Sunteți pe pagina 1din 8

TEMA 5

Proiect privind o campanie de lobby și advocacy

TITLUL PROIECTULUI: „Trăieşte-ţi viaţa !”– Campanie de constientizare cu privire la


consumul de droguri in școli
PROPUNĂTOR: Mihalcea Adrian
DURATA PROIECTULUI: 6 luni

REZUMATUL PROIECTULUI (scurtă descriere)

Creşterea în ultimii ani a traficului şi consumului ilicit de droguri din România reprezintă
motivul pentru care considerăm necesară implementarea unei Campanii Anti Drog la nivel local,
în orașul Bacău.
Stabilirea tendinţelor de consum, a atitudinilor faţă de consumul de droguri şi
consumatori, evidenţierea caracteristicilor consumatorilor, identificarea factorilor de risc şi de
protecţie care conduc la diferite modele de consum, reprezintă o etapă importantă în evaluarea
evoluţiei fenomenului consumului de droguri.
Pentru elaborarea unor activităţi preventive coerente şi eficiente este necesară mai întâi o
cunoaştere a dimensiunii acestui fenomen social pe plan local, cunoaştere care să reprezinte un
punct de plecare fundamentat ştiinţific pentru a creşte gradul de eficienţă al acţiuniilor
Campaniei.
Proiectul urmăreşte în primă fază realizarea unui studiu privind cunoştinţele, atitudinile şi
dimensiunile consumului de tutun, alcool şi droguri ilegale în rândul populaţiei şcolare, din
învăţământul preuniversitar, din orașul Bacău, urmată de a doua fază şi anume desfăşurarea
Campaniei de informare Anti Drog.
Metoda de cercetare în prima fază a proiectului este ancheta sociologică cantitativă, iar
instrumentul de cercetare aplicat va fi un chestionar structurat cu 50 de întrebări care se referă la
cunoştinţele, atitudinile, practicile de consum ale elevilor, precum şi la factorii de risc şi de
protecţie în ceea ce priveşte consumul de tutun, alcool şi droguri ilegale.
Pentru realizarea acestei cercetări se va urmări asigurarea confidenţialităţii prin păstrarea
anonimatului persoanelor intervievate.
Plecând de la o evaluare a situaţiei concrete să se poată acţiona ulterior cu o Campanie
Anti Drog în direcţia creşterii influenţei factorilor de protecţie şi a reducerii factorilor de risc,
asigurându-se astfel o creştere a calităţii programelor de prevenire a consumului de droguri
desfăşurate la nivelul orașului Bacău.
JUSTIFICARE ȘI RELEVANȚA

Consumul de droguri, considerat până nu de mult ca o „crimă fără victime”, care aduce
prejudicii doar celor care le consumă, reprezintă prin efectele sale directe şi indirecte şi prin
rapiditatea cu care se propagă, una dintre cele mai grave, mai complexe şi mai tragice probleme
sociale ale lumii contemporane, cu un impact major asupra societăţii ca un întreg.
Fenomenul toxicomaniei are la bază cauze psihologice, sociale, economice şi culturale şi
implică multiple consecinţe asupra persoanelor consumatoare de droguri (efecte negative asupra
sănătăţii, vieţii profesionale şi a situaţiei materiale şi familiale) dar şi asupra comunităţii,
cetăţeanului neconsumator de droguri, deoarece afectează costurile legate de acordarea asistenţei
medicale şi contribuie la amplificarea altor probleme sociale, cum ar fi de exemplu tulburarea
ordinii publice, influenţând calitatea şi gradul de satisfacţie a vieţii.
Proiectul porneşte de la următoarele ipoteze:

 gradul de familiarizare, de cunoaştere a drogurilor ilegale este mare (majoritatea elevilor au


auzit despre droguri);

 elevii frecventează locuri, unde se consumă droguri;

 în rândul adolescenţilor, cuprinşi în sistemul educaţional, sunt elevi care au consumat cel
puţin odată droguri ilegale;

 consumul este influenţat de cunoaşterea/necunoaşterea efectelor negative ale drogurilor;

 consumul de droguri apare mai frecvent la tinerii cu probleme psiho-sociale (probleme


familiale, părinţi cu atitudini tolerante sau care consumă alcool, tutun, stimă de sine scăzută,
rezistenţă scăzută la influenţa prietenilor, etc.);

 prevalenţa consumului de droguri ilicite (mai ales a canabisului şi derivatelor de canabis şi a


drogurilor de petrecere – tip extasy) este mai ridicată în rândul celor care au
consumat/consumă tutun şi/sau alcool, decât în rândul celor care nu au consumat/nu
consumă.

