Sunteți pe pagina 1din 13

Organizarea de santier propusa aratand diversele facilitati de care dispune ofertantul

Santierul inseamna o suprafata de teren detinuta de Beneficiar, care este necesara sau practicabila
pentru constructia lucrarilor si asigurarea organizarii de santier. In acest sens Antreprenorul nu va folosi
Santierul pentru nici un alt scop care nu este prevazut in contractul de execuţie a lucrărilor.

In organizarea de santier care se va realiza conform prevederilor HG 28/2008 punctele 5.1.1 si 5.1.2 si
a prevederilor relevante ale Ordinului 863/2008, se vor cuprinde lucrarile si serviciile referitoare la: mobilarea,
serviciile, transportul, montarea, intretinerea si, daca este necesara mutarea temporara a instalatiilor,
masinariilor si vehiculelor, ale intregului echipament de constructie, al echipamentului auxiliar, al materialelor,
personalului si instrumentelor de lucru, toate instalatiile temporare sau permanente, atelierele, cladirile pentru
birouri, laboratoarele, magaziile, spatii pentru primul ajutor, imprejmuiri aferente, anumite drumuri pentru
accesul temporar, incluzand aprovizionarea si toate celelalte facilitati necesare pentru personalul
Antreprenorului sau in legatura cu construirea de lucrari si pentru indeplinirea obligatiilor Antreprenorului.

Toate facilitatile descrise mai jos vor fi indepartate de catre Antreprenor la terminarea perioadei de
execuţie a lucrărilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru ingrijirea si mentinerea facilitatilor de santier in
buna conditie de functionare iar la cererea Inginerului va executa prompt reparatii si imbunatatiri.

Organizarea de şantier se va amplasa in incinta unui teren pus la dispoziţie de beneficiar, respectiv UAT
. Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului pus la dispoziţie, care este
prevăzută cu o poarta de acces pentru traficul pietonal si o poarta de acces pentru traficul auto, amenajarea de
platforme pentru depozitarea materialelor necesare realizarii investitiei, montarea de baracamente
pentru personalul administrativ din şantier si pentru muncitori. In cadrul organizarii de santier, se va
amenaja o locatie care va cuprinde facilitati pentru Dirigintele de santier si pentru personalul Antreprenorului,
prevazute cu bransamente de energie electrica, mobilate corespunzator desfasurarii activitatii de urmarire si
supraveghere a lucrărilor, dotate cu mijloace de comunicare adecvate pentru menţinerea legaturii permanente
si rapide cu beneficiarul lucrarii si cu celelalte institutii implicate in executia lucrărilor.

Materialele de construcţii se vor depozita în incinta proprietăţii în aer liber in spatii special amenajate
in prealabil, luandu-se măsuri de protecţie pentru a nu fi degradate si pentru a nu avea impact asupra mediului.
Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor depozita pe timpul execuţiei
lucrărilor de construcţie în incinta organizarii de şantier in magazii provizorii de tip euroconatiner.

Obiecte provizorii sunt:

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule ;


- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă);
- platou depozitare materiale.
Se vor prevedea vestiare si sali pentru servirea mesei pentru personalul Antreprenorului care isi va
desfasura activitatea in cadrul lucrarii, grupuri sanitare ecologice vidanjabile, o gospodarie locala de apa formata
din doua rezervoare de apa cu capacitatea de 1 mc fiecare de la care sunt alimentate cismelele pentru spalat,
containere pentru deseuri si pichete de incendiu. Se va dota şantierul cu toalete ecologice mobile, in numărul
corespunzător personalului si amplasamentelor in lucru; puncte volante de luat masa, dotate cu echipamentul
necesar (mese, scaune, apa, etc.), vestiar volant mobil pentru echipare, spatii mobile pentru unelte si scule, etc.

Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, se vor asigura drumuri de acces temporare, incluzand toate
devierile in partea implicata a Santierului, toate cu aprobarea Dirigintelui de santier. Antreprenorul va mentine
aceste drumuri de acces intr-o conditie adecvata pentru o trecere in siguranta a utilajelor si vehiculelor pana
cand nu mai sunt necesare scopului contractului.

Antreprenorul va încheia un proces-verbal cu Beneficiarul privind starea oricaror suprafete private de


teren sau oricaror suprafete publice prin intermediul carora se realizeaza accesul la Santier inainte de începerea
oricarei lucrari, pentru a le face adecvate accesului. Antreprenorul va mentine aceste suprafete intr-o stare de
curatenie rezonabila si le va repara in timpul executiei lucrarilor. La terminarea folosirii de catre Antreprenor a
acestor cai de acces, el va trebui sa aduca suprafetele la o conditie cel putin egala cu cea dinaintea folosirii lor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau
incendiilor.Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă
se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens,
evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări
necorespunzătoare.

Se vor monta panouri de avertizare si indicatoare de atentionare asupra pericolului de accidentare si/
sau semnale luminoase de avertizare in cazul lucrărilor de excavaţii si a oricăror denivelări care pot genera
accidente.

