Sunteți pe pagina 1din 6

MODULUL I

1.Alcătuiește două enunțuri care să conțină adverbe formate prin derivare, de la alte părți de
vorbire.
2.Indică două adverbe formate prin compunere.
3.Menționează ce parte de vorbire sunt cuvintele care se repetă în enunțurile de mai jos:
a) Mihai scrie repede. Apa repede s-a tulburat.
b) El mi-a facut un bine. Maria a ajuns bine acasa.
c) El cântă iar. El a vorbit iar eu l-am certat.
4. Alcătuiește două enunțuri în care cuvintele iarna și dimineața să aibă două valori
morfologice diferite.
5. Recunoaște gradele de comparație ale adverbelor subliniate în enunțurile:
Mihai învață tot atât de bine ca Maria. El a venit la petrecere târziu- târziu. El nu scrie foarte
frumos. A facut lucrul mai puțin bine decât Ana. Andreea locuiește sus.Ioana vorbește taaaaare.
6. Analizează adverbele din fragmentul următor:
Și ei mergeu greu; acuma sfârșiseră vorba și nu îndrăzneau să se mai uite unul la altul. Opincile
fâsâiră aspru pe gheață. Apoi se apucară amândoi de umere și, încet, trecură dincolo, pe
prundișul lunecos. (M. Sadoveanu –Vestitorii)
7. Menționeaza funcțiile sintactice ale adverbelor din enunțurile:
El mergea gale. Ei au locuit aici. Lor le merge bine. Mirela nu a venit atunci. Vor pleca mâine.
Acolo s-a întâmplat accidentul. Lecția de atunci a fost învățată. Blocul de acolo este nou.
8. Analizează adverbele cu valoare predicativă din enunțurile:
Pesemne că nu ne-a văzut. Negreșit că la vremea potrivită va veni.
9. Subliniază și analizează locuțiunile adverbiale din enunțurile următoare:
a) Îmi place din când în când să ies cu prietenii.
b) La școală veneau rânduri-rânduri de elevi.
c) Plec zi de zi la serviciu.
d) S-a dus de-a berbeleacul când s-a împiedicat.
e) I-a dat banii cu țârâita.
f) A povestit pe larg ce s-a întâmplat.
g) Ei se luptau corp la corp.
10. Subliniați și menționați funcțiile sintactice ale locuțiunilor adverbiale din textele:
a) Fără-ndoială că va fi frumos mâine.
b) Cu siguranță, el va câștiga concursul.
c) E în zadar să-ți faci iluzii.
d) Cititul pe sărite nu e folositor.
e) Privește din loc în loc cu atenție.
f) Din când în când se auzea trilul păsărelelor.
g) Răspundea pe ghicite la întrebările profesorilor

MODUL II

1
1. Completează definiţia după ce analizezi exemplele de mai jos:
Adverbul este parte de vorbire ……………………......care exprimă caracteristica unei acţiuni,
..............., .................,şi împrejurarea în care are loc o....................... .
Merge repede. (caracteristica unei acţiuni)
Stă bine. (caracteristica unei stări)
Are o privire destul de ageră. (caracteristica unei însuşiri)
Va veni aici, mâine. împrejurarea în care are loc o acţiune(locul şi timpul acţiunii)

2. Grupează adverbele acolo, acum, aşa, aici, altfel, nicicând, deasupra, îndată, oricum , în
tabelul de mai jos:
adverbe de loc
adverbe de timp
adverbe de mod
simple
compuse

3. Precizează valoarea morfologică a cuvântului frumos din enunţurile:


Frumosul citeşte. .................................
Copilul frumos citeşte..........................................
Citeşte frumos.....................................................

4. Construieşte propoziţii în care cuvântul primăvara să fie, pe rând,


substantiv...................................................
adverb:........................................................

5. Uneşte cuvintele din coloana A, cu sufixele corespunzătoare din colana B, formând astfel ,
prin derivare, adverbe:
A A târî B –eşte
Prieten - iş
Piept - âş
Actual -mente

6. Identifică adverbele din enunţurile date şi precizează felul, funcția adverbului

Câinele latră arţăgos.


Merge repede.
Rana suferindă odinioară e vindecată.
El se află aparent aproape
Hai acum!
Mersul acolo nu mai e valabil

2
Acela de aici e fratele lui.
Primul de sus e vecinul său .

7.Analizaţi morfologic şi sintactic adverbele din enunţurile de mai jos:


a. A mers până afară.
b. Mănâncă încet.
c. Mâine merg la munte.
d. E bine de voi!
e. Casa de acolo e a noastră.

