Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume......................................................

FIȘA DE LUCRU

I. Enumărați cerințele:
1.Suprafata secundara a uni depozit cuprinde:

2. Tehnologia în depozite cuprinde pe urmatoarele grupe de operatiuni:

3. Procesul tehnologic din cadrul unui depozit prezinta urmatoarele trasaturi:

4.Functiile depozitelor:

5. Pentru dimensionarea optimă a unui depozit de marfuri se au în vedere urmatoarele aspecte:

II. Realizati corelatia corecta:

depozite de colectare acumuleaza loturi mari pentru a se livra loturi mici


depozite de repartizare in ele se depun loturi mici pentru a se forma loturi
mari pentru expeditie
depozite de pastrare permit schimbarea mijlocului de transport
depozite de tranzit sunt necesare cand productia nu are acelasi ritm cu
cererea

III. Completați spațiile libere cu expresiile corecte

1.Depozitarea constă în ............................ stocarea, prelucrarea si ...................../......................... marfurilor catre


beneficiari. Această operație se realizează în ..............................................................................special amenajate.

2.Depozitul de marfuri este ..............................de baza a comertului ..........................este o


unitate .....................................................operativa cu sau fara ............................................. juridica.
3.Dimensiunea depozitelor este reprezentata de ............................. volumul si
respectiv ...........................................pentru ....................................................depozitarea ...................................
de marfuri.

4.Suprafata unui depozit ...................... suprafata utilizata ................................ pentru


depozitarea ................................inclusiv ............................................manipularea lor.

IV. Completați rubricile libere cu noțiunile corecte

Tipologia Clasificare tipologie Caracterizare


depozitelor

1. a.depozite de pastrare /stocare a.pastrarea poate fi pentru o perioada mai scurta sau mai
îndelungata de timp;

b.depozite de distributie b.

2..După a. a.loturi mici pentru a se forma loturi mari pentru expeditie


caracterul
activitatii b. b.
principale pe
care o c. c.
îndeplinesc
d. d

3. Dupa gradul a. a.
de specializare
b. b.

c. c.

d. d.

e. e.în care se pastreaza atât marfuri alimentare cât si


nealimentare

4. a.depozite private a.

b. depozite de stat b. cuprind cantitati mari produse care fac parte din rezeva
de stat
Depozitul este un spatiu in care se stochează marfurile și poate aparține:
- producătorului (magaziile de produse finite, depozitele de materii prime),
- unui angrosist (depozite intermediare din care se fac repartitii),
- unui detailist (un depozit central din care este alimentat depozitul magazinului)
-sau unui agent comercial.
Dimensiunea depozitelor este reprezentata de suprafata, volumul si respectiv înaltimea optima pentru a
asigura depozitarea cantitatilor de marfuri. Pentru dimensionarea optimă a unui depozit de marfuri se au în
vedere urmatoarele aspecte:
- raza de activitate a depozitului; - volumul depozitului;
- stocurile de prestabilite a fi depozitate în perioada urmatoare de timp;
- viteza de circulatie a marfurilor;
- înaltimea pîna la care se depoziteaza marfurile (de cel putin 6 m);
- sistemul de pastrare a marfurilor în depozit (stive, stelaje, vrac);
- nivelul de înzestrare tehnica preconizat;
- particularitatile constructive ale depozitului.
Suprafata unui depozit reprezinta suprafata utilizata efectiv pentru depozitarea marfurilor inclusiv cea pentru
manipularea lor. Suprafata de depozitare se poate structura astfel:
I. Suprafata principala de functionare
- suprafata utillă –propriuzisă este constituita efectiv din spatiul de pastrare a marfurilor
- suprafata auxiliară - este suprafata necesara receptiei
- suprafata de pregătire – este suprafata necesara pentru sortare, pregatirea pentru vânzare, formarea de
loturi pentru livrarea lor la beneficiari);
II. Suprafata secundara de functionare:
- birouri;
- spatii legate de administrarea depozitului;
- spatii sociale, sanitare;
- spatii prestari servicii diverse;
- pucte de vânzare cu amanuntul.

Un aspect important al activitatii de depozitare este programarea corespunzatoare a folosirii suprafetei totale si
eficiente a a unui depozit .Prin aceasta se urmareste cresterea coeficientului de utilizare a suprafetei totale. Acest
coeficient se determina ca raport intre suprafata utila si suprafata totala. K= SU/ST
Capacitatea unui depozit este definita prin intermediul capacitatii de preluare, depozitare si livrarea a marfurilor.
Aceste capacitati se masoara prin cantitatea maxima de marfuri ce pot fi preluate, depozitate sau livrate într-o
unitate de timp bine determinata (ora, zi, an), cu resursele proprii de munca.