In cadrul acestui Contract, toate drumurile de acces, trotuarele, platformele si alte lucruri asemanatoare
care nu fac parte din Lucrarile permanente, dar sunt cerute de catre Antreprenor sau de catre Dirigintele de
santier pe sau aproape de Santier direct sau indirect in legatura cu lucrarile prevazute in contract, vor fi
denumite Drumuri de Serviciu. Aceste drumuri vor fi considerate ca Lucrari Temporare. Antreprenorul va
construi toate Drumurile de Serviciu, care vor trebui sa fie in conformitate cu standardele, astfel incat sa poata
fi folosite normal si in siguranta in orice conditii climatice fiind semnalizate corespunzator.

Se vor ridica si se vor mentine imprejmuiri temporare si porti pentru a inchide aria lucrarilor de efectuat,
si orice alte suprafete de teren care pot fi necesare pentru executia lucrarilor. Nici o persoana neautorizata nu
va putea intra pe Santier. Antreprenorul va trebui sa instruiasca toate persoanele sa evite si sa previna
abuzurile in conformitate cu Conditiile Generale ale Contractului.

Fazele de execuţie a organizarii de şantier

A. Trasarea lucrărilor
In baza raspunsului primit la cererea de amplasare a locatiei pentru organizarea de şantier se trece la
trasarea perimetrului acestora. Se va marca perimetrul zonei ce va fi ocupata de Organizarea de santier si
principalele zone ce vor forma acest amplasament pentru amenajarea corespunzatoare a acestora.

B. Executia platformelor si drumurilor de acces


Se realizeaza decaparea stratului de suprafata vegetal (daca acesta exista) mecanizat prin sapatura cu
buldozerul urmat de depozitarea acestuia in vederea utilizarii la refacerea amplasamentului la finalizarea
lucrărilor. Daca materialul sapat este necorespunzator (contine deseuri sau moloz) acesta se va incarca si
transporta la locurile de depozitare indicate de catre Beneficiar. Dupa decapare se realizeaza o suprafata plana
pe care se va executa platforma organizarii de şantier. Se va urmari ca platforma sa aiba inclinarea naturala a
terenului pentru a permite usor scurgerea apelor din precipitatii de pe aceasta.

Se asterne un strat de balast cu o grosime de aproximativ 20 cm in vederea executiei platformei


organizarii de şantier. Aceasta se va face mecanizat cu utilaje adecvate in asa fel incat platforma rezultata sa fie
plana si nedeformabila la solicitarile din exploatare. Stratul de balast se va compacta cu vibrocompactoare
mecanice, in straturi succesive, pana la atingerea unui grad de compactare acceptabil scopului propus. In
vederea atingerii gradului de compactare dorit se poate utiliza si piatra concasata, care formeaza o suprafata
calitativ superioara balastului.

Pentru acces se va executa balastarea drumului existent cu latimea de 6 m executata in aceleasi conditii
ca si platforma balastata.Se va avea in vedere ca sa se evite baltirea in zona drumului sau a platformei executate
prin inaltarea acesteia fata de terenul din imediata apropiere sau prin creerea de santuri de drenare a apelor de
suprafata.

C. Executia imprejmuirilor
Se marcheaza pe teren conturul suprafetelor de imprejmuit, se trece la saparea gropilor pentru stalpii
gardului de imprejmuire si de iluminat urmat de montarea acestora in gropi betonate sau pentru o mai buna
stabilitate a gardului. Dupa intarirea betonului se monteaza panourile metalice de gard prin imbinari
demontabile. Pentru acces se va prevedea o poarta de acces auto cu deschiderea de 6m si o poarta de acces
pietonal cu deschiderea de 1 m.

D. Amplasarea birourilor
Se trece la aducerea si amplasarea containerelor pentru birouri si magazii conform planului de
organizare de şantier. Acestea se transporta cu auto si se descarca si monteaza cu ajutorul macaralei. Pentru
montaj se marcheaza locul unde se amplaseaza dupa care se aseaza suportii de montaj pe teren pe care se
aseaza containerele. Acestea sunt cu structura metalica si se pot racorda la energie electrica. Suprafata unui
container este de 15mp putand fi folosit ca vestiar de pana la 10 muncitori.

Montarea se va face in asa fel incat containerele sa aiba spatii de circulatie intre ele si sa fie asigurat un
iluminat natural pe timpul zilei. Deasemeni trebuie sa existe spatiu de interventie in caz de necesitate. Se va
executa legarea la pamant a carcasei containerului pentru evitarea accidentelor prin electrocutare.

E. Mobilarea si utilarea organizarii de şantier


Se vor monta obiecte de mobilier in functie de destinatia fiecarui container pentru asigurarea unui
confort optim. Acest mobilier trebuie sa satisfaca conditiile de sanatate si securitate impuse de normele in
vigoare.

Pentru personalul ce isi desfasoara activitatea la acest punct de lucru se vor amenaja vestiare, spatii de
servire a mesei, spatii de spalare si mentinere a igienei proprii si grupuri sanitare. Vestiarele vor fi echipate
corespunzator cu mobilier adecvat acestui scop (scaune, banci, cuiere, dulapuri). Rolul acestora este de a pastra
hainele si echipamentul muncitorilor in bune conditii. Vestiarele trebuie sa aibă dotări care să permită fiecărui
lucrător să îşi usuce imbrăcămintea de lucru, dacă este cazul, precum şi vestimentaţia şi efectele personale şi să
le poată păstra încuiate. În toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protecţie
specific (cască, centură de siguranţă, mănuşi de palmare, salopetă, pantofi/bocanci, etc.), pe care este obligat
sa-l poarte în tot timpul lucrului şi până la părăsirea teritoriului şantierului.

