2001 dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al
Ucrainei //Tratate internaţionale 29/447, 2002
Acord din 18.05.2001 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Politicii
Agrare al Ucrainei cu privire la colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică
Acord din 18.05.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind călătoriile fără vize
ale cetăţenilor //Tratate internaţionale 29/454, 2002
Memorandum din 16.04.2001 privind consultările şi colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii
Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse //Tratate internaţionale 29/307, 2002
Acord din 22.02.2001 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la cooperarea în
domeniul standardizării, acreditării şi certificării //Tratate internaţionale 30/350, 2005
Memorandum din 17.01.2001 de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea tehnică
Memorandum din 17.01.2001 de înţelegere între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Asociaţia Şefilor
de Poliţie, Procuratura Regală a Angliei a Ţării Galilor, Oficiul pentru Fraude Grave, Departamentul de Taxe Vamale
şi Accize al Maiestăţii Sale, Brigada Naţională împotriva Criminalităţii şi Serviciul Naţional de Informaţii în domeniul
Criminalităţii ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la cooperarea în combaterea
infracţiunilor grave, crime organizate, traficului ilicit de droguri şi în alte probleme similare de interes reciproc
Acord din 29.12.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea
financiară //Tratate internaţionale 29/162, 2002
Convenţie din 19.12.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la
colaborarea în domeniul sanitar-veterinar //Tratate internaţionale 29/497, 2002
Convenţie din 19.12.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la
colaborarea în domeniul carantinei plantelor //Tratate internaţionale 29/492, 2002
Acord din 19.12.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în
combaterea criminalităţii //Tratate internaţionale 29/483, 2002
Acord din 19.12.2000 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul
Agriculturii şi Gospodăriei Apelor al Republicii Uzbekistan privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică
//Tratate internaţionale 29/501, 2002
Acord din 14.12.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului privind călătoriile reciproce ale
cetăţenilor //Tratate internaţionale 29/383, 2002
Acord din 30.11.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce fără
vize ale cetăţenilor Republicii Moldova şi cetăţenilor Federaţiei Ruse //Tratate internaţionale 24/314, 2001
Acord din 27.11.2000 de garantare a cumpărării acţiunilor ("PUT"), garantarea ratei de schimb şi subordonare dintre
Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Acord din 25.11.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungaria cu privire la modalitatea
călătoriilor reciproce fără de vize ale cetăţenilor, titulari ai paşapoartelor diplomatice sau de serviciu //Tratate
internaţionale 29/479, 2002
Memorandum din 17.11.2000 de înţelegere pentru cooperare între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al
Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Italiene //Tratate internaţionale 32/285,
2005
Memorandum de înţelegere din 16.11.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene în
materie de sănătate şi ştiinţe medicale //Tratate internaţionale 32/291, 2005
Acord din 16.11.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în
domeniul protecţiei proprietăţii industriale //Tratate internaţionale 34/336, 2006
Acord din 15.11.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Europei cu privire la statutul Biroului de Informare
al Consiliului Europei în Republica Moldova
Acord din din 08.11.2000 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Ungare cu
privire la cooperarea în domeniul cartografiei şi geodeziei militare //Tratate internaţionale 34/452, 2006
Protocol de colaborare din 03.11.2000 între Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova şi Ministerul
Învăţămîntului şi Ştiinţei al Republicii Bulgaria //Tratate internaţionale 29/71, 2002
Înţelegere din 19.10.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind ajutorul
material acordat de către Guvernul Republicii Populare Chineze //Tratate internaţionale 24/119, 2001
Acord de colaborare din 19.10.2000 în domeniul culturii între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul
Culturii şi Artelor al Ucrainei pentru anii 2001-2005 //Tratate internaţionale 29/473, 2002
Acord din 05.10.2000 general de încurajare a proiectelor între Guvernul Republicii Moldova (Cabinetul de miniştri)
Banca Naţională a Moldovei şi Banca de Export-Import a Statelor Unite
Înţelegere din 02.10.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la
proiectul "Consultanţă privind reforma statului, economiei şi societăţii" //Tratate internaţionale 24/190, 2001
Înţelegere din 02.10.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la
proiectul "Reforma dreptului economic" //Tratate internaţionale 24/183, 2001
Memorandum de înţelegere din 22.09.2000 privind cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii
Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Portugheze //Tratate internaţionale 24/336, 2001
Acord din 21.09.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam cu privire la
colaborarea comercial- economică
Declaraţie de cooperare din 15.09.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii
//Tratate internaţionale 24/458, 2001
Acord din 08.08.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea în
domeniul industriei de apărare //Tratate internaţionale 34/213, 2006
Acord din 20.07.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la
cooperarea în domeniul învăţămîntului
Convenţie din 03.07.2000 între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi capital //Tratate internaţionale 29/390, 2002
Protocol de colaborare din 30.06.2000 în domeniul învăţămîntului între Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii
Moldova şi Ministerul Învăţămîntului şi ştiinţei din Ucraina pe anul de studii 2000-2001 //Tratate internaţionale
24/504, 2001
Tratat din 29.06.2000 între Republica Moldova şi Republica Belarus privind colaborarea economică în anii 2000-
2009 //Tratate internaţionale 30/286, 2005
Protocol de colaborare din 29.06.2000 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Interne al Republicii Belarusi pentru anii 2000-2001 //Tratate internaţionale 24/37, 2001
Acord din 29.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind livrările reciproce de
mărfuri pe baze echivalente //Tratate internaţionale 36/238, 2006
Acord din 29.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în
domeniul presei şi informaţiei //Tratate internaţionale 30/332, 2005
Acord din 29.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în
domeniul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare //Tratate internaţionale 30/312, 2005
Acord din 29.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în
domeniul carantinei şi protecţiei plantelor //Tratate internaţionale 30/336, 2005
Acord din 29.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în
domeniul veterinar //Tratate internaţionale 30/356, 2005
Acord din 29.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi de colaborare în domeniul
telecomunicaţiilor şi comunicaţiilor poştale //Tratate internaţionale 24/29, 2001
Acord din 29.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi privind colaborarea şi
asistenţa reciprocă în problemele respectării legislaţiei fiscale //Tratate internaţionale 24/41, 2001
Acord din 29.06.2000 între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Belarus de
colaborare în domeniul financiar-bugetar şi politică fiscală
Acord din 29.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi cu privire la colaborarea în
domeniile cadastrului, resurselor funciare, geodeziei şi cartografiei //Tratate internaţionale 24/34, 2001
Acord din 28.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind modificarea Acordului între
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei şi
cadastrului şi a Programului de colaborare între Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie din
Republica Moldova şi oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie din România în domeniile geodeziei,
cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei şi teledetecţiei, semnate la Chişinău la 29 aprilie 1999 //Tratate
internaţionale 24/402, 2001
Acord din 22.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoaşterea
reciprocă a actelor de studii, titlurilor ştiinţifice şi didactice //Tratate internaţionale 24/58, 2001
Acord din 22.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria de colaborare în domeniul
ocrotirii sănătăţii şi al ştiinţelor medicale //Tratate internaţionale 24/54, 2001
Acord din 22.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la cooperarea în
domeniul standardizării, metrologiei şi certificării //Tratate internaţionale 30/452, 2005
Acord din 22.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind călătoriile reciproce ale
cetăţenilor //Tratate internaţionale 24/47, 2001
Protocol de colaborare din 11.06.2000 între Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei
Naţionale din România pentru anul de învăţămînt 2000-2001 //Tratate internaţionale 24/378, 2001
Declaraţia comună din 07.06.2000 a Republicii Moldova şi Republicii Populare Chineze cu privire la consolidarea în
continuare a colaborării multilaterale în secolul XXI //Tratate internaţionale 24/116, 2001
Acord din 07.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit //Tratate internaţionale 29/75, 2002
Acord din 07.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze de colaborare în
domeniul sănătăţii şi medicinei //Tratate internaţionale 24/113, 2001
Acord din 07.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea
în domeniul carantinei plantelor //Tratate internaţionale 24/108, 2001
Acord din 07.06.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în
domeniul carantinei şi sănătăţii animalelor //Tratate internaţionale 36/300, 2006
Acord din 07.06.2000 privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare
Chineze
Declaraţie comună din 05.06.2000 între Ministerul Muncii şi Utilizării Forţei de Muncă al Regatului Belgia şi Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul muncii //Tratate
internaţionale 30/395, 2005
Acord din 05.06.2000 între Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor,
Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind
cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos //Tratate
internaţionale 42/462, 2009
Acord din 30.05.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Macedonia privind transportul rutier
internaţional de pasageri şi mărfuri //Tratate internaţionale 33/21, 2005
Acord din 30.05.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier
internaţional de pasageri şi mărfuri //Tratate internaţionale 24/423, 2001
Comunicat comun din 04.05.2000 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica
Costa Rica //Tratate internaţionale 39/296, 2009
Convenţie din 24.04.2000 privind colaborarea între Ministerul Industriei şi Energeticii din Republica Moldova şi
Ministerul Industriei şi Comerţului din România
Acord din 24.04.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea vamală şi asistenţa
administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor în domeniul vamal //Tratate
internaţionale 24/405, 2001
Protocol din 12.04.2000 între Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova şi Ministerul Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului din România privind cooperarea în domeniul lucrărilor publice, amenajării
teritoriului şi gospodăriei comunale //Tratate internaţionale 24/413, 2001
Acord din 31.03.2000 privind prestarea serviciilor de inspecţie înainte de expediţie şi a serviciilor de modernizare
vamală încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A.
Acord de cooperare din 28.03.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Fundaţia Statelor Unite ale Americii pentru
Cercetări şi Dezvoltare Civilă în Statele Independente ale Fostei Uniuni Sovietice //Tratate internaţionale 24/451,
2001
Protocol adiţional din 23.02.2000 la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind
serviciile aeriene //Tratate internaţionale 29/199, 2002
Convenţie consulară din 23.02.2000 între Republica Moldova şi Republica Italiană //Tratate internaţionale 29/166,
2002
Protocol de cooperare din 21.02.2000 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Slovace //Tratate internaţionale 24/421, 2001
Acord din 21.02.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republcii Slovace cu privire la desfiinţarea
regimului de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu //Tratate internaţionale 24/418, 2001
Acord comercial din 18.02.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru //Tratate
internaţionale 24/126, 2001
Acord din 18.02.2000 pentru abolirea regimului de vize pentru pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernului Republicii Cipru //Tratate internaţionale 31/512, 2005
Acord din 11.02.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovenia cu privire la transportul rutier
internaţional //Tratate internaţionale 24/431, 2001
Completarea nr.7 din 09.02.2000 la contractul N 1 GM-97 din 30 decembrie 1996 dintre Societatea pe Acţiuni
"Gazprom" şi Societatea pe Acţiuni "Moldovagaz" privind volumul şi condiţiile livrării gazului natural Republicii
Moldova şi tranzitarea gazului prin Republica Moldova în 1997
Completarea nr.5 din 09.02.2000 la contractul N 1 GM-96 din 7 decembrie 1995 dintre Societatea pe Acţiuni
"Gazprom" şi Societatea pe Acţiuni "Moldovagaz" privind volumul şi condiţiile livrării gazului natural Republicii
Moldova şi tranzitarea gazului prin Republica Moldova în 1996
Acord din 09.02.2000 privind transmiterea datoriilor (conform Contractului N 1 GM-96 din 7 decembrie 1995)
Acord din 09.02.2000 privind transmiterea datoriilor (conform Contractului N1 GM-97 din 30 decembrie 1996)
Acord din 09.02.2000 între Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă privind
reglementarea datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1996
Acord din 09.02.2000 între Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă privind
reglementarea datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1997
Memorandum de înţelegere din 10.12.99 referitor la Programul Olandei privind cooperarea cu Republica Moldova
pentru anii 2000-2001 //Tratate internaţionale 24/483, 2001
Acord din 05.11.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind operarea de
modificări în "Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind colaborarea unităţilor
administrativ- teritoriale ale Republicii Moldova şi regiunilor de frontieră ale Ucrainei", semnat la 11 martie
1997 //Tratate internaţionale 24/501, 2001
Protocol de cooperare din 01.11.99 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Elene //Tratate internaţionale 24/168, 2001
Acord din 01.11.99 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii
al Republicii Elene privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii şi industriei
prelucrătoare //Tratate internaţionale 29/114, 2002
Protocol din 30.09.99 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Irlanda //Tratate
internaţionale 39/374, 2009
Protocol de colaborare din 23.09.99 între Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale al
Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectură şi Politică Locativă al Ucrainei în domeniul
arhitecturii, construcţiilor şi gospodăriei locativ-comunale //Tratate internaţionale 24/498, 2001
Acord din 23.09.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea în
combaterea criminalităţii //Tratate internaţionale 29/134, 2002
Acord din 23.09.99 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii
al Republicii Estonia privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică //Tratate internaţionale 24/171, 2001
Acord din 22.09.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 24/252, 2001
Acord din 22.09.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind utilizarea porturilor
Republicii Letonia pentru prelucrarea şi transportul încărcăturilor Republicii Moldova //Tratate internaţionale
24/263, 2001
Acord din 22.09.99 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii
al Republicii Letonia privind colaborarea economică şi tehnico- ştiinţifică //Tratate internaţionale 24/260, 2001
Acord din 20.09.99 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii
al Republicii Lituania privind colaborarea economică, ştiinţifică şi tehnică în domeniul agriculturii şi industriei
