Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI


STRADA DONICI NR.2
TEL. 0235/311928, FAX 0235/311715, 0235/319234
E-MAIL: isjvaslui@ isj.vs.edu.ro
________________________________________________________________________

Anexa la decizia nr. din 05.03.2018


privind componenţa Comisiei de Organizare a Simulării Naţionale
pentru absolvenţii clasei a VIII-a 2018
din unitatea de învăţământ

..................................................................................................

Preşedinte: prof. (directorul unităţii de învăţământ)

Vicepreşedinte: prof. (directorul adjunct al unităţii de învăţământ sau un profesor)

Secretar: prof.

Membri: prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

Asistenţi:
1. Limba şi literatura română:

2. Matematică:

Profesori evaluatori:
1. Limba şi literatura română:

2. Matematică:

Director,
Prof. ......................................... (semnătura şi ştampila)
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
STRADA DONICI NR.2
TEL. 0235/311928, FAX 0235/311715, 0235/319234
E-MAIL: isjvaslui@ isj.vs.edu.ro
________________________________________________________________________

Anexa la decizia nr. din 2019


privind componenţa Comisiei de Organizare a Simulării Naţionale
pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a 2019
din unitatea de învăţământ

Școala Gimnazială,, Mareșal Constantin Prezan” sat Dumești

Preşedinte: prof. Mariciuc Simona Florentina

Vicepreşedinte: prof. înv. primar Mariciuc Eugen

Secretar:Rusu Ramona Maria

Membri: prof. Pulbere Gabriela

Asistenţi:
3. Limba şi literatura română:înv.Țarcă Maria, prof.

4. Matematică:

Profesori evaluatori:
3. Limba şi literatura română:

4. Matematică:

Director,
Prof. ......................................... (semnătura şi ştampila)