Sunteți pe pagina 1din 6

Şeful DÎTS Drochia

Ion RECEAN
_________________
Planul
de activitate al Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport Drochia
februarie, 2019

Nr. Conţinutul activităţilor Data Ziua Ora Localul Responsabil


d/o

1.1 Control tematic : Reglementarea managementului temelor Reșetnic Silvia


pentru acasă la Limba şi literatura română şi Literatura
universală, (limba de instruire, alolingvi).

01.02.2019-31.03.2019 - Evaluare tematică cu subiectul:


1.2 Monitorizarea implementării evaluării criteriale. Lisnic Viorica

IET Maramonovca
05-07.02 IET Nr.1 Chetrosu Tacu Tatiana, formatorii
1.3 Control preventiv: Pilotarea ghidului 1,5-3 ani IET Mîndîc
12-15.02
IET Pervomaiscoe
IET Nr.1 Ochiul Alb
IET Nr.9 or. Drochia
1.1 Masă rotundă cu genericul: „Împreună pentru o educație de 01 vineri 12.00 IP LT „Ștefan cel Mare” Filip Elena, Golban Rodica
calitate.” (activitate de parteneriat IP LT „Ștefan cel Mare”- IET
orășenești)

Olimpiada raională 02 sâmbătă Conform graficului


Olimpiada raională 03 duminică Conform graficului
04 luni

05 marți
1.1 Date cu privire la școlarizarea elevilor în instituțiile de 06 miercuri Chistruga Gheorghe
învățămînt. Prezentarea prin e-mail a formularului completat.
Atelier de instruire pentru diriginți și directori adjuncți pentru
1.2 educație în domeniul prevenirii violenței. 9.00 IP LT rus nr.3 Flocea Vera

1.3 Atestare grad managerial întâi ( Gimnaziul Gribova)


Steliman Ala , Romanciuc Valentina

Activitate în Sime: 07 joi Chistruga Gheorghe


 Securitatea datelor:schimbarea parolelor de acces
pentru toți utilizatorii.
 Elevi. Elevi veniți/exmatriculați. Reactualizarea datelor
elevilor veniți. Numărul elevilor (fișa instituției)=nr.
calculat.
 Crearea Planului cadru pentru anul de studii 2018-
2019.
1.1 Activitate în Sime: 08 vineri Chistruga Gheorghe
 Administratorul clasei:Introducerea notelor
semestriale pentru elevii claselor primare.
 Administratorul instituției:Verificarea notelor
introduse. Steliman Ala ,Romanciuc Valentina
1.2 Atestare grad managerial întâi ( LT Ștefan cel Mare” or. Drochia)

Olimpiada raională 09 sâmbătă

Olimpiada raională 10 duminică

Activitate în Sime: 11 luni Chistruga Gheorghe


 Administratorul clasei:Introducerea notelor
semestriale pentru elevii claselor V-IX.
Administratorul instituției:Verificarea notelor introduse
1.1 Activitate în Sime: Activitate cu fișa Personal. 12 Chistruga Gheorghe
Reactualizarea datelor la personalul didactic, auxiliar, de
conducere și nedidactic
Mocan Nina
1.2 Seminar raional al profesorilor de limba franceză 9.00 IP Gimnaziul Nicoreni

Atelier de lucru cu tinerii specialişti-anul doi matematica:


,,Sistemul competenţelor profesionale” marți Pușcaș Iulia
1.3 9.00 IP LT Ștefan cel Mare

1.4 Ședința Consiliului metodic ( se prezintă directorii adjuncți


Romanciuc Valentina
pentru instruire) 9.00 IP LT rus nr.3

1.1 Date cu privire la școlarizarea elevilor în instituțiile de 13 miercuri Chistruga Gheorghe


învățămînt. Prezentarea prin e-mail a formularului completat.

Studierea experienței dnei, Ceban Maria IPGimn.,, Ion


1.2 Creangă,, Țarigrad ( se prezintă tinerii specialiști, trapta primară) IPGimn.,, Ion Creangă,, Țarigrad
9.00 Lisnic Viorica
1.1 Activitate în Sime: Finisarea activităților. 14 joi Chistruga Gheorghe
 Introducerea datelor despre bugetul instituției pentru
anul 2018 (fișa BUGET instituții) de către
administratorul instituției împreună cu contabilul
instituției (se va lucra cu anul de studii 2017-2018).
1.2 Seminar raional teoretico-practic cu învățătorii clasei a III-a.
Subiectul: Dezvoltarea personală 9.00 IP LT Ștefan cel Mare Lisnic Viorica

