Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE INGINERIE

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Str. Domnească nr. 111, Tel.: +40 336 130208


800201 - Galaţi, România Fax: +40 236 314463
www.ing.ugal.ro

AVIZ secretariat facultate


(pentru înscriere proiect)

Nr. înregistrare/data ...................................


LUCRARE DE DISERTAȚIE
Absolvent:Ionut Silion
Domeniul:Inginerie mecanica
Specializarea:Grafica si modelare computerizata
Promoția:2018
Tema
Proiectarea unei bigi de marfa pentru o nava de mici dimensiuni

Conţinut
1
2
3
4
5
Desene
[Documentaţie tehnică elaborată]
1 Ansamblu biga de marfa
2 Vinci manual
3 Placa vinci
Director departament Coordonator proiect Absolvent

1 Prof.Univ.D.Ing.Gabriel Andrei Silion Ionut

Specializarea / Anul absolvirii


Grafica si modelare computerizata
2018