Spatiile de servire a mesei vor fi echipate cu mese si banci si dulapuri pentru pastrarea hranei.

Spatiul de spalare si mentinere a igienei se va amenaja prin executarea unei Gospodarii de apa formata
din doua rezervoare de apa cu capacitatea de 1 mc fiecare de la care sunt alimentate cismele pentru spalat.
Rezervoarele se vor umple periodic, functie de consumul necesar, prin intermediul unei cisterne. Aceasta sursa
de apa nu va fi folosita in scop alimentar.

Se va amenaja deasemeni si un grup sanitar format din WC-uri ecologice vidanjabile, ce se vor goli si
spala periodic de catre societati specializate cu care se vor incheia contracte de prestari servicii.

Locurile din apropierea surselor de apă sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi menţinute în
permanenţă în stare de curăţenie perfectă, prin grija utilizatorilor acestora.

Pe exterior se vor amplasa pichete de incendiu dotate conform normelor in vigoare care se vor folosi de
personalul de execuţie desemnat si instruit in acest sens in caz de necesitate. Personalul ce le va utiliza se va
instrui periodic privind pericolele existente in organizarea de santier si modul de actiune in caz de necesitate.
Numarul acestora va trebui sa asigure necesarul functie de suprafata organizarii de şantier.

Pentru colectarea deseurilor se vor amplasa containere metalice inscriptionate in functie de tipul de deseu ce
se colecteaza. Acestea trebuie sa fie in cantitate suficienta pentru asigurarea colectarii deseurilor. Periodic
acestea se vor goli prin colectarea deseurilor de catre societatile specializate cu care se vor incheia contracte
de prestari servicii. Carburanţii si substantele periculoase vor fi depozitate in spatii speciale in scopul evitării
poluării platformelor adiacente, produsele chimice trebuie stocate in celule etanşe. Spaţiul ocupat de
organizarea de şantier va fi limitat la strictul necesar. Organizarea de şantier va fi echipata cu facilitatile sanitare
pentru muncitori in scopul reducerii poluării cu ape uzate.

F. Semnalizari si marcaje
Pe perioada executiei lucrărilor aferente organizarii de santier se vor monta indicatoare de semnalizare
a executiei lucrărilor functie de necesitatile zonei. Se vor realiza imprejmuiri ale zonei de lucru fie cu banda
semnalizatoare, fie cu panouri de imprejmuire in functie de durata lucrărilor in zona si de complexitatea
lucrărilor.

Acolo unde se desfasoara lucrări in zona carosabila se vor obtine intai avize de la autoritatile competente si tot
cu acestea se va stabili si tipul de marcaje si semnalizari ce se vor amplasa.

Toate aceste semnalizari si marcaje care se monteaza se vor mentine pe toata durata de execuţie a
lucrărilor si au drept scop evitarea producerii accidentelor si a evenimentelor nedorite.

Se va monta panoul de identificare cu dimensiunile de 60 x 90 cm care va preciza urmatoarele: datele si


informaţiile legate de investitie; număr de valabilitate autorizatie de construire, denumire proiect, beneficiar,
investitor, finantatori, proiectant, antreprenor, termene, etc. conform prevederilor Legii nr. 50/1991,
actualizata.

Se vor lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor.

G. Laboratoare
Societatea are contract de colaborare cu Laborator autorizat a efectua incercari , pentru lucrarile
de gr II.

H. Necesarul de materiale si echipamente


Pentru execuția lucrărilor este necesară aprovizionarea șantierului cu următoarele tipuri de materiale:
 BANDA AVERTIZOARE TRASEU CONDUCTE;
 CONDUCTA PEHD PE80 PN6 DN 63 MM
 Teava poliet inalta dens diam ext 110mm
 Fitinguri PEHD
 TUB CANALIZARE GOFRAT CU MUFA SH8 D.250 MM
 Capac cu rama fonta pentru cam.viz
 Oțel-beton;
 Nisip
 Ciment
 Cabluri energie
 CONDUCTA PROTECTIE PENTRU SUBTRAVERSARE 500X5MM
 Confectii metalice diverse
 Cherestea
 Tuburi beton pentru camine
Scule care trebuie să se găsească in dotarea șantierului:
 cazmale ;
 lopeți ;
 târnăcoape;
 roabe;
 topoare (mari și mici);
 ciocane medii;
 tesle;
 clești de tăiat oțel, normali;
 fierăstrău dulgher;
 cozi de lemn de rezervă;
 foarfecă de tăiat fier beton cu mânere de min 90cm;
 mănuși constructive;
 nivelă lungă min.100 cm;
 colțar unghi de 90 grade;
 rulete de 3m și 5m profesionale;
 furtun nivel min. 20 m transparent .

Toate aceste scule vor fi depozitate intr-un vagon .


Scule electrice :

 mașină de găurit (ciocan rotopercutor) ;


 flex min.25 mm + discuri oțel (20 buc);
 ochelari de protective;
 Cabluri electrice lungi (2-3) buc
 Aparate sudura

De asemeni și aceste scule vor fi depozitate intr-un vagon .