1.3 Activitate publică de Ziua Îndrăgostiților ,,O inimă pentru tine,,


15.30 Consiliul Raional Flocea Vera
Seminar instructiv pentru directorii debutanți(grădinițe și
1.4 școli): Legislația muncii . Documentația de personal
IET nr.5 or. Drochia,ora 09.00
9.00 Tacu Tatiana
1.1 Activitate în Sime: Finisarea activităților. 15 vineri Chistruga Gheorghe
 Verificarea generală a datelor introduse în SIME de
către administratorii de instituții (prin utilizarea
rapoartelor, filtrarea datelor)
 Închiderea (blocarea) conturilor administratorilor de
clase.
 Prezentarea raportului (format PDF cu avizul
conducătorului) despre finisarea activităților în SIME
(etapa 2).
Atelier de lucru cu profesorii de educație plastică. ,,Tipuri de
1.2 evaluare pe bază de discriptori și monitorizarea IP LT rus nr.3 Flocea Vera
performanțelor,, IP LT rus nr.3 Flocea 9.00

Olimpiada raională 16 sâmbătă Conform graficului


Olimpiada raională 17 duminică Conform graficului
1.1 Prezentarea datelor statistice cu referință la numărul de elevi 18 luni Chistruga Gheorghe
din clasa IV și numărul de elevi din clasa IX care vor participa la
testarea națională și la sesiunea de examene 2018-2019:
 Completarea formularului respectiv pentru elevii
restanțieri (1-2 ani) și a elevilor din anul de studii
2018-2019 conform modelului propus de DÎTS.
 Lista elevilor cu CES cl. IX ce urmează a participa la
sesiunea de examene.
 Lista elevilor ce vor susține examenele de absolvire
prin externat.
Inițierea activității în SAPD (Liceele Teoretice):solicitarea
conturilor, schimbarea parolei, verificarea denumirii instituției,
1.1 Seminar teoretico-practic la Literatura universală 19 8.30 IP LT Ștefan cel mare Reşetnic Silvia, Tizu Daniela, Railean
:Reglementarea managementului temelor pentru acasă la Diana
Limba şi literatura română şi Literatura universală -
continuitate firească în asigurarea utilizării creatoare a
achiziţiilor dobândite în cadrul lecţiei,

1.2 19-22 februarie :Activitate în SAPD


introducerea datelor despre elevii ce vor participa la sesiune, Chistruga Gheorghe
marți
notele claselor X-XI (restanțieri cl X-XII) și lista examenelor.

1.3 Control de revenire: 19-21 februarie Tacu Tatiana

IET nr.8 Drochia


IET nr.2 Dominteni 9.00 Steliman Ala ,Romanciuc Valentina
1.4 Atestare grad managerial întâi ( IET nr.1 Pelinia; nr.2 Țarigrad ) Tacu Tatiana

1.1 Date cu privire la școlarizarea elevilor în instituțiile de 20 miercuri Chistruga Gheorghe


învățămînt. Prezentarea prin e-mail a formularului completat

Seminar raional al profesorilor de limba și literatura rusă,


1.2 (școala cu studiere în limba română). IP Gimnaziul ,,N.Testemițanu,, Mocan Nina

Pretestare eșantion, treapta primară 9.00 Suplimentar


1.3 Lisnic Viorica
T.Tacu,L.Șmigon,M.Talai
Seminar teoretico-practic pentru educatorii grupelor de IET nr.1 or.Drochia
1.4 A.Postovan,E.Neculce
creșă(1,5-3ani): Proiectarea tematică și zilnică 9.00

1.5 20 – 22.02 - ședințele Consiliilor pedagogice ( Conferirea


gradului întâi / superior) Președinții comisiilor instituționale

1.1 Pretestare eșantion, gimnaziu 21 joi suplimentar


1.1 Seminar metodic pentru tinerii specialiști din primii trei ani de 22 vineri 9.00 IET Sofia Tacu Tatiana,Gopșa Inga Calineac
activitate: Parteneriat educațional IET și familie-optim al Nata
individualizării învățării suplimentar
1.2 Pretestare eșantion , liceu
1.1 Olimpiada raională 23 sâmbătă Conform graficului

1.1 Concurs Recital de texte literare dedicate personalităţii lui 24 duminică 10.00 IP LT M. Eminescu, Reşetnic Silvia
Ştefan cel Mare.

25,26 februarie 25 luni Chistruga Gheorghe


Prezentarea preventivă (conform graficului) a datelor din SAPD
pentru candidații înscriși la sesiunea de Bacalaureat 2019(copii
registre, procese verbale, capturi).
1.1 Seminar cu directori și metodiști: Competențe de 26 9.00 IET nr.3 or.Drochia Tacu Tatiana,Rodica Mutruc, Aurelia
autoreflecție, autoevaluare și management al carierii Grigoraș.
profesionale din perspectiva cercetării pedagogice marți
8.00 Romanciuv Valentina
1.2 Prezentarea materialelor la atestare . Secția MCFPC

Date cu privire la școlarizarea elevilor în instituțiile de 27 miercuri Chistruga Gheorghe


învățămînt. Prezentarea prin e-mail a formularului completat.
27,28 februarie
Prezentarea de către Liceele Teoretice a documentației (anexa
1) cu semnăturile și avizele respective pentru candidații la
sesiunea de Bacalaureat 2019.
1.1 Ședința CA 28 joi 9.00 IP LT rus nr.3 Recean Ion

1.2 Ședința Comisiei Raionale de Atestare 13.00 DÎTS Romanciuc Valentina