Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Subiecte pentru – Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”


Etapa naţională
PROBA PRACTICĂ

Profil: SERVICII
Domeniul: ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ
Clasa: a XII-a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Subiectul. I. TOTAL: 45 puncte

Pe piața parfumurilor din România s-au înregistrat, în anul 2013 vânzări totale în
valoare de 18 milioane de euro. Firma ”Succes” SRL a comercializat în acest an pe piață un
volum de produse similare, în valoare de 3 milioane euro. În anul 2014, volumul total al
tranzacțiilor a crescut la 23 milioane euro, iar al firmei ”Succes” SRL la 6 milioane de euro.
Cota de piață a liderului a fost în anul 2013 de 20%, iar în anul 2014 de 35%.

Se cere:
a) Scrieți formulele de calcul pentru cota de piață, cota relativă de piață și cota
relativă de piață a liderului și explicați termenii acestora.
b) Calculați cota de piață, cota relativă de piață și cota relativă de piață a liderului
pentru fiecare an în parte.

Subiectul. II. TOTAL: 45 puncte


S.C. „Miraj SRL”, a înregistrat în anul 2014, următoarele venituri și cheltuieli:
 Venituri totale, 175000 lei, din care dividende încasate de la alt agent economic,
8000lei;
 Cheltuieli totale 93000 lei, din care majorări de întârziere 1300 lei, cheltuieli de
sponsorizare peste limita legală, 1500 lei;
 Venituri din variația stocurilor 5000 lei.
Determinați:
a) Profitul contabil
b) Profitul fiscal
c) Impozitul pe profit
d) Profitul net
e) Valoarea rezervelor legale care ar putea fi constituită de întreprindere, conform
regulilor de deductibilitate limitată.

Notă : Calculele se vor efectua cu două zecimale, nerotunjit.

Profil: SERVICII , domeniul/clasa ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ / a XII-a 1