alimentare //Tratate internaţionale 24/269, 2001
Acord din 20.09.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 32/368, 2005
Acord din 17.09.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite cu privire la măsurile de
urgentare a importului, exportului şi de tranzitare a ajutoarelor umanitare şi a averii personalului de acordare a
ajutorului în caz de calamităţi şi situaţii excepţionale
Acord din 16.09.99 între Ministreul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii
al Republicii Populare Chineze privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică //Tratate internaţionale 24/105,
2001
Tratat din 02.09.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea economică
pentru anii 1999-2008 //Tratate internaţionale 24/292, 2001
Acord din 02.09.99 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii
şi Alimentaţiei al Federaţiei Ruse privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul complexului
agroindustrial //Tratate internaţionale 24/289, 2001
Acord din 31.08.99 între Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii
şi Alimentaţiei din România în domeniul agriculturii şi industriei alimentare //Tratate internaţionale 24/375, 2001
Tratat din 18.08.99 între Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat //Tratate internaţionale 34/332,
2006
Acord din 18.08.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea de
producţie
Acord din 18.08.99 dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Comitetul pentru industria medicală şi
microbiologică al Ucrainei privind colaborarea în domeniul industriei farmaceutice //Tratate internaţionale 23/316,
1999
Acord din 18.08.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind modul de
reglementare unică a relaţiilor economice externe //Tratate internaţionale 24/486, 2001
Acord din 18.08.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la ajutorul reciproc
şi colaborarea în domeniul vamal //Tratate internaţionale 24/490, 2001
Acord din 27.07.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru de cooperare în domeniul sănătăţii
publice şi ştiinţei medicale //Tratate internaţionale 24/122, 2001
Declaraţie comună din 26.07.99 între Republica Moldova şi Republica Italiană privind consultările în materie de
raporturi economice //Tratate internaţionale 24/207, 2001
Acord din 26.07.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie
(FAO) privind utilizarea experţilor pentru cooperarea tehnică între ţările în tranziţie
Declaraţia comună din 15.07.99 a Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Republicii Kazahstan //Tratate
internaţionale 24/220, 2001
Convenţie din 15.07.99 între Republica Moldova şi Republica Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi proprietate //Tratate internaţionale 32/422, 2005
Acord din 15.07.99 privind transportul auto internaţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Kazahstan //Tratate internaţionale 32/478, 2005
Acord din 09.07.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind achitările parţiale ale
datoriilor pentru livrările de gaze naturale din Rusia prin livrări de produse alimentare şi resurse tehnico-materiale
produse în Republica Moldova //Tratate internaţionale 23/241, 1999
Acord din 06.07.99 între Guvernul Republicii Moldova, Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind
colaborarea în lupta împotriva criminalităţii //Tratate internaţionale 29/426, 2002
Înţelegere din 08.06.99 între Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova şi Ministerul Tineretului şi Sportului
din România privind coopererea în domeniile tineretului şi sportului //Tratate internaţionale 24/359, 2001
Acord din 28.05.99 între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova şi
Comitetul de Standardizare, Metrologie şi Certificare al Ministerului Energiei, Industriei şi Comerţului al Republicii
Kazahstan cu privire la cooperarea în domeniul standardizării, metrologiei, certificării şi acreditării //Tratate
internaţionale 24/210, 2001
Acord din 28.05.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 24/20, 2001
Acord din 21.05.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind transporturile
aeriene //Tratate internaţionale 29/149, 2002
Acord din 20.05.99 între Guvernul Republcii Moldova şi Guvernul Regatului Spaniei privind transportul auto
internaţional //Tratate internaţionale 24/441, 2001
Convenţie din 12.05.99 între Republica Moldova şi Republica Cehă pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate //Tratate internaţionale 24/72, 2001
Acord din 12.05.99 între Republica Moldova şi Republica Cehă privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor //Tratate internaţionale 24/91, 2001
Acord din 11.05.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind colaborarea comercial-
economică //Tratate internaţionale 24/99, 2001
Protocol de colaborare din 06.05.99 între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei
din Republica Moldova pentru anul de învăţămînt 1999-2000 //Tratate internaţionale 24/349, 2001
Acord din 29.04.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la colaborarea în domeniile
geodeziei, cartografiei şi cadastrului
Protocol din 27.04.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei referitor la operarea unor
modificări în Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a
drepturilor şi reglementarea raporturilor de proprietate, din 11 august 1994 //Tratate internaţionale 34/328, 2006
Acord din 26.04.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la cooperarea în domeniul
agriculturii //Tratate internaţionale 39/398, 2009
Protocol de colaborare din 22.04.99 în domeniul învăţămîntului între Ministerul Educaţiei şi ştiinţei al Republicii
Moldova şi Ministerul învăţămîntului din Ucraina pe anul de studii 1999-2000 //Tratate internaţionale 23/305, 1999
Memorandum de intenţii din 22.04.99 între Republica Moldova şi Statul Carolina de Nord //Tratate internaţionale
23/247, 1999
Protocol din 21.04.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind decontările reciproce,
legate de aflarea temporară a formaţiunilor militare ale Federaţiei Ruse în regiunea Transnistreană a Republicii
Moldova //Tratate internaţionale 23/239, 1999
Convenţie din 16.03.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul
sanitar-veterinar //Tratate internaţionale 24/345, 2001
Protocol de colaborare din 10.03.99 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Slovenia //Tratate internaţionale 23/244, 1999
Acord din 19.02.99 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Federaţiei Ruse despre
recunoaşterea reciprocă a avizelor (certificatelor) igienice //Tratate internaţionale 24/285, 2001
Acord din 11.02.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi privind principiile perceperii
impozitelor indirecte la exportul şi importul mărfurilor (lucrărilor) //Tratate internaţionale 23/81, 1999
Comunicat comun din 01.02.99 al Ministrului Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministrului Afacerilor Externe
al Japoniei privind Consultările între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Japoniei //Tratate internaţionale 40/370, 2009
Acord din 13.01.99 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian pentru evitarea dublei impuneri cu
privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale 24/134, 2001
Declaraţie din 18.12.98 privind dezvoltarea în continuare a cooperării multilaterale dintre Republica Moldova şi
Republica Uzbekistan //Tratate internaţionale 24/513, 2001
Acord din 17.12.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind principiile perceperii
impozitelor indirecte la exportul şi importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) //Tratate internaţionale 23/375, 1999
Acord de colaborare din 17.12.98 dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii
Uzbekistan //Tratate internaţionale 23/369, 1999
Acord din 17.12.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind schimbul de informaţie
în domeniul juridic //Tratate internaţionale 23/371, 1999
Acord din 09.12.98 între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Belarusi privind organizarea
decontărilor interbancare //Tratate internaţionale 23/72, 1999
Protocol de colaborare din 19.11.98 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Croaţia //Tratate internaţionale 23/110, 1999
Acord din 19.11.98 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Statul Major General al Republicii Turcia cu privire
la colaborarea în domeniul militar de instruire, tehnic şi ştiinţei //Tratate internaţionale 23/251, 1999
Acord din 30.10.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind înfiinţarea şi funcţionarea
centrelor culturale //Tratate internaţionale 29/301, 2002
Acord din 30.10.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea de producţie
//Tratate internaţionale 24/282, 2001
Acord din 30.10.98 între Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova şi Ministerul Federaţiei Ruse pentru
Politica Antimonopol şi Susţinerea Antreprenoriatului cu privire la colaborarea în domeniul politicii
concurenţiale //Tratate internaţionale 23/236, 1999
Acord din 30.10.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în problemele
grănicereşti //Tratate internaţionale 24/331, 2001
Acord din 30.10.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea produselor
alimentare Ministerului Apărării al Federaţiei Ruse pentru serviciile de ordin militar, acordate Republicii Moldova
Acord din 27.10.98 între Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi Ministrul Muncii şi
Politicii Sociale al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul politicii sociale şi pieţei muncii //Tratate
internaţionale 23/207, 1999
Acord din 27.10.98 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polone
privind colaborarea în domeniul militar //Tratate internaţionale 33/219, 2005
Acord din 27.10.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone cu privire la cooperarea
interregională //Tratate internaţionale 24/278, 2001
Acord din 23.10.98 dintre Republica Moldova şi Ucraina privind colaborarea economică pe anii 1998-2007 //Tratate
internaţionale 23/319, 1999
Acord de colaborare din 23.10.98 între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Direcţia Generală a
Arhivelor de pe lîngă Cabinetul de Miniştri al Ucrainei //Tratate internaţionale 23/278, 1999
Acord din 23.10.98 între Fondul Social al Republicii Moldova şi Fondul de Pensionare al Ucrainei cu privire la
transferul şi achitarea reciprocă a pensiilor //Tratate internaţionale 23/274, 1999
Acord din 23.10.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în
domeniul telecomunicaţiilor guvernamentale //Tratate internaţionale 23/312, 1999
Acord din 23.10.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la colaborarea în
domeniul carantinei plantelor //Tratate internaţionale 23/291, 1999
Memorandumul din 22.10.98 al Preşedinţilor Republicii Moldova, României şi Ucrainei privind colaborarea în domeniul
combaterii criminalităţii //Tratate internaţionale 23/359, 1999
Declaraţia din 22.10.98 de la Chişinău a Preşedinţilor Republicii Moldova, României şi Ucrainei privind colaborarea
trilaterală //Tratate internaţionale 23/357, 1999
Tratat de prietenie şi colaborare din 21.10.98 între Republica Moldova şi Republica Elenă //Tratate internaţionale
24/163, 2001
Convenţie consulară din 21.10.98 între Republica Moldova şi Republica Elenă //Tratate internaţionale 40/156, 2009
Memorandum din 08.10.98 între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova
şi Centrul Polonez de Încercări şi Certificare //Tratate internaţionale 33/217, 2005
Acord de colaborare şi interacţiune din 19.09.98 între Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Moldova şi
Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Kîrgîze //Tratate internaţionale 41/230, 2009
Convenţie din 15.09.98 între Republica Moldova şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri cu privire la
impozitele pe venit şi pe proprietate //Tratate internaţionale 23/85, 1999
Acord din 15.09.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Bulgaria privind principiile de colaborare în
domeniul transportului feroviar //Tratate internaţionale 23/105, 1999
Acord din 10.09.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi privind colaborarea comercial -
economică //Tratate internaţionale 23/78, 1999
Acord din 04.08.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la colaborarea în
domeniul preîntîmpinării avariilor industriale, catastrofelor, calamităţilor naturale şi lichidării consecinţelor lor
//Tratate internaţionale 23/265, 1999
Acord din 04.08.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la colaborarea în
domeniul recunoaşterii reciproce a rezultatelor activităţilor de certificare //Tratate internaţionale 23/261, 1999
Protocol de colaborare din 04.07.98 în domeniul învăţămîntului între Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii
Moldova şi Ministerul Învăţămîntului din Ucraina pe anul de studii 1998-1999 //Tratate internaţionale 22/289,
1999
Protocol de cooperare din 25.06.98 în domeniul farmaceuticii între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova,
Ministerul Industriei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Turcia //Tratate
internaţionale 21/430, 1999
Acord din 25.06.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu
privire la impozitele pe vemit şi prevenirea evaziunii fiscale //Tratate internaţionale 24/464, 2001
Acord din 20.06.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind recunoaşterea reciprocă a
diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţămînt acreditate în Republica Moldova
şi România //Tratate internaţionale 23/223, 1999
Protocol din 19.06.98 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Ucrainei cu privire la
colaborarea în domeniul medicinii militare //Tratate internaţionale 22/296, 1999
Memorandum de înţelegere din 26.05.98 "Asistenţă daneză pentru Moldova, 1998" //Tratate internaţionale 24/131,
2001
Acord din 26.05.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe cu privire la transportul rutier
internaţional //Tratate internaţionale 24/63, 2001
Acord din 26.05.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian privind transporturile rutiere
internaţionale de pasageri şi mărfuri //Tratate internaţionale 23/113, 1999
Protocol din 13.05.98 a Şedinţei Comisiei Permanente a Ministerului Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului al
Republicii Moldova şi Ministerului Educaţiei Naţionale al Republicii Turcia care a avut loc la 11-15 mai 1998 la
Istanbul //Tratate internaţionale 21/425, 1999
Acord din 07.05.98 între Departamentul Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică (Moldovastandard) al
Republicii Moldova şi Comitetul de Stat în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării al Republicii Belarus
(Gosstandardul Belarusi) privind schimbul reciproc şi difuzarea documentelor normative //Tratate internaţionale
36/234, 2006
Protocol din 29.04.98 al Întrunirii de lucru a Comisiei mixte moldo- turceşti privind transporturile auto
internaţionale //Tratate internaţionale 21/433, 1999
Convenţie din 17.04.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul
carantinei plantelor //Tratate internaţionale 21/311, 1999
Acord din 23.03.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea economică,
tehnologică şi ştiinţifică //Tratate internaţionale 29/110, 2002
Acord din 23.03.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 24/155, 2001
Acord din 17.03.98 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor capitale //Tratate internaţionale 29/290, 2002
Acord din 02.03.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare cu privire la păstrarea şi
eternizarea memoriei militarilor şi victimelor civile căzute în războaie şi cu privire la statului înmormîntărilor
//Tratate internaţionale 23/363, 1999
Acord din 25.02.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale 24/232, 2001
Acord din 23.02.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale 36/400, 2006
Acord din 18.02.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania pentru evitarea dublei impuneri
şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale 23/186, 1999
Acord de colaborare din 18.02.98 între Departamentul Statistică al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru
Statistică al Federaţiei Ruse //Tratate internaţionale 21/322, 1999
Acord din 13.02.98 între Ministerul Industriei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Ministerul Politicii Industriale al
Ucrainei privind păstrarea specializării întreprinderilor şi livrarea reciprocă prin cooperare //Tratate internaţionale
22/285, 1999
