Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE EXPERTIZĂ ȘI EVALUARE CLINICĂ

Nr.1 din 05.11.2017

Informaţii despre Client:

Nume si Prenume: P. T. M., 20 ani și 11 luni

Ocupația: student

Adresa: Balș

Obiectivul Psihodiagnosticului și Evaluării:

 măsurarea inteligenţei, factorul G, adică inteligenţa generală


 nivelul de dezvoltare mentală

Descrierea Succintă a Componentelor Psihologice

• Secțiuni

Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat? Scor obținut Scor așteptat


relaţii în structura matricei Testul Raven 12 12
continue (A)
relaţii în structura matricei 12 12
continue (B)
schimbări progresive în 11 12
figurile matricei (C)
permutări, adică grupări de 11 11
figuri în interiorul matricei (D)
descompuneri în elemente ale 11 10
figurilor matricei (E)
Concluzii

În urma evaluării psihologice, la data menționată, persoana prezintă următoarele caracteristici


psihologice:
SECȚIUNI

Seria A - Cuprinde matrici statice cu modele omogene. În cadrul acestei secțiuni subiectul a
revolvat corect toate cele 12 matrici, acesta a găsit figura unică necesară pentru completarea
matricilor, prin: analiza și diferențierea perceptivă fină a elementelor matricei, înţelegerea
relaţiilor între elementele structurii, identificarea părţii lacunare, completarea marginilor părţii
lacunare şi prin sinteza marginilor. Scorul așteptat este același cu scorul obținut.

Seria B - Fiecare matrice se compune din 4 elemente dintre care cel de-al IV-lea lipseşte. În
itemii B1 şi B2, cele 4 părţi ale matricei sunt identice. În itemii următori, elementele diferă şi
formează un întreg cu o structură relaţională logică. Subiectul a completat toate cele 12 matrici,
prin descoperirea analogiei între două figuri (stabilirea relaţiilor), prin diferenţierea treptată a
elementelor (capacitatea de a concepe simetria între figuri). Scorul așteptat este același cu scorul
obținut.

Seria C - Probele seriei se rezolvă prin descoperirea schimbărilor progresive ale figurilor în
interiorul matricei. Figurile prezintă modificări continue de poziţie şi schimbări spaţiale
dinamice, care determină îmbogăţirea figurilor atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical.
Subiectul a rezolvat corect 11 din cele 12 matrici, deși scorul așteptat era egal cu 12.
Discrepanța fiind una de -1.

Seria D - Probele din seriile D sunt repartizate după principiul restructurării figurilor pe plan
orizontal şi vertical. Rezolvarea corectă presupune urmărirea regularităţii consecutive a figurilor
şi alternarea lor în structura matricei. Subiectul a rezolvat corect 11 matrici, scorul așteptat fiind
de 11. În cadrul acestei serii discrepanța este de 0.

Seria E –Subiectul a reușit să rezolve corect 11 matrici prin operaţii de abstractizare şi sinteză
dinamică ce au loc în procesul gândirii superioare. Se cere observarea evoluţiei complexe,
cantitative şi calitative, a şirurilor dinamice. Elementul care lipseşte a putut fi completat pe baza
operaţiilor algebrice (adunare, scădere). Scorul așteptat în cadrul acestei probe este de 10, există
astfel o discrepanță de +1.

Subiectul a reușit să recolve corect 57 din cele 60 de matrici progresive, astfel acesta se
încadrează la un rang percentil de 98,8, ceea ce înseamnă că a rezolvat acest test mai bine decât
98,8% din populația de vârsta lui. Coeficientul de inteligență fiind de 134 acesta se încadrează
la nivelul I+ ceea ce înseamnă că acesta are o inteligență superioară.

Deoarece discrepanța nu este mai mare de ± 2, scorulile constituie un indice al validității și


fidelității rezultatelor, testul poate fi acceptat la valoarea lui normală ca fiind o estimare precisă a
capacității intelectuale generale.

RECOMANDĂRI

Inteligența nu poate fi "măsurată" în stare pură. În diagnosticarea ei, pe lângă criteriul


procesualității îmbinat cu aspectul de performanță trebuie să ținem seama de întreaga
personalitate a subiectului examinat. Existența interdependențelor între inteligența și celelalte
aspecte ale personalității nu face însă imposibilă măsurarea inteligenței. În cursul diagnosticării,
includerea subiectului în diverse tipuri de inteligență nu este suficientă. Se recomandă și
aplicarea altor teste pentru a avea mai mulți indici de referință asupra subiectului.

Evaluator

Teodora Popa