SCOP

Realizarea unui diagnostic a situaţiei care, la rândul ei, să constituie punctul de plecare în
modificarea adecvată a acelor factori obiectivi asupra cărora, dacă nu se intervine, vor menţine
persoanele afectate în situaţia specială de dezavantaj sau vulnerabilitate personală sau socială.

Obiectiv general

Conştientizarea şi implicarea tinerilor, în campania de prevenire a consumului de droguri,


universale, selective şi indicate, în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie şi al reducerii
factorilor de risc.
Obiective specifice

1. Obţinerea de date privind prevalenţa consumului diferitelor substanţe psihoactive în rândul


populaţiei şcolare.

2. Promovarea si participarea a cel puţin 80% din participanţi la Campania de informare pe


tema consumului de droguri.

3. Creşterea influenţei factorilor de protecţie la vârste mici pentru evitarea sau cel puţin
întârzierea debutului consumului de stupefiante si reducerea cazurilor deja existente.

4. Dezvoltarea unor atitudini şi practici în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos fără droguri.

5. Sensibilizarea şi educarea tinerilor în scopul evitării consumului experimental/recreaţional de


droguri şi a trecerii de la acesta la cel regulat.

GRUP ȚINTĂ: Adolescenți cu varste cuprinse între 12-18 ani

Un studiu realizat de Agenţia Naţională Antidrog pe un eşantion de 3.500 respondenţi cu


vârsta cuprinsă între 15 - 64 ani, arată că în România se manifestă un consum problematic de
heroină, cannabis, ecstasy şi cocaină, mai ales la populaţia tânără (15 - 24 ani). Statisticile arată,
pe de altă parte, că vârsta persoanelor care consuma droguri a scăzut la 13 – 14 ani.

Beneficiari direcţi – consumatorii și potentialii consumatori, precum și profesorii, părinţii,


prietenii.
Beneficiari indirecți – rețeaua de suport a tinerilor, societatea în general.

ACTIVITĂȚI

Nr. Denumire Perioada de Mod de realizare Resurse alocate


Activ. activitate desfăşurare

A1 Promovarea Săptămâna 1 Comunicate de presa, Resurse umane: coordonatori de


Campaniei Afișe, Pliante, Conferință proiect
de presă
Resurse financiare

A2 Identificarea Săptămâna Consultarea psihologului Resurse umane: Coordonatorii de


intrebarilor si 1+2 și a reprezentantului proiect, Inspectoratul Școlar
realizarea CPECA Bacău – emiterea listelor cu
chestionarelor liceele din judeţ, psiholog,
reprezentat CPECA

Resurse financiare
A3 Distribuirea Săptămâna Voluntarii și coordonatorii Resurse umane:
chestionarelor 2+3 proiectului vor lua
legatura cu instituțiile în Coordonatorii de proiect și
cauză pentru aprobări și voluntarii de la Consiliul local al
pentru distribuirea tinerilor din Bacău
chestionarelor

A4 Analizarea Săptămâna 4 Analizarea și evaluarea Resurse umane:


chestionarelor chestionarelor, efectuarea
studiului Coordonatorii de proiect,
psiholog,

Resurse financiare

A5 Campania de Săptămâna 5, Campanie de informare cu Resurse umane:


informare 6, 7, 8 privire la riscurile
imediate ale abuzului de Coordonatorii de proiect,
droguri și de informare a reprezentanți CPECA și DSP
tinerilor cu privire la Resurse financiare
programele de prevenire şi
consiliere a consumului de
droguri.