Schema unui depozit

e b e
d
e
c a
d
e
e
a-suprafata utillă; b-suprafata auxiliară; c-suprafata de pregătire ; d, e,- suprafata secundar

Functiile depozitelor:
- acumularea de stocuri de mărfuri de la unitățile producătoare
- conditionarea si pastrarea marfurilor are rolul de a asigura mentinerea, îmbunatatirea calitatii acestora deci
posibilitatea de a fi apte de consum, utilizare pentru o mai lunga perioada de timp;
- constituirea asortimentului comercial în conformitate cu cerintele pietei. Depozite adecvate si dotate cu
echipamente tehnice corespunzatoare realizeaza în prezent stocarea cât mai diversificata a marfurilor.
- asigurarea controlului calitativ al marfurilor.
- realizarea unora din operatiile de pregatire a marfurilor în vederea vânzarii: dozare, marcare,
etichetare, ambalare.

Procesul tehnologic din cadrul unui depozit prezinta urmatoarele trasaturi:


- este un proces de productie care a fost transferat în sfera comertului;
- se caracterizeaza printr-un grad înalt de concentrare care asigura posibilitati pentru rationalizarea operatiilor
(mecanizare si eventual automatizarea activitatilor);
- presupune dotarea locurilor de munca cu echipament tehnic adecvat ceeace realizeaza apropierea de unele procese
industriale (ambalare, sortare, instalatii de frig).

Tehnologia în depozite cuprinde în principal pe urmatoarele grupe de operatiuni :


- primirea, receptionarea si sortarea marfurilor ;
- manipularea interioara a produselor ;
- depozitarea si pastrarea lor ;
- formarea loturilor de marfuri comandate de beneficiari;
- executarea livrarilor (expedierea marfurilor la beneficiari)

Modalitatile de depozitare sunt foarte largi, cu particularitati de la un produs la altul. Dintre diversele
posibilitati mentionam:
- depozitarea pe rafturi -folosite la unele produse metalo-chimice, alimentare, medicamente, lenjerie etc;
- depozitarea prin stivuirea directa - întâlnita la pastrarea unor produse livrate în saci.
-- depozitarea prin stivuirea paletelor
Palet- structuri destinate incarcarii , descarcari si transportului marfurilor omologate internaţional ( ambalaj, lazi
mari) pot fi din lemn, metalice sau plastic.

Tipologia depozitelor
1. În funcție de rolul îndeplinit:
- depozite de pastrare (depozite de stocare) Pastrarea poate fi pentru o perioada mai scurta (legume, fructe)
sau mai îndelungata de timp (cartofi);
- depozite (centre) de distributie pastrarea marfurilor este temporara, depozitul fiind un intermediar în
derularea circulatiei bunurilor.
2. După caracterul activitatii principale pe care o îndeplinesc:
 depozite de colectare - in ele se depun loturi mici pentru a se forma loturi mari pentru expeditie ;
 depozite de repartizare - acumuleaza loturi mari pentru a se livra loturi mici ;
 depozite de pastrare - sunt necesare cand productia nu are acelasi ritm cu cererea (ex. legumele) ;
 depozite de tranzit - permit schimbarea mijlocului de transport (exista in gari sau porturi)
3. Dupa gradul de specializare
- depozite strict specializate în care se pastreaza un singur fel de marfa (sare, cartofi, combustibili lichizi);
- depozite specializate având ca obiect stocarea unei singure grupe de marfuri (confectii, încaltaminte, cosmetice
etc);
depozite combinate care asigura pastrarea a doua grupe de marfuri apropiate prin cererea de consum a populatiei
(textile-încaltaminte, galanterie-cosmetice);
depozite generale, destinate fie marfurilor alimentare, fie celor nealimentare;
depozite mixte în care se pastreaza atât marfuri alimentare cât si nealimentare.
4. Dupa forma de proprietate
- depozite private constituite ca firme comerciale en gros care detin proprietatea asupra bunurilor pastrate în
depozit si care actioneaza pe principiile rentabilitatii econpomice;
- depozite de stat care se gasesc în proprietate publica si concentreaza cantitati mari produse care fac parte din
rezeva de stat;
Tipologia depozitelor poate fi analizata si din perspectiva altor criterii: tipul constructiv, gradul de
automatizare si mecanizare, amenajarea interioara a depozitelor etc.
Conceptul de depozit poate fi abordat si dintr-o perspectiva extinsa, luându-se în considerare spatiile de
depozitare mobile, respectiv stocarea în tranzit. Mijloacele de transport devin spatii de stocare pentru produsele
livrate clientilor, pe durata deplasarii. Importanta acestor "depozite mobile" a crescut considerabil odata cu
extinderea comertului la distante mari si a celui international.

S-ar putea să vă placă și