Sunteți pe pagina 1din 1

A declarat că locuiește pe adresa str. Milescu Spătaru 9/4, ap.19 mun.

Chișinău și
activează în calitate de vânzător. Referitor la cazul dat poate comunica următoarele, câteva luni
în urmă a fost telefonată de niște vecini care i-a comunicat că la apartamentul nr.5 din str. V.
Țepeș 5, mun. Chișinău, a cărui proprietară este ea, era deschisă o fereastră. Ulterior în acea zi
a mers pentru a închide unde a depistat că în casă sunt răscolite lucrurile personale și rescpetiv
că lipsesc ceva bunuri. Ulterior a telefonat la poliție care discutând cu vecinii a constatat că
niște băieți au coborât pe la balcon, având cu dânșii careva bunuri care le-au sustras din
apartament. Ulterior a mers la sectorul de poliție unde a depus o plângere. Aproximativ peste
2-3 zile a fost telefonată de ofițerul de sector care i-a comunicat că au fost identificate
persoanele care au pătruns în apartamentul nr.5 din str. V. Țepeș 5, mun.Chișinău și că au fost
depistate și ridicate bunurile sustrase.
Menționează că la moment careva pretenții la persoanele date ea nu mai are și dorește
împăcarea sau încetarea precăutării cazului dat.
Astfel în urma acțiunii infracșionale a persoanelor necunoscute ei, i-a fost cauzat un
prejudiciu material în sumă totală de 3000 lei.
Suplimentar a declarat că nu are careva pretenții către bănuiți și nici obiecții materiale
sau morale. Nici nu dorește să depună o plângere referitor la faptul pătrunderii bănuiților în
domiciliu ei.