Sunteți pe pagina 1din 3

MAGIA MAGNETICĂ

Louis Alphonse Cahagnet


Prin acţiunea magnetismului
uman putem reproduce starea
cataleptică.
Putem ca prin acelaşi efect de
atracţie să operăm suspensia
corpurilor materiale.
Iniţiatul poate merge pe puncte
de sprijin contrar constituţiei
fiinţei sale şi legilor echilibrului.
Poate vedea, cu ochii închişi,
prin ceafă, plex, sau călcâie, la
distanţe incomensurabile şi poate
auzi ce se vorbeşte acolo.
Poate să comunice cu morţii,
să le vorbească şi să afle de la ei
lucruri utile.
Poate la rândul său să-şi
fascineze magnetizatorul,
făcându-se invizibil în ochii săi
sau trasnformând obiecte după
bunul plac.
Preţul cărţii: 55 lei cu TVA.

C U P R I N S
INTRODUCERE ................................................................ 3
CONVERSAŢII
ÎNTRE DOI STUDENŢI DESPRE MAGIE ......................... 6
PRIMA CONVERSAŢIE ................................................... 6
Scurt istoric al Magiei Magnetice; citate ale celor mai 12
cunoscute personaje care s-au ocupat de această ştiinţă ....... 12
FENOMENELE cele mai curioase despre care putem auzi 12
A DOUA CONVERSAŢIE 23
FASCINĂRI din Antichitate până în zilele noastre ............... 23
Alegerea a treizeci şi şase de fenomene de acest gen,

1
urmate de aprecieri şi de modul de a le produce
în mod magnetic .................................................................... 23
A TREIA CONVERSAŢIE 49
OGLINZI MAGICE ............................................................. 49
Studii asupra virtuţilor care le sunt atribuite ........................ 49
MODUL DE CONFECŢIONARE ŞI FOLOSIRE: 53
OGLINZILE TEURGICE .................................................... 53
OGLINZILE VRĂJITOARELOR ....................................... 55
OGLINDA LUI CAGLIOSTRO ......................................... 56
OGLINDA LUI DU POTET .............................................. 57
OGLINDA LUI SWEDENBORG ....................................... 58
OGLINDA MAGNETICĂ .................................................. 59
OGLINDA NARCOTICĂ ................................................... 60
OGLINDA GALVANICĂ ................................................... 62
OGLINDA CABALISTICĂ ................................................ 71
A PATRA CONVERSAŢIE 89
APORTURI ŞI SUSPENSII ................................................ 89
Citarea celor optzeci şi opt de fapte din acest ordin .......... 89
Efectele minunate ale fulgerelor ........................................... 148
A CINCEA CONVERSAŢIE 150
PACTE ................................................................................. 150
TALISMANELE .................................................................. 170
FARMECUL EXERCITAT DE VÂNTURI ....................... 186
A ŞASEA CONVERSAŢIE 199
CONVULSIONARI, POSEDĂRI ....................................... 199
Citarea a treizeci şi şase de fapte,
cele mai curioase pe care le conţin bibliotecile religioase
şi de ştiinţe oculte .................................................................. 210
A ŞAPTEA CONVERSAŢIE 234
VRĂJIRI cunoscute sub numele de sortilegii; vrajă -
perversiune a simţurilor şi a inteligenţei; obsesii; lovituri
date şi primate la distanţă; boli de apatie ale căror cauze
sunt necunoscute; asasinate oculte; înnodarea eghileţilor;
cui, fixări ale animalelor sălbatice, filtre, etc ........................ 234
Buletin al Ştiinţelor Oculte ................................................. 268

2
A OPTA CONVERSAŢIE 304
MAGIA CUVÂNTULUI ..................................................... 304
CORESPONDENŢĂ SIMPATICĂ ..................................... 308
NECROMANŢIE (tratat de) ................................................ 310
CONCLUZIE ....................................................................... 318
Rezumat al materiilor cuprinse în:
Prima conversaţie ................................................................. 319
A doua conversaţie ............................................................... 322
A treia conversaţie ............................................................... 331
A patra conversaţie ............................................................... 337
A cincea conversaţie 341
Noi experienţe
în legătură cu FARMECUL VÂNTURILOR ...................... 357
A şasea conversaţie .............................................................. 364
A şaptea conversaţie ............................................................. 365
A opta conversaţie ................................................................ 371
BIBLIOGRAFIE ................................................................... 382