Sunteți pe pagina 1din 16

a

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII


UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA
FACULTATEA ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI
CATEDRA: PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

PORTOFOLIU

PRACTICA MASTERAT

Program de masterat: Psihologie Juridică.

Coordonator: Iulia Iurchevici


Dr., conf. univ.

Efectuat: Iordan Daniela


an. II, MA gr. 53 PJ

Chişinău – 2018.
1
a
CONȚINUTUL PORTOFOLIULUI:

1. ACORDUL DE PRACTICĂ (Copia acordului tipărit dintre instituția-gazdă, facultate,


stagiar)
2. PREZENTAREA AGENȚIEI/INSTITUȚIEI (Fișa de descriere a agenției)
3. JURNAL AL ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ (Descrierea programului de activitate,
realizat în cadrul stagiilor de practică – Jurnalul de practică)
4. RAPORT PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ
5. FIȘA DE EVALUARE A PRESTAȚIEI STAGIARULUI SEMNATĂ DE CĂTRE
INSTITUȚIA-GAZDĂ (completată de supervizorul/conducătorul din cadrul agenției).
6. FIŞĂ DE EVALUARE A PRESTAȚIEI STAGIARULUI DE CĂTRE
COORDONATORUL DE LA CATEDRĂ (completată de coordonatorul de la catedră).
7. FIŞĂ DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE
(completată de student)
8. ANEXE (materiale solicitate în cadrul programului stagiului de practică)

2
a
PREZENTAREA AGENȚIEI/INSTITUȚIEI
Fișa de descriere a agenției
Această fişă are rol orientativ și exemplifică modalitatea de prezentarea a agenției. Pentru a
obţine informaţii necesare completării acestei fişe sunt necesare: observaţia directă; studiul
documentelor; discuţiile cu personalul din agenţiile de practică; discuţii cu beneficiarii.
ASPECTE GENERALE ASPECTE SPECIFICE
Denumirea agenţiei Brigada a 2, Infanterie Motorizată, Ștefan cel Mare .

Date de contact Or.Chișinău.


Persoane de contact Șef servicu de psihologi, maior Elana Stavilă, 079325930.
Statut juridic -
Tipul şi profilul de stat.
Orar de funcţionare 24 din 24 program de intervenție la necesitate.
Program de lucru: 08.00 – 17.00.
Istoric al agenţiei 27 august 1916.
Scopul agenţiei Menținerea stării moral- psihologice sănătoase în unitate.
Grup ţintă Militarii în termen și pe contract.
Serviciile oferite de agenţie -natura serviciilor (ajutor, protecţie, susţinere).
-servicii principale şi auxiliare (educative, de recuperare psihologică,
petrecere a timpului liber etc.).
Politici de resurse -
Situare, condiţii -
Cadrul juridic care îi -
reglementează funcţionarea
Sursele de finanţare -
Parteneriate - colaboratori şi parteneri la nivel local, zonal, naţional, internaţional.

Observaţii, opinii şi concluzii In urma efectuarii practicii am observat ca soldații au o legatura strinsa
personale cu psihologul , adica se adreseaza de cîte ori au nevoie, pentru ajutor
sau chear pentru a discuta.În opinia mea este foarte bine ca ei se
adreseaza singuri la psiholog și ii cer ajutor, asa e mult mai ușor de a le
oferi consiliere psihologica. În concluzie pot afirma cu certitudine ca
activitatea psihologului în aceasta instituție este bine organizat , fapt ce
amelioreaza procesul prestari serviciului prestat de psiholog.

3
a
AGENDA
ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ
I. Date de identificare:
Denumirea agenţiei de practică: Brigada a 2 , Infanteria Motorizată orașul Chișinău.
Numele, prenumele studentului: Iordan Daniela, an II, master, gr. 53PJ.
Numele, prenumele coordonatorului de la catedră: Iurchevici Iulia, dr. conf. univ.
Numele, prenumele conducătorului/supervizorului din agenţia de practică: maior Stavila
Elena, șef- psihologi.
Durata activităţii de practică: începută la 12.12.2018 şi finalizată la 17.01.19.