Acord din 10.02.98 privind coordonarea activităţilor de certificare între Departamentul standarde, metrologie şi
supraveghere tehnică al Republicii Moldova (Moldovastandard) şi Centrul uzbek de stat pentru standardizare,
metrologie şi certificare de pe lîngă Cabinetul Miniştrilor al Republicii Uzbekistan (Uzgosstandart) //Tratate
internaţionale 22/512, 1999
Acord din 10.02.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la recunoaşterea
echivalenţei documetelor referitoare la gradele şi titlurile ştiinţifice şi la colaborarea în domeniul atestării cadrelor
ştiinţifice şi ştiinţifico-pedagogice de calificare superioară //Tratate internaţionale 22/508, 1999
Acord din 10.02.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea de
producţie //Tratate internaţionale 22/499, 1999
Acord din 10.02.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republici Uzbekistan privind colaborarea şi
asistenţa reciprocă în problemele respectării legislaţiei fiscale //Tratate internaţionale 22/503, 1999
Acord din 10.02.98 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind principiile de
colaborare comercial- economică pe anii 1998-2000 //Tratate internaţionale 22/495, 1999
Acord din 27.01.98 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Belarusi despre
recunoaşterea reciprocă a certificatelor igienice ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi adeverinţelor de
înregistrare igienică de Stat ale Republicii Belarusi //Tratate internaţionale 18/166, 1999
Acord din 10.12.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind transporturile auto
internaţionale //Tratate internaţionale 23/215, 1999
Acord din 10.12.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea culturală şi
ştiinţifică //Tratate internaţionale 23/210, 1999
Tratat din 28.11.97 de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Georgia //Tratate internaţionale 32/240,
2005
Protocol din 28.11.97 cu privire la consultări între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Georgiei //Tratate internaţionale 18/419, 1999
Acord din 28.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei cu privire la comerţul liber //Tratate
internaţionale 41/4, 2009
Acord din 28.11.97 privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei //Tratate
internaţionale 23/136, 1999
Acord din 28.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei cu privire la promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 23/129, 1999
Acord din 28.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind colaborarea în domeniul
transportului feroviar //Tratate internaţionale 23/125, 1999
Acord din 28.11.97 de colaborare în domeniul statisticii între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei
//Tratate internaţionale 23/122, 1999
Tratat din 27.11.97 de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan //Tratate
internaţionale 30/272, 2005
Protocol de colaborare din 27.11.97 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Azerbaidjan //Tratate internaţionale 18/34, 1999
Convenţie din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate //Tratate internaţionale
23/21, 1999
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în
domeniul culturii //Tratate internaţionale 41/60, 2009
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în
domeniul tehnico- ştiinţific //Tratate internaţionale 24/10, 2001
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în
domeniul atestării cadrelor ştiinţifice şi didactico-ştiinţifice de calificare superioară //Tratate internaţionale 24/6,
2001
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea şi
asistenţa reciprocă în problemele respectării legislaţiei fiscale //Tratate internaţionale 23/66, 1999
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea de
producere //Tratate internaţionale 23/62, 1999
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind garanţiile drepturilor
cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii //Tratate internaţionale 23/56, 1999
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la cooperarea în
domeniul standardizării, metrologiei şi certificării //Tratate internaţionale 23/52, 1999
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 23/46, 1999
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în
domeniul învăţămîntului //Tratate internaţionale 23/41, 1999
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind traficul auto
internaţional //Tratate internaţionale 23/11, 1999
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea şi
ajutorul reciproc în domeniul controlului valutar şi de export //Tratate internaţionale 41/72, 2009
Acord din 27.11.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în
domeniul tineretului şi sportului //Tratate internaţionale 41/66, 2009
Memorandum de înţelegere reciprocă din 24.11.97 între autorităţile aviaţiei civile ale Republicii Uzbekistan şi ale
Republicii Moldova //Tratate internaţionale 22/516, 1999
Acord din 24.11.97 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Ungare cu privire
la colaborarea militară
Protocol de colaborare din 20.11.97 între Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi
Ministerul Învăţămîntului superior al Republicii Arabe Siriene //Tratate internaţionale 21/326, 1999
Acord de cooperare din 11.11.97 în domeniul sănătăţii între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul
Sănătăţii al Republicii Turcia //Tratate internaţionale 21/422, 1999
Acord din 01.11.97 între Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova şi Administraţia Regiunii Kostroma a
Federaţiei Ruse privind colaborarea comercial-economică //Tratate internaţionale 21/308, 1999
Convenţie din 27.10.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în
domeniul carantinei şi protecţiei plantelor
Acord din 27.10.97 între Reprezentantul Guvernamental al Republicii Moldova "Moldova-Tur" S.A. şi Ministerul
Industriei, Comerţului şi Turismului al Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul turismului //Tratate
internaţionale 22/377, 1999
Acord din 27.10.97 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Bunăstării al Republicii Ungare privind
cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale //Tratate internaţionale 22/375, 1999
Convenţie consulară din 23.10.97 între Republica Moldova şi Republica Kazahstan //Tratate internaţionale 23/162,
1999
Protocol din 15.10.97 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Columbia
//Tratate internaţionale 41/110, 2009
Protocol de înţelegere din 14.10.97 Protocol de înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii
Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Pescuitului al Republicii Franceze în domeniul agriculturii şi dezvoltării
rurale //Tratate internaţionale 18/408, 1999
Acord din 13.10.97 între Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova şi Administraţia Regiunii Murmansk
a Federaţiei Ruse privind colaborarea comercial-economică //Tratate internaţionale 21/305, 1999
Acord din 23.09.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea tehnico-
militară //Tratate internaţionale 33/278, 2005
Convenţie din 19.09.97 sanitar-veterinară între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene //Tratate
internaţionale 24/204, 2001
Acord din 19.09.1997, întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene
cu privire la reglementarea reciprocă a transportului internaţional auto de pasageri şi mărfuri //Monitorul Oficial
441-450/2281, 22.12.2017
Acord din 19.09.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene de colaborare culturală, ştiinţifică
şi tehnologică //Tratate internaţionale 24/198, 2001
Acord de colaborare din 09.09.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi în domeniul
asigurării drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale //Tratate internaţionale 18/163, 1999
Acord din 08.09.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze privind încurajarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 24/175, 2001
Acord din 28.07.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea
militară //Tratate internaţionale 33/280, 2005
Protocol din 24.07.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea în domeniul
transporturilor militare //Tratate internaţionale 23/226, 1999
Acord din 23.07.97 între Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova şi Departamentul Resurselor
Alimentare al Guvernului or.Moscova privind livrarea producţiei agricole şi a produselor alimentare în
or.Moscova //Tratate internaţionale 21/303, 1999
Protocol din 18.07.97 privind realizarea Acordului General între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul oraşului
Sankt-Petersburg din Federaţia Rusă cu privire la colaborarea comercial-economică, tehnico- ştiinţifică, social-
culturală şi juridică //Tratate internaţionale 21/299, 1999
Protocol de colaborare trilaterală din 04.07.97 între guvernele Republicii Moldova, României şi Ucrainei //Tratate
internaţionale 22/282, 1999
Delaraţia din 04.07.97 a Preşedinţilor Republicii Moldova, României şi Ucrainei privind colaborarea în domeniul luptei
cu crima organizată //Tratate internaţionale 22/280, 1999
Declaraţia din 04.07.97 a Preşedinţilor Republicii Moldova, României şi Ucrainei privind colaborarea trilaterală
//Tratate internaţionale 22/278, 1999
Acord din 04.07.97 între Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova şi Administraţia Ţinutului Krasnodar
al Federaţiei Ruse privind colaborarea comercial-economică //Tratate internaţionale 21/296, 1999
Acord din 24.06.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Finlanda cu privire la transportul rutier
internaţional //Tratate internaţionale 32/224, 2005
Acord din 23.06.97 între Ministerul Apărării al Statelor Unite ale Americii şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova cu
privire la cooperarea în domeniul prevenirii proliferării armelor de distrugere în masă şi promovării apărării şi
relaţiilor militare //Tratate internaţionale 24/454, 2001
Protocol din 22.06.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind instituirea reciprocă a
centrelor culturale şi activitatea acestora //Tratate internaţionale 19/127, 1999
Protocol din 22.06.97 cu privire la aranjamentele specifice în domeniul învăţămîntului între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statului Israel //Tratate internaţionale 19/124, 1999
Protocol din 22.06.97 cu privire la consultări între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Statului Israel //Tratate internaţionale 19/122, 1999
Plan de cooperare din 22.06.97 în domeniul sănătăţii şi medicinei între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi
Ministerul Sănătăţii al Statului Israel pentru anii 1997-2001 //Tratate internaţionale 19/119, 1999
Acord din 22.06.97 privind comerţul şi cooperarea economică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului
Israel //Tratate internaţionale 39/378, 2009
Acord din 22.06.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 23/150, 1999
Acord din 22.06.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la colaborarea în domeniul
medicinei şi sănătăţii //Tratate internaţionale 19/117, 1999
Acord din 22.06.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene
//Tratate internaţionale 19/104, 1999
Acord din 22.06.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la abolirea vizelor pentru
titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu //Tratate internaţionale 19/136, 1999
Acord din 22.06.97 de colaborare în domeniul Culturii, Învăţămîntului, Ştiinţei, Tineretului şi Sportului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel //Tratate internaţionale 19/133, 1999
Protocol din 19.06.97 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Regatul Haşimit al
Iordaniei //Tratate internaţionale 39/370, 2009
Acord din 12.06.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind principiile perceperii
impozitelor indirecte la exportul şi importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) //Tratate internaţionale 23/159, 1999
Protocolul negocierilor din 06.06.97 între delegaţiile guvernamentale ale Republicii Moldova şi Ucrainei //Tratate
internaţionale 22/275, 1999
Înţelegere de colaborare din 04.06.97 între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Educaţiei
Publice al Republicii Ungare pentru anii 1997-1998 //Tratate internaţionale 22/366, 1999
Acord din 04.06.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare cu privire la preluarea şi
transferarea persoanelor aflate nelegitim pe teritoriul Republicii Moldova sau al Republicii Ungare //Tratate
internaţionale 24/517, 2001
Acord din 04.06.97 cu privire la colaborarea tehnico-ştiinţifică şi economică între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Ungare //Tratate internaţionale 22/370, 1999
Acord de colaborare din 04.06.97 între Ministerul Industriei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Ministerul
Industriei, Comerţului şi Turismului al Republicii Ungare //Tratate internaţionale 22/373, 1999
Acord din 04.06.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind transporturile
internaţionale auto de pasageri şi mărfuri //Tratate internaţionale 22/358, 1999
Acord din 04.06.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare cu privire la cooperarea în
domeniul combaterii terorismului, traficului ilicit de droguri şi crimei organizate //Tratate internaţionale 22/353,
1999
Acord din 30.05.97 privind coordonarea frecvenţelor din serviciul fix şi mobil terestru din banda de frecvenţe 29,7 -
960 MHz încheiat între administraţiile de telecomunicaţii ale Republicii Moldova şi României //Tratate
internaţionale 20/431, 1999
Protocol din 29.05.97 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Democratică
Populară Laos //Tratate internaţionale 41/298, 2009
Acord din 24.05.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la cooperarea în
domeniul standardizării, metrologiei şi certificării //Tratate internaţionale 22/491, 1999
Acord din 24.05.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea în
domeniul sănătăţii //Tratate internaţionale 22/489, 1999
Acord din 24.05.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în
domeniul învăţămîntului //Tratate internaţionale 22/487, 1999
Acord din 24.05.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la principiile de bază
ale creării grupurilor financiar-industriale //Tratate internaţionale 22/483, 1999
Convenţie din 15.05.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul
carantinei şi protecţiei plantelor //Tratate internaţionale 20/403, 1999
Acord din 15.05.97 între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi
Silviculturii al Republicii Finlanda privind colaborarea comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică //Tratate
internaţionale 18/402, 1999
Acord din 28.04.97 între Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova şi Administraţia Regiunii Moscova a
Federaţiei Ruse privind colaborarea comercial-economică //Tratate internaţionale 21/293, 1999
Acord din 21.04.97 între Guvernul Republici Moldova şi Guvernul Republici Estonia cu privire la transporturile auto
internaţionale de pasageri şi mărfuri //Tratate internaţionale 18/388, 1999
Protocol din 17.04.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Başkortostan cu privire la
recunoaşterea drepturilor patrimoniale ale Republicii Moldova asupra patrimoniului fabricii de vinuri din Ufa,
amplasată pe teritoriul Republicii Başkortostan //Tratate internaţionale 21/291, 1999
Acord din 11.04.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind Statutul corespondenţilor
mijloacelor de informare în masă ai Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi ai corespondenţilor mijloacelor de
informare în masă ai Federaţiei Ruse în Republica Moldova //Tratate internaţionale 21/287, 1999
Protocol din 02.04.97 cu privire la consultări şi colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federative Iugoslavia //Tratate internaţionale 19/151, 1999
Protocol de consultări din 20.03.97 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Italiene //Tratate internaţionale 19/148, 1999
Declaraţie comună din 20.03.97 privind cooperarea economică între Republica Moldova şi Republica Italiană //Tratate
internaţionale 19/145, 1999
Declaraţie comună din 20.03.97 cu privire la principiile relaţiilor între Republica Moldova şi Republica Italiană
//Tratate internaţionale 19/141, 1999
Protocol din 18.03.97 între Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale al Republicii
Moldova şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului al României privind conlucrarea în domeniile
lucrărilor publice, amenajării teritoriului şi gospodăriei comunale //Tratate internaţionale 20/396, 1999