A6 Evaluarea Săptămâna 9 Materialele utilizate Resurse umane:


rezultatelor pentru aceasta vor fi:
proiectului chestionare de cunoştinţe. Coordonatorii de proiect,
Rezultatele chestionarelor psiholog
înaintea și după începerea
proiectului vor oferi
posibilitatea realizării unui
studiu comparativ între
gradul de cunoștinte inițial
și cel actual.
PARTENERI:

1. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău


Responsabilităţi (Atribuţii; Contribuții): Consiliere, Materiale, Know How etc.
2. Direcția publică de Sănătate
Responsabilitaţi (Atribuţii; Contribuții): Consilier Medical pentru Promovarea Sănătaţii
3. Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău
Responsabilitaţi (Atribuţii;ContribuȚii): Promovare, Implicarea profesorilor

REZULTATE AȘTEPTATE – Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă / beneficiarilor

 Efectuarea unui studiu privind gradul de informare al tinerilor din școlile din orașul Bacău
în ceea ce priveste identificarea factorilor de risc şi de protecţie al fenomenului consumului
de droguri;
 Realizarea Campaniei „Trăieşte-ţi viaţa!”, o campanie de informare cu privire la riscurile
imediate ale abuzului de droguri şi promovarea pe termen lung a factorilor de protecţie;
 Informarea tinerilor cu privire la programele de prevenire a consumului de droguri
desfăşurate la nivelul orașului Bacău;
 Schimbările survenite în urma impactului provocat de campania de informare se vor
concretiza dupa cum urmeaza: creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la
riscurile imediate ale consumului de droguri cât și în ceea ce privește programele de
prevenire și consiliere existente în judeţ și scăderea numărului de consumatori sau viitori
consumatori de droguri în rândul adolescenților.
EVALUARE SI MONITORIZARE

Ce se evaluează: Metode de evaluare: Cine evaluează:

Promovarea proiectului Monitorizarea presei Coordonatorii de


proiect

Identificarea întrebărilor și Interviuri de specialitate psiholog, coordonatorii


realizarea chestionarelor de proiect

Distribuirea chestionarelor Asigurarea ca toate chestionarele să Coordonatorii de


fie distribuite și completate proiect, voluntari

Analizarea chestionarelor Statistică în ceea ce privește gradul de Coordonatorii de


informare al tinerilor proiect, psiholog

Campania de informare Sesiunile de informare Coordonatorii de


proiect, reprezentanți
CPECA și DSP

Evaluarea rezultatelor Chestionar de evaluare a cunoștintelor Coordonatorii de


proiectului proiect, psiholog

BUGETUL PROIECTULUI
Nr. Categorie de Număr Cost Nr. Cost
crt. cheltuieli untăți unitar persoane Total
lei
1 Consumabile 5
Hârtie A4 24 20 480
Pix standard 100 1 100
Marker 10 12.5 125
Rezervă hârtie 10 30 30
flipchart
Creioane 100 0.5 50
Toner 4 320 1280
imprimantă
color și alb
negru
Dosare 50 0,75 37,50
Agrafe de birou 10 0,78 7,8
subtotal 2065
2 Chirii
Sala training 14 450 6300
(zile)
subtotal 6300
3 Salarii
Reprezentant 2 1500 3000
CPECA (luni)
Psiholog (luni) 2 1500 3000
Voluntari 10 1000 10000
(contribuție
valorizată)
5x 2 luni
subtotal 16000
4 Telecomunicații
5 Telefon
6 Internet
Servicii 3 150 450
internet 3 luni
subtotal 450
7 Transport
transport local 10 84 840
x 10 voluntari x
abonament
subtotal 840
8 Publicații
Broșura – 1000 6.2 6200
„Drogurile:
Riscuri și
Drame”
Broșura de 500 7.5 3750
diseminare a
rezultatelor
Pagină web 1 2100 2100
interactivă
subtotal 12050
9 Promovare
Tricouri 500 16 8000
Pixuri 500 2.8 1400
Bannere 3 350 1050
Rollup 3 450 1350
Notebook 500 5.6 2800
personalizat
Brelocuri 500 1.2 600
15200
TOTAL 52905

S-ar putea să vă placă și