II. Descrirea activităților:


Data Nr. de Obiective Descrierea Descrierea Aprobarea
ore de principalelor activităţi metodelor şi supervizorul
activit realizate tehnicilor ui/conducăto
ate utilizate rului din
agenția de
practică

12.12.18 6 ore - am facut cunoștință - am făcut cunoștință cu -Explicația.


cu planul de militarii în termen nou -Observația.
organizare și incorporații. -Expunere.
desfășurare a ( 120 militari). -Metoda
activitaților -Convorbirea și
psihologice cu interviul.
militarii în termen
nou- încorporați în
Brigada 2 Infanteria
Motorizată.
( perioada 23
octombrie – 21
decembrie ).

-scopul psihologului
în unitate.
13.12.18 7 ore -Interpretarea - am făcut cunoştinţă cu -Observația.
anchetelor sociale. programul de activitate al - Explicația.
Vîrsta, naționalitatea, unităţii; teritoriul unităţii -Comunicarea.
studii, provenența (cazarma);
socială, activitatea -specificul de lucru al
pîna la armată, starea unităţii.
civilă, starea familială, - am aflat care este starea
starea materială și materială , morală și
socială, religiia. spirituală a militarilor noi
încorporații.
14.12.18 6 ore -a lua cunoştinţă cu - Atribuţiile generale şi -Comunicarea
obligaţiunile drepturi a psihologului. orală și în scris.

4
a
militarilor implicaţi -Observația.
nemijlociţi în - Drepturile psihologului.
activitatea educativ-
psihologică. - In urma lucrului cu
am lucrat cu scala scala a starii moral-
aprecierii de la 1-10 psihologică am observat
starea-moral ca 12 din ei au notat cu 9
psihologică a și 10, restul cu 8 .
militarilor noi
încorporații. Nu au fost depistate
(probleme personale, probleme de nici un tip
probleme familiale, atît personale cît și de
probleme sănătate.
interprersonale,
probleme cu șefii
starea sănatații, starea
de spirit, 16 militarii).
15.12.18 9 ore -Traininig cu tema: -Scopul trainingului -Training.
Dezvoltarea stimei de dezvoltarea stimei de -Comunicare.
sine în favorea sine, autocunoașterea și -Observație.
diminuării situațiilor stimularea stării de bine a -Joc de rol.
de conflict amiliorarea participanților înfavoarea
procesului de diminuării situațiilor
adaptare. conflictuale.
-interpretarea Participanții: 30 militarii
rezultatelor a în termen.
trainingului. Durata de 120 minute.
17.12.18 8 ore -Interpretarea Am interpretat metodele -Teste.
metodelor de de psihodiagnostic care -Chestionare.
psihodiagnostic sunt aplicate în armată. -Metoda anchetei
aplicat militarilor în 1. MMPI (de bază) psihologică.
2. Adaptabilitate (de
termen.
bază) a 40 militari
în termen noi –
încorporații.
MMPI, vizeaza
tulburarile psihologicea
militarilor si pentru a
putea face concluzie
asupra nivelului stimei de
sine la miliatrii in
termen.

6 ore -Interpretarea Interpretarea și -Teste .