Acord din 18.03.97 între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova şi
Institutul Român de Standardizare privind cooperarea în domeniul recunoaşterii reciproce a activităţilor de
acreditare şi certificare //Tratate internaţionale 20/400, 1999
Declaraţie din 11.03.97 cu privire la principiile de bază ale creării Uniunii Vamale între Republica Moldova şi
Ucraina //Tratate internaţionale 22/273, 1999
Acord din 11.03.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind preluarea şi returnarea persoanelor
la frontiera de stat moldo-ucraineană //Tratate internaţionale 23/286, 1999
Acord din 11.03.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea controlului în
comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene //Tratate internaţionale 23/281, 1999
Acord din 11.03.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere a
frontierei de stat moldo-ucrainene şi simplificarea formalităţilor de trecere a frontierei de către cetăţenii care
locuiesc în raioanele de frontieră //Tratate internaţionale 22/263, 1999
Acord din 11.03.97 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind colaborarea unităţilor administrativ-
teritoriale ale Republicii Moldova şi regiunilor de frontieră ale Ucrainei //Tratate internaţionale 22/260, 1999
Acord din 31.01.97 între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Moldova privind comerţul cu produse textile
//Tratate internaţionale 13/27, 1999
Acord din 24.01.97 între Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibili al Republicii Moldova şi
Societatea pe acţiuni Concersul mixt moldo-rus "EURASIA-AMERICA" pe anii 1997-2002 //Tratate internaţionale
24/328, 2001
Acord din 21.01.97 între Ministerul Industriei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei Cărbunelui al
Ucrainei privind păstrarea specializării întreprinderilor şi livrările reciproce prin cooperare //Tratate internaţionale
22/256, 1999
Protocol de colaborare din 11.12.96 în domeniul învăţămîntului între Ministerul Învăţămîntului al Republicii Moldova şi
Ministerul Învăţămîntului, Ştiinţei şi Tehnologiilor al Republicii Bulgaria //Tratate internaţionale 18/261, 1999
Acord din 07.11.96 între Ministerul Învăţămîntului al Republicii Moldova şi Reţeaua Internaţională de Şcoli de Calitate
(Quality schools international) //Tratate internaţionale 21/358, 1999
Acord din 30.10.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind traficul auto internaţional
//Tratate internaţionale 23/4, 1999
Declaraţie comună din 29.10.96 privind tratatele bilaterale în relaţiile dintre Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de
Jos //Tratate internaţionale 20/20, 1999
Acord din 29.10.96 între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos privind transportul internaţional rutier //Tratate
internaţionale 20/24, 1999
Comunicat comun din 09.10.96 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Principatul
Andorra //Tratate internaţionale 39/4, 2009
Acord din 08.10.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea şi ajutorul
reciproc în domeniul controlului valutar şi al exportului //Tratate internaţionale 23/233, 1999
Acord din 08.10.96 între Ministerul Învăţămîntului al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului General şi
Profesional al Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul învăţămîntului preşcolar, general, secundar
profesional şi pedagogic //Tratate internaţionale 21/283, 1999
Acord din 08.10.96 între Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii al Republicii Moldova şi Ministerul Comunicaţiilor al
Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul telecomunicaţiilor şi comunicaţiiilor poştale //Tratate
internaţionale 21/279, 1999
Acord din 08.10.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea şi asistenţa
reciprocă în problemele respectării legislaţiei fiscale //Tratate internaţionale 21/274, 1999
Acord din 08.10.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în
domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecţiei pămîntului //Tratate internaţionale 21/271, 1999
Acord din 08.10.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la schimbul reciproc de
materiale topografo- geodezice şi aerofotografice //Tratate internaţionale 21/268, 1999
Acord din 08.10.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea tehnico-
ştiinţifică //Tratate internaţionale 21/264, 1999
Acord din 08.10.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind procedura şi condiţiile
difuzării în teritoriul Republicii Moldova a programelor organizaţiilor de teleradiodifuziune din Rusia //Tratate
internaţionale 21/255, 1999
Acord din 08.10.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul
comunicaţiilor //Tratate internaţionale 21/252, 1999
Acord din 08.10.96 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea şi schimbul de
informaţii în domeniul combaterii contravenţiilor financiare şi fiscale //Tratate internaţionale 21/258, 1999
Acord din 07.10.96 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Federaţiei Ruse privind
colaborarea în domeniul medicinei şi sănătăţii //Tratate internaţionale 21/248, 1999
Protocol din 17.09.96 cu privire la schimbul de informaţie între Direcţia de Stat pentru Asigurarea Informaţională
"Moldpres" şi Agenţia Ungară de Informaţii MTI //Tratate internaţionale 22/351, 1999
Protocol din 29.07.96 la Convenţia consulară între Japonia şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste //Tratate
internaţionale 19/189, 1999
Protocol din 17.07.96 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Regatul Arabiei Saudite şi Republica
Moldova //Tratate internaţionale 39/12, 2009
Acord din 11.07.96 privind cooperarea ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe Maghiară
//Tratate internaţionale 24/523, 2001
Comunicat comun din 09.07.96 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Jamaica
//Tratate internaţionale 40/366, 2009
Comunicat comun din 08.07.96 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica
Bolivia //Tratate internaţionale 40/102, 2009
Tratat din 06.07.96 între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală //Tratate
internaţionale 20/364, 1999
Acord de colaborare din 21.06.96 dintre Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe al
Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru Gospodăria Locativ-Comunală al Ucrainei //Tratate internaţionale
22/252, 1999
Protocol din 10.06.96 despre consultări între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Kîrgîzstan //Tratate internaţionale 19/256, 1999
Protocol din 10.06.96 privind schimbul instrumentelor de ratificare a Tratatului cu privire la principiile relaţiilor
interstatale ale Republicii Moldova cu Republica Kîrgîzstan //Tratate internaţionale 19/226, 1999
Declaraţie comună din 10.06.96 a Preşedintelui Republicii Moldova şi a Preşedintelui Republicii Kîrgîze //Tratate
internaţionale 41/240, 2009
Aranjament din 10.06.96 între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Kîrgîzstan privind
organizarea decontărilor //Tratate internaţionale 19/261, 1999
Aranjament din 10.06.96 între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Kîrgîzstan privind măsurile
de asigurare a convertibilităţii reciproce a monedelor naţionale //Tratate internaţionale 19/253, 1999
Acord din 10.06.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîzstan privind traficul auto
internaţional //Tratate internaţionale 19/266, 1999
Acord de colaborare din 10.06.96 în domeniul statisticii între Departamentul Statisticii al Republicii Moldova şi
Comitetul Naţional pentru Statistică al Republicii Kîrgîzstan //Tratate internaţionale 19/258, 1999
Acord din 10.06.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîzstan privind colaborarea în domeniul
învăţămîntului, ştiinţei şi culturii //Tratate internaţionale 19/292, 1999
Acord din 10.06.96 între Guvernul Republicii Moldova, Banca Naţională a Moldovei şi Guvernul Republicii Kîrgîzstan,
Banca Naţională a Republicii Kîrgîzstan privind reglementarea creanţelor pe perioada de la 1 ianuarie 1992 pînă la
deschiderea de către părţi a conturilor corespondente //Tratate internaţionale 19/247, 1999
Acord din 10.06.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîzstan privind colaborarea în domeniul
turismului //Tratate internaţionale 19/244, 1999
Acord din 10.06.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîzstan cu privire la colaborare şi
ajutor reciproc în chestiuni vamale //Tratate internaţionale 19/237, 1999
Acord din 29.05.96 între Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii al Republicii Moldova şi Ministerul Comunicaţiilor al
Ucrainei privind colaborarea în domeniul comunicaţiilor //Tratate internaţionale 22/248, 1999
Protocol de colaborare culturală din 22.05.96 între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al
Republicii Turcia //Tratate internaţionale 21/415, 1999
Protocol de colaborare industrială din 22.05.96 între Ministerul Industriei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei
şi Comerţului al Republicii Turcia //Tratate internaţionale 21/413, 1999
Comunicat comun moldo-turc din 22.05.96 //Tratate internaţionale 29/371, 2002
Acord din 22.05.96 privind cooperarea între Departamentul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi
Directoratul General al Tineretului şi Sportului al Republicii Turcia în domeniul tineretului şi sportului //Tratate
internaţionale 21/418, 1999
Acord de cooperare din 22.05.96 în domeniul învăţămîntului între Ministerul Învăţămîntului al Republicii Moldova şi
Ministerul Educaţiei Naţionale al Republicii Turcia //Tratate internaţionale 21/410, 1999
Acord din 22.05.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la colaborarea în
domeniul ştiinţei şi tehnologiei //Tratate internaţionale 21/407, 1999
Acord din 22.05.96 între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie civilă,
comercială şi penală //Tratate internaţionale 29/355, 2002
Acord Consular din 22.05.96 între Republica Moldova şi Republica Turcia //Tratate internaţionale 34/244, 2006
Declaraţie politică comună din 21.05.96 a Republicii Moldova şi Regatului Belgiei //Tratate internaţionale 18/171,
1999
Acord din 21.05.96 între Guvernul Republicii Moldova, pe de-o parte, şi Uniunea Economică belgo-luxemburgheză, pe
de altă parte, privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 29/58, 2002
Acord din 21.05.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgia privind transportul rutier
Protocol din 07.05.96 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse cu privire
la modul decontărilor reciproce pentru transporturile de trupe şi încărcăturile militare legate de aflarea temporară
a formaţiunilor militare ale Federaţiei Ruse pe teritoriul Republicii Moldova //Tratate internaţionale 24/325, 2001
Acord de colaborare din 07.05.96 în domeniul învăţămîntului între Ministerul Învăţămîntului al Republicii Moldova şi
Comitetul de Stat pentru Învăţămîntul Superior al Federaţiei Ruse //Tratate internaţionale 24/322, 2001
Convenţie consulară din 17.04.96 între Republica Moldova şi Republica Bulgaria //Tratate internaţionale 18/226, 1999
Acord din 17.04.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul
turismului //Tratate internaţionale 29/67, 2002
Acord din 17.04.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind serviciile aeriene între şi
dincolo de teritoriile lor respective //Tratate internaţionale 18/248, 1999
Acord din 17.04.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 18/219, 1999
Protocol din 12.04.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la recunoaşterea
drepturilor patrimoniale ale Republicii Moldova asupra patrimoniului întreprinderilor, amplasate pe teritoriul
Federaţiei Ruse şi a drepturilor patrimoniale ale Federaţiei Ruse asupra patrimoniului întreprinderilor, amplasate pe
teritoriul Republicii Moldova //Tratate internaţionale 21/224, 1999
Acord din 12.04.96 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea comercial-
economică în anii 1996-1997
Acord din 12.04.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind modul şi condiţiile de
privatizare a obiectelor patrimoniului Republicii Moldova, amplasate pe teritoriul Federaţiei Ruse, şi a obiectelor
patrimoniului Federaţiei Ruse, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova //Tratate internaţionale 21/227, 1999
Acord din 12.04.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe
venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale //Tratate internaţionale 21/232, 1999
Acord din 10.04.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea reciprocă în
domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecţiei asupra pămîntului //Tratate internaţionale 22/244,
1999
Acord din 05.04.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind serviciile aeriene
//Tratate internaţionale 19/223, 1999
Acord de colaborare din 05.04.96 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Interne al Republicii Lituania //Tratate internaţionale 19/357, 1999
Acord din 05.04.96 privind schimbul de informaţii între Direcţia de Stat pentru Asigurarea Informaţională a Republicii
Moldova "Moldpres"şi Agenţia Telegrafică a Republicii Lituania "Elta" //Tratate internaţionale 19/355, 1999
Acord din 05.04.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind comerţul şi cooperarea
economică //Tratate internaţionale 19/351, 1999
Protocol din 03.04.96 privind cooperarea între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Estonia //Tratate internaţionale 18/384, 1999
Declaraţie din 03.04.96 privind înţelegerea reciprocă, prietenia şi cooperarea între Republica Moldova şi Republica
Estonia //Tratate internaţionale 18/380, 1999
Acord din 03.04.96 privind schimbul de informaţii între Direcţia de Stat pentru Asigurarea Informaţională
"MOLDPRES" a Republicii Moldova şi Agenţia telegrafică "ETA" a Republicii Estonia //Tratate internaţionale 18/386,
1999
Tratat de colaborare din 02.04.96 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Belarusi şi Ministerul Sănătăţii al Republicii
Moldova în domeniul asigurării stării sanitar-epidemiogene favorabile a populaţiei //Tratate internaţionale 18/159,
1999
Acord din 19.03.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
privind promovarea şi protejarea investiţiilor //Tratate internaţionale 20/4, 1999
Acord din 21.02.96 între Guvernul Republicii Moldova şi Administraţia Ţinutului Altai privind colaborarea comercial-
economică //Tratate internaţionale 21/221, 1999
Acord de colaborare din 19.02.96 între Departamentul Relaţiilor Naţionale de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova şi
Ministerul Ucrainei pentru Problemele Naţionalităţilor şi Migrării //Tratate internaţionale 22/240, 1999
Acord din 05.02.96 între Ministerul Industriei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al Ucrainei cu privire la
cooperarea de producţie //Tratate internaţionale 22/237, 1999
Acord din 18.01.96 între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova şi
Comitetul pentru Standardizare, Metrologie şi Certificare al Republicii Belarusi privind certificarea //Tratate
internaţionale 18/157, 1999
Acord din 27.12.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea şi cooperarea în
domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor //Tratate internaţionale 20/360, 1999
Protocol din 18.12.95 cu privire la modul de organizare şi executare a transportărilor militare interstatale în interesul
Ministerului Apărării al Republicii Moldova şi Ministerului Apărării al Republicii Belarus şi decontările respective
//Tratate internaţionale 39/50, 2009
Protocol din 18.12.95 privind colaborarea între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al
Republicii Belarus în problemele reparaţiei armamentului, tehnicii militare şi asigurarea tehnico-materială a trupelor
//Tratate internaţionale 39/46, 2009
Convenţie de colaborare din 15.12.95 între Compania de Stat "Teleradio-Moldova" şi Televiziunea din Ungaria,
MTV //Tratate internaţionale 22/380, 1999
Acord din 13.12.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Başkortostan cu privire la relaţiile
economice reciproce în anii 1996-2000 //Tratate internaţionale 21/217, 1999
Acord din 12.12.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Administraţia Regiunii Tiumen a Federaţiei Ruse cu privire la
colaborarea comercial- economică //Tratate internaţionale 21/213, 1999
Memorandum din 04.12.95 cu privire la cooperarea în domeniul apărării şi relaţiilor militare între Ministerul Apărării al
Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Statelor Unite ale Americii //Tratate internaţionale 21/354, 1999
Acord de colaborare din 01.12.95 între Ministerul Industriei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al Republicii
