Sunteți pe pagina 1din 6

Fişe de lucru pentru clasa pregătitoare – Religie (cultul Romano-Catolic)

Fişa 1: Omul este cea mai importantă fiinţă de pe pământ

2
Fişe de lucru pentru clasa pregătitoare – Religie (cultul Romano-Catolic)
1) Introducerea temei ☻ Cereţi-le să descopere ce a creat
☻ Cereţi copiilor să deseneze conform Dumnezeu în fiecare zi a Creaţiei şi apoi să
modelului elementele care lipsesc chipului din coloreze imaginile.
imagine şi să identifice ce reprezintă imaginea.

4) Aplicații spirituale

2) Partea narativă ☻ Rugaţi copiii să dea exemple de


☻ Povestiţi pe scurt creaţia universului şi diferite elemente ale Creaţiei insistând asupra
a oamenilor evidenţiind diferenţa dintre om şi importanţei lor şi apoi invitaţi-i să le deseneze
animale. (povestea va fi în Ghidul metodic) după puterile lor. UNDE?????

3) Aplicaţii practice
☻Invitaţi copiii să coloreze imaginea
anterioară.

3
Fişe de lucru pentru clasa pregătitoare – Religie (cultul Romano-Catolic)

☻ Citat biblic Ps 115,15-16 (citiţi-le şi


explicaţi-le acest citat), deasemenea vorbindu-
le pe înţelesul lor şi despre Biblie şi ce
reprezintă ea).
☻ Rugăciunea, „Doamne, Doamne Ceresc
Tată”

Fişa 2: Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei

1) Introducerea temei dădu de nimic. După vreo 38 de ore de muncă


continua să-l strige întruna pe fiul său, pe nume
☻ Cereţi copiilor să deseneze chipurile lor Armand. Deodată veni şi răspunsul: "Tată, aici
şi ale părinţilor lor. Subliniaţi că toţi, mici sau sunt! Scăpase ca prin minune cu câţiva din
mari, suntem copiii lui Dumnezeu pe care îl colegii săi de clasă, deoarece plafonul formase
iubim din inimă. cu peretele lateral un triunghi salvator
- Le-am spus colegilor mei de clasă să nu
se înspăimânte, fiindcă dacă trăieşti vei veni să
mă salvezi, şi împreună cu mine şi pe ei. Ştiam
eu că nu vei uita promisiunea făcută."

3) Aplicaţii practice

☻Invitaţi copiii să coloreze imaginea de


mai jos

2) Partea narativă

☻ Voi fi mereu lângă tine

În 1989, în Armenia a avut loc un puternic


cutremur de pământ. Imediat după cutremur, un
tată, supravieţuind catastrofei, se îndreptă spre
şcoala, unde se afla fiul său. El îi promisese că
va fi mereu alături de el. Când ajunse acolo
observă că totul era una cu pământul. El se
apucă imediat să sape printre dărâmături, dar
lumea prezentă încerca să-l oprească spunându-i
că şi-aşa de acum totul este în zadar. Dar
împotriva opreliştilor din toate părţile, el se
puse pe treabă. A săpat două ore, zece şi nu
4
Fişe de lucru pentru clasa pregătitoare – Religie (cultul Romano-Catolic)
☻ Explicaţi-le ca şi în lumea animalelor, ei insistând asupra respectului și iubirii pe care
deşi fiecare are parinţi din aceeaşi specie, ele și ei la rândul lor trebuie să l-il arate. Apoi dați-
sunt create, dupa cum au vazut în prima le exemple despre modul în care Dumnezeu a
lecţie, de Dumnezeu. Invitaţi-i să coloreze avut grijă de poporul său.
imaginea.
☻ Citat biblic: din Scrisoarea Sfântului
4) Aplicații spirituale Apostol Paul către Efeseni 6,1:
„Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în
☻ Rugați copiii să dea exemple de diferite Domnul că aceasta este cu dreptate”.
moduri în care părinții își arată iubirea față de
☻ Rugăciunea „Doamne, ţine-i fericiţi” .

Fişa 3: Ce înseamnă să fiu creştin?


1) Introducerea temei

☻ Cereţi copiilor să coloreze elementele care


apar în imagine vorbindu-le despre ce
înseamnă a fi creştin.

3) Aplicaţii practice

☻ Cereţi-le să unească punctele şi să spună


2) Partea narativă ce face copilul din imagine colorând apoi
imaginea.
☻ Povestiţi copiilor despre Buna Vestire şi
naşterea Mântuitorului şi invitaţi-i să coloreze
imaginea.

5
Fişe de lucru pentru clasa pregătitoare – Religie (cultul Romano-Catolic)

4) Aplicații spirituale

☻ Rugaţi copiii să se intereseze despre ziua


botezului lor, explicându-le importanţa ei pentru
sufletul lor.
☻ Povestire: „Minunea Bisericii”
Odată am celebrat Euharistia împreună cu
câţiva locuitori din sud-vestul Africii. Nici unul
nu înţelegea nici măcar un cuvânt din limba
celuilalt. Când însă am făcut semnul crucii şi
am pronunţat cuvântul Isus, feţele lor întunecate
s-au luminat. Am mâncat din aceeaşi pâine şi
am băut din acelaşi potir, şi ei nu ştiau cum să-şi
exprime iubirea lor faţă de mine. Nu ne
văzusem niciodată şi cu toate acestea ne-au
legat parcă mâini care nu erau din lumea
aceasta. Atunci mi s-au deschis ochii şi am
înţeles ce înseamna minunea Bisericii.
☻ Cântec religios: „Am o mamă care mă
iubeşte”.

S-ar putea să vă placă și