Sunteți pe pagina 1din 2

Duerme Negrito

(Atahualpa Yupanqui)

° #### 4
™™ ˙ ™ œ œ œj œ™ œj ˙
I & œ ˙ Œ œ œ œ œœ œœœ
J œ œ œ œ
4
™™ ˙ ˙
Duer - me duer - me ne - gri - to que tu ma ma_es ta_en el cam -po ne -gri to
####
¢
mo - vi la mo -vi - la

& œ œ˙ ˙ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œœ œœœ
II

Duer - me duer - me ne - gri - to que tu ma -ma_es ta_en el cam -po ne -gri to


mo - vi la mo -vi - la

° #### 1. ™™ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ
10 2.

& ˙ Ó œ œ ˙™ ˙™

™™ ‰ j œ
te va tra -er co -dor - ni - ces te va tra -er ri -cas fru - tas
####
¢ &
˙
Ó œœ œ œ œ œ œ œœ˙ ‰ œj œ œ œ œ
œ œ œ œœ˙
te va tra -er co -dor - ni -ces pa -ra ti te va tra -er ri -cas fru -tas pa -ra ti

° #### ‰ j œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ
15

& œ œ œœ œ ˙™ ˙ œ œ œ œ œœ œ œ
te va tra - er car -ne de cer - do te -va tra -er lin -das co - sas y si_el ne -gro no se duer -me

#### ‰ j
¢&
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
te ba tra -er car -ne de cer -do pa -ra ti te va tra -er lin -das co -sas pa -ra ti y si_el ne -gro no se duer -me

° #### j
20
> œ
& œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ œ œ ˙ œ œ™ œ œ œ œ w ∑
vie -ne_el dia -blo blan - co_y ¡zaz! le co -me la pa - ti - ta a -pum chi-ca ¡¡pum!!

####
¢ & ‰ œj œ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œj œ œ œ w
>
vie - ne_el dia -blo blan -co_y ¡zaz! le co -me la pa - ti -ta chi -ca pum chi -ca pum a pum chi -ca ¡¡pum!!
° #### ˙ ™
2

œ œ œj œ™ œj ˙
26

& œ ˙ Œ œ œ œ œœ œ œœ ˙ Ó
J œ œ œ œ
Duer - me duer - me ne - gri - to que tu ma ma_es ta_en el cam -po ne -gri - to
####
¢& ˙ ˙ œ œ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ ˙
Œ
œ œ
˙
Duer - me duer me ne - gri - to que tu ma -ma_es ta_en el cam -po ne -gri - to tra -ba

° #### ™ Ó ™™

32

& Œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó Œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ
#### ™ ™™
tra-ba - jan -do_y no le pa - gan tra - ba - jan -do_y va de lu - to

¢& ™ œ ˙™
tra-ba - jan -do_y va to -sien -do pa_el ne - gri - to chi -qui ti - to
Œ Œ
˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ
jan - do si tra-ba - jan - do - si si tra-ba -

° #### 5
36

& Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œœ œ œ œ œ œœ
5
du -ra -men -te si to -do_el dí - a si pal ne - gri -to si tra ba - jan -do si
####
¢ & œ œ œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœ Œ
jan -do si du -ra -men -te si to -do_el dí - a si pal ne - gri -to si tra ba - jan -do si

° #### ˙ ™ j
46

& œ ˙ œ œ j œ ˙ Œ
J œ œ™ œ œ œ œ œ œ
Duer - me duer - me ne - gri - to que tu ma -ma_es ta_en el
####
¢ & ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
˙
Duer - me duer me ne - gri - to que tu ma -ma_es ta_en el

° #### U
œ œ œ ˙™
50

& œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ‰ j ˙ Œ w
œ w
cam - po ne gri - to ne - gri - to ne - gri - to
####
¢ & Œ ‰ j Œ
œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙™ ˙ œ w w
cam - po -ne -gri - to ne - gri - to ne - gri - to