Bulgaria //Tratate internaţionale 18/264, 1999
Acord din 30.11.95 între Republica Moldova şi Confederaţia Elveţiană privind promovarea şi protecţia reciprocă a
investiţiilor //Tratate internaţionale 18/363, 1999
Acord din 30.11.95 privind comerţul şi cooperarea economică între Republica Moldova şi Confederaţia Elveţiană
//Tratate internaţionale 18/355, 1999
Acord din 23.11.95 între Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova şi Comitetul Superior de Atestare de pe
lîngă Cabitetul Miniştrilor al Turkmenistanului privind recunoaşterea reciprocă a echivalenţei actelor (diplomelor,
atestatelor) de conferire a gradelor şi titlurilor ştiinţifice //Tratate internaţionale 21/454, 1999
Acord de colaborare din 23.11.95 între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Direcţia Generală a
Arhivelor de pe lîngă Cabinetul Miniştrilor al Republicii Turkmenistan //Tratate internaţionale 21/451, 1999
Acord din 21.11.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în
domeniul turismului //Tratate internaţionale 22/480, 1999
Acord din 21.11.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la traficul auto
internaţional //Tratate internaţionale 22/475, 1999
Acord din 21.11.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 22/466, 1999
Acord de colaborare din 25.10.95 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Interne al Republicii Kîrgîze //Tratate internaţionale 41/218, 2009
Protocol de colaborare din 13.10.95 în domeniul arhitecturii şi construcţiilor între Departamentul Arhitectură şi
Construcţii al Republicii Moldova şi Ministerul Construcţiilor Locative şi Amenajării Teritoriului al Republicii
Kazahstan //Tratate internaţionale 24/217, 2001
Acord din 13.10.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la recunoaşterea
reciprocă a autorizaţiilor de stat pentru efectuarea activităţii în construcţii, eliberate de organele de autorizare ale
Republicii Moldova şi Republicii Kazahstan //Tratate internaţionale 24/214, 2001
Declaraţie comună din 11.10.95 privind principiile relaţiilor dintre Republica Moldova şi Republica Federativă
Germania //Tratate internaţionale 19/73, 1999
Acord din 11.10.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la
cooperarea culturală //Tratate internaţionale 29/141, 2002
Acord din 11.10.95 între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova
(MOLDOVASTANDARD) şi Inspecţia de Stat pentru Standardizare şi Metrologie de pe lîngă Guvernul Republicii
Kîrgîzstan (KÎRKÎZSTANDARD) privind colaborarea în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării //Tratate
internaţionale 19/233, 1999
Acord din 11.10.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative Germania cu privire la
transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri //Tratate internaţionale 19/14, 1999
Acord din 11.10.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative Germania cu privire la
îngrijirea mormintelor germane de război din Republica Moldova //Tratate internaţionale 19/9, 1999
Acord din 10.10.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Tatarstan cu privire la colaborarea
comercial-economică //Tratate internaţionale 21/210, 1999
Acord din 28.09.95 de colaborare între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Direcţia Generală a
Arhivelor de pe lîngă Consiliul de Miniştri al Republicii Tadjikistan //Tratate internaţionale 40/466, 2009
Acord din 26.09.95 între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor //Tratate internaţionale 20/13, 1999
Acord de colaborare din 12.09.95 dintre Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe al
Republicii Moldova şi Ministerul Gospodăriei Locativ-Comunale al Republicii Belarusi //Tratate internaţionale
18/153, 1999
Acord din 12.09.95 privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi
//Tratate internaţionale 18/142, 1999
Acord din 12.09.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi privind garanţiile drepturilor
cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii //Tratate internaţionale 18/138, 1999
Acord din 12.09.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi privind colaborarea în domeniul
politicii de tineret //Tratate internaţionale 18/135, 1999
Protocol de colaborare din 11.09.95 între Direcţia de Stat pentru Asigurarea Informaţională "Moldpres" şi Agenţia
Belarusă de Presă "Belinform" //Tratate internaţionale 18/119, 1999
Acord din 11.09.95 între Ministerul Învăţămîntului al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei al
Republicii Belarusi privind colaborarea în domeniul învăţămîntului //Tratate internaţionale 18/131, 1999
Acord din 11.09.95 între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei al Republicii Belarusi privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică //Tratate internaţionale
18/128, 1999
Acord din 11.09.95 între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova şi
Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului al Republicii Belarusi privind colaborarea în domeniul recunoaşterii reciproce a
lucrărilor de certificare //Tratate internaţionale 18/125, 1999
Acord de colaborare din 11.09.95 între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Presei al
Republicii Belarusi //Tratate internaţionale 18/121, 1999
Protocol din 08.09.95 cu privire la colaborare şi consultări între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Letonia //Tratate internaţionale 19/308, 1999
Protocol din 29.08.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la asigurarea condiţiilor
preferenţiale pentru transportarea producţiei agricole perisabile în Ucraina şi în tranzit prin teritoriul Ucrainei spre
alte ţări ale C.S.I. //Tratate internaţionale 22/228, 1999
Protocl din 29.08.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la reglementarea creanţelor
//Tratate internaţionale 22/223, 1999
Protocolul negocierilor din 29.08.95 între delegaţiile guvernamentale ale Republicii Moldova şi Ucrainei în problemele
comercial-economice //Tratate internaţionale 22/182, 1999
Protocolul întîlnirii din 29.08.95 prim-miniştrilor Republicii Moldova şi Ucrainei, care a avut loc în cadrul vizitei oficiale
a delegaţiei guvernamentale a Ucrainei în Republica Moldova la 28-29 august 1995 //Tratate internaţionale
22/180, 1999
Modificări şi completări din 29.08.95 la Acordul cu privire la organizarea decontărilor între Banca Naţională a Moldovei
şi Banca Naţională a Ucrainei în legătură cu introducerea de către Republica Moldova a valutei naţionale - leului
din 31 martie 1994 //Tratate internaţionale 22/216, 1999
Convenţie din 29.08.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri pe
venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale //Monitorul Oficial 81-82/2, 19.12.1996
Convenţie Consulară din 29.08.95 între Republica Moldova şi Ucraina //Tratate internaţionale 22/197, 1999
Acord din 29.08.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comerţul liber //Tratate
internaţionale 22/230, 1999
Acord din 29.08.95 între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi "Gossadvinprom" al Ucrainei
privind colaborarea economică şi tehnico-ştiinţifică //Tratate internaţionale 22/225, 1999
Acord de colaborare din 29.08.95 între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Ucrainei în
domeniul medicinei şi ocrotirii sănătăţii pe anii 1995-1996 //Tratate internaţionale 22/219, 1999
Acord din 29.08.95 între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Relaţiilor Economice Externe şi
Comerţului al Ucrainei cu privire la colaborare //Tratate internaţionale 22/216, 1999
Acord din 29.08.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 22/190, 1999
Acord din 29.08.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind garantarea drepturilor cetăţenilor în
domeniul asigurării cu pensii //Tratate internaţionale 22/185, 1999
Acord din 25.08.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Finlanda privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 18/397, 1999
Acord din 27.07.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polonia privind serviciile aeriene //Tratate
internaţionale 20/136, 1999
Acord din 20.07.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea economică şi
comercială //Tratate internaţionale 18/376, 1999
Acord din 07.07.95 între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova şi
Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Standardizare, Metrologie şi Certificare privind colaborarea în domeniile
standardizării, metrologiei şi certificării //Tratate internaţionale 22/156, 1999
Acord din 05.07.95 între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere tehnică al Republicii Moldova
(MOLDOVASTANDARD) şi Comitetul Federaţiei Ruse pentru Standardizare, Metrologie şi Certificare
(GOSSTANDARTUL RUSIEI) referitor la schimbul reciproc şi difuzarea documentelor normative //Tratate
internaţionale 21/207, 1999
Acord din 15.06.95 de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii
Bulgaria //Tratate internaţionale 40/105, 2009
Acord din 08.06.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la transporturile auto
internaţionale de pasageri şi mărfuri //Tratate internaţionale 19/344, 1999
Acord din 08.06.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia cu privire la traficul internaţional
auto //Tratate internaţionale 19/302, 1999
Acord din 26.05.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la comerţul
liber //Tratate internaţionale 18/28, 1999
Acord din 26.05.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la comerţul liber
//Tratate internaţionale 19/214, 1999
Acord din 26.05.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîzstan cu privire la comerţul liber
//Monitorul Oficial 6/3, 23.01.1997
Tratat de colaborare din 19.05.95 în domeniul arhitecturii şi construcţiilor între Ministerul Arhitecturii şi Construcţiilor
al Republicii Belarusi şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova //Tratate
internaţionale 18/115, 1999
Acord din 18.05.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite Mexicane privind cooperarea în
domeniul învăţămîntului şi culturii //Tratate internaţionale 24/273, 2001
Înţelegere din 21.04.95 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe a
României privind punerea la dispoziţia Ambasadei Republicii Moldova în România şi Ambasadei României în
Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative
echivalente pe care le au în folosinţă //Tratate internaţionale 20/356, 1999
Tratat din 19.04.95 cu privire la bazele relaţiilor de prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi Republica
Ungară //Tratate internaţionale 22/304, 1999
Acord din 19.04.95 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea culturală
//Tratate internaţionale 22/348, 1999
Acord din 19.04.95 între Republica Moldova şi Republica Ungară cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor //Tratate internaţionale 22/341, 1999
Acord din 19.04.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind serviciile aeriene //Tratate
internaţionale 22/328, 1999
Acord din 19.04.95 între Republica Moldova şi Republica Ungară privind evitarea dublei impuneri şi prevenire a
evaziunii fiscale referitor la impozitele pe venit şi proprietate //Tratate internaţionale 22/310, 1999
Tratat de prietenie şi colaborare din 30.03.95 între Republica Moldova şi Republica Uzbekistan //Tratate
internaţionale 22/383, 1999
Protocol din 30.03.95 cu privire la consultări între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Uzbekistan //Tratate internaţionale 22/388, 1999
Acord din 30.03.95 între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Centrală a Republicii Uzbekistan cu privire la
organizarea decontărilor //Tratate internaţionale 22/450, 1999
Acord din 30.03.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind garantarea drepturilor
cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii //Tratate internaţionale 22/445, 1999
Acord din 30.03.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan pentru colaborarea reciprocă
privind mandatele poştale //Tratate internaţionale 22/442, 1999
Acord din 30.03.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la comerţul liber
//Tratate internaţionale 22/436, 1999
Acord de colaborare din 30.03.95 în domeniul artelor şi culturii între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Uzbekistan //Tratate internaţionale 22/433, 1999
Acord din 30.03.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene şi
cooperarea în domeniul transportului aerian //Tratate internaţionale 22/422, 1999
Acord din 30.03.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în
domeniul telecomunicaţiilor şi comunicaţiilor poştale //Tratate internaţionale 22/398, 1999
Acord de colaborare tehnico-ştiinţifică din 30.03.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Uzbekistan //Tratate internaţionale 22/394, 1999
Acord din 30.03.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind plăţile
necomerciale //Tratate internaţionale 22/390, 1999
Acord din 30.03.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale în materie de impozite pe venit şi pe avere //Tratate internaţionale 22/402,
1999
Acord din 30.03.95 între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Comitetul Fiscal de Stat al
Republicii Uzbekistan cu privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor şi asigurărilor vamale //Tratate
internaţionale 22/464, 1999
Acord din 30.03.95 între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Comitetul Fiscal de Stat al
Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în domeniul reţinerii şi restituirii bunurilor culturale deplasate
ilicit //Tratate internaţionale 22/461, 1999
Acord din 30.03.95 între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Comitetul Fiscal de Stat al
Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în combaterea contrabandei şi a contravenţiilor vamale //Tratate
internaţionale 22/458, 1999
Acord din 30.03.95 între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Comitetului Fiscal de Stat al
Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în combaterea traficului ilicit de arme, muniţii, substanţe explozibile,
stupefiante şi psihotrope //Tratate internaţionale 22/454, 1999
Tratat de prietenie şi colaborare din 27.03.95 între Republica Moldova şi Republica Lituania //Tratate internaţionale
19/337, 1999
Protocol de colaborare şi consultări din 27.03.95 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Lituania //Tratate internaţionale 19/342, 1999
Protocol din 27.03.95 privind relaţiile consulare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania
Protocol din 10.03.95 privind stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Regatul Cambodgiei //Tratate
internaţionale 42/50, 2009
Protocl din 24.02.95 cu privire la consultările între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Ucrainei //Tratate internaţionale 22/153, 1999
Protocol din 24.02.95 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al
Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul informaţiei //Tratate internaţionale 22/151, 1999
Protocol din 21.02.95 între Compania de Stat "Moldova-Tur" din Republica Moldova şi Ministerul Turismului din
România //Tratate internaţionale 20/348, 1999
Înţelegere din 21.02.95 între Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Departamentul pentru Administraţia Publică
Locală din România privind colaborarea în domeniul administraţiei publice locale //Tratate internaţionale 20/345,
1999
Convenţie din 21.02.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital //Tratate internaţionale 20/326, 1999
Acord din 21.02.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la principiile colaborării în
domeniul transportului feroviar //Tratate internaţionale 20/352, 1999
Acord din 14.02.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în
domeniul protecţiei civile, prevenirii avariilor industriale, calamităţilor naturale şi lichidării consecinţelor lor
//Tratate internaţionale 21/199, 1999
Acord din 10.02.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Tadjikistan privind colaborarea comercial-
economică în anul 1995 //Tratate internaţionale 40/458, 2009
Acord din 10.02.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind garanţiile drepturilor
cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii //Tratate internaţionale 21/195, 1999
Acord din 07.02.95 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Grecia
privind condiţiile acordării burselor studenţilor din Republica Moldova pentru instruirea în instituţiile de învăţămînt
militar ale Greciei //Tratate internaţionale 18/345, 1999
Protocol din 02.02.95 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse privind
organizarea recepţiei delagaţiilor militare la tratativele între Republica Moldova şi Federaţia Rusă în probleme