18.12.18 metodelor de prelucrarea testului -Chestionare.
psihodiagnostic. MMPI și Adaptabilitatea -Caracteristica.
-Caracteristica a altoe 36 militari. -Descrierea.
psihologica. - Lucru cu caracteristica
psihologică a 2 militari în
termen ( numele,
prenumele, data,anul
nașterii, domiciliat și
5
a
rezultatele obținute în
urma testarii psihologice
și concluzii în batalionul
de instrucție, concluzii
generală, recomandarile).
19.12.18 8 ore Dobîndirea abilităţilor - Interpretarea brută a -Intepretarea
tehnice de interpretare chestionarului testelor.
a metodelor de ,,Adaptabilitatea” 83 de - Metoda
psihodiagnostic. militarii. observaţiei.
In rezultatul înterpretarii -Metoda
testelor am aflat că cca convorbirii .
30 % din militari se - Metoda
adaptează la mediul biografică.
militar, restul militarilor
întîmpină greutăţi de
adaptare. În scop de
ameliorare a situaţiei
psihologul foloseşte
diferite tehnicii şi metode
de a-i ajuta pe militari să
se adapteze mai uşor, de
exemplu: convorbiri
individuale şi în grup,
consiliere psihologică,
training, etc.
20.12.18 7 ore -Apicarea testului Aplicarea testului -Teste
Încrederii de sine încrederii de sine și -Chestionar.
Romek V.G. ADAPTABILITATEA a -Comunicare.
-Chestionarul 45 militarilor în termen . -Observația.
multificatorial de - Convorbirii de grup cu
personalitate 45 militarii în termen
ADAPTABILITATEA despre nivelul stimei de
. sine și gradul de
adaptabilitate.
21.12.18 7 ore -Aplicarea testelor a Aplicarea testului -Teste.
militarilor în termen. încrederea în sine și -Convorbire.
Adaptabilitatea a altor 55 -Întrebari.
de militarii în termen a
Brigazii a 2 , Infanteria
Motorizată orașul
Chișinău.
Convorbirii, discuții,
întrebari-răspunsuri.
6 ore Convorbire cu -Dupa interpretarea -Conversații,
14.01.19 militarii. testelor am depistat 3 -Discuții.
militarii cu stima de sine
foarte scazuta și cu risc
de sinucidere, am
discutat cu ei care este
cauza și care sunt factorii
acestei gîndirii negative.
( nivelul greu de
6
a
adaptare, neînțelegerii cu
ceilalții militarii în
termeni, regimul și cei
de acasa).
15.01.19 8 ore -Îndeplinirea Tabel -Îndeplinirea și -Interpretatare
Social . completarea tabelului tabelului.
social a Companiei II , a -Observația.
63 de militari în termen.
În urma completarii a
observat ca 90% au vîrsta
de 18-20 ani, de
naționalitate moldovan,
studii medii, starea
familiala celibatar,
parinți devorțați , cu mai
2-3 copii în familie și
starea familială grea.
16.01.19 7ore -Lucru cu ancheta Am prelucrat datele din -Prelucrarea
anonima. Ancheta Anonima a 104 datelor.
militarii. -Observația.
( ce atmosfera persistă în
colectiv, cazuri de
înjosire moral și fizic,
condițiile în companie).
17.01.19 7 ore -Interviu cu militarii Aplicarea Interviului -Metoda
în termen. alcatuit din 10 întrebari Interviului.
asupra 35 militarilor în -Discuții.
termen.
-Care este nivelul stimei
de sine la militari?
- Care este cauza ca
militarii au un nivel
scazut a stimei de sine ?
ect.
LUCRU 8 ore -Realizarea Am realizat un training -Training.
L trainingului cu tema dintr-o I ședința din VI
INDIVI Încrederii în sine. activitații cu o durata de
DUAL 120 minute.
( 90
ORE ).

12.12.18
13.12.18 7 ore -Realizarea unui Am realizat un interviu -Interviu.
interviu. din 10 întrebarii despre
stima de sine la militarii.
Am formulat întrebari ca
exemplu: Care este
nivelul stimei de sine la
militari? Care este cauza
ca militarii au un nivel
scazut a stimei de sine ?
ect.:
7
a
14.12.18 8 ore Teste de depistare a In urma cautarii testelor -Teste.
nivelului stimei de am ales 4 teste : -Chestionare.
sine și adaptabilitatea. 1. Scalei stimei de sine
Rosenberg (1965) .
2.test simplu psihologul
Gabriela Clement .
3.Testul Încrederii de
sine Romek V.G.
4.Chestionarul de
Adaptabilitate.
15.12.18 8 ore Metodele de Am studiat aplicarea și -Teste.
psihodiagnostic care dobindirea testele care
sunt aplicate in armata sunt aplicate în armata,
.( de baza ). MMPI, Prognoz 1.
17.12.18 9 ore -Cunoasterea scopului - Care sunt factori care -Lecturarea.
psihologului in armata influențează asupra
. psihicului militarilor.
18.12.18 14 ore -Concluzii in urma -Interpretarea bruta a -Teste.
19.12.18 interpretarii testelor. testelor Încrederii de -Concluzii.
sine și adaptabilitatea a
104 militarii.
Extragerea concluzii.