8. Treceţi adverbul repede din enunţul Aleargă repede la toate gradele de comparaţie învăţate l

9. Citește cu atenție textul următor pentru a răspunde corect cerințelor date:


O doină plânge sus pe culme,
Din fluier unde limpezi cad,
Și legănate lin s-afundă
În pacea codrilor de brad...
Cântare, meșteră cântare,
Te stingi acum încet-încet,
Și-adormi pierdută-n tremurarea
Oftării blânde din brădet...
Mi-ai strecurat un strop în suflet
Din taina vremii de demult
Și plânsul veacurilor duse
Mă înfioară când te-ascult...

Cum te-ai topit acum în noapte,


Eu stau cu inima la sfat:
În care brad, de care creangă
Plânsoarea ta s-a aninat?...
Și cât vei mai trăi acolo,
Tu, soră pururea cu noi,
Când va fi mort de mult ciobanul,
Și moartă turma lui de oi? (...)
(Octavian Goga- Doina)
Identificați adverbele și precizați felul acestora și funcția sintactică îndeplinită

10. Grupează pe coloane următoarele adverbe: agale, niciodată, bine, când, așa, departe, aici,
jos, mâine, alene, astfel, întotdeauna, nicicând, nicăieri, dincolo.
De loc, De mod, De timp

3
MODUL III

1. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:

Iarna îi place să patineze.


M-a privit lung.
Avea un chip frumos.
Iarna este geroasă.
Glasul ei blând m-a emoționat.
Vorbește frumos despre prietena sa.
A parcurs un drum lung.
I-a vorbit blând.

2. Citește cu atenție afirmațiile următoare, notându-le cu A (adevărat) sau F (fals):


Adverbul din structura ”Din taina vremii de demult” determină un substantiv.
Cuvântul ”acum” este adverb de mod.
Adverbul ”acolo” îndeplinește funcția sinatactică de complement circumstanțial de loc.
Cuvântul ”frumos” poate fi substantiv, adjectiv și adverb.
Adverbul este parte de vorbire flexibilă.

3. Alege forma corectă:


Au participat destul/ destui de mulți la concurs.
În place să cumpere cadouri pentru nou-născuți/ noi-născuți.
Și-a făcut planuri ușoare/ ușor de realizat.
Maria învață cel/ cea mai bine.
Obișnuiește să lase ferestrele largi/ larg deschise.

4. Selectaţi adverbele şi precizaţi felul şi funcţia lor sintactică:

Când pleci la mare?


Spune-mi unde vrei să ne întâlnim.
Oricând vorbea, era ascultat cu atenţie.
Ne vom revedea cândva.
S-a comportat cum mă aşteptam.
Oricum ar fi fost rezultatul, nu mă supăram.

5. Completaţi cu părţile de vorbire care lipsesc, astfel încât să obţineţi locuţiuni


adverbiale:
_________ binelea, _________ gata, în ___________ capului, din când ________, __________

4
- grăbiş, ici - _______, _______ dreptul, nas în __, _____ totul , aşa şi _______, ______ una
______ două , _________ rost, ____ neaşteptate , ________________ cailor, ____ şi noapte
, ___________ cu încetul, în _________ vecilor

6. Scrieţi adverbul corespunzător următoarelor locuţiuni adverbiale:

de obicei în grabă
de ajuns zi şi noapte
din nou din când în când
peste tot pe nepusă masă
de când lumea şi pământul

7. Identificaţi adverbele şi locuţiunile adverbiale predicative şi precizaţi funcţia lor


sintactică:

Negreşit că vin la meci.


Pesemne că ştie tot.
Posibil să plece din oraş.
Sigur că voi veni.
Imposibil să nu ştii.
Cu siguranţă că te cunosc.
Fără doar şi poate că voi reuşi.
De bună seamă că nu te mint.
Fără îndoială că particip.

8. Precizaţi funcţia sintactică a adverbelor şi a locuţiunilor adverbiale:


Aşa-i lumea.
Maşina de acolo e nouă.
Ne-am cunoscut odinioară.
De afară se aud strigăte.
Ideea i-a venit deodată.
Pune ici şi colo câte o floare.
Învăţatul pe de rost nu este eficient.
Privesc cu drag câmpul înflorit.
Cu siguranţă că vom fi aşteptaţi.
Bineînţeles că ne vom revedea.
S-a trezit cu noaptea în cap.
S-a îmbrăcat în grabă.

5
9. Precizaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:
Tot nu înţelegi?
A stricat tot.
Aleargă iute.
A gustat un ardei iute.
Şi tu poţi greşi.
A udat iarba şi florile.
Şi-a amintit poezia.
Citeşte aşa repede.
Aşa copil n-am văzut.

10.

S-ar putea să vă placă și