militare //Tratate internaţionale 21/193, 1999
Acord din 02.02.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind organizarea interacţiunii în
timpul inspectării formaţiunilor militare ale Federaţiei Ruse, aflate temporar pe teritoriul Republicii Moldova, în
legătură cu Tratatul cu privire la Forţele Armate convenţionale din Europa şi Documentul de la Viena din 1992 cu
privire la măsurile de consolidare a încrederii şi securităţii //Tratate internaţionale 21/185, 1999
Acord din 02.02.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind transportarea trupelor şi
încărcăturilor militare ale formaţiunilor militare ale Federaţiei Ruse aflate temporar pe teritoriul Republicii Moldova
şi modul decontărilor reciproce în problema dată //Tratate internaţionale 21/189, 1999
Acord din 02.02.95 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la garanţiile sociale şi
asigurarea cu pensii a foştilor militari şi a membrilor familiilor lor //Monitorul Oficial 8-9/1, 20.01.2000
Acord din 30.01.95 între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea
în cadrul Programului "GLOBE" //Tratate internaţionale 21/345, 1999
Acord din 12.01.95 cu privire la înfăptuirea lucrărilor coordonate de certificare între Comitetul Federaţiei Ruse pentru
Standardizare, Metrologie şi Certificare şi Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al
Republicii Moldova //Tratate internaţionale 21/182, 1999
Acord din 23.12.94 între Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător al Republicii Moldova şi Ministerul Resurselor
Naturale şi Protecţiei Mediului Înconjurător al Republicii Belarusi privind colaborarea în domeniul protecţiei
mediului înconjurător //Tratate internaţionale 18/95, 1999
Acord din 23.12.94 între Guvernul Republicii Moldova, Banca Naţională a Moldovei şi Cabinetul Miniştrilor al Republicii
Belarusi, Banca Naţională a Republicii Belarusi cu privire la reglementarea decontărilor între agenţii economici ai
Republicii Moldova şi Republicii Belarusi //Tratate internaţionale 18/94, 1999
Acord din 23.12.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind evitarea dublei impozitări
şi prevenirea evaziunii fiscale referitor la impozitele pe venituri şi bunuri //Monitorul Oficial 21, 03.04.1997
Plan de colaborare din 21.12.94 între Ministerele Sănătăţii ale Republicii Moldova şi Republicii Cuba pentru anii 1995-
1999 //Tratate internaţionale 18/334, 1999
Acord de colaborare din 21.12.94 în domeniul culturii, învăţămîntului şi ştiinţei între Republica Moldova şi Republica
Cuba //Tratate internaţionale 18/331, 1999
Acord din 14.12.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul
atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de calificare superioară //Tratate internaţionale 21/179, 1999
Protocol din 12.12.94 de consultări şi colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria //Tratate internaţionale 18/210, 1999
Convenţie din 12.12.94 sanitar-veterinară între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria //Tratate
internaţionale 18/200, 1999
Convenţie din 12.12.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în
domeniul carantinei şi protecţiei plantelor //Tratate internaţionale 18/189, 1999
Acord din 12.12.94 între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al
Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii şi
alimentaţiei //Tratate internaţionale 18/194, 1999
Acord din 12.12.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind transportul rutier
internaţional de pasageri şi mărfuri //Tratate internaţionale 18/212, 1999
Acord din 12.12.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea
comercial-economică //Tratate internaţionale 18/205, 1999
Acord din 09.12.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind instituirea comisiei mixte
interguvernamentale moldo-ucrainene în domeniul colaborării economice şi comerciale //Tratate internaţionale
22/148, 1999
Acord din 09.12.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind colaborarea economică şi
comercială //Tratate internaţionale 22/144, 1999
Acord din 08.12.94 între Guvernul Republicii Belarusi şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la recunoaşterea
reciprocă a licenţelor de stat pentru înfăptuirea activităţilor în construcţii, eliberate de centrele de licenţiere ale
Republicii Belarusi şi Republicii Moldova //Tratate internaţionale 18/91, 1999
Protocol din 01.12.94 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Statul Islamic
Afganistan //Tratate internaţionale 36/4, 2006
Acord din 24.11.94 de cooperare culturală, ştiinţifică şi tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Franceze //Tratate internaţionale 18/410, 1999
Acord din 23.11.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea în comun şi protecţia
apelor de frontieră //Tratate internaţionale 22/136, 1999
Tratat de prietenie şi cooperare din 15.11.94 între Republica Moldova şi Republica Polonia //Tratate internaţionale
20/115, 1999
Înţelegere din 15.11.94 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al
Republicii Polonia despre realizarea Acordului privind preluarea şi transferarea persoanelor aflate nelegitim pe
teritoriile Republicii Moldova şi Republicii Polonia //Tratate internaţionale 20/131, 1999
Convenţie din 15.11.94 între Republica Moldova şi Republica Polonia privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe
proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale //Monitorul Oficial 72-73, 07.11.1996
Convenţie consulară din 15.11.94 între Republica Moldova şi Republica Polonia //Tratate internaţionale 20/94, 1999
Acord din 15.11.94 între Republica Moldova şi Republica Polonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor //Tratate internaţionale 20/87, 1999
Acord din 15.11.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polonia privind preluarea şi transferarea
persoanelor aflate nelegitim pe teritoriile Republicii Moldova şi Republicii Polonia //Tratate internaţionale 20/127,
1999
Acord din 15.11.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polonia privind călătoriile fără vize
//Tratate internaţionale 20/122, 1999
Protocolul negocierilor din 03.11.94 între comisiile guvernamentale ale Ucrainei şi Republicii Moldova pentru
examinarea problemelor din domeniul patrimoniului şi frontierelor //Tratate internaţionale 22/134, 1999
Acord de colaborare din 03.11.94 între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Comitetul pentru Arhive şi
lucrări de Secretariat de pe lîngă Consiliul Miniştrilor al Republicii Belarusi //Tratate internaţionale 18/87, 1999
Acord din 03.11.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea în problemele
grănicereşti //Tratate internaţionale 22/132, 1999
Acord de colaborare din 03.11.94 între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Serviciul de Stat de Arhivă
al Federaţiei Ruse //Tratate internaţionale 21/176, 1999
Protocol din 02.11.94 între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al
Republicii Islamice Iran cu privire la cooperarea în domeniul agriculturii //Tratate internaţionale 19/99, 1999
Memorandum de înţelegere din 02.11.94 între Ministerul Industriei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al
Republicii Islamice Iran în domeniile economic, ştiinţific, industrial şi transferului de tehnologii moderne //Tratate
internaţionale 19/96, 1999
Memorandum de înţelegere din 02.11.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Islamice Iran
privind abolirea vizelor pentru deţinătorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu (oficiale) //Tratate internaţionale
19/94, 1999
Memorandum de înţelegere din 02.11.94 privind consultările politice între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii
Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Islamice Iran //Tratate internaţionale 19/92, 1999
Memorandum de înţelegere din 02.11.94 cu privire la cooperarea ştiinţifică şi culturală între Republica Moldova şi
Republica Islamică Iran //Tratate internaţionale 19/90, 1999
Acord din 21.10.94 între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la statutul juridic, modul şi termenele de
retragere a formaţiunilor militare ale Federaţiei Ruse, aflate temporar pe teritoriul Republicii Moldova
Acord din 21.10.94 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse cu privire la
activitatea de zbor a aviaţiei formaţiunilor militare ale Federaţiei Ruse, provizoriu dislocate pe teritoriul Republicii
Moldova, şi cu privire la utilizarea aerodromului Tiraspol de către Aviaţia de transport a Forţelor Armate ale
Fedraţiei Ruse //Tratate internaţionale 21/172, 1999
Acord din 14.10.94 de colaborare culturală dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al
Federaţiei Ruse //Tratate internaţionale 21/166, 1999
Protocol din 30.09.94 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Angola
//Tratate internaţionale 39/8, 2009
Declaraţia comună din 27.09.94 a Republicii Moldova şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord //Tratate
internaţionale 39/146, 2009
Acord din 26.09.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind serviciile aeriene //Tratate
internaţionale 21/154, 1999
Acord din 23.09.94 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al României privind
colaborarea în domeniul protecţiei civile, în timp de pace //Tratate internaţionale 24/339, 2001
Acord din 17.08.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea culturală şi
ştiinţifică //Monitorul Oficial 17, 08.12.1994
Protocolul negocierilor din 11.08.94 între delegaţiile guvernamentale ale Republicii Moldova şi Ucrainei //Tratate
internaţionale 22/130, 1999
Acord din 11.08.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a
drepturilor şi reglementarea raporturilor de proprietate //Tratate internaţionale 34/323, 2006
Protocolul din 10.08.94 al tratativelor dintre delegaţiile guvernamentale ale Republicii Belarusi şi Republicii
Moldova //Tratate internaţionale 18/82, 1999
Protocol din 14.06.94 despre consultări şi colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi
Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse //Tratate internaţionale 21/124, 1999
Convenţie consulară din 14.06.94 între Republica Moldova şi Federaţia Rusă //Monitorul Oficial 19-20, 27.03.1997
Tratat din 03.06.94 de prietenie şi colaborarea între Republica Moldova şi Republica Turcia //Tratate internaţionale
21/378, 1999
Protocol din 03.06.94 cu privire la cooperarea tehnică, ştiinţifică şi economică între Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Afacerilor Rurale al Republicii Turcia //Tratate
internaţionale 21/392, 1999
Memorandum de înţelegere din 03.06.94 între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Turcia //Tratate internaţionale 21/386, 1999
Memorandum de înţelegere din 03.06.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia //Tratate
internaţionale 21/383, 1999
Comunicat comun din 03.06.1994 între Preşedintele Republicii Moldova şi Preşedintele Republicii Turcia //Tratate
internaţionale 29/353, 2002
Acord din 03.06.94 privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia //Tratate
internaţionale 34/220, 2006
Acord din 03.06.94 cu privire la transportul rutier internaţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul
Republicii Turcia //Tratate internaţionale 21/394, 1999
Acord de colaborare culturală din 03.06.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia //Tratate
internaţionale 21/388, 1999
Acord din 03.06.94 de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la
combaterea traficului internaţional ilicit de droguri, terorismului internaţional şi altor crime organizate //Tratate
internaţionale 23/255, 1999
Protocol din 26.05.94 privind ordinea decontărilor reciproce între Comitetul Suprem de Atestare al Federaţiei Ruse şi
Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova //Tratate internaţionale 21/122, 1999
Acord din 13.05.94 între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Inspecţia Vamală de Stat pe lîngă
Ministerul Finanţelor al Republicii Kîrgîze cu privire la modul de aplicare a procedurilor vamale în comerţul reciproc
pentru anul 1994 //Tratate internaţionale 41/215, 2009
Acord din 13.05.94 între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Inspecţia Vamală de Stat pe lîngă
Ministerul Finanţelor al Republicii Kîrgîze cu privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor vamale şi
asigurărilor vamale //Tratate internaţionale 41/213, 2009
Acord din 13.05.94 între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Inspecţia Vamală de Stat pe lîngă
Ministerul Finanţelor al Republicii Kîrgîze cu privire la colaborare pentru combaterea traficului ilicit de stupefiante şi
substanţe psihotrope //Tratate internaţionale 41/208, 2009
Protocol din 05.05.94 privind consultările între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Belarusi //Tratate internaţionale 18/80, 1999
Acord din 05.05.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi cu privire la activitatea de muncă
şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova, încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Belarusi, şi a
cetăţenilor Republicii Belarusi, încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Moldova //Tratate internaţionale 18/74,
1999
Protocol din 27.04.94 cu privire la colaborarea în domeniul arhitecturii şi construcţiilor între Departamentul pentru
Arhitectură şi Construcţii al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat al Federaţiei Ruse pentru problemele
Arhitecturii şi Construcţiilor //Tratate internaţionale 21/113, 1999
Acord din 27.04.94 între Guvernul Federaţiei Ruse şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a
licenţelor de stat pentru înfăptuirea activităţilor în construcţii, eliberate de centrele de licenţiere ale Rusiei şi
Moldovei //Tratate internaţionale 21/119, 1999
Acord din 27.04.94 între Comitetul de Stat al Federaţiei Ruse pentru problemele Arhitecturii şi Construcţiilor şi
Departamentul Republicii Moldova pentru Arhitectură şi Construcţii cu privire la modul de recunoaştere reciprocă a
licenţelor de stat pentru înfăptuirea activităţii în domeniul construcţiilor, eliberate de centrele de licenţiere ale
Rusiei şi Moldovei //Tratate internaţionale 21/116, 1999
Acord din 26.04.94 cu privire la modul de recunoaştere reciprocă a licenţelor pentru înfăptuirea activităţilor în
domeniul construcţiilor, eliberate de Centrele de licenţiere ale Republicii Moldova şi Ucrainei //Tratate
internaţionale 22/127, 1999
Acord din 26.04.94 între Ministerul Arhitecturii şi Construcţiilor al Ucrainei şi Departamentul Arhitecturii şi
Construcţiilor al Republicii Moldova //Tratate internaţionale 22/124, 1999
Acord din 18.04.94 între Republica Moldova şi Federaţia Rusă în vederea colaborării Ministerului Securităţii Naţionale
al Republicii Moldova şi Serviciului de Informaţii Externe al Federaţiei Ruse în domeniul activităţilor informative
//Tratate internaţionale 21/110, 1999
Protocol din 12.04.94 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Algeriană
Democratică şi Populară //Tratate internaţionale 36/33, 2006
Acord din 09.04.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi cu privire la traficul auto
internaţional //Tratate internaţionale 18/66, 1999
Acord din 21.03.94 între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în
vederea facilitării acordării asistenţei //Tratate internaţionale 29/349, 2002
Acord din 28.02.94 între Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 41/170, 2009
Acord din 18.02.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea tehnico-
ştiinţifică şi de producţie a întreprinderilor din ramura industriei de apărare //Tratate internaţionale 21/107, 1999
Protocol din 15.02.94 privind consultările dintre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Polonia //Tratate internaţionale 20/67, 1999
Acord din 15.02.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la comerţul liber //Tratate
internaţionale 20/212, 1999
Acord din 14.02.94 între Republica Moldova şi Republica Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor //Tratate internaţionale 21/401, 1999
Acord din 14.02.94 între Republica Moldova şi Republica Turcia privind cooperarea comercial-economică //Tratate
internaţionale 21/375, 1999
Acord din 03.02.94 între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Azerbaidjan cu privire la
organizarea decontărilor interbancare în legătură cu introducerea de către Republica Azerbaidjan şi Republica
Moldova a valutelor naţionale //Tratate internaţionale 24/15, 2001
Acord din 21.01.94 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei privind transportul
internaţional rutier de pasageri şi mărfuri //Tratate internaţionale 18/338, 1999