20.12.18 14 ore - Acumularea -Consultarea surselor -Lecturare.


11.01.19 informaților despre bibloigrafice cu privire la
mediul militar. psihologia militară.
-Date obținute. -Introducerea datelor
obținute în figuri și
tabele.

14.01.19 9 ore -Obligaţiunile Informații denspre -Lecturarea.


militarilor implicaţi obligațiunile și drepturile
nemijlociţi în militarilor din Republica
activitatea educativ- Moldova.
psihologică.

15.01.19 9 ore -Studierea conceprelor - Studierea , parerea altor -Lecturare.


stimei de sine a psihologii despre stima -Studiere.
militarilor. de sine asupra militarilor.

16.01.19 14 ore -Completarea -Anexarea anexelor . -Anexe.


17.01.19 Portofoliului de -Descrierea rezultatelor .
practica. -Anexarea concluzilor .

Descrierea abilităţilor şi deprinderilor utilizate:


In urma efectuarii practici am capatat abiliatații în interpretarea și analiza testelor, abilitați de
comunicare cu militari in termen și pe contract. Am aflat care sunt problemele cu care se adreseaza

8
a
soldații la psiholog, cum ar fi insomnii, inadaptare, conflicte cu șefi și chear alți soldați.

Dificultăţi întâmpinate: In timpul practicii am intilnit dificultăți in Interpretarea testelor


,,Adaptabilitatea si MMPI ,, însa cu ajutorul psihologului am depașit aceasta dificultate.

Descrierea condiţiilor de practică oferite de agenţie:


Condițile de practica ce mi-au fost oferite mie au fost cabinetul psihologului , care era intr-o
conditie buna, chear daca era destul de mic.

Aspecte ce se cer îmbunătăţite:


Cred ca cabinetul psihologului militar este un aspect care se cere imbunatățit, e nevoie un cabinet
mai mare și mai spațios.Modernizarea cabinetului psihologic conform standerdelor: zona de lucru si
zona de relaxare pentru ca soldații sa aiba mai multa încredere cînd ajung in el.
Rezultatele obţinute:
Am obținut rezulate bune, dupa parerea mea, ceea ce ține de interpretarea testelor, comunicarea cu
militarii, am depașit frica si am dobindit mai multa incredere in mine. Am ințeles ca armata nu e
chear atît de ușoara și ca lucru psihologului este mereu binevenit.
Concluzii :
În concluzie vreau să menţionez că am aflat multe lucruri interesante, cum ar fi metodele de lucru
psihologic pe care le utilizează un psiholog militar în activitatea sa, pentru ca aceşti militari să aibă
încredere în psiholog şi de a-i putea ajuta. Testele care sunt aplicate și importanța lor în armata.

Sugestii: Sa se mărească cabinetul psihologului și chear numarul psihologilor în armata, deoarece


sunt mulți soldații care au nevoie zilnic de ajutor.
Semnături:

Studentul-master stagiar _______________

Conducătorul din agenția de practică ______________________

Coordonatorul de la catedră _____________________________


RAPORT PRIVIND STAGIUL DE PRACTICA
1.Foaia de titlu (univrsitate, catedră, denumirea practicii, date despre practicant, date despre
coordonator) .

9
a
Brigada a 2 Infanteria Motorizata , Ștefan cel Mare.

2.Date generale despre stagiul de practică.


 Tipul, durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică: 3 saptamîni, de luni pîna
vineri , de la ora 08.00 -17.00
 Locul desfășurarărei practicii: Brigada a 2, Infanteria Motorizată Ștefan cel Mare din
orașul Chișinău.

