Sunteți pe pagina 1din 4

Comportamentul agresiv în rândul școlarilor mici

Prof. înv. primar Maria Giurgi

Argument:

În zilele de astăzi, comportamet agresiv întâlnim la tot pasul, în


special în unitățile școlare care, grație noilor orientări, au devenit mai
libertine ca altădată. Stresul zilnic pare a fi cauza tuturor acestor
comportamente pe care noi ca dascăli încercăm să le atenuăm prin
activitățile pe care le desfășurăm.
Comportamentul agresiv se manifestă diferit de la o persoană la alta.
Modelele negative de relaționare oferite de viața socială, mass-media, de
întreaga societate fac ca aceste vlăstare ale societății să le preia fără a
conștientiza natura lor violentă.

Grupul țintă: elevii clasei a III-a

Locul de desfășurare: -în sala de clasă, în curtea școlii, alte locații

Durata: un semestru

Scopul: Diminuarea agresivității observate în rândul elevilor și formarea


unui comportament normal

Obiective propuse:
O1 - identificarea cauzelor care duc la un comportament agresiv;
O2 – formarea unui comportament adecvat;
O3 – crearea unei imagini de sine pozitivă.

1
Plan de acțiune

1. Identificarea problemei
Agresivitatea între colegii de clasă și între elevii clasei și elevii din
celelalte clase pe timpul pauzelor.

2. Descrierea problemei
Atât între colegii de clasă cât și între elevii mei și elevii din celelalte
clase apar dispute din cauza diverselor neînțelegeri, comportamente agresive
atât verbal, cât și fizic.

3. Sursele conflictului:

Din observarea sistematică și din discuțiile cu elevii implicați am


constatat că comportamentele agresive apar între elevi cu situație materială
precară și cei cu situație materială foarte bună, între elevii plini de sine, dar
slabi la învățătură și cei foarte buni,dar apare frecvent și la copiii proveniți
din familii monoparentale s-au dezorganizate.
Deci sursele conflictelor sunt multiple: resurse limitate, lipsa
atașamentului unuia dintre părinți, deficiențele în comunicare, competiția.

4. Planul de intervenție I

Pe tot parcursul semestrului am organizat și acționat prin urmatoarele


activități:
a. Ședințe cu părinții, dar și cu elevii și părinții în care afost abordată
problema agresivității între elevi utilizând chestionare și teste de asertivitate
vrând să realizez în principal o mai bună comunicare între colegi, să-și
înțeleagă unul altuia nevoile sociale, cât și cele de natură intelectuală în
vederea unei mai bune colaborări și comunicări în cadrul activităților
didactice și pe parcursul pauzelor dintre lecții. Din discuțiile cu părinții am
încercat să identific cauzele care duc la agresivitate. Am abordat diverse
teme precum: „Cum se simte copilul meu?”, „De ce stă supărat copilul
meu?”, „Stiu ce își dorește copilul meu?” etc.

2
Cu ajutorul acestor activități am reușit să conving părinții să se
transpună în pielea copiilor lor, să le înțeleagă reacțiile care pot fi cauzate de
unele neînțelegeri, lipsuri, comportamente întâlnite frecvent acasă, pe stradă,
la televizor. Astfel am reușit să am o mai bună colaborare cu părinții pe tot
parcursul semestrului.
b. În cadrul lecțiilor de limba română ți educație civică m-am obișnuit
să aflu răspunsurile copiilor la întrebări de genul: „Cum ai fi procedat în
aceeași situație?”, „Ești de acord cu reacția personajului...?”, am introdus
jocuri de genul: „ Cine sun eu?”, „Dacă ai fi un animal ce ai dori să fii?”,
„Dacă ai fi o floare ce ai dori să fii?”, „Spune ce vezi în oglindă?”, „Cum
m-aș simți dacă....”.
Prin acestea am reușit să cunosc mai bine copiii, să le cunosc
preferințele, aspirațiile, necazurile, să mi-i apropii pentru a avea în mine un
sprijin în orice situație.
c. Am organizat diverse activități extrașcolare: vizite, excursii,
întâlniri tematice, jocuri recreative, vizionarea de povești cu final
moralizator și transpunerea învățăturii în practică. În aceste situații copiii s-
au jucat, s-au ajutat reciproc, au colaborat, au spus impresii, s-au acceptat
unii pe alții, lucru ce m-a bucurat foarte mult.

5. Planul de intervenție II (greșit)


Răspund cu agresivitate la conflictele apărute, inducându-le copiilor
teama de a mai agresa pe cineva.

CONCLUZII

În urma acestor activități am constatat că ședințele cu părinții au avut


un rol benefic asupra comportamentelor copiilor deoarece aceștia au
supravegheat mai îndeaproape toate activitățile desfășurate de aceștia
apropiindu-i mai mult de copii lor. Au fost mai atenți la jocurile acestora
încercând să le imprime un comportament normal fără reacții agresive.
Activitățile desfășurate de mine pe parcursul orelor și a activităților
extrașcolare au avut ca efect o mai bună relaționare în cadrul grupului,
apropierea copiilor, ajutor dat unul altuia, colaborare în rezolvarea unor
sarcini.
Având în vedere rezultatele obținute în urma desfășurării activităților
propuse și susținute am vut deosebita plăcere să constat că rezultatul acestei

3
munci a adus roade binemeritate: impactul pozitiv asupra copiilor a dus la o
diminuare considerabilă a agresivității.

S-ar putea să vă placă și