Acord din 29.12.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind condiţiile de transmitere a
tehnicii de transmisiuni, clădirilor şi obiectelor orăşelului militar din posesia batalionului 2 independent de cablu-
radiorelee al Federaţiei Ruse în posesia Republicii Moldova //Tratate internaţionale 21/104, 1999
Acord din 29.12.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la transmiterea reciprocă
a armamentului, tehnicii militare şi a patrimoniului tehnico-militar //Tratate internaţionale 21/100, 1999
Acord din 24.12.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului cu privire la comerţul liber
//Tratate internaţionale 21/445, 1999
Acord din 23.12.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Tadjikistan privind colaborarea comercial-
economică în anul 1994 //Tratate internaţionale 40/450, 2009
Tratat din 13.12.93 între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă şi
penală //Tratate internaţionale 22/85, 1999
Convenţie din 13.12.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea de muncă şi
protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova şi Ucrainei, încadraţi în muncă în afara hotarelor statelor lor
//Tratate internaţionale 22/119, 1999
Acord din 29.11.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi cu privire la colaborarea în
domeniul transportului feroviar //Tratate internaţionale 18/62, 1999
Convenţie din 27.11.93 privind colaborarea în domeniul umanitar între Departamentul de Stat pentru Relaţiile
Naţionale al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru problemele Federaţiei şi Naţionalităţilor al Federaţiei
Ruse //Tratate internaţionale 21/97, 1999
Acord din 18.11.93 întocmit prin schimb de note privind stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi
Republica Bosnia şi Herţegovina //Tratate internaţionale 41/96, 2009
Convenţie din 19.10.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru reglementarea
problemelor succesiunii de drept privind datoria externă de Stat şi activele fostei Uniunii R.S.S. //Tratate
internaţionale 21/95, 1999
Acord din 18.10.93 între Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova şi Comisia Superioară de Atestare a
Republicii Azerbaidjan privind recunoaşterea reciprocă a echivalenţei actelor (diplome, atestate) referitoare la
conferirea gradelor şi titlurilor ştiinţifice //Tratate internaţionale 24/4, 2001
Înţelegere din 15.09.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind utilizarea "Fondului la
dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova" pe anul 1993 //Tratate internaţionale
20/206, 1999
Înţelegere din 10.09.93 de colaborare şi ajutor reciproc între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi
Ministerul de Interne al României //Tratate internaţionale 20/208, 1999
Protocol din 11.08.93 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Federativă a
Braziliei //Tratate internaţionale 39/143, 2009
Acord din 05.08.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind contribuirea la deminarea
unor sectoare de teren pe teritoriul regiunii Transnistrene a Republicii Moldova //Tratate internaţionale 21/92,
1999
Acord din 26.07.93 între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Tadjikistanului cu privire la organizarea
decontărilor //Tratate internaţionale 24/460, 2001
Acord din 20.07.93 între Republica Moldova şi Guvernul Federal al Austriei privind transporturile aeriene civile
//Tratate internaţionale 18/10, 1999
Înţelegere de colaborare din 08.07.1993 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse //Monitorul Oficial 30-39/95, 03.02.2017
Acord din 28.06.93 privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României //Tratate
internaţionale 20/191, 1999
Acord din 23.06.93 încheiat între Guvernul Republicii Molodva şi Guvernul Republicii Turcia privind colaborarea în
domeniul turismului //Tratate internaţionale 21/371, 1999
Acord din 16.06.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi cu privire la comerţul liber
//Tratate internaţionale 18/56, 1999
Protocol de consultări din 15.06.93 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Turcia //Tratate internaţionale 21/363, 1999
Acord din 15.06.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la desfiinţarea regimului
de vize pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu //Tratate internaţionale 21/367, 1999
Acord de colaborare din 10.06.93 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii
Belarusi //Tratate internaţionale 18/53, 1999
Acord din 04.06.93 între Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului al
Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul ştiinţei şi învăţămîntului //Tratate internaţionale 22/81, 1999
Acord din 01.06.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind perfectarea creditului de stat
acordat Guvernului Ucrainei potrivit rezultatelor relaţiilor economice şi comerciale ale celor două ţări în anul
1992 //Tratate internaţionale 22/78, 1999
Acord din 28.05.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind reîntocmirea datoriei pentru
creditele tehnice în credit de stat Guvernului Republicii Moldova în conformitate cu rezultatele relaţiilor comercial-
economice pe anii 1992-1993 //Tratate internaţionale 21/89, 1999
Convenţie din 27.05.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la activitatea de
muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova şi ai Federaţiei Ruse, încadraţi în muncă în afara
hotarelor statelor lor //Tratate internaţionale 21/84, 1999
Acord din 27.05.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la principiile de
colaborare şi condiţiile relaţiilor reciproce în domeniul transporturilor //Tratate internaţionale 21/81, 1999
Acord din 27.05.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul
standardizării, metrologiei şi certificării //Tratate internaţionale 21/77, 1999
Protocol din 20.05.93 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Arabă
Siriană //Tratate internaţionale 36/77, 2006
Acord din 18.05.93 de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Interne al Republicii Bulgaria //Tratate internaţionale 30/422, 2005
Acord 17.05.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul
învăţămîntului, ştiinţei şi culturii //Tratate internaţionale 18/18, 1999
Protocol din 12.05.93 privind stabilirea de relaţii diplomatice între Republica Moldova şi Republica Chile //Tratate
internaţionale 41/107, 2009
Memorandum din 03.05.93 privind colaborarea între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel //Tratate
internaţionale 19/102, 1999
Protocol din 01.05.93 între Republica Moldova şi Ucraina cu privire la reglementarea relaţiilor patrimoniale //Tratate
internaţionale 22/77, 1999
Protocol de colaborare din 22.04.93 între Direcţia de Interne a regiunii Cernăuţi din Ucraina şi secţiile raionale de
poliţie Briceni, Ocniţa şi Edineţ din Republica Moldova în domeniul luptei cu criminalitatea //Tratate internaţionale
22/73, 1999
Acord din 21.04.93 între Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor //Tratate internaţionale 21/333, 1999
Acord de colaborare din 21.04.93 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Interne al Republicii Belarusi //Tratate internaţionale 18/48, 1999
Tratat din 14.04.93 între Republica Moldova şi Republica Letonia cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile
juridice în materie civilă, familială şi penală //Tratate internaţionale 19/278, 1999
Protocol din 13.04.93 între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere tehnică al Republicii Moldova şi
Institutul Turc pentru Standarde //Tratate internaţionale 21/361, 1999
Protocol din 06.04.93 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Guatemala
//Tratate internaţionale 40/241, 2009
Protocol din 20.03.93 cu privire la principiile colaborării şi condiţiile interacţiunii în domeniul transportului feroviar
între Republica Moldova şi Ucraina //Tratate internaţionale 22/71, 1999
Contract din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei de colaborare în domeniul mandatelor
poştale //Tratate internaţionale 22/55, 1999
Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind punctele de trecerea frontierei
vamale //Tratate internaţionale 22/65, 1999
Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei în problemele de frontieră //Tratate
internaţionale 22/63, 1999
Acord comercial din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei //Tratate internaţionale 22/59,
1999
Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul
electroenergeticii //Tratate internaţionale 22/52, 1999
Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea în problemele
difuzării publicaţiilor periodice //Tratate internaţionale 22/44, 1999
Acord din 20.03.93 între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Ucrainei privind plăţile
necomerciale //Tratate internaţionale 22/41, 1999
Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la principiile de colaborare şi
condiţiile relaţiilor reciproce în domeniul transporturilor //Tratate internaţionale 22/34, 1999
Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională
auto //Tratate internaţionale 22/36, 1999
Acord din 20.03.93 încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind colaborarea în domeniul
învăţămîntului, ştiinţei şi culturii //Tratate internaţionale 22/47, 1999
Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul
telecomunicaţiilor //Tratate internaţionale 24/508, 2001
Acord din 20.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului
feroviar //Tratate internaţionale 22/68, 1999
Protocol de consultări din 19.03.93 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii India //Tratate internaţionale 19/83, 1999
Declaraţie din 19.03.93 cu privire la principiile de bază şi direcţiile de cooperare între Republica Moldova şi Republica
India //Tratate internaţionale 19/80, 1999
Acord din 19.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii India cu privire la comerţ şi colaborare
economică //Tratate internaţionale 19/85, 1999
Acord din 18.03.93 între Republica Moldova şi Republica Austria privind relaţiile economice externe bilaterale
//Tratate internaţionale 18/4, 1999
Tratat de prietenie şi colaborare din 16.03.93 între Republica Moldova şi Turkmenistan //Tratate internaţionale
21/438, 1999
Protocol din 16.03.93 privind consultările între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Turkmenistanului //Tratate internaţionale 21/443, 1999
Acord din 12.03.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Miniştrilor - Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la
colaborarea în domeniul dezvoltării industriei petrolului şi gazelor a Rusiei //Tratate internaţionale 21/73, 1999
Protocol din 08.03.93 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Argentina
//Tratate internaţionale 39/16, 2009
Tratat din 25.02.93 între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în
materie civilă, familială şi penală //Tratate internaţionale 21/49, 1999
Acord de colaborare din 19.02.93 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Ucrainei
//Tratate internaţionale 22/21, 1999
Protocol din 15.02.93 la Acordul între Guvernul Federaţiei Ruse şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la comerţul
liber, semnat la 9 februarie 1993 //Tratate internaţionale 21/47, 1999
Comunicat comun din 12.02.93 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Republicii Indonezia //Tratate internaţionale 39/366, 2009
Tratat din 09.02.93 între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile
juridice în materie civilă, familială şi penală //Tratate internaţionale 19/313, 1999
Protocol din 09.02.93 despre realizările înţelegerilor, la care s-a ajuns în cadrul convorbirilor dintre Guvernul
Republicii Moldova, Banca Naţională a Moldovei şi Consiliul Miniştrilor - Guvernul Federaţiei Ruse şi Banca Centrală
a Federaţiei Ruse în domeniul relaţiilor financiar- creditare //Tratate internaţionale 21/44, 1999
Acord din 09.02.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Miniştrilor - Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la
comerţul liber //Tratate internaţionale 21/37, 1999
Acord din 09.02.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Miniştrilor - Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la
instituirea reciprocă de reprezentanţe comerciale //Tratate internaţionale 21/35, 1999
Acord din 09.02.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Miniştrilor - Guvernul Federaţiei Ruse privind modul
de reglare a obligaţiunilor de credit conform decontărilor reciproce pe anul 1992 şi perfectarea creditului
interguvernamental //Tratate internaţionale 21/33, 1999
Memorandum de înţelegere din 04.02.93 între Republica Moldova şi Statul Kuwait //Tratate internaţionale 24/223,
2001
Acord din 02.02.93 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la Programul
Corpului Păcii al Statelor Unite în Republica Moldova //Tratate internaţionale 21/330, 1999
Tratat din 29.01.93 de înţelegere, prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi Republica Franceză //Tratate
internaţionale 32/233, 2005
Protocol de cooperare din 29.01.93 între Ministerele Afacerilor Externe ale Republicii Moldova şi Republicii
Franceze //Tratate internaţionale 18/406, 1999
Protocol din 22.01.93 cu privire la realizarea Înţelegerilor dintre Guvernele şi Băncile Naţionale ale Republicii Belarusi
şi Republicii Moldova referitoare la creditul tehnic din anul 1993 //Tratate internaţionale 18/47, 1999
Acord din 22.01.93 între Guvernul Republicii Belarusi şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la ordinea şi termenele
reglementării creanţelor pentru anul 1992 //Tratate internaţionale 18/45, 1999
Acord din 20.01.93 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Administraţia Districtului Autonom Komi-Permiak al
Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea comercială, economică şi tehnico-ştiinţifică //Tratate internaţionale 21/29,
1999
Acord din 11.01.93 întocmit prin schimb de Note cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova
şi Statul Kuwait //Tratate internaţionale 41/258, 2009
Acord din 11.01.93 de colaborare comercial-economică pe anul 1993 între Guvernul Republicii Tadjikistan şi Guvernul
Republicii Moldova //Tratate internaţionale 40/442, 2009
Tratat din 21.12.92 cu privire la relaţiile de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Republica Belarusi
//Tratate internaţionale 18/40, 1999
Acord de colaborare din 14.12.92 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al
României //Tratate internaţionale 29/240, 2002
Protocol de consultări din 04.12.92 dintre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Externe al Republicii Ungare //Tratate internaţionale 22/299, 1999
Acord din 04.12.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia privind principiile colaborării
economice şi comerciale în anul 1993 //Tratate internaţionale 19/273, 1999
Acord din 03.12.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letonia cu privire la principiile colaborării
comercial-economice //Tratate internaţionale 24/227, 2001
Protocol din 19.11.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Belarus
//Tratate internaţionale 36/232, 2006
Acord din 13.11.92 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse cu privire la
modul de satisfacere a serviciului militar de către ofiţeri, praporşcici şi micimani //Tratate internaţionale 21/26,
1999
Acord din 13.11.92 între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse cu privire la
pregătirea cadrelor de oficeri în instituţiile de învăţămînt militar //Tratate internaţionale 21/23, 1999
Acord din 13.11.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţaiei Ruse cu privire la condiţiile retragerii
Regimentului 2 pontoane şi poduri pe teritoriul Federaţiei Ruse //Tratate internaţionale 21/16, 1999
Tratat din 11.11.92 cu privire la principiile relaţiilor interstatale ale Republicii Moldova cu Republica Kîrgîzstan
//Tratate internaţionale 19/221, 1999
Protocol din 07.11.92 privind consultările dintre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze //Tratate internaţionale 18/321, 1999
Convenţie consulară din 07.11.92 între Republica Moldova şi Republica Populară Chineză //Tratate internaţionale
18/294, 1999
Comunicat comun din 07.11.92 al Republicii Moldova şi Republicii Populare Chineze //Tratate internaţionale 18/32,
1999
Acord din 07.11.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea unui
credit de stat pentru livrări de mărfuri din R.P.C. în Moldova //Tratate internaţionale 18/323, 1999
Acord din 07.11.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze referitor la desfiinţarea
regimului de vize privind călătoriile turistice în grup //Tratate internaţionale 18/318, 1999