3.Obiectivele stagiiului de practică:


-Familiarizarea cu specificul activitații psihologului în armată.
-Dobindirea de noi cunoștiințe în domeniul psihologic- militar.
- Interpretarea și aplicarea testelor a Încrederii de sine și Adaptabilitatea.

4.Sarcinile care au fost realizate pe parcursul stagiului de practică (nominalizare și cum au


fost realizate).
-Pentru unele sarcini se specifică documentele întocmite și nr. anexei în care sunt prezentate.
-Interpretarea și realizarea testelor aplicate.
-Interviu cu militarii despre nivelul de adaptare și încrederea în sine.
-Observarea specificului activitații psihologului din instituție.
- Realizarea unui training cu tema: Încrederea în sine.

5.Concluzii asupra realizării obiectivelor:


- Obectivele au fost realizate cu succes! Testele au fost interpretate și verificate, au fost facute
convorbiri adaugatoare asupra rezultatelor obținute.
-
6.Recomandări:
- O biblioteca pentru militari.
-Marirea spațiului alocat cabinetului psihologic.
-Dublarea numărului de psiholog.

7.Bibliografie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Brigada_2_Infanterie_(1916-1918)
https://dmru.mapn.ro/pages/view/96
http://moldovenii.md/md/section/786/content/10082
http://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=232

8.Anexe.
-Training cu tema încrederea în sine.
-Interviu cu 10 întrebari despre Încrederea in sine.
-Teste MMPI, PROGNOZ 1, Încredrerii în sine Romek V.G.
-Chestionarul ADAPTABILITATEA.
-Tabel social etc.

FIȘA DE EVALUARE A PRESTAȚIEI STAGIARULUI


SEMNATĂ DE CĂTRE INSTITUȚIA/ORGANIZAȚIA/AGENȚIA-GAZDĂ
PENTRU SEMESTRUL I-II, AL ANULUI UNIVERSITAR II, MA.

10
a
DENUMIREA STAGIULUI DE PRACTICĂ :
II. Date de identificare:
Numele instituției/organizației/agenţiei de practică: Brigada a 2 , Infanteria Motorizata .
Numele studentului: Iordan Daniela , st. an II. MA 53 PJ.
Numele profesorului coordonator: Iulia Iurchevici , dr.conf.univ.
Numele supervizorului din agenţia de practică: maior Elena Stavila, șef-psihologic.
Durata activităţii de practică: începută la 12.12.18 şi finalizată la 17.01.19.
II. Aprecieri asupra activităţii de practică desfăşurate:
1. Studentul/a cunoaşte agenţia de practică (scopul, misiunea, metodologia de intervenţie etc.):
Foarte bine Bine Satisfăcător Deloc Nu e
cazul
2. Studentul/a cunoaşte nevoile clienţilor agenţiei de practică:
Foarte bine Bine Satisfăcător Deloc Nu e
cazul
3. Studentul/a a demonstrat capacitatea de a dezvolta relaţii adecvate faţă de clienţii agenţiei:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
4. Studentul/a a demonstrat interes faţă de problemele specifice agenţiei de practică:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
5. Studentul/a a manifestat capacitatea de a relaţiona adecvat şi profesional cu personalul
angajat al agenţiei de practică:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
6. Studentul/a a demonstrat abilităţi de muncă în echipă:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
7. Studentul/a a utilizat următoarele metode şi tehnici de intervenţie:
Observaţia Istoricul Interviul Studiul de Studiul
personal caz documentelor
Ancheta Cercetare Training Strângere Alta
socială statistică de fonduri
8. Studentul/a a demonstrat cunoaştere, înţelegere şi utilizare a metodelor şi tehnicilor de
intervenţie:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
9. Prezenţa studentului/ei la activităţile de practică stabilite împreună cu supervizorul a fost:
Foarte bine Bună Satisfăcătoar Foarte slabă Nu s-a
e prezentat
10. Studentul/a a respectat programul de lucru, finalizând la timp sarcinile ce i-au fost repartizate:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
11. Studentul/a a manifestat spirit de iniţiativă:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
12. Studentul/a a manifestat preocupare pentru propria dezvoltare profesională:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
11
a
13. Studentul/a a atins obiectivele specifice activităţii de practică corespunzătoare anului său de
studiu:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul

14. Dacă studentul/a s-a implicat pe parcursul stagiului de practică în activităţi ce nu au fost
menţionate în această fişă de evaluare, vă rugăm să le specificaţi:
1. Activităţi de psihodiagnostic: interpretare brută şi calitativă;
2. Desfăşurarea convorbirilor individuale şi în grup cu militarii în termen;
3. Suport în elaborarea caracteristicilor psihologice al militarilor în termen.