Utilaje : sunt dislocate in momentul in care este nevoie la punctul de lucru pentru executarea
lucrărilor specific și pe perioada derulării lucrărilor sunt depozitate după cum urmează:

 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire


 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m
 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l
 Buldozer pe senile 65-80CP
 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw
 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc
 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc
 Grup termic de sudura 28-35kw
 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf
 Malaxor pt mortar,actionat electric,150 l
 Motopompa 6- 8cp
 Troliu electric 1 tf
 Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw

Acestea vor fi depozitate pe platforma din incinta amenajată a șantierului.

La inceperea organizării de șantier se elaborează grafice diferențiale si integrale de


aprovizionare, consum și stocare pentru principalele materiale.
Descrierea lucrarilor

Proiectul tehnic pentru sistemul de canalizare a fost structurat din punct de vedere tehnic pe trei obiecte
majore, fiecare cu subobiectele aferente:

Acestea sunt:

Reţeaua de canalizare
 Extindere retea de canalizare în sat Manolea
 Extindere retea de canalizare în sat Boura
Alimentare cu energie electrică
 Lucrari racordare la energie electrica

Din punct de vedere tehnologic, lucrările prevăzute in prezentul proiect au ca scop colectarea integrala a
apelor uzate menajere din satele Manolea si Boura, com Forasti.

Descrierea constructivă a reţelei de canalizare menajere care se executa in cadrul prezentei investitii
Obiectul nr. 1 - Extindere reţea de canalizare in satul Manolea In componenta acestui obiect sunt cuprinse
următoarele categorii de lucrări:

Reţea de canalizare Dn 250 mm L = 3378 m (planşa H1+H4 si profilele longitudinale PL1+PL4; PL1-1, PL2-1,
PL3-1);

Golire si aerisire traversare- conducta refulare;

Subtraversare drum in săpătura deschisa L =249,5 m;

- Bazin (SP1 AU, SP2AU, SP3AU, SP4AU)

Cămin gratar;

Instalaţii hidraulice, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice;

Drum acces si sistematizare verticala; împrejmuire;

By pass, varsare, By pass SP;

Conducta refulare-pompare.

Pe traseul reţelei de canalizare s-au prevăzut cămine de vizitare, construcţii anexe pe reţeaua de
canalizare. Sunt construcţii verticale, care realizează legătura intre colectorul de canalizare si strada.

Diferenţa dintre cămine, este de maxim 60 m (conform profilelor longitudinale).

In documentaţie s-au preferat tuburi de canalizare, cu peretele intern „lis” tip B.

Pe traseul canalizării s-au prevăzut un număr de 4 statii de pompare. Staţiile de pompare sunt executate in
cheson cu Di - 3,00 m.

Toate staţiile de pompare de pe traseu sunt executate in cheson, cu diametrul interior Di = 3,00 m,
prevăzute cu cos gratar, in amonte de fiecare statie se prevede un cămin cu gratar manual, prezentat in
planşele R10 si R11.

Echipamentul generator de presiune (electropompa), porneşte automat la nivelul maxim presetat si se


opreşte automat, la nivelul de oprire presetat.

Staţiile de pompare SP1AU, SP2AU, SP3AU, SP4AU, ar fi corect sa fie echipate de furnizorul utilajului,
impreuna cu instalaţia automata de pornire si oprire.

Agregatul din staţiile de pompare, va fi de tip tocător.


Toate staţiile de pompare au prevăzute instalaţii de ventilaţie, pentru evacuarea gazelor precum si senzori
de sesizare a prezentei gazului (NPl33-13/4.2.7.2(6)b).

In caz de avarie a statiei de pompare este necesara izolarea statiei prin deschiderea vanei by pass, care are
radierul cu minm 30 cm mai jos, decât accesul in căminul gratat.

Obiectul nr. 1 - Extindere reţea de canalizare in satul Boura

In componenta acestui obiect sunt cuprinse următoarele categorii de lucrări:

Reţea de canalizare din PVC GOFRAT Dn 250 mm SN8 L = 1574 m;

Subtraversare drum in săpătură deschisa L = 64 m.

Canalul colector străbate principala uliţa sateasca din localitatea Boura si este proiectat si prezentat in
planul de situaţie H5 si H6 si in profilul longitudinal P15 si P16, iar pentru deservirea locuitorilor de pe partea
opusa a colectorului principal, sunt prezentate profilele longitudinale PL5-1 si P16-1.

Descărcarea canalizării proiectate, se realizează in căminul existent CVI 19, prezentat in planul de situaţie
H5

si PL5.

Pe traseul canalizării s-au prevăzut construcţii anexe, cămine de vizitare. Căminele de vizitare sunt de tip
vertical, amplasate la distanta de maxim 60 m, in zonele de schimbare a pantei, la intersecţiile de uliţe.

a) Tehnologia de execuţie pentru reţeaua de canalizare


Reţeaua de canalizare se va executa prin săpătura deschisa. Execuţia săpaturilor se va face din aval către
amonte se se vor executa cu sprijinirea malurilor.

Latimea transeei va fi in conformitate cu STAS 3051 si normele de protecţia muncii. Depozitarea pământului
rezultat din săpătura se va face de regulă numai pe o parte.