Acord din 07.11.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze referitor la desfiinţarea
regimului de vize privind călătoriile în interes de serviciu //Tratate internaţionale 18/315, 1999
Acord din 07.11.92 privind colaborarea tehnico-ştiinţifică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Populare Chineze //Tratate internaţionale 18/291, 1999
Protocol din 06.11.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind stabilirea
comunicaţiei aeriene //Tratate internaţionale 18/289, 1999
Acord de colaborare din 06.11.92 în domeniul turismului încheiat între Ministerul Tineretului, Sportului şi Turismului al
Republicii Moldova şi Administraţia Naţională de turism a Republicii Populare Chineze //Tratate internaţionale
18/287, 1999
Acord de colaborare din 06.11.92 între Ministerul Tineretului, Sportului şi Turismului al Republicii Moldova şi
Comitetul pentru cultură fizică şi sport al Republicii Populare Chineze //Tratate internaţionale 18/285, 1999
Acord de colaborare şi prietenie din 06.11.92 între Ministerul Tineretului, Sportului şi Turismului al Republicii Moldova
şi Federaţia Chineză a Tineretului //Tratate internaţionale 18/283, 1999
Acord din 06.11.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la stimularea
şi protejarea reciprocă a investiţiilor de capital //Tratate internaţionale 18/276, 1999
Acord din 06.11.92 privind colaborarea culturală dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare
Chineze //Tratate internaţionale 18/273, 1999
Tratat din 04.11.92 de înţelegere reciprocă şi colaborare între Republica Moldova şi Republica Kazahstan //Tratate
internaţionale 19/204, 1999
Înţelegere din 04.11.92 între Ministerul Tineretului, Sportului şi Turismului al Republicii Moldova şi Ministerul
Turismului, Culturii fizice şi Sportului al Republicii Kazahstan //Tratate internaţionale 19/211, 1999
Acord din 04.11.92 cu privire la colaborarea între Ministerul Tineretului, Sportului şi Turismului al Republicii Moldova
şi Ministerul Turismului, Culturii fizice şi Sportului al Republicii Kazahstan //Tratate internaţionale 19/209, 1999
Acord de colaborare din 03.11.92 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor
Interne al Ucrainei //Tratate internaţionale 22/15, 1999
Acord din 28.10.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României în domeniul transporturilor rutiere
//Tratate internaţionale 20/180, 1999
Tratat din 23.10.92 de bună vecinătate, prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Ucraina //Tratate
internaţionale 22/8, 1999
Tratat din 07.09.92 cu privire la relaţiile de prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi Republica Bulgaria
//Tratate internaţionale 18/178, 1999
Comunicat comun din 28.08.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica
Ghana //Tratate internaţionale 39/358, 2009
Acord din 26.08.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la condiţiile retragerii
Regimentului 300 de Gardă de aeropurtaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse //Tratate internaţionale 21/10, 1999
Acord din 14.08.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind promovarea şi protejarea
reciprocă a investiţiilor //Tratate internaţionale 20/172, 1999
Acord din 26.06.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare cu privire la relaţiile comerciale şi
economice //Tratate internaţionale 22/301, 1999
Protocol din 25.06.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Georgia
//Tratate internaţionale 39/356, 2009
Acord din 15.06.92 întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Africa de
Sud privind stabilirea relaţiilor diplomatice şi consulare //Tratate internaţionale 41/48, 2009
Protocol din 12.06.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Burundi
//Tratate internaţionale 40/145, 2009
Acord din 12.06.92 între Republica Moldova şi Regatul Suediei cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice //Tratate
internaţionale 34/43, 2006
Convenţie din 19.05.92 între Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al României
//Tratate internaţionale 20/167, 1999
Acord din 19.05.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea în domeniile ştiinţei,
învăţămîntului şi culturii //Tratate internaţionale 20/162, 1999
Protocol din 30.04.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Federală
Germania //Tratate internaţionale 41/156, 2009
Protocol din 31.03.92 referitor la realizarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul învăţămîntului şi ştiinţei
între Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului Public al Republicii
Azerbaidjan //Tratate internaţionale 18/26, 1999
Acord din 31.03.92 de colaborare în domeniul învăţămîntului şi ştiinţei între Ministerul Ştiinţei şi învăţămîntului al
Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului Public al Republicii Azerbaidjan //Tratate internaţionale 18/23, 1999
Comunicat comun din 25.03.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica
Austria //Tratate internaţionale 39/20, 2009
Protocol din 20.03.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica India //Tratate
internaţionale 40/244, 2009
Protocol de cooperare din 17.03.92 între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Relaţiilor
Externe al Republicii Cuba pentru anii 1992-1994 //Tratate internaţionale 18/329, 1999
Declaraţie comună din 17.03.92 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cuba //Tratate
internaţionale 41/147, 2009
Protocol din 12.03.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Franceză
//Tratate internaţionale 39/342, 2009
Acord din 11.03.92 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgiei cu privire la stabilirea relaţiilor la
nivel diplomatic //Tratate internaţionale 39/132, 2009
Protocol din 21.02.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Cipru //Tratate
internaţionale 39/292, 2009
Declaraţie comună din 20.02.92 privind stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Canada //Tratate
internaţionale 39/160, 2009
Comunicat comun din 13.02.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica
Arabă Egipt //Tratate internaţionale 36/397, 2006
Protocol din 05.02.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Bulgaria
//Tratate internaţionale 36/291, 2006
Protocol din 31.01.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Coreea
//Monitorul Oficial 78-84/542, 17.03.2017
Comunicat comun din 30.01.92 cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica
Populară Chineză //Tratate internaţionale 36/299, 2006
Protocol din 19.01.92 a tratativelor dintre Delegaţia Guvernamentală a Republicii Moldova şi Delegaţia
Guvernamentală comercial-economică a Republicii Populare Chineze //Tratate internaţionale 18/270, 1999
Acord comercial-economic din 18.01.92 dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare
Chineze //Tratate internaţionale 18/267, 1999
Acord din 30.09.91 între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Direcţia Generală a Arhivelor Statului din
România //Tratate internaţionale 20/159, 1999
Acord din 29.08.91 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor
//Tratate internaţionale 20/158, 1999
Acord din 02.08.91 privind colaborarea în domeniul culturii între Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova şi
Ministerul Culturii al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse //Tratate internaţionale 21/8, 1999
Acord din 19.07.91 cu privire la colaborarea în domeniul învăţămîntului şi ştiinţei între Ministerul Învăţămîntului şi
Ştiinţei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului Public al RSS Ucrainene //Tratate internaţionale 22/4,
1999
Acord din 09.07.91 între Guvernul Regatului Belgiei şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind
angajarea stagiarilor //Tratate internaţionale 39/128, 2009
Acord de colaborare din 19.04.91 în sfera învăţămîntului între Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului al R.S.S. Moldova şi
Ministerul Învăţămîntului al Republicii Estonia //Tratate internaţionale 18/373, 1999
Acord din 18.04.91 între Guvernul Japoniei şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la
persoanele care s-au aflat în lagărele de prizonieri de război //Tratate internaţionale 19/200, 1999
Înţelegere din 29.03.91 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Sovietice Socialiste Moldova şi Ministerul
Afacerilor Interne al Republicii Estonia //Tratate internaţionale 18/370, 1999
Acord de colaborare din 29.03.91 în sfera învăţămîntului şi ştiinţei între Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului al
Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului al Republicii Georgia //Tratate internaţionale 18/415, 1999
Acord de colaborare din 13.03.91 între Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi
Învăţămîntului al Republicii Lituania //Tratate internaţionale 19/311, 1999
Înţelegere de coordonare din 15.02.91 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Sovietice Socialiste Moldova şi
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse //Tratate internaţionale 21/4, 1999
Tratat din 09.11.90 între Uniunea Republicilor Sovietice Sovialiste şi Republica Federativă Germania cu privire la
dezvoltarea colaborării extinse în domeniul economiei, industriei, ştiinţei şi tehnicii //Tratate internaţionale 19/63,
1999
Protocol din 18.10.90 între Republica Sovietică Socialistă Moldova şi Republica Turcia privind dezvoltarea legăturilor
economice şi comerciale //Tratate internaţionale 21/369, 1999
Protocol din 17.10.90 între Guvernul R.S.S. Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind comerţul de litoral //Tratate
internaţionale 21/365, 1999
Convenţie din 27.09.90 între Guvernul Republicii Sovietice Socialiste Moldova şi Guvernul României //Tratate
internaţionale 20/156, 1999
Convenţie din 17.07.90 între Guvernul Republicii Sovietice Socialiste Moldova şi Guvernul României privind
colaborarea în construirea de locuinţe, obiective social-culturale şi reţele edilitare aferente pe teritoriul R.S.S.
Moldova //Tratate internaţionale 20/150, 1999
Protocol din 16.03.90 privind modificarea Acordului între Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Guvernul
Regatului Ţărilor de Jos privind comunicaţia aeriană //Tratate internaţionale 20/65, 1999
Înţelegere din 08.02.90 între Ministerul relaţiilor economice externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi
Ministerul Federal al alimentaţiei, agriculturii şi silviculturii al Republicii Federative Germania privind achiziţia de
produse alimentare //Tratate internaţionale 19/60, 1999
Acord din 13.06.89 între Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Guvernul Republicii Federative Germania
privind schimburile de tineret //Tratate internaţionale 19/55, 1999
Acord din 17.12.87 între Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Guvernul Regatului Belgiei pentru
evitarea dublei impuneri a veniturilor şi a proprietăţii //Tratate internaţionale 39/92, 2009
Acord din 08.04.1987 între Guvernul Republicii Populare Polone şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
privind cooperarea în domeniul prevenirii actelor de intervenţie ilicită în activitatea aviaţiei civile //Monitorul Oficial
78-84/542, 17.03.2017
Convenţie din 18.01.86 între Guvernul Japoniei şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind evitarea
dublei impuneri referitoare la impozitele pe venituri //Tratate internaţionale 19/157, 1999
Tratat din 12.08.82 între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacă privind
asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală //Tratate internaţionale 39/204, 2009
Acord din 24.11.81 al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Republicii Federale Germania pentru evitarea dublei
impuneri a veniturilor şi proprietăţii //Tratate internaţionale 40/222, 2009
Acord din 15.06.81 dintre Guvernul Regatului Belgiei şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de
colaborare în domeniul sănătăţii şi a ştiinţelor medicale //Tratate internaţionale 41/499, 2009
Programul de lungă durată din 01.07.80 al direcţiilor principale ale colaborării Republicii Federative Germania şi
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în domeniul economiei şi industriei //Tratate internaţionale 19/35, 1999
Acord din 21.02.80 între Guvernul Republicii Federative Germania şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
privind scutirea reciprocă de la impunere a mijloacelor de transport rutier, participante la comunicaţia
internaţională //Tratate internaţionale 19/53, 1999
Acord din 19.02.79 între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Regatul Ţărilor de Jos în domeniul veterinăriei
//Tratate internaţionale 20/61, 1999
Acord din 06.05.78 cu privire la dezvoltarea şi aprofundarea colaborării de lungă durată a Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste şi Republicii Federative Germania în domeniul economiei şi industriei //Tratate internaţionale
19/31, 1999
Acord din 25.06.75 între Guvernul Regatului Belgia şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind
cooperarea în domeniul turismului //Tratate internaţionale 39/82, 2009
Acord din 25.06.75 între Guvernul Regatului Belgiei şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind
colaborarea în domeniul protecţiei mediului //Tratate internaţionale 39/76, 2009
Acord din 30.10.74 între Guvernul Republicii Federative Germania şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
privind dezvoltarea în continuare a colaborării economice //Tratate internaţionale 19/24, 1999
Convenţie din 10.10.73 între Guvernul Japoniei şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind protecţia
păsărilor migratoare, păsărilor care se află sub pericolul dispariţiei şi a mediului lor de viaţă //Tratate
internaţionale 19/192, 1999
Acord din 19.05.73 între Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Guvernul Republicii Federative Germania
cu privire la dezvoltarea colaborării economice, industriale şi tehnice //Tratate internaţionale 19/28, 1999
Acord din 08.06.72 între Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovacia şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste de colaborare în domeniul turismului //Tratate internaţionale 39/198, 2009
Protocol din 27.04.72 la Convenţia Consulară între Republica Socialistă Cehoslovacia şi Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste //Tratate internaţionale 39/196, 2009
Convenţie consulară din 27.04.72 între Republica Socialistă Cehoslovacia şi Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste //Tratate internaţionale 39/164, 2009
Acord din 26.11.71 între Guvernul Regatului Ţărilor de Jos şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu
privire la traficul internaţional auto //Tratate internaţionale 20/53, 1999
Acord din 18.05.70 între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Regatul Ţărilor de Jos cu privire la colaborarea în
domeniul cercetărilor ştiinţifice în agricultură //Tratate internaţionale 20/49, 1999
Acord din 26.07.69 cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică între Uniunea Economică Belgo-
Luxemburgheză şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste //Tratate internaţionale 39/72, 2009
Acord din 28.05.69 între Guvernul Regatului Ţărilor de Jos şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu
privire la navigaţia comercială //Tratate internaţionale 20/42, 1999
Acord din 24.06.68 întocmit prin schimb de scrisori între Guvernul Belgiei şi URSS privind modificarea Acordului de
colaborare culturală între Belgia şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste //Tratate internaţionale 39/68, 2009
Acord din 14.07.67 între Regatul Ţărilor de Jos şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la colaborarea
culturală //Tratate internaţionale 20/38, 1999
Convenţie consulară din 29.07.66 între Japonia şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste //Tratate internaţionale
19/173, 1999
Schimb de scrisori din 26.02.65 între Japonia şi Uniunea R.S.S. //Tratate internaţionale 19/190, 1999
Acord din 17.06.58 între Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind
comunicaţia aeriană //Tratate internaţionale 20/29, 1999
Acord din 25.10.56 întocmit prin schimb de scrisori între Guvernul Belgiei şi URSS privind modificarea Acordului de
colaborare culturală între Belgia şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste //Tratate internaţionale 39/70, 2009
Acord din 25.10.56 de colaborare culturală între Belgia şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste //Tratate
internaţionale 39/62, 2009
Declaraţie comună din 19.10.56 a Japoniei şi Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste //Tratate internaţionale 19/154,
1999