15. Alte comentarii, observaţii, sugestii privind activitatea de practică a studentului:


Pe parcursul realizării sarcinilor a dat dovadă de suficiente cunoştinţe în domeniul psihologiei pe
care le-a aplicat în practică, a dat dovadă de interes faţă de activităţile desfăşurate. A asistat la
diverse activităţi psihologice desfăşurate în unitate: şedinţe instructiv-metodice; consilieri
psihologice; convorbiri individuale şi în grup.
Sarcinile indicate în programul de stagiu le-a realizat în termenii stabiliţi, conştiincios şi
calitativ.

Nota propusă din partea supervizorului din agenţie _________

Semnătura şi L.S. ________

12
a
FIȘA DE EVALUARE A PRESTAȚIEI STAGIARULUI
DE CĂTRE COORDONATORUL DE LA CATEDRĂ

PENTRU SEMESTRUL I, AL ANULUI UNIVERSITAR II.


II. Date de identificare:
Numele agenţiei de practică: Brigada a 2 , Infanteria Motorizată orașul Chișinău.
Numele studentului: Iordan Daniela, st. an II, MA 53 PJ.
Numele profesorului coordonator: Iulia Iurchevici, dr.conf.univ.
Numele supervizorului din agenţia de practică: maior Elena Stavila, șef-psiholog.
Durata activităţii de practică: începută la 12.12.18 şi finalizată la 17.01.19.

II. Aprecieri asupra activităţii de practică desfăşurate:


1. Studentul/a cunoaşte agenţia de practică (scopul, misiunea, metodologia de intervenţie etc.):
Foarte bine Bine Satisfăcător Deloc Nu e
cazul
2. Studentul/a cunoaşte nevoile clienţilor agenţiei de practică:
Foarte bine Bine Satisfăcător Deloc Nu e
cazul
3. Studentul/a a demonstrat capacitatea de a dezvolta relaţii adecvate faţă de clienţii agenţiei:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
4. Studentul/a a demonstrat interes faţă de problemele specifice agenţiei de practică:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
5. Studentul/a a manifestat capacitatea de a relaţiona adecvat şi profesional cu personalul angajat
al agenţiei de practică:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
6. Studentul/a a demonstrat abilităţi de muncă în echipă:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
7. Studentul/a a utilizat următoarele metode şi tehnici de intervenţie:
Observaţia Istoricul Interviul Studiul de Studiul
personal caz documentelor
Ancheta Cercetare Training Strângere Alta
socială statistică de fonduri
8. Studentul/a a demonstrat cunoaştere, înţelegere şi utilizare a metodelor şi tehnicilor de
intervenţie:
13
a
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
9. Prezenţa studentului/ei la activităţile de practică stabilite împreună cu supervizorul a fost:
Foarte bine Bună Satisfăcătoar Foarte slabă Nu s-a
e prezentat
10. Studentul/a a respectat programul de lucru, finalizând la timp sarcinile ce i-au fost repartizate:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
11. Studentul/a a manifestat spirit de iniţiativă:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
12. Studentul/a a manifestat preocupare pentru propria dezvoltare profesională:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul
13. Studentul/a a atins obiectivele specifice activităţii de practică corespunzătoare anului său de
studiu:
În foarte În mare În mică Deloc Nu e
mare măsură măsură măsură cazul

14. Dacă studentul/a s-a implicat pe parcursul stagiului de practică în activităţi administrative,
acţiuni comunitare, campanii de strângere de fonduri sau alte activităţi ce nu au fost menţionate
în această fişă de evaluare, vă rugăm să le specificaţi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

15. Alte comentarii, observaţii, sugestii privind activitatea de practică a studentului:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Nota propusă din partea coordonatorului _________ Semnătura ________

14
a
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE A PRESTAȚIEI STAGIARULUI
PENTRU SEMESTRUL I, AL ANULUI UNIVERSITAR II, MA.

