Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA PROFESIONALA TRAIAN Avizat,

Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului Director


Domeniul de pregătire generală: Agricultură
Modulul IV: Agregate şi instalaţii agricole
Nr de ore/an: 20
Nr. ore /săptămână: 1 din care: T: 0; I.P:1
Clasa anul II ADS
Profesor: DUDAS NICOLETA
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3331/25.02.2010
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S: 4857/31.08.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Nr. ore Săptămâna


Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 (4)
Tipuri de tractoare clasificare după destinaţie,
putere, tipul organelor de rulare 2 S1
1.1. Părţile componente ale tractorului şi rolul lor S2
Recunoaşte funcţional: motorul, transmisia, organele de rulare,
Agregate și tractoarele organele de conducere, şasiu, suspensia, utilajul 1 S3
1 instalații agricole utilizate în auxiliar şi echipamentul electric
agricultură Echipamentele de lucru ale tractorului:
dispozitivul de tracţiune, priza de putere, instalaţia
hidraulică, mecanismul de suspendare, transmisia prin 1 S4
curea, cupla pentru remorcă
(5)
1.2. Agregate pentru pregătirea solului:
Recunoaşte maşini pentru administrat îngrăşăminte şi 2 S5
maşinile folosite amendamente, pluguri, grape, tăvălugi, freze, S6
pentru pregătirea combinatoare, cultivatoare. Părţi componente, proces
solului, semănat , de lucru, tipuri constructive.
plantat şi Agregate pentru semănat şi plantat:
îngrijirea semănători, maşini de plantat tuberculi, maşini de
culturilor plantat bulbi, maşini de plantat răsaduri. Părţi 2 S7
componente, proces de lucru, tipuri constructive. S8
Agregate pentru îngrijirea culturilor:
- maşini pentru prăşit mecanic: părţi componente,
proces de lucru, tipuri constructive; 1 S9
- maşini pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor:
părţi componente, proces de lucru, tipuri constructive
Agregate și (6)
instalații agricole Clasificarea maşinilor pentru recoltarea
culturilor agricole:
1.3. - maşini pentru recoltarea plantelor furajere 1 S10
Descrie maşinile - maşini pentru recoltarea cerealelor păioase
pentru recoltarea - maşini pentru recoltarea culturilor de plante tehnice
culturilor agricole şi leguminoase
- maşini pentru recoltat porumb
Maşini pentru recoltat plante furajere:
maşini de cosit, greble, prese de balotat. Părţi 1 S11
componente, proces de lucru.
Maşini pentru recoltarea cerealelor păioase:
combine, echipamente de recoltare. Părţi componente. 1 S12
Maşini pentru recoltarea culturilor de plante tehnice
şi leguminoase:
- maşini pentru recoltat cartofi. 2 S13
Părţi componente, proces de lucru; S14
- maşini pentru recoltat sfeclă.
Părţi componente, proces de lucru;
- maşini pentru recoltat fasole şi mazăre. 1 S15
Părţi componente, proces de lucru;
Maşini pentru recoltat porumb:
combine, echipamente de recoltat, batoze;
părţi componente
Agregate si (4)
instalații agricole Tipuri de maşini şi instalaţii zootehnice:
- maşini şi instalaţii pentru pregătirea hranei: părţi 1 S16
componente, proces de lucru;
1.4. - maşini şi instalaţii pentru distribuirea hranei: părţi 1 S17
Recunoaşte componente, proces de lucru;
maşinile şi - instalaţii pentru alimentarea cu apă, adăpători pentru 1 S18
instalaţiile animale: părţi componente, proces de lucru;
zootehnice - utilaje pentru întreţinerea animalelor şi 1 S19
adăposturilor: părţi componente, proces de lucru;
- maşini şi instalaţii pentru recoltarea produselor
animaliere: părţi componente, proces de lucru;
4.Recapitulare finală 1 S20
TOTAL ORE / SAPTAMANI 20