Înainte de inceperea lucrărilor de săpătura se va face trasarea reţelei de canalizare. Trasarea se va face
materializând axul reţelei prin tăruşi aşezaţi de o parte si de alta a axei reţelei.

Tehnologia de execuţie pentru reţeaua de canalizare se face respectând următoarele operaţii

• Trasarea reţelei de canalizare

• Desfacerea imbracamintii rutiere a străzii

• Executarea săpăturii

• Epuizarea apelor din săpătura (daca este cazul)

• Nivelarea(politura) fundului transeei

• Executarea patului de pozare

• Lansarea conductei in tranşee

• îmbinarea tuburilor din PP

• Executarea căminelor de vizitare

• Executarea probelor de etanşeitate si remedierea defecţiunilor daca este cazul

• Executarea racordurilor

• Executarea umpluturilor
• Transportul excedentului de pamant

Conditii impuse privind calitatea materialelor.


Tevile din PP, vor trebui sa aiba caracteristici in conformitate cu STAS 6675/1, privind absorbtia de apa,
variatia dimensiunilor la T = 150° C, rezistenta la presiunea interioara, rezistenta la soc la 20 ° C, punctul de
inmuiere, etc. Nu se vor folosi materiale neagrementate in Romania.

Tevile vor trebui sa prezinte rezistenta chimica la actiunea agresiva a substantelor din sol, la actiunea sarurilor
si a substantelor caustice, a solutiilor acide apoase.

Transportul si depozitarea conductelor


Transportul si depozitarea conductelor si accesoriilor se va face în conformitate cu cerintele furnizorilor si
respectând Normele Generale de Protectia Muncii.

Tevile se vor transporta cu vehicule corespunzatoare, luandu-se masuri de siguranta la incarcare si descarcare.
Cand transportul se efectueaza la temperaturi scazute, aproape de inghet se vor preveni socurile.

Depozitarea se va face in stive care nu trebuie sa depaseasca inaltimea de 2 metri. Din loc in loc se vor
prevedea suporti pentru a impiedica deformarea tevilor. Se vor lua masuri pentru ca sa nu intre diverse
componente in interiorul tevilor. De asemenea se va evita intrarea in contact cu substante ce ataca PP-ul
(combustibili pentru motoare, solventi, etc). Tevile nu se vor tiri pe sol si se vor feri de socuri puternice.

Trasarea canalelor
La trasarea canalelor sAe vor respecta STAS 9824/5 si 3051

Trasarea este esentiala pentru canalizare, functionarea ulterioara a instalatiei fiind absolut dependenta de
realizarea trasarii corecte si de respectarea cu strictete a pantelor din proiect. Se va executa o trasare de
precizie atat de planimetrie cat si de nivelment. Integritatea reperilor cade in sarcina executantului pe toata
durata executiei lucrarilor.

a.1) Lucrari de terasamente


Inainte de inceperea sapaturii se aprovizioneaza intreaga cantitate de tuburi pentru tronsonul respectiv.

Lucrarile de terasamente pentru executarea transeelor sunt urmatoarele:

- Se executa desfacerea pavajului pe o latime mai mare ca latimea transeei în care se vor monta
conductele cu cate 30-40 cm de fiecare parte.
- Materialele rezultate din desfacerea pavajelor care se pot refolosi se depozitează la marginea
trotuarului astfel încât să nu împiedice scurgerea apei din rigole.
- Tuburile se vor aşeza toate în zona de lucru pe aceeaşi parte a transeii, în aşa fel incat să nu sprijine
pe mufe sau pe capătul liber.
- Se executa sapatura. Ultimii 30 de cm deasupra cotei de fundare se executa manual si numai inainte
de lansarea tuburilor. Latimea transeei va fi de minimum Dn conducta+0.50 m.
- Transeele pentru pozarea conductelor se executa vertical cu sprijiniri pe intreaga suprafata.
- Pamantul rezultat din sapatura se va depozita de cealalta parte a transeei, asigurandu-se o banchetă
libera de 0,5 m.
Baza transeei trebuie sa asigure rezemarea conductei uniform pe toata lungimea sa pe un strat de nisip de
minim 10 cm. Conductele se vor monta întotdeauna sub adancimea de inghet (STAS 6054).

Pe toata durata executiei lucrarilor, in lungul canalelor se asigura o zona de lucru si o zona de circulatie.
a.2) Montajul conductelor si accesoriilor
Tuburile vor fi verificate:

- la sosirea in santier;
- la depozitarea de-a lungul santului.
Tuburile verificate se lanseaza mecanizat (excavator, macara).

Se toarnă fundatiile caminelor la cotele reprezentate in profilul longitudinal şi se realizeaza rigolele de pe


radiere la cotele din proiect. Se verifică din nou cota fundului transeei, se asterne patul de nisip pentru
pozarea conductei si se reverifica cota de pozare a tuburilor. Se montează tuburile care patrund în camine
asigurandu-se reazem continuu pentru a nu induce eforturi suplimentare în tuburi.

Tuburile se asează cu mufele orientate contra sensului scurgerii. In dreptul mufelor se adânceşte săpătura cu
câte o groapă având dimensiunile L x h = 90 x 15 cm.