I. Date de identificare:
Numele agenţiei de practică: Brigada a 2, Infanteria Motorizată orașul Chișinău.
Numele studentului: Iordan Daniela, st.an.II, MA 53 PJ.
Numele profesorului coordonator: Iulia Iurchevici dr.conf.univ.
Numele supervizorului din agenţia de practică: maior Elena Stavila, șef-psiholog.
Durata activităţii de practică: începută la 12.12.18 şi finalizată la 17.01.19.

II. Aprecieri generale privind activitatea de practică de specialitate:


1.În ce măsură consideraţi că stagiul de practică v-a fost util ?
În foarte mare În mare Mediu În mică Deloc
măsură măsură măsură
2.Cum apreciaţi calitatea instruirii practice ?
Foarte bună Bună Suficientă Insuficientă
3.Menţionaţi patru aspecte pozitive cu privire la stagiul de practică efectuat:
Familiarizare Avansarea cunoștinților Abilitații avansate Comunicarea asertiva
4.Menţionaţi patru aspecte care necesită îmbunătăţire cu privire la stagiul de practică efectuat:
Durata Cabinetul psihologului Optimizarea portofoliului

III. Aprecieri asupra activităţii de practică desfăşurate pentru formarea ca specialist:


1.Obiectivele şi sarcinile de lucru au fost clare şi s-a urmărit realizarea lor:
În foarte mare În mare Mediu În mică Deloc
măsură măsură măsură
2.Cunoştinţele acumulate în cadrul activităţilor de curs şi seminar mi-au folosit:
În foarte mare În mare Mediu În mică Deloc
măsură măsură măsură
3.Menţionaţi cinci competenţe pe care consideraţi că le-aţi dezvoltat pe parcursul stagiului de
practică:
Comunicarea Cunoștințe Interpretarea Efectuarea Ascultarea
avansate în testelor. interviului.
domeniul
psihologic.

IV. Aprecieri privind condiţiile de desfăşurare a activităţii de practică de specialitate:


1.Condiţiile (spaţiu, echipament, atmosferă etc.) oferite de agenţia de practică au fost:
Foarte bune Bune Mulţumitoare Rele Nu e cazul

15
a

V. Aprecieri asupra relaţionării cu personalul din agenţia de practică:


1.Supervizorul de practică s-a implicat şi m-a sprijinit pe parcursul stagiului de practică:
În foarte mare În mare Mediu În mică Deloc
măsură măsură măsură
2.Supervizorul a fost receptiv la întrebările şi problemele discutate:
În foarte mare În mare Mediu În mică Deloc
măsură măsură măsură
3.Supervizorul mi-a oferit feedback pe parcursul activităţilor desfăşurate:
În foarte mare În mare Mediu În mică Deloc
măsură măsură măsură
4.Am lucrat în echipă:
În foarte mare În mare Mediu În mică Deloc
măsură măsură măsură

VI. Aprecieri privind perspectivele de colaborare:


1.În ce măsură ar fi util pentru dumneavoastră să continuaţi activitatea de practică la această
agenţie?
În foarte mare În mare Mediu În mică Deloc
măsură măsură măsură
2.În ce măsură aţi recomanda această agenţie ca loc de practică pentru un alt coleg?
În foarte mare În mare Mediu În mică Deloc
măsură măsură măsură

3.Alte comentarii, observaţii, sugestii privind activitatea de practică:


Activitatea de practica desfașurata a fost destul de utila pentru mine ca tinar specialist in domeniul
psihologic. Am dobindit cunoștințe valoroase care îmi vor oferi drept suport informațional in
viitoarea activitate profesionala.Am realizat testele necesare pentru teza de master și concluzii.

Semnătura studentului ____________________

16