Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Barem pentru – Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”


Etapa naţională

Profil:SERVICII
Domeniul/Calificarea: ECONOMIC-ADMINISTRATIV-COMERȚ
Clasa: a XII a

Barem de corectare şi notare


 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte


1. 10 puncte
1.1 – d), 1.2 c), 1.3 a), 1.4 c), 1.5 b), 1.6 b), 1.7 a), 1.8 d), 1.9 b), 1.10 c)
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau
lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

2.
1- b, d, e,
2 – a, c
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau
lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

3.
1-F, 2-A, 3-F, 4-A, 5-A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau
lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte


1.a) Scopul majorării capitalului prin conversia datoriilor este diminuarea datoriilor fără a se
apela la trezorerie, reconstituirea capacității de îndatorare și a capacității de finanțare.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 5 puncte. Pentru răspuns corect și
incomplet se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0
puncte.

b) ajutarea acestora în atingerea unui maxim de performanță în realizarea muncii lor;


pregătirea lor pentru evoluția viitoare a locurilor de muncă.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 5 puncte. Pentru răspuns corect și
incomplet se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0
puncte.

2. 10 puncte
1 – decizionale
2 – individual
3 – de grup
4 – utilizarea
5 – nevoilor
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau
lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

3. 10 puncte
Acțiunea reprezintă un titlu de valoare negociabil, ce conferă posesorului său calitatea de
proprietar asupra unei părți din societate, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din
această calitate. Sau
Acțiunea reprezintă un titlu de valoare care atestă dreptul deținătorului unei părți din
capitalul social al firmei emitente.

Profil: Servicii – domeniul/clasa : Economic-Administrativ-Comerț/a XII a 1


Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Barem pentru – Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

Sau
Acțiunea este o fracțiune de capital ce conferă deținătorului titlul de proprietar.
Pentru oricare răspuns corect și complet se acordă 6 puncte. Pentru răspuns corect
și incomplet se acordă 3 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă
0 puncte.

Valorile acțiunii: nominală, de emisiune, de piață (reală), matematică contabilă, de lichidare.


Pentru oricare 2 răspunsuri corecte se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect
sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte


1. 15 puncte
Necesități de finanțare 50 000 lei, din care: imobilizări corporale de natura terenurilor
20.000 lei, imobilizări corporale de natura utilajelor 10.000 lei, stocuri 20.000 lei.
Surse de capital: 50.000 lei, din care furnizori 20.000 lei, capital social 25.000 lei, rezerve
5.000 lei,
Interpretarea datelor: raportând valoarea capitalurilor proprii la valoarea imobilizărilor
rezultă că finanțarea necesităților permanente (terenuri și utilaje) se realizează integral pe
seama surselor permanente (capital social și rezerve).
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns
corect și incomplet se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsă
răspuns se acordă 0 puncte.

2. Eseu – 25 puncte
a) scopul formării și perfecționării: 5 puncte
Formarea și perfecționarea angajaților are drept scop identificarea, aprecierea și facilitarea
dezvoltării competențelor acestora, permițând indivizilor să performeze sarcini aferente unor
posturi prezente sau viitoare.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 5 puncte. Pentru răspuns corect și
incomplet se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0
puncte.

b) Metode și tehnici de formare și perfecționare a personalului – 5 puncte


- rezolvarea de probleme, studii de caz, prezentări, demonstrația, filme și tehnica video,
discuția în cadrul grupului, exerciții de lucru cu documente, interpretarea de roluri, jocurile,
incidentele critice, simulările, învățarea experiențială out-door
Pentru oricare 5 răspunsuri corecte și complete se acordă câte 1 punct. Pentru
răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte

c) scopul motivării personalului– 5 puncte


Motivarea are drept scop stimularea angajaților în obținerea de performanțe, prin
recompense financiare și non financiare consistente, echitabile și motivante.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 5 puncte. Pentru răspuns corect și
incomplet se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0
puncte.

d) etapele elaborării unei strategii privind motivația personalului – 10 puncte.


- analiza teoriilor motivaționale,
- studierea obiectivelor strategice ale firmei,
- elaborarea variantelor de strategii motivaționale,
- realizarea de consultări la toate nivelele managementului precum și între
management și subordonați,
- aplicarea și reevaluarea permanentă a strategiei motivaționale.
Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns
corect și incomplet se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se
acordă 0 puncte.

Profil: Servicii – domeniul/clasa : Economic-Administrativ-Comerț/a XII a 2