Patul de rezemare va asigura unghiul la centru de 90° având o grosime constanta pe tot traseul conductei.

a.3) Imbinarea si etansarea


Imbinarea tuburilor se face conform „Caietului de sarcini“. Etansarea imbinarilor se realizeaza conform
indicatiilor furnizorului.

Se verifica în permanenta panta canalului (care trebuie să coincida cu cea din proiect) si calitatea imbinarii.

a.4) Verificarea si probarea canalelor


Verificarea pe parcursul executiei a fost deja descrisa la succesiunea operatiilor descrisa mai sus. Aceasta
verificare reflecta cantitatea si calitatea lucrarilor ce raman ascunse. Tronsoanele se verifica pe toată lungimea
într-o etapa. Abaterea pantei nu va depăşi 3 cm la 100 m lungime de canal.

Verificarea finala consta în verificarea parametrilor de functionare ai canalului in vederea punerii în functiune.

Proba de etanseitate pentru canale se va efectua între camine consecutive, înainte de efectuarea
umpluturilor, dupa ce imbinarea a ajuns la rezistenta proiectata.

Se va executa inchiderea etansa a tuturor orificiilor, blocarea capetelor canalelor si a tuturor punctelor
susceptibile de deplasare în timpul probelor.

Umplerea canalului cu apa se face din capatul aval, aerul evacuandu-se prin capatul amonte.

Probele de etanseitate nu se vor executa la temperaturi sub 0º C.

Presiunea de proba masurata în capatul aval al tronsonului se va considera 0,5 bari. Durata probei va fi de
minim 20 minute. În timpul probei se va mãsura apa pierdutã mãsurându-se cantitãtile adãugate.

Daca pierderile de apa depasesc limita admisibilă pentru tronsonul respectiv, se va face revizia conductei,
urmata de reparatie sau inlocuire, dupa caz, si se va relua proba.

Inlaturarea pierderilor de apa punctiforme sau la punctele de îmbinare se va realiza prin repararea
corespunzãtoare a acestor zone. In cazul unor defectiuni mai grave, se va inlocui tubul sau se va solicita
proiectantul pentru modul de remediere al defectiunii.

a.5) Executarea umpluturilor.


Inainte de efectuarea probei de etanseitate transeea se va umple partial pana la 20–30 cm deasupra partii
superioare a tubului, lasandu-se mufele libere. Pamantul care se aseaza deasupra tubului nu trebuie sa
contina pietre mai mari de 7 cm.
Umplutura va fi bine compactata în straturi de 10 cm grosime.

La compactare tubul se va feri de lovituri. Compactarea umpluturii în jurul tubului se va face manual, simultan
pe ambele parti, pentru evitarea deplasarilor laterale ale tubului.

În zonele de umplutura situate deasupra conductei nu se vor folosi dispozitivele de compactare mecanica.

Dupa cel putin 40 cm grosime pamant de umplutura deasupra crestei canalului, compactarea se va realiza cu
mijloace mecanice putandu-se folosi în acest scop:

- ciocan batator (greutatea discului 2,7 daN, presiunea de batere 4 – 6 at );

- maiuri mecanice (greutatea cca 100 daN, productivitatea 150 m3/ ora, adancimea de compactare 35
cm );

- maiuri vibrante;

- cilindru compactor vibrant, etc.

in functie de volumul umpluturii si dotarea cu utilaje a contractantilor.

Verificarea privind gradul de compactare al umpluturilor se va face prin extragerea de probe din stratul
compactat conform STAS 2914.
In partea finala a zonei de pozare a canalelor se amplaseaza si elementele de marcare a conductelor conform
STAS 9570/1;

Se va reface suprafata pavajelor;

Capacele cãminelor se pozeazã la nivelul îmbrãcãmintii definitive;

1. Protecţia muncii
La întocmirea documentatiei s-au prevăzut datele tehnice obligatorii pentru ca lucrarea să poată fi
executată cu respectarea tuturor măsurilor privind protecţia muncii (sprijinirea malurilor, parapete de-a
lungul santului, sustinerea cablurilor si a conductelor de gaze în săpătură, etc.), în conformitate cu
măsurile prevăzute în normele specifice de protectia muncii.
Intrucat lucrările de pozare a canalelor se vor executa în conditiile existentei si a altor retele tehnice
edilitare este necesară convocarea reprezentantilor intreprinderilor de retele, pentru a fi identificate pe
teren intersectiile si punctele periculoase.
La executia lucrarilor, se vor respecta conditiile impuse prin avizele emise de toate intreprinderile detinatoare
de retele din zona.

Executantul (contractantul) va lua masurile necesare pentru respectarea măsurilor de securitate a muncii:

2. Date privind recepţia lucrărilor, efectuarea probelor şi punerea în funcţiune a conductelor


Receptia lucrarilor consta în verificarea executiei si a functionării canalului la parametrii proiectati. La
receptia lucrarilor participa beneficiarul lucrarii si executantul (contractantul).
Proba de etanşeitate se va face între cămine consecutive, înainte de finalizarea umpluturilor. Se închid
etanş ieşirile din respectivele cămine şi se blochează toate punctele susceptibile de deplasare în timpul
probei.
Umplerea cu apă se face începând din capătul aval până la cel puţin 1 m deasupra crestei canalului.
Pentru realizarea absorbţiei în tub canalul se lasă plin cu apă cel puţin 24 de ore.
Presiunea de încercare la capătul aval este 0,5 bari. Durata probei este de minimum 20 de minute.
Pierderile nu vor depăşi 0.64 cm3/1m lungime pentru fiecare mm din diametru.
În timpul probei se măsoară cantităţile de apă ce trebuie adăugate pentru menţinerea nivelului la care a
început proba (echivalentul apei pierdute). Se raportează la lungimea tronsonului încercat şi în cazul
când se depăşesc limitele admise explicitate anterior se detectează locurile pe unde au loc pierderile şi
se iau masurile necesare.
Dacă după aceste remedieri şi refacerea probei de etanşeitate se constată din nou valori ale pierderilor
peste limita admisă se vor înlocui eventualele tuburi defecte (prin nerespectarea instrucţiunilor de
transport, depozitare, manipulare, etc). Proba de etanşeitate se reface de câte ori este nevoie.
După efectuarea probelor parţiale se trece la umplerea tranşeei.
Se vor întocmi procese verbale semnate obligatoriu de beneficiar pentru următoarele lucrări:
- predarea amplasamentului (trasarea);

- adâncimea efectivă a tranşeii;

- panta fundului şi natura terenului;

- montarea tuburilor;

- proba de etanşeitate;

- execuţia umpluturilor;

- refacerea carosabilului.

Executia lucrarilor de canalizare se realizeaza totdeauna din aval spre amonte.

Tronsoanele de canal se pot da in folosinta imediat ce au fost terminate, in avans fata de termenul de
receptie. Acest lucru implica preluarea de catre Beneficiar a unei parti din lucrare inainte de terminarea
intregii lucrari prevazute in contract.

In acest caz se va incheia un proces verbal de predare – primire intre executant si Beneficiar, in care se va
consemna starea partii de lucrare in cauza, masurile de conservare, precum si cele de protectie reciproca a
desfasurarii activitatii celor doua parti.

Toate riscurile si pericolele pentru partea preluata trec temporar asupra beneficiarului cu exceptia viciilor
ascunse si a celor care decurg dintr-o executie necorespunzatoare.

Procesul verbal incheiat in aceste conditii nu este un proces verbal de receptie pentru partea de lucrare in
cauza, dar investitorul poate trece inscrierea in procesul verbal de receptie intocmit la terminarea lucrarii in
intregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predarii primirii si le-a consemnat in procesul verbal
respectiv.

Pentru partea de lucrare preluata de Beneficiar, perioada de garantie pentru viciile care nu tin de siguranta
constructiei incepe de la data terminarii remedierilor. (Art. 31 – HGR 273/1994).

Pentru beneficiar, perioada de garanţie începe de la terminarea lucrărilor.

Branşarea consumatorilor se va face cu avizul Unitatii de Exploatare în condiţiile impuse de aceasta şi nu face
obiectul prezentului proiect.

La recepţia finală beneficiarul va solicita Contractantului (Constructorului) lucrărilor cartea tehnică a


lucrării în care va fi explicitată execuţia lucrării cu cea mai mare precizie.
După recepţia finală care se va efectua în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.2/94 şi cu Regulamentul
de recepţie a lucrărilor aprobat prin H.G. nr. 766/97, canalul va fi preluat în exploatare şi întreţinere de
Unitatea de Exploatare.

b) Staţii de pompare apă uzată (SPAU)

2.1. Descrierea produsului


Instalația de ridicare a apei reziduale este fabricată cu cea mai mare atenție și este supusă unui control
permanent al calității. În cazul unei instalări și întrețineri corecte, se asigură o funcționare fără defecțiuni.
2.2. Utilizare conformă și domenii de aplicare
Stațiile de pompare prefabricate sunt adecvate pentru colectarea si pomparea:
 apelor uzate şi reziduale din domeniul casnic şi comunal;
 apelor uzate care conţin materii fecale pentru evacuarea apei din localităţi sau cartiere ale oraşelor;
 apelor reziduale industriale;
 apelor pluviale.
ÎNTREŢINEREA STAŢIILOR DE POMPARE SP1AU; SP2AU; SP3AU; SP4AU

 întreţinerea staţiilor de pompare cuprinde totalitatea operaţiunilor care se efectuează asupra


