Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Barem pentru – Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”


Etapa naţională
Proba practică

Profil: SERVICII
Domeniul: ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ
Clasa: a XII-a

Barem de corectare şi notare


 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Subiectul. I. TOTAL: 45 puncte


a) 15 puncte
Cota de piață
CPi = (Vi / V) * 100 sau CPi = (CAi / CA) * 100 2 puncte
CPi – cota de piață 1 punct
Vi – volumul vânzării firmei analizate 1 punct
V- volumul vânzărilor totale produsului ”x” pe piață 1 punct
sau
CAi – cifra de afaceri a firmei analizate 1 punct
CA- cifra de afaceri totală a produsului ”x” 1 punct
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Cota relativă de piață


CPRi = Vi / VL sau CPRi = CAi / CAL sau CPRi = CPi / CPL 2 puncte
CPRi – cota relativă de piață a firmei analizate 1 punct
Vi – volumul vânzării firmei analizate 1 punct
L- lider 1 punct
sau
CAi – cifra de afaceri a firmei 1 punct
CA- cifra de afaceri totală a produsului ”x” 1 punct
sau
CPi – cota de piață a firmei analizate 1 punct
CPL- cota de piață a liderului 1 punct
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Cota relativă de piață a liderului


CPRL = VL / VII sau CPRL = CAL/ CAII sau CPRL = CPL / CPII 2 puncte
CPRL – cota relativă de piață a liderului 1 punct
VL- volumul vânzărilor liderului 1 punct
VII – volumul vânzărilor concurentului aflat pe locul II 1 punct
sau
CAL – cifra de afaceri a liderului 1 punct
CAII- cifra de afaceri a concurentului aflat pe locul II 1 punct
sau
CPII – cota de piață a concurentului aflat pe locul II 1 punct
CPL- cota de piață a liderului 1 punct
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Profil: SERVICII , domeniul/clasa ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ / a XII-a 1


Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Barem pentru – Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

b) 30 puncte
Anul 2013
CPi = (3 mil. / 18 mil.) * 100 = 16,66 % 5 puncte
CPR = 16,66 / 20 = 0,83 5 puncte
CPRL = 20 / 16,66 = 1,20 5 puncte

Anul 2014
CPi = (6 mil. / 23 mil.) * 100 = 26,08 % 5 puncte
CPR = 26,08 / 35 = 0,74 5 puncte
CPRL = 35 / 26,08 = 1,34 5 puncte

Pentru fiecare înlocuire cifrică corectă și completă se acordă câte 3 puncte


(6x3p=18p).
Pentru fiecare calcul corect al rezultatului final se acordă câte 2 puncte
(6x2p= 12p).
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Subiectul. II. TOTAL: 45 puncte

a) 5 puncte
Profit contabil = venituri totale – cheltuieli totale 3 puncte

Profit contabil = 175000 – 93000 = 82000 lei 2 puncte


Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

b) 10 puncte
Profit fiscal = profit contabil + elemente nedeductibile fiscal – elemente deductibile fiscal
sau
Profit fiscal = profit contabil – venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile

Profit fiscal = 82000 + 1300 + 1500 – 8000 = 76800 lei


Pentru oricare formulă corectă și completă se acordă 5 puncte. Pentru înlocuirea
cifrică se acordă 3 puncte, pentru răspuns final corect se acordă 2 puncte. Pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

c) Impozit pe profit 10 puncte


Impozit pe profit = 16% x profitul fiscal
Impozitul pe profit = 16% x 76800 = 12288 lei
Pentru oricare formulă corectă și completă se acordă 5 puncte. Pentru înlocuirea
cifrică se acordă 3 puncte, pentru răspuns final corect se acordă 2 puncte. Pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

d) Profit net 10 puncte


Profit net = profit contabil – impozit pe profit
Profit net = 82000 – 12288 = 69712 lei
Pentru formulă corectă și completă se acordă 5 puncte. Pentru înlocuirea cifrică se
acordă 3 puncte, pentru răspuns final corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

e) Rezerva legală 10 puncte


Rezerva legală = 5%xprofit brut(contabil) = 5%x82000 = 4100 lei.
Pentru formulă corectă și completă se acordă 5 puncte. Pentru înlocuirea cifrică se
acordă 3 puncte, pentru răspuns final corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

Profil: SERVICII , domeniul/clasa ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ / a XII-a 2