Sunteți pe pagina 1din 1

NTT DATA Romania S.A.

Str. Constanta Nr. 19-21


400158 Cluj-Napoca
Tel: +40 264 406 460
Fax: +40 264 406 461
www.nttdata.ro

Stimate Domn/Doamna,

Avand in vedere, ca:


(A) incepand cu 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulament" sau „GDPR”);
(B) scopul acestui Regulament este cresterea nivelului de protectie a datelor personale, precum si cresterea transparentei in prelucrarea
acestora de catre operatori de date cu caracter personal;
(C) NTT DATA Romania S.A. („NTT”) – în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Constanta,
nr. 19-21, jud. Cluj, vă transmite prezenta:

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOP DE RECRUTARE PERSONAL

Prin care doreste sa va contacteze în vederea informării dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale pe care le-a obținut cu
ocazia recepționării acestora în vederea unei posibile relații de colaborare cu organizația noastră.

Datele cu caracter personal pe care NTT le prelucrează sunt: numele și prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, numărul de telefon,
adresa de e-mail, informații referitoare la nivelul de educație (studii), experiența de lucru, seminare sau alte cursuri, limbi străine
cunoscute, competențe informatice, calități personale, precum și alte aspecte comunicate de către dumneavoastră prin CV-ul
depus.

Prelucrăm datele personale doar în scop legitim, precum în acela de a vă furniza oferte pentru poziții viitoare deschise în cadrul societății
noastre. Prelucrarea datelor personale se intemeiază și este necesară pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de
încheierea unui contract de munca; sau în scopul intereselor legitime urmărite de noi pentru a vă putea oferi în viitor noi oportunități de
angajare.

Vă asigurăm că nu vom utiliza datele pe care ni le-ați pus la dispoziție, decât și numai în condițiile prevăzute în Politica principală de protecție
a datelor cu caracter personal în NTT, precum și în legislația aplicabilă.

Vă asigurăm că datele furnizate de dumneavoastră nu vor fi prelucrate în alte scopuri, decât cel declarat, nu vor fi comunicate de NTT
către alte entități și nu vor fi deținute pentru o perioada care depășește 5 ani calculat de la data prezentei notificări.

Vă aducem la cunoștință că vă puteți exercita oricând drepturile prevazute de noua lege prin următoarele modalități:
 trimițând o cerere în acest sens la sediul NTT din mun. Cluj-Napoca, str. Constanța, nr. 19-21, jud. Cluj, cu mențiunea “în atenția
responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal”.
 prin mesaj transmis la adresa de e-mail: data.protection@nttdata.ro sau completând un formular aici.
 sunând la numărul de telefon: +40 (0264) 406 460.

Cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă informăm că aveți următoarele drepturi:
 dreptul de a obține din partea NTT o confirmare că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și de a avea acces la
acestea („dreptul de acces”);
 dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete („dreptul la rectificare”);
 dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 dreptul de a obține restricționarea prelucrării („dreptul la restricționarea prelucrării”);
 dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar („dreptul de opozitie”);
 dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 dreptul de a vi se comunica datele cu caracter personal prelucrate de NTT sau de a solicita transmiterea acestora către un alt
operator („dreptul la portabilitatea datelor”).

Dacă doriți să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor (DPO) cu privire la prelucrarea de către NTT a datelor dumneavoastră cu
caracter personal, puteți transmite un mesaj la adresa de e-mail: data.protection@nttdata.ro, sau pe cale poștală la sediul NTT din mun. Cluj-
Napoca, str. Constanța, nr. 19-21, jud. Cluj, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal”.

Data: Cu stimă,
Echipa NTT DATA Romania S.A.