construcţiilor şi instalaţiilor respective, pentru ca acestea să-şi menţină (sau în cazul avariilor să-şi
restabilească) capacitatea de pompare, în condiţii tehnice şi sanitare corespunzătoare.
 Operaţiile de întreţinere se execută în mod planificat, pe bază de grafice elaborate din timp, cu
excepţia avariilor, care se înlătură imediat ce apar.
 Operaţiile de întreţinere se execută fără scoaterea din funcţiune a staţiei de pompare, cu luarea
măsurilor pentru ca executarea acestora să nu influenţeze funcţionarea normală a staţiei, atât din
punct de vedere a capacităţii de pompare, prin izolarea zonei sau a instalaţiei care lucrea
 ză. în caz de necesitate se va apela la folosirea conductei de by pass - numai cu avizul Agentiţei de
Mediu.
 întreţinerea staţiilor de pompare se referă la întreţinerea agregatelor şi a instalaţiilor de pompare şi
cuprinde următoarele operaţiuni:
 - inspecţia şi revizia preventivă;
 - reparaţiile curente;
 - reparaţiile medii;
 - reparaţiile capitale.
 - în cadrul inspecţiei şi reviziei preventive se urmăresc următoarele:
 - etanşeitatea presetupelor şi a flanşelor;
 - temperatura lagărelor pompelor şi a electromotoarelor;
 - se detectează anumite zgomote anormale;
 - se urmăresc indicaţiile aparatelor de control (manometre, vacuumetre etc.);
 - dacă se constată nereguli, pompa este oprită şi eventual înlocuită cu pompa de rezervă;
 Tot ca lucrări de întreţinere sunt:
 - ungerea (la fiecare 3 luni se schimbă uleiul la caseta de rulmenţi - dacă firma constructoare nu
prevede altfel - operaţie care nu se execută când sunt în rotire (mişcare);
 - vopsirea (care se face anual) în culorile convenţionale a părţilor metalice;
 - strângerea presetupelor - care se face ori de câte ori este nevoie.
 90
 întreţinerea instalaţiilor hidraulice constă din:
 - verificarea şi înlocuirea garniturilor la vane;
 - verificarea etanşeităţii pieselor de trecere prin pereţi;
 - verificarea etanşeităţii la toate armăturile, flanşele şi îmbinările instalaţiei.
 Inspecţia şi revizia preventivă a instalaţiilor electrice şi de automatizare se face la
 preluarea serviciului de tură, se verifică funcţionarea tuturor instalaţiilor făcându-se o probă a
funcţionării agregatelor de rezervă.
 La tabloul dispecer se verifică semnalizarea optică, a releelor de semnalizare precum şi funcţionarea
semnalizării acustice preventive şi de avarii.
 în afara verificărilor menţionate, se controlează instalaţiile de ventilare şi încălzire, precum şi lucrările
de construcţii, dacă nu au apărut fisuri, tasări etc.
 - Reparaţiile curente - sunt reparaţiile de scurtă durată (5 + 10 ore), care pot fi executate de către
personalul staţiei.
 Efectuarea lucrărilor de remediere se va face pe cât posibil fără oprirea staţiei de pompare, cu
respectarea în mod obligatoriu a soluţiilor tehnice adoptate iniţial, nefiind admisă reducerea
diametrelor conductelor, înlocuirea unor materiale cu altele de calitate inferioară, încât să nu se
prejudicieze capacitatea staţiei de pompare ca debit sau presiune, siguranţă în exploatare etc.
 - Reparaţiile medii - sunt cele care necesită 30 ^90 ore de lucru şi se execută de către personalul de
serviciu ajutat de personal din afară.
 Remedierea avariilor se efectuează de regulă în mod continuu, indiferent de
 câte schimburi sunt necesare în acest scop, nefiind admis a se întrerupe lucrul între
 schimburi sau în timpul nopţii, ori în zilele nelucrătoare.
 - Reparaţiile capitale - se execută în ateliere specializate, după demontarea completă a agregatului
respectiv.
 Verificarea şi revizuirea instalaţiilor electrice de forţă şi de automatizare se execută simultan cu
reparaţiile agregatelor respective, astfel încât să nu fie necesară oprirea acestora decât la termenele
stabilite.
 91
 PROTECŢIA MUNCII
 1. Măsuri de protecţia muncii
 în exploatarea şi întreţinerea obiectivului ’’Extindere reţea de canalizare în satele Manolea şi Boura”
se vor aplica “Normele specifice de securitate a muncii canalizare a localităţilor şi pentru nevoi
tehnologice” emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale precum şi alte acte care conţin prevederi
ce au tangenţă cu specificul lucrărilor care se efectuează.
 Normele se aplică tuturor activităţilor desfăşurate de către persoanele juridice şi fizice care
exploatează instalaţiile de canalizare.
 în cadrul Regulamentului de exploatare şi întreţinere, se va insista în mod deosebit asupra regulilor
privind:
 - circulaţia în jurul grupurilor de pompare, a tablourilor electrice, nefiind admisă depozitarea în
jurul lor a materialelor care să stânjenească operaţiile de control, de demontare - remontare, revizii
etc.;
 - marcarea locurilor periculoase;
 - protejarea golurilor din planşee cu parapete, dacă nu au capace corespunzătoare;
 - ungerea pieselor în mişcare numai după oprirea agregatelor respective;
 - manipularea agregatelor cu mijloace de ridicat adecvate;
 - utilizarea echipamentului de protecţie şi de lucru (mănuşi şi cizme de cauciuc);
 - accesul personalului în spaţii închise (cămine de vane, staţii de pompare etc) se va face după
ventilarea adecvată a spaţiilor respective şi verificarea absenţei gazelor nocive;
 - manipularea şi transportul substanţelor corozive sau toxice;
 - iluminarea corespunzătoare a tuturor spaţiilor circulate, iar în medii cu grad ridicat de
umiditate, se vor folosi lămpi alimentate la tensiuni nepericuloase;
 - manevrarea vanelor
 - activitatea pe timp friguros, care comportă măsuri privind îndeosebi circulaţia unde accesul
poate deveni periculos.
 De asemenea, se va preciza modul în care se face instructajul de specialitate, împrospătarea periodică
a acestuia, afişarea la locurile de muncă a principalelor reguli de securitate.